politiken.se

21 februari 2019

 

Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019

Här är listan med toppkandidaterna

Nu har alla partier fastställt sina listor med kandidater till EU-parlamentsvalet som i Sverige äger rum den 26 maj. Det står 21 mandat till förfogande för svenska politiker. Hälften av de nuvarande ledamöterna ställer upp för omval.

Toppkandidaterna ser ut som nedan. Inom parentes framgår vilken partigrupp i EU-parlamentet som de svenska partierna i dag tillhör.

Moderaterna (EPP), toppkandidater:
    1. Tomas Tobé, Stockholms län
    2. Jessica Polfjärd, Västmanlands län
    3. Jörgen Warborn, Hallands län
    Moderaternas nuvarande 3 ledamöter i EU-parlamentet: Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt och Christoffer Fjellner

Centerpartiet (Alde), toppkandidate:
    1. Fredrick Federley, Gagnef
    Centerpartiets nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Fredrick Federley

Liberalerna (Alde), toppkandidater:
    1. Cecilia Wikström, Uppsala**
    2. Said Abdu, Trollhättan
    Liberalernas nuvarande 2 ledamöter i EU-parlamentet: Cecilia Wikström och Jasenko Selimovic

Kristdemokraterna (EPP), toppkandidat:
    1. Sara Skyttedal, Linköping
    Kristdemokraternas nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Anders Sellström

Socialdemokraterna (S&D), toppkandidater:
    1. Heléne Fritzon, Kristianstad
    2. Johan Danielsson, Stockholm
    3. Jytte Guteland, Stockholm
    4. Erik Bergkvist, Umeå
    5. Evin Incir, Uppsala
    Socialdemokraternas nuvarande 5 ledamöter i EU-parlamentet: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland och Anna Hedh

Vänsterpartiet (GUE/NGL), toppkandidat:
    1. Malin Björk, Bryssel
    Vänsterpartiets nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Malin Björk

Miljöpartiet (Gröna/EFA), toppkandidater:
    1. Alice Bah Kuhnke, Nacka
    2. Pär Holmgren, Uppsala
    3. Jakop Dalunde, Stockholm
    4. Bodil Valero, Axmar Bruk
    Miljöpartiets nuvarande 4 ledamöter i EU-parlamentet: Max Andersson, Bodil Ceballos, Jakop Dalunde och Linnéa Engström

Sverigedemokraterna (ECR), toppkandidater:
    1. Peter Lundgren, Gnosjö
    2. Jessica Stegrud, Vellinge
    Sverigedemokraternas nuvarande 2 ledamöter i EU-parlamentet: Peter Lundgren och Kristina Winberg

Feministiskt initiativ (S&D), toppkandidat:
    1. Soraya Post, Göteborg
    Feministiskt initiativs nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Soraya Post

Mats Deurell

 
Källa:  Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019 
 
Partigrupperna i EU-parlamentet: EPP: Konservativa och kristdemokrater     S&D: Socialdemokrater     ECR: EU-skeptiska konservativa     Alde: Liberaler     GUE/NGL: Vänsterpartier     Gröna/EFA: Miljöpartier och separatister     EFDD: EU-kritiska partier     ENF: Nationalistiska EU-kritiker EU-parlamentet har 750 ledamöter, av dessa är 21 svenska (2,8 procent). ** Not. Cecilia Wikström är inte längre förstanamn på liberalernas lista. Liberalernas lista spikas i slutet av mars (red. anm.)