Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
1185 artiklar
 
Härjedalsparti tar en stol i riksdagen
Ett nytt parti, Härjedalspartiet, kommer bakvägen in i riksdagen i och med att Olle Larsson under våren går in som ersättare för SD-riksdagsledamoten Julia Kronlid, som ska vara föräldraledig. Olle Larsson blev vald till sd-ersättare i riksdagsvalet 2010 men lämnade våren 2011 partiet för att istället bilda ett lokalt parti - Härjedalspartiet. Han säger till TT att han ska sitta i riksdagen som Härjedalspartist.
31 dec 12

Erik Almqvist lämnar riksdagen
Erik Almqvist, Sverigedemokraternas (SD) förre ekonomisk-politiske talesperson som avgått från sin post, lämnar också riksdagen. Han avsäger sig även sitt medlemskap i partiet. Almqvist ska nu ägna sig åt medieverksamhet.
30 dec 12

Få unga ombud på s-kongressen
Socialdemokraterna, som nu också kallar sig Framtidspartiet, vill föryngra sig. Men när den framtida politiken formas på partikongressen i vår är bara 17 procent av ombuden under 35 år.
30 dec 12

Sverigedemokraterna fortsatt starka
Sverigedemokraterna fortsätter att locka väljare. I en sammanvägning som Novus gjort på uppdrag av SR Ekot får partiet 8,9 procent, en ökning med 0,5 procentenheter sedan november.
30 dec 12

Regeringen dominerar i medierna
Moderaternas dominans i alliansregeringen slår också tydligt igenom i medierna. De tre ministrar som förekommit oftast i tidningar och på webben under året är alla moderater.
29 dec 12

Lööf möter intern opposition
Centerpartiet i Skåne är inte roade av det nya, radikala förslaget till nytt partiprogram som partiledningen lanserat inför stämman i mars. Centern i Skåne ska nu ta fram ett motförslag inför partistämman i mars och partiledaren Annie Lööf välkomnar debatten.
28 dec 12

Vilsen pedagogik sänker svenska skolan
Den svenska skolan blir allt sämre. Svenska elever får allt sämre kunskaper och halkar efter elever från andra länder. Emma Leijnse söker i boken ”Godkänd?” efter orsakerna till detta och finner en ökad skolsegregation och en vilsen pedagogik.
27 dec 12 – Leijnse, Emma: Godkänt?

Armén får köpa nya luftvärnsrobotar
Försvarsmakten får klartecken till att köpa in moderna luftvärnsrobotar som ska ersätta de gamla Robot 70. Regeringsbeslutet togs strax före jul, skriver Svenska Dagbladet.
27 dec 12

Kriminalvården vilseleder regeringen
Kriminalvården har vilselett regeringen i budgetunderlagen och använt gängkriminalitet som en bricka i spelet om pengar.
27 dec 12

Tårtgate nytt ord i svenskan 2012
Tårtgate, zlatanera, nomofob, memil och spårtjuv är bara några exempel på nya ord som det svenska språket har berikats med under 2012. I Språkrådets lista ligger tonvikten på nya IT-ord.
27 dec 12

Världen mår bättre än vi tror
Svenskarnas världsbild är föråldrad. I Sidas årliga undersökning gav bara 5-7 procent rätt svar på frågor om levnadsförhållanden i andra länder. De flesta trodde på siffror som gällde för flera decennier sedan.
27 dec 12

Årshögsta för KD, SD och MP
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna noterar alla årshögsta i Skops mätning av väljarsympatier som publicerades på onsdagen.
26 dec 12

Borg mjuknar inte om tak i a-kassa
De arbetslösa blir fler och har fått det tuffare. Men finansminister Anders Borg (M) vill inte höja taket i a-kassan, eftersom han tror att fler blir fast länge i arbetslöshet om ersättningen blir för generös.
23 dec 12

Allmän förskola från två år
En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna föreslår allmän förskola från två års ålder, rätt till heltid på förskolan och rätt till omsorg på obekväm arbetstid som viktiga delar i arbetet för att mildra barnfattigdom.
22 dec 12

"Medier slarvar med mätningar"
Medierna får svidande kritik av statsvetare för behandlingen av opinionsundersökningar. "Grundläggande källkritiska principer tycks vara som bortblåsta", säger professorn i statsvetenskap Henrik Oscarsson.
22 dec 12

Centern har låga opinionssiffror
I en ny Ipsos-mätning får Centerpartiet sin sämsta siffra på tolv år. Den långsamma nedgången bland partiets kärnväljare är statistiskt säkerställd. Men i Novus mätning ökar i stället partiet.
22 dec 12

Borg halverar tillväxtprognosen
Finansminister Anders Borg (M) mer än halverar den svenska BNP-prognosen för nästa år, från 2,7 procent till 1,1 procent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson hälsar honom välkommen ned på jorden igen.
21 dec 12

Året med Juholt
Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten. Journalisten och författaren Fredrik Loberg har skrivit en reportagebok om Håkan Juholt, som Morris Wikström recenserar.
20 dec 12 – Loberg, Fredrik: Håkan Juholt - utmanaren

Privata välfärdsföretag under luppen
Finansdepartementet tillsätter en utredare som ska föreslå hur kontrollen av ägare, ledningar och styrelser för företag som bedriver vård, omsorg och skola kan skärpas. Dessutom ska den laddade frågan om effekterna av privatiseringen besvaras - igen, kan tilläggas.
20 dec 12 – Dir 2012:131

Mer kontroll på arbetsmarknaden
Från och med nästa sommar blir arbetsgivare som stationerar ut personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.
20 dec 12 – Lagrådsremiss: Anmälningsskyldighet vid utstationering

Budgetprocessen ses över
En parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av budgetprocessen. Det är femton år sedan den nuvarande tågordningen infördes. Under tiden har bland annat EU:s krav på medlemsländerna att redovisa sina budgetplaner skärpts.
20 dec 12 – Dir 2012:124

Många känner sig kränkta på äldrehem
De allra flesta äldre gör tummen upp för den omsorg de får, visar en ny, stor studie. Men förvånansvärt många anser sig ha kränkts av omsorgen, något som framöver ska analyseras närmare.
20 dec 12 – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012

Vassare lag om näringsförbud
En utredning föreslår en ny lag om näringsförbud, som bland annat ger Kronofogden utökade kontrollbefogenheter. Det ska också tydliggöras att ledare för ideella föreningar och stiftelser kan dömas till näringsförbud.
20 dec 12 – SOU 2012:84

Många lärosäten drar ned på platser
Närmare 173 000 personer har blivit antagna till vårens högskoleutbildningar. På vissa orter har utbudet bantats rejält, på andra har det utökats.
20 dec 12

Ännu mer pengar på lärarleg
I budgetpropositionen för 2013 tilldelades Skoverket 75 miljoner kronor för arbetet med att utfärda lärarlegitimationerna. Nu skjuter regeringen till ytterligare 70 miljoner kronor och går därmed myndigheten till mötes.
20 dec 12 – Pressmeddelande

Bredbandsstrategin utvärderas
2009 lanserade regeringen målsättningen att 9 av 10 svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till år 2020. Nu ska en särskild utredare se över hur tillgången till internet har utvecklats.
20 dec 12

I efterdyningarna av PBL
2010 tillsatte regeringen en särskild kommitté som skulle övervaka och underlätta införandet nya regler i plan- och bygglagen (PBL). Kommittén har avslutat sitt arbete men förespråkar att regeringen under ytterligare tre år avsätter 30 miljoner kronor för förbättra kommunernas tillämpning av lagen.
20 dec 12

Staten ger hjälp till rika kommuner
Ett antal rika kranskommuner i Stockholmstrakten och Skåne ska från och med 2014 inte behöva betala in lika mycket till det kommunala inkomstutjämningssystemet som idag, föreslår regeringen. Staten ska kompensera bortfallet.
19 dec 12 – Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

- Storstäder behöver marknadshyror
Den svenska hyresmarknaden fungerar inte längre, och det får negativa konsekvenser på hela samhällsekonomin, anser regeringens särskilde utredare. Han menar att hyressättningen måste bli mer marknadsmässig - och föreslår att principen om bruksvärde justeras på ett par punkter.
19 dec 12 – SOU 2012:88

10 länsstyrelser kan slopas
Staten kan inte vänta på lokalt initierade sammanslagningar av landstingen utan måste reformera sin verksamhet på regional nivå snarast. Det menar statens särskilde utredare Mats Sjöstrand. Hans förslag: slå ihop dagens 21 länsstyrelser till elva. Varje år med dagens struktur kostar skattebetalarna 300 miljoner extra, enligt Sjöstrand.
19 dec 12 – SOU 2012:81

Vem ska bära bördan i kristid?
Diskussioner om att staten ska vara med och finansiera korttidsarbete inleddes i svallvågorna av finanskrisen. Nu har finansdepartementet utarbetat ett konkret förslag, som IF Metall anser är för snålt tilltaget. Förbundet beklagar även att regeringen inte vill avsätta pengar till att vidareutbilda arbetstagarna.
19 dec 12 – PM Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser

Tillräckligt med hemlig avlyssning
Utredaren Sten Heckscher motsätter sig att hemlig avlyssning av telefonsamtal, e-post och sms ska få tillämpas i polisutredningar om grova vapenbrott.
19 dec 12 – SOU 2012:85

Centern vill flytta ut makten
Makten ska ut till regionerna, enligt Centerpartiet, som på tisdagen visades upp sitt förslag till nytt idéprogram.
18 dec 12 – Centern: Enhållbar framtid. Ett förslag till nytt idéprogram

Reinfeldts jultalade om skolan
Moderaterna är beredda att satsa mer pengar på skolan i kommande budgetförslag, sade moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt jultal på Högloftet på Skansen.
17 dec 12

Sjukfrånvaron har mer än halverats
Sjukfrånvaron som ger ersättning från Försäkringskassan har minskat kraftigt för en rad olika yrken. Även skillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar inom samma yrke har minskat. Ändå kvarstår klassiska skillnader: mellan könen och mellan tjänstemän och arbetare.
13 dec 12 – Försärkingskassan: Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Gamla måste få hjälp
Sedan 1980-talet har den offentligt finansierade äldreomsorgen skurits ned dramatiskt. I dess ställe har anhöriga fått kliva in, framför allt döttrarna tar ett större och större omsorgsansvar. Det här fenomenet är inte gratis för samhället. Det förstärker dessutom bestående klasskillnader, poängterar fackförbundet Kommunal.
13 dec 12 – Hänger mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar.

Revolution utan rörelser
Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn och Mellanösternexperten Asef Bayat i en ny bok på svenska. Han menar att den politiska mobiliseringen i stället grundar sig på lojalitet med traditionella institutioner som familj, släkt och religion. Den arabiska våren är konservativ.
13 dec 12 – Bayat, Asef : Vardagslivets politik

Sverige utanför EMU:s banktillsyn
Efter inledningsvis misslyckade förhandlingsförsök har EU-länderna nått en överenskommelse om det första steget i en federal bankunion: en tillsynsmyndighet som kommer att lyda under Europeiska Centralbanken. Sverige står utanför, liksom Storbritannien och Tjeckien.
13 dec 12 – EU-kommissionens pressmeddelande

Rekordlågt stöd för euron
82 procent nejröster - det vore resultatet om det hade genomförts en folkomröstning om euron i november. 10 procent skulle rösta ja medan 8 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Dessutom sjunker stödet för det svenska EU-medlemskapet, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
13 dec 12 – SCB: Rekordlågt stöd för euron

Lokala krav på byggen stoppas
Kommuner ska hindras från att ha egna byggregler, till exempel angående fastigheters energianvänding. Med samma regelverk i kraft överallt ska det bli billigare att bygga. Det antar den statliga Byggkravsutredningen.
13 dec 12 – SOU 2012:86

Ska civila få göra polisens jobb?
Justiteminister Beatrice Ask vill se över möjligheten att låta civilanställda utföra polisens jobb, till exempel att leda förundersökningar eller göra en husrannsakan.
13 dec 12 – Pressmeddelande

Extra mattetimma på lågstadiet
Regeringen har lämnat ett förslag till lagrådet om att öka undervisningstiden i grundskolan med 120 timmar matematik. I praktiken innebär det här en extra timme matte i veckan i årskurserna 1, 2 och 3.
13 dec 12 – Lagrådsremiss: Utökad undervisningstid i matematik

Domstol säger nej till nya Slussen
Mark- och miljödomstolen säger nej till de omstridda planerna på nybyggnationer vid Slussen i Stockholm, rapporterar Dagens Nyheter.
13 dec 12

Agiza i Sverige efter tortyren
Ahmed Agiza, en av två egyptier som för snart elva år sedan utvisades till tortyr i Egypten, är tillbaka i Sverige, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Han bor nu i en stad i Mellansverige efter att ha rest hit förra veckan.
13 dec 12

Telia-chefer utreds för mutbrott
Två höga Telia-chefer misstänks för mutbrott i samband med affären i Uzbekistan, men företaget anser att anklagelserna inte stämmer.
13 dec 12

Så ska Sverige slippa utsläpp
Mindre utsläpp från transporter och industri, skärpta krav på bilar och fler naturreservat. Så kan Sverige nå utsläppsmålen, inga nettoutsläpp 2050, enligt Naturvårdsverkets underlag. Men miljöpartiet är kritiskt till hur uppdraget har formulerats.
11 dec 12 – Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Sverige sladdar i skolmätning
Svenska elevers kunskaper kan inte mäta sig med andra rika länders, visar nya mätningar. Resultaten är bekymmersamma, säger utbildningsminister Jan Björklund, som nu lanserar en extra mattetimme i veckan.
11 dec 12 – Pirls och Timss

Sverigedemokrater trakasserades mest
Det är vanligt att våld, hot eller trakasserier riktas mot politiker. Brottsförebyggande rådet (Brå) har kartlagt problemet; och 16 procent av de förtroendevalda uppger att de någon gång under 2011 var utsatta. För Sverigedemokraterna var det värst – så mycket som var annan SD-ledamot uppger sig ha råkat ut för hot, våld eller trakasserier.
10 dec 12 – Brå: Politikernas trygghetsundersökning 2012 - Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier

INTRODUKTION
Det här numret består av artiklar hämtade från Forum för arbetslivsforsknings konferens vid Luleå tekniska universitet 2011. Vi har valt ut fyra av de papers som lades fram då och bett författarna göra artiklar av dem.
9 dec 12 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Att arbeta för ett stigmatiserat företag
Anställda med yrken som i sig inte är stigmatiserade men som arbetar för stigmatiserade organisationer är en negligerad grupp människor i arbetslivsforskningen. Dessa personer tvingas ofta att hantera det stigma som organisationen spiller över på dem, framför allt i relationer med ytligt bekanta. En respondent på ett krigsmaterielföretag säger: ”Jag har varit med om att folk har vänt ryggen mot mig, när jag berättar var jag jobbar”. I dessa möten blir jobbet, som ofta är en viktig del av en persons sociala identitet, något som måste hanteras med försiktighet. Artikeln handlar om hur dessa personer resonerar kring och i praktiken hanterar denna stigmatransfer. Den bygger på Erving Goffmans arbeten om stigma, på tidigare forskning om stigmatiserade yrken och på intervjuer med anställda vid ett krigsmaterielföretag och två företag i den pornografiska branschen.
9 dec 12 – Johan Sandström

Motstånd och fatalism. Läkares erfarenheter av rasism
Denna text utforskar den roll som läkare menar att informella kontakter har för deras möjligheter att göra karriär. Texten visar att det finns en skillnad i hur könade och rasifierade former av exkludering beskrivs och vilka strategier för motstånd som skapas för att möta dem.
9 dec 12 – Paula Mulinari

Oro för utarmade jobb och digital taylorism
En spridd uppfattning är att andelen enkla jobb har minskat betydligt i Sverige. Samtidigt rapporterar fackförbund inom LO om utarmade jobb, om återgång till det löpande bandet och om uppstyckade ”programmerade” jobb. En iakttagelse är också att IT-teknik används allt mer för att kontrollera de anställda. Denna studie vill bidra till att beskriva och förklara en oroande trend som även nått Sverige, samt hur denna trend kan hejdas.
9 dec 12 – Sten Gellerstedt

Sjukförsäkringen och staten - Ett försök till problematisering med hjälp av ”employment relations”
Den svenska sjukförsäkringen har förändrats sedan 1990-talet. Från att ha ansetts vara ett reellt alternativ till försörjning utanför arbetsmarknaden, har arbetstagarnas beroende av att få tillhöra arbetsmarknaden återigen ökat. Många studier har gjorts av förändringarna och förklaringar till dem finns i såväl politisk som akademisk litteratur. Här är ett försök att använda forskningsgrenen ”employment relations” för att fördjupa frågeställningarna och spekulera i utvecklingen på arbetsplatserna.
9 dec 12 – Lotti Ryberg-Welander

Recension: Precarious employment in perspective: Old and new challenges to working conditions in Sweden, Peter Lang
I sin senaste bok, En kritisk betraktelse. Om socialdemokratins seger och kris (Albert Bonniers förlag 2012), hävdar den tidigare socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt att det egna partiet under de senaste decennierna, med tilltagande globalisering och ”tjänstesamhällets framväxt”, saknat förmåga att förnya såväl arbetsmarknadspolitiken som 1970-talets arbetsrätt. Bristen på analys av periodens långtgående samhällsförändringar och frånvaron av ett eget helhetsperspektiv på arbetsmarknad och arbetsliv har gjort att socialdemokratin inte kunnat vidareutveckla utan i hög grad accepterat avgörande avsteg från framträdande inslag i den svenska modellen.
9 dec 12 – Lars Ekdahl

Recension: Organisation och ansvar. Om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande, Tommy Jensen och Johan Sandström
Denna lilla bok (144 lättlästa sidor) har ett starkt budskap. Boken är en utmaning till oss alla i arbetslivet att ta ett större ansvar i praktiken så att de handlingar vi utför och de beslut vi fattar ska leda till en bättre värld - eller i varje fall bidrar till att socialt ansvar och miljöansvar inte bara blir tomma ord. Boken är ovanlig i akademiska kretsar genom att vara så starkt normativ och moralisk. I slutkapitlet skriver författarna att vi inte kan förlita oss på att akademiker och vetenskapliga studier kan leda vägen. De kan vara alltför inlåsta i ”den organisatoriska effektivitetens moral”. I stället kanske vi ska ställa vårt hopp till att författare, journalister, studenter och lärare och kritiskt reflekterande på arbetsplatser och vid köksborden kan skaka om vår föreställningsvärld och leda till förändrade praktiker.
9 dec 12 – Annika Härenstam

Året med näst flest asylsökande
Ännu med några veckor kvar är redan antalet asylsökande till Sverige i år med råge det näst högsta under något enskilt år. Framför allt har konflikten i Syrien påverkat.
8 dec 12 – Statistik från migrationsverket

Hög motivation ger goda prestationer
Medfödd begåvning är inte lika viktigt för att nå bra skolresultat som motivation och ansträngning. Högpresterande elever kännetecknas av sin positiva syn på studierna och relationen till lärarna. Begåvning är något man kan lära sig med rätt slags uppbackning - och i det hänseendet skiljer sig eleverna inte åt.
6 dec 12 – Skolverkets rapport "Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen"

Jobbcoacher ger inga jobb
2009 lanserade alliansregeringen en ny arbetsmarknadpolitisk åtgärd: personliga "jobbcoacher" åt arbetssökande. Prislappen sattes till 3 miljarder under tre år. Det mesta har gått till privata företag. Någon beständig effekt har coachningen däremot inte haft - det visar en aktuell utvärdering från IFAU.
6 dec 12 – Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Klimatkonferens går i stå
FN:s artonde klimatkonferens har pågått sedan måndagen den 26:e november. Inför de politiska beslutsfattarnas i Doha uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon förhandlarna att sluta gräla och i stället ägna sig åt att få fram pengar och enas om ett sätt att tackla den globala uppvärmningen.
6 dec 12 – Regeringens informationssida om FN:s klimatmöte COP 18

Samhällskritik på italienska
Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio. Deras böcker skulle om de översattes till svenska bära titlarna “Antingen barn eller arbete” respektive “Smittan”. Margareta Zetterström recenserar.
6 dec 12 – Chiara Valentini : O i figli o il lavoro, Loretta Napoleonis: Il contagio

Reaktor i Oskarshamn stoppas
Strålsäkerhetsmyndigheten stoppar driften vid Oskarshamns andra kärnkraftsreaktorn utan dröjsmål. Bolaget har inte visat "att väsentliga säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav".
6 dec 12

Något färre fattiga barn
Under 2010 sjönk antalet ekonomiskt utsatta barn i Sverige något, skriver Rädda Barnen i sin årsrapport. Skillnaden mellan barn med svensk och utländsk bakgrund är mycket stor.
6 dec 12

Sociologisk Forskning 50 år
Med årets sista nummer av Sociologisk Forskning publiceras tre refereegranskade artiklar. I den första artikeln – En aktiemarknad för alla, författad av Oskar Engdahl – studeras, mot bakgrunden av värdepappersmarknadens dramatiska tillväxt under senare år, framväxten av ett omfattande regleringskomplex som innefattar såväl branschens initiativ till självregleringar som lagstiftarens försök att disciplinera ett växande antal branschaktörer.
5 dec 12 – Klas Borell & Roine Johansson

”En aktiemarknad för alla”
Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden
5 dec 12 – Oskar Engdahl

Medierepresentationer av etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland*
Denna artikel fokuserar på etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland och bygger på forskning om medierepresentationer i dagspressen (också kallad för en elitdiskurs av van Dijk 1993).
5 dec 12 – Sandra Torres, Jonas Lindblom & Camilla Nordberg

Integration eller illusion
– et deviance-perspektiv *
5 dec 12 – Shahamak Rezaei och Marco Goli

The Compromised Researcher: Issues in Feminist Research Methodologies*
This is an article about researcher vulnerability. It is about how feminist researchers, among whom I include myself, are affected by and affect the research that we do, about the emotional structures that accompany our work and how we deal with them. Researcher vulnerability is not often talked about (but see Flood-Ryan and Gill 2010), certainly not outside anthropological and specific sociological fields such as criminology. After all, as researchers we are either learning the trade of how to conduct research, or once trained and in possession of our PhD, we are meant to exercise our trade, conduct research, as masters, or should I say mistresses, of what we do. There is therefore not much room for vulnerability, and, in so far as we show it, or it is attributed to us, we make ourselves vulnerable not only within our research but also within our profession.
5 dec 12 – Gabriele Griffin

Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Christel Backman (2012): Criminal Records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. University of Gothenburg: Göteborg Studies in Sociology 50.
5 dec 12 – Heidi Mork Lomell

Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Gergei Farkas (2012) Essays on Elite Networks in Sweden. Stockholm University: Stockholm Studies in Sociology New Series 52.
5 dec 12 – Trygve Gulbrandsen

Övriga recensioner
Jonas Stier (2012) (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.
5 dec 12 – Lars-Erik Berg

Övriga recensioner
Sara Westin (2010) Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer. Avhandling i kulturgeografi. Uppsala universitet.
5 dec 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Om forskningspolitik och kreativitet
Hur bör vi organisera våra forskningsmiljöer för att de ska fungera så bra som möjligt? Hur kan man skapa förutsättningar för kreativa samarbeten? Om dessa till synes grundläggande frågor har den nutida forskningspolitiken förbluffande lite att säga. Den har i obefintlig grad låtit sig informeras av forskning om hur forskningsmiljöer faktiskt fungerar och vad som får människor som arbetar i dessa miljöer att anstränga sig och åstadkomma resultat.
5 dec 12 – Stefan Svallfors

Björklunds brasklappar
De nya behörighetskraven för lärare har varit ett av Jan Björklunds mest trögrodda projekt. Reformen har kantats av skandaler och slutdatumet har redan skjutits på framtiden en gång. Ur ett aktuellt PM från utbildningsdepartementet framgår det att slutdatumet för särskolan nu förläggs till 2018.
5 dec 12 – Promemoria U2012/6626/S Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Nya EU-regler hotar snuset
Enligt utkastet till ett nytt tobaksdirektiv ska tobaksprodukter innehålla minst 85 procent tobak. Olika smaksättningar av snus förbjuds. Om bestämmelserna drivs igenom är General, Göteborgs Rapé och andra svenska favoriter hotade.
5 dec 12

Avskaffa hyresnämnderna
Idén har varit uppe på tapeten förr, men förkastats i slutändan: att avskaffa både hyres- och arrendenämnderna och istället flytta över verksamheten till det allmäna domstolsväsendet.
5 dec 12 – SOU 2012:82

Finansstatistik i SCB:s regi
Statistiska Centralbyrån (SCB) borde överta ansvaret för den officiella statistiken på finansmarknadsområdet, föreslår en utredare. Dessutom borde SCB inrätta en gemensam databas åt Finansinspektionen och Riksbanken, med information om banker och andra finansiella företags tillgångar och skulder.
5 dec 12 – SOU 2012:79

Sökande matchas dåligt mot jobb
I en rapport till Framtidskommission behandlas matchningen på svensk arbetsmarknad. Författarna ser problem med det starka anställningsskyddet, de höga ingångslönerna, den centraliserade lönebildningen och sist men inte minst utbildningssystemet.
4 dec 12 – Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen "Matchning på den svenska arbetsmarknaden"

Småbarnsföräldrar mer jämställda
Mammor med barn under sju år yrkesarbetar mer medan papporna jobbar allt mindre. 1990 lönearbetade småbarnspapporna nästan två arbetsdagar mer i veckan jämfört med småbarnsmammorna. År 2011 hade skillnaden mellan könen krympt till 10 timmar i veckan.
4 dec 12 – Statistiska Centralbyrån Arbetade timmar - Gapet minskar mellan pappor och mammor

Allians mot nätpedofiler
Sverige och 46 andra länder bildar allians mot pedofilnätverken. Gruppen möts i Bryssel för att lägga grunden till samarbetet. Det meddelar EU-kommissionären Cecilia Malmström och USA:s justitieminister Eric Holder på DN:s debattsida.
4 dec 12

Elever ska läsa kinesiska
Regeringen anser att fler ungdomar bör lära sig kinesiska. På tio till femton års sikt ska språket ha samma status som tyska, franska och spanska i det svenska skolsystemet, förkunnar utbildningsminister Jan Björklund (FP).
4 dec 12 – Regeringsbeslut 2012-12-04

Flyktingars långa väg till arbetslivet
Att få jobb är sannolikt den avgörande faktorn för att flyktingar ska integreras i mottagarlandet. För många tar det drygt tjugo år innan de når upp till liknande sysselsättningsnivåer som personer födda i Sverige. Mycket tycks dessutom bero på vilka länder man kommer från, och det är flyktingar från Nordafrika och Mellanöstern som har den längsta vägen in det svenska samhället.
1 dec 12 – Per Lundborg

The 4th ICTs and Society Conference
Critique, Democracy and Philosophy in 21st Century Information Society. Towards Critical Theories of Social Media Department of Informatics and Media, Uppsala University, May 2-4, 2012
1 dec 12 – Christian Fuchs

Förtroende för olika medier
från EU-kommissionens Eurobarometer
1 dec 12 – Nordicom Information nr 3 2012

Offentlighed i Norden
Om projektet
1 dec 12 – Oluf Jørgensen

Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt*
I mange år har det været almindeligt at skelne mellem det offentlige og det private, og denne sondring lægges traditionelt til grund i politiske diskussioner og i juridisk, økonomisk og politologisk tænkning. Grænsen mellem det offentlige og det private er fortsat vigtig og har stor betydning for offentlighedslovgivningen. Undtagelser for oplysninger på grund af indholdet f.eks. oplysninger om privatliv, forretningshemmeligheder og privat kommunikation behandles senere i forskningsprojektet ”Offentlighed i Norden”. Denne artikel har fokus på hvilke organer og opgaver, der er omfattet af offentlighedens ret til indsigt.
1 dec 12 – Oluf Jørgensen

Institusjonalisering og vekst
En studie av journalistikkforskningen i Skandinavia
1 dec 12 – Lisbeth Morlandstø

Datajournalistik – ett växande område
Det finns många namn på den växande genre inom undersökande journalistik som använder statistisk analys, datorstödd textanalys och olika typer av grafisk visualisering. Detta område har varit föremål för ett samarbete mellan forskare vid Södertörns högskola och Pejlredaktionen vid Sveriges Television (SVT) under 2011/12. Syftet med samarbetet har varit att utveckla kunskap om arbetsmetoder inom datajournalistik och om publikens användning av den. Projektet har haft stöd från den statliga forskningsstiftelsen Vinnova, och går från hösten 2012 över i en ny fas där ytterligare sju medieföretag ska vara med under en tvåårsperiod.
1 dec 12 – Gunnar Nygren, Ester Appelgren & Helge Hüttenrauch

Tillfällig och flexibel
Arbetsmarknad och yrkesroller för journalister i förändring
1 dec 12 – Gunnar Nygren

Recension
Redaktör: Ragnhild Mølster, Nordicom Norge Christina Holtz-Bacha & Jesper Strömbäck, J. (eds.) Opinion Polls and the Media. Reflecting and Shaping Public Opinion Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2012, 291 s., ISBN 978-0230278899
1 dec 12 – Audun Beyer

Recension
Arne H. Krumsvik Medienes privilegier – en innføring i mediepolitik Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 192 s., ISBN 978-82-7147-347-1
1 dec 12 – Henrik Søndergaard

Medierna i fokus för projekt inom European Science Foundation
The flagship activity of European Science Foundations strategic arm, ‘Forward Looks’ enable Europe’s scientific community, in interaction with policy makers, to develop medium to long-term views and analyses of future research developments with the aim of defining research agendas at national and European level. ‘Forward Looks’ are driven by ESF’s Member Organisations and, by extension, the European research community. Quality assurance mechanisms, based on peer review where appropriate, are applied at every stage of the development and delivery of a ‘Forward Look’ to ensure its quality and impact.
1 dec 12 – Nordicom Information nr 3 2012

The Formation of the Genre System on Norwegian Broadcast Radio
The topic of the present article is the establishment and initial development of the radio genre system in Norway. Historically, this phase in the evolution of the radio‘s genre system took place in the interwar years (1925-1940). With implicit or explicit reference to the radio’s text history in the decades to follow, the article also identifies a number of developmental trends that had their slow start during these years.
1 dec 12 – Wenche Vagle

Från redaktionen: Forskningens bredd är dess styrka
I slutet av november 2012 ägde så äntligen den stora nationella genusforskarkonferensen, g12, rum. Det är sju år sedan den sist gick av stapeln, och då som nu stod Nationella sekretariatet för genusforskning som huvudarrangör. Vi är många som välkomnar konferensens återuppståndelse, och vi är många som var på plats i Göteborg för att lyssna på ett axplock av de många presentationerna av pågående forskning som ägde rum. Om konferensen är att betrakta som en spegling av svensk samtida genusforskning blir det intressant att försöka utläsa vad den ger uttryck för. En sammanfattning av arrangemanget ger två saker vid handen:
1 dec 12 – Anna Lundberg, Emma Strollo, Amelie Björck

Främmande tider Ett (queer)temporalt perspektiv på motstånd och främlingskap
I det produktiva livet utdefinieras den som inte går i takt med tiden. Mara Lee undersöker relationerna mellan queer temporalitet, främlingskap och tidssubversiv njutning. Konsten och skrivandet framträder som praktiker med potential att lyssna fram de kroppsliga ”motmärkningar” mot tidsdisciplineringen, som annars förblir hemliga.
1 dec 12 – Mara Lee Gerdén

Heteronormativ sexuell dramaturgi med queera sprickor Hur kvinnor med vulvasmärtor hanterar sexuell praktik
Människors sexuella praktiker formas i förhandling mellan kroppsliga faktorer och sociala och kulturella normer. Renita Sörensdotters intervjustudie med 21 kvinnor med erfarenhet av vulvasmärtor synliggör vilken roll heteronormativa script spelar för det sexuella handlingsutrymmet och vilka problem och möjligheter som uppstår när kroppen säger nej.
1 dec 12 – Renita Sörensdotter

Vad kan vi lära av biologiforskning om ”könsroller”?
I den allmänna debatten hänvisas ofta till biologisk kunskap för att förklara människans könsroller. Så har det varit under en lång tid, och så är det fortfarande. Vi vill här ta itu med ett färskt exempel på denna minst 150-åriga tradition som återkommande kritiseras av feminister och som långtifrån alla biologer håller med om.1 Föreställningarna om vad som är biologiskt och ”naturligt” har historiskt sett och till dags dato använts för att förtrycka dem som avviker utifrån samtidens rådande ideologier. I dagens mer nyliberala ideologi, där individen framhålls som autonom, ges åter mer utrymme för biologiska förklaringar. Vi kommer utifrån det aktuella exemplet peka på vikten av att hålla isär olika begreppsdefinitioner och därigenom förhindra den generalisering och snedvridning som alltjämt präglar kopplingar mellan biologi och kön. Vi menar att forskarsamhället i mötet med samhällets olika arenor bär ett ansvar vad gäller att på vetenskaplig grund belysa den mångfald och komplexitet som biologisk forskning visar på.
1 dec 12 – Malin Ah-King och Ingrid Ahnesjö

”I hvert fald ikke i danmark” - Skam som nationalt orienteringsredskab i danske migrationspolitiske diskurser
Den danska migrationspolitiken har under de senaste tjugo åren hårdnat och utvecklingen har väckt engagerad diskussion. I sin affektteoretiskt grundade studie närstuderar Maja Mons Bissenbakker Frederiksen hur begreppet skam tagit plats i migrationsdebatten – inte minst i processer inriktade mot att orientera nation och nationellt subjekt mot samma framtid.
1 dec 12 – M. Bissenbakker Frederiksen

Satelliter TGV 4 2012
Ett barn är fött och den heliga familjen firas med rökelse och myrra. Och 2012: med familjehögtider i familjebostäder med familjekalkoner till familjepriser. TGV smälter julhelgen tillsammans med Barbro Backberger (1932-1999), feministen som var med och grundade Grupp 8 och blev känd för sin vassa analys av patriarkal kultur i rapporten Det förkrympta kvinnoidealet 1966. På julafton året dessförinnan tryckte Dagens Nyheter hennes artikel ”Den heliga familjen” som vi nu återpublicerar. Här gör Backberger upp med det, som hon menar, moralistiska och livfarliga kärnfamiljetänkande somgenomsyrar allt: politik, psykologi och arkitektur.
1 dec 12 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2012

Den heliga familjen
I juletid, när allt sägs vara frid på jorden, rasar den sociala lusten som allra vildast. Familjen heter det cykloncentrum som stormarna utgår ifrån. Julgransfoten och släktingarna tas fram och monteras upp. Storstädningen sätter in på alla fronter: skräpigt bohag stuvas in i garderoberna, och skräpiga människor förvisas utanför dörren över helgen. Hur skall man kunna vara god och glad och koppla av effektivt i sin ombonade idyll om man är tvungen att ha en massa misslyckade, udda och olyckliga individer inför sina ögon? Julen är familjelivet som last.
1 dec 12 – Barbro Backberger

Margareta Bäck-Wiklund läser Barbro Backberger: Den heliga familjen genom 2000-talets lins
Familjen präglas av intolerans och isolering, den är en föråldrad institution och den enda naturliga samlevnadsformen med status av moraliskt axiom. Karaktäristiken är Barbro Backbergers och året var 1965. Med den stundande julen som förevändning gör hon ett furiöst angrepp på familjen (läs kärnfamiljen). Texten bär uppenbara drag av att vara skriven från ett utanförskapets perspektiv – i en mening privat och samtidigt med politisk sprängkraft.
1 dec 12 – Margareta Bäck-Wiklund

Elisabeth Hjorth läser Barbro Backberger: Kärnfall
lilla stjärna blinka stjärnan faller
1 dec 12 – Elisabeth Hjorth

Pia Laskar läser Barbro Backberger: Sexualiteten förblir familjeinstitutionens spöke
På julafton 1965 publicerade Dagens Nyheter ”Den heliga familjen” av Barbro Backberger då 33 år gammal. Artikeln kritiserades hårt och fick folk att spotta efter henne på gatan. Backberger tycks ha satt fingret på ett spänningsfält i sin samtid. Varifrån hade hon fått inspiration till sin skarpa kritik av familjen och hur klarade hon av att bespottas och ringas ned av anonyma kritiker som skrek i luren – som hon berättade om i senare intervjuer?
1 dec 12 – Pia Laskar

Lars Raattamaa och Johanna Langhorst samtalar om Backberger: Om särskiljd och allmän urbanitet
Johanna: Sextifem var det den skrevs.
1 dec 12 – Lars Raattamaa och Johanna Langhorst

Att måla med det vita bläcket Monica Sjöö och Kosmos inom hennes livmoder
Monica Sjöö är en av det svenska 1970-talets internationellt mest kända feministiska konstnärer. I hennes verk möts kompromisslös politisk aktivism, spirituellt sökande och djupt privata upplevelser. Katarina Wadstein MacLeod tar utgångspunkt i målningen Kosmos inom hennes livmoder för att tolka Sjöös bildkonst, både utifrån dåtida och nutida frågeställningar.
1 dec 12 – Katarina Wadstein MacLeod

RECENSION
Clare Hemmings, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory, Duke University Press, 2011
1 dec 12 – Ulla Manns

RECENSION
Maria Carbin, Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Stockholm Studies in Politics 134, 2010
1 dec 12 – Åsa Eldén

RECENSION
Signe Bremer, Kroppslinjer. Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Makadam förlag, 2011
1 dec 12 – Malena Gustavson

Från Sveriges genusforskarförbund
Den 11 oktober 2012 överlämnade regeringen sin proposition om forskning och innovation (Prop. 2012/13:30) till riksdagen. Det är intressant läsning ur många perspektiv, inte minst ur genusforskningens perspektiv. Jag började med att söka på ordet ”genus” och fick en träff på sidan 207. I bilaga 10, under rubriken ”Förteckning över remissinstanserna (SOU 2011:1)” finns Sveriges Genusforskarförbund med tillsammans med Stockholms universitets studentkår och Akademikerförbundet SSR som organisationer som lämnat in spontana remisser. Sökningen på ”genusforskning” gav inga träffar. Däremot gav sökningen på ordet ”jämställdhet” hela 51 träffar. Regeringen föreslår nämligen att forskning som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor, näringsliv och offentlig sektor ska tillföras 32 miljoner kronor under 2013-14.
1 dec 12 – Charlotte Holgersson

Medverkande
Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2012
1 dec 12 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2012

Björn Kumm - reporter
Författaren och journalisten Björn Kumm har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författare och sitt ständiga behov av äventyr. Björn Kumm växte upp i ett socialdemokratiskt hem och hela hans liv tycks präglat av en vänsterinriktad internationalism. I tjugoårsåldern for han till USA och därefter till Mexico och Kuba. Redan tidigt försörjde han sig på att skriva. På en afro-skandinavisk konferens för politisk aktiva ungdomar i Oslo träffar han nigerianska Julie som sedermera blev hans fru. Det är också startpunkten på ett livslångt förhållande med kontinenten Afrika. I boken skildrar Kumm den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. Jorun Koca Jacobsson recenserar.
29 nov 12 – Kumm, Björn: Uppdrag världen

Vård ska vara behovsstyrd
I slutet av juni i år meddelade regeringen i samarbete med Miljöpartiet att papperslösa och gömda flyktingar ska få laglig rätt till subventionerad vård i Sverige. Men nu kritiserar myndigheter som Justitiekanslern och Socialstyrelsen förslaget. För snålt tilltaget, lyder omdömet.
29 nov 12 – Ds 2012:36, Justitiekanslerns remissyttrande över departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd , Statens medicinsk-etiska råds yttrande avseende Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd , Socialstyrelsens yttrande över promemorian Hälso- och sjuk-vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Lars Isoovara lämnar riksdagen
Trots - eller tackvare? - den senaste tidens skandaler får Sverigedemokraterna under november det hittills högsta uppnådda stödet i TV4/Novus opinionsmätningar. Under torsdagen meddelades att Lars Isoovara (SD) lämnar sin plats i riksdagen.
29 nov 12

Varken yrkesutbildning eller jobb
På uppdrag av regeringen har utredaren Claes Stråth lagt fram ett förslag om en ny, lagreglerad anställningsform för ungdomar: "utbildningsanställning". Anställningsskyddet kommer att vara lägre än i alla andra tidsbegränsade anställningsformer som täcks av LAS.
29 nov 12 – SOU 2012:80

Tvång i demensvården okej
Regeringen och Socialdemokraterna är överens om att det i vissa lägen krävs tvångsåtgärder när dementa personer vårdas. Med dagens lagstiftning tvingas personalen ibland bryta mot lagen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
29 nov 12

Säpo kan brytas ut ur polisen
Säkerhetspolisen föreslås bli en självständig myndighet med ett eget insynsråd. Enligt den parlamentariska kommitté som utrett omorgansieringen av polisen vore det här en logisk förändring till gagn inte bara för Säpos verksamhet, utan även för medborgarna. Men det är oklart hur eventuella konflikter mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen ska lösas i framtiden.
29 nov 12 – SOU 2012:77

Enklare skatteregler för egenföretagare
I mitten av nittiotalet, efter den stora skattereformen som ägde rum i början av årtiondet, infördes en handfull nya regler i inkomstskattelagen. De syftade till att personer med eget företag liksom delägare i handelsbolag skulla få liknande - i bemärkelsen potentiellt gynnsamma - beskattningsvillkor som aktiebolagsägare.
29 nov 12 – Dir 2012:116

Många drop-outs bland killarna
I en ny underlagsrapport till den så kallade Framtidskommissionen redogör nationalekonomen Åsa Löfström för betygsgapet mellan flickor och pojkar. Hon förkastar antagandet att skolans påstådda feminisering skulle vara förklaringen. Med datorns intåg kan man lika gärna hävda att det skett en "maskulinisering" av den svenska skolan, menar Löfström. Den enkla förklaringen är annars att flickorna anstränger sig mer och att många pojkar struntar i skolarbetet.
28 nov 12 – Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad

Toppolikernas gymnasiebetyg
Lärarnas tidning har grävt fram topppolitikernas slutbetyg från gymnasiet: Reinfeldt 3,6, Bildt 3,9, Borg 3,8, Björklund 3,5, Hägglund 3,2, Lööf 5,0. Löfven 3,7, Sjöstedt 4,3, Romson 4,4, Fridolin 4,1 och Åkesson 3,5.
28 nov 12 – Lärarnas tidning: Här är toppolitikernas gymnasiebetyg, Lärarnas tidning: Den politiska eliten sällan klassens ljus

Tilltagande bostadsbrist
I över hälften av landets kommuner råder det brist på bostäder som passar unga människor - det vill säga små och billiga hyreslägenheter. Dessutom råder det skriande brist på studentbostäder. Regeringen hoppas att regelförenklingar ska ge effekt på nybyggandet.
28 nov 12 – Regeringsbeslut 2012-11-28, Boverkets rapport "Bostadsmarknaden 2012 - 2013"

Arbetslösheten stiger
Arbetslösheten ökade under tredje kvartalet till 7,2 procent. Det är den första ökningen på över två år som inte kan förklaras av slumpen, enligt Statistiska Centralbyrån.
28 nov 12 – SCB:s Arbetskraftundersökningar

Ny avgift för obetalda fakturor
Försenade betalningar är ett besvär särskilt för små och medelstora företag. Nu föreslås bland annat att en leverantör ska ha automatisk rätt till en ny form av förseningsavgift på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid.
28 nov 12 – Prop 2012/2013:36

Nya pensionsregler för indier i sverige
Sverige och Indien har undertecknat ett gemensamt socialförsäkringsavtal. Här samordnas de indiska och svenska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.
28 nov 12 – Pressmeddelande från regeringen

Rödgröna kräver rehabiliteringsgaranti
Ytterst få av de som tvingas lämna sjukförsäkringen på grund av den bortre tidsgräns som Alliansen infört återgår till arbete. Nu har Miljöpartiet tagit initiativ till en slags rehabiliteringsgaranti i riksdagens Socialförsäkringsutskott, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
28 nov 12

Klimatchock hotar fattiga länder
Världsbanken varnar: Jordens klimat riskerar bli 4 grader varmare. Det är en dubbelt så stor temperaturhöjning som det mål som länderna enades om vid klimatmötet i Köpenhamn för tre år sedan. Effekterna på den mänskliga tillvaron vore katastrofala. Allra värst skulle det drabba fattiga länder och särkilt de stora kuststäderna.
22 nov 12 – Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided

Eurokrisen
Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
22 nov 12 – Vylder, Stefan de: Eurokrisen

Ska EU-rabatten räddas?
Under det kommande veckoslutet förhandlar EU:s stats- och regeringschefer om unionens budget för perioden 2014 - 2020. Sverige deltar med kravet att få behålla rabatten på EU-avgiften, men statsminister Fredrik Reinfeldt (m) har redan varnat riksdagen för att det kan komma att misslyckas. I så fall blir Sverige en ännu större nettobetalare.
22 nov 12 – Offentlig utfrågning

Sällström och Jomshof tar över i SD
Sven-Olof Sällström och Richard Jomshof tar över som talespersoner för Sverigedemokraterna efter Erik Almqvist och Kent Ekeroth, som tvingades gå efter det omskrivna rasistbråket i Stockholm 2010.
22 nov 12

Bolagsskattesänkning klubbad
Riksdagen har sagt ja till regeringens skatteförslag i budgeten för 2013. Den mest omdebatterade förändringen blir att bolagsskatten sänks från 26,3 till 22 procent.
22 nov 12 – Beslut om ramar för 2013 års budget

Känsligt mejl om Saudiaffär borta
Ett mejl med känslig information om vapenfabriksamarbetet mellan Sverige och Saudiarabien har plockats bort ur regeringskansliets diarium, uppger Sveriges Radio Ekot. Försvarsdepartementet avvisar påståendena.
21 nov 12 – SR Ekot: Dolde handling i mörkläggning av Saudiaffären

Konkurshot mot SAS undanröjt
I veckan som gått har SAS enats om nya avtal med alla flygfack. Det blir lägre löner, längre arbetstider och sämre pensionsvillkor. Den svenska regeringen har lagt fram en proposition som möjliggör statens deltagande i det lånelöfte som bolaget behöver för att hålla huvudet över vattnet under de kommande åren. Risken för konkurs är i princip undanröjd, enligt SAS.
21 nov 12 – Prop 2012/2013:46, SAS pressmeddelande

Utredare får arbetsgivaransvar
Dagens tre högskolemyndigheter är på väg att bli två. Vägen mellan utredning och beslut var påfallande snabb. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska se till att avvecklingen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret för utbildningsområdet går i lås till och med årsskiftet.
21 nov 12 – Dir 2012:112

Klart för könsbyte utan sterilisering
Det finns inga formuleringar i Föräldrabalken som hindrar att Sverige slopar steriliseringskravet för personer som genomgår ett könsbyte. Det framgår av en skrivelse från Socialdepartementet. Därmed är Kristdemokraternas motstånd i frågan undanröjt.
21 nov 12 – Ds 2012:46

Utförsäkrade bokförs som framgång
Vad händer egentligen med alla människor som tvingas lämna sjukförsäkringen på grund av de tidsgränser som alliansregeringen infört? Den frågan har aktualiserats på nytt efter att media uppmärksammat att utförsäkrade bokförs som socialpolitiska framgångar, fastän det enda som skett är att de blivit av med sin ersättning.
20 nov 12 – Offentlig utfrågning

Fjärrundervisning kan öka
Fosterhemsplacerade barn drabbas ofta av dålig undervisning. Hur ska barn som placerats i familjehem eller ungdomshem tillförsäkras en fullgod skolgång? Den utredare som funderat på saken vill ställa högre krav på kommunerna men också tillåta distans- och fjärrundervisning.
20 nov 12 – SOU 2012:76

Oro när kommunutjämning dröjer
Regeringen skjuter än en gång upp förslaget till ett mer rättvist skatteutjämningssystem mellan kommunerna. Förslaget anses inte duga.
19 nov 12

Arbetsförmedlingen avanmäler sällan
Arbetsförmedlingarna i södra Norrland och i Småland - de två områden som hittills granskats av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen - rapporterar sällan personer som låter bli att dyka upp på möten, uppger SVT Nyheter.
18 nov 12

Almqvist och Ekeroth filmade med järnrör
Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman Erik Almqvist petas sedan tidningen Expressen offentligjort en film som visar hur han kallat en kvinna "hora" och en berusad man "blatte lover" vid ett bråk. Därefter beväpnade sig Almqvist, liksom partikollegorna Kent Ekeroth och Christian Westling, med järnrör och återvände till platsen.
15 nov 12 – Expressen: Videoreportage som visar Almqvist (SD) och Ekeroth (SD) i rasistbråk, Expressen: SD-toppar beväpnar sig med järnrör, video, Videoklipp på Youtube: Soran Ismail kommenterar hur Erik Almqvist (SD) gått på den berusade mannen, Videoklipp på Youtube: Erik Almqvist (SD) kommenterar Soran Ismails filmklipp, Presskonferens: Almqvist avsäger sig alla SD-uppdrag, video, Presskonferens: Åkesson (SD) meddelar Almqvists avgång, videoklipp

USA och EU måste expandera sig ur krisen
Finanskrisen var akut år 2008 då den amerikanske ekonomiprofessorn och kolumnisten i New York Times Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda för att motverka krisen. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades och är nu jämförbar med depressionen på 1930-talet. I ”Bankrutt? Den stora vanföreställningen om krisens orsaker och hur den ska lösas” förklarar Krugman varför det gått snett och vad som bör göras för att få slut på depressionen.
15 nov 12 – Krugman, Paul: Bankrutt?

Lärarlyft i mänskliga rättigheter
Den förre detta folkpartiledaren Bengt Westerberg förespråkar bland annat fortbildning av minst 20 000 lärare för att bjuda vardagsrasismen motstånd.
15 nov 12 – SOU 2012:74

Dödläge kring EU:s föhandlingsbord
Förhandlingarna mellan medlemsländerna och kommissionen angående såväl EU:s långtidsbudget som budgeten för 2013 är låsta. Inte heller lyckades EU:s finansministrar komma fram till någon enighet kring den banktillsyn som kommissionen föreslagit.
15 nov 12

LO spår hög arbetslöshet
LO:s ekonomer bedömer att BNP-tillväxten stannar på 1 procent i år för att sedan stiga med 1,4 procent nästa år och till 2,4 procent 2014. Arbetslösheten bedöms samtidigt öka från 7,6 procent i år till 8,5 procent nästa år och 8,6 procent 2014.
15 nov 12

Kontroll av fotbolls- och scoutledare
Alla arbetsgivare som anställer personal för att arbeta direkt och regelbundet med barn - även inom frivilligsektorn - ska ha rätt att begära utdrag ur belastningsregistret från den som anställs.
15 nov 12 – SOU 2012:72

Andras drickande oroar svenskar
Varannan svensk känner någon som de tycker dricker för mycket och häften av dem oroar sig för personen, skriver Metro. Men bara 64 procent av dem som oroar sig vågar konfrontera.
15 nov 12

Flopp för Socialt arbete
För cirka två veckor sedan offentliggjordes vilka forskare som beviljats projektbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning. i år beviljades bara 10 procent av ansökningarna på humsam-området. Förra året var det 15 procent. Inom ämnet Socialt arbete blev beviljandegraden bara 6 procent i år. Allra sämst gick emellertid det för genusvetskap och etnologi med noll procents bifall. Här redovisas hela listan med bifall, avslag och beviljandegrader för alla ämnen och alla forskare.
13 nov 12 – Vetenskapsrådets stora utlysning, bidragsbeslut inom olika ämnen hösten 2012 (Pdf-filer som redovisar projekt, bifall och belopp), Vetenskapsrådet. HS-rådet, Stora utlysningen 2012, Underlag för beslut: Alla projekt både bifall och avslag

Drontens-dom-debatten
Sedan en tid pågår en debatt om ”drontens dom” och kraven på att socialt arbete ska vara evidensbaserat. Debatten förs i socialvetenskaplig tidskrift. På ena sidan i fejden står Socialstyrelsens tjänstemän och på andra sidan sår en grupp akademiker, främst några professorer vid socialhögskolan i Stockholm.
13 nov 12 – Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken. Artikel av Anders Bergmark & Tommy Lundström, Både insats och relation spelar roll. Artikel av Knut Sundell, Svaga argument gentemot Drontens dom – ett svar till Knut Sundell. Artikel av Anders Bergmark & Tommy Lundström, Treatment Approach plays role in social work interventions: A comment to Bergmark and Lundström. Artikel av Edward J. Mullen, Joseph Shuluk & Haluk Soydan, Divergent perspectives on the Dodo bird? A comment to Mullen, Shuluk and Soydan. Anders Bergmark & Tommy Lundström

Lilja 4ever och hennes bröder
Bara under de senaste åren har minst 166 barn har varit offer för människohandel i Sverige. Det handlar om både flickor och pojkar som vuxna människor tjänar pengar genom att låta dem tigga, stjäla eller exploateras sexuellt av andra vuxna. Socialtjänsten står ofta handfallen, inte sällan försvinner barnen ifråga innan en utredning ens har påbörjats.
13 nov 12 – Länsstyrelsen i Stockholms län: Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning

Yrkeshögskolan ger jobb - men hur många?
Ungefär 90 procent av de som läser in någon av yrkeshögskolans olika utbildningar får jobb efter examen - det budskapet basunerade den ansvariga myndigheten ut i somras. Näringsminister Annie Lööf (C) hakade glatt på men strax därefter avslöjade tidningen Svenska Dagbladet att statistiken var förskönad. Studenter från kvalificerade yrkesutbildningar har i själva verket svagt fotfäste på arbetsmarknaden, menar tidningen.
13 nov 12 – PM: Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

LO kräver 2,8 procent
Vi sänker lönekraven för konjunkturens skull, säger tre LO-förbund och två tjänstemannaförbund i dag. Men arbetsgivarna sågar fackets krav. "De saknar verklighetsförankring", säger Almegas vd Jonas Milton.
13 nov 12 – LO:s avtalskrav för avtalsrörelsen 2013

Folkhälsomyndigheter fusionerar
Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ska slås i hop till en ny myndighet. ”Institutet för folkhälsa” ska även ta över vissa uppgifter från Socialstyrelsen. Förslaget är ytterligare ett led i den omstrukturering av statens vård- och omsorgsmyndigheter som regeringen bedriver.
13 nov 12 – Ds 2012:49

Rödgröna krav på friskolor
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort upp om gemensamma krav i den så kallade friskolekommittén. Partierna vill tvinga företag som driver skola att ha utbildning som "huvudsyfte". Men så långt som att kräva ett vinstförbud går de inte.
12 nov 12

Ledare: Ekholm och Svensson förtjänar bättre bemötande om penningpolitiken
Debatten om den svenska penningpolitiken har under det senaste året blivit allt mer intensiv. I Riksbankens direktion har Karolina Ekholm och Lars E O Svensson under lång tid argumenterat för att Riksbankens reporäntebana varit för hög, vilket kan ha haft en real kostnad i form av onödigt hög arbetslöshet. Även utanför direktionen har liknande argument framförts, exempelvis av Bengt Assarsson i Ekonomisk Debatt (2-2011).
11 nov 12 – Andreas Bergh

Om innehållet
Från och med nästa nummer, 1/2013, övergår Tidskrift för politisk filosofi till att bli en ren nättidskrift. Liksom andra tidskrifter i pappersformat har vi, särskilt till följd av en lång pressläggningstid, behövt vänta besvärande länge på att kunna publicera antagna texter. Vi ser fram emot att kunna göra våra texter tillgängliga på ett betydligt tidigare stadium i fortsättningen. Eftersom det kommer att vara fri åtkomst till samtliga texter från den stund de publiceras, så behövs framöver ingen prenumeration. Hemsidan kommer under de första månaderna av 2013 att göras om radikalt för att passa denna nya inriktning. Adressen är densamma som förut: http://www. bokforlagetthales.se/politiskfilosofi.
11 nov 12 – Tidskrift för politisk filosofi nr 3 2012

Varför den svenska abortlagstiftningen bör göras mer restriktiv
I denna essä kommer jag att argumentera för att abortlagstiftningar som bygger på samma principer som den svenska bör göras mer restriktiva. Min argumentation för denna slutsats görs i två olika led. Först kommer jag att fokusera på den nuvarande abortlagstiftningen. Närmare bestämt kommer jag att argumentera för att fostrets livsduglighet - d.v.s. när fostret är förmöget att överleva utanför livmodern - inte är en berättigad gräns för när abort senast bör få tillåtas. Skälet är att fostrets livsduglighet inte är ett rimligt kriterium för persontillblivelsen ur vare sig ontologisk eller moralisk synvinkel. Därefter kommer jag att argumentera för att livsduglighetskriteriet inte bör ersättas med en utvidgning av möjligheterna att göra abort. Skälet är att en sådan utvidgning av möjligheterna skulle innebära en oförsvarligt stor risk att en mänsklig person dödades.
11 nov 12 – Henrik Friberg-Fernros

Att försöka permanenta det unipolära ögonblicket: neokonservatismen och Bushdoktrinen
Terrordåden den 11/9 2001 (härefter endast 11/9) föranledde kraftiga sympatiyttringar för USA. Stora delar av det internationella samhället ställde upp bakom landet och var också beredda att acceptera ett amerikanskt ledarskap i det, nu begynnande, globala »kriget mot terrorismen». Arton månader senare såg situationen emellertid annorlunda ut. I mars 2003 utökade nämligen USA kriget mot terrorismen bortom Afghanistan och anföll även Irak. Kriget mot Irak utgjorde en första praktisk tillämpning av den utrikes- och säkerhetspolitiska strategi som Bushadministrationen antog efter den 11/9 (fortsättningsvis bara Bushdoktrinen; se främst the National Security Strategy of the United States of America, 2002). Bushadministrationen kom med Irakkriget att utmana själva fundamenten - statssuveränitet, multilateralism och folkrätt - för hur fred och säkerhet hanterats internationellt sedan åtminstone slutet av andra världskriget, och bytte därigenom (ett tilltagande) samförstånd mot konfrontation och frustration. Föreliggande artikel syftar till att bidra till förståelsen av detta händelseförlopp och några möjliga konsekvenser.
11 nov 12 – Mikael Baaz

Politisk filosofi idag
Intervju med Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan
11 nov 12 – Magnus Jedenheim-Edling

Recension: Erik Malmqvist: Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics, Linköping: Linköping Studies in Arts and Science 447, Dissertations on Health and Society 14, 2008
Redan idag kan vi testa arvsanlagen hos embryon och därefter välja om de ska utvecklas vidare eller inte. Vi kan också i viss mån separera spermier efter kromosomtyp för att påverka ett tilltänkt barns kön. Tekniken för att aktivt modifiera gener är ännu i sin linda men det är mycket möjligt att vi i framtiden kan påverka våra barns egenskaper med sådan teknik. Målet med reproduktivt urval eller design kan vara allt från att undvika att skapa barn med svåra sjukdomar till att skapa barn som är starkare eller mer intelligenta än de annars varit. Många har den intuitiva uppfattningen att genetisk förbättring (enhancement) är mer moraliskt problematiskt än att undvika sjukdomar. Erik Malmqvists välskrivna avhandling Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics utgör ett försvar för den intuitionen. Försvaret baseras på risken för så kallad instrumentalisering - att se barn som verktyg för föräldrarnas vilja eller för samhällets intressen, snarare än som mål i sig. Den risken är förstås ständigt närvarande, men blir enligt författaren särskilt stor i en situation där föräldrar och vårdpersonal saknar en konkret part att ta hänsyn till (det framtida barnet finns ju ännu inte).
11 nov 12 – Kalle Grill

Recension: Bengt Brülde & Joakim Sandberg: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt, Stockholm: Thales, 2012
Bengt Brüldes och Joakim Sandbergs bok Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt har en något missvisande undertitel, som får läsaren att tro att boken enbart handlar om konsumentmakt. I praktiken tar dock boken ett bredare grepp och handlar snarare om hur man bör bete sig överhuvudtaget, »handla» i den bredare bemärkelsen av ordet, i relation till djuren, miljön och världens fattiga - vilket absolut är positivt.
11 nov 12 – Sofia Jeppsson

Recension: Birgitta Forsman: Gudlös etik: en befrielse ur religionens tvångströja, Stockholm: Fri tanke förlag, 2011
Under det senaste decenniet har flera så kallade »nya ateister» publicerat bästsäljande böcker i vilka de riktar skarp kritik mot religiösa trosföreställningar. Sam Harris The End of Faith (2004), Richard Dawkins The God Delusion (2006) och den nyligen framlidne Christopher Hitchens God Is Not Great (2007) är några framträdande exempel, liksom Christer Sturmarks Tro och vetande 2.0 (2006). Den som har tagit del av de nya ateisternas polemik mot religiösa trosföreställningar kommer att känna igen tonen och argumentationen i Birgitta Forsmans bok Gudlös etik, som kan räknas in i samma genre som de ovan nämnda böckerna. Forsmans fokus ligger dock i första hand på etiska frågor relaterade till religiösa trossystem, i synnerhet kristendomen och islam. Som bokens titel antyder är Forsman starkt kritisk till dessa religioners etiska meriter.
11 nov 12 – Victor Moberger

Recension: Mats Selander (red.): Gud och hans kritiker: en antologi om nyateismen, Stockholm: CredoAkademin, 2012
En och annan gudsförnekare torde ha fått sitt lystmäte under 2000-talets första decennium. Debattörer som Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, Christer Sturmark och inte minst Richard Dawkins har hjälpt till att såväl intensifiera som popularisera kritiken av gudstro i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Antologin Gud och hans kritiker är en gemensam ansträngning av kristna filosofer, teologer, fysiker och biologer - många av dem verksamma vid Credoakademin - att bemöta denna »nyateistiska» kritik. Det är en rätt ojämn historia. Men även om jag ofta finner syftet med boken mer tilltalande än dess innehåll finns här tankar som varje ateist - ny som gammal - skulle må bra av att ta del av.
11 nov 12 – Karl Ekendahl

Sverige ut ur Afghanistan
Med vetskapen om att man har Socialdemokraterna och Miljöpartiets stöd i riksdagen lägger regeringen nu fram propositionen om Sveriges fortsatta närvaro i Afghanistan. Den militära styrkan ska minska till sammantaget ungefär 300 personer fram till och med nästa sommar.
8 nov 12 – Prop 2012/2013:41

Kapitalismens logik har blivit vår
Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor. Ragni Svensson recenserar.
8 nov 12 – Björk, Nina: Lyckliga i alla sina dagar

Tjejernas drar ifrån betygsmässigt
Skolverket har gått igenom slutbetygen bland landets niondeklassare och slagit fast att gapet mellan könen växt ytterligare. Flickornas genomsnittliga meritvärde har ökat med knappt 2 poäng till 223,8 medan pojkarnas meritvärde var oförändrat med 199,5.
8 nov 12 – Skolverket: En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2012

Skolpengar ska fördelas efter behov
Statens skolverk får i uppdrag analysera hur kommunerna fördelar resurser till kommunala och fristående grundskolor. Skolor i utsatta områden, med elever som har stora behov, har i grunden rätt till en större del av den kommunala kakan. Det slår regeringen fast.
8 nov 12 – Regeringsbeslut 2012-11-08

Nolltillväxt i eurozonen
BNP-tillväxten i euroområdet som helhet landar på minus under 2012, antar EU-kommissionen. Nästa år väntas EMU-länderna sammantaget klättra över nollstrecket men tillväxten är minimial: 0,1 procent.
8 nov 12

Installatörer ska certifieras
Installatörer som sysslar med installation av värmeanläggningar som drivs med förnybara energislag, som solcellssystem eller värmepumpar, ska i framtiden kunna certifiera sin verksamhet. Certifikatet ska fungera som ett kvalitetsbevis och föregås av en utbildning.
8 nov 12 – Prop 2012/2013:32

Tvätterier ska ha personalliggare
Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som gäller för restauranger och frisörer. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete.
8 nov 12 – Prop 2012/2013:34

Obama hoppfull i sitt segertal
Barack Obama har vunnit presidentvalet i USA. Rivalen Mitt Romney har erkänt sig besegrad. – Trots de svåra tider vi har gått igenom har jag aldrig varit mer hoppfull, sade Obama i sitt segertal.
7 nov 12 – Barack Obamas seger- och tacktal, videoklipp, 20 minuter

Möjligt behålla samma medicin
Särskilt utsatta patienter ska slippa byta medicin till det för tillfället billigaste läkemedlet och kraven på apotekens lagerhållning skärps. Det är några av förslagen i ett delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen.
7 nov 12 – SOU 2012:75

Rattfyllerister kan förlora bilen
Polisen ska beslagta och behålla - "förverka" på juristsvenska - fler bilar än vad som är fallet idag. Om kostnaderna för att förvara en beslagtagen bil överstiger fordonets värde, ska polisen ha rätt att sälja eller skrota den redan innan målet är avgjort.
7 nov 12 – Ds 2012:42

Somalier bör integrera sig själva
Ungefär varannan somalier som invandrat till USA och Kanada har arbete. Men i Sverige är det vara var femte person. En aktuell forskarrapport kartlägger möjliga orsaker och föreslår att det somaliska civilsamhället i Sverige ska få både större ansvar och mer resurser för att hjälpa nyanlända landsmän på traven.
7 nov 12 – Somalier på arbetsmarknaden

Fyller folkbildningen sitt syfte?
Folkhögskolor och studieförbund ska utvärderas vart tredje år. Två myndigheter ska kontrollera hur de övergripande syftena med statsbidragen till folkbildningen uppfylls.
7 nov 12 – SOU 2012:72

Lam utredning gör cyklister besvikna
Den första statliga utredningen om cyklisters förutsättningar att ta sig fram i trafiken lhar nyligen publicerats. Men den lägger knappt några skarpa förslag. Utredaren Kent Johansson menar att cyklingen kan främjas utan större ändringar av befintliga lagar och system. Branschorganisationen Svensk cykling är besviken.
7 nov 12 – SOU 2012:70

Fri lejd för olaga vapen
Regeringen avser att genomföra en tredje, tidsbegränsad vapenamnesti. Under sammantaget tre månader nästa år, förmodligen mellan mars och maj månad, kommer man att kunna lämna in vapen och ammunition till polisen utan att behöva uppge sin identitet - och utan att bestraffas för olaga innehav.
7 nov 12 – Prop 2012/2013:38

Förslag om lägre politikerpension
Riksdagens inkomststöd till före detta ledamöter ska bli mindre generöst från valet 2014. En arbetsgrupp som riksdagspartierna tillsatt ska presentera förslag inom kort.
5 nov 12

Om offentligt och privat
I valet mellan välfärdsstat och välfärdssamhälle
2 nov 12 – Matilde Millares

Vargfrågan och politiska skiljelinjer
Intressemobilisering i Sverige
2 nov 12 – Ann-Marie Ekengren

Den mänskliga naturens politiska ekonomi
Kropotkins tillämpning av evolutionsläran på samhället
2 nov 12 – Rodney Edvinsson

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 nov 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2012

Litteraturgranskningar
Pålsson, Anne-Marie, 2011. Knapptryckarkompaniet: rapport från Sveriges riksdag. Stockholm: Bokförlaget Atlantis AB.
2 nov 12 – Torbjörn Bergman

Litteraturgranskningar
Hadenius, Axel, 2011. USA – det annorlunda landet: Politiskt liv från George Washingtons tid till idag. Stockholm: Carlsson bokförlag.
2 nov 12 – Jacob Solhlberg

Litteraturgranskningar
Moberg, Erik, 2011. Statsvetenskap. Lövestad: Mobergs publikationer.
2 nov 12 – Axel Hadenius

Polisregistret används allt oftare
Var fjärde kommun kräver utdrag ur polisens belastningsregister även för jobb där de inte är skyldiga att göra det, skriver Dagens Samhälle.
1 nov 12

Ombud i asylmål håller inte måttet
Många ombud åt asylsökande håller inte måttet. Därför bör Migrationsverket fråntas uppdraget att bedöma deras lämplighet, anser Statskontoret. "De väljer oftast de billigaste ombuden", säger advokat Hans Bredberg.
1 nov 12

Ungdomsbrott ska minskas
Samarbete i sociala insatsgrupper mellan bland annat skola, socialtjänst och polis ska leda till att unga brottslingar fångas upp tidigare än i dag.
1 nov 12 – Pressmeddelande: Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen redovisade pilotprojekt som ska motverka att unga riskerar bli kriminella

Minskade skillnader i elpris utreds
Regeringen har gett en konsult i uppdrag att utreda hur skillnaderna i elpris i landet kan minskas.
1 nov 12 – Pressmeddelande: Uppdrag för att analysera åtgärder som kan minska prisskillnader mellan elområden

SD vill ej redovisa privata bidrag
Sverigedemokraterna säger nej till att med namn redovisa privatpersoner som ger över 20 000 kronor i bidrag, något som diskuteras mellan de övriga riksdagspartierna.
1 nov 12 – Ett upprop för ett öppnare Sverige

Stressen har ökat
När facket frågade 800 socialsekreterare om arbetsmiljön kom en lång lista på allt som var fel. Men nästan ingen klagade på klienterna.
31 okt 12 – Resursbrist hotar rättssäkerheten inom Socialtjänsten

Skarp Nordenkritik mot Israel
De nordiska utrikesministrarna är bekymrade över att Israel utvidgar sina bosättningar på ockuperat område eftersom det står i strid mot folkrätten. Det uttryckte de under ett möte i Helsingfors.
31 okt 12

Reinfeldt deltar i skatterevolt i EU
EU:s ordförandeland Cypern föreslår besparingar på 50 miljarder i unionens föreslagna långtidsbudget. Men det räcker inte, anser regeringen. "Orealistiskt" säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om förslaget till ny budget.
30 okt 12

Kriminolog kritisk till vapensiffror
Beslagen av vapen minskar - trots att polisen bedömer att efterfrågan ökat. Kriminologen Jerzy Sarnecki undrar om det inte snarare handlar om att polisens aktivitet har minskat.
30 okt 12 – Pressmeddelande: Återrapportering av regeringsuppdraget till Tullverket och Rikspolisstyrelsen att minska införseln av illegala vapen

Socialdemokraterna vill ha snabbståg
Socialdemokraterna vill börja bygga ett svenskt höghastighetsnät för tåg. Både Ostlänken mellan Järna och Linköping och sträckan mellan Göteborg och Borås bör få höghastighetståg, enligt partiet.
30 okt 12 – Socialdemokraterna: Järnväg i modern europeisk standard

Lag för partibidrag på väg
Till valen 2014 kan det finnas en lag som tvingar partierna att öppet redovisa intäkter och bidrag. I väntan på regeringens förslag ska en frivillig överenskommelse rädda förtroendet, enligt uppgift till TT.
29 okt 12

”Partiet har kastat ut solidariskt tänkande”
Är socialdemokratins kris en generationsfråga? Det är utgångspunkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folkhemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva och solidariska tänkandet har kastats ut.
29 okt 12 – Eva Franchell: Partiet - En olycklig kärlekshistoria

Över 50 000 asylsökande nästa år
Nästa år kommer 54 000 personer att söka asyl i Sverige, enligt Migrationsverkets nya prognos. Nu räcker verkets kapacitet inte till. "Det är ett mycket ansträngt läge", säger migrationsminister Tobias Billström.
29 okt 12 – Migrationsverket: Verksamhets- och kostnadsprognos

Folkpartiet vill ha betyg från fyran
Folkpartiet vill införa betyg redan från årskurs fyra. – Eleverna tar skolan på större allvar om det finns betyg, säger utbildningsminister Jan Björklund.
29 okt 12 – Folkpartiet: Sikta mot stjärnorna

Storföretagen är på korrupta marknader
Telia är långt ifrån ensamt. Alla svenska storföretag gör affärer i korrupta länder. Exempelvis Ericsson har kontor i vart tredje land som finns på Transparency Internationals lista över de värsta länderna.
28 okt 12 – Transparency International

Nej till vinstförbud i vård och skola!
Regleringar, insyn och högre kvalitetskrav! En enig S-styrelse ställde sig i dag bakom en sådan hållning i den heta frågan om vinster i välfärden. – Vi har hittat en bra, effektiv lösning, säger partiledaren Stefan Löfven, och tillägger att det vore att göra det för enkelt för sig att föreslå ett vinstförbud.
26 okt 12 – Socialdemokraternas partistyrelses syn på vinster i välfärden

Ny pensionsprognos värre än väntat
I år och nästa år ökar pensionerna enligt fastställd index. Men den aktuella prognosen pekar på sänkta inkomst- och tillägggspensioner 2014.
26 okt 12 – Oktoberprognos för inkomstpensionen

Oljepengar från Saudi sponsrar Republikaner
Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin och den planerade jättelika oljeledningen Keystone XL från Kanada till Texas.
25 okt 12 – The Nation: Never Mind Super PACs: How Big Business Is Buying the Election, DN Debatt: ”Bäst att amerikanerna får välja sin egen president”

Snushärvan rullar vidare
Maltesen John Dalli, före detta EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, bedyrar fortfarande sin oskuld i muthärvan kring det svenska snuset och företaget Swedish Match. Enligt Dalli tjänar tobaksindustrin på hans avgång eftersom detta riskerar att försinka ett nytt, striktare EU-direktiv angående just tobak. Men Dallis utspel har kritiserats hårt av EU-kommissionens ordförande Barroso.
25 okt 12 – Press statement on behalf of the European Commission , New Europe TV: John Dalli on OLAF, resignation, and Tobacco Directive , OLAF Press Release No. 5 , Letter of President Barroso to Mr. Dalli (MEMO/12/803)

Varför är mammor oftare sjukskrivna?
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka skillnader i kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter det första barnets födelse.
25 okt 12 – Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

Ny regel vid försinkat underhåll
Efter att justitiekanslern bett om ett förtydligande, lägger regeringen nu en proposition om vad som gäller när en förälder fått anstånd med skyldigheten att betala underhållsstöd.
25 okt 12 – Prop 2012/2013:16

Statens insatser till “lättläst” utreds
En särskild utredare ska se över statens insatser på området ”lättläst”. Om man läser direktiven ser det ut som att regeringen överväger att skära ned på stödet till Centrum för lättläst.
25 okt 12 – Dir 2012:109

Fler söker längre socialbidrag
Allt fler svenskar blir beroende av långvarigt eller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag. Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen har andelen biståndsmottagare med långvarigt bistånd under 2012 ökat med 2,6 procentenheter till 34,3 procent av alla biståndstagare. Ökningen för dem med mycket långvarigt bistånd är 2,7 procentenheter och de utgör nu 21,3 procent av dem som söker bistånd. Ökningen gäller i alla län men är högst i Västra Götaland och Örebro. Arbetslöshet och sjukdom ligger bakom de flesta ansökningar.
25 okt 12 – Allt fler behöver långvarigt ekonomiskt bistånd

Hård asylpress på kommunerna
Över 1 000 asylsökande kommer nu till Sverige varje vecka. Flyktingmottagandet är inte dimensionerat för jättevågen.
25 okt 12

Beskattning av ”additiv”
Regeringen föreslår ändringar i energibeskattningsreglerna med hänvisning till EU-rätten. Tillsatserna ska beskattas i ett tidigare skede.
25 okt 12 – Prop 2012/2013:27

Svårare att skatteplanera
Regeringen har lagt en proposition med förslag som ska göra det svårare att skatteplanera med hjälp av investeringssparkonton.
25 okt 12 – Prop 2012/2013:24

EU-anpassning av insiderregler
En särskild utredare ska bana vägen för att de svenska reglerna som rör insiderhandel och så kallad otillbörlig marknadspåverkan på finansmarknaden är kompatibla med EU-rätten.
25 okt 12 – Dir 2012:108

Lönegapet 10 000 kronor
I fjol var medellönen för arbetare 22 800 kronor och för tjänstemän 32 800 kronor. Lönegapet överstiger därmed för första gången 10 000 kronor, meddelar LO.
24 okt 12 – LO:s lönerapport år 2012

Kvinnliga flyktingar ska få stöd
Kvinnor som beviljas uppehållstillstånd i Sverige i egenskap av skyddsbehövande eller som anhöriga får konsekvent sämre och framförallt senare stöd i sin etableringsprocess. Regeringens utredare föreslår en miljardsatsning från statens håll i syfte att öka arbetslivsdeltagandet.
24 okt 12 – SOU 2012:69

Flyktingbarn ska få gå i skola
Barn som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd ska få lagstadgad rätt att gå i skolan från och med nästa hösttermin. Det är resultatet av regeringens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitiken.
24 okt 12

Grekland: fristen är förlängd
Långivarna, EU och IMF, har förlängt Greklands frist för att sanera sina statsfinanser från två till fyra år, enligt landets finansminister Yiannis Stournaras.
24 okt 12 – Pressmeddelande Reuters

Skolbyråkratin utreds
En särskild utredare ska se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas.
24 okt 12 – Pressmeddelande

Reinfeldt är skeptisk
Fredrik Reinfeldt är kritisk till förslaget om en europeisk banktillsyn. Planerna är ofärdiga och det är orealistiskt att systemet kan vara på plats redan vid årsskiftet, meddelade statsministern till riksdagens EU-nämnd. Ledamöter från höger till vänster höll med.
18 okt 12 – Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern, webbsänding

Det är bankerna, stupid!
Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok ”Det skulle bli så bra – euron och hotet mot demokratin”. Christian Andersson recenserar.
18 okt 12 – Elmbrant, Björn : Det skulle bli så bra - euron och hotet mot demokratin

En ny inspektion inrättas
Från och med nästa sommar ska Inspektionen för vård och omsorg, en helt ny myndighet, ta över tillsynen över både socialtjänsten, LSS-verksamheten och hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Därmed genomförs de förslag som en statlig utredning presenterade 2007 fullt ut.
18 okt 12 – Prop 2012/2013:20, Prop 2012/2013:1

Låg ränta mot låga löneökningar
Konjunkturinstitutet framhåller visserligen att den årliga lönebildningsrapporten "inte uttrycker någon uppfattning om hur löner bör utvecklas". Men slutsatsen är tydlig: om lönerna ökade långsammare än de förväntade tre procenten skulle det ge en snabbare konjunkturåterhämtning. Låga lönerlyft kan balanseras av låg ränta.
18 okt 12 – Lönebildningsrapporten 2012

Fallet Quick
Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal.
18 okt 12 – Hannes Råstam: Fallet Thomas Quick - Att skapa en seriemördare, Debatt på publicistklubben: Cirkus Quick, video, Ekots lördagsintervju: Tomas Ramberg intervjuar Göran Lambertz, DN kultur: Claes Borgström skriver om Quickdebatten, Intervju med Thomas Quick där han tar tillbaka alla morderkännanden 2008, videoklipp

Lättare flytta pensionskapitalet
Den som bär risken ska också ha rätt att flytta sitt tjänstepensionskapital. Ungefär så lyder motiveringen från statens utredare till varför pensionsspararna ska få flytta sitt pensionskapital. Men facken är kritiska.
18 okt 12 – SOU 2012:64

Lönegaranti för bemanningspersonal
LO är nöjd med det nya avtalet för de omkring 60 000 anställda i bemanningsföretagen. Avtalet garanterar all personal ersättning för de timmar de står till arbetsgivarens förfogande, även för tid de inte varit uthyrda.
18 okt 12

Moderat ser över vapenexportregler
Moderaten Hans Wallmark får uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska se över reglerna för vapenexport. Utredningen ska vara klar i december 2014. Kommittén ska föreslå skärpta regler för export av krigsmateriel till diktaturer och icke-demokratiska stater och även analysera vilka följder skärpta regler skulle få för Sveriges relationer med andra länder. Säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter ska vägas in.
18 okt 12

Varsel, jobb och budgetpolitik
Strax innan höstens enda partiledardebatt i riksdagen drog igång meddelade Telia Sonera att 2000 anställda riskerar att få sparken. Det var det sista i en rad av varsel som satte sin prägel på debatten. Konkret diskuterades dock redan kända budgetförslag från partierna.
17 okt 12 – Snabbprotokoll 2012/2013:11, Partiledardebatt i riksdagen, video

Ersättning för somalier
Regeringen vill genomföra en tillfällig lagändring för att kommuner som tar emot anhöriginvandrare som inte kan styrka sin identitet ändå ska få ut så kallad etableringsersättning.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:26

Skatteavdrag för läxhjälp
Regeringen vill att den som betalar för att barnen får hjälp med läxorna uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Remissinstanserna är skeptiska.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:14

Körkortsregler EU-anpassas
Regeringen föreslår smärre ändringar i körkortslagen, lagen om vägtrafikdefinitioner och lagen om ändring i körkortslagen. Den sistnämnda innebär att EU:s tredje körkortsdirektiv införs i svensk rätt och träder i kraft först i början av nästa år (se artikelhänvisning nedan). Redan på förhand ser regeringen ett behov av komplementeringar och lägger därför en ny proposition.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:23

Arbetsgivaravgifter ska alltid betalas
Regeringen föreslår ett par ändringar i socialavgiftslagen som berör personer som arbetar för utländska arbetsgivare men omfattas av de svenska socialförsäkringarna. Både Arbetsförmedlingen och facket TCO är skeptiska.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:18

Ökade anslag till järnvägsunderhåll
Anslaget för drift och underhåll av järnvägarna höjs i regeringens infrastrukturproposition. På lång sikt ska det leda till mer tillförlitliga avgångar och färre förseningar. Men under de närmast kommande åren kan underhållsarbetet orsaka mer störningar.
16 okt 12 – Prop 2012/2013:25

Baskrav anges i kronor
LO:s styrelse har presenterat gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2013. De som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare (25 000 kronor) ska få påslag i kronor, de som tjänar mer ska få påslag i procent. Dessutom ingår en föräldraförsäkring som ska ersätta de olika avtalen om föräldralön.
16 okt 12

LO vill ha kraftig vinstbegränsning
LO vill ha kraftiga regleringar av välfärdssektorn för att minska möjligheten att ta ut vinst ur verksamheter i skola och vård. Det handlar om en mycket kraftig vinstbegränsning, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin till Dagens Nyheter.
15 okt 12

Ekonomipris för matchningsteori
Alvin Roth och Lloyd Shapley får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Deras forskning handlar bland annat om hur olika aktörer paras ihop effektivt.
15 okt 12

Fredspriset till EU
Det blev Europeiska unionen som får Nobels fredspris 2012. EU-projektet har "bidragit till fred och försoning i Europa", säger Nobelkommitténs ordförande Thorbjörn Jagland: – I dag är krig mellan Tyskland och Frankrike otänkbart.
15 okt 12

Landstinget polisanmäler SSU
Landstinget i Norrbotten polisanmäler SSU i länet och kräver tillbaka 1,2 miljoner kronor i stöd för påhittade kurser.
15 okt 12

Teliapartners kontofrysning godkänns
Frysningen av Telia Soneras mutmisstänkta partner Takilants konto i Nordea godkänns av Stockholms tingsrätt.
15 okt 12

Omfördelning går från små till stora
Alliansregeringens andra forskningsproposition innebär att mindre universitet och högskolor med stora inslag av samhällsvetenskap och humaniora får det ännu sämre ställt. Den stora vinnaren är, precis som 2008, Karolinska institutet. Regeringen är medveten om att resursfördelningsmodellen är orättvis. Ända väljer man att utvidga dess räckvidd, i väntan på att Vetenskapsrådet ska ta fram ett alternativ.
11 okt 12 – Prop 2012/2013:30

Kadhammar på väg 66
Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest.
11 okt 12 – Kadhammar, Peter: Route 66

Stora p-böter? Då tar fogden bilen.
Regeringen filar på förslag om att staten ska få beslagta personfordon tills dess att alla skulder som är kopplade till bilen ifråga är betalda. Det kan handla om parkeringsböter och fordonsskatt. I sista hand ska bilen kunna säljas.
11 okt 12 – Ds 2012:7

Påökt för riksdagsledamöterna
Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1300 kronor till sammanlagt 58 300 kronor per månad från och med 1 november 2012.
11 okt 12 – Pressmeddelande

Oenighet om banktillsynen i Europa
Under EU:s finansministermöte diskuteras det första steget i den så kallade bankunionen; nämligen en gemensam finansinspektion för euroländerna. Finansminister Anders Borg (M) är fortsatt kritisk och pockar på att konsekvenserna för icke-euroländer som Sverige måste redas ut.
11 okt 12 – EU, A regulation with limited and specific changes to the regulation setting up the European Banking Authority (EBA) to ensure a balance in its decision making structures between the euro area and non-euro area Member States

Expropriering ska ge skälig ersättning
En särskild utredning har haft i uppdrag att föreslå en ordning för för vinstfördelning när företag nyttjar mark som tillhör en annan ägare. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är kritiska till att endast master och inte järnvägar samt el- och teleledningar ska omfattas av det nyformulerade kravet.
11 okt 12 – SOU 2012:61

Småpengar till småföretag
En statlig utredning som haft i uppgift att försöka uppmuntra IT-användningen bland Sveriges småföretag har lagt fram sitt slutbetänkande. Bland annat föreslås ett särskilt statligt stöd på sammanlagt 90 miljoner till småföretagare som vill utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av IT.
11 okt 12 – SOU 2012:63

Satsning på socialförvaltningar
Regeringen vill höja kvaliteten på landets socialförvaltningar för att säkra rättssäkerheten för barn och unga.
11 okt 12

Ledare: Vad göra med vinster i vård och omsorg?
Ett av sommarens debattämnen har varit vinster i vård och omsorg. Vissa verkar tycka att de är bra, andra att de är dåliga och somliga kanske ser dem som ett nödvändigt ont.
10 okt 12 – Astri Muren

Inkomstskillnader och hälsa − lärdomar från den svenska flykting- utplaceringspolitiken
Vi studerar effekten av inkomstskillnader på hälsa för en ekonomiskt särskilt utsatt grupp; flyktingar. Vår analys bygger på longitudinella registerdata samt den svenska utplaceringspolitiken som innebar att flyktingar tilldelades boenden i samband med beviljat uppehållstillstånd. Vi finner inga statistiskt signifikanta effekter av inkomstskillnader på sannolikheten att bli inlagd på sjukhus. Våra resultat håller även om vi delar upp individer efter kön, ålder och utbildning samt när vi undersöker olika diagnoser. Skattningarna är tillräckligt precisa för att vi ska kunna utesluta att det skulle finnas stora effekter av inkomstskillnader på hälsa.
10 okt 12 – Hans Grönqvist, Per Johansson och Susan Niknami

Utvärdering av högskoleutbildningarna i nationalekonomi
I denna artikel presenteras resultatet av granskningen av kvaliteten i landets högskoleutbildningar i nationalekonomi. Den bedömargrupp som har lett Högskoleverkets arbete redovisar här även hur arbetet har bedrivits och diskuterar olika frågor kring metoden och hur resultaten kan tolkas.
10 okt 12 – Lars Hultkrantz m fl

Behovet av reformerade immateriella rättigheter
Patent och upphovsrätt ger incitament till skapande och kommersialisering av nya produkter och verk samt underlättar kontrakt och kunskapsöverföring. Produkter inom nya områden, t ex mjukvaror och bioteknik, har andra egenskaper än traditionella produkter och kan behöva annorlunda skydd. Mjukvaror är sekventiella, har kort livslängd, låga kostnader och många applikationer. Därför bör längden för mjukvarupatent förkortas och skyddet begränsas till vad som anges i patentkraven. En annan förändring är att konstnärliga verk i dag kan digitaliseras, vilket möjliggjort licensavtal som binder upp användarna. Trots detta har upphovsrätten fått en allt längre giltighetstid, vilket inte har något stöd i forskningslitteraturen.
10 okt 12 – Roger Svensson

Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag
Hur olika typer av entreprenörskap stimulerar ekonomisk tillväxt är fortfarande en empiriskt outforskad fråga. Dessutom har teorier om relationen mellan entreprenörskap och tillväxt i mycket begränsad utsträckning beaktat branschstrukturens roll för tillväxt. I denna uppsats söker vi undersöka detta genom två forskningsfrågor: Bidrar teknikintensivt nyföretagande relativt mer till tillväxt i branscher med mer behov av ny teknik? Är tillväxten av nya teknikbaserade företag betingad av vissa branschstrukturers behov av ny teknik? Vi undersöker dessa frågor med hjälp av en mikro-meso modell av endogen tillväxt som testas på en totalräknad databas av kunskapsintensiva sektorer i Sverige mellan 1995–2002.
10 okt 12 – Karl Wennberg, Frédéric Delmar och Karin Hellerstedt

Hur bör penningpolitiken förhålla sig till bubblor i bostadspriser? En litteraturöversikt
Utgångspunkten för de senaste decenniernas penningpolitik har varit att genom styrräntan försöka hålla inflationsförväntningarna på en låg nivå. I regel har det inneburit att bostadsprisförändringar och eventuella bubblor getts ringa betydelse. Efter finanskrisen har den utgångspunkten ifrågasatts och den här artikeln syftar till att gå igenom forskningsläget. Slutsatsen är att rådande inställning om att bostadspriser enbart ska beaktas i den mån de påverkar inflationsprognosen varit otillräcklig men att styrräntan samtidigt är fel verktyg för att hindra bostadsbubblor. I stället bör regleringar och skattelagstiftning utformas så att skuldsättningsbenägenheten och därmed risknivån successivt minskas, för svenskt vidkommande i första hand genom reformerade ränteavdrag.
10 okt 12 – Pär Holmbäck

Bokanmälan: Ekonomer som hatar kvinnor?
I Det enda könet konstaterar Katrine Kielos att samtiden har blivit förförd av en fiktiv tankefigur, den ekonomiska mannen, och resultatet har blivit ett allt annat än lyckligt förhållande.
10 okt 12 – Emma von Essen och Johanna Rickne

Bokanmälan; Dags att bredda och reformera svensk innovations-politik
Innovation och entreprenörskap är i dag centrala ledord. Det råder i stort sett konsensus om att nya och förbättrade produkter, tjänster, produktionsteknologier och sätt att organisera produktion som introduceras av såväl nya som etablerade företag är grundpelare för välstånd och tillväxt. Inom både forskning och politik har intresset för sambanden mellan entreprenörskap, innovation och tillväxt ökat påtagligt. Ett slående exempel inom forskningen är inriktningen på publicerade artiklar i nationalekonomiska tidskrifter. En sökning på sådana artiklar med innovation, FoU och/eller tillväxt i titeln i databasen ECONLIT visar att antalet under det senaste decenniet (2000-11) med råge överstiger antalet artiklar med dessa ord i titeln mellan 1969-99, dvs under en period på 30 år.1
10 okt 12 – Martin Andersson

Bokanmälan Verklighetens ekonom
Assar Lindbeck är ett fenomen. ”Nestor” bland svenska ekonomer har han varit i ett par decennier; mest läst, mest inflytelserik, med flest lärjungar. Därtill kompositör, målare av abstrakt konst, grundare av Ekonomisk Debatt, god författare, stark pedagog, slagkraftig debattör – mannen är en renässansmänniska.
10 okt 12 – Klas Eklund

Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 2012-05-11
Hur ser direktionen på penningpolitiken?
10 okt 12 – Ekonomisk debatt nr 6 2012

Lågt tempo på högskolan
Tre års högskolestudier med ungefär 40 timmar i veckan och därefter en kandidatexamen - det borde vara normen för svenska studenter, menar nationalekonomen Per Sonnerby. Dagens system, där exempelvis normalstudenten i humaniora lägger 25 timmar i veckan på sina studier, är för dyrt.
10 okt 12 – Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning , Högskoleverkets statiska analyser 2010/10 "Sjunkande prestationsgrader i högskolan"

Finansskatt på G inom EU
Elva EU-länder har enats om att införa en skatt på finansiella transaktioner, ibland benämnd Tobin-skatt. Det framkom under finansministermötet i Bryssel under tisdagen. Den svenska regeringen är fortsatt mycket kritisk, även om Sverige inte berörs direkt
10 okt 12

Män och jämställdhet under utredning
Journalisten PM Nilsson, förr chef på Expressens ledarsida och grundare av sajten Newsmill, ska leda en utredning om män och jämställdhet.
10 okt 12 – Dir 2012:97

Ny patentlag utreds
EU är på väg att införa ett nytt patentskydd som ska gälla automatiskt i de 25 medlemsstater som ingår i samarbetet. En särskild utredare ska se över vilka förändringar i de svenska författningarna som kan bli nödvändiga. Utredningen ska dessutom lägga förslag på en ny och mer lättläst patentlag.
10 okt 12 – Dir 2012:99

Tvätterier ska ha personalliggare
Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som gäller för restauranger och frisörer. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
10 okt 12 – Lagrådsremiss: Personalliggare för tvätteribranschen

Dåliga råd kan bli dyra
Dagens löntagare är tvungna fatta en hel del komplicerade beslut om sin egen ekonomi, till exempel det egna pensionssparandet. Marknaden för olika typer av rådgivning har vuxit. Ofta får den enskilde förmedlaren mer betalt ju mer fonder, försäkringar eller andra sparandeformer han lyckas kränga. Inte sällan känner sig kunderna vilseledda.
9 okt 12 – Dir 2012:98

Partiledardebatt visade skillnader
Jobb, ekonomi och vinster i välfärden gav heta strider när de åtta partiledarna möttes i höstens första debatt.
8 okt 12 – Partiledardebatt i SVT Agenda

Ingen rödgrön enighet
De tre rödgröna partierna som tidigare anklagade regeringen för passivitet tycker nu att regeringens budget är för expansiv. Kritik riktas bland annat mot regeringens bolagsskattesänkning.
4 okt 12 – Socialdemokraternas budgetmotion 2013 , Miljöpartiets budgetmotion 2013 , Vänsterpartiets budgetmotion för 2013., Sverigedemokraternas höstbudgetmotion 2013 , Prop 2012/2013:1

Borg spenderar för mycket
Socialdemokraterna menar att regeringen är oansvarig som genomför ofinansierade skattesänkningar. I sin budgetmotion skriver man att regeringen inte håller sig till överskottsmålet, och att det hotar stabiliteten i svensk ekonomi – och därmed framtida jobb och välfärd.
4 okt 12 – Socialdemokraternas budgetmotion 2013

Amerikanska högern
Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år.
4 okt 12 – Gelin, Martin : Den amerikanska högern

Blå tåget
Blå tåget var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig? Morris Wikström recenserar.
4 okt 12 – Berger, Tore och Nylén: Tidens rififi

Miljö och småföretagare i fokus
Miljöpartiet kommer med dyra men helt igenom skattefinansierade klimatåtgärder i sin skuggbudget. Man vill dessutom sänka lönekostnaderna för arbetsgivare, särskilt småföretag.
4 okt 12 – Miljöpartiets budgetmotion 2013

Höjda skatter kan vara bra
Vänsterpartiet säger nej till sänkt bolagsskatt och föreslår att flera skatter höjs, bland annat höjd inkomstskatt för den som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden. Med högre skatter finansieras förslag som utbyggd äldreomsorg, högre ersättning i a-kassan, bättre sjukförsäkring, ökad lärartätheten och stimulerat bostadsbyggande.
4 okt 12 – Vänsterpartiets budgetmotion för 2013.

Sänk skatterna 2013!
Det "Sverigevänliga alternativet" kallade den ekonomiskpolitiske talesman Erik Almqvist Sverigedemokraternas höstbudgetmotion. Partiet vill bland annat införa ett femte jobbskatteavdrag redan nästa år och sänka skatten för småföretagen.
4 okt 12 – Sverigedemokraternas höstbudgetmotion 2013

Klimatskatter på 50 miljarder
Miljöpartiet vill bland annat höja koldioxidskatten så att bensinen blir 70 öre dyrare per liter, införa en kilometerskatt på lastbilar och en särskild skatt på flygresor. Sammantaget skulle miljöskatterna öka med 50 miljarder under de kommande fyra åren ifall de gröna fick bestämma - 12,5 miljarder kronor redan 2013.
3 okt 12 – Förslag ur Miljöpartiets höstbudgetmotion

Flerfamiljshus får energibidrag
I sitt eget budgetförslag öronmärker Vänsterpartiet 3 miljarder kronor om året för ett särskilt upprustningsbidrag till boende i flerfamiljhus. Pengarna beräknas räcka till att totalrenovera och därmed energieffektivisera 60 000 hyreslägenheter i miljonprogrammet.
3 okt 12 – Pressmeddelande från vänsterpartiet

Statsbidrag till ökad lärartäthet
Vänsterpartiet avsätter 1 miljard kronor för 2013 i sin skuggbudget åt 2000 nya lärare inom grundskolan. Ytterligare en miljard ska gå till skolor och elever "med störst behov".
3 okt 12 – Pressmeddelande från vänsterpartiet

Äldreomsorg får mer pengar
Miljöpartiet avsätter en miljard kronor om året under sammanlagt tre år för att stödja kommunerna till att höja bemanningen och förbättra kvaliteten inom äldrevården.
2 okt 12

Förstärk sjukförsäkringen!
Socialdemokraterna satsar 3,5 miljarder kronor i sin skuggbudget på att förstärka sjukförsäkringen, bland annat genom att avskaffa den bortre tidsgränsen. I åtgärdspaketet ingår även förslaget om att den andra sjuklöneveckan kan slopas.
2 okt 12

Minska lågstadieklasserna
I Socialdemokraternas skuggbudget ingår ett förslag om att avsätta tre miljarder kronor redan under 2013 åt en rad olika åtgärder inom skolväsendet. Större delen av pengarna skulle gå till att krympa klasserna på lågstadiet.
2 okt 12 – Pressmeddelande

Män och jämställdhet under utredning
Journalisten PM Nilsson, förr chef på Expressen och grundare av sajten Newsmill, ska leda en utredning om män och jämställdhet.
2 okt 12 – Pressmeddelande

Utredning vill försvaga LAS
En statlig utredning föreslår att LAS ska luckras upp något. Bland annat ska anställningsskyddet under en pågående tvist tidsbegränsas och små företag ska inte behöva betala lika högt skadestånd när de "köper ut" personal. LO, TCO och Saco har redan gjort tummen ned.
2 okt 12 – SOU 2012:62

Lex Laval utvärderas
Två år efter att lex Laval trädde i kraft tillsätter regeringen en parlamentarisk utredning för att se hur lagen fungerar i praktiken.
2 okt 12 – Dir 2012:92

Friskolekommittén får förlängd tid
Kommittén, som har i uppgift att se över det rättsliga regelverket och villkoren för att driva friskolor, har fått ytterligare tre månader till godo. Det innebär att utredningen skall lämna sitt slutbetänkande 31 januari 2013.
2 okt 12

Juholt: Det var en sammansvärjning
Socialdemokraternas tidigare partiledare Håkan Juholt var utsatt för en sammansvärjning mellan journalister och partikamrater som ville driva partiet högerut. Det hävdar han i en nyutkommen bok och i ekots lördagsintervju.
1 okt 12 – Ekots lördagsintervju, Tomas Ramberg intervjuar Håkan Juholt

Blockpolitiken håller kommuner i järngrepp
Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.
27 sep 12 – Jenny Björkman och Björn Fjaestad (red.): Tungan på vågen

Politiker utan politik
”Margot” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. Det är möjligt att detta upplägg påhejats av Wallström.
27 sep 12 – Ohlsson, Bengt: Margot

”Lyft” ska höja läsförmågan
Lagom till bokmässan i Göteborg presenterade Litteraturutredningen sitt slutbetänkande. Flera förslag - exempelvis ett om pedagogiska "läsombudsmän" i förskolan - har udden riktad mot den sjunkande läsförmågan bland skolbarn. Utredningen uttalar sig även i kulturpolitiska stridsfrågor, som biblioteksersättningen till författare och tillgången på e-böcker hos folkbiblioteken.
27 sep 12 – SOU 2012:65

Löfven kritiseras för sin "affärsplan"
S-ledaren Stefan Löfven presenterade sina politiska prioriteringar i höstbudgetmotionen som en affärsplan för Sverige. Ordvalet får nu intern kritik.
27 sep 12 – En ny affärsplan för Sverige

Stort missnöje över läraravtal
Besvikelsen och ilskan är stor hos många lärare efter onsdagskvällens överenskommelse om nya lärarlöner. Efter krav på 10 000 kronor mer i månaden landade höjningen på 1 100 kronor. Nu höjs röster som säger att ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, borde avgå.
27 sep 12 – Det är dags att avgå, Metta Fjelkner

Fler straff för brott mot a-kasseregler
Regeringen flaggar för en mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Men enligt ett tidigare PM från ansvarigt departement planerar man att införa fler bestraffningsgrunder.
27 sep 12 – Promemoria: PM: Prop. Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen , Prop 2012/2013:12

FoU-personal bör skattegynnas
Företagsskattekommittén föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Det ska finansieras genom en räntehöjning för företag som använder periodiseringsfonder - en åtgärd som i sin tur kan leda till att arbetslösheten stiger.
27 sep 12 – SOU 2012:66

Fler och större avgifter för omsorg
En betydande andelen av omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning finansieras numera via direkta avgifter från hushållen. Det konstaterade Statistiska Centralbyrån nyligen. I Tyresö kommun har invånarna folkomröstat om taxorna.
27 sep 12 – SCB: Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2010 , Resultatet från folkomröstningen i Tyresö

Skattefinansierad privat vård växer
Statistiska Centralbyrån, SCB, sammanställer med jämna mellanrum fakta om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg. I dessa publikationer belyses flera stridsfrågor som privatiseringarna har gett upphov till: exempelvis hur pass mycket respektive lite som sköts av ideella organisationer och hur hög avkastning de privatägda företagen har.
26 sep 12 – Statistiska Meddelanden: Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2010

Utpressning blir allt vanligare
Det är oftast byggföretag och restauranger som blir utsatta för utpressning, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. I nästan 60 procent av fallen har gärningsmannen anknytning till organiserad brottslighet.
26 sep 12 – Brottsförebyggande rådets rapport 2012:12 "Otillåten påverkan mot företag"

Vi avskaffar fas 3!
Socialdemokraterna föreslår att fas 3 avskaffas. Deltagarna ska erbjudas riktiga jobb till avtalsenlig lön, finansierade via statliga subventioner, eller utbildning. Förslaget kommer att ingå i partiets skuggbudget och beräknas kosta statskassan 2 miljarder kronor 2013.
25 sep 12 – Socialdemokraterna: Alla jobb behövs - Avskaffa Fas 3

Lektorer ska anställas inom skolan
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har presenterat prislapparna på de nygamla yrkestitlar för lärare som regeringen vill sponsra från och med höstterminen 2013. Tackvare ett riktat statsbidrag ska en lektor ska tjäna 10 000 kronor mer i månaden och en "förstelärare" 5000 kronor mer.
25 sep 12 – Promemoria: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Aten vill ha respit
Grekland kommer sannolikt inte klara av att uppfylla de krav som formulerats av EU och Internationella valutafonden i utbyte mot de utbetalade och utlovade miljardlånen inom utsatt tid. Regeringen i Aten har bett om två års uppskov - och meddelar nu att man behöver ytterligare 15 miljarder euro under tiden.
25 sep 12

Mer kontroll ska hindra övergrepp
Regeringen föreslår ändringar i socialtjänstlagen för att öka kontrollen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Bland annat ska barn som placerats i så kallade familjehem och HVB få en "egen" socialsekreterare som ansvarar för dem.
25 sep 12 – Prop 2012/2013:10

Landstingssjukvård går back
Hälso- och sjukvården i nästan alla landsting är hårt ekonomiskt pressad. Kalkylerna pekar på ett samlat underskott på 2,5 miljarder för sjukvården i 18 av landets 21 regioner eller landsting.
25 sep 12

För få krävde folkomröstning
Det blir ingen folkomröstning om en privatisering av handikappomsorgen i Falkenberg. 4 235 personer skrev på namnlistor och krävde en omröstning men nästan alla namnunderskrifter underkändes. Bara 373 av dem var juridiskt korrekta, enligt kommunen.
25 sep 12

"Keynes skulle ha vänt sig i sin grav"
I budgetdebatten var det ombytta roller. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anklagade regeringen för att äventyra det finanspolitiska ramverket genom stora, ofinansierade reformer - främst då sänkningen av bolagsskatten. De borgerliga i sin tur anklagade oppositionen för bristande keynesianskt förstånd.
20 sep 12 – Riksdagsdebatt om budgetpropositionen för 2013, video

Sveriges finanser är starka
Finansminister Anders Borg anser att Sverige har Europas bästa ekonomi. Han anser att hoten mot svensk ekonomi kommer från utlandet: Ett deprimerat Europa är ett hot därför att européerna inte har råd att efterfråga svenska varor. Ett snabbväxande Kina är ett hot därför att kineserna inte bara producerar billiga varor, de är även effektiva och exportorienterade, och kan konkurrera ut svensk industri. Ett skuldsatt USA har förlorat mark och fungerar inte längre som världsekonomins draglok.
20 sep 12 – Prop 2012/2013:1

Reformer som plåster på såren
I höstbudgeten presenterar regeringen en handfull förslag med uttalat fördelningspolitiskt syfte. Man menar att de kommer att bidra till att kvinnors disponibla inkomst stiger mer än männens. Men är det inte bara plåster på såren?
20 sep 12 – Prop 2012/13:1, Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Borgs reformutrymme
Finansminister Anders Borg varnar nu för att den ekonomiska utvecklingen kan bli sämre än regeringen tidare har räknat med. Men Sverige har trots allt Europas starkaste offentliga finanser - litet budgetunderskottet och låg offentlig skuld. Därför finns det ett reformutymme på 23 miljarder kronor anser Borg.
20 sep 12 – Prop 2012/2013:1

Konsten att vara feminist
Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
20 sep 12 – Moran, Caitlin : Konsten att vara kvinna

Högskoleutvärdering får expertkritik
Det nya systemet för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar drevs igenom ovanligt snabbt och har sedermera sågats av det europeiska samarbetsorganet för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa, ENQA. Nu flaggar regeringen för ändringar.
20 sep 12 – Pressmeddelande: Kommentar till beslut från ENQA

LOV:en utreds
En särskild utredare ska utvärdera vilka effekter lagen om valfrihetssystem, förkortad LOV, haft på socialtjänstområdet. Utifrån den analys som görs förväntas utredaren ta ställning till om LOV:en kan göras obligatorisk för alla kommuner.
20 sep 12 – Dir 2012:91

Krav på välfärdsföretagen utreds
Regeringen kommer att sjösätta en utredning som ska ge förslag på krav som ska ställas på ägarna till "välfärdsföretag" - det vill säga privata aktörer som vill driva äldreboenden, sjukhus, skolor och så vidare.
20 sep 12 – Pressmeddelande

Inhyrd personal ska få bättre villkor
Antalet bemanningsanställda i svenska företag, inte minst inom industrin, har ökat kraftigt sedan finanskrisen bröt ut 2008. Nu har regeringen lagt fram sitt slutgiltiga förslag på en ny "uthyrningslag" som rör arbetsvillkoren för den här gruppen. LO är försiktigt positiva. Arbetsgivarsidan däremot har inte fått sin vilja igenom.
20 sep 12 – Prop 2011/2012:178

Riksdagen har öppnat
Riksdagen öppnade på tisdagen sitt nya arbetsår och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) presenterade regeringens politik i svepande penseldrag i en regeringsförklaring som inte bjöd på några nyheter. Fokus låg på de "budgetlöften" som duggat tätt under de gångna veckorna.
18 sep 12 – Regeringförklaringen 2012

Polisen får anlita FRA igen
Trots kritik från tunga instanser får Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen på nytt rätt att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA), med verkan från och med 1 januari 2013.
18 sep 12 – Prop 2011/2012:179

Vab-intyg försvinner vid nyår
Det impopulära vab-intyget för att få ersättning för vård av sjukt barn försvinner vid årsskiftet. Sjukintyget, som ska undertecknas av personal på dagis, skola eller fritids, ersätts av fler slumpvisa kontroller.
18 sep 12

Flyktingpeng prestationsbaseras
Grundersättningen till kommuner som tar emot nyanlända flyktingar bör ersättas av ett "prestationsbaserat" stöd, föreslår regeringen. Syfte är att förmå fler kommuner att ta emot fler personer.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Långtidsarbetslösa blir fler
Sedan finanskrisen bröt ut 2008 har antalet långtidsarbetslösa nästan tredubblats. Nu lanserar regeringen en satsning på praktikplatser för att komma åt problemet.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Stipendier kompenserar bara lite
Hösten 2011 blev högre utbildning i Sverige en kostnadsfråga för studenter som kommer från länder utanför det europeiska samarbetsområdet. Nu aviserar regeringen att antalet stipendier som riktar sig till studenter från utvecklingsländer ska utökas kraftigt.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Balanskravet modifieras
Kommuner och landsting ska ha rätt att bygga upp "resultatutjämningsreserver", slår regeringen fast. Det innebär att de ska kunna reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda pengarna för att täcka underskott i lågkonjunktur.
18 sep 12 – Prop 2011/2012:172

Mildare presstödsregler för minspråk
Presstödskommittén har lämnat flera förslag som underlättar för tidningar som helt eller delvis är skrivna på samiska eller meänkieli att kvalificera sig för statligt presstöd.
18 sep 12 – SOU 2012:58

På väg mot Förenta Europa?
I veckan som gick kom två besked som i praktiken innebär steg i riktning mot ett mer centraliserat EU. Dels "godkände" den tyska författningsdomstolen att Tyskland deltar i räddningsfonden ESM, vilket är en förutsättning för dess existens. Dels presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en gemensam banktillsynsmyndighet för alla eurozonens 6000 banker.
13 sep 12 – Pressmeddelande från José Manuel Barroso

Regeringen vill sänka bolagsskatten
Alliansledarna föreslår att bolagsskatten sänks från dagens 26,3 procent till 22 procent den 1 januari nästa år. Dessutom vill de skattegynna personer som investerar i företag. Bolagsskattesänkningen beräknas kosta statskassan cirka 16 miljarder kronor.
13 sep 12 – Regeringens PM "Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet"

Att göra sin egen el
Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.
13 sep 12 – Johan Ehrenberg: Johans lilla egen elbok

Konsumenten behöver bättre skydd
Vad gäller när ungarna har lånat din smarta telefon och köpt dyra "appar" eller andra digitala tjänster, som du upptäcker först när en saftig faktura kommer? Och är det verkligen okej att vissa mobiloperatörer förlänger ditt avtal automatiskt om du glömmer bort att säga upp det 3 månader innan utgångsdatum?
13 sep 12 – Ds 2012:31

Extra miljoner för utlandsfödda elever
Regeringen vill satsa 45 miljoner kronor under de kommande två åren på att förbättra grundskoleutbildningen för utrikesfödda elever.
13 sep 12 – Pressmeddelande

Deltids- och a-kasseregler granskas
Regeringen ger socialförsäkringsutredningen ett nytt uppdrag. Det blir till att koka en politisk gryta, där konfliktladdade frågor om det svenska socialförsäkringssystemets framtid, ligger på långkok.
13 sep 12 – Pressmedelande

TV-skatt i stället för licens
TV-licensen bör ersättas med en individuell radio- och tv-skatt för alla över 18 år, att betalas efter inkomstens storlek. Det skulle råda bot på det systematiska avgiftsfusket och vore mer rättvist, anser utredarna. Men cheferna för Sveriges Radio och Sveriges Television är rädda för att deras oberoende gentemot staten ska äventyras.
12 sep 12 – SOU 2012:59

En miljard till "Life Science"
Regeringen har offentliggjort en del av satsningarna i sin kommande forsknings- och innovationsproposition. Det framgår bland annat att det som kallas life science kommer att tilldelas över en miljard kronor under de kommande två åren.
12 sep 12 – Promemoria " 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området"

Elever på energiprogrammet får jobb
Elever som gått energiprogrammet på gymnasiet får i stor utsträckning jobb: tre år efter skolslutet var 75 procent av kvinnorna och 73 procent av männen etablerade i yrkeslivet.
12 sep 12 – Pressmeddelande

Premiepensionen ses över
Pensionsgruppen, som består av företrädare för de fyra allianspartierna samt Socialdemokraterna, vill att premiepensionssystemet ska ses över. Uppdraget går till Stefan Engström som ska vara klar senast den 30 april 2013. Han ska bland annat analysera avkastningen som premiepensionen förväntas generera på sikt.
12 sep 12 – Översyn av premiepensionen

Döende måste betala för medicinen
På Karolinska universitetssjukhuset måste patienter med prostatacancer själva bekosta ett läkemedlet för runt 30 000 kronor i månaden. Annars får de ett alternativ som ger fler biverkningar och måste ges med dropp.
12 sep 12

Fler läkare och sjuksyrror
Regeringen vill att utbildningarna till läkare, tandläkare och sjuksköterska byggs ut under de kommande två åren. Bland annat ska 485 nybörjarplatser för sjuksyrror inrättas vid 19 olika lärosäten runtom i landet. De nya läkar- respektive tandläkarplatserna koncentreras däremot till universiteten i Göteborg, Linköping och Umeå, samt Karolinska Institutet i Stockholm.
11 sep 12 – Regeringens tabell över planerade utbildningsplatser

Nattis får statsbidrag
Nyligen rapporterade nyhetsbyrån TT att fler och fler kommuner erbjuder nattis. Nu föreslår regeringen att staten ska skjuta till pengar för att stödja den här utvecklingen. Man tillmötesgår därmed ett krav från riksdagens utbildningsutskott.
11 sep 12

Låg andel unga utan sysselsättning
Var tionde ung människa (15-29 år) i Sverige varken arbetar eller studerar. Det är den lägsta siffran av alla OECD-länder, visar årets upplaga av den omfattande utbildningsrapporten Education at a glance.
11 sep 12

Miljön, forskningen - och så medie- och kommunikationsforskningen
”Klimatboomen” i medierna och bland medborgarna har resulterat i att klimatforskningens rön alltmer naturaliserats och tagits för givna som ”sanning” (t.ex. Berglez & Olausson 2010a, Olausson 2009, 2011). Med detta konstaterande vill vi varna för att om medierna slutar att behandla klimatvetenskapens kunskapsosäkerhet kommer FN:s klimatpanel till slut att framstå som ideologi och som ett alltigenom politiserat projekt. Detta, in sin tur, riskerar att orsaka en backlash av mer djupgående karaktär än 2009 års ”Climategate” hos den större allmänheten.
9 sep 12 – Peter Berglez & Ulrika Olausson

Metod för studiet av Sveriges Radios programarkiv och dess lagringsprinciper 1925-1978
När svensk radio fick sin officella start den 1 januari 1925 innebar det att en ny och mäktig kulturproducent bidrog till att förändra den svenska offentligheten och lyssnarnas sociala rutiner. Denna nya institution gavs namnet Radiotjänst, varpå namnbyte till Sveriges Radio (SR) gjordes 1957. Radiotjänst skulle producera radioprogram, medan telegrafverket stod för distributionen av programmen till lyssnarna. Vad fanns det då för tekniska möjligheter att spela in och i det egna arkivet bevara program för eftervärlden? Vilka omständigheter, instanser och individer bestämde vad som skulle spelas in och sedan kanske bevaras, alternativt kasseras efter sändning eller gallras ut långt senare? Vad är det alltså som finns bevarat i radions programarkiv, eller snarare: Vilken typ av programmaterial stöter man mest sannolikt på i radioarkivet, och hur kan man gå tillväga för att bilda sig en uppfattning om varför vissa typer av programmaterial har sparats och annat inte?
9 sep 12 – Peter Dahlén

Et medie-og kommunikationsleksikon bliver til1
Hvorfor og hvordan opstod ideerne til Medie-og kommunikationsleksikon?
9 sep 12 – Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert & Kim Schrøder

Medierad kosmopolitism
En empirisk inblick
9 sep 12 – Johan Lindell

Medieforskningens betydelse för den journalistiska praktiken
Funktionshinderfrågor som exempel
9 sep 12 – Karin Ljuslinder

”You Know Nothing of My Work!”
Tankar om medie-och kommunikationsvetenskapens historia
9 sep 12 – Lars Lundgren

Recension
Soilikki Vettenranta, Mediegrafi. En metode for å forske på og å undervise i globalisering, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010, 176 s., ISBN: 9788205400221
9 sep 12 – Øystein Gilje

Recension
Juha Koivisto & Peter D. Thomas: Mapping Communication and Media Research. Conjunctures, Institutions, Challenges, Tampere University Press, 2010, 218 s., paperback, ISBN 978951-44-7920-5
9 sep 12 – Charlotte Wien

Recension
Pentti Raittila, Kari Koljonen & Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008, Tampere University Press, 2010, Research report, ISBN 978-95144-8227-4
9 sep 12 – Svein Brurås

Nordiska datorspelprogrammet
Datorspel är en viktig del av snart allas vår vardag. Inom det nordiska kultursamarbetet har Nordiska datorspelprogrammet verkat i drygt fem år, och nått stora framgångar i att stödja nordiska kvalitetsspel och den nordiska industri som producerar dem. I april 2011 beslutade kulturministrarna om en fortsättning efter programmets avslutning i december 2011.
9 sep 12 – Erik Robertson

Opening Remarks to the Sessions of the UNESCO
International Symposium on Freedom of Expression, 26 January, 20111
9 sep 12 – Helge Rønning

Koncentration och utländskt ägande på de nordiska mediemarknaderna
Från Nordicoms dokumentation av medieutvecklingen
9 sep 12 – Staffan Sundin

INTRODUKTION
Hur effektivt är det egentligen att vara effektiv i arbetet? Vilken är skillnaden mellan rekreativa småpauser under arbetsdagen och icke arbetsrelaterade aktiviteter som resulterar i minskad produktivitet? Sådana frågor aktualiseras i det här numrets första artikel om varför vi inte arbetar hela tiden när vi är på jobbet, skriven av Lars Ivarsson och Patrik Larsson. Författarna kategoriserar och problematiserar olika perspektiv på fenomenet och presenterar en översikt av de argument som framförts i forskningen samt pläderar för fler empiriska studier som också belyser positiva effekter på bland annat engagemang och produktivitet.
9 sep 12 – Lena Gonäs, Jan Ch Karlsson och Birger Simonson

Privata angelägenheter på jobbet
Arbetsgivarna har alltid haft ett stort intresse av att anställda utför det arbete de har betalt för att göra. För närvarande kretsar debatten om anställdas engagemang i privata angelägenheter såsom internetanvändning. I artikeln granskas den existerande forskningens förklaringar samtidigt som vi efterlyser forskning som bättre beaktar de positiva effekterna av fenomenet. Det krävs systematiska studier av både upplevda och faktiska effekter för att nyansera den tidvis hätska debatten.
9 sep 12 – Lars Ivarsson och Patrik Larsson

Den stora omvandlingen – Svensk arbetsmarknadspolitik under tre decennier
Svensk arbetsmarknadspolitik har förändrats kraftigt sedan 1980-talet. I denna artikel studeras övergången från efterfrågetill utbudsinriktade åtgärder, samt hur synen på aktivering förändrats sedan 1980-talet. Genom en analys av regeringsförklaringar, budgetpropositioner och åtgärdsprogram visas hur offensiva aktiva åtgärder alltmer ersatts av defensiva. Från en betoning på att förbättra den arbetslöses möjligheter på arbetsmarknaden riktar sig defensiva åtgärder i stället mot att framför allt öka utbudet av arbetskraft.
9 sep 12 – Mattias Bengtsson och Tomas Berglund

Matchningsfabriken
År 1993 genomfördes en avreglering av arbetsmarknaden som innebar att privat arbetsförmedling och personaluthyrning blev tillåten, en förändring som blev startskottet för en framväxande svensk bemanningsindustri. I den här artikeln beskrivs och anlyseras bemanningsbranschens utveckling, från förbud till att bli en integrerad del av den svenska arbetsmarknaden och hur bemanningsföretagens verksamhet och roll som intermediär på arbetsmarknaden formats av specifikt svenska förhållanden.
9 sep 12 – Lars Walter

Kompetensflykt i sjukvården: En fråga om ledarskap eller medarbetartrivsel?
Vården har genomgått stora omstruktureringar följt av frivilliga uppsägningar, som kopplats till bristande ledarskap. Samtidigt har arbetsattityder visats hänga samman med frivilliga uppsägningar, vilket föranleder frågan om positiva arbetsupplevelser medierar sambandet mellan ledarskap och intention att säga upp sig. Detta testades med enkätdata från ett sjukhus som privatiserades. Resultaten visade att arbetstrivsel medierar sambandet mellan ledarskap och intention till uppsägning. Studien aktualiserar olika HR-strategier för att behålla organisationens humankapital.
9 sep 12 – Johanna Molin, Lisa Åkerström, Stephan Baraldi och Niklas Hansen

Anställdas styrelserepresentation i svenskt näringsliv – Vad har hänt mellan 1999 och 2009?
Denna artikel handlar om fackliga representanters medverkan i företagens styrelser. Hur fungerar det i praktiken? Upplever företagsledare anställdas styrelserepresentanter som en resurs eller som en belastning? Vilken är nyttan för de anställda? Det är några frågor som belyses utifrån en enkätstudie till företagsledare och anställdas styrelserepresentanter som gjordes 2009 av en forskargrupp i samarbete med SCB. Jämförelser görs med resultat från en liknande studie från 1999.
9 sep 12 – Jan Wallenberg och Klas Levinson

Hur länge ska folk jobba?
Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med en stigande medellivslängd kan en förändring i den riktningen vara motiverad, men vägen framåt är inte självklar och rymmer åtskilliga komplikationer. Artikeln bidrar med både faktauppgifter och synpunkter till den fortsatta debatten.
9 sep 12 – Bengt Furåker

Recension
Erika Werner: Trygg, sviken eller osäker: Tankar och förberedelser inför pensioneringen. Lund Dissertations in Social Work 44, Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan, 2012
9 sep 12 – Eskil Wadensjö

Recension
Karin Kilhammar: Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2011
9 sep 12 – Stefan Tengblad

Borg vill inte höja taket i a-kassan
Finansminister Anders Borg (M) vill inte att höja det kritiserade taket i a-kassan, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Han säger att höjningen skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige.
8 sep 12 – Ekots Lördagsintervju med Anders Borg

Omotiverat höga betyg på friskolor
Friskolor sätter högre betyg på de nationella proven än kommunala skolor, visar en ny undersökning.
8 sep 12 – DN Debatt

Fler beroende av ekonomiskt bistånd
Allt fler personer är beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, tidigare kallat socialbidrag. År 2011 betalade kommunerna ut totalt drygt elva miljarder kronor i ekonomiskt bistånd.
7 sep 12 – Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd - årsstatistik 2011

Sydeuropa får obegränsat stöd
ECB-chefen Mario Draghi tar bankens mandat ett steg längre i hopp om att få ett slut på spekulationerna om eurons undergång och de snabbt växlande räntekurserna på de skuldsatta ländernas statspapper. Europeiska centralbanken förklarar sig villig att köpa obegränsat med obligationer från till exempel Spanien och Italien.
6 sep 12 – Pressmeddelande från ECB, 6 september 2012,

Stopp för kvotering
EU-kommissionären Viviane Reding vill få fram en lag för att knäcka glastaket i Europas bolagsstyrelser: minst 40 procent kvinnor ska in. Men Sverige och nio andra länder har redan gjort upp om att sätta stopp för detta.
6 sep 12

"Inget utrymme för regeringens reformer"
Ekonomistyrningsverket räknar med ett underskott i statens finanser både i år och nästa år. Om man bara tar hänsyn till överskottsmålet finns det alltså inget utrymme för de satsningar regeringen flaggat för inför höstbudgeten.
6 sep 12 – ESV: pressmeddelande

Försök till äreräddning
Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.
6 sep 12 – Åsheden, Ann-Marie: Förbannelsen

Vårdtjänster ska upphandlas rätt
Förra vintern avslöjades flera vårdskandaler - bla Caremaaffären - där Stockholms stad hade upphandlat privata vårdtjänster. Nu har Kammarkollegiet fått i uppdrag att under 2013 utbilda kommunala företrädare i hur de ska upphandla vård- och omsorgstjänster.
6 sep 12 – Uppdrag från Socialdepartmentet

Styrräntan sänks till 1,25 procent
Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. En allt starkare krona bidrog till att övertyga direktionen och nu tror ekonomer på billigare bolån. Banken sänker även den egna prognosen för den framtida styrräntan.
6 sep 12 – Riksbanken, pressmeddelande: Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent

Ändrade regler för studier utomlands
Efter en dom i EU:s domstol har Sverige slopat kravet på att personer som ansöker om studiemedel för studier utomlands måste ha bott två av de senaste fem åren i Sverige. Domstolen anser att bestämmelsen strider mot regler om fri rörlighet, rapporterar SR:s Ekot.
6 sep 12

Bostadstillägget höjs
Regeringen höjer bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor från och med 1 januari 2013.
6 sep 12

Nya lärlings- och utbildningsplatser
Regeringen flaggar för ett ungdomspaket i den kommande budgeten, med bland annat ökade resurser till utbildningsplatser: såväl för lärlingar, som på komvux, folkhögskola och inom akademin. Satsningen är också ett sätt att möta det konjunkturdopp som många bedömare väntar på.
5 sep 12 – PM: Fler vägar till jobb för unga – Ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013

Socialtjänsten får tjalla
Socialtjänsten ska kunna lämna ut uppgifter om enskilda ungdomar och unga vuxna till polisen i brottsförebyggande syfte. Det är en omstridd lättnad i sekretessen som regeringen nu föreslår.
5 sep 12 – Prop 2011/2012:171

Studentbostäder saknas
Under 2011 byggdes ynka 134 studentbostäder i hela landet. Bara i Stockholmsregionen behövs det 7000, enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS). Varje år rapporterar organisationen om skriande bostadsbrist och politikerna reagerar med olika förslag. Men hittills har det i princip inte skett någonting.
5 sep 12 – SFS Bostadsrapport 2012

Prestationspeng till utsatta stadsdelar
Femton stadsdelar i sammanlagt nio kommuner - däribland Tensta i Stockholm, Södra Sofielund i Malmö och Norra Biskopsgården i Göteborg - ska få dela på sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren. De kommuner som lyckas bekämpa arbetslöshet bland vuxna och taskiga skolresultat bland ungdomar ska få en större del av kakan.
5 sep 12

Läxhjälpsavdrag för välbärgade
Regeringen anser att privat läxhjälp uttryckligen ska omfattas av möjligheten till rut-avdrag. Men Lärarnas Riksförbund är kritiskt.
5 sep 12

60 till 70-åringars tal om den egna alkoholkonsumtionen
Åldersgruppen som föddes på fyrtiotalet har sett stora förändringar i alkoholpolitiken och i synen på alkohol. I denna studie undersöks hur personer i denna åldersgrupp resonerar om sitt förhållande till alkohol, hur de ser på gränserna mellan vad som är ett acceptabelt och ett oacceptabelt drickande.
3 sep 12 – Kajsa Billinger

Barndomsminnen av föräldrars berusningsdrickande
I en berättelse om något man varit med om berättar man inte bara om sig själv utan visar också sin inställning till det man berättar om och den kultur och det värderingssystem som händelsen är inbäddad i. Genom att analysera berättelser blir det därmed möjligt att belysa vilka föreställningar och uppfattningar kring en företeelse som är tongivande i ett visst socialt sammanhang. Artikeln utgår från barndomsminnen skrivna av nu vuxna personer födda mellan 1933 och 1962.1Deras berättelser om situationer under barndomen då deras föräldrar berusat sig varierar med den tid som återges och med de kulturella föreställningar som knyts till kombinationen barn, föräldrar och alkohol.
3 sep 12 – Karin Heimdahl & Maria Abrahamson

Beskrivning av tre klientprofiler inom svensk missbruksvård*
En klusteranalys av intervjuarskattningar från ASI-intervjuns sju olika livsområden för 12833 klienter visade att klienterna kan delas in i tre olika klientprofiler: Narkotikaprofil, Avgränsade alkoholproblem och Alkohol och psykiska problem. I artikeln jämförs de tre profilerna med avseende på missbruksmönster, demografiska faktorer, sociala och psykiska problem, hälsa och immigrationsstatus.
3 sep 12 – Lena M. Lundgren, Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Jan Brännström, Deborah Chassler & Lisa Sullivan

En multidimensionell modell för analys av bruk och beroende av alkohol och droger
Kapitlet syftar till att presentera en multidimensionell modell för analys av bruk, missbruk och beroende av lugnande medel, alkohol och narkotika. Modellen positioneras i förhållande till olika teoribildningar som används för att förstå alkohol- och drogbruk i dess olika former som bruk/ riskbruk/missbruk/beroende.
3 sep 12 – Sam Larsson, Therese Von Braun, John Lilja

Integrerade etiologiska analyser och drogprevention
Vikten av etiologisk forskning lyfts ofta fram inom drogpreventionen. I artikeln diskuteras den centrala roll som en etiologisk syntes av två olika synsätt på ungdomars droganvändande skulle ha för att utveckla området. Förslag på upplägg på empiriska studier som testar detta diskuteras och centrala metodologiska aspekter berörs.
3 sep 12 – Patrik Karlsson

Om medikaliseringen av svensk missbrukarvård
Under de senaste 10 åren har propåerna om en radikal omorganisering av svensk missbrukarvård vuxit sig allt starkare. Den allmänna inriktningen hos dessa påtryckningar har utgjorts av en medikalisererande argumentation beträffande den vetenskapliga kunskapen om missbruk och behandling: I denna artikel granskas några av medikaliseringsdiskursens mest centrala argument.
3 sep 12 – Anders Bergmark

Från redaktionen: Gyllene tider i svensk genusforskning
Genusforskningen och dess relaterade feministiska texter och sammanhang rör sig med en rad metaforer när tid är på agendan: det handlar om vågor och broar, olika typer av släktrelationer, brott och vändningar, generationer och gengångare. ”Ny” och ”post” är ord som ofta förekommer, inte minst i teoretiska sammanhang, vilket per automatik aktualiserar uppfattningen om någonting annat som gammalt, ibland också förlegat och avdankat. Likväl dyker det ”gamla” upp, gång på gång och i en rad olika skepnader, det gamla avdankade verkar ofta osedvanligt livaktigt, det läg- ger sig i, pockar på uppmärksamhet, stör och vitaliserar.
1 sep 12 – Anna Lundberg, Emma Strollo, Amelie Björck

Ur led är feminismens tid -Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning
Feminister är otidsenliga varelser: vi återuppväcker glömda historier – och vi arbetar i skenet från en rättvisare fram- tid. Samtidigt har feministisk historieskrivning och debatt en tendens att bli lineär och inriktad på ”vändningar”. Claudia Lindén undersöker feminismens tidskonstruktioner och föreslår fortsatta samtal med ”spöken”.
1 sep 12 – Claudia Lindén

Generationsfeminisme – nej tak!
I TGV nummer 4, 2010, opfordrer genusforskeren Sara Edenheim os til at holde op med at tale om ’mødre’ og ’døtre’ i feminismen og lade være med at tolke ’ideologiskillnad’ som ’generationsskillnad’.1
1 sep 12 – Nina Lykke

Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade kärleken
Kring sekelskiftet 1900 var det riskabelt att offentligt tala om lesbisk kärlek annat än i fördömande ordalag. Frida Stéenhoff visste vad hon satte på spel. Eva Borgström lyfter i sin artikel fram Stéenhoffs försök att i pjäser och inlägg öppna diskussionen, under ständig förhandling med sin ofta oförstående äldre syster i kvinnokampen, Ellen Key.
1 sep 12 – Eva Borgström

Bortom ståndet, närmare Beröringen – möten mellan Irigaray och den åldrande manskroppen
Den åldrande manskroppens avtagande potens beskrivs ofta i termer av hotande förlust. Linn Sandbergs sammanläsning av Luce Irigarays essä ”Quand nos lèvres se parlent” och tre äldre mäns kroppsdagböcker öppnar för nya berättelser. Fram träder möjligheten av en manlig beröringskropp, orienterad mot mjukhet och beroende snarare än mot fallisk, målsökande hårdhet.
1 sep 12 – Linn Sandberg

Satelliter TGV 3 2012
Musikindustrin har varit, och är i viss mån fortfarande, en manlig bastion. I det svenska 70-talet lyckades låtskrivare som Sonja Åkesson och kvinnoband som Röda Bönor med ett nödrop få ut sina kvinnorörelsebud- skap i marginalen av proggrörelsen. I USA hade kvinnliga goldies som Helen Reddy och Loretta Lynn än mer rigida patriarkala och kommersiella strukturer att förhålla sig till. Med sin uppkäftiga låt “Since I’ve got the Pill” blev Lynn älskad och hatad. Och låtens ord om p-pillrets frälsande frigörelse är minst lika debatterbara idag – då pillret varit i bruk i drygt 40 år.
1 sep 12 – Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2012

Since I´ve got the pill
Loretta Lynn/Don McHan/tHeoDore BayLess
1 sep 12 – Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2012

Normbrytare i populärmusiken
Hillevi Ganetz läser Since I’ve got the Pill:
1 sep 12 – Hillevi Ganetz

Too good to be real?
Cathrin Wasshede läser Since I’ve got the Pill
1 sep 12 – Catrin Wasshede

Ninni Carlsson läser Since I’ve got the Pill
Öppet brev till Loretta Lynn
1 sep 12 – Ninni Carlsson

”Prostitutionsfrågan” – perspektiv och nycklar till en grumlig debatt
Den feministiskt färgade debatten om prostitution är ständigt aktuell. Ska prostitution förbjudas, eller är det bättre att normalisera verksamheten, se prostitution som vilket jobb som helst, och därmed höja den prostituerade kvinnans status? Och vilken roll spelar de sexköpande männen i sammanhanget? Jenny Westerstrand reder ut begreppen genom att redogöra för debattens positioner, nycklar och perspektiv.
1 sep 12 – Jenny Westerstrand

Recension
Att känna sig fram: Känslor i humanistisk genusforskning Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson (red) H:strömText & Kultur, 2011
1 sep 12 – Ulrika Dahl

Recension
Sida vid Sida, en studie av jämställdhetspolitikens genealogi Katharina Tollin Atlas, 2011
1 sep 12 – Lena Martinsson

Recension
”Rätt för kvinnan att blifva människa fullt och helt.” Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971 Zara Bersbo Linnaeus University Dissertations, nr 74/2011, Linnaeus 3 University Press 2011
1 sep 12 – Christina Florin

Ledare: Biståndet bör styras till de fattigaste länderna
I Asien och Latinamerika har utvecklingen varit mycket positiv de senaste decennierna. Sedan mitten av 1990-talet går mycket åt rätt håll även i SSA (Afrika söder om Sahara). Mer demokrati, mer fred, ett nytt handlingskraftigt Afrikanska unionen, skuldavskrivingar, ökad export och ökade utländska investeringar. Sedan millennieskiftet sjunker andelen med HIV. Människors liv har förändrats: andelen undernärda eller extremt fattiga har minskat radikalt, barnadödligheten minskar, kvinnor föder färre barn, fler barn går i skolan och medellivslängden ökar. Sedan 1994 har SSA haft en genomsnittlig årlig per capita-tillväxt på två procent. Inget år har den varit negativ. Det har förts en stabil ekonomisk politik, vilket bl a visar sig genom att IMF ansett att det fanns utrymme för en expansiv ekonomisk politik under de senaste krisåren. Flera länder har gjort lyckade utgivningar av statsobligationer.
1 sep 12 – Sven Tengstam

Därför går det inte att utvärdera jobbskatteavdraget
Det är nu fem år sedan jobbskatteavdraget infördes − en omfattande reform som är en av regeringens huvudsakliga åtgärder för att öka sysselsättningen. Vi har försökt att utvärdera om avdraget faktiskt har ökat sysselsättningen, genom att utnyttja det faktum att olika personer fick olika stora jobbskatteavdrag beroende på boendekommun och inkomstnivå. Vår sammantagna bedömning är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget. Den begränsade variationen mellan individer i avdragets storlek i kombination med komplexa sysselsättningstrender både före och efter reformen innebär en stor utmaning för vårt och framtida försök att utvärdera jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter
1 sep 12 – Karin Edmark, Che-Yuan Liang, Eva Mörk och Håkan Selin

Utmaningar för Riksbanken - penningpolitik och finansiell stabilitet
I denna artikel diskuterar jag de utmaningar som Riksbanken ställs inför beträffande att föra en penningpolitik i enlighet med sitt mandat samt att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och därmed bedriva makrotillsyn. Slutsatserna är att penningpolitikens mandat enligt riksbankslagen och dess förarabeten är prisstabilitet och högsta hållbara sysselsättning, att penningpolitiken därför bör inriktas på att stabilisera inflationen runt inflationsmålet och arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå, att huspriser och bolånetillväxt inte bör vara mål för penningpolitiken, att den genomsnittliga inflationen under längre period bör hållas på målet samt att penningpolitiken och makrotillsynen bör hållas isär och inte blandas ihop.
1 sep 12 – Lars E O Svensson

Optioner, beskattning och innovativt entreprenörskap
Finansiering av entreprenörsdrivna företag präglas av betydande transaktionsproblem. I den entreprenörssektor som växte fram i Silicon Valley utvecklades finansiella instrument för att lösa dessa problem. Nyckeln till framgång var komplexa kontrakt där utfallet med hjälp av optioner och aktiekonvertibler betingas på företagets utveckling. Detta har underlättats av att avkastningen på dessa instrument endast kapitalinkomstbeskattas i USA, f n med 15 procent. Optioner möjliggör samtidigt rekrytering av nyckelpersonal till nystartade företag. I svensk skattelagstiftning beskattas avkastningen på personaloptioner med en marginell skattesats på oftast 67 procent, vilket i praktiken omöjliggör användningen av optioner för att skapa komplexa avtal i entreprenörsdrivna företag.
1 sep 12 – Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel
Mångfald i arbetskraften har betydelse för internationaliseringen av svenska företag. Personer födda i andra länder har kompetens som sänker trösklarna för internationalisering. De besitter användbara kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer. De har även tillgång till nätverk och kontakter i sina födelseländer som kan underlätta för internationella affärer. Denna artikel presenterar nya forskningsresultat som tyder på att mångfald i arbetskraften gynnar företagens utrikeshandel. Effekten kan förstärkas genom utbildning, samt genom att bättre underhålla nätverk och kontakter i ursprungsländerna. Företag kan därför använda mångfald som ett internationaliseringsfrämjande instrument.
1 sep 12 – Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

Utvärdering av högskoleutbildningarna i nationalekonomi1
I denna artikel presenteras resultatet av granskningen av kvaliteten i landets högskoleutbildningar i nationalekonomi. Den bedömargrupp som har lett Högskoleverkets arbete redovisar här även hur arbetet har bedrivits och diskuterar olika frågor kring metoden och hur resultaten kan tolkas.
1 sep 12 – Lars Hultkrantz m fl

Bokanmälan: Tocqueville som ekonom
British Museum år 1857: I dess nyöppnade stora ”Round Reading Room” arbetade Karl Marx vecka efter vecka på vad som skulle komma att bli Das Kapital. Kanske skymtade han en dag en spenslig man med kläder av franskt snitt bland bokhyllorna. Alexis de Tocqueville, på en av sina Englandsresor, drogs på samma sätt som Marx till de bästa källorna för att förstå den gamla och den nya tiden, ja för att liksom Marx förstå förändringen. Så kanske möttes de, 1800-talets två främsta samhällstänkare, där i läsesalen på British Museum.1
1 sep 12 – Björn Östbring

Leder regeringens skolreformer till bättre resultat?
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 2012-03-07
1 sep 12 – Ekonomisk debatt nr 5 2012

Problempartiet
I mediernas bevakning av Sverigedemokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger i en nyutkommen rapport. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida Sverigedemokraternas odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att partiets företrädare har just dessa åsikter. Och det finns ingen patentlösning.
30 aug 12 – Häger, Björn: Problempartiet. Mediernas villrådighet kring SD inför valet 2010

Järnväg byggs ut runt storstäderna
Ostlänken mellan Linköping och Järna samt snabbtåg mellan Göteborg och Borås, det är de två enskilt största projekten i en satsning om 55 miljarder kronor på infrastruktur fram till 2025, som regeringen presenterade i veckan som gick. Nya snabbtåg leder till ökad arbetspendlig och regionförstoring i storstadsregionerna.
30 aug 12 – Promemoria Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Pensionering vid 55 är för tidigt
Åldersgränsen för tjänstepension kan komma att höjas. Efter att Pensionsåldersutredningen konstaterat att många äldre slutar jobba på grund av förmånliga tjänstepensioner, ger regeringen utredningen ett tilläggsuppdrag: att utvärdera den tidigaste gränsen för uttag från såväl tjänste- som privatpension. Åldersgränsen återfinns inom skattelagstiftningen och är i dag 55 år.
30 aug 12 – Dir 2012:86

Kommunerna bör återfå ansvaret
"Avfallsutredaren" Lars Ekecrantz föreslår att landets kommuner ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar, inte bara hushållsavfallet som idag. Förhoppningen är att sopsorteringen ska bli enklare och hamna närmare medborgarna.
30 aug 12 – SOU 2012:56

Kommuner får “somaliepeng”
De kommuner som tar emot anhöriginvandrare från Somalia ska få dela på 1,3 miljarder kronor i statsbidrag under de kommande fyra åren. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd, även om deras släktingar befinner sig i Sverige sedan några år tillbaka.
30 aug 12 – Pressmeddelande

Höjd pension 2013
En ålderspensionär med inkomstpension får se den höjd med 4,1 procent nästa år. För en person med 12 000 kronor i pension motsvarar det 492 kronor mer i plånboken varje månad, enligt Socialdepartementet.
30 aug 12

Bolånekunder ska kunna byta bank
I veckan som gick meddelade Finansinspektionen att bankernas vinster på bolån har uppnått rekordnivåer. Och regeringen annonserade att man ska stärka bolånekundernas ställning.
30 aug 12

Kvinnor stämplas ofta ut
Kvinnor inom mansdominerade yrken - som lackerare, slaktare och valsverksoperatörer - beviljas sjukersättning i högre utsträckning än kvinnor inom vård och omsorg. Det framgår av i en ny underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen.
29 aug 12 – Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen: Sjukersättning och yrke

Utförsäkrades försörjning kartlagd
Frågan om hur de människor försörjt sig som tvingats lämna sjukförsäkringen på grund av de nya tidsgränserna har varit omdiskuterad. En växande skara har inkomster från arbete, och Försäkringskassan är försiktigt positiv. Men den stora majoriteten är fortfarande beroende av bidrag och ersättningar.
29 aug 12 – Försäkringskassan: Hur har förvärvsinkomsterna förändrats mellan 2009 öch 2010 för de som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen det första halvåret 2010?

Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige Tillbakablick och lägesbeskrivning
Det är nu 17 år sedan första numret av tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige kom ut. Sedan första numret (1996/1) har Biörn Hasselgren verkat som tidskriftens huvudredaktör, där han vid sin sida fram till och med nummer 2010/2-3 hade Jan-Erik Johansson som redaktör. Dessutom har tidskriften alltid haft ett redaktionsråd, vars medlemmar varierat i antal från tre till nio personer. Ett varmt tack riktas här till Biörn Hasselgren och alla de som under åren arbetat med tidskriften på olika sätt.
28 aug 12 – Anders Olsson

Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering
Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna artikel är att karaktärisera några teoretiska begrepp inom sociokulturella perspektiv eller teoribildningar vilka gör anspråk på att beskriva vad som påverkar och medierar lärprocesser hos människor. I artikeln relateras dessa teorier och begrepp till situationer där elever deltar i meningsskapande samtal om ett specifikt ämnesinnehåll samt analyserar på vilka sätt artefakterna och dialogen påverkar deltagarnas lärande och begreppsutveckling. I de empiriska delarna är det dessutom möjligt att upptäcka hur deltagarna utvecklar nya kunskaper i genetik genom att gemensamt undersöka vad de vetenskapliga begreppen och termerna betyder och hur de semantiskt kan relateras till varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man benämna denna process som en gemensam och successiv appropriering av artefakters medierande potential.
28 aug 12 – Anders Jakobsson

Socialsemiotik och design för lärande - Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande
Sammanfattning: I artikeln presenteras två teorier om lärande och meningsskapande: socialsemiotik och design för lärande. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur kommunikation och lärande formas multimodalt i teckenskapande processer. Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i relation till ett sammanhang och till de förutsättningar som skapas för lärande i olika miljöer och situationer. Fokus i båda perspektiven riktas mot hur människor, utifrån val av teckensystem och medieformer, formerar sin kunskap. Artikeln relateras till högre utbildning och perspektiven diskuteras i förhållande till tre aktuella frågor: lärandets komplexitet, målstyrning och erkännandekulturer i utbildning. Avslutningsvis följer en diskussion som särkilt fokuserar hur ett designorienterat perspektiv kan användas för att förstå lärande och lärandets förutsättningar i högre utbildning.
28 aug 12 – Marie Leijon och Fredrik Lindstrand

Introduktion til Niklas Luhmanns forskelslogiske epistemologi och systemisk operativ konstruktivistiske laeringsteori
Sammanfattning: Artiklen indledes med en introduktion til Niklas Luhmanns komplekse modernitetsforståelse som baggrund for erkendelse og læring i et højkomplekst og moderne videnssamfund. I den forbindelse vises det hvordan samfundets tiltagende funktionelle uddifferentiering og de medfølgende kompleksitetsog kontingensproblematikker fører til, at en ny kontingensformel, som er orienteret mod evnen til at »lære at lære», vinder frem som en nutidig kontingensformel for uddannelsessystemet. Herefter gives med reference til George Spencer Browns forskelslogik en introduktion til den forskelslogiske tænkning som er konstituerende for Luhmanns erkendelsesteoretiske grundlag og efterfølgende introduceres de systemteoretiske grundbegreber, der udgør grundlaget for Luhmanns operative konstruktivistiske læringsteori. Artiklen sætter herefter fokus på, hvordan Luhmann med reference til den strukturelle kobling mellem psykiske og sociale systemer udvikler en læringsteori, der indholdsbestemmer og præciserer betingelsesforholdet mellem undervisning, læring og selvsocialisering. Samtidig redegøres der for, hvordan dette erkendelsesog læringsteoretiske udgangspunkt implicerer en asymmetrisk professionel relation mellem lærer og elev, hvor den intenderede forskningsinformerede, fagdidaktiske og refleksive undervisningspraksis, udgør en nødvendig omverdensbetingelse for, at tilsigtet læring kan finde sted. Afslutningsvis opsummerer artiklen, at der er tale om samfundsmæssige forandringer, der implicerer at lærere må påtage sig nye roller, opgaver og ansvarsforpligtelser, samt en radikal anden måde at tænke uddannelsesplanlægning og pædagogisk intervention på, hvilket i Danmark sker indenfor rammen af en såkaldt kompetencemålstyret skole.
28 aug 12 – Pernille Krogh Fryd

Från lärarvetenskap till lärandevetenskap Lärandets gåta och pedagogikens plats i vetenskapssystemet
Ett centralt problem som många av de ledande lärteoretikerna, inte minst i Skandinavien, varit upptagna av på senare år är något vi kan kalla lärandets gåta. Tidigare, då pedagoger utgick som något självklart från att kunskap var något som kunde överföras från ett lärandesubjekt eller lärandekontext till en annan, var lärandet som fenomen inte något man grubblade speciellt mycket över. Det finns dock ingen ledande lärteoretiker idag som tror på detta (jfr Gardner 1991, Lindström 2002). Föreställningen om lärande som »transmission» av kunskap, uppfattas inte längre som trovärdig och har därför i stort sett övergivits (Säljö 2000, 2012; Illeris 2000, 2007).
28 aug 12 – Feiwel Kupferberg

Att undervisa för kreativitet - En litteraturöversikt
Kreativitet anses vara 2000-talets viktigaste ekonomiska resurs att utveckla, men den specifika frågeställningen »Vad är kreativitet?» är ofta ignorerad eller ospecificerad, hävdar Kaufman och Beghetto (2009). De uppmärksammar att lärande sker såväl inom som utanför skolan. Ett formellt lärande (mini-c) och ett informellt eller deltagande lärande utanför skolan (Pro-C) samverkar med varandra. Skolan kan förbereda för en ämnesfördjupning av det som eleverna har kunskap om genom motivationsskapande undervisning. Craft (2003) menar att det är skillnad mellan att undervisa för kreativitet och en kreativ undervisning. I den senare kan läraren vara den kreativa men undervisningen kan ändå vara lärarstyrd. Att läraren är kreativ i sin planering av undervisning är inte tillräckligt, om eleverna också ska bli kreativa behövs en pedagogik som undervisar för att utveckla en kreativ och självständig förmåga hos eleverna (Craft 2005).
28 aug 12 – Anna Linge

Fakultetsopponenten sammanfattar
I slutet av 2012 lades två avhandlingar med montessoritema fram vid olika lärosäten. Även om avhandlingarna har mycket olika karaktär, är det med tanke på den innehållsmässiga inriktningen lämpligt att behandla dem tillsammans. För alla som är intresserade av montessoripedagogik, är det en stor händelse att det nu finns ytterligare två svenska doktorsavhandlingar med montessoritema. Det är också glädjande att kunna säga att båda avhandlingarna har höga teoretiska ambitioner.
28 aug 12 – Christina Gustafsson

Vattenfall vill inte ta på sig ansvaret
Efter att ha ändrat bolagsform kommer svenska Vattenfall inte att kunna hållas ansvarigt om en olycka skulle inträffa vid något av koncernens kärnkraftsverk i Tyskland. Försöker energijätten huvudsakligen dra sig undan det annars lagstadgade betalningsansvaret?
28 aug 12

Regeringen vill ha nytt Jas-projekt
Regeringen lovar att Sverige ska köpa mellan 40 och 60 exemplar av nästa generation av stridsflygplanet Jas Gripen. Löftet är en del ett uppgörelse med Schweiz, som ska köpa 22 plan. Socialdemokraterna stöder regeringen i denna fråga, men partiets kvinnoförbund är kritiskt.
28 aug 12 – Pressmeddelande

Skatteavdrag för läxhjälp
Regeringen föreslår att den som betalar för att barnen får hjälp med läxorna uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete.
28 aug 12 – Lagrådsremiss: Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

Fler högutbildade överallt
De högutbildade har blivit fler i varenda kommun i landet sedan sekelskiftet, även i så kallade avfolkningsorter.
28 aug 12

Säpos “Bondfest” kostade 5 miljoner
I juni förra året bjöd Säkerhetspolisen sina runt 1 000 anställda på James Bond-fest för 5,3 miljoner. I strid med lagen gjordes ingen upphandling. Justitieminister Beatrice Ask säger att det är bra att myndigheternas hantering av pengar granskas.
27 aug 12

Unga och kvinnor hoppar av politiken
Halvvägs in i mandatperioden har drygt 1 400 av riksdagspartiernas folkvalda hoppat av sina uppdrag runt om i landet. Det är nästan var tionde folkvald.
27 aug 12

Partiledarnas sommartal 2012
Riksdagspartiernas partiledare har hållit sina sommartal: Jimmy Åkesson (SD) i Sölvesborg, Jan Björklund (FP) i Göteborg, Fredrik Renfeldt (M) i Gustafsberg, Jonas Sjöstedt (V) i Umeå och Åsa Romson (MP) i Göteborg. Stefan Löfven var sist ut i raden med sitt sommartal som hölls i Vasaparken i Stockholm. Här redovisar vi TT:s korta referat och länkar till talen i fulltext.
27 aug 12

BNP ökar med 1,6 procent i år
Regeringen räknar med att svensk ekonomi växer med 1,6 procent i år och med 2,7 procent nästa år. För 2014 bedöms BNP öka med 3,7 procent och med 3,5 procent 2015.
25 aug 12 – Pressträff med finansminister Anders Borg vid Harpsundsmöte (video med OH-bilder)

Göran Lambertz opponerar sig
Ledamöterna i yttrandefrihetskommittén sätter unisont ned foten och säger nej till att skapa en ny, teknikneutral grundlag på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Man ska inte laga något som inte är trasigt, menar parlamentarikerna. Men kommitténs ordförande, justitierådet Göran Lambertz, håller inte med.
23 aug 12 – SOU 2012:44

Professor utreder skolans kommunalisering
Statsvetaren Leif Lewin har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av kommunaliseringen av den svenska skolan. Men den före detta prorekotorn och professorn vid Uppsala universitet har inget mandat att föreslå några "stora organisatoriska reformer", enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).
23 aug 12

Merkel: Grekland måste reformera
Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanar Grekland att hålla fast vid den inslagna vägen för reformer. Utspelet gjordes efter ett möte med Frankrikes president Francois Hollande i Berlin inför samtalen med Greklands premiärminister Antonis Samaras.
23 aug 12

Slopa taxeringen!
Avskaffa fastighetstaxeringen och den nuvarande fastighetsavgiften, föreslår en statlig utredare. I stället skulle ”fastighetsskatten” beräknas utifrån hur många kvadratmeter boytan är. Den som bor större betalar mer och tvärt om, både när det gäller lägenheter, fritidshus och småhus.
22 aug 12 – SOU 2012:52

Grupp 8 och de andra
Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.
22 aug 12 – Arnberg, Klara och Sundevall, Fia och Tjeder, David (red ) : Könspolitiska nyckeltexter I-II

Björklund försvarar sin gymnasiereform
Sedan den ”nya” gymnasieskolan sjösattes har söktrycket till yrkesprogrammen minskat med nästan fyra procent. Oppositionen och facket menar att gymnasisterna vill ha den högskolebehörighet som försvann från yrkesprogrammen i samband med reformen. Men utbildningsministern försvarar sig.
22 aug 12 – Presskonferens och Skolverkets informationsblad: Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Färre fonder kan ger bättre pensioner
Den så kallade Buffertkapitalutredningen föreslår att dagens fem AP-fonder slås samman till tre. En ny myndighet - Pensionsreservstyrelsen - ska utse fondernas styrelse och leda verksamheten.
22 aug 12 – SOU 2012:53

Många kommuner startar nattis
Under 2012 startar drygt 30 kommuner "nattis", visar TT:s kartläggning. Därmed erbjuder för första gången en majoritet, drygt 160 kommuner, barnomsorg även under tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger.
22 aug 12

Färre befinner sig i “utanförskapet”
Sedan 2005 har andelen i befolkningen som försörjdes med olika former av bidrag och sociala ersättningar sjunkit stadigt, med undantag för år 2009. Även i fjol sjönk andelen som beviljades bidrag, men i år ser kurvan ut att peka uppåt igen. Men betyder det att utanförskapet har minskat?
16 aug 12 – SCB: Färre arbetslösa men fler sjukskrivna

Villkorlig frigivning
Med sin berömda artikel "Kvinnans villkorliga frigivning" sände journalisten Eva Moberg svallvågor genom debatten om kvinnors villkor i början av 1960-talet. Här formulerade Moberg den insikt som senare stöptes om till den "svenska" ståndpunkten: nämligen att kvinnor och män måste dela lika på hushållsarbetet och ansvaret för barnen om jämställdhet ska kunna förverkligas.
16 aug 12 – Arnberg, Klara och Sundevall, Fia och Tjeder, David (red ) : Könspolitiska nyckeltexter II

Liten effekt av Ipredlagen
När Ipredlagen infördes 2009 trodde regeringen att det skulle leda till mellan 400 och 800 fall per år. En utvärdering av den omstridda lagen visar nu att det endast varit elva ärenden fram till i juni i år.
16 aug 12 – SOU 2012:51

Eurozonens BNP föll
Eurozonens samlade bruttonationalprodukt (BNP) krympte med 0,2 procent under årets andra kvartal jämfört med kvartalet före, då det var nolltillväxt. Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Jämfört med andra kvartalet 2011 sjönk BNP med 0,4 procent.
16 aug 12 – Eurostats pressmeddelande (med tabell)

Separationsteam undersöks
Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att bereda vägen för en försöksverksamhet med separationsteam i ett antal kommuner. Ett team kan bestå av en familjerättssocionom, en handläggare från För-säkringskassan, en budget- och skuldrådgivare, en jurist och en familjeterapeut. De ska bistå familjer vid separation.
16 aug 12 – Regeringsbeslut 2012-08-09

Svenskar har bättre skattemoral
Allt fler svenskar tar avstånd från skattefusk och svartjobb. Det meddelar Skatteverket förnöjt och hänvisar till en färsk attitydundersökning.
16 aug 12 – Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Assange har fått asyl i Ecuador
Det meddelades i dag av Ecuadors utrikesminister, Ricardo Patiño, under en presskonferens i Quito. Hur Wikileaksgrundaren Julian Assange ska komma dit från Ecuadors ambassad i London utan att arresteras av brittisk polis är däremot oklart.
16 aug 12

Stiftelse anlitade Bindefeld
Statliga Stiftelsen för strategisk forskning betalade över nio miljoner till en festfixare utan upphandling, pengar som var avsedda för forskning. Stiftelsens styrelseordförande utlovar nu en granskning av verksamheten.
14 aug 12

Handlingar ska lämnas ut skyndsamt
Regeringen har inte följ lagen vad gäller utlämnanden av allmänna handlingar. Det menar både Socialdemokraternas riksdagsledamot Leif Pagrotsky och Vänsterpartiets Kent Persson, som båda har KU-anmält regeringens “skademinimering”.
14 aug 12 – Pagrotsky (s) oc h Person (v) KU-anmäler regeringen, SR. Radioprogrammet “Medierna” granskar näringsdepartementets “skademinimering”

Telia genomför åsiktscensur
Telia Sonera-ägda bolaget Tcell i Tadzjikistan blockerar nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
14 aug 12

Rätt till tolk i rätten
Misstänkta och tilltalade personer som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk och översättning. En EU-anpassning innebär att dagens "kan-få-regler" blir till "ska-ha-regler".
14 aug 12 – SOU 2012:49

Landstingen tar över utlandskostnader
EU:s patientrörlighetsdirektiv ska föras in i svensk rätt. I ett PM från Socialdepartmentet skissas det på en ny lag, som gör landstingen betalningsansvariga när svenskar söker sig utomlands för behandling. Men Försäkringskassan ska fortfarande ta besluten.
14 aug 12 – Ds 2012:6

President Mursi rensar ut militärer
Egyptens president Muhammad Mursi tar stora steg i kampen om makten mellan militären och den demokratiskt valda - och islamistiska - ledningen. Marskalk Muhammad Hussein Tantawi, landets starke man sedan Hosni Mubarak fälldes av en folklig revolution förra året, avsattes på söndagen från försvarsministerposten.
12 aug 12

Hårdare kontroll av “fruimport”
Det kräver landshövdingen Eva Eriksson som på regeringens uppdrag utrett det hon liknar vid import av fruar från andra länder. Den så kallade tvåårsregeln är särskilt problematisk, eftersom den bidrar till att kvinnor låses in i våldsamma relationer.
9 aug 12 – SOU 2012:45

Jämställdhetsplaner ifrågasätts
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över diskrimineringslagens krav på arbetsgivare att åta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering i arbetslivet - däribland skyldigheten att med jämna mellanrum upprätta jämställdhetsplaner och kartlägga de anställdas löner.
9 aug 12 – Dir 2012:80

Nya sköterskor fick ingen höjd lön
Löneupproret gav inte nyutexaminerade sjuksköterskor den ingångslön på 24 000 kronor som de krävt. Det framgår av Ekots rundringning till 21 större sjukhus. De har betalat mellan 21 000 och 22 500 kronor till sköterskor utan tidigare erfarenhet som undersköterska. Inget sjukhus betalar 24 000 kronor. Trots sjuksköterskebrist har sjukhusen valt att inte höja lönerna med motiveringen att de riskerade att förlora erfarna sjuksköterskor med högre kompetens.
9 aug 12

Lön ska inte sänka socialbidraget
Under sommaren dök ett PM upp från socialdepartmentet, som banar vägen för att folk ska kunna behålla en större del av sitt försörjningsstöd - i folkmun socialbidrag - när de tar ett jobb och därmed får en egen inkomst. Det innebär en delvis ny syn på bidraget som sådant.
8 aug 12 – Ds 2012:26

Tvångsvården av unga ses över - igen
En särskild utredning ska se över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, kort LVU. Under senare år har det kommit flera uppmärksammade utredningar och även förslag som fokuserar på hur ungdomar som är utsatta för vårdinsatser från samhällets sida behandlas.
8 aug 12 – Dir 2012:29

Asylbidraget är för lågt
Vem i det svenska samhället klarar av att leva på samma inkomst- och bidragsnivåer som rådde 1994? Den retoriska frågan ställer Flyktinggruppernas Riksråd i ett debattinlägg i Dagens Nyheter. Organisationen sätter strålkastarljuset på de låga dagersättningarna till asylsökande.
8 aug 12 – DN Debatt. FARR: ”Asylsökandes ersättning har blivit skamligt låg”

Lugnet tvingades gå
Tillväxtverkets kritiserade generaldirektör Christina Lugnet fick sparken efter tidningen Dagens Nyheters avslöjanden om bokföringsfiffel och slöseri med skattemedel. Hon fortsätter på regeringskansliet med bibehållen lön fram tills 2015. Nu startar en ny diskussion om den beryktade "elefantkyrkogården".
8 aug 12

Sänkt skatt i nystartzoner
Tanken på att skapa så kallade "nystartzoner" efter fransk förebild lanserades av alliansen redan under valrörelsen 2010 och väckte protester från LO:s håll. Nu presenterar den utredning som fick i uppgift att konkretisera hur skattelättnaderna skulle utformas sitt betänkande.
7 aug 12 – SOU 2012:50

Med nordiskt samhällsliv i fokus
Redaktörerna har ordet
5 aug 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Barns strategier och ekonomisk utsatthet
– knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen
5 aug 12 – Stina Fernqvist

Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter
Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld 1
5 aug 12 – Linnéa Bruno

Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse1
Utbrändhet sågs under slutet av 1990- och början av 2000-talet som ett socialt problem i Sverige med konsekvenser för både samhällsekonomin och de enskilda individer som drabbades. Att upprinnelsen till utbrändhetsproblemen stod att finna i det nutida samhället och dess arbetsliv framstod som en näst intill vedertagen sanning. Denna förklaringsmodell var inte bara väl förankrad inom vetenskaplig och offentlig diskurs, utan den användes också av de drabbade själva.
5 aug 12 – Gunilla Petersson

The Survivability of Swedish Emergency Management Related Research Centers and Academic Programs:
A Preliminary Sociology of Science Analysis1
5 aug 12 – David M. Neal, Ph.D.

Recension:
Ugo Corte (2012) Subcultures and small groups, A social Movement Theory Approach. Sociologiska institutionen, Acta Universitatis Upsaliensis.
5 aug 12 – Adrienne Sörbom

Recension:
Anders Persson (2012) Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Liber.
5 aug 12 – Erna Danielsson

Recension
Jeffrey C. Alexander (2012) Trauma – A Social Theory. Polity Press.
5 aug 12 – Daniel Nilsson Ranta

Sociologförbundet har ordet
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap.
5 aug 12 – Sociologisk forskning nr 3 2012

Tema: Politik och litteratur
Detta specialnummer är resultatet av ett projekt inom ramen för forskningsmiljön Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO) på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Utgångspunkten var observationen att litteraturvetare har ägnat mycket tid och möda åt att studera politikens betydelse för litteraturen men sällan ställt den motsatta frågan, nämligen vilken betydelse litteraturen har för politiken.
2 aug 12 – Paul Tenngart

Litterära politikerliv
En litteraturvetenskaplig analys av biografisviten Sveriges statsministrar under 100 år
2 aug 12 – Paul Tenngart

Fredrik Reinfeldt och litteraturens (problematiska) värld
Reinfeldts sommarläsning
2 aug 12 – Torbjörn Forslid

Ceausescu och litteraturen
Mellan antisovjetism och personkult
2 aug 12 – Liviu Lutas

Att komma ut som människa
Om politikernas läsningar av Gunnar Ekelöf under valhösten 2010
2 aug 12 – Peter Henning

Bok, litteratur och läsning som synonymer
Åsikter och yttranden om litteratur i riksdagen 2000–2010
2 aug 12 – Ann Steiner

Och aldrig mötas de tu
Kulturdebatt och kulturpolitik i den svenska kanondebatten 2006
2 aug 12 – Jon Helgason

Att iscensätta det onämnbara
Bertil Malmbergs Excellensen och kontroversiella manifest
2 aug 12 – Åsa Bergström

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 aug 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2012

Litteraturgranskningar
Söderström, Johanna, 2011. Politics of Affection: Ex-Combatants, Political Engagement and Reintegration Programs in Liberia. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet.
2 aug 12 – Terrence Lyons

Litteraturgranskningar
Rejoinder by Johanna Söderström
2 aug 12 – Johanna Söderström

Litteraturgranskningar
Engvall, Johan, 2011. The State as Investment Market: An Analytical Framework for Interpreting Politics and Bureaucracy in Kyrgyzstan.
2 aug 12 – Henry E. Hale

Litteraturgranskningar
Öhberg, Patrik, 2011. Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet. En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin. Göteborg Studies in Politics 125. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
2 aug 12 – Tommy Möller

Obamastöd till syriska rebeller
President Barack Obama har undertecknat en hemlig order som godkänner USA-stöd till rebeller som vill störta Syriens president Bashar al-Assad och hans regering, uppger källor med insyn i frågan.
2 aug 12

Brödraskapet deltar ej
I dag torsdag tillträder Egyptens nya regering. Det blir en mixad regering - teknokrater och militärer, men inga från brödraskapet.
2 aug 12

Styrräntan är 0,75 procent
Den europeiska centralbanken (ECB) lämnar räntorna oförändrade vid dagens rådsmöte. Det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på rekordlåga 0,75 procent.
2 aug 12

Ryske regimkritikern Navalny åtalas
Den ryske regimkritikern och oppositionsledaren Aleksej Navalnyj åtalades på tisdagen för förskingring vid en domstol i Moskva.
31 jul 12

Sahlin vill bli hela världens S-bas
Socialdemokraterna har nominerat tidigare partiordföranden Mona Sahlin till ny generalsekreterare i socialistinternationalen.
31 jul 12

Bokföringsknep gav stora momspengar
Tillväxtverket har lagt mer än 16 miljoner på interna seminarier, konferenser och representation sedan 2010.
30 jul 12

Afghanska Isaf-tolkar söker asyl
De afghanska tolkar som jobbar för den svenska styrkan i Mazar-e-Sharif söker av rädsla för talibanerna asyl i Sverige. Men asyl är ingen belöning för utfört arbete, enligt migrationsminister Tobias Billström som säger att undantag för tolkarna inte är aktuellt.
30 jul 12

Möjlig ny medicin mot alkoholism
Svenska forskare är på väg att ta fram en ny medicin som dämpar suget efter mer alkohol hos alkoholberoende.
27 jul 12

Psykiatrin glöms bort trots prio
Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh. Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner.
26 jul 12

Sluten psykvård kraftigt bantad
De senaste 20 åren har 66 procent av vårdplatserna försvunnit inom den slutna psykiatriska vården, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.
25 jul 12

Partiledarna är mindre populära
SOM-institutets senaste rapport som publicerades i slutet av juni visar att Fredrik Reinfeldt är den enda partiledaren som drar röster till sitt parti. De övriga partiledarna utgjorde “sänken” för sina partier. I ett längre tidsperspektiv är det tydligt att partiledarna har blivit mindre populära än sina partier.
12 jul 12 – SOM-institutets rapport: I framtidens skugga

EU:s yttre gräns
Global apartheid är uttrycket som Björn Hedlund använder för att beskriva den europeiska migrationspolitiken i sin bok ”Fortets murar”. I utkanterna av EU:s inre marknad rusar migranterna mot stängsel och murar, med målet att ta sig över gränsen till Europa.
12 jul 12 – Björn Hedlund: Fortets murar

Tuffare knipa en högskoleplats
Det är tuffare konkurrens om högskolornas studieplatser i höst. Antalet sökande är drygt 10 000 fler i år jämfört med fjolåret, samtidigt som lärosätena tar in något färre.
12 jul 12 – Verket för högskoleservice. Antagning till utbildningar hösten 2012.

IMF: Grekland missar mål
Grekland har misslyckats med att nå flera av målen i det besparingsprogram som man åtagit sig för att få nödlån, konstaterar internationella valutafonden (IMF). Den grekiska koalitionsregeringen har sagt att den vill omförhandla villkoren med EU och IMF, men valutafonden förhåller sig avvaktande.
12 jul 12

SEMESTER
Redaktionen har semester. Men vi uppdaterar TT inrikes och utrikes dagligen hela sommaren. Segla vackert! /Red.
12 jul 12

Jobb ska inte radera socialbidrag
För att få fler med ekonomiskt bistånd i arbete ska inte längre bidraget kapas helt eller mycket när en person börjar arbeta, enligt ett förslag från socialdepartementet. Kommunerna ska kunna villkora stöd med deltagande i praktik eller åtgärder.
11 jul 12 – Ds 2012:26

HD stänger parlament igen
Parlamentet i Kairo samlades en kort stund på tisdagen på presidentens order. Och några timmar senare sade författningsdomstolen ånyo att församlingen är upplöst. Kampen om makten är långtifrån över.
11 jul 12

Islamister tror på dominans i Libyen
Libyens islamister tror sig kunna få ihop en majoritet i parlamentet genom samarbete med oberoende ledamöter, trots att den liberala alliansen NFA hittills dominerar partimandaten.
10 jul 12

EU lättar spanskt underskottsmål
Kristyngda Spanien kan få ett år till på sig för att få ordning på sina statsfinanser.
9 jul 12

Göran Hägglund
I Göran Hägglunds Almedalstal stod familjen i centrum. Han talade för de förslag partiet lagt fram om delat barnbidrag mellan föräldrarna och delad premiepension för föräldrar med barn upp till 12 år.
8 jul 12 – Göran Hägglunds Almedalstal 2012 (ljudfil)

Stefan Löfven
Stefan Löfven ägnade en stor del av sitt tal åt näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor.
7 jul 12 – Stefan Löfven Almedalstal 2012 (ljudfil)

Ulvskog ber om ursäkt för Lööf-hån
Socialdemokratiska ex-ministern Marita Ulvskog ber om ursäkt för att ha kopplat ihop Centerledaren Annie Lööf och dokusåpan Top Model i en kommentar på Twitter när Lööf talade i Almedalen. Det var dumt, tycker Ulvskog, som numer är S-gruppledare i EU-parlamentet.
7 jul 12

Löfven: Tänker inte sitta och fika
Stefan Löfven kom till Almedalen med en miljard till klimatinnovationer i fickan och ett nytt begrepp: Hållbar frihet.
7 jul 12

Näthögskolor vill ha höjd kvalitet
Studier på distans, via nätet, blir allt vanligare och nätstudenter bör få samma service som de studenter som håller till på campus. Uppmaningen kommer från Mittuniversitetet och högskolorna i Dalarna och på Gotland som föreslår en certifiering för de lärosäten som erbjuder nätstudier.
7 jul 12

Wikileaks släpper dokument om Syrien
Wikileaks har börjat publicera 2,4 miljoner e-post från syriska politiker, regeringsdepartement och företag från år 2006 och framåt, enligt sajten som startades av Julian Assange.
7 jul 12

Annie Lööf
Centerledaren Annie Lööf, själv näringsminister i alliansregeringen, inledde sitt tal i Almedalen med en nedgörande kritik av den egna regeringen. Bland annat sa hon att jobbpolitiken inte duger, att regeringen blivit trött och det saknas reformtempo och refomiver.
6 jul 12 – Annie Lööfs Almedalstal 2012 (ljudfil)

Löfven: Ingen risk för högmod
S-ledaren Stefan Löfven sade i en intervju i fredagens P 1 morgon att det är hans och partiets fokus på jobbpolitiken som har givit lyftet i opinionen. Han hävdade samtidigt att det inte är någon risk för högmod eller tro på att S kan hamna på 75 procents väljarstöd i valet.
6 jul 12

Allianskritik mot biståndsministern
Moderata biståndsministern Gunilla Carlssons förslag om att det svenska biståndet ska ge mätbara resultat får kritik inifrån alliansen.
6 jul 12

Folkpartiet vänder om a-kassan
Dagens system där a-kassorna har olika höga avgifter beroende på hur hög arbetslösheten är inom varje område fungerar inte. Det menar Folkpartiet som nu vill ändra systemet, trots att partiet var drivande när det infördes 2007.
5 jul 12 – Jan Björklunds Almedalstal 2012 (ljudfil)

67-årsregeln inte diskriminerande
Det är inte diskriminering att en arbetsgivare tvingar en anställd att gå i pension den dag han eller hon fyller 67 år även om den anställda vill jobba vidare, den så kallade 67-årsregeln. Det konstaterar EU-domstolen.
5 jul 12

Högskolorna miste nära sju miljarder
Högskolorna har fått sina utbildningsbudgetar bantade med 6,7 miljarder kronor sedan 1994. Värst drabbade är medicin och odontologi som behöver få resurserna höjda med 43,2 procent för att nå samma läge som för 18 år sedan, beräknar universitetslärarnas fackförbund.
5 jul 12

Österberg blir landshövding i norrbotten
Sven-Erik Österberg blir ny landshövding i Norrbottens län, beslutade regeringen på torsdagen. Österberg är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Åren 2004 till 2006 var han kommun- och finansmarknadsminister.
5 jul 12

Ny miljökritik
Mark Lynas omfamnades av miljörörelsen efter böckerna ”Oväder” och ”Sex grader”, men när han svängde i synen på kärnkraft och GMO föll han i onåd. I den nya boken, “Guds utvalda art – hur planeten kan överleva oss”, ger han svar på tal mot forna miljövänner. Han tar ut svängarna ordentligt, som när han hyllar urbaniseringen och dömer ut gröna vågen i den rika världen.
5 jul 12 – Mark Lynas: Guds utvalda art – hur planeten kan överleva oss

Sjöstedt: Nej till vinst i välfärd
Vänsterpartiet vill förbjuda såväl vinstintresse som etableringsfrihet i välfärdssektorn, och enligt Jonas Sjöstedt som talade i Almedalen på onsdagen, har vänsterpartiet stöd av 80 procent av befolkningen i denna fråga.
4 jul 12 – Jonas Stöstedts Almedalstal 2012 (ljudfil)

Arbetsförmedlingen missar uppdrag
Arbetsförmedlingen har misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter, visar en rapport hos myndigheten.
4 jul 12

M vill ha pakt om jobb för unga
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill få till en jobbpakt mellan regeringen, facken och arbetsgivarna om en yrkesintroduktion för unga.
3 jul 12

Gymnasiet ger ingen andra chans
Elever som misslyckats i grundskolan får ingen andra chans i gymnasieskolan, hävdar Lärarnas Riksförbund (LR) i en rapport.
3 jul 12

Svenskar inte flitigast i EU
Svenskar hamnar på sjunde plats på listan över de EU-nationaliteter som arbetar mest, enligt statistik från SCB. Vi arbetar knappt 21 timmar i veckan, medan cyprioter och tjecker ligger över 22 timmar.
3 jul 12

Egyptenavvisningar värsta skandalen
Av de senaste 20 årens politiska skandaler tycker svenska folket att Egyptenavvisningarna 2005 är den allra värsta, enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Kanal 5. Tvåa hamnade hanteringen av tsunamikatastrofen 2004, den så kallade Danielssonaffären, och på tredje plats kom årets avslöjande om regeringens vapenaffärer med Saudiarabien.
3 jul 12

Åsa Romson: “Reparera skorna!”
Åsa Romson ägnade sitt Almedalstal åt klimathotet och miljöfrågorna. Bland annat tyckte hon vi måste komma bort från slit-och-släng-mentaliteten för att istället reparera skor, cyklar och andra prylar. Hon bröt mot konventionerna genom att ta upp en gäst på scenen mitt under sitt tal. SVT-meterologen Per Holmgren fick agera expert och svara på frågor, som Romson själv lika gärna kunde ha besvarat.
2 jul 12 – Åsa Romson Almedalstal 2012 (ljudfil)

MP: Reparera i stället för köpa nytt
Det behövs inga utopiska förslag för att få bukt med klimatförändringarna.
2 jul 12

Friskolorna sätter för höga betyg
Friskolor sätter oftare ett högre slutbetyg än elevens resultat på det nationella provet, visar en analys från Skolverket.
2 jul 12 – Skolverket: Skillnader mellan kursbetyg och provbetyg 2011

Åkesson: “Vi fortsätter tjata”
Jimmy Åkesson (SD) fortsätter att “tjata” om invandringspolitiken, som han själv uttryckte det i sitt tal Almedalen på söndagen. Han kritiserade förra veckans uppgörelse mellan regeringen och miljöparitet som innebär att papperslösa och gömda flyktingar får rätt till grundläggande sjukvård på samma sätt som asylsökande.
1 jul 12 – Jimmy Åkessons Almedalstal 2012 (ljudfil)

Euroländer på väg mot bankunion
Italien och Spanien fick den kortsiktiga hjälp de krävt och euroländerna går nu vidare mot en bankunion. Men uppgörelsen från EU-toppmötet, som överraskade marknaden positivt, väcker många nya frågor.
29 jun 12

Kontroverser väntas på EU-toppmöte
Återigen vänds blickarna mot Bryssel och EU:s stats- och regeringschefer som möts för ett två dagar långt toppmöte. Än en gång hålls ett EU-toppmöte medan euroländer knäar under skyhöga räntor.
28 jun 12

Mursi vann valet i Egypten
Muslimska brödraskapets kandidat Muhammad Mursi fick fler röster än den förre premiärministern tillika generalen Ahmed Shafiq, och är därmed Egyptens president. Men landets militärråd utövar fortfarande stor makt och ledaren för militärrådet, fältmarskalken Hussein Tantawi, blir både försvarsminister och överrbefälhavare.
28 jun 12

Arbetsgivagare ska rapportera löner månadsvis
Den stora och viktiga socialförsäkringsutredningen skyndar långsamt. Nu har man hittat en kompromiss i en definitionsfråga - man är överens om hur inkomstbegreppet ska harmoniseras i de olika försäkringarna. De större och mer brännande frågorna skjuts på framtiden.
28 jun 12 – SOU 2012:47

Papperslösa får rätt till vård
Efter att Miljöpartiet hotat att dra sig ur överenskommelsen om migrationspolitiken med regeringen om inte frågan får en konkret lösning, meddelar regeringen att papperslösa och gömda flyktingar ska få laglig rätt till subventionerad vård i Sverige.
28 jun 12

Laglig vård utan samtycke
Det behövs en mer utförlig och tydligare rättslig reglering av de situationer som kan uppstå inom hälso- och sjukvården, tandvården och även inom forskningen när det egentligen krävs samtycke, men personen ifråga är oförmögen att fatta beslut, till exempel på grund av en fortskriden sjukdom som demens.
28 jun 12 – Dir 2012:72

Regelskärpning om visstidsanställningar
Det har gått flera år sedan TCO anmälde Sveriges regler om visstidsanställningar till EU-kommissionen. Nu lanserar regeringen en skärpning som ska göra det svårare för arbetsgivarna att missbruka tillfälliga anställningsformer. Men förslaget är för mesigt, anser TCO.
28 jun 12 – Ds 2012:25

Flyktingmottagande fungerar dåligt
Statskontoret har utvärderat flyktingmottagandet och riktar hård kritik mot den ”etableringsreform” som genomfördes förra året. Bara ynka fyra procent har fått jobb; och svenskundervisning, samhällsorientering och den personliga service till de nyanlända flyktingarna har fungerat dåligt.
28 jun 12 – Statskontoret: ”Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen”

S-koden
Carl Hamilton hade tröttnat på Socialdemokraterna. Partiet uppfyllde inte hans förväntningar längre. Han skulle skriva en avskedsskrift. Då fick han ögonen på Nils Karleby socialdemokratisk ideolog på 1920-talet. Hos Karleby fann Hamilton de ideologiska grundstenar han döper till (S)-koden. De är bortglömda idag, men är högaktuella, menar Hamilton och stakar ut framtiden för socialdemokratin.
28 jun 12 – Carl Hamilton: (S)-koden. Den socialdemokratiska utmaningen

Framtidens luftförsvar utreds
En parlamentarisk kommitté ska analysera och lämna förslag på hur Sveriges luftförsvar efter år 2040 ska se ut.
28 jun 12 – Dir 2012:68

Stärkt meddelarskydd utreds
Regeringen tillsätter i dag en utredning som ska se över hur meddelarskyddet för privatanställda inom skattefinansierad verksamhet som vård, skola och omsorg ska kunna stärkas, skriver justitieminister Beatrice Ask på Svenska Dagbladets debattsida.
28 jun 12

Utredning om utvidgad avlyssning
Tre svenska lagar som reglerar hemliga tvångsmedel, som exempelvis olika former av avlyssning, är tidsbegränsade. Hur lagarna ska se ut i framtiden är oklart, men i dag presenterar Sten Heckscher en statlig utredning i ämnet och överlämnar resultatet till justitieminister Beatrice Ask.
28 jun 12

Svenskarna positiva till vindkraft
En överväldigande majoritet av svenska folket vill satsa på vindkraft. Det visar statistik från SOM-institutet, som i dag presenterade sin nya bok I framtidens skugga. 70 procent vill satsa mer på vindkraft och 18 procent är nöjda med dagens satsningar.
28 jun 12

FOI-chef får förlängt trots skandal
Generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Jan-Olof Lind får förlängt förordnande med sex år, meddelar regeringen.
28 jun 12

Att lära sig praktisera intersubjektivitet
– om spädbarnsobservation som en metod att utvecklas till relationell psykoterapeut
26 jun 12 – Annika Medbo och Anna Christina Sundgren

Inre och yttre oro – om ADHD
Många barn har idag sådana svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet att de bedöms uppfylla kriterierna för diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Sedan jag sist skrev om det här ämnet i denna tidning för fyra år sedan har antalet barn som får diagnosen ökat avsevärt och numera får många diagnos redan i förskoleåldern. Detta är i sig djupt oroande, och dessutom ökar nu förskrivningen av centralstimulantia lavinartat medan resurserna inom barn- och familjepsykoterapi förblir otillräckliga.
26 jun 12 – Pia Eresund

Konsumentvägledningen borde centraliseras
En central webbplats och ett rikstäckande telefonnummer för den som söker upplysning om sina rättigheter som konsument - det föreslår den särskilda utredare som haft i uppdrag att förbättra det befintliga konsumentstödet.
26 jun 12 – SOU 2012:43

Opinionen generösare mot flyktingar
Andelen svenskar som tycker att det vore bra att ta emot färre flyktingar har minskat till 41 procent de senaste åtta åren, visar årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet, enligt Sveriges Radios Ekot.
26 jun 12

Barnfattigdomen ökar i landet
Risken för barnfattigdom har mellan 2005 och 2010 ökat i 187 kommuner i landet, och minskat i 101, enligt siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram för SR:s Ekot.
26 jun 12

Bokanmälan: Hyllning av Keynes
Robert Skidelsky är mest känd för sin stora biografi om John Maynard Keynes i tre band. Skidelskys nya bok Keynes: Mästarens återkomst har annat upplägg. Här handlar det till stor del om att Skidelsky skapar ett forum för att föra fram sin egen uppfattning om ekonomin och ekonomerna, och Keynes är hjälten på vars berömmelse han rider.
25 jun 12 – Bo Sandelin

Rudolf Meidner – nationalekonom 1914–2005
Rudolf Meidner är en av de få nationalekonomer vilkas namn har blivit allmänt kända i Sverige. Mest känd är han för två bidrag som båda ligger på gränsen mellan politik och ekonomi, den Rehn-Meidnerska politiken och löntagarfonderna. De tillkom under två perioder då Meidner var verksam vid LO, 1945–661 och 1971–79.2 Ytterst få känner däremot till hans bidrag till ekonomisk forskning. Här ska jag uppmärksamma de båda förslagen till utformning av ekonomisk politik och inte minst hans bidrag till ekonomisk forskning.
25 jun 12 – Eskil Wadensjö

Men precis tvärtom! Sex förbländningar i debatten om konkurrens och välfärdsstat
Diskussionen om konkurrens i den offentligt finansierade välfärdssektorn präglas av ett antal försanthållna teser. Dessa återfinns i tämligen lika stor grad hos såväl förespråkare som motståndare till konkurrens. I denna essä ifrågasätts sex sådana ”förbländningar”. 1. Att graden av marknad och graden av politik i ett samhälle är ett nollsummespel. 2. Att marknader bygger på att aktörer agerar själviskt. 3. Att marknader skapar mer själviska (egenintresserade) aktörer. 4. Att vi bör utgå från att marknadsaktörer förmår skapa de regelsystem som marknader behöver för att fungera väl. 5. Att marknader med privata vinstdrivande aktörer måste vara kapitalistiska. 6. Att vinstbegreppet måste vara entydigt i denna diskussion.
25 jun 12 – Bo Rothstein

Offentligt eller privat? Ett komplext analysområde
Ett av de mer utmanande områdena inom ekonomisk analys är frågan om vilken ägande- och organisationsform som kan förväntas ge bäst ekonomisk effektivitet, men också ge god kvalitet, valfrihet och kundnytta. SNS rapport i september 2011 (Hartman 2011) om s k välfärdstjänster har följts av en intensiv debatt om effekter av ändrat huvudmannaskap i välfärdstjänster.
25 jun 12 – Björn Hasselgren

Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?
Skolan är svårstyrd och framgångsrika skolsystem bygger på en hög grad av professionell autonomi. Sådan autonomi öppnar dock för missbruk som konkurrens och valfrihet på grund av informationsproblem och skolans uttalade samhällsmål knappast kan motverka. En neutral hållning inför utförarens motiv ökar därför behovet av en hårt reglerad och standardiserad skola. Detta löper stor risk att både sänka kvaliteten och minska den faktiska valfriheten. Det kan därför vara önskvärt att styra mot skolägare som primärt är kvalitets- snarare än vinstmotiverade. En modell baserad på kostnadsersättning och ägarprövning är en möjlig väg mot detta mål.
25 jun 12 – Jonas Vlachos

Ledare: Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser
I sin bok Vinter i välfärdslandet tecknade Elisabeth Langby (Langby 1984) en dyster bild av Sverige som en stel ekonomi med bristande reformförmåga. Tanken att privata utförare skulle kunna bistå den offentliga sektorn med allt ifrån soptömning till äldreomsorg beskrev Langby som ett teoretiskt nationalekonomiskt påfund som inte skulle få någon större praktisk betydelse. Lärarkåren skulle exempelvis aldrig acceptera idén att föräldrar och elever fritt kunde välja mellan olika konkurrerande skolor.
25 jun 12 – Niclas Berggren och Andreas Bergh

Välfärdsföretagens roll i Sveriges framtida ekonomi
Den svenska generella välfärden står framöver inför genomgripande utmaningar som inte kan lösas utan en växande egenfinansiering och ökad konkurrens mellan ett stigande antal privata producenter. Frågan om det var rätt eller fel att släppa fram konkurrens och företagande inom välfärdssektorn framstår därmed som närmast irrelevant. Offentliga monopol har begränsade förutsättningar att möta en snabbt växande och skiftande efterfrågan. Vinstmöjligheter är helt nödvändiga för att skapa den dynamik som behövs. De kvalitetsbrister som uppmärksammats hos såväl offentliga som privata producenter kan bara lösas med utvecklade regelsystem. Så har över tiden skett inom andra områden för att stärka konsumentintresset. En liknande utveckling är nödvändig också inom välfärdsområdet.
25 jun 12 – Urban Bäckström

Greker ber om mer tid
Nu har striden om nya villkor för det grekiska krispaketet börjat. Grekland vill ha mer tid, men euroländerna är splittrade.
22 jun 12

Enzensberger ger Brysselbyråkratin en rejäl snyting
”Det mjuka monstret Bryssel eller Europas omyndigförklaring” heter en liten pamflett av den tyske författaren, kritikern och debattören Hans Magnus Enzensberger, som nu kommit ut i svensk översättning. Men hans populistiska rallarsvingar riktade mot Brysselbyråkratins mer absurda sidor döljer det allvarliga budskapet: hur komma tillrätta med den europeiska unionens demokratiska underskott? Christian Andersson recenserar.
20 jun 12 – Hans Magnus Enzensberger: Det mjuka monstret Bryssel eller Europas omyndigförklaring

Konservativ seger i grekiska valet
Det konservativa högerpartiet Nea Dimokratia fick cirka 30 procent av rösterna i det grekiska parlamentsvalet och bildar regering tillsamman med socialdemokratiska Pasok och det mindre vänstersocialdemokratiska Dimari. Vänsterkoalitionen Syriza gjorde ett bra val och landade på andraplats med cirka 27 procent.
19 jun 12 – Grekland, parlamentsval, resultat

Hård maktkamp väntar
På onsdagkvällen var det fortfarande oklart vem som vunnit presidentvalet i Egypten. Det muslimska brödraskapets kandidat Mohammed Mursi utropade sig som segrare redan på måndagen. På tisdagen hävdade flyggeneralen Ahmed Shafiq att han vunnit. I bakgrunden härskar det mäktiga militärrådet.
19 jun 12

Polisen får anlita FRA igen
Trots kritik från tunga instanser vill regeringen tillsammans med socialdemokraterna på nytt ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen rätt att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA).
19 jun 12 – Lagrådsremiss: Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Sämre ekonomi för alla barnfamiljer
Under regeringens tid vid makten har den ekonomiska standarden sjunkit för barnfamiljer. Värst drabbade är ensamstående kvinnor med barn. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.
19 jun 12 – Försäkringskasserapport: "Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken"

Snittlönen är 29 000 kronor
Den genomsnittliga lönen i fjol var för 26 800 kronor för kvinnor och 31 200 kronor för män. En löneskillnad på 4 400 kronor i månaden eller nästan 53 000 per år.
19 jun 12 – Medlingsinstitutet "Vad säger dfen officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Sysslösa ungdomar ska kartläggas
Regeringen tillsätter en särskild utredning med fokus på ungdomar sm varken pluggar eller jobbar. Kommunerna brister i sitt uppföljningssansvar, även om mycket blivit bättre sedan lagen skärptes 2005.
19 jun 12 – Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ersättning för somalier
Regeringen förbereder en tillfällig lagändring för att kommuner som tar emot anhöriginvandrare som inte kan styrka sin identitet ändå ska få ut ersättning. Det framgår av en departementspromemoria.
19 jun 12 – Ds 2012:27

Arbetare saknar frihet i jobbet
Arbetare tjänar inte bara mindre än tjänstemän. De har också mindre frihet att själva planera och påverka sin arbetsvardag. Och kvinnor har genomgående mindre frihet i arbetet än män – oberoende av klass.
18 jun 12 – Röster om facket och jobbet

Statlig garanti till narkolepisbarn
De som var 19 år eller yngre när de vaccinerades mot svininfluensa och sedan drabbades av narkolepsi, ska garanteras ekonomisk ersättning om bedömningen är att de har en läkemedelsskada.
18 jun 12 – "Statlig garanti till narkolepsidrabbade barn"

Den tjugosjätte nationella SOM-undersökningen 2011
I framtidens skugga är den 56:e publikationen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan den blygsamma redovisningen av den första SOM-undersökningen hösten 1986. Boken tar sin utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen från hösten 2011 som omfattar tre riksrepresentativa urval på vardera 3 000 slumpmässigt valda personer i åldern 16-85 år. Undersökningarna som närmaste ska betraktas som tre editioner av samma studie har genomförts parallellt och innehåller delvis gemensamma frågor. Fältarbetet genomfördes huvudsakligen under september och oktober 2011. Ansvarig för datainsamlingen har varit Kinnmark Information med Magnus Kinnmark som fältledare. Närmare uppgifter om uppläggning och genomförande samt analyser av likheter och skillnader mellan de tre enkäterna finns i metoddokumentationen i bokens slut.
16 jun 12 – Lennart Weibull, Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström: Den tjugosjätte nationella SOM-undersökningen 2011

I framtidens skugga
Framtiden kastar på mig sin saliga skugga; den är inget annat än flödande sol. Den till synes motsägelsefulla diktraden är hämtad från den finlandssvenska poeten Edith Södergrans diktsamling Framtidens skugga, utgiven 1920, vars titel har varit en resonansbotten vid tolkningen av resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2011. Diktsamlingen Framtidens skugga är visserligen från en annan tid. Den är framsprungen ur en expressionistisk tradition och präglas av stark påverkan från filosofen Nietzsche (Hägg, 1996:447). Den innehåller ”rytmer som tyckas laddade av gnistrande solenergi” och tro på framtiden (Landquist, 1926:231f; Olsson, 1946). Det inledande citatet är hämtat från den centrala dikten med samma namn som hela samlingen.1 I den framträder kampen mellan ljus och mörker, en kamp som är skriven i ”de eviga tidernas bok”.
16 jun 12 – Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström: I framtidens skugga

Den nationella SOM-undersökningen 2011
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Riks-SOM - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier).1 Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.
16 jun 12 – Frida Vernersdotter: Den nationella SOM-undersökningen 2011

Populära och mindre populära partiledare
Självklart spelar personerna en roll i historien. Allt är inte struktur, aktörer finns också. Och ledare är viktiga - inom såväl som utanför politiken. Arbete skall organiseras, verksamhet ledas, beslut fattas, ansvar tas och frånträde liksom efterträdarval skötas snyggt. Dessutom uppskattning är centralt. Omtyckta ledare lyckas bättre än ogillade.1 Det gäller inte minst inom politiken. Populära partiledare påverkar val, liksom också mindre populära partiledare. I det förra fallet kan en uppskattad ledare dra röster till sitt parti. I det senare fallet riskerar en ogillad partiledare att stöta bort väljare.
16 jun 12 – Sören Holmberg: Populära och mindre populära partiledare

Näst bästa partier
Regelbundet återkommande partisympatiundersökningar ger besked om de opinionsströmmar som virvlar fram i ytskiktet på folkopinionens hav1. Men väljarnas förstapreferenser – det vill säga vilket parti de tycker bäst om – berättar långt ifrån allt om ett partis ställning i väljaropinionen. För att kunna uppskatta partiernas verkliga opinionsstöd behöver vi gå på djupet och även ta hänsyn till hur starka partierna är i andrahandsopinionen: Hur stort är partiernas sparade sympatikapital? Vilka partier har stor outnyttjad potential att samla fler förstahandssympatisörer i framtiden? Och vilka partier är på uppgång eller nedgång i den dolda andrahandsopinionen?
16 jun 12 – Henrik Oscarsson: Näst bästa partier

Varför är högutbildade mer aktiva i politiska partier?
Ett väl etablerat samband inom forskningen om engagemang i politiska partier är att högutbildade är partiaktiva i högre utsträckning än lågutbildade (se exempelvis Whiteley 2009). Man har dock sällan kunnat visa exakt vad det beror på, det vill säga; hur ser relationen mellan orsak och verkan ut? Frågan om huruvida utbildning har en egen kausal effekt eller om det endast är en ”proxy” för andra faktorer är en allt mer omtvistad fråga inom forskning om politiskt beteende (Berinsky och Lenz 2010; Campbell 2009; Kam och Palmer 2008; Persson 2012; Persson och Oscarsson 2010).
16 jun 12 – Mikael Persson: Varför är högutbildade mer aktiva i politiska partier?

Positiv attityd till invandring trots mobilisering av invandringsmotstånd
Svensk flyktingopinion fortsätter att bli allt mer generös. I 2011 års SOM-undersökning anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 41 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.1 På motsvarande sätt är det en högre andel än hittills, 31 procent, som anser det vara ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar.2
16 jun 12 – Marie Demker: Positiv attityd till invandring trots mobilisering av invandringsmotstånd

Påverkar omsorgsansvar våra åsikter?
Sverige beskrivs ofta internationellt som ett av de mest jämställda länderna. Kvinnor förvärvsarbetar idag i nästan lika stor utsträckning som män. Jämför man med många andra europeiska länder så är arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i Sverige högt; 77,2 procent 2011 (Eurostat 2011). Men arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och det gäller även det obetalda omsorgsarbetet. Ett av de fyra jämställdhetspolitiska mål som riksdagen fastslagit är att det ska finnas en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet d v s kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och de ska ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Möjligheten för såväl kvinnor som män att förena avlönat arbete med att ha familj och att kunna vårda relationer med närstående har alltså en central del i jämställdhetspolitiken (Regeringen 2011).
16 jun 12 – Helena Rohdén, Carin Nyman och Maria Edström: Påverkar omsorgsansvar våra åsikter?

Förtroendet för staten
Förtroende handlar mycket om förväntan. Det förtroende vi har för en person, en organisation eller en institution påverkar hur vi förhåller oss. Vi har större förväntningar på institutioner som vi har stort förtroende för än på institutioner där förtroendet är lågt. Annorlunda uttryckt betyder en generellt stort förtroende en större optimism, medan sjunkande förtroende antyder att det kan finnas framtida skuggor.
16 jun 12 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Förtroendet för staten

Förtroendet för rättsväsendet 1986-2011
I det europeiska forskningsprojektet Scientific Indicators of Confidence in Justice (JUSTIS) ligger fokus på att utveckla mätinstrument som fångar upp allmän∆ förtroende för rättsväsendet. Sverige och Storbritannien lyfts i sammanhanget fram som föregångsländer i detta arbete (Yordanova, 2009:vi, viii). År 1980 ställde vi i Sverige frågor om svenskarnas kunskaper kring rättsskipning och inställning till densamma och1982 började The British Crime Survey (BCS) ställa frågor till allmänheten om hur bra de ansåg att polisen utförde sitt arbete.
16 jun 12 – Gabriella Sandstig och Ylva Norén Bretzer: Förtroendet för rättsväsendet 1986-2011

Korruption i Sverige 2011 - Förekomst och acceptans
Korruptionsforskningen visar två viktiga resultat. Först och främst råder det en relativt stor enighet kring att korruption anses vara moraliskt fel i en övervälmajoritet av världens länder. För det andra visar forskning att korruption minskar den ekonomiska tillväxten, underminerar demokratiska institutioner och att den ofta förvärrar både miljöproblem och sociala problem.
16 jun 12 – Monika Bauhr och Mathias A. Färdigh: Korruption i Sverige 2011 - Förekomst och acceptans

Medborgarna och svensk välfärdspolitik 1986-2011
Välfärdsstatens uppbyggnad har skett mot bakgrund av varje lands historia. Det innebär att välfärdsstaten som vi känner den från den industrialiserade världen uppvisar många nationella särdrag. Klassificeringar av välfärdsstater är legio och har antingen gjorts som idealtyper, karaktäristik av system i länder av principiellt intresse eller grupperingar av länder/regimer baserade på komparativa statistiska analyser. Problemen vid klassificering av länder eller regimer är stora, och främst skall nämnas att bedömningen av system i olika länder omfattar både transfereringar och service/tjänsteproduktion, där de två huvudtyperna innefattar många skilda komponenter. Trots dessa svårigheter är slutresultaten och grupperingen av länder påfallande överensstämmande.
16 jun 12 – Lennart Nilsson: Medborgarna och svensk välfärdspolitik 1986-2011

Innanförskap och utanförskap som politisk skiljelinje
”Men dessa åtgärder är utan undantag beroende av en övergripande strategi. Det är att öppna den svenska arbetsmarknaden och för in människor från utanförskapets kyla till en värdighet som ett riktigt hederligt arbete ger oss alla.” Tobias Billström (M) i riksdagsdebatten 28 januari 2005 (protokoll 2004/05:66)
16 jun 12 – Maria Oskarson: Innanförskap och utanförskap som politisk skiljelinje

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion
Att påstå att de socialdemokratiska rörelserna i Europa historiskt har stått på arbetarklassens1 sida gentemot kapitalägarnas intressen är föga kontroversiellt. Tillsammans med fackföreningarna skulle Socialdemokraterna, med Brantings ord, ”gå hand i hand och gemensamt arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse.”2 Huruvida Brantings mål infriats låter vi vara osagt, men bilden av socialdemokratin3 som försvarare av arbetarklassens gemensamma intressen har länge dominerat inom både forskningen och politiken.
16 jun 12 – Love Christensen och Sandra Engelbrecht: Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion

Svenska folkets åsikter om vindkraft
Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året stod tio länder för 86 procent av samtliga länders vindkraftskapacitet. Kina stod för en dryg fjärdedel (26 procent) och USA för en femtedel (20 procent). I Europa är Tyskland och Spanien de två överlägset dominerande länderna. I dessa två länder producerades det tillsammans lika mycket el från vindkraft som i USA.
16 jun 12 – Per Hedberg: Svenska folkets åsikter om vindkraft

Beundrade personer
Sammanställningar av medborgarnas mest beundrade personer är ett slags tidsdokument över vilka individuella prestationer och egenskaper som värderas högt i samhälle. Personer som gör sig förtjänta av vår beundran utövar ett slags moraliskt ledarskap som förebilder och inspirationskällor när det gäller hur vi bör agera och uppträda mot varandra. Beundrade personer är ofta ledstjärnor som representerar det varaktiga och stabila. En studie av beundrade personer kan informera oss om de bedrifter och karaktärsdrag som vi kollektivt ger ett erkännande.
16 jun 12 – Henrik Oscarsson: Beundrade personer

Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet
Folkbiblioteken är både en stabil institution grundad i början av 1900-talet och en verksamhet som präglas av förändringar till följd av informationsteknologins utveckling. Möjligheten för medborgarna att få tillgång till böcker utan kostnad var från början centralt för folkbibliotekens verksamhet och fortfarande associerar många ”bibliotek” med boksamling. Idag diskuteras hur den traditionella verksamheten kan utvecklas i multimedial konkurrens och vilka kompletterande roller biblioteken har och skulle kunna ha i framtiden.
16 jun 12 – Lars Höglund: Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet

Kultur befrämjar hälsa
Rubriken är inte en besvärjelse. Mer rimligt är att se den som en förhoppning. Det vore givetvis fantastiskt om kultur hade en helande inverkan på vår hälsa.
16 jun 12 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Kultur befrämjar hälsa

Allt fler står utanför nyhetsvärlden
Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått någon. Konkurrensen om såväl människors tid som pengar har ökat dramatiskt.
16 jun 12 – Adam Shehata och Ingela Wadbring: Allt fler står utanför nyhetsvärlden

Demonstrerandets normalisering?
År 2011 präglades av gatuprotester. I arabvärlden spelade massiva gatuprotester en Å viktig roll när ett antal diktaturer föll. I etablerade demokratier som Grekland och Spanien hölls omfattande demonstrationer mot nedskärningarna i spåren av eurokrisen. I USA protesterade medborgare under parollen ”Occupy Wall Street” mot växande ekonomiska klyftor och finanssektorns makt över ekonomi och politik. Och i Tyskland tvingades regeringen Merkel till en helomvändning i kärnkraftsfrågan00 efter omfattande protester i spåren av Fukushimakatastrofen.
16 jun 12 – Magnus Wennerhag: Demonstrerandets normalisering?

Monarkin och statschefen i Sverige stöd, förtroende och popularitet1
I spåren av andra världskriget minskade antalet monarkier i Europa och senast blev Grekland republik efter en folkomröstning 1974. Ett år senare utropades emellertid Juan Carlos till kung i Spanien efter general Francos död. Idag är sju länder i Europa monarkier.
16 jun 12 – Lennart Nilsson: Monarkin och statschefen i Sverige stöd, förtroende och popularitet1

Varför arbetslösa mår sämre
Det är som regel viktigt att ha ett arbete. Att vara arbetslös har oftast negativa lyckoeffekter, och detta verkar gälla för i stort sett alla länder (se Brülde 2007).
16 jun 12 – Filip Fors och Bengt Brülde: Varför arbetslösa mår sämre

Fukushimaeffekten
Härdsmältan i Fukushima i mars 2011 fick effekter på kärnkraftsopinionen över hela världen. De omedelbara reaktionerna innebar ett försvagat stöd för att utnyttja eller bygga ut kärnkraft. De internationellt jämförbara mätningar som finns visar dock på relativt stora skillnader mellan olika länder. Ett minskat opinionsstöd för kärnkraft syntes tydligast i Japan och i asiatiska länder nära Japan. Utanför Asien tycks opinionen har påverkats mest negativt för kärnkraften i Tyskland.
16 jun 12 – Sören Holmberg: Fukushimaeffekten

Ett växande klädberg
Kläder som slängs i soporna utgör ett samhällsproblem och resursslöseri. Det handlar dels om att kläder istället för att eldas upp som sopor kan återanvändas och återvinnas då det anses mer fördelaktigt ur miljösynpunkt utifrån EUs ramdirektiv för avfallshierarki. Det handlar dels om att kläder som produceras tar stora naturresurser i anspråk.
16 jun 12 – Eva Gustafsson och Karin M Ekström: Ett växande klädberg

Ritualer, högtider och manifestationer
Människan har i alla tider ägnat sig åt riter och manifestationer för att knyta den egna gruppen samman och för att markera skiften i tillvaron. Stammen, släkten, nationen, arbetskollegiet är bara några exempel på sammanslutningar som stärks genom att man har gemensamma och överenskomna ritualer och eller manifestationer. Ett kännetecken för ritualen är att den upprepas på ett likartat sätt. Många gånger markerar de också övergångar av olika slag.
16 jun 12 – Jonas Bromander: Ritualer, högtider och manifestationer

Personlighetstyper och köpvanor
Människor skiljer sig från varandra på många olika sätt. Genom att studera personlighet kan vi utifrån psykologiska skillnader förklara varför människor beter sig annorlunda från varandra och varför människor interagerar med världen på olika sätt. Personlighet är sammansatt av ett antal egenskaper som etableras inom individen tidigt i livet genom arv och miljö. Dessa egenskaper är i vuxen ålder relativt stabila över tid och rum (Larsen & Buss, 2005).
16 jun 12 – John Magnus Roos och Ulrika Holmberg: Personlighetstyper och köpvanor

Alkoholkonsumtion - vanor och volym
År 1955 försvann motboken. Den hade införts 1917 i syfte att minska svenska folkets alkoholkonsumtion genom att begränsa månadsransonen. Bakgrunden var det omfattande superiet. Genom att man bara kunde köpa alkohol på motbok kunde konsumtionen begränsas.
16 jun 12 – Sören Holmberg och Lennart Weibull: Alkoholkonsumtion - vanor och volym

Läsare som medskapare av medieinnehåll
För inte så väldigt länge sedan, var insändare och debattartiklar några av få möjliga sätt för läsarna att göra sin röst hörd i tidningarna.
16 jun 12 – Annika Bergström och Ingela Wadbring: Läsare som medskapare av medieinnehåll

Radio - kanaler, plattformar och förtroende
Massmediesystemet växer in i den digitala kommunikationsteknologin med allt vad det innebär av interaktivitet, deltagande, delande och anpassningsmöjligheter till egna intressen. Traditionell form och innehåll flyttar ut till nya plattformar samtidigt som nya mönster formas i dessa.
16 jun 12 – Annika Bergström: Radio - kanaler, plattformar och förtroende

Presstödet och tidningsläsningen
I ungefär 40 år har vi haft presstöd i Sverige. Många pressutredningar har analyserat dess betydelse och hur stödet bäst ska utformas för att nå målet att värna mångfalden å dagstidningsmarknaden, för att därmed främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Den senaste pressutredningen, vilket är den nionde i ordningen, arbetar just nu och ska vara färdig med sitt arbete i augusti 2013. Den skiljer sig från de tidigare utredningarna genom att ha ett bredare och mer förutsättningslöst direktiv där hela mediemarknaden ska tas med i analysen (Dir 2011:112). Sedan presstödets införande 1972 har mediemarknaden onekligen förändrats radikalt.
16 jun 12 – Ingela Wadbring: Presstödet och tidningsläsningen

Mobilanvändning och nya medier
Under 2000-talet har diskussionen kring nya medier varit omfattande och brokig. Några entydiga definitioner har knappats vunnit konsensus inom akademin, men Lev Manovich (2003) gör ett försök, där han framför allt pekar på dess tekniska karakteristika i termer av plattformar, algoritmer, software och datorprocesskraft (jfr. Flew 2005). Vad som är nytt eller gammalt är givetvis en relativ bestämning, och precis som den amerikanska mediehistorikern Carolyn Marvin (1988) påpekat, har alla medietekniker en gång varit nya. De har alla någon gång introducerats, för att därefter etableras, domesticeras och naturaliseras i social användning till den punkt där de inte längre betraktas som nya.
16 jun 12 – Göran Bolin: Mobilanvändning och nya medier

Stabilt Nato-motstånd i svensk opinion
Frågan om Sverige skall söka medlemskap i försvarsalliansen Nato är i det när maste politiskt död. Visserligen vill främst Folkpartiet men även Moderaterna att Sverige skall bli medlem av Nato. Men allianspartierna är splittrade och inget parti driver frågan aktivt. Sverige samverkar en hel del med Nato, men det är ett samarbete som genomförs på frivillighetens grund. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - och ibland Socialdemokraterna - kan ha kritiska synpunkter på samarbetets utformning och omfattning. Men på det stora hela accepteras Nato-samarbetet av såväl partier som opinion. Gränsen går vid medlemskap och de förpliktelser som ett medlemskap innebär.
16 jun 12 – Ulf Bjereld: Stabilt Nato-motstånd i svensk opinion

När kriget kommit - svenskarna och den nya försvarspolitiken
Om kriget kommer var ett informationshäfte till alla svenska hushåll om skyddsrum, stridsgas och annat som ett krig på svensk mark kunnat innebära. Nya utgåvor gavs kontinuerligt ut under det kalla kriget ända fram till 1983. Också telefonkatalogen innehöll Om kriget kommer-information fram till sent 1980-tal. Fast krigshotet nu avskrivits, så har kriget ändå kommit till Sverige, fast i annan gestalt. Under det senaste året har svensk militär utfört skarpa stridsuppdrag i både Afghanistan och Libyen, svenska specialförband samverkar regelbundet med utländska kolleger och svenska officerare kan inte längre vägra skarpa utlandsuppdrag. Samtidigt har försvarets kontaktyta med befolkningen minskat kraftigt - allt färre svenskar har en personlig relation till försvaret. Många landsbygdsregementen och stora värnpliktskullar är ett minne blott. 1900-talets ”folkförsvar” har på 2000-talet gradvis ersatts av ”Varumärket Försvarsmakten”.
16 jun 12 – Karl Ydén och Joakim Berndtsson: När kriget kommit - svenskarna och den nya försvarspolitiken

Programpreferenser och den svenska TV-nyhetspubliken
De senaste decennierna har omfattande förändringar skett på den svenska mediemarknaden. Utbudet av tv- och radiokanaler har ökat explosionsartat.
16 jun 12 – Adam Shehata: Programpreferenser och den svenska TV-nyhetspubliken

Public service i radio och TV en politisk fråga?
Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio och tv i allmänhetens tjänst med uppgift att belysa framtiden för de tre public servicebolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Utredningen, kallad Public service-kommittén, var väntad.
16 jun 12 – Lennart Weibull: Public service i radio och TV en politisk fråga?

Kvällspressen från ett 360°-perspektiv i olika generationer
Den svenska kvällspressen har sedan länge en stark ställning hos det svenska folket, men på ett sätt som har ändrats märkbart.
16 jun 12 – Mathias A. Färdigh och Oscar Westlund: Kvällspressen från ett 360°-perspektiv i olika generationer

Användning av mobilen för information och kommunikation
Mobiltelefonens roll i svenskarnas vardagsliv har förändrats avsevärt under senare år. Detta framgår tydligt i 2011 års Riks-SOM undersökning genom att det numera är en relativt stor andel svenskar som regelbundet använder denna för internet, sociala medier, ta del av nyheter, söka information o.s.v.
16 jun 12 – Oscar Westlund: Användning av mobilen för information och kommunikation

Försvagat opinionsstöd för EU också i Sverige
Den europeiska skuldkrisen med tydligast verkan i eurozonens medelhavsländer har börjat tära på det svenska opinionsstödet för EU. Alla indikatorer som SOM-institutet mäter pekar åt samma håll - ett kraftigt försvagat stöd för euron som valuta, men också mer allmänt för det mesta som har att göra med den Europeiska unionen.
16 jun 12 – Sören Holmberg: Försvagat opinionsstöd för EU också i Sverige

Världen är så stor så stor
Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar också på möjligheter. Vore det inte skönt att lämna den kyliga Norden - i varje fall på vintern? Och kanske jag som pensionär kan leva ett bättre och billigare liv i ett annat land? De senaste decennierna har världen öppnats för betydligt fler än det privilegierade flertalet att semestra eller arbeta i andra länder - och även att bosätta sig utomlands.
16 jun 12 – Lennart Weibull: Världen är så stor så stor

Värderingsförändringar i Sverige 1988-2011
Politiska preferenser har sin grund i djupt liggande övertygelser och trosföreställningar (Rokeach 1973; van Deth & Scarbrough 1995). Människors värderingar står för stabilitet och oföränderlighet i en tid då opinionsförändringar ibland kan uppfattas som snabba och nyckfulla. Beständiga och varaktiga grundläggande värden är orienteringar som förändras långsamt - ofta inte med mindre än att äldre generationer byts ut mot nya - och ger stadga åt människors åsikter och attityder. Dessa predispositioner spelar en fundamental roll i alla delar av en opinionsbildningsprocess (Zaller 1992).
16 jun 12 – Henrik Oscarsson: Värderingsförändringar i Sverige 1988-2011

Sexuell orientering
Det finns idag ett stort behov av mer kunskap om individer vars livsvillkor på olika sätt inte synliggörs inom politik och allmän samhällsdebatt. Hit hör individer som inte lever i heterosexuella relationer och familjebildningar, men även kvinnor, äldre, samt individer med annan etnisk bakgrund än svensk. Det finns också, bland forskare, en allmänt etablerad övertygelse om att dessa grupper, för att få socialt erkännande, behöver inkluderas i storskaliga, statistiska undersökningar av den typ som SOM-undersökningarna tillhör.
16 jun 12 – Erika Alm och Anna Westerståhl: Sexuell orientering

Den sociala tilliten håller vi på att tappa de unga?
För nu två decennier sedan såg ett nytt begrepp inom samhällsvetenskapen dagens ljus, nämligen socialt kapital. Men detta förstås vanligen tillgångar som består av nätverk där det finns tillit mellan aktörerna, det vill säga som är just sociala till sin natur.
16 jun 12 – Maria Oskarson och Bo Rothstein: Den sociala tilliten håller vi på att tappa de unga?

Världsreligioner i Sverige
I mars 2011 anställde Fryshuskyrkan i Stockholm en islamsk imam. Fryshuskyrkan som är en del av Sofia församling i Svenska kyrkan såg anställningen som en del i sitt mångfaldsarbete. Den nyanställde konstaterade att han ”genom Sofia församling” skulle få möjlighet att ”föra dialog om hur vi kan leva i fredlig samlevnad utan hat och hot, och se på varandra som medmänniskor, oavsett religion och andra skillnader”.1 Som väntat väckte beslutet kritik.
16 jun 12 – Lennart Weibull: Världsreligioner i Sverige

Mer kontroll ska hindra övergrepp mot barn
Regeringen föreslår ändringar i socialtjänstlagen för att öka kontrollen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Bland annat ska barn som placerats i så kallade familjehem och HVB få en "egen" socialsekreterare som ansvarar för dem.
14 jun 12 – Lagrådsremiss: Stärkt skydd för barn och unga

Fotboll och politik
Den uruguayanske författaren Eduardo Galeano är en passionerad men inte okritisk fotbollsälskare. Han vet allt om de marknadskrafter och den korruption som styr den moderna fotbollen, och också årets EM i Ukraina och Polen. Men dessa svarta makter kan inte ta ifrån honom kärleken till fotbollen, till den vackra fotbollen. Den som nu hotas av spelsystem och marknader som gör att segrar räknas i dollar och euro och inte i poäng.
14 jun 12 – Eduardo Galeano: Fotbollen vilken historia

Äldre får inte diskrimineras
Skyddet mot diskriminering på grund av ålder ska förstärkas. Regeringen tar fasta på ett utredningsförslag och utvidgar dagens förbud till att omfatta många fler samhällsområden. Men krogar kommer fortfarande att få sätta högre inrädesgränser än 18 år.
14 jun 12 – Prop 2011/2012:159

Effektiviteten är för låg
Anläggningsbranschen – som bygger och underhåller vägar och järnvägar – i Sverige omsätter ungefär 100 miljarder kronor varje år, och staten står för en knapp tredjedel av beställningarna. En utredning som har haft i uppdrag att utvärdera Trafikverkets roll har just lagt fram sitt slutbetänkande.
14 jun 12 – SOU 2012:39

Ska Nordeuropa hjälpa Sydeuropa?
I partiledardebatten talade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om Europas kris, och menade att det inte är självklart att Nordeuropa ska hjälpa Sydeuropa. Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg betonade behovet av mer utbildning, Västerpartiets Jonas Sjöstedt kritiserade vinsterna i vården och miljöpartiets Åsa Romson angrep regeringens klimat- och forskningspolitik.
13 jun 12 – Partiledardebatt

Regeringen näpsas om skuldsanering
Den rödgröna oppositionen i riksdagens civilutskott har gett regeringen bakläxa i frågan om skuldsanering.
13 jun 12 – CU 2011/2012:19

Sommarskola kan bli obligatorisk
Högstadieelever med dåliga betyg kan räkna med kortare sommarlov. Både Socialdemokraterna och regeringen vill införa obligatorisk sommarskola för elever som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet.
13 jun 12

Gigantiskt nödlån till spanska banker
EU har beviljat ett lån på hisnande 100 miljarder euro till Spanien, i syfte att säkra landets banksektor.
13 jun 12

En tredjedel avbryter gymnasiet
En tredjedel av alla elever klarar inte av ta studenten inom tre år. Efter fyra år saknar en fjärdel fortfarande slutbetyg. Först vid 24 års ålder har drygt 9 av 10 läst in gymnasiekompetens via Komvux.
13 jun 12 – SKL: Motverka studieavbrott

Bekräftat: Nevs köper Saab
Nu har Saabs konkursbo till slut fått en köpare. Konkursförvaltarna bekräftar i dag att det är National Electric Vehicle Sweden (Nevs) som köper Saabs konkursbo. Det kinesiska företaget planerar för elbilsproduktion.
13 jun 12

Ström av klagomål
I och med den nya patientsäkerhetslagen, som trädde ikraft den 1 januari 2011, överfördes ansvaret för att hantera klagomål på hälso- och sjukvården till Socialstyrelsen. Sedan dess dignar myndigheten under en flod av ärenden.
13 jun 12 – Regeringsbeslut 2012-06-07

Strypta ränteavdrag ger lägre bolagsskatt
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Skatteverket ska få underkänna avdrag för räntor på interna lån - till exempel när ett bolag lånar ut pengar till verksamheten i ett dotterbolag - om myndigheten kan påvisa att skuldupplägget enbart har uppstått i syfte att koncernen ska få skatteförmåner.
13 jun 12 – Lagrådsremiss: Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Allt fler svenskar vårdturistar
Färsk statistik från Försäkringskassan visar att 2 738 personer sökte ersättning för planerad vård i ett annat EU-land år 2011.
13 jun 12

Internkontrollen är usel
Korruptionen i kommuner och landsting upptäcks inte av arbetsgivare eller myndigheter, utan av privatpersoner och journalister. Det visar en unik kartläggning som gjorts av Statskontoret och som i dag överlämnas till regeringen.
11 jun 12

Åtta av tio säger nej till Euron
Närmare åtta av tio svenskar skulle rösta nej till euron om det vore en folkomröstning i dag. 14 procent skulle rösta ja. Det är faktiskt några fler än vid mätningen i november då elva procent skulle ha röstat ja, enligt Statistiska centralbyrån.
11 jun 12

Assistansersättning blir stramare
De årliga kostnaderna för assistansersättningen har mer eller mindre exploderat: från cirka fyra miljarder kronor då reformen infördes 1994 till 21 miljarder i år. Med utgångspunkt i justitierådet Susanne Billums utredning föreslår regeringen skärpta krav på både anordnare och brukare.
7 jun 12 – Utspel om handikapersättningen

Balanskravet modifieras
Kommuner och landsting borde ges rätt under vissa, lagstadgade förutsättningar spara medel i "resultatutjämningsreserver". Pengarna får användas i ett senare skede om konjunkturen pekar nedåt.
7 jun 12 – Lagrådsremiss: Kommunala resultatutjämningsreserver

Grundskolan 50 år
När Lärarnas riksförbund ger ut en jubileumsbok över den svenska grundskolan, som fyller 50 år, blir det en hyllning till skolan som den var tänkt men också en klagovisa över hur det blev.
7 jun 12 – Isaksson, Christer: Grundskolan 50 år

Läkarkompetens ska visas på nätet
Socialstyrelsen ska kunna publicera uppgifter om läkares och annan kvalificerad sjukvårdspersonals behörighet på internet. Dessutom ska vårdgivare, Apotekens Service AB samt Transportstyrelsen erbjudas direktåtkomst till det så kallade HOSP-registret.
7 jun 12 – SOU 2012:42

Sverige ska sekretesstämpla mer
En ny sekretessbestämmelse ska förhindra att uppgifter ur utländska databaser som svenska myndigheter har tillgång till, men inte själva får bearbeta, måste lämnas ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Svenska Journalistförbundet är kritiskt.
7 jun 12 – Prop 2011/2012:157

Fornlämningsskyddet dateras
Det allmäna skyddet för fornlämningar bör kopplas till en tidspunkt - år 1750 - menar Kulturmiljöutredningen. Nyare lämningar än så ska prövas av länsstyrelsen innan de förklaras vara skyddsvärda.
7 jun 12 – SOU 2012:37

Uppfinningar kan sättas på bolag
En utredning som haft i uppgift att analysera hur universitet och högskolor stödjer innovativ verksamhet, som förväntas kunna resultera i kunskapsbaserade företag, har presenterat sitt slutbetänkande.
7 jun 12 – SOU 2012:41

Myndigheter ska fråga om våld
Socialstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en nationell vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstemän för att förebygga våld i hemmet. De behöver kunna ställa rutinfrågor om våldsutsatthet till patienter och andra personer de möter.
7 jun 12 – Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Universitet tar avgift av studenter
Svenska studenter som läser ett internationellt masterprogram i Uppsala ska betala studieavgift - trots att det är förbjudet för lärosätena att ta ut avgifter av svenska personer.
7 jun 12

Reklamsnuttar mitt i matchen
TV4 får regeringens tillstånd att visa mycket korta reklaminslag under direktsända fotbollsmatcher och andra sportevenemang.
5 jun 12 – Prop 2011/2012:151

Vapenexporten i långbänk
En parlamentarisk sammansatt kommitté har fått i uppdrag att se över kontrollen av Sveriges vapenexport. Utredningen ska lämna förslag på en ny krigsmateriellagstiftning med syftet att skärpa exportkontrollen till "icke-demokratiska" stater. Resultaten ska presenteras först efter riksdagsvalet 2014.
5 jun 12 – Dir 2012:50

Långa dagisköer oacceptabelt
Vissa kommuner är fortfarande alltför dåliga på att erbjuda förskoleplats inom de fyra månader som anges i den nya skollagen. En särskild utredare har fått i uppdrag att överväga olika alternativ, bland annat en slags straffavgift som isåfall skulle betalas ut till de väntande föräldrarna.
5 jun 12 – Dir 2012:54

Nämndemännen ifrågasatta
Regeringen låter en särskild utredare se över systemet med politiskt tillsatta nämndemän. Det kan komma på fråga att plocka bort nämndemännen i högre instanser men behålla dem i tingsrätterna.
5 jun 12 – Dir 2012:51

Thullberg utreder skolreformer
Hur många år tar det innan stora förändringar som de nya läroplanerna, den nya gymnasieskolan och de skärpta behörighetsreglerna för lärare märks i elevernas betyg?
5 jun 12 – Dir 2012:53

Rödgrönt opinionslyft
De rödgröna skulle få egen majoritet om det var val i dag, visar SCB:s partisympatiundersökning. Socialdemokraterna är största parti med 37,7 procent. Moderaterna minskar från 33,4 procent till 28,6 och Kristdemokraterna hamnar under fyraprocentsspärren.
4 jun 12 – Partisympatiundersökningen maj 2012

Unga brottslingar kan få fotboja
I stället för att låta tonåringar som döms för till exempel rån eller misshandel spendera en kort period inom den slutna ungdomsvården, ska myndigheterna ha rätt att övervaka dem - om tjänstemännen anser att det behövs med hjälp av elektroniska fotbojor.
4 jun 12 – SOU 2012:34

Hur bra fungerar SAMS-områdena i studier av grannskapseffekter? En studie av SAMS-områdenas homogenitet
År 1994 lanserades SAMS-indelningen som alltsedan dess har använts i svenska studier av grannskapseffekter. Här visas att dessa områden inte är så homogena som det ibland förutsätts eller som de skulle kunna vara och att indelningen ser olika ut i olika kommuner. Förklaringar till den bristande homogeniteten söks i städers morfologi och indelningens tillkomsthistoria.
3 jun 12 – Jan Amcoff

Kön, sexualitet och socialt arbete – återblick på ingången till ett forskningsfält
Året var 1975, jag var doktorand i sociologi i Lund. Med dagens måttstock borde jag ha varit klar med min examen eftersom jag antogs redan 1970. Men detta var långt före införandet av doktorandtjänster och fyraårsregeln. Livet som doktorand var för mig, precis som för så många andra vid den tiden, en slags livsstil med oklar färdriktning.
3 jun 12 – Sven-Axel Månsson

Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag
I artikeln behandlas i vilken utsträckning inkomster bland ensamstående mödrar med socialbidrag når upp till en standardiserad normnivå, samt vilken betydelse klienternas bostadsort och individuella förutsättningar fyller för normuppfyllelse. Materialet består av ett slumpmässigt urval om 875 individer som uppbar socialbidrag någon gång under 2007 i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
3 jun 12 – Socialvetenskaplig tidskrift nr 2 2012

Den motvilligt engagerade altruisten
Om partimedlemskap och partiaktivism
2 jun 12 – Gissur Ó Erlingsson, Mikael Persson & Richard Öhrvall

Självbestämmande genom myndighetsutövning?
Sametingets dubbla roller
2 jun 12 – Rebecca Lawrence & Ulf Mörkenstam

Liberaliseringen av svensk skolpolitik
En positionsbestämning
2 jun 12 – Christian Fernández

Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet, särskild utlysning
2 jun 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2012

The politics of public administration policy
Explaining and evaluating public performance management in Sweden
2 jun 12 – Shirin Ahlbäck Öberg & Helena Wockelberg

Contested administrations
Conflict resolution and the improvement of democracy
2 jun 12 – Annika Björkdahl

Regeringsformen och förvaltningen
– styrning och rättslig reglering
2 jun 12 – Bengt Lundell, Titti Mattsson, Vilhelm Persson & Henrik Wenander

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 jun 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2012

Litteraturgranskningar
Mindus, Patricia, 2009. A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström. Dordrecht: Springer.
2 jun 12 – Jan-Erik Lane

Litteraturgranskningar
Strang, Johan, 2010. History, Transfer, Politics. Five Studies on the Legacy of Uppsala Philosophy. Philosophical Studies from the University of Helsinki 30. 294 s.
2 jun 12 – Jan-Erik Lane

Litteraturgranskningar
Maycraft Kall, Wendy, 2010. The Governance Gap: Central-Local Steering & Mental Health Reform in Britain and Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
2 jun 12 – B. Guy Peters

Litteraturgranskningar
Johansson, Andreas, 2011. Dissenting Democrats: Nation and Democracy in the Republic of Moldova. Stockholm: Stockholm Studies in Politics 142; Södertörn Doctoral Dissertations 62; Södertörn Political Studies 9.
2 jun 12 – Bo Petersson

Essä: Bekämpa grindvakterna
Kan man över huvud taget diskutera ett fenomen som inte finns? Frågan är relevant med tanke på det uppenbara behovet av integrationspolitik i Sverige, och den lika påtagliga bristen på densamma.
1 jun 12 – Ursula Berge

Forskarprofilen:
Stefan Svallfors forskar om de policyprofessionella – en grupp som har politiskt inflytande men som inte är demokratiskt valda.
1 jun 12 – Framtider nr 2 2012

Föreningsliv i förändring
Satsningar på föreningslivet har utgjort en central del av svensk invandrar- och integrationspolitik i närmare fyrtio år. Men vilken roll kan föreningslivet spela för framtidens integration? Det diskuterar statsvetaren Gunnar Myrberg mot bakgrund av ny svensk och europeisk forskning.
1 jun 12 – Gunnar Myrberg

Mottagandet på lokal nivå– om flyktingar och arbetslinjer
I över tjugo år har det lokala flyktingmottagandet kritiserats som alltför ”omhändertagande”. Botemedlet har gång på gång sagts vara att etablera arbetslinjen som huvudnorm för de lokala integrationsinsatserna. Debatten speglar ett dilemma som finns inbyggt i insatsernas konstruktion. Ett första steg för att komma vidare är att ansvariga samhällsorgan, och forskarna, problematiserar användningen av säråtgärder för invandrare inom arbetsmarknadspolitiken.
1 jun 12 – Martin Qvist

De nyanländas rätt till en bra skola
Varje år kommer tusentals nyinvandrade barn och ungdomar till den svenska skolan. Systemet för mottagande och integrering av dessa barn i skolans pedagogiska och sociala sammanhang bygger dock i mångt och mycket på förlegade principer, okunskap och felaktiga prioriteringar. Alternativa arbetssätt med särskilda undervisningsgrupper skulle kunna bidra till att jämna ut den enorma prestationsklyfta som i dag finns mellan de nyanlända och de inrikesfödda eleverna.
1 jun 12 – Nihad Bunar

2/2012 Tema integration
Europeiska socialfonden (ESF) finansierar i bland annat Sverige ett stort antal projekt som syftar till att förbättra integrationen av invandrare. Institutet för Framtidsstudier har genom den ESF-finansierade Temagruppen Integration i arbetslivet (TIA) uppdraget att identifiera, analysera och validera goda exempel från sådana ESF-projekt.
1 jun 12 – Christian Råbergh

Vems välfärdsstat?
Skandinavien är det område i världen där tilltron till de politiska institutionerna och statens problemlösande förmåga är som störst. Politiska aktörer i Danmark, Norge och Sverige tävlar om att ta åt sig äran för välfärdsstatens tillkomst och utveckling, menar sociologerna Grete Brochmann och Anniken Hagelund. Invandringspolitiken sätts i centrum i artikeln.
1 jun 12 – Grete Brochmann och Anniken Hagelund

Främlingsfientlighet –hundra år av forskning
Många års forskning om främlingsfientlighet har lärt oss en hel del om skillnaderna i främlingsfientliga attityder – både mellan enskilda individer och mellan länder. Mikael Hjerm och Andrea Bohman ger här en översikt över forskningen, och diskuterar de senaste årens framgångar för högerpopulistiska partier i Europa.
1 jun 12 – Mikael Hjerm och Andrea Bohman

Framtidsfrågan
Invandringspolitik har blivit integrationspolitik. Men nya termer kan inte dölja att Sverige har stora svårigheter att forma en politik som hjälper de nyanlända från andra länder, och världsdelar, att komma in i samhället.
1 jun 12 – Framtider nr 2 2012

Krönikan: Sociala simuleringar för seriösa samhällsforskare
Kan ett schackbräde lära oss något om integrering och segregering? För flertalet läsare framstår nog frågan som märklig. Alla vet att segregeringen i dagens samhällen speglar komplexa processer som kan spåras tillbaka till den västerländska kolonialismens härjningar, till ojämlikheter mellan individer och till fördomar och främlingsfientlighet. Hur kan ett schackbräde hjälpa oss att förstå bättre?
1 jun 12 – Peter Hedström

Lyckosam integration i arbetslivet
I ett europeiskt perspektiv är sysselsättningsgraden hög i Sverige. Två grupper avviker dock från den generella bilden – unga människor och invandrare. Det pågår spännande projekt runt om i landet som försöker minska arbetslösheten bland grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Institutet för Framtidsstudier har fått uppdraget att analysera dessa projekt och lyfta fram vilka metoder för arbetslivsintegration som verkligen fungerar.
1 jun 12 – Clara Lindblom och Ryszard Szulkin

Spelar föräldrarnas födelseland roll? Svenskfödda ungdomars betyg och gymnasieval
Svenska ungdomars tidiga utbildningskarriär tenderar att se lite olika ut beroende på var deras föräldrar är födda. Elever med föräldrar födda i något utomeuropeiskt land har en förhöjd risk att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg. Samtidigt väljer elever med utomeuropeisk bakgrund ofta teoretiska program om de går vidare till treårigt gymnasium.
1 jun 12 – Frida Rudolphi

Foreword
The media and communication research associations of the Nordic countries in cooperation with Nordicom have held conferences every second year since 1973. These Nordic conferences have contributed greatly to the development of media and communication research in the Nordic countries. The 20th conference in the series was held in Akureyri, Iceland, 11th-13th August 2011. Host for the conference was the University of Akureyri and University of Iceland. About 240 scholars from Denmark (30), Finland (61), Iceland (18), Norway (58) and Sweden (63) gathered to discuss current research and findings. In addition, some participants came from further afield, from the Baltic States, Austria, Bangladesh, Belgium, Great Britain, Israel, Luxemburg, Switzerland and the USA.
1 jun 12 – Ulla Carlsson

Doing the Right Thing
Media and Communication Studies in a Mediatized World
1 jun 12 – Stig Hjarvard

Doing Better
Struggles around New Subjectivities
1 jun 12 – Christina Kaindl

Doing the Right Thing
Movin’ on Up – at a Price
1 jun 12 – Juha Koivisto

Doing the Right Thing
Passion, Politics and Plurality
1 jun 12 – Margareta Melin

Doing the Right Thing
In the Wake of the Explosion of Journalism
1 jun 12 – Kristin Skare Orgeret

Korta fängelsestraff avskaffas
Påföljden "villkorligt fängelse" borde införas i Sverige, kombinerat med olika slags sanktioner. Det skulle innebära att straffet för en rad lagöverträdelser - från rattfylleri till vissa sexualbrott - inte längre avtjänas i anstalt.
31 maj 12 – SOU 2012:34

Socialstyrelsen vill inte ta ställning
Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg, meddelar Socialstyrelsen. Beskedet bör tolkas som att det saknas adekvata jämförelser, inte som ett försvar av privata alternativ.
31 maj 12 – Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? – en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Folkhemmet i ruin
Tysta städer, nedlagda industrier och stängda bibliotek. Det är en dyster miljö Dan Jönsson tecknar i essäsamlingen ”Ingemansland”. I följebrevet till recensionsexemplaret beskrivs det som en resa genom Reinfeldts Sverige, men frågan är om boken inte lika stor utsträckning är en resa genom folkhemmets borttynande rester, ruinerna av ett annat ideologiskt antagande. Eller annorlunda uttryckt: av en annan ekonomisk politik.
31 maj 12 – Jönsson, Dan: Ingenmansland

Sociologiutbildningar får kritik
Ungefär en tredjedel av landets högskoleutbildningar i sociologi håller inte kvalitetsmåtten, enligt Högskoleverkets utvärdering. Högskolorna i Dalarna och Halmstad utmärker sig därför att samtliga av deras sociologiutbildningar bedöms ha bristande kvalitet.
31 maj 12 – Kvalitetsutvärdering av sociologi och närliggande huvudområden

Regeringen näpsas av KU
Regeringen och flera enskilda ministrar får kritik av riksdagens konstitutionsutskott (KU). Den allvarligaste kritiken gäller förseningen av lärarlegitimationerna, enligt ordförande Peter Eriksson (MP). Men som vanligt är KU splittrat.
31 maj 12 – Pressmeddelande: KU:s granskning klar

Lågutbildade har hög sjukdomsrisk
Risken att hamna helt utanför arbetskraften på grund av att man är sjuk är högre bland vuxna med lägre utbildning i jämförelse med de som läst vidare efter gymnasiet.
31 maj 12 – Pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån

Något enklare resning i brottmål
Det ska bli lättare att återuppta en förundersökning i syfte att få till stånd resning i brottmål. Regeringen realiserar därmed förslag som lades fram av Förundersökningsutredningen för två år sedan.
31 maj 12 – Prop 2011/2012:156

Satsning på kvinnliga fångar
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för kvinnliga fångar att få arbete när de avtjänat sina straff.
31 maj 12 – Regeringsbeslut 2012-05-31

Tysnadplikten är viktig
Regeringens förslag att socialtjänsten ska få rätt att lämna känsliga uppgifter till polisen får skarp kritik från flera håll. - Det skulle allvarligt skada förtroendet för socialtjänsten, säger Camilla Sköld, Akademikerförbundets socialpolitiska chef.
31 maj 12

Forskning sätter prislapp på brott
Högre skadestånd till brottsoffer. Det önskar såväl brottsoffren själva som allmänheten, visar ny forskning. Men frågan delar lägren.
31 maj 12

Fler äldre jobbar längre
Allt fler väljer att fortsätta jobba efter att de fyllt 65. Sedan 2004 har antalet sysselsatta äldre än 64 år ökat med närmare 65 000 personer till i dag 137 000.
31 maj 12

Inflytande över arbetstid viktigast
Att kunna bestämma över sin arbetstid är viktigare än att jobba dagtid för skiftarbetare, enligt en studie som Stressforskningsinstitutet har gjort.
31 maj 12

Fattiga barn faller djupt
Enligt en ny rapport från FN:s barnfond Unicef låter Sverige barn falla djupare under fattigdomsgränsen än i andra jämförbara länder. Unicef Sverige kräver krafttag av regeringen för att få bukt med barnfattigdomen här hemma.
30 maj 12 – New league tables of child poverty in the world’s rich countries

Hur slog gymnasiereformen?
Statskontoret får i uppdrag av regeringen att undersöka hur de kommunala gymnasieskolorna har organiserat sitt programutbud efter gymnasiereformen. Det ska ses i ljuset av de nedskärningar som regeringen planerar.
30 maj 12

EU-kommissionen vill ha bankunion
Det räcker inte med åtgärder för att få fart på tillväxten och få bättre balans i statliga finanser i eurozonen, enligt EU-kommissionen. För att komma tillrätta med krisen i eurozonen måste steg tas mot en bankunion, det vill säga gemensamma institutioner för att hantera banker i kris, enligt rekommendationer från EU-kommissionen.
30 maj 12

EU-kritik mot sänkt krogmoms
Regeringen får överlag väl godkänt av EU-kommissionen för sin ekonomiska politik. Men det finns även kritik mot den sänkta restaurangmomsen, arbetsmarknadspolitiken och mot att inte mer görs för minska riskerna med hög skuldsättning.
30 maj 12

Svenskt BNP växte
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 1,5 procent under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
30 maj 12

Spanien fast i recession
Spanien sitter fast i recession, negativ tillväxt, även under andra kvartalet i år, spår den spanska centralbanken i en rapport som publicerades i dag, skriver AFP.
30 maj 12

Hela LO-ledningen utbytt
LO:s kongress avslutades i början av veckan som gick och den nya ledningen är på plats. En tydlig målsättning är att ena förbunden inför nästa avtalsrörelse. Den nya ledningen säger att den ska prioritera kampen för full sysselsättning.
29 maj 12

Få har rutiner mot barnvräkning
Sex av tio kommuner saknar aktuella, skriftliga rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort av kommunernas arbete mot hemlöshet.
29 maj 12

Vems sida står du på?
Folk är förbannade, inte bara i Athen. Vreden pyr i betongen, från Brixton till Backa. Framför allt de unga är rasande över ökande orättvisor, inga jobb, inga pengar. De har något att berätta. Vi borde börja lyssna.
25 maj 12 – Maria Wallin

Krönika: California dreaming
Billig nattklubb eller nytt koncept för klädbutiker? Med ung naken kvinnohud och perfekta tonårskroppar som lockbete. Easy going, easy clothing, foxy ladies.
25 maj 12 – Mark Emmoth

Avsätt Mammon - Vår förmåga att bidra och våra behov är olika
Människor måste få blomstra, ovasett vilka förutsättningar de har. Och ta emot omsorg och solidaritet utifrån behov. Fram för rätten att vara olika!
25 maj 12 – Mattias Hagberg

Ger sin egen bild
Backa satsar på kultur som alternativ till kontroll och repression. I en egen tidning och en ny film ger ungdomar egna bilder. Som medierna ofta ratar.
25 maj 12 – Cecilia Hugosson

”Underskatta oss inte”
Invandrares kunskaper och erfarenheter tas inte tillvara, menar Homeira Tari. Själv är hon dock en kreativ kraftkälla som inte gick att hejda.
25 maj 12 – Maria Wallin

Europa en krutdurk - Ekonomiska och sociala orättvisor äventyrar stabiliteten
När land efter land bryter upp den generella välfärden stängs allt fler ute. Fattigdomen är tillbaka. Och upproren. Särskilt de unga har fått nog. De ger sig ut på gatorna. De vill ha jobb och försörjning. De vill ha en framtid.
25 maj 12 – Ove Sernhede

Debatt: vi har åtminstone varit kvar!
Svar till Gudrun Schyman: Socialarbetare sliter så hårt att det inte finns någon ork över att ge sig in i samhällsdebatten och berätta hur illa klienterna far. Vi är inte stolta, men vi står ut, som kvinnor alltid gjort. Är det bra – eller inte?
25 maj 12 – Carin Flemström & Barbro Levelius

Generell välfärd - Alla gynnas av att sjuka och arbetslösa inte halkar efter
I dag raseras det svenska välfärdssystemet bit för bit – utan större strid. Hotet mot välfärden är förfärligt, varnar Stefan deVylder. Att ge upp målet full sysselsättning är förödande för både individer och samhälle.
25 maj 12 – Leif Stenberg

Debatt: Rättspsyk eller inte?
Det handlar inte om var, utan om vad vården för självskadebeteende innehåller. Om det finns personal som har tid och förmåga att lyssna och försöka förstå. Ett inlägg efter artikeln om Slutstation Rättspsyk i förra numret av SocialPolitik.
25 maj 12 – Agneta Werner

Hårdare tag? - Unga vuxna hamnar mellan stolarna i psykiatrin
Ungdomar behöver en psykiatri som kan hjälpa dem i skarven mellan barn och vuxen. Så är det inte. Inte ens nya lagförslaget uttrycker en förändring.
25 maj 12 – Helena Bjerkelius

”Det är inte mänskligt” - Myndigheter stämplar ut folk till misär och hopplöshet
Socialförsäkringsutredningen välkomnar erfarenheter från människor som fallit utanför Systemet. Här är några röster ur berättelser vi tagit emot för att lämna till utredningen i en vitbok.
25 maj 12 – Maria Wallin

Krönika: Minnet av den gröna tröjan
Svenska barn föds in i en uppväxt under oerhört olika villkor. En del till fattigdom, ärvda kläder och till och med hunger. Med minnen av skammens stämpel som aldrig går ur. Som formar för livet.
25 maj 12 – Malin Asplund

Inga blåbär längre - Erfarenheter med tyngd ska in i samhällsdebatten
Socialarbetare, studenter och brukare går skrivarkurs tillsammans. För att lära av varann på lika villkor. Och bli bättre på att nå ut med det man kan och vet.
25 maj 12 – Sofia French

Feldt är kritisk
A-kassan måste bli obligatorisk och skatten måste höjas för att välfärden ska klaras i framtiden! I boken En kritisk betraktelse föreslår förre socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt en masslakt av socialdemokratins heliga kor.
24 maj 12 – Kjell-Olof Feldt: En kritisk betraktelse. Om Socialdemokratins seger och kris

Majoritet av arbetslösa får extremt låg ersättning
Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte längre! varnade Tapio Salonen, professor i socialt arbete, redan för två år sedan i en tankeväckande och informativ analys i tidskriften Socialpolitik. i mars publicerades en alarmerande siffra i arbetsförmedlingen årsredovisning: Endast 36 procent av de öppet arbetslösa hade a-kasseersättning i december 2011. Men det är bara halva sanningen. Vi har grävt fram nya siffror som visar att en majoritet av de arbetslösa är helt utan eller får extremt låga ersättningar från a-kassan eller f-kassan. De blir beroende av hjälp från familjen eller socialbyrån.
24 maj 12 – Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning (se fulltext) samt opublicerad statistik från F-kassan och Af.

Nya pensionen blev 19 procent lägre
När det nya pensionssystemet infördes för drygt tio år sedan utlovades inte bara att det skulle vara robust och hållbart – det skulle också leverera goda pensioner. PPM-fonderna skulle ge guldkant. Men hur blev det? Svaret för dem som gick i pension förra året är att det nya pensionssystemet bara levererade 81 procent av vad som hade gällt i det gamla folkpensions- och ATP-systemet.
24 maj 12

1,5 miljoner svenskar saknar fullgod sjukförsäkring
En snabbt växande andel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott inkomstskydd i den allmänna sjukförsäkringen. De som tjänar mer än 27 500 kronor i månaden får inte ut 80 procents ersättning vid sjukdom. Enligt SCB gäller det 34 procent av löntagarna, det vill säga minst 1,5 miljoner svenskar. Anna Hedborg varnar för en amerikansk situation.
24 maj 12 – Under höga tak ryms alla - En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

Lågt till tak i a-kassan
Den som blir arbetslös idag måste ställa in sig på ett rejält inkomstbortfall. Arbetslöshetsersättningen har nämligen inte höjts på 10 år.
24 maj 12 – SO: Snart 10 år sen nivån i a-kassan höjdes! – fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tvångsäktenskap ska ge fängelse
Den som tvingar någon att gifta sig ska kunna dömas till fängelse i enlighet med två nya brottsrubriceringar: äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott. Det föreslår justitierådet Göran Lambertz.
24 maj 12 – SOU 2012:35

EU-förslag om strejkrätt nobbas
LO, TCO och Saco rasade och den svenska riksdagen sade resolut nej. Nu har ytterligare 11 parlament runt om i Europa avvisat kommissionens förslag, som skulle ge Europadomstolen beslutsrätt över bland annat strejkrätten. Det är första gången som den så kallade subsidiaritetsprövningen ger utslag.
24 maj 12

Mer nattis!
Över hälften av Sveriges kommuner erbjuder inte barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Nu uppmanar riksdagen regeringen att inrätta ett särskilt statsbidrag för att åtgärda bristen.
24 maj 12 – UbU 2011/2012:13

Hyresrätter kan bli ägarlägenheter
Regeringen öppnar för en ny metod att minska antalet hyresrätter. Fastighetsägare ska ges rätt att ombilda hyreslägenheter till så kallade ägarlägenheter som sedan säljer. En särskild utredare får i uppdrag att förbereda reformen.
24 maj 12 – Dir 2012:44

Kartläggning av nyanlända barn
Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur grundskolan kan kartlägga nyanlända barns befintliga kunskaper. Uppdraget ingår i regeringens försök att förbättra utbildningssituationen både för barn som är födda här men vars familjer har invandrat och barn som själva migrerat - på myndighetsjargong "nyanlända barn".
24 maj 12 – Uppdrag att stödja barns flerspråkiga utveckling , Uppdrag att föreslå hur skolor kan stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper

LO strandar bemanningsförhandling
Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal för 14 LO-grupper har brutit samman. LO-facken förhandlar tillsammans gentemot arbetsgivarorganisationen Almega - och de anser att uthyrarföretagen missbrukar reglerna för att pressa lönerna.
24 maj 12

Nytt servicecenter ska ge besparingar
Statens servicecenter, som ska ta över andra myndigheters ekonomi och personaladministration, slår upp portarna till sina kontor i Gävle och Östersund den 1 juni. Nu har ledningen utsetts.
24 maj 12 – Pressmeddelande

Misslyckad tandvårdsreform
2008 års tandvårdsreform har varit gynnsam för statens ekonomi: varje år har kostnaderna understigit budgetanslaget. Men varken det allmänna tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet har haft avsedd effekt. Den grupp som inte har råd att gå till tandläkaren fastän de skulle behöva tycks till och med ha växt, konstaterar Riksrevisionen.
23 maj 12 – Tandvårdsreformen 2008 - når den alla?

Färre utländska studenter
Höstterminen 2011 minskade antalet freemover-studenter från länder utanför EU med hela 79 procent, enligt Högskoleverket. De nya studieavgifterna drabbar framförallt blivande tekniker och naturvetare från länder som Kina, Pakistan och Bangladesh som på eget bevåg vill studera vid svenska universitet.
23 maj 12 – Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Nya betyg ska inte tävla med gamla
Elever med examen från nya gymnasieskolan ska till att börja med konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. Detta för att de inte ska missgynnas av att deras betyg är satta enligt en förlängd betygsskala.
23 maj 12 – Pressmeddelande

Bostadstillägg tillsvidare
Pensionärer, liksom personer som lever på sjuk- respektive aktivitetsersättning, ska kunna beviljas bostadstillägg tillsvidare. Det är en tillbakagång till de regler som gällde innan 2003 och lättar på pappersexercisen för de sökande.
23 maj 12 – Prop 2011/2012:152

Högskolebyråkratin omorganiseras
Regeringen har sett till att få med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i båten när det gäller nedläggningen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret. Dagens tre myndigheter ska bli två.
23 maj 12

Sverige rasar i trygghetsligan
En svensk industriarbetare som blir arbetslös får i genomsnitt ut mindre än 60 procent i a-kasseersättningen. För 20 år sedan låg ersättning på drygt 80 procent. Sverige har gått från tredje till tolfte plats när OECD-ländernas arbetslöshetsförsäkringar rankas.
22 maj 12 – Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv,

Grekval utlyst
Grekland kommer att hålla nyval den 17 juni. I vad som betecknades protestval för knappt två veckor sedan blev vänsterkoalitionen Syriza näst största parti – och har lovat omförhandla den stålbadspolitik som EU och Internationella Valutafonden (IMF) ålagt Grekland i utbyte mot mångmiljardlånen.
16 maj 12 – Parties and elections in EU

Lägg ner Socialstyrelsen!
Det föreslår Stefan Carlsson, som har lett den statliga vård- coh omsorgsutredningen. Förutom Socialstyrelsen borde ytterligare 11 befintliga myndigheter avvecklas och ersättas av fyra supermyndigheter.
16 maj 12 – SOU 2012:33

Mineraljakt pågår
Striden om jordens allt knappare naturresurser kommer att prägla världens affärer framöver. Konflikterna mellan storföretag och stater blir allt skarpare och ”hotar överlevnaden för djurarter, lokala samhällen, storföretag och hela nationer”. Det hävdar den amerikanske professorn Michael T. Klare i “The Race for What’s left – The Global Scramble for the World’s last Resources”.
16 maj 12 – Michael T. Klare: The Race for What’s left – The Global Scramble for the World’s last Resources

Försvara strejkrätten!
Riksdagens arbetsmarknadsutskott underkänner en ny EU-förordning, som bland annat skulle ge EU-domstolen rätt att besluta om när ett lands fackliga stridsåtgärder är befogade. Förslaget bryter mot närhetsprincipen, menar AU.
16 maj 12 – Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU14

Omotiverad KBT-frammarsch
Striden mellan psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) har pågått i flera år. De senaste åren har KBT slagit ut andra terapiformer - men det beror inte på att KBT skulle vara en bättre behandlingsform. Förklaringen är i stället en serie byråkratiska, ekonomiska och politiska beslut. Det framgår av Kalibers radioreportage och av Socialstyrelsens riktlinjer, och också av ett färskt pressmeddelande.
16 maj 12 – Kaliber, "One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården. , Socialstyrelsen: uttalande och riktlinjer

Alkoholreklamen ökar
Reklam för alkohol omsätter allt större summor. På internet både marknadsförs och säljs alkohol som de ansvariga myndigheterna inte har möjlighet att granska. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska kartlägga alkoholreklam i alla medier - samt hur ungdomar exponeras för densamma.
16 maj 12 – Dir 2012:43

Många ekonomiutbildningar kritiseras
Många av landets högskoleutbildningar i företagsekonomi håller inte måttet. Av 67 granskade utbildningar ger Högskoleverket 25 betyget "bristande kvalitet". Drygt hälften av utbildningarna i företagsekonomi får omdömet "hög kvalitet" medan åtta stycken bedöms hålla mycket hög kvalitet. Dessa åtta ges vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå, Handelshögskolan i Stockholm samt vid högskolorna i Jönköping, Kristianstad och på Södertörn.
16 maj 12

Utvärderare av bistånd kritiseras
Sadev i Karlstad, en statlig myndighet för utvärdering av bistånd, har stora brister, ligger på fel ort och behöver en omstart. Det hävdar Statskontoret i en rapport till regeringen, som anses ha stor skuld till problemen.
16 maj 12

Ny teknikneutral bibliotekslag
I förslaget till ny bibliotekslag utesluter regeringen uttryckligen att biblioteken finansierar sina egna kostnader för e-böcker med avgifter. Däremot är det okej att biblioteken begränsar utlåningen av just e-böcker. Det slås fast i en Ds från Kulturdepartementet.
15 maj 12 – Ds 2012:13

Krogar får ha 23-årsgräns
Skyddet mot diskriminering på grund av ålder ska förstärkas. Regeringen tar fasta på ett utredningsförslag och utvidgar dagens förbud till att omfatta många fler samhällsområden. Men krogar kommer fortfarande att få sätta högre inrädesgränser än 18 år.
15 maj 12 – Lagrådsremiss: Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Enighet om "Kålle" som ny LO-bas
Till sist lyckades de stridande grupperingarna enas. En enig valberedning föreslår Karl-Petter Thorwaldsson som ny LO-ordförande.
12 maj 12

All makt åt en man
Mannen som saknar ansikte är Rysslands ny- och omvalde president Vladimir Putin. Den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen gräver djupt för att finna vad som rör sig bakom stenansiktet. Hon finner ett skoningslöst våld, girighet och en person helt utan skrupler. Men stämmer den bilden? Läsningen reser en rad frågetecken, anser Åke Svidén.
10 maj 12 – Masha Gessen: Mannen utan ansikte

Utländska studenter uteblir
Höstterminen 2011 infördes avgifter vid svenska universitet och högskolor för utomeuropeiska studenter. Det ledde till att bara hälften så många kom hit för att studera. Det visar SCB:s befolkningsstatistik.
10 maj 12 – SCB: Kraftigt minskad studentinvandring

Minskat regelkrångel
Regeringen har tillsatt ännu en utredning som ska minska regelkrånglet. Den här gången ska man lätta på företagens plikt att lämna information till myndigheterna.
10 maj 12 – Dir 2012:35

Krogar och barer ökar sin omsättning
Under mars månad ökade restaurangernas omsättning med 6,7 procent i löpande priser och med 5,9 procent i volym, jämfört med i fjol. Under årets första månader har framförallt nöjesrestauranger, dit även barer och nattklubbar räknas, ökat sin försäljning.
10 maj 12 – SCB: Restaurangindex, mars 2012

Två lönesubventioner istället för fem
Flera av de lönesubventioner som arbetsgivare kan få del av när de anställer personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga kan avskaffas, däribland lönebidraget till Samhall AB. Det behövs bara två slags subventioner, men ersättningsnivån måste höjas. Det menar den så kallade FunkA-utredningen.
10 maj 12 – SOU 2012:31

Hårdare konkurrenstillsyn
En särskild utredare ska se över olika sätt att underlätta Konkurrensverkets tillsynsuppdrag. Utredningen ska även analysera och ta ställning till ett så kallat "kölappsystem" för företag som anmäler sin egen medverkan i kartellbildning för att slippa sanktioner.
10 maj 12 – Dir 2012:37

Majoritetsstyre ger vitalare demokrati
Den kommunala demokratin är inte så vital som man skulle önska konstaterar en statlig kommundemokratiutredning, som förespråkar majoritetsstyre i kommunerna istället för dagens samlingstyre. Det skulle ge fullmäktige en starkare ställning. Majoritet och opposition skulle mötas i öppen debatt. Även beslut och ansvarsutkrävande skulle i ökad grad hamna i fullmäktige och medborgarna skulle få bättre insyn.
9 maj 12 – SOU 2012:30

Skolplikt kan förlängas
Regeringen reagerar på rapporterna om segregationen i den svenska skolan. Man låter Skolverket utreda bland annat förlängd skolplikt för barn som anländer till Sverige med bristfällig eller ingen skolgång alls i bagaget.
9 maj 12 – Pressmeddelande: Reformpaket mot segregation – förlängd skolplikt för nyanlända elever

Ny myndighet för upphandlingsstöd
Offentlig upphandling i Sverige omsätter miljardbelopp varje år. Samtidigt har kritiken varit hård, både mot regelverket och hur myndigheter och andra offentliga aktörer sköter upphandlingen. Nu föreslår statens utredare att en helt ny myndighet tar över ansvaret för upphandlingsstöd.
9 maj 12 – SOU 2012:32

Dyr e-utlåning internationellt dilemma
Nyligen beslutade Kulturrådet att e-böcker skulle få förlagsstöd och försäljningen går kontinuerligt uppåt. De största köparna är biblioteken. Men frågan om hur deras utlåning av e-böcker ska bekostas är fortfarande olöst - och en öm punkt mellan förläggare och bibliotek.
8 maj 12 – Kulturnytt: Danska bibliotek oroar sig för e-bokskostnader, Kulturnytt: Partnersamtal om e-böcker avbryts

Protestval i Grekland
De två grekiska regeringspartierna som införde det hårda åtstramningspaketet för att förhindra att landet försattes i konkurs gick tillbaka kraftigt i valet. Nu går uppdraget att bilda regering från det ena partiet till det andra. Om ingen lyckas blir det nyval i juni.
7 maj 12

Sarkozy besegrad
Socialisten Francois Hollande fick närmare 52 procent av rösterna vilket innebär att mer än 18 miljoner fransmän lagt sin röst på honom. Nicolas Sarkozy fick drygt 38 procent. Utöver det hade 2,1 miljoner fransmän röstat blankt eller lämnat in felaktiga röstsedlar.
7 maj 12

Löfven och Reinfeldt öga mot öga
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och Socialdemokraternas Stefan Löfven möttes på söndagen för första gången i en debatt. Löfven föklarade att socialdemokraterna står fast vid löftet om att höja taket i a-kassan till 910 kronor per dag. Detta är inget annat än bidragspolitik kontrade Reinfeldt .
7 maj 12 – Partiledardebatt i Agenda

Jämställd hållbar tillväxt – från ord till handling
I detta specialnummer presenterar vi resultat från ett forsknings- och utvecklingsarbete som pågått under knappt fyra år i Värmland. Projektet heter JämVäxt och handlar om hur jämställdhet i arbetslivet kan bidra till hållbar tillväxt.
5 maj 12 – Lena Gonäs samt gästredaktörer Gerd Lindgren och Erica Sandlund

IT-ingenjörers etablering på arbetsmarknaden
Kvinnor utgör en klar minoritet inom området informations- och kommunikationsteknologi, både inom den högre utbildningen och på arbetsmarknaden. Artikeln problematiserar relationen mellan den högre tekniska utbildningen och positioner på arbetsmarknaden. Får kvinnor och män samma utbyte av sin ingenjörsexamen i arbetslivet? Resultaten visar att män i större utsträckning än kvinnor når högre positioner. Vidare ser vi att kvinnor stannar i lågkvalificerade jobb i högre utsträckning än män.
5 maj 12 – Line Holth, Lena Gonäs, Abdullah Almasri och Kerstin Rosenberg

Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv
Artikeln problematiserar diskursiva konstruktioner av stress i dagens arbetsliv ur ett genusperspektiv. Genom analys av intervjuer och inspelade medarbetarsamtal i tre organisationer argumenterar författarna för att normalisering av stress villkoras av nyliberala principer om valfrihet och individuella lösningar. I den nyliberala stressdiskursen frånskrivs arbetsgivare ansvar för stressproblematik, och en normalisering av stress riskerar därmed att dölja strukturer som blir diskriminerande och långsiktigt ohållbara för hälsa i arbetslivet.
5 maj 12 – Ulrika Jansson, Erica Sandlund, Liselotte Jakobsen och Christina Olin-Scheller

En nätverksfälla? Företagande kvinnor i regionalpolitiken
Projektet Nya Nätverk handlar om företagande kvinnors organisering. Utifrån institutionell etnografi och en interaktiv forskningsansats analyseras här de mekanismer som marginaliserar kvinnors affärsnätverk i det regionalpolitiska tillväxtarbetet. Organiseringen är på många sätt problematisk. Den blir en nätverksfälla som erbjuder lösningar men inte håller vad den lovar. Trots detta är autonoma nätverk nödvändiga för legitimitet och påverkan men det måste också finnas tydliga mottagande instanser för att krav på jämställd hållbar tillväxt ska omvandlas till praktik.
5 maj 12 – Gunilla Lönnbring, Anna-Lena Haraldson, Gerd Lindgren, Karin Lundkvist Martinson och Britt Ovlien Säll

Interaktion och intervention – Akademins möjligheter och begränsningar för jämställdhet och regional utveckling
JämVäxt-projektet vid Karlstads universitet är ett exempel på en förändringsinriktad forskningsinsats där forskare och regionala aktörer tillsammans har arbetat för att skapa utrymme för en mer jämställd regional struktur. Med en interaktiv insats har man arbetat med kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad till gagn för såväl de som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som de forskare som drar vetenskapliga slutsatser. I denna artikel diskuteras hur dessa två områden kan mötas och vilka gränser som hindrar interaktiva insatser i form av konkret förändringsarbete.
5 maj 12 – Gunnel Forsberg

Recension
Paula Mulinari och Rebecca Selberg (red): Arbete – Intersektionella perspektiv Malmö: Gleerups 2011
5 maj 12 – Lena Gonäs

Recension
Jan Moren: Om reformer. En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet Doktorsavhandling, Karlstads universitet, Karlstad University Studies 2011: 24
5 maj 12 – Birgitta Jordansson

Introduktion till temat politiskt aktörskap i medeltida och tidig modern filosofi
I medeltida och tidig modern filosofi är det politiska livet, att leva med och under lag och tillsammans med andra, en självklar del av det filosofiska studiet av människan. Även de som vi idag inte ser som politiska tänkare i första hand som Leibniz och Kant har en utvecklad filosofi om samhället. I ett längre filosofihistoriskt perspektiv är det också slående att själva det politiska tillståndet, att vara i samhället, att leva och handla som samhällsvarelse, har ådragit sig kanske mest uppmärksamhet. För en övertygad naturrättstänkare såväl som för en moralkonstruktivist så står samhället där i mitten, en oundgänglig del av människans villkor. Den snäva och relativt historielösa syn på politiskt tänkande som inte är ovanlig i dag där politisk filosofi ses som en underavdelning till tilllämpad etik skulle vara främmande för de tänkare som figurerar i detta tema. Att betrakta människan som ett handlande och tänkande subjekt förutsätter, bland annat, att betrakta henne politiskt. Vi lever politiska liv, villkorade och konstituerade av institutioner, och det väcker sina egna frågor. Vad gör lagen med den fria viljan? Kan man vara fri och lyda samtidigt? Vilken roll spelar människans föreställningsförmåga ut? Är konflikt ett politiskt fenomen? Vad är en stat? Och vad innebär det att säga att människor har rättigheter? Utvecklingen efter upplysningen gick mot att betrakta personen som en privat individ med ett eget livsprojekt och offentligheten som något man behöver skydd emot. Den handlande offentliga personen gled in i skuggan av normativa principer för förvaltningen. Ett av målen med forskningsprogrammet Understanding Agency: Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Philosophical Tradition (som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond) är att historiskt studera filosofin om det politiska livet livet inom institutioner och under lag som en arena av aktivitet och en förutsättning för våra liv som aktörer. Detta tema är ett resultat av det.
5 maj 12 – Lena Halldenius

Auktoritet och den fria viljan hos Anselm, Kant och Wolff
Om viljefrihet och lydnad
5 maj 12 – Tomas Ekenberg

Suárez och individens rättigheter
De mänskliga rättigheterna är allestädes närvarande i den politiska debatten. Trots, eller kanske på grund av, begreppets vaghet har de mänskliga rättigheterna fått ett närmast totalt genomslag när det handlar om att finna ett språk för att uttrycka krav på förändring på alla slags politiska arenor. Sverige har dessutom som stat ratificerat en mängd fördrag där man förbinder sig att följa de mänskliga rättigheterna, och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är juridiskt bindande för alla medlemsstater sedan 2009, då Lissabonfördraget trädde i kraft.
5 maj 12 – Erik Åkerlund

Hobbes om frihet, lag och artificiella handlingar
I en naturrättslig tradition av politiskt tänkande framstår Thomas Hobbes som en särling. Idén med en naturlig rätt, tänker man sig, är att understryka att lagstiftning och annan reglering av människors handlingar har moraliska krav på sig. Dessa krav är att betrakta som oberoende av eller primära i förhållande till faktisk reglering, konventioner och överenskommelser. Huruvida en lag är att betrakta som giltig och därmed bindande avgörs delvis genom att den sätts i relation till den moraliska måttstock mot vilken mänsklig reglering utvärderas. Den naturliga rätten - jus naturale - utgör denna moraliska måttstock.
5 maj 12 – Lena Halldenius

Leibniz om natur och politik
Leibniz brukar inte få särskilt stort utrymme i redogörelser för den politiska filosofins historia jämfört med andra tidigmoderna filosofer som Spinoza, Locke, och Hobbes. Vad som kännetecknar de senare tänkarna - framförallt Hobbes - är att de formulerar en ny politisk ontologi: en teori om relationen mellan den mänskliga naturen och samhället. Lite förenklat kan man säga att Hobbes vänder sig mot en aristotelisk tanke om samhället som naturligt, om att människans natur fullt ut utvecklas inom ett samhälle. Hobbes argumenterar i stället för att människans natur är anti-samhällelig, och att samhället är grundat i ett fördrag.
5 maj 12 – Peter Myrdal

Mary Wollstonecrafts kritik av Jean-Jacques Rousseau
Upplysningstänkaren Mary Wollstonecraft (1759-1797) är idag främst känd som en av feminismens banbrytare och som en frän kritiker av Jean-Jacques Rousseaus kvinnosyn. Vår tids feminister tolkar ofta Wollstonecrafts Rousseaukritik som en socialkonstruktivistisk kritik av hans påstådda biologiska determinism (t. ex. Gunther-Canada 2001: 100). I denna artikel ämnar jag visa att en sådan tolkning är anakronistisk. För att förstå Wollstonecrafts feminism, inklusive hennes kritik av Rousseau, så måste man se den i relation till hennes variant av upplysningsfilosofi, där en rationalistisk teologi går hand i hand med revolutionär optimism. Wollstonecrafts kritik är ingalunda socialkonstruktivistisk utan snarare metafysisk. Hon argumenterar för att kvinnan bör ha samma rätt som mannen att utveckla sitt förnuft, eftersom sann dygd baserar sig på ett fullkomligande av denna för människan utmärkande förmåga.
5 maj 12 – Martina Reuter

Skolan allt mer ojämlik
Trots en rad skolreformer de senaste 20 åren har inte jämlikheten i skolan ökat - tvärtom. Skillnaderna mellan dem som klarar sig allra sämst och dem som klarar sig allra bäst har ökat kraftigt. Lärarnas Riksförbund efterlyser en ny finansieringsmodell och större frihet för lärarna.
3 maj 12

Efter katastrofen?
Att ”ligga i framkant”, är en samtidsklyscha. Och framkanten är det som David Jonstad utforskar i sin bok ”Kollaps – Livet vid civilisationens slut” (Ordfront 2012). Hur går det till när civilisationen tippar över kanten, och vad händer sen?
3 maj 12 – David Jonstad: Kollaps

Smärre ändringar av kritiserad lag
Staten betalar i vissa fall ut ersättning till brottsoffer som inte får ut skadestånd av förövaren, eller sitt eget försäkringsbolag. Både själva brottsskadelagen och hur brottsoffermyndigheten tillämpar denna har kritiserats. Men den särskilde utredare som analyserat regelverket föreslår bara smärre ändringar.
3 maj 12 – SOU 2012:26

Nettodebitering av el utreds
En särskild utredare ska utvärdera ett system där privatpersoner eller företag som själva producerar förnybar energi ska kunna kvitta eventuella överskott mot sin egen elkonsumtion.
3 maj 12 – Dir 2012:39

Satsningar för att motverka våld i nära relationer
Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för att koordinera det offentligas insatser mot våld i nära relationer. Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att kartlägga förekomsten och Socialstyrelsen ska ta fram handledning för bland annat socialtjänsten.
3 maj 12 – Dir 2012:38, Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utöver våld mot närstående , Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer

Segdraget om bankers kapitaltäckningskrav
Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag på de lagändringar som kommer att krävas i svensk rätt för att genomföra de skärpta kapitaltäckningskrav på banker som är en följd av den så kallade Basel III-överenskommelsen. Enkelt uttryckt syftar regelverket till att göra de globala banksystemen mer stabila genom att bankerna måste ha mer egna pengar i kassan. Det här uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober i år.
3 maj 12 – Dir 2012:34

Borg & IMF bjuder upp till diskussion
Finansdepartementet och Internationella Valutafonden (IMF) arrangerar en gemensam konferens om budgetramverk i Stockholm.
3 maj 12 – Pressmeddelande: IMF och Sverige arrangerar en internationell konferens om budgetramverk och finanspolitisk konsolidering

Fjärde migrationsdomstol i Luleå
Regeringen beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas, placerad vid förvaltningsrätten i Luleå. Beslutet är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet. Syftet med att inrätta en ny migrationsdomstol är att korta handläggningstiderna, som har vuxit därför att de tre befintliga domstolarna haft mer att göra än planerat. Målsättningen är att den fjärde domstolen ska vara i funktion den 1 oktober 2013.
3 maj 12 – Pressmeddelande: En fjärde migrationsdomstol

Offentliga sektorn ska skapa jobben
Vänsterpartiet vill lägga extra skatt på de fyra storbankerna och återföra den privatiserade vården och omsorgen till kommun och landsting. Partiet har ett program som lovar 120 000 jobb. Två tredjedelar ska komma i offentlig sektor, en tredjedel i privat.
2 maj 12 – Vänsterpartiets ekonomisk-politiska motion våren 2012

Nej till konjunkturstimulans
Skolplikt för arbetslös ungdom, en ny avdragsrätt för innovativa företag och överhuvudtaget mer riskkapital åt näringslivets forskningsverksamhet - det är pelarna i Socialdemokraternas vårbudget. Dessutom flaggade partiets ekonomiskpolitiske talesman Magdalena Andersson för ett sysselsättningspolitiskt mål i budgetlagen.
2 maj 12 – Socialdemokraternas ekonomisk-politiska vårmotion

Subventionera cykelreparationer
De bärande förslagen i Miljöpartiets "skuggbudget" var kända redan innan motionen släpptes. De gröna satsar på en nymodellering av den sänkta arbetsgivaravgiften och statligt subventionerade trainee-platser för att komma åt ungdomsarbetslösheten och stimulera småföretagandet.
2 maj 12 – Miljöpartiets ekonomisk-politiska motion 2012

Vänstern ska vara med!
"Ska det bli avgörande skillnad så behövs det inte bara en ny regering utan en regering där vänstern är med", det konstaterade Jonas Sjöstedt under sitt förstamaj-tal i Kungsträdgården i Stockholm.
2 maj 12

Tiotusentals jobb offrades
På första maj spred Socialdemokraternas toppar ut sig över landet. Partiledaren Stefan Löfven angrep, inför storpublik i Göteborg, regeringen för att ha misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten.
1 maj 12

Bruce Wampold
– en av psykoterapiforskningens mest spännande utmanare på Sverigebesök Rapport från Bruce Wampolds föreläsning i Stockholm i december 2011
26 apr 12 – Jacob Mechler och Karin Lindqvist

Välfärdsanalys i Borgs tappning
Definitionen av välfärdspolitik har gradvis förskjutits. I den fördelningspolitiska bilagan till budgeten handlar det mest om ofärd. Här framställs åtstramningar och skattesänkningar som fördelningspolitiska reformer som kommer få allt fler att jobba allt mer.
26 apr 12 – Prop 2011/2012:100

Kritik riktas mot var femte högskoleutbildning
Högskoleverket har just presenterat de första resultaten från sitt nya system för kvalitetsutvärdering, som bär regeringens signatur. Ett par av de mindre högskolorna har fått hälften av sina utbildningar underkända. Var femte utbildning som granskades fick underkänt. Men vad är dessa utvärderingar värda när EU:s expertgrupp för bara två månader sedan var på besök hos verket – och underkände det svenska utvärderingssystemet helt och hållet.
26 apr 12 – Swedish National Agency for Higher Education: Review of ENQA Membership, Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad, pressmeddelande och söksida

Religion som rättighet
”Är religion en mänsklig rättighet?” frågar pedagogikprofessorn vid Stockholms universitet Hans Ingvar Roth i sin bok med samma titel. Självklart, är vi benägna att säga. Människor har kämpat för religionsfrihet långt innan uttrycket mänskliga rättigheter var påtänkt. Men är det verkligen självklart? Skulle inte religionsfriheten kunna täckas av andra grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet, församlingsfrihet och skydd mot diskriminering. Somliga hävdar det. Men så icke författaren!
26 apr 12 – Hans Ingvar Roths: Är religion en mänsklig rättighet?

Gör a-kassan obligatorisk!
Hörnstenen i vårt svenska trygghetssystem, socialförsäkringarna, har på senare år eroderat allt snabbare. Allt fler står utanför och många får bara hjälp på en nivå som ligger knappt över existensminimum. Stefan de Vylder, oberoende nationalekonom, pläderar i denna krönika för en återgång till generella och inkomstbortfallsbaserade försäkringar. Steg nummer ett bör vara en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
26 apr 12

Ledare: Generisk förskrivning av läkemedel - våga ta steget fullt ut
Många länder har liksom Sverige genomfört reformer i syfte att öka användandet av s k generiska läkemedel, dvs kopior av originalläkemedel vars patent har gått ut. I Sverige måste apotekspersonal sedan oktober 2002 byta ut förskrivna läkemedel mot den billigaste varianten, såvida inte läkaren förbjuder utbyte eller konsumenten väljer att betala hela mellanskillnaden själv. Detta har lett till direkta besparingar på ungefär 600 miljoner årligen samt ökat konkurrensen, vilket har gett prissänkningar motsvarande knappt 3 miljarder årligen (Granlund 2011).
25 apr 12 – David Granlund

Vad krävs i praktiken för att bli docent?
För att nå framgång i den akademiska världen och på ett lyckosamt sätt konkurrera om begränsade resurser är det rationellt för den enskilde att snabbt söka nå docenttitel. När allt fler forskare försöker bli docenter, samtidigt som nya universitet av statusskäl vill bygga upp en grupp av docenter och professorer, riskerar docenttitelns värde att devalveras.
25 apr 12 – Douglas Brommesson och Gissur Ó Erlingsson

Bör kommuner eftersträva befolkningstillväxt?
Många politiker och tjänstemän i landets kommuner engagerar sig i åtgärder för att skapa lokal tillväxt, i synnerhet befolkningstillväxt. Det kan ifrågasättas om sådana åtgärder är i linje med kommunernas uppdrag. I vilken utsträckning det är rätt att vidta åtgärder med hjälp av kommunala resurser för att folkmängden ska öka, beror på om det ligger i de befintliga invånarnas intresse. I denna artikel diskuteras kommunernas roll och ansvar för att skapa goda levnadsvillkor och ett hållbart samhälle utifrån det ansvar och de befogenheter som Kommunallagen ger. En slutsats är att kommunernas starka fokus på befolkningstillväxt troligen kan förklaras av att antalet invånare är en viktig förutsättning för den kommunala verksamheten.
25 apr 12 – Jonas Fjertorp

Sambandet mellan utbildning och tidigt barnafödande
Vi undersöker effekten av att påbörja en längre gymnasieutbildning på sannolikheten att få barn under tonåren. För att fånga orsakssambandet utnyttjar vi en försöksverksamhet med förlängda yrkesutbildningar som fanns på många håll i landet under åren 1988–90. Våra resultat visar att kvinnor som påbörjade de längre utbildningarna hade en lägre sannolikhet att ha fått barn vid 20 års ålder, jämfört med kvinnor som påbörjade kortare utbildningar. Utbildningslängden verkar dock endast ha betydelse för kvinnor med relativt högutbildade föräldrar och kvinnor med höga avgångsbetyg från grundskolan. Vi finner inte heller någon effekt av utbildningens längd på sannolikheten att män blir tonårsfäder.
25 apr 12 – Hans Grönqvist och Caroline Hall

Gammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering via anställda och studenter
Artikeln redovisar ny data över patentering av universitetsanställda respektive universitetsutbildade. Patenteringen bland svenska universitetsanställda är hög jämfört med andra länder. ”Gamla” lärosäten, med Lunds universitet i spetsen, tar fram flest patent utan tecken på sjunkande marginalavkastning. Trots detta får innovationskontor vid nya lärosäten relativt mycket mer resurser än gamla lärosäten. Generellt är uppfinnares utbildningsnivå hög: nära 90 procent har högre utbildning och 60 procent har universitetsexamen. KTH, Chalmers respektive Lund står för vardera ca 20 procent av examina, med en svag trendmässig förskjutning mot nyare lärosäten. Den decentraliserade utbildningspolitiken tycks påverka patenteringsmönstren, men endast efter lång tid.
25 apr 12 – Olof Ejermo

Replik: Vilka marginaleffekter kan vi tillåta?
”Nu har jag en förnimmelse av att vi genom dåliga lagar håller på att bli ett folk av fifflare”. Så skrev Gunnar Myrdal (1978, s 500) i en ofta citerad artikel i Ekonomisk Debatt. Hans kritik var att en hög marginalskatt inbjöd till skattefusk.
25 apr 12 – Sune Håkansson

Nordiska finansmarknader i skuldkrisens Europa
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 2011-11-23
25 apr 12 – Ekonomisk debatt nr 3 2012

Skriv kontrakt med de unga
Socialdemokraterna föreslår ett jobb- och utbildningskontrakt värt cirka två miljarder kronor som en del av sin ekonomiska vårmotion. Ambitionen är att fler ungdomar ska ta sig genom gymnasiet vilket förbättrar deras chanser på arbetsmarknaden.
25 apr 12 – Pressträff 25 april 2012, PDF Utbildningskontrakt

Inte bra med svaga fackföreningar
Om de svenska fackföreningarna blir svagare och fortsätter att tappa medlemmar förskjuts partipolitiken åt höger. Samtidigt kan motsättningarna mellan facket och staten öka och leda till fler konfrontationer och politiska strejker. En tredje följd av att facket försvagas blir ökade motsättningar mellan olika grupper på arbetsmarknaden.
25 apr 12 – SNS Analys nr 2: När facket försvagas

Björklund trängd angående lärarleg
Efter att Skolverkets GD hörts av Konstitutionsutskottet om varför lärarlegitimationsreformen dragit ut på tiden, var det utbildningsminister Jan Björklunds tur att sätta sig i svarsbänken.
25 apr 12 – Utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation , Granskning av utbildningsminister Jan Björklund för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation

Miljöpartiet hotar lämna migrationsdeal
Det är hög tid att regeringen visar att den tar uppgörelsen med Miljöpartiet om asylsökande på allvar. Bland annat måste rätten till sjukvård för asylsökande blir verklighet.
25 apr 12

Doktorander utlovas bättre villkor
Efter att Högskoleverket slagit fast att brister i den psykosociala arbetsmiljön är en viktig förklaring till att doktorander hoppar av sin forskarutbildning, lovar regeringen bättring. I ett PM från utbildningsdepartementet föreslås säkrare anställningsvillkor.
25 apr 12 – Promemoria: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Sänkt moms ger visst jobb
Hotell- och restaurangfacket höjde nyligen sin a-kasseavgift eftersom allt fler av förbundets medlemmar blir arbetslösa. Men arbetsgivarorganisationen Visitas menar att sysselsättningen stiger - och att detta är en momseffekt.
25 apr 12

Säkrare förskola?
En särskild utredare ska komma med förslag på hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras.
25 apr 12 – Dir 2012:36

Boverket ska se över kommunernas försörjningsansvar
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen är lagstadgat. Enligt den så kallade bostadsförsörjningslagen ska kommunerna arbeta enligt riktlinjer, det vill säga det ska finnas passande styrdokument.
25 apr 12 – Promemoria: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Socialt kapital och hälsa
- förklaringsmodeller och implikationer för hälsofrämjande interventioner
21 apr 12 – Malin Eriksson

Från metafor till mätning:
en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter
21 apr 12 – Maria Bäck

Socialt kapital och självrapporterad hälsa
- en undersökning av samband med longitudinella analyser och flernivåanalyser
21 apr 12 – Giuseppe Giordano och Martin Lindström

Sociala determinanter för hälsa
– en fråga om socialt eller ekonomiskt kapital?
21 apr 12 – Johanna Ahnquist

Att forska om socialt kapital och hälsa hos unga människor
I denna artikel redovisas en 8 punkts plan (Tabell I) om nyckelfrågeställningar som framkommit vid genomgång av forskningen med syfte att lyfta nivån för att bättre kunna använda kunskapen till att förändra de ungas hälsa och välbefinnande. Syftet är att lyfta fram hur framtida forskning kan planeras och genomföras för att bygga en kunskapsbas som kan översättas i praktisk handling för bättre hälsa hos de unga.
21 apr 12 – Antony Morgan och Bo JA Haglund

Variationer i kostnader för specialiserad sjukvård och dess bestämningsfaktorer
Vid ett givet hälsotillstånd anses utnyttjandet av sjukvård bero på tre grundläggande faktorer [1]; 1) Tillgången på och möjligheten att uppsöka vård, 2) Vårdutbudet dvs. både tekniska, medicinska och sociala faktorer inom vården och 3) Individens egen benägenhet att uppsöka vård.
21 apr 12 – Linnea Eidrup Dahlberg, Sophia Wetterblad och Krister Järbrink

Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv och ökar förståelsen för det sociala kapitalets roll
Marmotkommissionens rapport avseende hälsans sociala bestämningsfaktorer har fått ett enormt genomslag i den internationella hälsopolitiska diskussionen sedan den publicerades 2008 (1). Detta har medfört att det nu inte råder någon som helst debatt om att hälsan är ojämlikt fördelad, mellan regioner i världen, inom länder och mellan olika befolkningsgrupper och att detta i sin tur beror på en ojämlik fördelning av hälsans sociala bestämningsfaktorer. Den främsta av dessa är individens socioekonomiska position. Sociala bestämningsfaktorer har sitt ursprung i samhällets konstruktion och utveckling och det är därför intressant att vidga perspektivet på sociala bestämningsfaktorer till begreppsliga nivåer över den individuella.
21 apr 12 – Per-Olof Östergren

Hur kan effekten av fortbildning värderas? Erfarenheter från en IPULS-certifierad kurs med 5 års uppföljning
Varför är fortbildning av läkare viktig? Är det till för att förbättra vården? Skall fortbildning föra in ny kunskap i vården (1)? CME är en förkortning av Continuing Medical Education och avser läkarnas fortlöpande externa medicinska fortbildning i form av utbildningar och vetenskapliga möten. I många stater i USA och i Europa finns system med certifiering av utbildningsaktiviteter där s.k. CME-poäng tilldelas godkända utbildningar, där 1 CME poäng motsvarar en timmes utbildning. CPD, Continuing Professionell Development, är en vidareutveckling av CME där fortbildningen sätts in i sitt sammanhang i det kliniska arbetet. CPD avser all den kunskap som läkare behöver för att upprätthålla och utveckla sin kompetens under hela yrkeslivet. Med CPD avses all den inlärning som sker i det dagliga arbetet och i regelrätta utbildningssituationer inte bara begränsat till medicinska kunskaper utan även inom områden som ledarskap, ekonomi och kommunikation (www.wfme.org).
21 apr 12 – Peter J Svensson och Erik Berntorp

Avhandlingspresentation: Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet
Avhandlingen syftar till att utforska hur kulturella föreställningar och normer, i samverkan med kroppsliga förändringar, formar upplevelsen av att åldras. Det empiriska materialet består av intervjuer och deltagande observationer med tolv kvinnor och män mellan 80 och 90 år, samt en frågelista utskickad från Folklivsarkivet i Lund. Den teoretiska utgångspunkten är ett fenomenologiskt perspektiv, vilket belyser hur vardagens materialitet, det vill säga ting, platser och rutiner, kan betraktas som existentiella redskap som är delaktiga i skapandet av mening.
21 apr 12 – Åsa Alftberg

Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande.
Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan
21 apr 12 – Karin Renblad och Jane Brodin

Avhanlingspresentation: Studies in youth alcohol consumption and prevention
Bakgrund: Alkohol är fortfarande den vanligaste drogen bland svenska ungdomar och orsakar dödsfall och ett stor antal skador varje år. I Sverige har den totala konsumtionen och intensivkonsumtionen minskar under de senaste tio åren. Samtidigt har antalet ungdomar i sjukhusvård till följd av sin alkoholkonsumtion ökat. Denna oväntade utveckling ger anledning till att empiriskt studera hur denna utveckling möjligen kan förklaras. Den senaste tidens ökning av allvarliga alkoholrelaterade skador tyder också på att det finns mer att lära om vad som fungerar i förebyggande, inklusive effekterna av samhällsbaserade strategier och riktade korta interventioner.
21 apr 12 – Mats Hallgren

Socialt kapital och hälsa.
Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige
21 apr 12 – Martin Lindström

Kapitalbegreppet
– en möjlighet att ordna och beforska hälsans orsaksfaktorer
21 apr 12 – Bo J A Haglund

Researching social capital for young people’s health
In this article an eight point programme (Table I) is presented with key issues that have arisen out of past social capital research in order to advance thinking about how it might be best utilized for promoting young people’s health and wellbeing. The aim is to highlight how future research might be planned and implemented to ensure that a future evidence base can be translated into a set of effective actions for youth development.
21 apr 12 – Antony Morgan och Bo JA Haglund

Arkelsten avgår - Persson tar över
Moderaterna byter partisekreterare. Sofia Arkelsten, som har suttit på posten sedan oktober 2010 avgår. Kent Persson, kommunalråd i Örebro, efterträder henne.
20 apr 12

Trevliga förmåner gör att folk slutar jobba
Den formella 65-årsgränsen i det allmäna pensionssystemet har slopats. Dagens äldre är friskare, smartare och mer välutbildade än tidigare generationer. Ändå pensioneras över 80 procent vid 65 eller ännu tidigare. Det beror bland annat på genrösa tjänstepensioner - samt en utbredd åldersdiskriminering.
19 apr 12 – SOU 2012:28

“Jag har en mardröm”
Kan kapitalismen själv lösa den klimatkris som hotar? Bara neoklassiskt skolade ekonomer tror det. Kan grön tillväxt och grön konsumtion vara en verksam medicin? De som vill hitta anständiga gångkläder åt kapitalismen hoppas det. Andra menar att det krävs mer grundläggande systemförändringar. Kajsa Olsson har läst antologin Cimate change and the crisis of capitalism.
19 apr 12 – Mark Pelling, David Manuel-Navarrete och Michael Redclift: Climate change and the crisis of capitalism – a chance to reclaim self, society and nature

Björling var föredragande i Saudiaffär
Det var handelsminister Ewa Björling (M) som var föredragande när regeringen gav klartecken till FOI att jobba vidare med vapenfabriken i Saudiarabien 2009, visar nya dokument enligt Sveriges Radios Ekoredaktion. Beslutet fattades efter att FOI ansökt om att få jobba vidare med vapenfabriken som konsult åt SSTI, det så kallade bulvanföretaget.
19 apr 12 – "Historien om SSTI", radioreportage, 20 minuter.

Diktaturer ökar Telias vinster
Telia Sonera tjänar stora pengar på sina affärer med diktaturer som tidigare ingick i Sovjetunionen. Men för att telejätten ska få de lukrativa kontrakten öppnas telesystemen för ländernas säkerhetstjänster.
19 apr 12

Nya lagen om könsbyte på väg
Efter att kristdemokraterna tvingats acceptera den allmänborgerliga ståndpunkten presenterar regeringen ett antal ändringsförslag kring den legala processen som omgärdar könsbyten. Men det omstridda steriliseringskravet kommer att avskaffas först den 1 juli 2013.
19 apr 12 – Prop 2011/2012:142

Operation förhalning
Regeringen sjösätter en utredning som ska föreslå hur man kan förebygga tendensen hos privatpersoner att landa i skuldfällor de inte kan ta sig ur.
19 apr 12 – Dir 2012:31

Delar av Luftfartsverket bör bolagiseras
Luftfartsverket bör bilda dotterbolag för de konkurrensutsatta delarna av sin verksamhet. Organisationsändringen ska äga rum senast 2015. Det föreslår en ny utredning.
19 apr 12 – SOU 2012:27

EU-besked om fildelning
Gjorde internetoperatören Ephone rätt som vägrade lämna ut uppgifter till en rad bokförlag om en kund som gjort 27 ljudböcker tillgängliga via en server? På torsdagen lämnade EU:s domstol sitt besked, som antyder att svaret är nej.
19 apr 12

Karin Enström ny försvarsminister
Karin Enström, moderat riksdagsledamot och kapten i amfibiekåren till yrket, blir Sveriges nya försvarsminister. Det meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vid en pressträff på onsdagen.
18 apr 12

Många litar inte på samhällets stöd
Drygt hälften av svenskarna litar inte på samhällets stöd om de blir sjuka eller arbetslösa, enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av LO.
18 apr 12

Oenighet om jobben, klimatet och skatterna
Polemiken var påtagligare i årets debatt om vårbudgeten jämfört med i fjol. Anders Borg (M) anklagades för att vara en statistiknisse som vill skönmåla sysselsättningsläget, och regeringen som helhet för idéfattigdom. De borgerliga företrädarna försökte utmåla den rödgröna oppositionen som ett hot mot skattebetalarna.
17 apr 12 – Debatt om vårpropositionen, webb-tv

Skattesänkningar ger jobb
Riksdagen har begärt att jobbskatteavdragen - den största förändringen av skattesystemet sedan 1991 års skattereform - ska utvärderas från grunden. I en extra bilaga till årets vårbudget presenterar regeringen sitt försvar av de skattesänkningar som hittills kostat statskassan 70 miljarder.
17 apr 12 – Prop 2011/2012:100

Europa är i mild recession
Bankkris, sysselsättningskris och dessutom skuldkris gör att Europa befinner sig i en mild recession. Europaekonomin växer inte i år. Det leder till en inbromsning i svensk ekonomi. Tillväxten ligger nära noll. Arbetslösheten växer något under våren men stabiliseras till hösten. Finansminister Anders Borg räknar med balans i de offentliga finanserna och ett mycket begränsat reformutrymme 2013.
16 apr 12 – Prop 2011/2012:100

Den röda marknaden
När människan är som mest utsatt och desperat luckras etiska och moraliska principer upp. Det gäller för den som riskerar att dö eftersom njurarna slutat fungera och för den som efter år av idoga försök fortfarande inte kan få barn. Men det gäller också för de människor som är så fattiga att det enda som finns att sälja är den egna kroppen. Marknaden för vävnader, organ, ägg, blod eller livmödrar fungerar som alla andra marknader; tillång och efterfråga styr. Skillnaden är att de som säljer sina organ mycket väl kan ha livet som insats. Den amerikanska journalisten Scott Carney har gjort en djupdykning ner i det han kallar för den röda marknaden. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
12 apr 12 – Carney, Scott : Den röda marknaden

Lättare hyra ut i andra hand
Regeringen vill göra det lättare att hyra ut i andra hand, bland annat ska en bostadsrättsförening inte kunna neka någon att hyra ut. Dessutom sänks fastighetsavgiften med 630 miljoner kronor för att få fart på byggandet.
12 apr 12 – Dir 2012:32

LO presenterar politiskt program
Regeringens sysselsättningspolitik räcker inte till. Det menar LO. Inför förbundets kongress presenterade styrelsen en rapport med förslag på alternativ till den så kallade jobblinjen.
12 apr 12 – LO-styrelsens rapport till kongressen "Full sysselsättning"

Slopa vab-intygen!
Försäkringskassan vill ha enklare regler för bidrag och ansökningar i socialförsäkringssystemet. Bland annat kan kravet på föräldrar att anmäla vård av sjukt barn tas bort, och kravet på ett intyg från dagis ersätts med riktade kontroller.
12 apr 12 – Försäkringskassans förslag för minskat krångel. Svar på regeringsuppdrag om förenklingsarbete.

Ask tycker att hon agerat korrekt
Justitieminister Beatrice Ask (M) hävdar fortfarande att regeringen hanterade frågan om den amerikanska ambassadens hemliga övervakning i Sverige korrekt. Det framgick när Konstitutionsutskottet höll sin utfrågning - ett år efter att åklagaren tvingats lägga ner förundersökningen på grund av sekretess.
12 apr 12 – "Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige", KU-anmälan Diarienr. 050-815-2010/11 , Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige", KU-anmälan Diarienr. 050-816-2010/11

Skuldsanering utreds på nytt
En ny enmansutredning har fått i uppdrag att föreslå hur möjligheten att få skuldsanering kan förbättras. Frågan har redan utretts, men regeringen vill inte utan vidare genomföra de förslag som lades 2008.
12 apr 12 – Dir 2012:30

Försvarsuppgörelse över blockgränsen
Regeringen och Socialdemokraterna har gjort upp om att spara ytterligare 760 miljoner kronor på försvarets logistikverksamhet. Syftet är att frigöra pengar till förbands- och insatsverksamheten.
12 apr 12 – Prop 2011/2012:86

Bildt förnekade saudiskandalen
På begäran av Vänsterpartiet debatterades frågan om vapenfabriken i Saudiarabien i riksdagen under onsdagen. När det hemliga samarbetet mellan svenska myndigheter och den saudiska regimen avslöjades i början av mars var Vänsterpartiet snabbt med att gå ut och kräva projektets avveckling samt Sten Tolgfors avgång.
11 apr 12 – Riksdagsdebatt, Snabbprotokoll 2011/2012:94

Ett huliganregister behövs
Kampen mot huliganism är meningslös om inte våldsverkarna kan hållas borta från arenorna, menar utredaren Björn Eriksson. Han föreslår att dömda huliganer ska kunna registreras - samt att tillträdesförbudet till matcherna ska utvidgas.
11 apr 12 – SOU 2012:23

Snabbare cash 2013
Försenade betalningar är ett besvär särskilt små och medelstora företag. En statlig utredning föreslår att en leverantör ska ha automatisk rätt till en ny form av förseningsavgift på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid.
11 apr 12 – SOU 2012:11

Kritik mot John Bauer-gymnasier
Det finns många brister i utbildningen på flera John Bauer-gymnasier i landet, enligt Skolinspektionen.
11 apr 12

Nytt pricksystem i svenska vatten
När EU:s pricksystem införs i svensk rätt kommer det att krävas minst tre brott mot fiskelagen för att fartyg ska stoppas från fortsatt fiske. Det är paradoxalt nog en mildring jämfört med dagens svenska regler.
10 apr 12 – Prop 2011/2012:137

EU:s djurskyddsregler införlivas här
En proposition som påverkar hur djurförsök får bedrivas respektive förvaltas har lagts fram. Men den känsliga definitionsfrågan lämnas därhän, med hänvisning till den utredning om djurskyddslagen som just nu bereds inom regeringskansliet.
10 apr 12 – Prop 2011/2012:112

FoU-kvaliteten är acceptabel
Statens myndigheter är generellt sett bra på att kvalitetssäkra de forskningsprojekt som de själva bedriver eller är med och finansierar. Men det skulle behövas fler externa experter, menar en utredning.
10 apr 12 – SOU 2012:20

Svenska patent på engelska
Regeringens särskilde utredare föreslår att nationella patentansökningar ska kunna lämnas in till Patent- och registreringsverket (PRV) skrivna på engelska.
10 apr 12 – SOU 2012:19

Psykvård avskaffas som straffpåföljd
Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som straffpåföljd. Det är ett av förslagen i Psykiatrilagsutredningens slutbetänkande. Den som döms till fängelse och är psykiskt sjuk ska istället få psykvård inom ramen för kriminalvården.
4 apr 12 – SOU 2012:17

Fler döva bör gå i vanliga gymnasier
Kommunerna ska inte kunna spara pengar på att placera ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar vid något av de riksrekryterande gymnasierna, istället för i den egna gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
4 apr 12 – SOU 2012:24

Jägare sågar rovdjursutredningen
Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund håller fast vid att den svenska vargstammen borde återställas till en nivå på ungefär 450 djur.
4 apr 12 – SOU 2012:22

"Kulturbryggan" bör bli myndighet
Regeringens satsning på det man kallar "fritt och nyskapande" kulturliv ska permanentas. En egen myndighet ska framöver betala ut de 25 miljoner kronor om året det handlar om till olika kulturprojekt. Kravet på externa medfinansiärer består.
4 apr 12 – SOU 2012:16

Kontrollköp av folköl och tobak
Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket bör få köpa folköl, tobak och receptfria läkemedel "undercover", i syfte att kontrollera om försäljarna verkligen frågar efter köparens ålder.
4 apr 12 – Ds 2012:11

Karolinska bästa lärosätet
Vad heter Sveriges bästa lärosäte? Och varför är det bäst? Svaret på frågorna framgår av Uranks undersökning av svenska universitet och högskolor. I undersökningen har 29 högskolor och universitet rankats.
4 apr 12 – Urank - Sveriges universitetsranking

Wallenberg bidrar med pengar
Sverige ska inrätta ett forskningsinstitut i världsklass - Science for Life Laboratory - med hjälp av pengar från Astra Zeneca och Wallenberg-stiftelserna.
4 apr 12 – Webbsänding "Ny stor investering i medicinsk forskning"

Tjänstepensionssystemet ses över
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur skattereglerna för olika former av tjänstepensionssparande kan göras mer neutrala.
4 apr 12 – Dir 2012:22

Skadeståndsnämnd ska inrättas
Den särskilda myndighet som ska avgöra om de vanvårdade barnhemsbarnen har rätt till skadestånd ska påbörja sitt arbete vid årsskiftet, enligt regeringens direktiv.
4 apr 12 – Dir 2012:25

Åtal på mejlen
Åklagare i Sverige kan redan idag mejla över stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll i PDF-format till domstolarna. Men dokumenten ska också lämnas in i pappersform.
4 apr 12 – Prop 2011/2012:126

Rehab-garantin utvärderas på nytt
4 apr 12 – Regeringsbeslut 2012-04-04, Karolinska Institutets utvärdering av rehabiliteringsgarantin

Sänkt lön är inte någon bra idé!
Fredrik Reinfeldt (M) håller inte med Centern och Folkpartiet om att sänkt lön för unga är rätt väg att minska ungdomsarbetslösheten.
4 apr 12

Skrota arbetsvillkoret i a-kassan!
Moderaterna vill skrota a-kassans krav om ett visst antal arbetade timmar, det så kallade arbetsvillkoret. Partiet vill i stället införa ett inkomstvillkor, rapporterar Ekot.
4 apr 12

När vården straffar
Varför vårdas unga kvinnor som inte har begått några brott på rättspsyk? På den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall utsätts unga kvinnor med självskadebeteenden för bältesläggning, isolering och andra former av tvångsvård. Om detta och mycket annat handlar en rapport- och intervjubok med titeln ”Slutstation rättspsyk”. Mikael Gewers recenserar.
4 apr 12 – Sofia Åkerman och Thérése Eriksson: Slutstation rättspsyk – om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott

Vad kan hota EU?
Stigande arbetslöshet, restriktiv invandringspolitik och tilltagande nationalism är det ett allvarligt hot mot EU:s sammanhållning? Kan främlingsfientliga och nationalistiska strömningar spränga hela EU-projektet? Frågorna ställs i årsboken för Europaforskning 2012 med temat ”Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU: s sammanhållning?” Nio forskare i ekonomi, politik och sociologi har bidragit, men de är inte alltid överens om orsak och verkan. Är det nationalismen som styr invandringspolitiken eller är det invandringspolitiken som skapa nationalism?
4 apr 12 – Euriopaperspektiv 2012: Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism - hot mot EU:s sammahållning?, SR, ekots lördagsintervju med Cecilia Malmström

En polismyndighet räcker
Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen slås ihop med de 21 länspolismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det nya namnet blir Polismyndigheten.
4 apr 12 – SOU 2012:13

Mjukare regler gav liten effekt
Vid årsskiftet trädde flera ändringar i sjukförsäkringen i kraft. De var tänkta att mildra bedömningarna. Sjuka personer som riskerade att tvingas ut på arbetsmarknaden skulle fångas upp. Men Försäkringskassans siffror visar att betydligt färre personer än förväntat berörts.
4 apr 12 – Presskonferens (webbsändning)

Staten ska inte direktäga bolag
Politiskt förnuft och företagsekonomisk rationalitet är väsensskilda. Det menar utredaren och fd bankdirektören Hans Dalborg som föreslår att staten ska släppa förvaltningen av Apoteket, LKAB och alla andra statligt hel- och delägda bolag.
29 mar 12 – SOU 2012:14

Enklare att hyra ut bostadsrätter
En färsk utredning lägger flera förslag på hur regelverket för folk som hyr ut sina privatbostäder kan mjukas upp. Bland annat kan kravet att bostadsrättsföreningen ska godkänna uthyrning slopas, och hyran måste inte längre stå i relation till bostadens bruksvärde.
29 mar 12 – SOU 2012:25

Pojkarna underpresterar i skolan
Att en plugghäst oftast är en tjej är ingenting förvånande, men varför? Varför presterar oftast tjejer bättre än killar? Svaret skriver Ann-Sofie Nyström i sin doktorsavhandling är att det finns en så kallad ”anti-plugg kultur” hos killarna i klassen.
29 mar 12 – Dr-avhandling: Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan, SOU 2009:64

Även nättidningar ska sparas hos KB
Regeringen vill att rapporter, artiklar och annat som bara publiceras elektroniskt ska sparas i Kungliga biblioteket. Hittills har skyldigheten att lämna in material för arkivering endast gällt fysiska föremål som tidningar, böcker och videoband.
29 mar 12 – Prop 2011/2012:121

Ministern föll på vapenfabriken
Efter de många turerna kring svenska myndigheters inblandning i en planerad vapenfabrik i Saudiarabien avgår försvarsminister Sten Tolgfors (M) på egen begäran. Catharina Elmsäter-Svärd (M) går tillfälligt in som försvarsminister.
29 mar 12

Mordet på Bernadotte
Den 17 september 1948 mördades Folke Bernadotte av israeliska terrorister i Jerusalem. Hans förslag att lösa konflikten mellan Israel och dess arabiska grannar hade förkastats av båda sidor. I Israel piskades hatstämningar upp mot honom. Det är sedan länge känt att den extrema Sternligan utförde dådet. Nu hävdar Göran Burén att mordet skedde med den israeliska regeringens goda minne.
29 mar 12 – Göran Burén: Mordet på Folke Bernadotte

Fler sjukskrivningarna - igen
De senaste åren har sjukskrivningar minskat. Men nu blir de åter fler, visar uppgifter från Försäkringskassan som Dagens Nyheter tagit del av. Mellan 2010 och 2011 har de ökat med 14 procent.
29 mar 12

Svenska soldater kontraktsanställs
Den svenska krigsmakten består av ett insatsförsvar med ett slopat värnpliktsystem. Det omstöpta försvaret kräver nya anställningsformer för soldaterna. De flesta ska framöver gå på tidsbegränsade kontrakt.
28 mar 12 – Prop 2011/2012:115

Behåll 67-årsregeln!
Att slopa eller höja den så kallade 67-årsregeln, som infördes år 2001, skulle inte göra det lättare för äldre människor som vill stanna kvar i arbetslivet.
28 mar 12 – Anställningsskyddet och pensionsåldern

”Kommunala räntesnurror orimliga”
Det är inte bara riskkapitalbolag som försöker göra vinster genom aggressiv skatteplanering. Sveriges Radios Ekot har rapporterat om kommuner som nekats ränteavdrag i mångmiljonstorlek av Skatteverket. Nu har Anders Borg (M) gett myndigheten i uppdrag att nagelfara just de kommunala aktiebolagens affärsverksamhet. Det är orimligt med kommunala räntesnurror säger Borg.
28 mar 12 – Kommuner får kritik för skatteplanering

För få energideklarationer
Det är egentligen lag på att byggnader i Sverige ska förses med en så kallad energideklaration - men detta följs inte. Nu föreslår regeringen att staten ska ta över ansvaret att kontrollera fastighetsägarna från kommunerna.
28 mar 12 – Prop 2011/2012:120

Uppåt för konjunkturen
Framtidstron bland företag och hushåll steg påtagligt under årets första månader. Det är ett tecken på att konjunkturen är på väg att vända upp, enligt Konjunkturinstitutet (KI).
28 mar 12 – Pressmeddelande från KI

Slopa RUT & ROT för utlandet
Nytt tillkännagivande från riksdagen: Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattesubventioner för RUT- och ROT-arbeten som utförts utomlands. Den typen av skatteavdrag bidrar knappast till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige.
28 mar 12 – SkU 2011/2012:13

Brå ska studera storstadsbrott
Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga situationen i landets tre storstäder avseende "brottslighet och trygghet".
28 mar 12 – Regeringsbeslut

Privata vårdsektorn växer
En ökande andel av vård- och omsorgspersonalen i Sverige är anställda av privata företag. Omsättningen utslaget per företag har näranog fördubblats under åren 2003 till och med 2009.
28 mar 12

Must lånade ut pengarna
Militära underrättelsetjänsten Must tog fram startkapitalet till bulvanföretaget SSTI som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) startade i samband med planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien.
27 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

Alla samtal, mejl och sms loggas
Riksdagen sade till slut ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Från och med den 1 maj i år är telefon- och internetleverantörerna skyldiga att lagra uppgifter om alla sina kunders trafik: samtal, sms och mejl.
22 mar 12 – Riksdagsdebatt, JuU 2011/2012:28

EU vill reglera konflikträtten
EU-kommissionen har presenterat förslag som dels berör den fria rörligheten, dels fackets rätt att vidta stridsåtgärder. LO välkomnar EU-kommissionens förslag till skärpta regler mot lönedumpning - men sågar den bifogade förordningen med regler för strejkrätten.
22 mar 12 – EU-kommissionen, EU-kommissionen

Borg stoppar räntesnurrorna
Finansminister Anders Borg (M) försöker täppa till hålen i skattelagstiftningen. Det ska bli svårare för riskkapitalbolag som tjänar pengar på att bedriva skolor och äldrevård i Sverige att göra avdragsgilla räntor. Förslaget förväntas leda till ökade skatteinkomster, som ska återbetalas till bolagssektorn i form av sänkt bolagsskatt.
22 mar 12 – Promemoria: Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Män och kvinnor ska behandlas lika
Efter ett utslag i EU-domstolen kommer försäkringsföretag behöva göra könsneutrala beräkningar när de bestämmer sina premier och ersättningar. Regeringen inför regeln motvilligt och försöker utnyttja marginalutrymmet i unionsrätten till långtgående undantag.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:122

Allmänpraktiserande läkare försvinner
Yrkestiteln allmänpraktiserande läkare slopas. Framöver ska det bara finnas specialister i allmänmedicin. De höga kraven på svenska läkares kvalifikationer består dock. Åtgärden är ett försök att slippa en fällande dom i EU-domstolen.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:108

Åklagare granskar Saudiaffär
Brott kan ha begåtts när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) försökte sälja tjänster på försvarsområdet till Saudiarabien. I den för regeringen allt jobbigare affären har FOI nu polisanmält sig själv, vilket ger regeringen en tidsfrist.
22 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

Centern: Sänk ingångslönerna!
Centerpartiet vill sänka ingångslönerna för grupper som har svårt att få jobb. Centerns talesman Annika Qarlsson talar om 20 - 25 procents lägre ingångslöner. Annie Lööf instämmer. Men förslaget får inte helt oväntat kritik från LO.
22 mar 12

Elmätning per timme
Från den 1 oktober i år ska elkunder mer aktivt kunna påverka sina elkostnader. Men det krävs att man begär ett speciellt avtal om timvis mätning av elförbrukningen.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:98

Oförändrad straffskala för vapenbrott
Från halvårsskiftet 2012 ska fler kunna dömas för grovt vapenbrott. Men dagens straffskalor lämnar regeringen orörda - och tillsätter en ny utredning istället.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:109

Undantag i LOU får ny definition
Regeringen vill införa ett permanent ”in house-undantag” från lagen om offentlig upphandling när stat, kommun eller landsting köper tjänster från företag som de själva äger. Det nya undantaget blir mer generellt än vad statens utredare föreslagit.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:106

Invest Sweden läggs ned
Regeringen föreslår att den statligt ägda myndigheten för utländska investeringar i Sverige, Invest Sweden, avvecklas. Dess huvuduppgift - att främja investeringar i svensk industri - ska föras över till Exportrådet, som ägs av stat och näringsliv tillsammans.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:92

Tid för omställning
Det ges ut inte ut särskilt många böcker som handlar om hur vi kan ställa om våra liv för att tära mindre på jordens resurser. Man kan jämföra med mängden självhjälpslitteratur som vår livsstil faktiskt ger upphov till, på områden som kost, träning och välbefinnande. Från den synpunkten finns all anledning att välkomna Björn Forsbergs bok ”Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid” anser Kajsa Olsson i sin recension.
22 mar 12 – Forsberg, Björn : Omställningens tid

Nya regler för sprutor och kanyler
Regelverket som omgärdar handeln med sprutor och kanyler måste EU-anpassas. Bland annat slopas kravet på tillstånd vid införsel till Sverige. I stället ska den som importerar sprutor och kanyler kunna uppvisa en anmälan om laglig försäljningsverksamhet.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:112

Gode män efterlyses
Gode män har oftast ingen särskild utbildning utan är vanliga privatpersoner som tar på sig ett ansvarsfullt uppdrag - och de är svåra att rekrytera.
22 mar 12 – Dir 2012:16

Bör samhället satsa på friluftsliv?
Samhället har många viktiga funktioner som att verka för ekonomisk utveckling och att värna om mänskliga rättigheter. Oavsett vilka värden som anses vara viktigast är individens och befolkningens hälsa grundläggande och därmed en viktig samhällsuppgift. I Sverige tydliggörs det främst genom Hälso- och sjukvårdslagen [1] och Mål för folkhälsan [2]. Vilka metoder samhället ska tillämpa för att skapa god hälsa i befolkningen är bara delvis klarlagt. Frågeställningen här är om samhället bör satsa på friluftsliv i syfte att främja befolkningens hälsa.
20 mar 12 – Lars Axel Hagberg

Mellan fascination och fruktan – hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande
I den utvecklade delen av världen har de flesta sina hem i städer. I takt med en ökande urbaniseringsgrad har intresset för befolkningens livskvalitet i stadsmiljöer ökat (t.ex. European Commission, 2009). I strävan efter att utveckla bättre, mer levnadsvänliga städer måste beslutsfattare och planerare hantera ett stort antal olika utmaningar, såsom klimatförändringar och demografiska förändringar orsakade av exempelvis en åldrande population och migration.
20 mar 12 – Cecil C. Konijnendijk och Matilda Annerstedt

Planer för folkhälsa - en landskapsarkitekts perspektiv
Framtidens städer står inför nya utmaningar. I Sverige såväl som i resten av Europa ökar tillflyttningen till städer och tätorter (Antrop, 2004; Bengtsson, 2002). Folk vill bo centralt med närhet till samhällets tjänster, kulturutbud och jobb (Hjorthol & Bjørnskau, 2003), samtidigt som många önskar närhet till gröna omgivningar, gärna med en egen täppa.
20 mar 12 – Helena Nordh

Between fascination and fear – The impacts of urban wilderness on human health and wellbeing
By far most of us living in industrialising countries call cities and towns our home. With continuing urbanisation, there has been increasing attention for the quality of life in our urban environments (e.g. European Commission, 2009). In their efforts to develop better, more liveable cities, decision makers and planners have to deal with a wide range of pertinent challenges, such as climate change and shifts in demographics through for example ageing and migration.
20 mar 12 – Cecil C. Konijnendijk

Naturbaserade diskurser i teori och praktik
– motiv och argument
20 mar 12 – Mariella Niemi

Terapiträdgårdar - evidensbaserad hälsodesign
Evidensbaserad hälsodesign
20 mar 12 – Ulrika K. Stigsdotter

Natur och hälsa i en alltmer urban livsmiljö
Under 2008 blev städernas invånare i världen fler än landsbygdens, enligt FN:s beräkningar. Burdett och Sudjic (2007) antar att urbaniseringen kommer ske i allt snabbare takt och medföra en ökning av kulturellt och materiellt utbud. Men en ökad stadspopulation medför också stora utmaningar, exempelvis när det gäller säkerhetsfrågor, föroreningar, att kunna tillhandahålla ett tillräckligt utbud av bostäder och en fungerande infrastruktur. Författarna väljer att lyfta fram människors bevekelsegrunder till varför man väljer att bo i städer: ett sätt att få ett bättre liv. En kvalitet som dock är svår att tillhandahålla i storstäder är natur. Alla fastighetsmäklare vet att hus och lägenheter med nära tillgång till, och helst utsikt över vatten och större grönområden betingar högre priser (Byggvärden, 2012).
20 mar 12 – Patrik Grahn

Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion
Parker, bostadsgårdar, lekplatser och annan närnatur spelar en viktig roll för människors välbefinnande och hälsa. Det handlar både om naturupplevelsen i sig och om hur naturkontakten indirekt bidrar till en aktiv livsstil med promenader, trädgårdskötsel och friluftsliv. Barn rör sig generellt mer när de är utomhus (Raustorp m fl. 2012) och det är väldokumenterat att fysisk aktivitet är viktig för hälsan hos barn både på kort och på lång sikt (Janssen och Leblanc 2010). Barns konkreta sätt att interagera med sin fysiska omgivning gör att naturupplevelsen går hand i hand med den aktivitet de utövar. I miljöpsykologiska studier försöker vi förstå vilken roll naturen har för barns vardagsrörlighet i stort under sysslor, umgänge och transporter och för den fria äventyrliga fysiska aktivitet (Stephenson 2003) som särskilt utmärker utomhuslek.
20 mar 12 – Fredrika Mårtensson

Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras
Om du såg OS-invigningen i London fick du samtidigt en uppenbarelse av Storbritanniens historia. Det sköna, gröna landet med en välbefolkad landsbygd ändrade sig dramatiskt i takt med att stora skorstenar, rök och masugnar etablerades. Detta förändrades ytterligare i samband med att Internet uppfanns av den brittiske dataingenjören Tim Berners-Lee och med den teknologiska revolutionen.
20 mar 12 – William Bird

Tillbaka till naturen
Jean-Jacques Rousseau fick utstå både samtidens och eftermälets överlägsna hånfullhet för sina tankar om människans natur. Veterligt har han aldrig hävdat den uppfattning som rubriken antyder, men nära var det. Vad som kanske är mindre känt om Rousseau är att han dessutom var en av de tidiga och mest engagerade förespråkarna för den direktdemokrati som sedermera kom att influera statsskicket i födelselandet Schweiz. Han hävdade med emfas att naturen är livets källa. Hans frihetslängtan och teser om naturen som människans vagga och ursprung bemöttes av samtidens materialistiska utvecklingsfilosofer som besudlad naturromantik. Rousseau blev en ganska enslig vandrare med drömmar om en bättre, friare, demokratisk och jämlik värld.
20 mar 12 – Peter Währborg

Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande i en segregerad storstad
Variationerna i hälsa inom Göteborgsområdet är i många avseenden anmärkningsvärda. Medellivslängden bland män varierar t.ex. mellan olika stadsdelar med upp till nio år. Traditionellt anses en belastande socioekonomi, såsom relativt sett lägre utbildning, inkomst etc. samvariera med en sämre hälsa. Därmed skulle områden med en mer belastande socioekonomi också ha ett relativt högre utnyttjande av sjukvård [1]. Det finns dock krafter som verkar i andra riktningen och som innebär att individer med en belastande socioekonomi i jämförelse med individer med en god socioekonomi, inte utnyttjar sjukvården i en utsträckning som står i relation till deras hälsa [2]. Detta kan bero på ett relativt underutnyttjande av sjukvård av personer med belastande socioekonomi och/eller ett överutnyttjande av sjukvård av personer med god socioekonomi.
20 mar 12 – Krister Järbrink, Barbara Rubinstein och Karin Althoff

Our UK Natural Health Service
If you managed to watch the opening ceremony of the London Olympics you will have watched the history of Great Britain unfold. The pleasant green land with a large rural population dramatically changed with the rise of massive chimneys, smoke and furnaces. This moved on to the invention of the Internet by the British computer scientist Tim Berners-Lee and the technological revolution.
20 mar 12 – William Bird

Hälsofrämjande naturupplevelser ett instrument att utjämna ojämlikhet i hälsa?
Intresset för forskning kring naturens betydelse för folkhälsa har nog aldrig varit större, därför är ett temanummer om natur och hälsa av stort värde.
20 mar 12 – Bo J A Haglund

Natur och hälsa
I det här temanumret av Socialmedicinsk Tidskrift ges ett brett perspektiv på hur natur i städer och på landsbygd kan spela roll för framför allt folkhälsan. Forskare med varierande utbildningsbakgrund, såsom skoglig vetenskap, medicin, landskapsarkitektur, miljöpsykologi, epidemiologi, hälsoekonomi och sociologi bidrar med olika aspekter av samband mellan naturmiljöer och hälsoeffekter.
20 mar 12 – Matilda Annerstedt

Få unga vill bli lärare
Stolarna gapar tomma på lärarutbildningen runtom i landet. Samtidigt spår Statistiska Centralbyrån att det kommer att saknas 43 000 lärare redan år 2020. Lärarförbundet pekar på den långsamma löneutvecklingen och kräver en höjning på 10 000 kronor i månaden.
20 mar 12 – Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9.

Borg kritiserar egna politiken
Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg. Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
17 mar 12

FOI misstänker sekretessbrott
FOI misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen i samband med Sveriges Radios avslöjande om vapenaffären med Saudiarabien och förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).
15 mar 12 – Anmälan om om brott mot sekretesslagen, SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59

Migrationsverket ska synas
Regeringen tillsätter en utredning om hur Migrationsverket fattar sina beslut samt hur dessa uppfattas av de människor de gäller, migrationsdomstolar och polis.
15 mar 12 – Dir 2012:12

Offentliga biträden inte alltid så bra
Det har länge funnits kritik mot de offentliga biträden som Migrationsverket tillförordnar asylsökande personer. Nu får statskontoret i uppdrag att utvärdera myndighetens ärendehantering.
15 mar 12 – Regeringsuppdrag till Migrationsverket att göra en översyn av Lifos , Regeringsuppdrag till Migrationsverket att göra en översyn av Lifos

Polis och tull får vidgade befogenheter
Kritik har riktats mot de begränsningar som finns i svensk rätt när det gäller att ingripa mot penningtvätt även från andra håll. Bland annat Ekobrottsmyndigheten har länge drivit frågan om en hårdare lagstiftning.
15 mar 12 – SOU 2012:12

Bodström ger Andnor skulden
Förre justitieminister Thomas Bodström lägger ett stort ansvar på den tidigare ordföranden i Socialdemokraternas valberedning, Berit Andnor, för Håkan Juholts tillkortakommanden som partiordförande.
15 mar 12

En kvarts miljon barn är fattiga
Barnfattigdomen i Sverige är i tilltagande enligt den senast tillgångliga statistiken. Det är framförallt barn till ensamstående och barn till utrikes födda personer som drabbas. Den ekonomiska segregationen återspeglas dessutom i bosättningen. I vissa stadsdelar respektive kommuner är barnfattigdomen begränsad till några få procent - på andra orter överstiger den 60 procent.
15 mar 12 – Rädda Barnen: Barns ekonomiska utsatthet. Årsrapport 2012.

Grekland får sitt nödlån
Ytterligare ett finanspolitiskt tabu har brutits inom EMU i sviterna av skuldkrisen. Privata långivare har gått med på att minska sina fordringskrav på Grekland. I praktiken betyder det att värdet på statsobligationer utfärdade i euro skrivs ned. Det var förutsättningen för det nya "nödlånet" på 130 miljarder euro, som godkändes i veckan som gick.
15 mar 12

Tony Judt och välfärden
År 2010 kom Tony Judts politiska testamente, Illa far landet. Ungefär samtidigt dog Judt av en obotlig sjukdom. Nu kommer boken i pocket och det är välkommet för alla som missade den första. Det här är en bok som ständigt behöver vara närvarande i den politiska debatten, anser Åke Svidén i sin anmälan.
15 mar 12 – Judt, Tony : Illa far landet

Ny lag om könsbyte nästa år
Efter att kristdemokraterna tvingats att acceptera den allmänborgerliga ståndpunkten i könsbytesfrågan kommer nu regeringen med en lagrådsremiss om den legala processen som omgärdar personer som väljer att genomgå ett könsbyte.
15 mar 12 – Pressmeddelande om lagrådsremiss

Björklund skjuter på leg-reformen
Redan i februari i år stod det klart att Skolverket inte klarar att utfärda lärarlegitimationer i den takt som utbildningsminister Jan Björklunds (FP) planer krävde. Nu skjuts reformen på obestämd framtid. Lärarfacken är kritiska.
13 mar 12 – Promemoria "Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare"

Invandrade har bostadsproblem
Nyanlända invandrare tvingas vänta allt längre på en egen, permanent adress. Bostadsbristen gör att det dröjer innan de kommer i kontakt arbetsmarknaden. Regeringen försöker nu "intensifiera dialogen" mellan kommunerna och ansvariga myndigheter.
13 mar 12 – Regeringsbeslut 2012-02-13

Bostadsaffärer blir smidigare
Reglerna som gäller för att beräkna vinst respektive förlust när någon sålt sin villa, radhus eller bostadsrätt är för krångliga, menar regeringen. Skatteverket får i uppdrag att analysera hur de kan göras enklare.
13 mar 12 – Regeringsbeslut 2012-03-01

Nytt yrkesleg för utländska djurskötare
Inom EU gäller en princip om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Det innebär att medlemsländerna är skyldiga att ge utländska arbetssökande rätt att utöva ett yrke på samma villkor som gäller för de egna medborgarna, förutsatt att sökanden har den utbildning som krävs.
13 mar 12 – Prop 2011/2012:87

Snabbare puckar i patentmål
Patentbesvärsrätten ska bli snabbare. Regeringen vill slopa kravet på att domstolen som prövar patentärenden ska vara uppdelad i avdelningar. Dessutom menar man att Patentbesvärsrätten i vissa fall borde kunna döma med bara en närvarande ledamot, i stället för tre.
13 mar 12 – Prop 2011/2012:88

Klart med Dagmarpengar
Regeringen avsätter 158 miljoner till olika utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården 2012. Merparten av medlen - 90 miljoner - går till de Nationella kvalitetsregistren.
13 mar 12 – Regeringsbeslut 2012-03-13

Ledare: Ska akademiker bekänna ideologisk färg?
Det finns tecken på tydliga skillnader i politiska uppfattningar mellan universitetsanställda akademiker i olika ämnen (Berggren m fl 2011). Medan jurister, företagsekonomer och nationalekonomer tenderar att stå något till höger, finns det svaga vänstersympatier hos statsvetare och ekonom-historiker och starkare vänstersympatier hos sociologer och genusvetare. Frågan är om det är ett problem att forskare och föreläsare är politiska varelser och att det finns skillnader i politiska sympatier mellan olika ämnen.
10 mar 12 – Niclas Berggren

Hur kan regeringens val av biståndsländer förklaras?
År 2007 bestämde den nya svenska regeringen att biståndet skulle omstruktureras genom den s k landfokuseringsprocessen. Den innebar bl a att färre länder skulle ges bistånd. I den här artikeln visas vilka faktorer som var avgörande för vilka länder som valdes ut i denna process. Den faktor som tycks ha haft störst inflytande i valet av länder är huruvida landet ifråga har haft ett biståndssamarbete med någon av de internationella organisationer som är kopplade till de fyra regeringspartierna. Då ökade nämligen sannolikheten att få fortsatt svenskt bistånd dramatiskt.
10 mar 12 – Robert Kron

Kan man informera bort könsskillnader i tävlingsbenägenhet?
Studiet av olika gruppers preferenser och psykologiska attribut har de senaste åren blivit vanligare inom nationalekonomin. På arbetsmarknaden har skillnader i risk-, förhandlings- och tävlingsbenägenhet seglat upp som möjliga förklaringar till den del av lönegapet mellan kvinnor och män som inte kan förklaras av traditionella faktorer, som utbildning och produktivitet. Vi studerar hur man kan påverka tävlingsbenägenhet med hjälp av information och finner att effekterna kan vara stora. Genom att informera om generella tendenser i mäns respektive kvinnors tävlingsval kan man eliminera de tidigare omfattande skillnaderna i beteende.
10 mar 12 – Dany Kessel och Henrik Wallin

Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen
Nya koncernkorrigerade data från SCB visar att andelen anställda i medelstora företag (här definierade som företag med mellan 10 och 199 anställda) har stigit i det privata näringslivet mellan 1993 och 2009. Mer än en tredjedel av de anställda arbetar i dag i medelstora företag och andelen i Sverige är jämförbar med övriga Europa. Förutom outsourcing och konsolidering torde det ändrade institutionella ramverket, t ex förändringar av arbetsmarknadens reglering och i skattesystemet, utgöra en förklaring till det mönster vi kan se i statistiken. Det är i dag betydligt mer förmånligt att starta och expandera företag än för 20 år sedan.
10 mar 12 – Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Långtidsarbetslöshet och arbetslöshetskonjunktur på den svenska arbetsmarknaden
I denna artikel används en ny redovisning av SCBs arbetslöshetsstatistik som gör det möjligt att utifrån konsistenta tidsserier av arbetslöshetsperiodernas längd beskriva långtidsarbetslöshetens konjunkturella utveckling från slutet av 1980-talet. I detta sammanhang undersöks hur långtidsarbetslösheten varierar med utflödessannolikheten att lämna arbetslöshet. En slutsats som dras i artikeln är att det finns en ”eftercyklisk” variation i långtidsarbetslöshetens utveckling som främst sammanhänger med den generella utvecklingen av utflödessannolikheten att lämna arbetslösheten.
10 mar 12 – Johnny Zetterberg

Inkomst- och yrkesposition bland invandrare från de nya EU-länderna
År 2004 gav Sverige invandrare från EU:s tio nya medlemsländer fritt tillträde till arbetsmarknaden. Vi finner att invandrare från dessa länder har lägre inkomster än infödda år 2007. Skillnaden är liten och koncentrerad till nedre delen av inkomstfördelningen. Bland höginkomsttagare tjänar invandrarna mer än infödda. Invandrarna är överrepresenterade i yrken utan krav på utbildning och underrepresenterade i yrken som kräver universitetsutbildning. Förklaringarna kan vara att invandrarnas humankapital inte är transferabelt till svensk arbetsmarknad, språksvårigheter och diskriminering. Hinder finns för invandrare från EU:s nya medlemsländer på arbetsmarknaden, men de invandrare som övervinner dessa klarar sig väl i konkurrensen med infödda.
10 mar 12 – Lina Andersson och Mats Hammarstedt

Bokanmälan: Inspirerande om människans förmåga
Få perceptionspsykologer lär ha haft så stort inflytande för de ekonomiska vetenskaperna som Daniel Kahneman. Tillsammans med sin israeliske landsman Amos Tversky (1937–96) publicerade han flertalet banbrytande empiriska studier på 1970- och 1980-talen som påvisade att den rationella beslutsteorin ger en bristfällig bild av hur mänskligt beslutsfattande går till i praktiken.
10 mar 12 – Patric Andersson

Bokanmälan: Lärdomar från experiment i utvecklingsekonomi
Poor Economics – A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty är ett ambitiöst och väl genomfört försök att berätta en sammanhängande och begriplig historia om hur fattiga människor lever sina liv.
10 mar 12 – Marit Widman

Budgetpropositionen för 2012
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar
10 mar 12 – Ekonomisk debatt nr 2 2012

Sänk ungdomslönerna!
Folkpartiledaren Jan Björklund talade på lördagen på partiets riksmöte i Västerås. Han tog bland annat upp ungdomsarbetslösheten och det omdiskuterade samarbetsavtalet med Saudiarabien.
10 mar 12

Pappamånader har haft effekt
Regeringens jämställdhetsbonus har hittills inte haft någon positiv jämställdhetseffekt. Det har däremot de två så kallade pappamånaderna haft. Det framgår av en färsk rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
8 mar 12 – Inspektionen för socialförsäkringen. Rapport 2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen.

Europas städare
I boken “De osynlig” tecknar reportern Rebecka Bohlin ett porträtt av dagens europeiska proletariat. Det handlar om människor som städar våra dagis och äldreboenden, som diskar och lagar mat på restauranger. De har låga löner och dåliga arbetsvillkor. Så är det här hemma, och så är det ute i det Europa som i krisens spår har inlett en nedmontering av välfärdsstaten. Jorun Koca Jakobsson recenserar.
8 mar 12 – Bohlin, Rebecka : De osynliga

Höjd exitålder kräver reformer
Om man vill höja den genomsnittliga utträdesåldern från arbetsmarknaden måste man få bukt med de tidiga förtidspensioneringarna. Man måste göra något åt de mest slitsamma jobben och den sociala utslagningen, inte bara höja pensionsåldern. Det konstaterar Hans Olsson i en ny rapport till Pensionsåldersutredningen.
8 mar 12 – Rapport från Pensionsåldersutredningen: Högre pensionsålder - motiv för och emot

En mammafälla?
Ersättningsreglerna i föräldraförsäkringen riskerar att bli en fälla för småbarnsmammor som anländer till Sverige från länder utanför Europa. Det hävdar statens utredare som anser att alltför många fastnar i bidragsberoende i stället för att upprätta kontakter med arbetsmarknaden.
8 mar 12

Hur rättsäkra är skattetilläggen?
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera sanktionssystemet inom skattelagstiftningen som innebär att en person kan dömas både till skattetillägg och för skattebrott i ett och samma ärende.
8 mar 12 – Dir 2012:14

Män vill vara jämställda
Hela 75 procent av svenskarna tycker att det är bäst att båda föräldrarna arbetar och delar ansvaret för barnen mellan sig. Bara en av tio föredrar en lösning där kvinnan arbetar deltid, och ännu färre föredrar en hemmafrumodell.
7 mar 12 – Pressmeddelande

Utrikesfödda gör slitjobben
Personer som är födda utanför EU och Norden är överrepresenterade inom lågavlönade tjänsteyrken. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB:s) yrkesstatistik. 41 procent av bagarna är till exempel utlandsfödda.
7 mar 12 – Statistiska Centralbyrån Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010

Hemlig vapenhjälp till Saudiarabien
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hjälper Saudiarabien att planera bygget av en missilfabrik. Projektet har pågått sedan 2007 under stark sekretess. Ekoredaktionen har med hjälp av läckta handlingar avslöjat hela historien och ställt byråkrater och politiker mot väggen. De hemliga handlingarna finns nu publicerade på Ekots webbplats.
6 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59 , Allan Widman och Birgitta Ohlssons KU-anmälan 050-1041-2005/06 Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien. , Debattartikel i SvD 7 mars 2012, Sten Tolgfors & Ewa Björling

Tjänstemännen stressar
Var tredje tjänsteman upplever sin arbetssituation som stressig, det framgår av en undersökning som tjänstemannaorganisationen TCO låtit genomföra. Lärare, sjuksköterskor och kommunala tjänstemän är värst drabbade. TCO:s stressbarometer bygger på en enkät om av stress i arbetslivet. Sammanlagt har knappt 2400 tjänstemän svarat.
6 mar 12 – TCO:s Stressbarometer 2012

Kortare karens för egenföretagare
Möjligheten att ha en dags karenstid för egenföretagare återinförs. Men enligt förslaget som tagits fram inom regeringskansliet kommer de företagare som väljer detta att själva stå för kostnaderna i form av höjda avgifter.
6 mar 12 – Promemoria Dnr S2012/1653/SF: Karenstid för egenföretagare, m.m.

Reseersättning till nyanlända
Regeringen annonserar att den avser att ersätta nyanlända invandrare för de kostnader som uppstår när personer måste resa för att kunna delta i svenska för invandrare (sfi) respektive samhällsorientering.
6 mar 12

Åtal på mejlen
Åklagare i Sverige kan redan idag mejla över stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll i PDF-format till domstolarna. Men dokumenten ska också lämnas in i pappersform.
6 mar 12 – Lagrådsremiss: Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Smygfotografering förbjuds
Regeringen avser att införa ett nytt brott i brottsbalken: olovlig, integritetskränkande fotografering. Det man vill åt är exempelvis dumpade pojkvänner som lägger ut sexuellt betonade bilder tagna i smyg på ex-flickvännen på internet.
5 mar 12

Putin blir president
Putin vann presidentvalet med drygt 63 procent av rösterna enligt den officiella röstsammanräkningen. En till tårar rörd Putin sade inför tusentals åhörare att han vunnit en "öppen och ärlig kamp".
4 mar 12

Arbetsförmågan får ny definition
Regeringen backar för riksdagsmajoritetens begäran och återinför det gamla arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen från 1 juli. Men samtidigt flaggar man för att ett helt nytt uttryck, som ska återspegla den enskildes medicinska förutsättningar för arbete, kommer införas under 2013.
1 mar 12 – DN Debatt, artikel

Susan George om krisen
”De flesta har inte insett det än, men vi alla, förutom en liten minoritet, lever i ett fängelse.” Så börjar Susan George sin bok ”Deras kris. Våra lösningar.” Minoriteten är de mäktiga inom finansväsen, ekonomi och politik, ”Davosklassen”. De är fängelseföreståndarna, som har nycklarna, beväpnar vakterna och bemannar vakttornen.
1 mar 12 – George, Susan : Deras kris, våra lösningar

Bristande handledning bakom avhopp
En stor andel doktorander vid svenska universitet och högskolor avslutar aldrig sina studier. Nu presenterar Högskoleverket en studie om orsakerna till detta. Många avhoppare klagar på bristande handledning och dålig psykosociala arbetsmiljön och att det bidragit till att de tappat motivationen.
1 mar 12 – Hsv: Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Mer köpt tid åt Europas banker
800 europeiska banker har i dag beviljats ofattbara 530 miljarder euro i rekordbilliga lån av Europeiska centralbanken (ECB). Det motsvarar över 4 000 miljarder kronor och förhoppningen är att det ska motverka krisen inom eurozonen.
29 feb 12

VDn:s årslön är som arbetarens livstidslön
Under inkomståret 2010 tjänade toppcheferna inom näringslivet i genomsnitt motsvarande 46 industriarbetarlöner - mellan tummen och pekfingret motsvarar det en livstids arbete på verkstadsgolvet. Dessutom fick de mjuka bonusar - tjänstebostad, bil och privat sjukvård et cetera - för i snitt 200 000 kronor.
29 feb 12 – Makteliten – kommer igen. En studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950 till 2010.

BNP-tillväxten avtar
Svensk ekonomi bromsar in rejält nu. Det visar nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). BNP-tillväxten som genomsnitt för hela 2011 blev dock relativt hög: 3,9 procent.
29 feb 12 – Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2011

Ensamma ska få inseminera
På 1960-talet reste svenska kvinnor till Polen för att göra abort vid oönskad graviditet. Idag reser ensamstående svenskor till bland annat Danmark för möjligheten att få assisterad befruktning. För dem är det fortfarande olagligt i Sverige. Nu kör tre allianspartier över Kristdemokraterna.
28 feb 12

Klartecken för LifeGene-forskning
Regeringen ger nu klartecken för LifeGene-projektet, som underkändes av Datainspektionen i fjol. Det sker genom att man skapar en ny författning, en slags blankocheck, som tillåter "befolkningsbaserad" registerforskning.
28 feb 12 – Pressmeddelande

Självständigare Säpo utreds
Under sommaren 2010 gav regeringen en parlamentarisk kommitté i uppdrag att se över den svenska polisens organisation. På egen begäran får utredningen nu i tilläggsuppdrag att se över om Säkerhetspolisen kan göras om till en egen myndighet.
28 feb 12 – Dir 2012:13

Slut på schweiziskt skatteparadis
Det nya skatteavtalet med Schweiz, som ruckar på den beryktade schweiziska banksekretessen, ska nu upp till riksdagens godkännande.
28 feb 12 – Prop 2011/2012:78

Magdalena Andersson skuggar Borg
S-ledaren Stefan Löfven presenterade på torsdagen sitt nya lag, som han själv beskriver som en socialdemokratisk skuggregering. Mikael Damberg får ta riksdagsdebatterna mot Reinfeldt. Magdalena Andersson ska matcha Borg, men utan att sitta i riksdagen.
23 feb 12 – CV:n för nya ledande s-talesmän

Stöd till Grekland räddar Europa?
Eurozonens finansministrar sade ja till att ge nya nödlån till Grekland, sedan privata långivare gått med på ytterligare skuldnedskrivningar. Ett annat sätt att beskriva de så kallade räddningspaketen är att det omkringliggande Europa köper sig tid för att rädda sina egna banker. Samtidigt når arbetslösheten i Grekland nya rekord, och hemlösheten breder ut sig.
23 feb 12

A tunisian girl
Svenska kvinnors bloggar och uppdateringar på Facebook består ofta av bilder på dagens kläder eller muffinsrecept. Samtidigt använder många av arabvärldens unga kvinnor de sociala nätverken som en megafon ut mot omvärlden. Jorun Koca Jakobsson recenserar bloggaren Lina Ben Mheninis bok.
23 feb 12 – Ben Mhenni, Lina : The tunisian girl

Samma regler för alla lastbilschaufförer
Vägarbetstidslagen är en skyddslag som syftar till att skydda trafikanter mot trötta förare. Egenföretagare som driver små åkerier eller själva kör lastbil har hittills inte omfattats. Efter en maning från EU-kommissionen blir det ändring på den saken.
23 feb 12 – Prop 2011/2012:69

Flaskhals i etableringsreformen
Efter drygt ett år med etableringsreformen konstaterar Arbetsförmedlingen att bristen på bostäder, respektive kommunernas ovilja att ta emot nyanlända invandrare, gör att det dröjer innan dessa kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Det råder alltså brist på både bostäder och jobb.
23 feb 12 – Arbetsförmedlingens återrapportering Nyanländas etablering – reformens första år

Krav på bemanning i äldrevården
Samtliga partier i riksdagen har nu kommit överens om krav på bemanning inom äldreboenden. Socialstyrelsen får i uppgift att ta fram föreskrifter som utgår från varje individs vårdbehov.
23 feb 12 – SoU 2011/2012:11

Nej till energipolitiska samtal
Det blir inga blocköverskridande samtal om energipolitiken. S-ledaren Stefan Löfven har gjort flera inviter. Men regeringen säger nej och pekar på Socialdemokraternas dubbla hållning i fråga om kärnkraften.
23 feb 12

FLASH: Kronprinsessan födde en dotter
Kronprinsessan Victoria har fött en dotter på Karolinska sjukhuset i Solna, uppgav prins Daniel på en pressträff på torsdagmorgonen. Hon blir tronarvinge.
23 feb 12

LSS blev dyrt
Omfattningen av rent fusk å ena sidan och felaktiga utbetalningar å andra sidan kan uppgå till 3,5 miljarder kronor. Därtill kommer vad statens utredare bedömer som "överutnyttjande" och kostnadsövervältring inom ramen för assistansersättningen på mellan 3 och 4,3 miljarder kronor.
22 feb 12 – SOU 2012:6

Små skolklasser lönar sig!
Elever som går i mindre klasser i mellanstadiet har bättre resultat än jämnåriga i större klasser. Deras prestationer håller dessutom i sig genom hela grundskolan och ända ut på arbetsmarknaden; där de får högre lön.
22 feb 12 – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, Långsiktiga effekter av mindre klasser

Bara 36 procent fick a-kasseersättning
Två av tre arbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning alls. Cirka 120 000 personer tvingas i stället leva på socialbidrag eller ordna försörjningen med hjälp av familjen, skriver Dagens Nyheter.
22 feb 12

8 procents arbetslöshet
Avmattningen på arbetsmarknaden går snabbare än väntat. Den började märkas under senhösten 2011 och i januari i år var 394 000 personer arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 8 procent, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
22 feb 12 – Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsundersökningen (AKU) januari 2012

Bryssel ska inte detaljstyra
EU-kommissionens två förslag till direktiv om offentlig upphandling strider mot närhetsprincipen. Det anser finansutskottet och föreslår att riksdagen skickar två motiverade yttranden till EU.
22 feb 12 – Finansutskottet utlåtande 2011/12:FiU50 Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling

Kristersson bad om ursäkt
Ulf Kristersson (M) bad om ursäkt för att han uttryckt sig "slarvigt" angående regeringens skyldighet att ta riksdagens beslut om socialförsäkringen på allvar. Därmed undvek ministern ett misstroendevotum. Frågan om hur de långtidsjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas består dock.
22 feb 12 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag

Lugnare fjolår för vigselförrättare
I fjol gifte sig drygt 47 600 par - nästan 3000 färre än under 2010. Sedan slutet av 1990-talet har antalet giftermål dock generellt sett ökat - och brudparen har blivit äldre.
22 feb 12 – SCB: Pressmeddelande  Nr 2012:43

Som på Karl-Oskars och Kristinas tid
Närmare 52 000 personer lämnade Sverige under förra året. Det är fler individer än under den stora Amerikautvandringens toppår 1887. En växande skara söker sig till Kina.
22 feb 12 – SCB Pressmeddelande

Ändringar i läkemedelslagen
Läkemedelsverket ska framöver beakta även "misstänkta" biverkningar när de granskar läkemedelspreparat för människor och djur. Och det blir svårare för läkemedelsproducenter och -försäljare att använda egna studier i syfte att marknadsföra preparat.
22 feb 12 – Prop 2011/2012:74

Lugnare fjolår för vigselförrättare
I fjol gifte sig drygt 47 600 par - nästan 3000 färre än under 2010. Sedan slutet av 1990-talet har antalet giftermål dock generellt sett ökat - och brudparen har blivit äldre.
22 feb 12 – SCB-pressmeddelande

Lärare förlorar på utbildning
Det lönar sig inte alltid att plugga om du vill ha en bra pension. Lågstadielärare måste jobba fyra år längre än den som började arbeta direkt efter gymnasiet för att få samma pension.
20 feb 12 – TT

Lagändring ska stoppa friskolehandel
Folkpartiet föreslår en lagändring för att hindra att friskolor köps och säljs i spekulationssyfte.
19 feb 12 – TT

Lägre lön i kristid?
En statlig utredning ska i detalj granska hur så kallade korttidsarbeten i framtida kriser kan utformas. Det meddelade finansminister Anders Borg (M), arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och näringslivsminister Annie Lööf (C) tidigare i veckan.
16 feb 12 – DN Debatt - "Vi är överens om att införa korttidsarbeten i Sverige"

Räntan blir 1,5 procent
Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent och sänker samtidigt prognosen för den framtida räntan. "Vi ser en period av låg tillväxt i svensk ekonomi", sade riksbankschef Stefan Ingves vid en presskonferens under torsdagen.
16 feb 12 – Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,50 procent

Nelson Mandela
Mandela stod på nittiotalet fram som den enande kraften i världens mest segregerade land. Hans politik byggde på försoning och ansvarstagande. Men reformeringen av Sydafrika blev svår och det som Mandela hade svårast att göra något åt, de interna motsättningarna i ANC, Sydafrikas besvärliga roll i utrikespolitiken och aidsepidemin förföljer fortfarande Sydafrika. Vincent Dahlbäck har tecknat ett varmt porträtt av Mandela - på gott och ont skriver Morris Wikström, som recenserar.
16 feb 12 – Vincent Dahlbeck: Middagar med Mandela

Självständigare revisorer efterlyses
Efter en överenskommelse mellan finansmarknadsminister Peter Norman (M) och revisionsbranschen i fjol, kommer regeringen nu med tre lagändringsförslag som ska stärka revisionen av banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och försäkringsföretag.
16 feb 12 – Ds 2012:4

Elmätning per timme
Från den 1 oktober i år ska elkunder mer aktivt kunna påverka sina elkostnader. Men det krävs att man begär ett speciellt avtal om timvis mätning av elförbrukningen.
16 feb 12 – Lagrådsremiss: Timmätning för aktiva elkonsumenter

Namnlistor ska ha en miljon namn
Det blir Valmyndigheten och Datainspektionen som ska hantera möjligheten för EU-medborgare att starta namninsamlingar för att påverka kommissionens politiska agenda.
16 feb 12 – Regeringsbeslut 2012-02-16

Regeringssatsning för romer
Regeringen har antagit en 20-årig strategi för att bryta romernas utanförskap i Sverige. 46 miljoner kronor satsas de fyra kommande åren för en rad projekt.
16 feb 12 – Strategi för romsk inkludering 2012-2032

Avtal med Sydkorea på G
Det ska bli lättare för svenskar och svenska företag att verka i Asien, förkunnar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson stolt. Förhandlingar inleds nu med Sydkoreas regering om ett bilateralt socialförsäkringsavtal.
16 feb 12 – "Nu blir det enklare för oss att bo och arbeta i Asien"

Palestina ett hett debattämne
I årets utrikespolitiska debatt fick Carl Bildt (M) ta emot rejäl kritik för hur regeringen agerat i Israel-Palestina-konflikten. Socialdemokraten Urban Ahlin (S) gick till attack och riktade in sig på regeringspartiernas skilda ståndpunkter i frågan, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämde till fullo.
15 feb 12 – Regeringens deklaration vid 2012 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen onsdagen den 15 februari 2012, Utrikespolitisk debatt i riksdagen (video), Snabbprotokoll 2011/2012:70

Säpo får mer befogenheter
De brottsbekämpande myndigheterna får utökade befogenheter att övervaka elektronisk kommunikation i hemlighet. Till exempel blir det tillåtet att lokalisera mobiltelefoner även i förundersökningar där det saknas en skäligen misstänkt.
15 feb 12 – Prop 2011/2012:55

Hemliga tvångsmedel utreds på nytt
Samtidigt som regeringen lägger fram en proposition som ger underrättelsetjänsten utökade befogenheter att övervaka olika former av elektronisk kommunikation, låter man utreda om möjligheterna inte bör utvidgas ytterligare.
15 feb 12 – Dir 2012:9

Ny naturgaslag
Naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas, till exempel inom industrin, kan komma att bli skyldiga att upprätta krisplaner. Begreppet skyddade konsumenter, det vill säga den krets som har lagstadgad rätt att blir försörjda med naturgas även under de kalla vintermånaderna, vidgas dock inte.
15 feb 12 – Prop 2011/2012:68

Grekiskt val i april
Grekland ska hålla val i april, meddelade regeringen under måndagen. Sent på söndagkvällen röstade parlamentet ja till ett nytt åtstramningspaket. Samtidigt urartade en jättedemonstration i Aten i våldsamma kravaller.
15 feb 12

Energipolitik ska vara långsiktig
Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven är beredd att förhandla med regeringen om kärnkraften.
14 feb 12

Beslut om Odells framtid dröjer
Kristdemokraternas riksdagsgrupp har diskuterat frågan om ett extra årsmöte, som kan besegla Mats Odells öde som gruppledare.
14 feb 12

Hushållens skulder för stora
De svenska hushållens ökande skulder och statens låga investeringar oroar EU-kommissionen. Samtidigt får sex euroländer räkna med dyrare lån sedan de fått sina kreditbetyg sänkta.
14 feb 12

Lärarleg dröjer
Skolverket har inte hunnit utfärda läralegitimationer i den takt som utbildningsminister Björklunds (FP) reformplaner krävde.
14 feb 12

Inget bemanningsbeslut om äldrevård
Det blev inget beslut gällande bemanningen inom äldrevården på socialutskottets möte iunder tisdagen. Samtidigt är bara en lite del av de sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen specialutbildade för jobbet.
14 feb 12

Alarmerande ökning av demens
Varannan svensk riskerar att drabbas av demens, enligt en ny studie från Umeå universitet. De alarmerande resultaten kommer från en stor granskning av demensutvecklingen bland 85-åringar och äldre.
13 feb 12

Miljarder kvar i psyksatsning
Psykiatrin kämpar med neddragningar på lokalt plan. Men samtidigt finns två outnyttjade miljarder kronor kvar från regeringens psykiatrisatsning.
13 feb 12

"Banksektorn är underbeskattad"
Det sade en irriterad Anders Borg (M) i veckan som gick. Finansministern är provocerad av att storbankerna fortsätter att ta ut stora vinster samtidigt som samhällsekonomin och låntagarna skulle behöva framförallt sänkta bolåneräntor.
9 feb 12 – Svenska Dagbladet: ”Sänk boräntan – annars höjs skatten”

När får vi gå i pension?
Måste vi jobba till 75 för att klara välfärden och pensionerna? Statsminister Reinfeldt svarade ja på den frågan samma dag som en rad experter diskuterade hur vi i framtiden ska få råd med pensioner till en åldrande befolkning
9 feb 12 – Framtidsseminarium: Bortom 65

Reinfeldt: Jobba till 75!
Det kan krävas att vi jobbar till 75 års ålder för att vi ska få den standard vi förväntar oss, sa statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju i Dagens Nyheter i tisdags.
9 feb 12 – ”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet”

Euron - en konstruktion för vackert väder
”… historien visar att ett stort antal människor utgår från att ett nederlag är otänkbart strax innan allt rasar ihop.” Detta är slutraden i Björn Elmbrants bok om den europeiska ekonomiska krisen. Han ger inte mycket för att euron ska klara sig. Men värre är den fattigdom och arbetslöshet som drabbar en stor del av Europas befolkning.
ÖPPEN9 feb 12 – Elmbrant, Björn: Europas stålbad

Vitbok om Stasi och Säpo
Regeringen har överlämnat en ”vitbok” till riksdagen om Säkerhetspolisens arbete med misstänkt samröre med Stasi, den före detta östtyska spionorganisationen.
9 feb 12 – Skriv 2011/2012:67

Nytt krisavtal på G
Facket ställer upp på korttidsarbete i kristider - igen. Enligt vad Ekonyheterna erfarit har parterna inom industrin kommit fram till en ny krismodell. Den kräver även ekonomiskt stöd från regeringen till bland annat utbildning.
9 feb 12

FI får utökade informationsplikter
Regeringen är på väg att införliva det så kallade Omnibus I-direktivet i svensk lag. Det ger finansinspektionen utökade rapporteringsskyldigheter visavi de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.
9 feb 12 – Prop 2011/2012:70

Jobbcoacher undantas från sekretessen
Det behövs en ny lag som reglerar hur jobbcoacher, etableringslotsar och andra privata aktörer som sysslar med arbetsförmedling får hantera de arbetssökandes personuppgifter. Dessutom borde Arbetsförmedlingen ställa en databas till deras förfogande, med uppgifter om de enskilda arbetslösas situation.
9 feb 12 – SOU 2012:4

Hopp om nåd för journalister
Etiopiens premiärminister Meles Zenawi öppnar för att benåda politiker och journalister som dömts för terrorbrott. Vi överväger också benådning, om förövarna erkänner sin skuld och sina misstag, sade Zenawi.
9 feb 12

Alla landsting får del av kömiljarden
Alla landsting får del av kömiljarden för 2011. Men det råder fortfarande stora regionala skillnader. Halland har kortast väntetider och får nästan 180 miljoner. Örebro däremot, får bara knappa 3 miljoner.
9 feb 12 – Fördelning av kömiljarden 2011, angivelser i kronor

Friska stockholmare vårdas mest
Stockholmarna går till doktorn oftare än andra svenskar, trots att befolkningen i huvudstaden är yngre och friskare. Stockholms Läns Landsting lyfter fram den ökade tillgången på vård som en möjlig förklaring. Ändå väntar många stockholmare fortfarande alltför länge på behandling.
9 feb 12 – Stockholms läns landsting, Årsredovisning 2011

100 miljoner kronor till vårdregister
90 procent av landets kommuner och alla landsting får dela på 100 miljoner kronor för att man registrerar sina avlidna åldringar i två kvalitetsregister.
9 feb 12 – Pressmeddelande: 100 miljoner för arbete med äldre

Ovetove - ett fall för KU
Riksdagsman Leif Pagrotsky (S) anmäler socialminister Göran Hägglunds (Kd) hantering av ”Ovetove”.
9 feb 12 – Granskning av hur chefen för socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar

TV-dokumentär blir KU-fråga
SVT:s dokumentär ”De oförsäkrade” blir ett fall för KU. Miljöpartisten Gunvor G Ericson vill att socialförsäkringsministern Ulf Kristerssons (M) ansvar för att Försäkringskassen följer givna regler utreds av KU.
9 feb 12 – Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring

Säkerhetskontroller i domstolar
Säkerhetskontrollerna i domstolarna ska öka. Det föreslår regeringen i en proposition. Det sker mot bakgrund av hot och incidenter i domstolarna, och det anses väsentligt för rättssäkerheten att domstolarnas arbete kan genomföras utan hot om våld.
9 feb 12 – Prop 2011/2012:63

Kollektivtrafiklagen ska gälla på sjön
Kollektivtrafiklagen utvidgas så att den också omfattar kollektivtrafik på vatten. Också EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas. Det här går utöver vad EU:s kollektivtrafikförordning ålägger medlemsstaterna.
9 feb 12 – Lagrådsremiss: Komplettering av kollektivtrafiklagen

Omöjligt utvärdera jobbskatteavdraget
Statsminister Fredrik Reinfeldt brukar på god nysvenska framhålla att de särskilda avdragen på inkomstskatten är regeringens enskilt mest "jobbskapande" åtgärder. Men enligt en färsk studie är det omöjligt att svara på frågan om jobbskatteavdragen lett till att sysselsättningen ökat.
8 feb 12 – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Jobbskatteavdraget (rapport 2012:2)

Vi äter oftare på krogen
Trots inbromsningen i ekonomin under senhösten går svenskarna gå på krogen i ökad omfattning. I december 2011 steg restaurangernas försäljning med 4,3 procent jämfört med samma månad 2010.
8 feb 12 – SCB: Restaurangindex, december 2011

Äldre dricker allt mer
En generation äldre som dricker betydligt mer alkohol än sina föregångare går nu i pension. Detta blir en utmaning för beroendevården som i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre, menar Socialstyrelsen.
8 feb 12 – Socialstyrelsen: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inga partiledardebatter för Löfven
Socialdemokraterna har lagt ner försöket att få riksdagen att öppna sina portar för S-ledaren Stefan Löfven så att han kan delta i partiledardebatterna.
8 feb 12

Skattelättnader ska ge riskkapital
Privatpersoner som satsar pengar i ett företag ska få göra avdrag på skatten med upp till 1 miljon kronor om året. Företag som nybildas eller gör nyemission ska kunna få anstånd med en del av sina arbetsgivaravgifter. Det föreslår en oenig företagsskattekommitté.
8 feb 12 – SOU 2012:3

LO vill ha ny skatteutredning
LO-ekonomerna föreslår en bred parlamentarisk utredning om skatterna. Sverige behöver ett stabilt och rationellt skattesystem, sägs i en rapport. LO-ekonomerna vill införa fastighetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. Man vill ta bort ROT- och RUT-avdragen.
8 feb 12 – LO: Sverige behöver en bred skatteöversyn

Skyddet mot korruption brister
Av tolv svenska institutioner får bara JO full poäng i Transparency Internationals (TI) granskning av hur de står emot korruption. TI kan dock inte belägga att korruptionen har ökat i Sverige.
8 feb 12

Närradiotillstånd är statligt stöd
Ett tillstånd att sända närradio i mer än en kommun ska betraktas som ett statligt stöd. Därför måste Myndigheten för radio och tv som avgör frågan om större sändningsområde för närradio, ta hänsyn till EU:s regler om statsstöd som kan snedvrida konkurrensen.
8 feb 12 – Promemoria: Förslag till bestämmelse om tillämpning av statsstödsregler i vissa fall av beslut om sändningsområde för närradio

Uppgång för tjänsteproduktionen
Tjänsteproduktionen ökade med 3,0 procent i december 2011 jämfört med samma månad ett år tidigare. Jämfört med november 2011 var dock tjänsteproduktionen oförändrad. Ökningen mellan tredje och fjärde kvartalet 2011 var 0,4 procent.
8 feb 12 – SCB: Tjänsteproduktionsindex, december 2011

Östros lämnar politiken
Socialdemokraten Thomas Östros lämnar politiken till hösten. "Jag är glad och lättad över att ha tagit det här beslutet", säger riksdagsmannen och exministern till Aftonbladet. Han har funderat på beslutet en tid.
7 feb 12

Svaga underlag bakom förtidspension
Majoriteten av de ungdomar med funktionsnedsättning som beviljas aktivitetsersättning för studier, fastnar i ett beroende av sjukförsäkringen. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
7 feb 12

Stafetten går vidare
Från redaktören
2 feb 12 – Hedvig Ekerwald

Riskfyllt vatten
Hur individen skapar sig en förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet
2 feb 12 – Erika Wall och Linda Kvarnlöf

Vem är den ekonomiske brottslingen?
En jämförelse mellan länder och brottstyper
2 feb 12 – Tage Alalehto och Daniel Larsson

Bortom skolframgång
En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv
2 feb 12 – Osman Aytar och Orlando Mella

Sociologin i Grekland
– från 1907 fram till Metaxas-diktaturen (1936–1940) och andra världskriget
2 feb 12 – Thomas Coniavitis

Recension
Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, Lise Widding Isaksen (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2010
2 feb 12 – Ingrid Grosse

Recension
Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd, Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Stockholm: Atlas, 2011
2 feb 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012
Det råder nog inget tvivel om att det två senaste åren har inneburit den största förändringen sedan förbundets tillblivelse. Förbundet startades 1961 och hade sitt första årsmöte 1962. År 2012 firas 50-årsjubileum i och med Sociologidagarna 15–17 mars 2012 med Sociologiska institutionen, Stockholms universitet som värd. Sociologidagarna som våra träffar nu heter sker vartannat år, 2014 kommer de att förläggas till Göteborg, och när detta kommer i tryck har du förhoppningsvis redan anmält dig till denna begivenhet. Det finns skäl att vända blicken bakåt för att sammanfatta något kort vad styrelsen gjort under de två år den verkat.
2 feb 12 – Sociologisk forskning nr 1 2012

Ny redaktionsledning
Statsvetenskaplig tidskrift fick 1 januari 2012 ny redaktionsledning. Mats Sjölin, framgångsrik redaktionssekreterare tillika ansvarig utgivare, avgick vid årsskiftet och efterträddes av Magnus Jerneck, som tillsammans med Björn Badersten och litteraturredaktören Rickard Andersson bildar det nya arbetsteamet. Bengt Lundell kvarstår som teknisk redaktör.
2 feb 12 – Magnus Jerneck, Björn Badersten och Rickard Andersson

Folksuveränitet och parlamentets suveränitet i tidigare brittiska kolonier
Kartläggning och reflexioner
2 feb 12 – Dag Anckar

En försumbar arena?
Organisationerna och remissväsendet 1964 – 2009
2 feb 12 – Erik Lundberg

Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2012

Mediatisation of European foreign policy
– a cross-time, cross-national comparison
2 feb 12 – Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren

The ideological cohesion of parliamentary parties
and its implications for decision-making in modern democracies
2 feb 12 – Hanna Bäck

Stakeholder participation, learning and ecosystem management
A global study of 146 Biosphere Reserves in 55 countries
2 feb 12 – Andreas Duit

Fair play retributivism and the problem of punishment
1. Purpose and aims: The purpose of this project is to assess the strength of so called fair play retributivism (FPR) as a solution to the problem of punishment, i.e. the problem concerning on what grounds, if any, punishment of lawbreakers by the state is justified. FPR holds that punishment is permissible, and normally required, as a means of restoring the fairness between the lawbreaker and the law-abiding. The lawbreaker, this theory holds, is free riding on the social scheme of cooperation; she accepts the benefits of the scheme without accepting the behavioral restrictions upon which it depends. The lawbreaker thus takes unfair advantage over the law-abiding. Punishment is justified in that it removes that advantage.
2 feb 12 – Göran Duus-Otterström

Who are the lobbyists?
A population study of interest groups in Sweden
2 feb 12 – Daniel Naurin & Frida Boräng

Democratic representation through the eyes of parliamentarians
Introduction and purpose
2 feb 12 – Elin Naurin

Fairness in global trade – What is at stake?
Specific objectives: A tendency in contemporary global governance in general and the governance of international trade in particular is a deepening concern for fairness. That fairness matters in trade negotiations, and especially in the multilateral framework, is well-established in current research. This is the point of departure for this study. The more pressing research-question is how to make sense of claims about justice and fairness and what to think about them from a philosophical and normative point of view. Accusations about lack of fairness seem to frequently contradict each other. It is important to scrutinize the rational and moral basis for these claims. This project is a contribution towards that objective
2 feb 12 – Magnus Reitberger

Party government in flux
Changing conditions for party groups in the Swedish Riksdag
2 feb 12 – Mats Sjölin

Why are gender differences in the Swedish parliament diminishing?
Inter-parliamentary and extra-parliamentary causes
2 feb 12 – Helena Olofsdotter Stensöta

The politics of anxiety: vulnerability and gender inequality in politics
What interests us is how emotions such as fear and worry affect political life, and more specifically how anxiety may serve as explanation for gender differences – in attitudes and behavior – in politics. In doing this we draw from and integrate findings from at least three fields of research: research on gender and risk perceptions; research on gender differences in political life and how these can be related to structural inequalities in society; and research on the role of emotions in politics. This integrative approach opens up for theoretical developments in several ways: regarding anxiety as a causal mechanism in democratic developments, but also regarding sex/gender at the cross-road between ‘realworld’ inequalities and the social construction of feminity/masculinity.
2 feb 12 – Lena Wängnerud & Monika Djerf-Pierre

Testing the politics of presence
A comparative study on the importance of gender, class, and ethnicity in the Swedish parliament
2 feb 12 – Lena Wängnerud

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktör: Magnus Erlandsson
2 feb 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2012

Litteraturgranskningar
Lilliefeldt, Emelie, 2011. European Party Politics and Gender: Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence. Stockholm Studies in Politics 141. Stockholm: Stockholms universitet.
2 feb 12 – Richard E. Matland

Litteraturgranskningar
Håkansson, Peter, 2011. United Nations Reformed: Responsibility, Protection and the Standing of States. Linköping Studies in Arts and Science No. 525. Linköping: Department of Management and Engineering, Linköping University.
2 feb 12 – Johan Eriksson

Litteraturgranskningar
Jormfeldt, Johanna, 2011. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola. Linnaeus University Dissertations. Nr 32/2011. Växjö, Linnaeus University Press.
2 feb 12 – Jörgen Johansson

Litteraturgranskningar
Scuzzarello, Sarah, 2010. Caring Multiculturalism: Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna. Lund Political Studies 159. Lund: Department of Political Science
2 feb 12 – Paul Nesbitt-Larking

Ännu en sten i den europeiska muren
Människor som blivit avvisade eller utvisade från Sverige och inte lämnar landet frivilligt, ska förbjudas att återvända under ett års tid. Förbudet gäller dessutom automatiskt i alla Schengen-länder. Det blir effekten av EU:s återvändandedirektiv, som regeringen inför med stöd av Miljöpartiet.
2 feb 12 – Prop 2011/2012:60

Vi kan inte förbjuda vinst i vården
Att helt förbjuda vinst i välfärden är inte praktisk möjligt att genomföra, anser den nya S-ledaren Stefan Löfven, som alltså uttrycker sig på ett helt annat sätt än vad Håkan Juholt gjorde i partiledardebatten för bara två veckor sedan.
2 feb 12

Socialtjänstemän går på knäna
Det är akademikerförbundet SSR som slår på larmet: deras medlemmar har inte tid och resurser nog att sköta kvalitetssäkringen inom äldreomsorgen. ”De älskar sina jobb men går på knäna.”
2 feb 12 – Vi älskar våra jobb, men går på knäna

Fidels Kuba består
Det kubanska kommunistpartiet genomförde under förra helgen en tvådagarskonferens som väckt förhoppningar om politiska reformer. Men Fidels Kuba består. Raúl Castro slog i sitt avslutningstal fast att Kuba kommer att fortsätta att vara en enpartistat. Att tillåta flera partier vore att släppa in demagogi och kommersialisering och öppna för inblandning från USA, hävdade han. Det är nu drygt 50 sedan Fidel Castro och hans kamrater tågade in i Havanna. Björn Kumm har skrivit en biografi över Fidel.
2 feb 12 – Kumm, Björn: Fidel Castro

Ökat uttag av föräldrapenning
I fjol betalade Försäkringskassan ut 25 miljarder kronor i föräldrapenning - 700 miljoner kronor mer än 2010. Andelen dagar som togs ut av män ökade bara marginellt.
2 feb 12

Sjuklön ska inte betalas ut
Arbetsgivare ska inte behöva betala sjuklön när personer, som vandrat från sjukförsäkringen, in i regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram, för därefter bli för sjuka för att kunna arbeta på nytt.
2 feb 12 – Lagrådsremiss: Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Vad händer med K-märkta hus?
Regeringen låter inventera statens bestånd av kulturhistoriska fastigheter och byggnader. Dels ska Statens fastighetsverk ta över förvaltningen av dessa från andra myndigheter. Dels ska utredaren avgöra vilka byggnader som kan säljas på den öppna marknaden.
2 feb 12 – Dir 2012:7

Fortifikationen försvinner
Fortifikationsverket ska inte längre förvalta försvarsmaktens byggnader och fastigheter. En del av beståndet ska säljas, resten ska handhas av en annan myndighet - eller av ett nybildat bolag. Men innan Sveriges största fastighetsförvaltare blir av med jobbet ska (ännu) en utredare säga sitt.
2 feb 12 – Dir 2012:6

Alla landsting får del av kömiljard
Samtliga landsting får ta del av den så kallade kömiljarden. Detta sedan landstingen förra året klarade av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Region Halland klarade att hålla de uppsatta tidsramarna bäst.
2 feb 12 – SKL: Väntetider i vården

Om innehållet
Tidskrift för politisk filosofi är i och med detta nummer inne på sin sextonde årgång. Den inledande artikeln ägnas åt en tes som Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har framfört under en längre tid. Enligt Rothstein brister vänstersympatisörer i högre grad än andra i sin respekt för individuella rättigheter. Göran Duus-Otterström och Mikael Persson testar Rothsteins tes empiriskt, närmare bestämt med hjälp av en enkät om de tankeexperiment som går under namnen Trolley och Fat Man. Dessa fall utmärks bland annat av att man genom att offra en person kan rädda livet på fem andra personer. Om Rothsteins tes vore riktig skulle man kunna förvänta sig att vänstersympatisörer i större utsträckning än andra anser att ett sådant handlande är moraliskt acceptabelt. Detta är dock inte vad undersökningen ger vid handen, åtminstone inte när det inte ges någon information om social status hos den person som ska offras. När denna status antas vara hög föreligger emellertid faktiskt i viss mån det samband som Rothstein föreslagit.
1 feb 12 – Tidskrift för politisk filosofi nr 1 2012

Saknar vänstern respekt för individens rättigheter? en experimentell studie
Saknar människor som står till vänster i politiken respekt för individuella rättigheter? Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har under en tid framfört ståndpunkten att den svenska politiska vänstern, i synnerhet den av radikalt snitt, under lång tid har präglats av en underliggande utilitarism. Detta är olyckligt, menar han, eftersom det har satt den kollektiva nyttan i första rummet och har förblindat vänstern från att tänka kring samhällsbyggnad i termer av medborgerliga rättigheter. I sin artikel »Demokratisk socialism: Ett historiskt misslyckande och en förklaring» (2008) förklarar Rothstein vänsterns misslyckande att formulera ett trovärdigt alternativ till den liberala marknadskapitalismen delvis genom dess brist på ett konstitutionellt, rättighetsbaserat tänkande. Han skriver:
1 feb 12 – Göran Duus-Otterström & Mikael Persson

Varför bör man lyda felaktiga demokratiska beslut?
Några kritiska reflexioner kring David Estlunds epistemiska demokratiteori
1 feb 12 – Mats Lundström & Jonas Hultin Rosenberg

Politisk filosofi idag
Intervju med Sofia Näsström, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
1 feb 12 – Katharina Berndt Rasmussen

Recension: Torbjörn Tännsjö: Privatliv, Stockholm: Fri Tanke Förlag 2010
1. Om det fullt öppna samhället vore en realitet, så skulle det vara så när som omöjligt för en ensam person att brutalt döda ett sextiotal ungdomar på ett sommarläger. Likaså skulle det vara praktiskt omöjligt att spränga en 500-kilosbomb utanför ett regeringsdepartement. Och allra minst skulle det vara möjligt att obemärkt förbereda sådana gärningar under närmare ett decennium. Sannolikt skulle de flesta typer av brott närapå omöjliggöras. När myndigheter har rätt att övervaka oss i så gott som allt vi gör, minskar ju möjligheten att ens smida planer för illdåd. Vad kan då tala emot ett sådant öppet samhälle och istället för en skyddad privat sfär? Det är utgångsfrågan för Torbjörn Tännsjö i hans senaste bok Privatliv.
1 feb 12 – Olle Torpman

Recension: Daniel J. Solove: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security, New Haven: Yale University Press 2011.
I diskussioner om den statliga övervakningens legitimitet förekommer flera argument. Det vanligaste argumentet i dessa sammanhang är att om man har rent mjöl i påsen, det vill säga om man inte har något att dölja, så har man inget att förlora på att bli övervakad - det finns bara fördelar. Detta och liknande argument åberopas av myndighetspersoner och politiker i flera demokratiska länder, men förekommer också i vardagliga diskussioner. Argumentet är en del av en pågående debatt om hur personlig integritet ska vägas mot samhällelig säkerhet - en debatt som är temat för Daniel J. Soloves senaste bok Nothing to Hide: The false tradeoff between Privacy and Security.1 I boken behandlar Solove flera argument som förekommer i debatten och hur han menar att de på ett olyckligt sätt har påverkat hur man idag fattar beslut om hur avvägningar mellan personlig integritet och säkerhet sker: oftast till fördel för ökad säkerhet. Boken behandlar dessa frågor ur ett amerikanskt rättsperspektiv, men flera av de resonemang och argument som Solove diskuterar är i högsta grad relevanta även i en svensk kontext.
1 feb 12 – William Bülow

Reinfeldt förklarar jaet
- Herr talman, man kan då ställa sig frågan varför Sverige ska delta i finanspakten om vi redan har infört liknande regler. Den retoriskt avsedda frågan ställde statsminister Fredrik Reinfeldt i sin egen inledning när han återrapporterade från det senaste EU-toppmötet inför riksdagen. Hans svar bygger på fyra argument.
1 feb 12 – Det senaste utkastet till den europeiska finanspakten, daterat 31 januari 2012, Återrapportering i riskdagens kammare efter det informella EU-toppmötet den 30 januari 2012. Webb-TV:

Regler ska "förtydligas"
Regeringen talar om mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, men planerar att införa fler bestraffningsgrunder. I gengäld ska den som nekas ersättning kunna överklaga beslutet i fler fall än vad som är möjligt med dagens regler.
1 feb 12 – Ds 2012:3

Nygamla övningsskolor för nya lärare
Regeringen vill att landets blivande lärare ska göra sin praktik på ett antal utvalda övningsskolor. Man hänvisar till Finland och kallar systemet för en förebild. Men även i Sverige har det funnits övningsskolor för lärarstudenter. De avvecklades etappvis under 1900-talet, på vad som då verkade vara goda grunder.
1 feb 12 – Pressmeddelande

Sahlin ny GD för ILO?
Regeringen nominerar före detta S-ledaren Mona Sahlin som kandidat till posten som generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève. Men facken har en annan kandidat.
1 feb 12

1/2012 Tema familj
Jo, det är så att Hans och jag har diskuterat det här med att vi inte är bonussyskon längre, och vi har kommit fram till att vi inte går med på det.” Så säger ’’ rollfiguren Mira i Martina Montelius pjäs Mira går genom rummen som nyligen spelades på Dramaten i Stockholm.
29 jan 12 – Redaktionen

Den naturliga familjen – ett djuriskt perspektiv
Djurs beteende används ofta som argument för vad som är ”naturligt” när det gäller människans familjebildning, sexualitet och könsroller. Men våra egna kulturella normer har påverkat forskningen om djur, både vad forskarna fokuserat på och hur beteenden tolkats. Normerna begränsar också vilken natur som presenteras i bland annat TV-dokumentärer. Evolutionsforskaren och genusvetaren Malin Ah-King diskuterar hur djurs beteenden använts för att bekräfta människors familjemodeller och spegla vår förhistoria.
29 jan 12 – Malin Ah-King

Men de äro rysligt dyra – barn, fattigdom och familjepolitik
Att växa upp i fattigdom eller i en familj med sociala problem kan få konsekvenser för resten av en människas liv. Vad kan samhället göra för att bekämpa barnfattigdom? De stora skillnaderna mellan olika rika länder talar för att politiken kan spela en viktig roll. Sociologerna Olof Bäckman och Tommy Ferrarini diskuterar här hur familjepolitik, barnfattigdom och livschanser hänger ihop.
29 jan 12 – Olof Bäckman och Tommy Ferrarini

Pappamånadens långsiktiga effekter
Påverkar familjepolitiken verkligen våra attityder och beteenden? Eller återspeglar den bara existerande normer utan att ha någon egen dynamik? Enligt forskaren Andreas Kotsadam har familjepolitiken reell betydelse för både värderingar och beteenden, och han lyfter här fram pappamånaden i föräldraförsäkringen som ett exempel.
29 jan 12 – Andreas Kotsadam

Framtidsfrågan
Den traditionella kärnfamiljen står stark. Men numera finns även familjer med endast en förälder, styvfamiljer, särbofamiljer, samkönade familjer och stjärnfamiljer, ett faktum som sätter juridiken på prov.
29 jan 12 – Framtider nr 1 2012

Krönikan: En lysande framtid för framtidsforskningen?
Som ny chef för Institutet för Framtidsstudier känns det angeläget att ägna min första kolumn i Framtider åt min personliga syn på framtidsstudiernas grundvalar, och på framtidsstudier som vetenskapligt fält.
29 jan 12 – Peter Hedström

Anhörigomsorg till vilket pris?
De anhörigas insatser inom äldreomsorgen har ökat kraftigt på senare tid, och det är främst arbetarklassens döttrar som berörs. Hemtjänsten har minskat påtagligt, och var femte plats inom äldreboendet har försvunnit på 2000-talet. Samtidigt innebär dagens pensionssystem ett starkt tryck på att vi ska förvärvsarbeta långt upp i åldrarna. Hur får vi ekvationen att gå ihop?
29 jan 12 – Marta Szebehely

Om våldet mot kvinnor i nära relationer
Det är bara en liten del av allt våld som män utsätter kvinnor för i nära relationer som kommer till polisens kännedom. Mörkertalet beräknas till 80 procent. Det betyder inte att våldet är okänt för omgivningen. Hur reagerar familj och nätverk på vad som hänt? Kan vissa reaktioner leda till att våldet upphör? Finns det sätt att reagera som bidrar till att det fortsätter?
29 jan 12 – Margareta Hydén

Familjerådgivning – en viktiglänk i folkhälsoarbetet
I ett Sverige med skilsmässofrekvensen 50 procent finns det många familjer som slits sönder inifrån – ofta med ohälsa som följd. Ann-Marie Lundblad diskuterar här familjerådgivningens betydelse för de vuxna, barnen och samhället.
29 jan 12 – Ann-Marie Lundblad

Essä: Biologismens återkomst och rätten till rötter
Utvecklingen på biomedicinens område och den ökade kunskapen om genetik har medfört att vi i allt större utsträckning intresserar oss för det biologiska ursprunget. Detta påverkar vår syn på släktskap och vad som egentligen är en ”riktig” familj.
29 jan 12 – Carolina Jonsson Malm

Världens värderingar
World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat vid Institutet för Framtidsstudier. Några centrala forskningsområden för WVS är demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, och förtroende visavi samhällets organ.
29 jan 12 – Bi Puranen

Forskarprofilen:
Peter Johansson studerar hur man utformat rättigheter och skyldigheter för dem som flyttar över Sveriges gränser för att bo och arbeta.
29 jan 12 – Framtider nr 1 2012

Solsidan och Skuggsidan
68 000 personer har varit arbetslösa i mer än två år. En kraftig ökning från nästan 28 000 i januari 2006. Fyra av fem arbetslösa under 24 år står utan a-kassa. En tredjedel i Sverige har en inkomst på under 15 000 i månaden. Exemplen är många. Har Solsidan ens en susning om hur det är att leva så? SocialPolitik nr 1/2012 tar avstamp i det ekonomiska utanförskapet (sid 4). Och i frågan: Var finns socialarbetarna i debatten? (sid 10).
29 jan 12 – Maria Wallin

Debatt: Man får inte sjuka i arbete genom att sparka på dem
Socialförsäkringarna går med MILJARDER i vinst. Varje år! Alltmedan klyftorna ökar och fattigdomen djupnar. Varför blir inte fler oroliga över Fredrik Reinfeldts förakt för svaghet? Varför jagas han inte med blåslampa i medierna?
29 jan 12 – Gunilla Rydberg

Skadar sig själva - Unga kvinnor dumpas inom rättspsykiatrin
De har slagit larm. Men författarna till Slutstation rättspsyk tycker inte att den rättsskandal de har lyft fram tas på allvar. Varför blir det inte ramaskri?!
29 jan 12 – Anna Fredriksson

Slutstation Rättspsyk – boken som borde revolutionera psykiatrin
”Förstår du varför jag går som om jag ursäktar varje steg jag tar? Varför jag känner mig mindervärdig dig om du fångar min blick?
29 jan 12 – Katarina Samuelsson

KRÖNIKA: Jag efterlyser en socialpolitisk debatt!
Landet faller isär, politiken pressas tillbaka, regeringen monterar ner skyddsnäten, oppositionen faller sönder, floskler fyller tomrummen i debatt efter debatt och allt otryggare anställningsformer resulterar i tystnad på arbetsplatserna.
29 jan 12 – Gudrun Schyman

I korthet
Bara hälften så bra
29 jan 12 – Socialpolitik nr 1 2012

Vem är expert? - Nya tankar utmanar bilden av socialarbetaren
Jacqueline Walker använder sin egen livsberättelse i utbildningen av socialarbetare. Hon ingår i PowerUs, ett nytt internationellt nätverk som vill föra in brukares kunskaper och erfarenheter på universiteten.
29 jan 12 – Maria Wallin

Personligt ombud - En företrädare till hundra procent, på egna villkor
Personer med psykisk ohälsa kan frivilligt och gratis få ett personligt ombud. För att få hjälp till den vård och det stöd de själva anser sig behöva. Men fortfarande inte i alla kommuner.
29 jan 12 – Linn Johansson

Övertron på piller - I USA säljs och knapras psykofarmaka i mängder
Psykofarmaka gör mer skada än nytta för individen och innebär enorma kostnader för samhället. Det hävdar Robert Whitaker i sin senaste bok om den amerikanska psykvården.
29 jan 12 – Ingemo Orstadius

Pillerindustrin - Hur mycket är det vi aldrig får veta?
De kallades först lyckopiller, SSRI-preparaten. De anses ha revolutionerat vardagen för människor med psykisk ohälsa och depression. Är det så?
29 jan 12 – Lars Ekvall

Blir inte sedda
De känner sig inte lyssnade på och de får inga förklaringar till sina föräldrars missbruk eller psykiska sjukdom.
29 jan 12 – Linn Joahnsson

KRAFTEN i El Sistema
Musik som byggs av glädje, gemenskap och stolthet
29 jan 12 – Ingemo Orstadius

Krönika: Visioner för en bättre social barnavård
Mentorer, vårdnadsöverflyttning, öppna adoptioner och stöd och hjälp såväl till de biologiska hemmen som familjehemmen. Med fokus på och för barnen.
29 jan 12 – Anne Skånér

Efter kravallerna - Brixton kan explodera igen
Det finns en läxa att lära av uploppen i somras. Men brittiska politiker ser inte hur fattigdom och arbetslöshet stämplar ut skaror av unga. De fortsätter att fokusera på ”vi och dom”.
29 jan 12 – Johanna Lagerfors

Den tredje chansen - Om konsten att bryta med en kriminell bakgund
”Jag är glad över att samhället tog emot mig, när jag äntligen ville.” Samhällets insats är viktig när inget finns att bygga på. När det handlar om habilitering, inte rehabilitering.
29 jan 12 – Leif Stenberg

Fängelse för allt fler - Samhället tror sig hålla ”de farliga klasserna” i schack
Fängelsestraff alstrar enligt all forskning ny kriminalitet och alltfler fångar. Vi har dubbelt så många intagna idag som för tjugo år sedan. Trots att brottsligheten inte ökar. Vill vi det?
29 jan 12 – David Brolin

Krönika: falsk matematik
Samtidigt som det finns stort behov av personal inom skola, vård och omsorg låter vi arbetslösheten bita sig fast. Trots att det skulle vara lönsamt för oss som samhälle att låta den ekvationen gå mera jämnt upp. Låta framförallt unga få jobb och lön och betala skatt. Och höja allas levnadsstandard.
29 jan 12 – Sverker Gustavsson

Social aktion Nu - Mobilisering av svenska röster om och ur verkligheten
Brukarorganisationer, socionomstudenter och på fältet verksamma ska tillsammans med SocialPolitik lyfta fram kunskap och erfarenhet om diskriminering och utanförskap.
29 jan 12 – Maria Wallin

Hägglund omvald
KD-ledaren Göran Hägglund red ut stormen och omvaldes med 198 mot 88 röster. Men det är en stukad partiledare och socialminister som nu ska försöka ena ett splittrat parti.
29 jan 12

What counts as young people’s civic engagement in times of accountability?
On the importance of maintaining openness about young people’s civic engagement in education
28 jan 12 – Maria Olson

The (embodied) citizen
Exploring young people’s possibilities to engage in the wellbeing of others
28 jan 12 – Silvia Edling

The political voice of young citizens
Educational conditions for political conversation – school and social media
28 jan 12 – Erik Andersson

Theme: Citizenship education under liberal democracy
To be or not to be a (properly educated) citizen – comments on the ICCS 2009 study
28 jan 12 – Maria Olson

Theme Context: Citizenship education under liberal democracy
A contextualization of the comments on the IEA/ ICCS 2009 study
28 jan 12 – Carsten Ljunggren

Editorial
This volume of the journal is a theme number on Citizenship under Liberal Democracy. Here we are offered a deeper insight into the ways in which citizenship education is theorized, structured and measured in the internationally encompassing IEA/ICCS study. By providing qualitative empirical cases in their respective articles, the authors hint at feasible openings for ways of approaching the study.
28 jan 12 – Utbildning & Demokrati nr 1 2012

Citizenship education in discussions concerning political issues
The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS, 2009)1 aims to capture young people’s readiness to participate as active citizens in society. One distinct theme concerns their participation in discussions on social and political issues. This is not surprising because discussion on such issues is an aspect often connected to active democratic participation.
28 jan 12 – Johan Liljestrand

Satelliter TGV 1-2 2012
Under hösten 2012 kommer den nya forskningspropositionen att lanseras och med den forskningspolitikens nya ramar. Vilka institutioner och vetenskapliga profilområden som kommer att gynnas respektive missgynnas av den nya riktningen kan vi bara ana. Denna tidpunkt är därmed ett tillfälle både för reflektion och summering av det som är och en tid för framåtblickande.
26 jan 12 – Tidskrift för genusvetenskap nr 1 2012

Svensk forskningspolitik måste våga satsa på spets
Jan Björklund, FP, utbildningsminister
26 jan 12 – Jan Björklund

Den förödande jakten på forskningsmedel
Lisbeth Larsson läser Jan Björklund
26 jan 12 – Lisbeth Larsson

Tillspetsad spekulation
Magnus Dahlstedt och Mekonnen Tesfahuney läser Jan Björklund:
26 jan 12 – Magnus Dahlstedt och Mekonnen Tesfahuney

Differentiering och excellens i det nya forskningslandskapet
Om kön, tystnad och performativa vithetshandlingar1. Hur förhåller sig forskningspolitiska differentieringsprocesser till redan etablerade könade och rasifierade strukturer av ojämlikhet i det svenska forskningslandskapet? Paula Mählck granskar tystnaden som omger ras i jämförelse med kön, vad som kan vara orsakerna till detta samt vilka konsekvenser detta kan få för vilka analyser som görs möjliga i det forskningspolitiska kunskapsfältet.
26 jan 12 – Paula Mählck

Kunskapssamhällets gästarbetare
Internationella studenter i interferenser mellan kön, sexualitet, nationalitet och klass. Globaliseringen av den högre utbildningen innebär att allt fler unga människor migrerar till framför allt västvärlden för att utbilda sig och kanske förverkliga sina drömmar. Hur kan vi förstå dessa migrationsmönster? Ulf Mellström undersöker i den här artikeln mönster av ojämlikhet i spåren av en nyliberal kunskapsekonomi.
26 jan 12 – Ulf Mellström

Kritisk, meriterad och tillfreds?
Utmaningarna är många för genusforskare. Vi slits mellan olika drivkrafter, behov, krav och förhoppningar. De olika rösterna talar till oss med skiftande styrka både samtidigt och i olika faser av livet. Det finns höga krav på att prestera i forskarvärlden, samtidigt som kraven som vi ställer på oss själva många gånger är ännu högre. Jag tycker mig slitas mellan framför allt tre röster.
26 jan 12 – Anna Wahl

Jämställdhet I akademin
En avpolitiserad politik? Det nyliberala systemskiftet i svensk akademi med ökad marknadsstyrning och byråkratisering skapar dilemman i lärosätenas jämställdhetsarbete. Med utgångspunkt i en intervjustudie visar Maria Carbin och Malin Rönn- blom hur jämställdhetsarbetet vid svenska högskolor allt mer centrerar sig kring företaget som idealmodell.
26 jan 12 – Maria Carbin och Malin Rönnblom

Kraftfulla bett eller tandlösa råd? - Om två svenska lärosätens arbete med jämställdhet samt etnisk och social mångfald
Svenska universitet har sedan länge arbetat aktivt med frågor om jämställdhet, medan arbetet för etnisk och social mångfald är en nyare företeelse. Hur skiljer sig arbetet med jämställdhet från insatser för etnisk och social mångfald? Britt-Inger Keisu diskuterar hur dessa frågor hanteras vid två svenska lärosäten.
26 jan 12 – Britt-Inger Keisu

“Om du är rädd kan du få sitta bredvid mig/…/och hålla/… /handen”
Infantilisering och homosociala omsorgspraktiker inom brandkårens operativa verksamhet. Brandmannayrket brukar förknippas med styrka och manligt mod. Jennie Olofssons etnografiska studie visar i stället vilken central och motsägelsefull roll det som traditionellt betraktats som feminint kodade infantiliserings- och omsorgspraktiker kan spela, som del av de homosociala ritualerna på en brandstation.
26 jan 12 – Jennie Olofsson

Recension
Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap Lenita Freidenvall och Maria Jansson (red) Studentlitteratur 2011
26 jan 12 – Anne-Charlott Callerstig

Recension
Rosa. Den farliga färgen Fanny Ambjörnsson Ordfront 2011
26 jan 12 – Irene Pelayo

Recension
In på bara huden: medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannison Thorbjörn Gustafsson Chorell och Maja Bondestam (red.) 2010 Nya Doxa
26 jan 12 – Ulrica Engdahl

Enhetlighet och/eller profilering i det svenska högskolelandskapet?
Sedan början av 1960-talet har den högre utbildningen runt om i världen varit föremål för omfattande reformer avseende målsättning, struktur, styrning, ledning och inre organisation. Föreslagna och genomförda förändringar har i olika länder naturligt utgått från nationella behov och varit färgade och inramade av inhemska samhälls- och utbildningspolitiska ideologier och förändringssträvanden. Under senare år har reformerna dock ofta varit påtagligt influerade av internationella tendenser.
26 jan 12 – Berit Askling

»Jag vill inte ta ner dig, men…» Kritikens former i gymnasieskolans oppositionsseminarier
Kritik i olika former utgör en vital aspekt av vetenskaplig kunskapsbildning och akademisk socialisation. Opposition utgör ofta det sista steget i uppsatsarbeten och följer samma principer som doktorsdisputationer (Trost 2002). Men vilka former av kritik premieras och lärs ut när opposition sätts i system och bruk i skolans värld? Frågeställningen är otillräckligt belyst i tidigare forskning men torde vara signifikant inte minst med tanke på centrala målsättningar för dagens gymnasieskola1, där betydelsen av att utveckla kritiska förmågor och förhållningssätt betonas. Inom undervisning och pedagogisk forskning finns också ett tilltagande intresse för kamratvärdering (peer assessment) där studenter tränas i att ge feedback och kritik på studiekamraters prestationer.
26 jan 12 – Daniel Persson Thunqvist

Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken
Grundskolor med elever från familjer utan erfarenheter av högre utbildning visar sämre resultat än skolor med elever från familjer vana vid högre utbildning och dessa skillnader har ökat kraftigt över tid (Skolverket 2012). Både nationell och internationell forskning visar att valfrihet ökar segregationen i samhället (Kallstenius 2007, Ravitch 2011, Skolverket 2010, Böhlmark & Holmlund 2011).
26 jan 12 – Pär Isling Poromaa, Kerstin Holmlund och Agneta Hult

Från samspråk om lämplighet mot förhandling om skicklighet? - Bedömningssamtal under verksamhetsförlagd lärarutbildning
Hur man ska höja kvaliteten på lärares yrkeskunnande, är en fråga som står högt på såväl den internationella som den nationella agendan. Två aktuella studier, Hatties (2009) omfattande metastudie av skolelevers måluppfyllelse och McKinseys (Barber & Mourshed 2007) studie av framgångsrika skolsystem i den industrialiserade världen, har i dessa sammanhang rönt stor uppmärksamhet. I dessa poängteras att en central faktor, med positiv påverkan på elevernas prestationer, är kompetensen hos lärarna.
26 jan 12 – Henrik Hegender, Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger

Influens och konsistens
Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
26 jan 12 – Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman & Jan Schoultz

Det redovisade jaget En fråga om dubbel bokföring
Mina mål i svenska i år är att skriva på ett mer medvetet sätt och få ett större ordförråd. Jag ska kämpa lika mycket som förra året. För att nå mina mål tänker jag läsa varje kväll och slå upp ord som jag inte förstår. För att skriva bättre ska jag använda rättstavningshäftet som vi fick av dig [läraren]. Nu har jag blivit intresserad av att läsa böcker. Jag kan diskutera det jag läst med andra. Därför tror jag inte att det kommer att bli svårt att uppnå målet. Maria
26 jan 12 – Gunilla Granath

Kopplingen högskole- och verksamhetsförlagd lärarutbildning
Nyfiken på hur lärarutbildningen förändrats på de cirka 20 år som förflutit sedan jag var engagerad i den, läste jag två färska doktorsavhandlingar vilkas titlar antydde att min vetgirighet kunde bli stillad. Jag väntade mig inte en översiktlig bild av hur svensk lärarutbildning av idag är beskaffad, eftersom avhandlingarna behandlade var sin lokal utbildning och de riksgiltiga organisatoriska ramarna troligen medger att kursinnehåll och arbetsformer skiftar från ort till ort, men även lokala nymodigheter kan ju vara värda att beakta och begrunda, tänkte jag. Jag inbillade mig också att avhandlingarna kunde aktualisera även andra frågor av intresse att diskutera och det gjorde de.1
26 jan 12 – Karl-Georg Ahlström

Lärarutbildningen och Jan Sjunnessons post-traumatiska stress Ett genmäle
I förra numret (4/2011) av Pedagogisk Forskning i Sverige, avlossade Jan Sjunnesson båda piporna på sin hammerless mot lärarutbildningen, lärarutbildare, landets pedagogikprofessorer, lärarstudenter, skolelever, skolpolitiker - ja, i princip riktade han sina verbala hagelsvärmar mot alla som på något sätt varit involverade i den svenska ungdomsskolans utveckling (läs förfall) under efterkrigstiden (andra världskriget). Av salvan träffade ett blykorn också undertecknad eftersom jag disputerade i pedagogik 1999 och samma år började arbeta vid dåvarande Institutionen för lärarutbildning i Uppsala. Så här inledningsvis vill jag också med en gång bekänna att jag alltsedan läsningen av A S Neills bok Fria barn - lyckliga människor1, har anfäktats av progressivistiska böjelser.
26 jan 12 – Finn Calander

Om att rehabilitera krigs- och tortyroffer
Krig drabbar alla som utsätts för det, soldater såväl som civilbefolkning oerhört hårt. De som överlever bär med sig outhärdliga minnen. Att döda en människa är förhållandevis snabbt och billigt. Att förstöra en människa och det samhälle hon är en del av, är däremot arbetsamt och tidskrävande. Det kallas tortyr och syftar till att omöjliggöra den människans existens, helst också nästa generations, och därmed riva upp grunden för den människans nation. Att utplåna en hel befolkningsgrupp kräver, som vi vet, ett omfattande logistiskt maskineri. Då är det enklare att sätta skräck i och skada ett antal nyckelpersoner i den förmodade oppositionen. Därför ska dessa människor inte dö, utan de ska fortsätta att bära med sig och sprida ett gift i sin samhällskropp.
26 jan 12 – Christina Hagelthorn

Om RPC:s historia
Tal vid föreningens 40-årsjubileum
26 jan 12 – Ulla Grebo

Skräddarsydd behandling med ISTDP
Referat från RPC:s höstkonferens och workshop med Jon Frederickson 18–19 november 2011
26 jan 12 – Peter Lilliengren

S-ja till europakten
Socialdemokraterna som tidigare sa nej till svenskt deltagande i europakten har bytt ståndpunkt och accepterar nu regeringens ja-linje. När den förra "budgetdisciplinpakten" beslutades valde Sverige att stå utanför, med motiveringen att den svenska modellen var hotad. Vad är skillnaden och vad innebär de olika avtalen? Vi benar ut begreppen.
26 jan 12 – SAP: Regeringen accepterar S krav för medverkan i EUs finanspakt, EU-kommissionens förslag från den 23 november 2011: "Nya insatser för tillväxt, goda styrelseformer och stabilitet", Europeiska rådet, 20 april 2011, om Europluspakten (se bilaga 1):

Löfven blir ny s-ordförande
Socialdemokrtaternas verkställande utskott, VU, föreslår IF Metalls ordförande Stefan Löfven som ny partiledare för Socialdemokraterna, han väljs av partistyrelsen under fredagen.
26 jan 12

Storyn om Lacks celler
Medicinsk etik och rasism står i centrum i Rebecca Skloots bok Den odödliga Henrietta Lacks. Egentligen är den flera böcker. En handlar om Henrietta Lacks som dog i livmodercancer. En annan om den medicinska nyttan av hennes till synes odödliga cancerceller och en tredje om forskningsetik.
26 jan 12 – Rebecca Skloot: Den odödliga Henrietta Lacks

ROT och RUT ökar
År 2010 ökade andelen svenskar som gjorde ROT-avdrag på skatten från 9,2 till 11,9 procent. Andelen som gjorde RUT-avdrag steg från 2,6 till 4,5 procent. Preliminära uppgifter från Skatteverket visar på en fortsatt ökning 2011. Det är flest höginkomsttagare som nyttjar avdragen.
26 jan 12 – SCB Slutliga inkomster och skatter 2010

Yrkesvuxpengar till Trollhättan
Kommunerna i Trollhättan med omnejd ska kunna ansöka om sammanlagt 1000 årsstudieplatser inom yrkesvux för att "underlätta omställningen" för de Saab-anställda som förlorar jobben.
26 jan 12 – Regeringsbeslut

Var finns kunskap om våld mot barn
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga alla verksamheter - myndigheter likaväl som civila aktörer - som har kunskap om våld mot barn, inklusive sexualiserat våld mot och exploatering av barn.
26 jan 12 – Uppdrag att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m.

Förtroendet för Ove Tove slut
Ove Tove satte stopp för KD-ledaren och socialministern Göran Hägglunds tidigare stabschef Henrik Ehrenbergs tid på sin post. Ehrenberg får gå från departementet, enligt Hägglund.
26 jan 12

Krigsförsäkring kan bli krisförsäkring
En särskild utredare ska se över den statliga försäkringen av transporter i krig, och avgöra om den bör omfatta även "allvarliga krissituationer". Till att börja med ska de kriser som påverkat transportväsendet under de senaste decennierna kartläggas.
26 jan 12 – Dir 2012:4

Debatt: Den ”rätta” kunskapen
Journalistutbildningens dilemma
25 jan 12 – Elin Gardeström

Resande teorier kring journalistik*
Avskedsföreläsning 23.9.2010
25 jan 12 – Ullamaija Kivikuru

Debatt: Medier och Kosmopolitism. Varthän?
Svar från författaren till artikeln ’Medierad kosmopolitism. En empirisk inblick’, Nordicom-Information 3/2011, på inlägg från Carina Guyard & Anne Kaun: ’Den gamla kosmopolitismen i nya kläder. Ett svar till Johan Lindell’, Nordicom-Information 4/2011.
25 jan 12 – Johan Lindell

Det underforståtte i mediepolitikken
Eksempelet formidlingsplikt
25 jan 12 – Hallvard Moe

Recension
Motti Neiger, Oren Meyers och Eyal Zandberg (red.) On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age Palgrave Macmillan Memory Studies, 2011, 300s., ISBN 9780230275683
25 jan 12 – Amanda Lagerkvist

Recension
Kirsten Drotner, Mediehistorier, Frederiksberg, Samfundsliteratur 2011, 261 s, ISBN: 978-87-5931487-6
25 jan 12 – Hans Fredrik Dahl

Recension
Anker Brink Lund & Stig Andersen (red.) Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne? Viborg: Gyldendal, 2011, 195 s., ISBN 9788702104592
25 jan 12 – Vilde Schanke Sundet

Is Comment Free?
Ethical, Editorial and Political Problems of Moderating Online News1
25 jan 12 – Sanna Trygg

Inflation eller deflation i mediekonsumtionen?
En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet
25 jan 12 – Ingela Wadbring

LO: Avveckla FAS 3!
Sedan starten 2009 har cirka 37 000 personer deltagit i fas 3 av regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. 15 procent av dessa har gått vidare till jobb eller utbildning. LO är djupt kritiskt och anser att regeringen borde satsa på lönesubventionerade anställningar för att få bukt med långtidsarbetslösheten.
25 jan 12 – LO-rapport: Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av FAS 3

Personalbrist trots stora behov
Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till 2020, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekryteringsprognos. Bland annat behövs det 64 000 undersköteterskor.
25 jan 12 – SKL: Här finns Sveriges viktigaste jobb. Prognos för välfärdssektorn. , Kommunals rapport, förf. Wondmeneh, Yeshiwork: Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? , FAU rapport 2011:3, förf. Eliason, Marcus: Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider.

Kvinnofridslagstiftning skärps ej
Män som vid upprepade tillfällen hotar, förföljer och slår sina fruar, sambos eller flickvänner kan dömas för grov kvinnofridskränkning. Syftet med fridskränkningsbestämmelserna är att ta hänsyn till offer för upprepade handlingar som var och en för sig inte anses väga tungt i rätten – och det är uppfyllt, anser statens utredare.
25 jan 12 – SOU 2011:85

Nejet till europakten står fast
Socialdemokraterna håller fast vid sitt nej till europakten. Det meddelade Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Tommy Waidelich efter S-riksdagsgruppens möte i dag.
24 jan 12

Österberg: Vi diskuterar namn
Socialdemokraternas verkställande utskott fortsätter nu sitt krismöte om hur man ska agera för att ta fram en ny partiledare. Enligt Sven-Erik Österberg diskuteras tänkbara namn.
23 jan 12

Juholt avgick som partiledare
Efter bara tio månader avslutades Håkan Juholts tid som S-ledare. Håkan Juholt satte själv punkt för sin rekordkorta tid som partiledare med en presskonferens i Oskarshamn. Men beslutet föregicks av ett två dagar långt krismöte med socialdemokratiska partiets verkställande utskott, VU.
21 jan 12 – Håkan Juholt lämnar

VU tror och litar på Juholt
Enligt uppgift till TT har Socialdemokraternas verkställande utskott, VU, under fredagen ställt sig bakom Juholts version av hur partiets omdiskuterade budgetmotionen hanterades. När ledamöterna lämnade Socialdemokraternas partihögkvarter sade flera av dem att VU har förtroende för partiledaren Håkan Juholt.
19 jan 12 – TT

Budgetdisciplin i Euroland brådskar
Europakten står högst på agendan när statsminister Fredrik Reinfeldt träffar Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Berlin i kväll. Det brådskar med att se en reformering av de skuldtyngda ekonomier i Europa, sade Reinfeldt till ett pressuppbåd på Bromma flygplats före avfärden.
19 jan 12

Staten bör investera mera
När SNS Konjunkturråd betygsätter regeringens ekonomiska politik får utgiftstaken och överskottsmålet beröm. Men de samhälleliga infrastruktur-investeringarna har pressats ner. Därför föreslår rådet vad de kallar för ”investeringsgolv”. Dessutom vill man ge Riksbanken mer befogenheter.
19 jan 12 – 2012. Enkla regler, svåra tider – behöver stabiliseringspolitiken förändras?

Reglera storbankerna
Finansmarknaden måste regleras så att skattebetalarna slipper stå för notan när bankerna krisar, kräver sex nordiska vänsterpartiledare. De menar att storbankerna växt på det övriga samhällets bekostnad.
19 jan 12 – DN Debatt: ”Ny reglering behövs för att säkra medborgarnas pengar”

Lärarfack överlämnar lönekrav
Lärarfacken kräver 10 000 kronor mer i lön i den pågående avtalsrörelsen. I dag överlämnade fackförbunden sina krav, dock utan att precisera hur många procent som krävs i löneökning.
19 jan 12

Lättare för familjer att återförenas
En ny dom i Migrationsöverdomstolen kommer att göra det lättare för barnfamiljer att återförenas i Sverige.
19 jan 12 – TT

- Ni skänker bort våra tillgångar
Klassiska och förskjutna positioner i årets första partiledardebatt: Håkan Juholt försökte sig på ett socialdemokratiskt brandtal och anklagade Moderaterna för att skänka bort skattebetalarnas gemensamma tillgångar. Miljöpartiet debatterade småföretagande och jobb - och Vänsterpartiet gjorde anspråk på klimatfrågorna. Mest tid ägnades dock den nya Europapakten och utförsäljningarna inom välfärden.
18 jan 12 – Partiledardebatt, videosändning, Snabbprotokoll 2011/2012:57

- Ni skänker bort våra tillgångar
Klassiska och förskjutna positioner i årets första partiledardebatt: Håkan Juholt försökte sig på ett socialdemokratiskt brandtal och anklagade Moderaterna för att skänka bort skattebetalarnas gemensamma tillgångar. Miljöpartiet debatterade småföretagande och jobb - och Vänsterpartiet gjorde anspråk på klimatfrågorna. Mest tid ägnades dock den nya Europapakten och utförsäljningarna inom välfärden.
18 jan 12

Serafen såldes för 20 miljoner
Serafen såldes för knappt 700 000 kronor till läkarna. Nu, fyra år senare, har vårdcentralen sålts till Capio för minst 20 miljoner kronor.
18 jan 12 – DN: Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral. Serafen såld igen

Ett tak för alla patientavgifter
Regeringens utredare Bo Könberg vill återgå till ett samlat högkostnadsskydd för patienternas avgifter på läkemedel, vårdbesök och sjukresor. Han föreslår dessutom att en äldreomsorgsfond inrättas för att klara fyrtiotalisternas omsorgsbehov.
17 jan 12 – SOU 2012:2

Högskolebyråkratin får ny myndighet
Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) bör läggas ner, menar regeringens utredare. I stället ska två nya myndigheter ta mer renodlat ansvar för kontroll respektive service.
17 jan 12 – SOU 2012:1

Vad betyder medborgarskapet?
Med länder som USA och Kanada för ögonen ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att ringa in och formulera medborgarskapets symboliska betydelse. Förhoppningen är att detta ska kunna driva på integrationen – ett uttryck som hade behövt preciseras.
17 jan 12 – Dir 2012:2

Oenighet om Europapakten
Socialdemokraternas förre partiledare Göran Persson har sagt sitt: Sverige borde "självklart" gå med i den finanspolitiska pakt som snörs ihop just nu i Europa. Sverige har redan genomfört de reformer som krävs, menar Persson, och har inget att förlora på att delta. Varken LO eller TCO håller med om den analysen.
12 jan 12

Torgets makt är över
Revolutionen i Egypten som utgjorde en central del i det som kallas den ”arabiska våren” var ett brokigt skede som gick snabbt och där det för en utomstående stundom var svårt att förstå vad som egentligen hände.
12 jan 12 – Per Björklund, Mattias Gardell, Bitte Hammargren och Jan Hjärpe: Revolution i Egypten

Steriliseringar kan fortsätta
Kristdemokraterna har förmått övriga borgerliga partier att avvakta med att slopa kravet på att personer som byter juridiskt kön måste underkasta sig sterilisering, enligt uppgifter till Tidningarnas Telegrambyrå. Detta trots att tvångssterilisering är klassat som ett brott mot mänskligheten - och att en majoritet i riksdagen vill avskaffa kravet.
12 jan 12 – Socialstyrelsens utredning 2010: "Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd."

Skatten höjs i 64 kommuner
64 av landets 290 kommuner höjer kommunalskatten i år, meddelar Statistiska Centralbyrån. Endast 6 kommuner sänker skatten. Den störsa höjningen - knappt en procentenhet - görs i Ydre och Arjeplog. Den största sänkningen äger rum i Alvesta.
11 jan 12 – Kommunalskatter 2012. Pressmeddelande från SCB Nr 2012:6

Fler arbetslösa - trots lediga jobb
Missmatchen på svensk arbetsmarknad är stor. De arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det konstaterar Svenskt Näringslivs och LO:s gemensamma trygghetsfond TSL i sin senaste helårsrapport.
11 jan 12 – Trygghetsfonden TSL Rapport helåret 2011 "Från dur till moll"

Skolor får införa visst slöjförbud
Skolor kan förbjuda elever att bära heltäckande slöja i vissa situationer, slår Skolverket fast och går därmed emot Diskimineringsombudsmannen.
11 jan 12 – Elever med heltäckande slöja i skolan

Skolk går ut över familjen
När elever skolkar går de miste om studiestödet. Från och med årsskiftet kan dessutom det så kallade inackorderingstillägget ryka om barnet ertappas med olovlig frånvaro. Det finns en problematisk koppling mellan studiestödsystemet och hela familjens ekonomi.
11 jan 12 – Dir 2011:122

Vård trots oeniga föräldrar
Barn i behov av vård eller andra sociala insatser ska inte hamna i kläm när föräldrarna är oense. Socialnämnden ska ges rätt att fatta beslut om vårdinsatser även när en av vårdnadshavarna motsätter sig detta.
11 jan 12 – Prop 2011/2012:53

Både Hägglund och Odell skulle gå
Flera kristdemokrater har jobbat med en hemlig plan för att få slut på striden mellan partiledaren Göran Hägglund och utmanaren Mats Odell. Båda skulle bort och partisekreteraren Acko Ankarberg föreslås som ny ledare.
11 jan 12

Ledare: Faran med styrd forskning
När Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) gav ut antologin Konkurrensens konsekvenser (Hartman 2011) uppstod en livlig diskussion. Flera av SNS tunga näringslivsunderstödjare uttalade sitt missnöje med denna skrift, vilket väckte oro i forskarsamhället: Vill näringslivet enbart stödja forskning om de får styra vilka resultat som presenteras? En rad namnkunniga forskare anförde i Dagens Nyheter att SNS fallit undan för näringslivets påtryckningar (Calmfors m fl 2011).
10 jan 12 – Niclas Berggren och Andreas Bergh

Globalisering och matchning på arbetsmarknaden
I denna uppsats undersöks empiriskt hur ökad globalisering påverkar matchningen på arbetsmarknaden. Vi använder samkörda individ-, arbetsställe- och företagsdata för perioden 1995–2005 och fokuserar på företag med minst 20 anställda. Matchning mäts som korrelationen mellan företagens och individernas produktiva egenskaper. Vi finner att matchningen förbättrats under perioden 1995–2005 och att utländska tullar på svensk export försämrar matchningen. Slutsatsen är att ekonomisk öppenhet har en positiv effekt på matchning, framför allt i industrier med komparativa fördelar.
10 jan 12 – Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln
Många marknader kännetecknas av omfattande förändringar i marknadsstrukturen över tid. Ett exempel är dagligvaruhandeln som under de senaste decennierna gått mot allt större men färre butiker. Det finns i dag förvånansvärt lite kunskap om hur vi kan studera mekanismerna bakom denna typ av förändringar. Mot bakgrund av detta tar vi fram en dynamisk modell för att studera strategisk interaktion mellan butiker över tid. Ett centralt bidrag är att vi kan använda modellen för att via simuleringar utvärdera effekter av hypotetiska och faktiska policyförändringar. Både analysen och resultaten ger nya insikter av intresse för såväl forskare som aktörer inom näringsliv och politik.
10 jan 12 – Matilda Orth och Florin Maican

Kvinnor i politiken och män vid makten? Könskvotering och konkurrens i svenska kommuner
Kvinnor utgör nästan hälften av Sveriges folkvalda, men andelen är betydligt lägre på mer inflytelserika positioner. Vi visar att familjeansvar och färre personröster kan förklara delar av kvinnors underrepresentation. Vi föreslår och testar sedan hypotesen att kvinnors karriärer begränsas av manliga makteliter. Elitens styrka mäts genom den kvantitativa effekten på andelen kvinnor av Socialdemokraternas strikta könskvotering ”Varannan Damernas”. Analysen visar att kvinnors nackdel i återval härrör från kommuner med starka eliter. Den visar också att politisk konkurrens minskar könsskillnaderna i befordran till inflytelserika positioner. Detta är förenligt med att låg konkurrens tillåter historiskt starka eliter att behålla sin maktposition genom strategisk nominering.
10 jan 12 – Johanna Rickne och Olle Folke

Finns det en anhopning av skattebetalare vid brytpunkten för statlig inkomstskatt?
Det ska finnas en anhopning av individer vid brytpunkten för statlig inkomstskatt om individer är känsliga för marginalskatteförändringar. Ett robust mönster är att löntagare inte anhopas vid brytpunkten för statlig skatt. För småföretagare, å andra sidan, går det att detektera en tydlig anhopning vid brytpunkten, men de implicerade skattebaselasticiteterna är små. Nollresultatet för löntagare bör tolkas som att den kortsiktiga responsen på skatteförändringar vid denna inkomstnivå är negligerbar. Nollresultatet kan också användas för att beräkna en övre gräns på den långsiktiga responsen på marginalskatteförändringar.
10 jan 12 – Spencer Bastani och Håkan Selin

Deltidsarbetslöshet och optimal a-kassa
Många deltidsarbetande är ”deltidsarbetslösa” och vill arbeta mer än vad de har möjlighet till. Deltidsarbetslösa personer kan under vissa villkor få arbetslöshetsersättning. A-kassa till deltidsarbetslösa har troligen (åtminstone delvis) andra effekter än a-kassa till arbetslösa. Högre ersättning till deltidsarbetslösa kan leda till att heltidsarbetslösa söker mer aktivt efter arbete och blir mer benägna att ta ett deltidsjobb som en språngbräda till heltidsarbete. Vi utvecklar en sök- och matchningsmodell för att undersöka hur optimal a-kassa till såväl heltids- som deltidsarbetslösa bör utformas. Vi kalibrerar modellen till svenska arbetsmarknadsdata och studerar välfärdseffekterna av a-kassenivåer och tidsgränser.
10 jan 12 – Susanne Ek

Riktad teknologisk förändring: Det handlar om kunskap
Varför blir ekonomier låsta i ofördelaktiga jämvikter med smutsiga energikällor eller okvalificerad arbetskraft? När flera produktionsfaktorer används behövs modeller med riktad teknologisk förändring (RTF), men dessa används alltför sällan. Vi bygger en enkel RTF-modell och visar att relativ investering i faktorkompletterande teknologi är lika med de relativa faktorandelarna; detta leder till stabilitet i system med faktorer som är komplement och instabilitet när faktorerna är substitut. Sedan visar vi vikten av hur olika typer av kunskap är länkade till varandra och lanserar en modell som kan förklara låsningar i ’dåliga’ jämvikter.
10 jan 12 – Rob Har

Vart tar pengarna vägen? – Om behovet av bättre uppföljning för ökad effektivitet i offentlig sektor
Det är inte möjligt att följa kostnaderna för infrastrukturinvesteringar från regeringens investeringsplan och riksdagens budgetbeslut till kostnaden vid upphandlingstillfället och till slutlig resursförbrukning. I uppsatsen diskuteras tänkbara förklaringar. Oavsett anledning är bristen på uppföljning problematisk eftersom både den interna styrningen och regeringskansliets styrning av myndigheten försvåras. Det mesta talar för att det till mycket begränsade kostnader går att utforma system som gör det möjligt att dra lärdomar av både goda och mindre goda erfarenheter och därmed förbättra kostnadseffektiviteten i offentlig sektor.
10 jan 12 – Jan-Eric Nilsson, Mats Bergman, Svante Mandell, Johan Nyström och Roger Pyddoke

Ragnar Bentzel 1917–2005
Ragnar Bentzel hade inga ovänner. Han hade en sällsynt läggning för humor, självironi och vänlighet. Han intervjuades en gång på 1980-talet av en journalist som kallade honom för ”demonprofessor”. Längre från verkligheten kan man inte komma. Journalisten hade sett den yviga, vita kalufsen och dragit fel slutsats.
10 jan 12 – Villy Bergström

Utvärdering efterlyses
Få kunde ana vilket liv det skulle bli när SNS i höstas gav ut en antologi om konsekvenserna av att privatisera driften av skattefinansierade välfärdstjänster. Den efterföljande debatten har varit osedvanligt animerad och efterspelet inom SNS blev också dramatiskt. I den här artikeln koncentrerar jag mig dock helt på antologins innehåll. Till att börja med försöker jag placera antologin i svensk kontext och diskutera varför den offentliga sektorn har öppnats för konkurrens. Därefter redogör jag för antologins framställning av konkurrensens konsekvenser och skärskådar dess slutsatser.
10 jan 12 – Henrik Jordahl

Välskrivet om arbetarfrågan
Förra sekelskiftet var en tid med utmaningar som i vissa avseenden för tankarna till vårt eget sekelskifte. Då gällde det arbetarfrågan. Nu står invandrarfrågan i fokus. I båda fallen handlar det om hur en grupp som till stor del befinner sig i ekonomiskt och socialt utanförskap ska kunna integreras (dras eller slå sig in) i samhällets huvudfåra.
10 jan 12 – Benny Carlson

Färre uteliggare men fler hemlösa
Det visar Socialstyrelsens aktuella kartläggning av människor som står utestängda från den så kallade "ordinarie bostadsmarknaden". Därunder ryms knappt 300 individer som tvingas sova utomhus eller i offentliga byggnader; färre än vid den senaste undersökningen. Men i övrigt breder boendeproblemen ut sig - och de har bäring på hur arbetsmarknaden fungerar.
10 jan 12 – Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär

Fler femtonåringar röker
I början av sextiotalet rökte näranog varannan man i Sverige, och i början av åttiotalet tre av tio kvinnor. Idag har andelen vuxna dagligrökare sjunkit till 11 procent. Men andelen 15-åringar som röker har börjat öka igen efter tio års minskning.
10 jan 12 – Sammanfattning Nationella folkhälsoenkäten 2011

Höga förväntningar på Sjöstedt
Förväntningarna är höga på den nyvalde Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Hans mål är att partiet ska ingå i en ny regering efter valet 2014. Men han är inte intresserad av att bilda en rödgrön allians, likt den 2010.
6 jan 12 – Jonas Sjöstedts första tal som nyvald partiordförande

Från rasbiologi till ärftlighetsskräck. Nils von Hofsten, nätverket och steriliserings-verksamheten
Björkman disputerade i september 2011 på den vetenskapshistoriska avhandlingen Den anfrätta stammen. Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963. För närvarande studerar hon biomedicinskt laboratoriearbete med fokus på laboratorieassistenters historiskt osynliggjorda arbete.
5 jan 12 – Maria Björkman

Medicin och krig
– Svenska erfarenheter från sjukvårdsarbete i utländska konflikter
5 jan 12 – Tomas Gustafsson

Sverige och läkare på flykt undan nazismen
Den 30 januari 1933 utsågs Adolf Hitler till rikskansler. Efter maktövertagandet följde den nazistiska likriktningen. Vid det nazistiska maktövertagandet var fem procent av läkarna medlemmar i nationalsocialistiska tyska läkarförbundet (NSDÄB). Åtta månader efter makttillträdet hade andelen medlemmar i NSDÄB ökat till 20 procent, och 1938 till 39 procent.
5 jan 12 – Ulf Högberg

Patienten, valfriheten och logiken – frågor av vår tid
Recension av boken: Omsorgens logik. Aktiva patienter och valfrihetens gränser. Bokens författare: Annemarie Mol Arkiv förlag, Lund, 2011
5 jan 12 – Jörgen Lundälv

Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning
Vi lever i det personliga vittnesmålets tid. En tid när möjligheten, kanske också behovet och i vart fall benägenheten att delge andra vår upplevelse av vardagens skeenden är mer etablerad än någonsin tidigare. Måhända är det därför den litterära genre som benämns patografi under de senaste decennierna har växt sig stark på bokmarknaden. Böcker där enskilda individers upplevelse av sjukdom, behandling och sorgearbete står i centrum. Närgångna och ofta djupt personliga vittnesmål om den egna kroppens tillfälliga eller slutliga förfall och de tankar och känslor detta för med sig. Antalet titlar inom den patografiska genren är stort och ständigt växande, med några välkända exempel i Ro utan åror av Ulla-Carin Lindqvist, Fjärilen i glaskupan av Jean-Dominique Bauby och Slutord av Sven Delblanc.
5 jan 12 – Jonatan Wistrand

Medicinhistoria i Lund – en kort översikt
Flera omtalade medicinska upptäckter har gjorts vid sjukhuset och universitetet i Lund. Här konstruerades exempelvis den första konstgjorda njuren av läkaren Nils Alwall (1) och här registrerades de första ultraljudsbilderna av ett arbetande hjärta av ingenjören Helmut Herz och hjärtläkaren Inge Edler. Den medicinska forskningen har dock inte bara varit en tveklös framgångssaga. Här gjordes också den så kallade Vipeholmstudien i början av 1950-talet för att studera naturalförloppet vid kariesutveckling. Under flera år erbjöds mentalt handikappade barn seg och söt kola i olika mängd med ökad kariesförekomst till följd, utan att förebyggande tandvård eller regelbunden tandborstning genomfördes, detta i syfte att studera kariesutveckling. Projektet kan idag används som ett svenskt exempel på oetisk medicinsk forskning (2). Kunskaper om såväl medicinska framsteg som felsteg är viktiga för en ödmjuk syn på dagens medicinska kunskapsfält. Medicinsk praktik är dock inte bara medicinsk vetenskap.
5 jan 12 – Tomas Gustafsson, Nils Hansson, Jonatan Wistrand och Peter M Nilsson

Medicinhistoria i social belysning
Medicinens historia är globalt sett ett etablerat akademiskt ämne. En trend under det senaste decenniet är att medicinhistoriska institutioner vid universitet har blivit en del av större tvärvetenskapliga områden – ibland kallade medical humanities – där ämnet samsas med medicinsk etik, litteratur- och konstvetenskap, idéhistoria, psykologi, sociologi, genusvetenskap, religion och filosofi. Förbindelserna mellan medicin och humaniora är dock inte nya: Vad symboliserar släktskapet tydligare än Apollon, en grekisk gud för medicin och diktkonst?
5 jan 12 – Nils Hansson

Folkhälsoarbetets historia i socialmedicinsk belysning
Folkhälsoarbetets historia kan skildras utifrån hur olika uppfattningar kring sjukdomars orsaker ständigt har förändrats, och genom mänsklighetens historia har de stora hälsoproblemen ofta varit samhällsproblem. Därmed har utvecklingen till stor del följt den medicinska förståelsen och praktiken. För att komma tillrätta med historiens övergripande hälsoproblem har människan ibland tvingats lära sig förstå och bemästra smittsamma sjukdomar, men det har också inneburit åtgärder av mer basal natur, som att tillhandahålla vatten och livsmedel av god kvalitet. Ur dessa insatser har sedan folkhälsoarbetet uppkommit och utvecklats, och socialmedicinen har varit en nära bundsförvant i denna progression. I Sverige, men även i många andra länder, har det bedrivits folkhälsoarbete i många hundra år, trots avsaknad av specifika teorier och utan att för den skull benämnas som just folkhälsoarbete (1).
5 jan 12 – Andreas Vilhelmsson

Smuts – fara eller skydd? En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal
I de årsrapporter som svenska provinsialläkare skrev 1850-1900 är beskrivningarna av allmogens stora smutsighet vanliga, utförliga och ibland hårresande1. Provinsialläkare Grenander i Naum sade sig exempelvis vara van vid att hitta kalvar och svin i boningsrummen under vinterhalvåret, men fann det anmärkningsvärt att i sängar träffa på värpande höns (1-2). Syrligt skrev han också att: ”man kan blott på smutsen och fläckarne af fett, kaffe, mat eller snus i papperet, hvarå vissa kommunalordförander lemna sina helsovårds uppgifter, sluta till, att stor orenlighet måtte råda hos dessas författare, som väl ändå skulle räknas bland de förnämsta sockenboarne, och föregå de öfrige med goda exempel” (1).
5 jan 12 – Annelie Drakman

Karl Evang, Mogens Fog och Axel Höjer – tre skandinaver i kampen för bättre folkhälsa
Tre märkesmän i Skandinavien för en bättre folkhälsa, norrmannen Karl Evang, svensken Axel Höjer och dansken Mogens Fog, porträtteras. De gjorde alla, på olika sätt, viktiga bidrag till en modernisering och demokratisering av hälso- och sjukvården – Evang och Höjer som högsta tjänstemän inom den medicinska byråkratin; Fog genom sitt arbete framför allt politiskt och inom utbildningens värld.
5 jan 12 – Urban Janlert

Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning
Det finns i medicinhistorien åtskilliga personligheter och epoker som har förknippats med radikal medicin om man med detta menar en kritisk och nydanande medicin som inte bara kritiserat förlegade medicinska uppfattningar utan även sociala missförhållanden förknippade med ohälsa. Med denna breda definition kan det vara av intresse att skildra några centrala gestalter och deras samtid med syftet att lära från historien och de utmaningar som olika läkare och andra inom vården ställts inför.
5 jan 12 – Peter M Nilsson

Avhandlingspresentation
Nature and public health – aspects of promotion, prevention, and intervention
5 jan 12 – Matilda Annerstedt

Till redaktören för Socialmedicinsk Tidskrift
I ledaren för Socialmedicinsk tidskrift 6/2011 påstås att två medarbetare vid Folkhälsoinstitutet fått reprimander för att de deltagit som temaredaktör och skribent i Smt:s temanummer 4/2011 som handlade om Post Marmot Sverige. Det är fel. Vid myndigheten har inte förekommit några disciplinärenden under de senaste åren.
5 jan 12 – Saman Rashid

Lyda är inte samma sak som lyda under
”Lagpositivism breder ut sig vilket betyder att den offentliga etiken inte uppmärksammas utan ersätts av bokstavstolkning av oprecisa lagar – hur nu det skall gå till”.
5 jan 12 – Karin Melinder

Styrning och ansvar inom statsförvaltningen
Styrning och ansvar inom statsförvaltningen har blivit ordentligt uppmärksammad i svenska media under våren 2012 genom den s.k. Saudiaffären. Det som skett i uppföljningen av Marmot kommisionens arbete och som jag kommenterade i en ledare betitlad ”Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik – Vad vill vi ha? (1)” har renderat kommentarer. I kommentaren från Statens Folkhälsoinstitut poängteras fhi´s lydnadsplikt (se kommentar under debatt, no 1, 2012). I sak har vi inte skilda åsikter. De statliga verken har under 2000-talet blivit allt hårdare politiskt styrda med s.k. lydnadsplikt om det föreligger regeringsbeslut. Men, är det en utveckling som vi skall acceptera? Hur har det blivit så här? Vad vill vi ha framöver?
5 jan 12 – Bo J A Haglund

Antal besökare på Socialmedicinsk tidskrifts webbplats ökar
Socialmedicinsk tidskrift (smt) har sedan 1924 utgjort ett viktigt forum i den svenska hälsopolitiska debatten. År 2011 presenterades smt för andra året även som nätbaserad upplaga med fritt tillgängliga artiklar på nätet (s.k. Open Access tidskrift).
5 jan 12 – Bo J A Haglund

Avhandlingspresentation
Barns självrapporterade hälsa: Betydelsen av socialt kapital i skolan och närområdet
5 jan 12 – Ulrika Eriksson

Misshandel av systemet – Medborgare som inte sätter punkt
I Sverige har det länge funnits en statsdriven önskan om att människor skall påtala brister i det offentliga. Samtidigt har det alltid funnits en grupp personer som, även om de ofta har fog för sitt klagande, driver sin sak längre, mer frenetiskt och oftare än vad normerna bjuder att oförrätten föranleder. Dessa medborgare som inte sätter punkt (här kallade MISP) är sannolikt inte många till antalet, samtidigt som vården och myndigheterna hävdar att allt större resurser går till att bemöta och hantera ”besvärliga” personer och deras ärenden på ett rättssäkert sätt.
5 jan 12 – Jonas Stier

Investera i barns hälsa
Recension av boken: Investera i barns hälsa Bokens författare: Sven Bremberg och Lilly Eriksson (red) Gothia Förlag, Stockholm 2010
5 jan 12 – Peter Allebeck

LO krympte med 12 000 medlemmar
Landsorganisationen (LO) har krympt för 16:e året i rad. I fjol föll medlemsantalet med 12 000 personer, uppger Ekot i Sveriges Radio. Och de under 25 år blir allt färre vilket oroar LO:s Jonas Ivman mest:
3 jan 12

Många vill ha dubbel V-bas
Mer än vartannat partidistrikt vill ge Vänsterpartiet dubbelkommando, visar en rundringning till de 24 distrikten.
3 jan 12

Ingen hejd på kritiken av Juholt
Det är dags att sätta punkt för kritiken mot Håkan Juholt. Det säger flera socialdemokrater efter ex-ministern Ylva Johanssons senaste känga mot S-ledaren.
2 jan 12 – SR P1-morgon (vju med Juholt, Sahlin mfl)

Trögt i dörren för partierna
Det har blivit allt svårare för politiska ungdomsförbund att få besöka skolorna i Göteborg. Företrädare för förbunden säger till P 4 Göteborg att det ofta blir nej efter det att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.
2 jan 12

Fler afghaner söker asyl i Sverige
Flyktingströmmen från Afghanistan är fortsatt stor. Många asylsökande kommer också från Somalia, Serbien, Eritrea och Irak.
2 jan 12

Allt fler bibliotek försvinner
Svensken lånar allt färre böcker och de senaste femton åren har vart femte bibliotek försvunnit, visar statistik från Kungliga biblioteket.
2 jan 12

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se