politiken.se

13 maj 2015

 

”Sänka skepp” i Medelhavet

EU:s vill komma åt människosmugglare till varje pris och skyggar inte för våld. Just nu försöker man försäkra sig om stöd från FN:s säkerhetsråd för en militär insats utanför Libyens kust. Folkrättsligt betraktat är tilltaget tveksamt, skriver taz.

Vad EU nu planerar – nämligen en insats med beväpnad militär i båtar och kamphelikoptrar inom ett annat lands territorium – saknar motstycke, konstaterar taz. Det går närmast att jämföra med den så kallade Atalanta-interventionen på och utanför Somalias kust. Då sattes internationella styrkor in för att bekämpa pirater utan den somaliska regeringens tillstånd – en sådan existerade nämligen inte.
    Nu står människosmugglare och båtflyktingar i fokus. I Bryssel utgår man från att miliser och jihadister i Libyen, men även ISIS, profiterar på de livsfarliga turerna över Medelhavet. Det beskrivs som en humanitär åtgärd att slå sönder deras affärsmodell. Man hoppas på ett liknande mandat från FN:s säkerhetsråd som i fallet Somalia, skriver taz. Men är smugglare, och de människor som tvingas ta deras tjänster i anspråk, verkligen ett ”hot mot freden” på samma sätt som pirater som attackerar handelsskepp på internationellt vatten? Tveksamt om FN köper den argumentationslinjen, menar tidningen.
    Libyen skiljer sig dessutom från Somalia under ”Atalanta” eftersom landet faktiskt har en folkvald regering. Och så länge det existerar en sådan måste säkerhetsrådet inhämta dess godkännande innan det välsignar militära interventioner, poängterar taz. Det spelar ingen roll att regeringen befinner sig i exil utanför huvudstaden Tripolis och i praktiken bara kontrollerar en mindre del av det territoriet.
    Libyens FN-ambassadör Ibrahim Dabbashi har kritiserat EU för att ha undlåtit att diskutera interventionsplanerna med libyerna själva. Han har också krävt att få veta hur EU planerar att skilja smugglarnas båtar från vanliga fiskefartyg.
    Italien och Storbritannien är pådrivande i försöken att starta en militär insats för att komma åt människosmugglarna. Brittiska The Guardian har rapporterat att totalt sex medlemsstater förklarat sig beredda att delta. Vidare har Nato gått ut och sagt att man kan bidra med militär personal.
    Uppslutningen bakom idén att ingripa militärt bevisar på nytt att minsta möjliga konsensus i den europeiska asyl- och migrationspolitiken i praktiken ligger långt högerut på den politiska skalan. EU har bidragit till att människosmugglingen utvecklats till en lönsam affär, till exempel genom att täppa till andra, betydligt billigare och mindre farliga resvägar. De återkommande humanitära katastroferna som utspelas på Medelhavet har inte ändrat på detta. Och ett aktuellt förslag om att fördela asylsökande på samtliga medlemsländer har redan innan det presenterats utlöst stor kontrovers.
    Det är dessutom fortfarande oklart om den pågående operationen ”Triton” kommer att utvidgas, det vill säga om EU kommer att ställa båtar och personal till förfogande för att rädda båtflyktingar inte bara utanför Italiens, men även utanför Libyen kust. EU-organet Frontex och Italien har inte kunnat enats om vem som ska ta ansvar för de människor som räddas, uppger taz. Storbritannien har redan gjort klart att man enbart bidrar om människorna stannar i Italien.

Unn Gustafsson

 
Källa:  tagezeitung 12/5-15