Avancerad sökning i forskningen.se
   Avhandlingar
    Doktorsavhandling
    Licentiatavhandling

 Uppsatser
    A-uppsats
    B-uppsats
    C-uppsats
    D-uppsats
    Examensarbete
    Kandidatuppsats
    Magisteruppsats
    Masteruppsats
    Yrkesexamen
    Högskoleexamen

 Tidskrifter
    Pedagogisk forskning
    Ekonomisk debatt
    Framtider
    Tidskrift för genusvetenskap
    Tidskrift för politisk filosofi
    Sociologisk forskning
    Nordicom Information
    Kvinnovetenskaplig tidskrift
    Socialmedicinsk tidskrift
    Arbetsmarknad & Arbetsliv
    Utbildning & Demokrati
    Socialvetenskaplig tidskrift
    Socialpolitik
 
 
     Fritextsök i hela databasen:
 
     
 
 
     Begränsa sökningen till visst lärosäte för avhandlingar:
 
     
 
     Begränsa sökningen till ett visst avhandlingsämne:
 
     
 
 
 
    
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se