politiken.se

26 februari 2015

 

Raka puckar när FAZ intervjuar Löfven

Inför Löfvens Tysklandsbesök gjorde den konservativa tyska dagstidningen en intervju om den svenska synen på säkerhetspolitiska risker och migration. Statsministern förkunnade bland annat att regeringen avser att göra flyktingmottagandet till plikt för svenska kommuner.

Den svenska regeringen har darrat på manschetten i den frågan under de gångna veckorna. Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har också aviserat tvingande regler, men på närmare förfrågan från media dragit öronen åt sig och inte velat säga något definitivt om denna impopulära åtgärd. Nu sätter Löfven ned foten igen. Det sker efter att en tysk reporter poängterat att Sverige tar emot flest flyktingar i hela EU, mätt som andel av den egna befolkningen.
    Löfven försvarar det svenska asylsystemet och får då frågan om det behövs en konkret europeisk fördelningsregel. Kanske, menar Löfven, och poängterar att en parallell diskussion om fördelningen av nyanlända förs inom Sveriges gränser just nu. ”Vi vill förplikta kommunerna att ta emot flyktingar. Det går inte an att rika kommuner säger att de inte har hus och lägenheter till flyktingarna ”, säger Löfven till reportern (reds. översättning från tyskan).
    I övrigt diskuteras kriget i östra Ukraina, hur Löfven uppfattar Ryssland (inte som ett hot) och diskussionen om ett svenskt Nato-medlemskap (Löfven försvarar alliansfriheten). På slutet medger statsministern att han personligen var för ett svenskt medlemskap i EMU när folkomröstningen ägde rum, men att frågan inte är längre är aktuell, och inte heller lär bli det inom en överskådlig framtid.

Unn Gustafsson

 
Källa:  FAZ 25/2-15