Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
1353 artiklar
 
Kräver krispaket för välfärdssektorn
Den rödgröna oppositionen kräver ett nytt krispaket som ger även kommuner och landsting möjlighet att stå emot de värsta effekterna av den ekonomiska krisen.
30 dec 08

Tolgfors går inte hem hos gräsrötter
Anders Borg är toppen medan Sten Tolgfors och Ewa Björling är botten. I alla fall när allianspolitiker i kommunerna rankar regeringens medlemmar.
30 dec 08

CSN kritiseras för slapp kontroll
Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN) struntar i att driva in skulder från personer som bor utomlands, enligt Riksrevisionen.
30 dec 08

Gaza är ett getto
När Hamas vann parlamentsvalet 2006 skruvades konfliktnivån upp flera varv i det tättbefolkade Gaza, där Hamas har sitt starkaste fäste. Dess politiska motståndare al-Fatah har vägrat att godta en regering ledd av Hamas. Även Israel försöker få bort Hamas från makten.
29 dec 08 – Ormestad, Catrin: Gaza - en kärlekshistoria

USA håller svensk fånge i Irak
En 40-årig svenskirakier hålls sedan i maj fången av amerikanska myndigheter utanför Bagdad.
29 dec 08

Bomber över Gaza
I massiva israeliska flyganfall lades hela kvarter i Gaza i ruiner på lördagsförmiddagen. Över 200 palestinier dödades i den blodigaste dagen på årtionden i konflikten. Israel antyder att offensiven går ut på att fälla Hamas styre.
27 dec 08

Upp för moderaterna i nya mätningar
Moderaterna stärker sin ställning samtidigt som socialdemokraternas svacka bryts, visar en opinionsundersökning.
26 dec 08

Stureplanscentern för mer kärnkraft
Centerpartiet är fortsatt kluvet i kärnkraftsfrågan. Efter partiledaren Maud Olofssons kommentar om att "sluta tjafsa i kärnkraftsfrågan" vädrar nu centerpartister som vill ha mer kärnkraft morgonluft.
26 dec 08

Stor okunskap om skatter
Svenskar har uppseendeväckande dåliga kunskaper om skatterna, anser experter i regeringens globaliseringsråd. Exempelvis känner bara drygt hälften som Sifo frågat till att ett jobbskatteavdrag har införts.
24 dec 08

Svårt att vara rymmare
Alla kan vi nog fascineras av rymmaren. Vi känner igen honom från film och böcker, den djärve mannen som är på flykt från en ofta orättvis fängelsedom för att söka upprättelse. För docenten i socialt arbete Bengt Svensson har fascination tagit honom ett steg längre.
23 dec 08 – Svensson, Bengt: Rymmare

Kritik för press av utvisningshotade
Migrationsverket får kritik för att pressa utvisningshotade att skriva på så kallade nöjdförklaringar. Den som skriver på förbinder sig att lämna landet i stället för att överklaga ett utvisningsbeslut.
23 dec 08

Stora olikheter vad elev får kosta
Pengar till skolan fördelas väldigt olika i Sveriges kommuner, enligt en rapport. Lärarnas Riksförbund ser olikheterna som ett "hot mot en likvärdig utbildning" och vill nu att staten utreder skolans kommunalisering.
23 dec 08

Dyr gas hotar efter toppmöte
Ministrar från gasexporterande länder kom på tisdagen överens om ett närmare, formaliserat samarbete. Den nya organisationen väcker viss oro i omvärlden, där den befaras kunna få en roll liknande oljeländernas Opec.
23 dec 08

Mycket Borg i medierna
Moderaterna har dominerat riksmedierna under hösten när rapporteringen handlat mycket om den ekonomiska krisen. Finansminister Anders Borg (m) har synts nästan lika mycket som s-ledaren Mona Sahlin. Det visar medieanalysföretaget Cisions senaste Politikerbarometer, skriver Dagens Nyheter.
23 dec 08

Allt dyrare med hyrläkare
Landstingens kostnader för att hyra in läkare till underbemannade vårdcentraler har ökat kraftigt i år, uppger Ekot.
22 dec 08

Svartjobb för miljarder i hyrbransch
När Skatteverket specialgranskade uthyrning av personal inom bygg-, städ- och transportsektorn avslöjades svartjobb för miljarder.
22 dec 08

Obama laddar med ekonomivitaminer
Ett nytt stimulanspaket värt kanske över 850 miljarder dollar och en arbetsgrupp ledd av vicepresident Joe Biden för att stärka den för ekonomin så viktiga medelklassen. Så ser Barack Obamas vitamininjektion för USA:s ekonomi ut.
21 dec 08

Monologen som en resurs i klassrummet
För de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär den svenska skolan särskilda utmaningar eftersom de vanligtvis förväntas lära sig svenska som sitt andraspråk, samtidigt som de utvecklar kunskap i olika ämnen genom detta språk. Det innebär att språk samtidigt utgör både mål och medel för skolans verksamhet. De flesta andraspråkselever utvecklar snabbt en kompetens i det vardagliga här-och-nu-språket som används i kommunikation exempelvis på skolgården.
20 dec 08 – Åsa Wedin

Har dagens tonåringar sämre studieförutsättningar? En studie av förskjutningar i intelligenstestresultat från 1960-talet och framåt
Sedan 1930-talet har det pågått en livlig debatt om intelligensutvecklingen, närmare bestämt om nivån stiger eller sjunker. Det finns i detta sammanhang inga möjligheter att i detalj redogöra för alla de argument och motargument som framförts, utan vi får i stället hänvisa till omfattande översikter.
20 dec 08 – Allan Svensson

Svenska pedagogikavhandlingar En studie aktualiserad av elevers svårigheter att i Åk 9 nå godkända resultat i svenska, matematik och engelska
Ett av de flitigast diskuterade problemen inom svensk skola har under senare år varit, att många elever gått ut högstadiet utan godkända betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska.
20 dec 08 – Harald Eklund

Didaktisk renässans?
Det är en i många avseenden specifik utredning om lärarutbildningen (SOU 2008:109) som tagit form via ett politiskt spel.
20 dec 08 – Tomas Englund

Hut! Något fattas
Landet har nyligen begåvats med en utredning, döpt till HUT 07 (SOU 2008:109), som antas kunna visa vägen till en mera hållbar lärarutbildning än tidigare utredningar gjort. Bland annat rekommenderas en kraftig satsning på utbildningsvetenskap.
20 dec 08 – Karl-Georg Ahlström

Uppsatshandledning och kontrakt En rimlig kombination?
I boken Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering med Sharon Rider och Anders Jörnesten som redaktörer, finner läsaren elva kritiska essäer om samtida förändringar inom de svenska universiteten.
20 dec 08 – Torbjörn Friberg

Fakultetsopponenten sammanfattar
Anders Ljungar-Chapelon - Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv (Malmö: Musikhögskolan i Malmö, 2008)
20 dec 08 – Sture Brändström

Ledare: Kön, resultat och urval
Pojkar och flickor presterar olika bra i skolan. I grundskolan har flickor i genomsnitt högre betyg än pojkar. Detta gäller i nästan alla ämnen. Flickor har också högre betyg på nationella prov, men där är skillnaderna mycket mindre.
20 dec 08 – Magnus Wikström

2008 års ekonomipris till Paul Krugman: Internationell handel och ekonomisk geografi
Utrikeshandel och lokalisering av ekonomisk verksamhet har under århundraden utgjort centrala områden för ekonomisk analys. 2008 års ekonomipristagare Paul Krugman har utarbetat en ny teori för dessa frågor. Härigenom har han förenat de tidigare åtskilda forskningsfälten utrikeshandel och ekonomisk geografi.
20 dec 08 – Peter Englund, Per Krusell och Mats Persson

Bolaget och dess styrelse: Vad betyder bolaget för kvinnorepresentationen?
Den låga andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har länge förklarats med "brist på lämpliga kvinnor". Förändringarna på arbetsmarknaden och inom utbildningen har inneburit att kvinnor och män idag är mer lika än olika vilket är skäl nog för många att ifrågasätta detta argument.
20 dec 08 – Åsa Löfström

Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning
Diskriminering av homosexuella är förbjudet i Sverige. Trots detta är den ekonomiska forskning som finns på området begränsad. I artikeln presenteras resultat från forskningsprojekt rörande homosexuellas situation på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Resultaten är i linje med resultat från internationell forskning.
20 dec 08 – Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Ung och mer segregerad - ekonomisk och etnisk polarisering i svenska storstadsregioner
Den ekonomiska och etniska bostadssegregeringen har kommit i fokus för debatt och politik. Här presenteras en ny studie som beskriver och analyserar problematiken utifrån ekonomiska villkor för barn i Sveriges storstadsregioner åren 1990, 1996 och 2002.
20 dec 08 – Danuta Biterman, Björn Gustafsson 0ch Torun Österberg

"Mechanism design" och bostadsmarknaden - några reflexioner
Andersson och Svensson (2008) - i fortsättningen A&S - diskuterar hur tankarna i litteraturen om mechanism design kan appliceras på bostadsmarknaden.
20 dec 08 – Hans Lind

"Mechanism Design" och bostadsmarknaden Replik till Hans Lind
På ett annat ställe i detta nummer har Hans Lind kommenterat vår artikel "Effektiva hyror - en tillämpning av teorin för Mechanism Design" (Andersson och Svensson 2008). Ett av Linds två huvudsyften är att påpeka "några problem i de alternativ och argument" (s 56) som vi presenterade i vår artikel. I denna replik till Hans Lind vill vi redan ut ett par viktiga missuppfattningar samt peka på några problem i Linds reflexioner.
20 dec 08 – Tommy Andersson och Lars-Gunnar Svensson

Fågel Fenix - ett exklusivt varumärkes pånyttfödelse?
Roland Andersson beskriver i Ekonomisk Debatt 8, 2007 det bedömningsarbete som låg bakom de sakkunnigas förslag till en (ny) civilekonomexamen.
20 dec 08 – Lars Torsten Eriksson

Svar till Eriksson angående rätten att utfärda civilekonomexamen
Professor Lars Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle ifrågasätter det arbete som Högskoleverkets bedömningsgrupp har gjort beträffande de kriterier som den tog fram för att avgöra vilka lärosäten som skulle få rätten att utfärda civilekonomexamen (Eriksson 2008).
20 dec 08 – Roland Andersson

Snedrekrytering till högskolorna
Saknar föräldrarna gymnasieutbildning går bara vart femte barn vidare till högskolan – men om någon av föräldrarna har forskarutbildning går 85 procent av barnen vidare. Högskolornas sociala snedrekrytering fortsätter.
20 dec 08

Klart för Citybanan – efter 138 år
Nu ska flaskhalsen vid södra järnvägsinfarten till Stockholm vidgas. I januari är det byggstart för pendeltågstunneln Citybanan under staden. Den ska stå klar 2017 och bekostas av staten och kringliggande regioner.
20 dec 08

Piratpartiet hoppfullt inför EU-val
Om det var val till EU-parlamentet i dag skulle sju procent kunna tänka sig att rösta på Piratpartiet, visar en undersökning gjord av Sifo på partiets uppdrag.
20 dec 08

Avståndet mellan blocken krymper
Avståndet mellan blocken fortsätter att minska. Oppositionens försprång har halverats sedan september.
20 dec 08

Horace Engdahl avgår
Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl avgår.
20 dec 08

En bitternuder
När Pär Nuder avgick som ekonomisk-politisk talesman för den socialdemokratiska oppositionen satte han sig att skriva en bok. En bitter och stridslysten skrift. Det är en bra utgångspunkt att vara lidelsefullt engagerad för den sak man vill skriva om: Sin egen och partiets förträfflighet.
20 dec 08 – Nuder, Pär: Stolt men inte nöjd

Många kryphål i nya klimatpolitiken
När EU:s stats- och regeringschefer enades om en kompromiss i klimatfrågan gjordes många undantag från den inslagna vägen med handel med utsläppsrätter, dvs rätten att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser. På onsdagen godkändes klimatpolitiken även av EU-parlamentet.
18 dec 08 – EU, Ordförandeskapets slutsatser från toppmötet den 12 december 2008 (17271/08), EU, Europeiska rådet (17215/08)

Iran svartmålas av Vita husets medier
Att den bild av verkligheten vi får serverade via massmedia inte alltid överensstämmer med sanningen, eller i vart fall inte visar hela sanningen, kan nog de flesta hålla med om. Men kan bilden som förmedlas av exempelvis Iran helt sakna verklighetsförankring och i vems intresse ligger det i så fall att sprida den?
17 dec 08 – Pierre Gilly: Bombdiplomati

Flytta valdagen, stärk personvalet!
Valdagen flyttas från tredje till andra söndagen i september. Spärren för personval till riksdagen sänks från åtta till fem procent. En enig Grundlagsberedning lägger fram en katalog på förändringar, men inga stora genomgripande reformer föreslås.
17 dec 08 – SOU 2008:125

Begränsa myndigheternas domän
Statliga myndigheter ska inte få sälja varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Det föreslår Förvaltningskommittén. Den pekar också på ett stort rationalieringsutrymme bland myndigheter.
17 dec 08 – SOU 2008:118

Reinfeldt jullovar kamp mot brott
Statsministern lovar julklappar till rättsväsendet. Men en del av paketen med mer resurser till kamp mot brott ska öppnas först om ett år, inför 2010. Till exempel ska brott som begås av barn under 15 år utredas.
17 dec 08

Svenskar för ökade försvarsutgifter
Stödet för ett Natomedlemskap är högre än någonsin och mer än en tredjedel av svenskarna anser att statens utgifter för försvaret bör öka.
17 dec 08

Tusentals ska tvångsavvisas nästa år
Regeringen kräver nu ett högre tempo i avvisningarna av tiotusentals tidigare asylsökande. Polisen tänker satsa på specialchartrade plan.
17 dec 08

S kräver stopp för ny sjukpenning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet kräver att regeringen inte verkställer de nya reglerna i sjukförsäkringen. Tiotusentals människor riskerar att bli av med sin sjukpenning, varnar de.
17 dec 08

Om innehållet
klimatförändringarna och den globala uppvärmningen har börjat göra avtryck också inom den politiska filosofin. En mängd böcker och artiklar har på senare tid publicerats som berör frågor som den globala uppvärmningen aktualiserar. Ett exempel är Torbjörn Tännsjös bok Global Democracy: The Case for a World Government (Edinburgh University Press, 2008) där Tännsjö, som framgår av titeln, sätter sitt hopp till uppkomsten av en demokratisk världsregering.
15 dec 08 – Folke Tersman

Miljöhotet ett "internt" problem för demokratin
1992 publicerade Francis Fukuyama en bok som kom att bli mycket omdebatterad, The End of History and the Last Man. I den gjorde han gällande att "historien" som en kulturell, social och politisk process skulle nå sitt "slut" med den liberala demokratin därför att den representerar ett politiskt ideal som inte kan förbättras ytterligare.
15 dec 08 – Ingmar Persson

Arbetets betydelse för individen - en diskussion av arbetsbegreppet med utgångspunkt hos Adam Smith och Hegel
Arbete och sysselsättning är teman som tar stort utrymme i den svenska politiska debatten. Målsättningen att sysselsätta så många som möjligt delas av så gott som alla, och "man" menar att alla ska fylla en funktion och bidra till samhällets välfärd.
15 dec 08 – Anders Bartonek

Förtjänstbaserade straff: något att satsa på?
Flera av våra mest centrala samhälliga institutioner rättfärdigas åtminstone delvis utifrån att de sägs ge människor vad de förtjänar. Ett exempel är vårt straffsystem som med stor sannolikhet skulle ha sett annorlunda ut om vanliga människor ansett att straffen enbart var till för brottsprevention eller rehabilitering.
15 dec 08 – Karl Persson

Demokratins avgränsningsproblem och påverkansprinciperna: replik till Mikael Persson
I sin artikel "Demokratins avgränsningsproblem och påverkansprincipen" (0108) avser Mikael Persson att diskutera "några centrala problem med påverkansprincipen och resonera kring konsekvenserna av principens tillämpning" (Persson 2008, s. 27). (not 1)
15 dec 08 – Jonas Hultin Rosenberg

Svar till Hultin Rosenberg
I en tidigare artikel i denna tidskrift pekade jag på ett antal problematiska konsekvenser av att tillämpa den så kallade påverkansprincipen som en lösning på demokratins avgränsningsproblem (Persson 2008).
15 dec 08 – Mikael Persson

Byggnads krävde för mycket i Vaxholm
Den svenska modellen på arbetsmarknaden är på ett par punkter inte förenlig med EG-rätten. Utredningen som tillsattes efter Lavaldomen konstaterar att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder måste vika för den fria rörligheten för företag inom EU. Svenska fackföreningar har krävt för bra villkor för utstationerade arbetstagare från andra EU-länder.
15 dec 08 – SOU 2008:123

Liberalare reklamregler i tv
Dagens krav på att minst 20 minuter måste förflyta mellan reklaminslag i tv bör avskaffas. Det föreslår radio- och tv-utredningen i sitt betänkande.
15 dec 08 – SOU 2008:116

Vårdgarantin bör lagregleras
Vårdgarantin bör lagregleras så att alla får del av beslutad vårdinsats inom 120 dagar, föreslår utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Utredningen om patientens rätt.
15 dec 08 – SOU 2008:127

Ännu ett sociologiskt bricolage
Med denna rubrik vill vi slå ett slag för det som varit redaktionens ledstjärna under de tre år som uppdraget legat i Lund. Vi har försökt visa upp mångfalden av dagens ytterst livaktiga sociologiska forskning (eller sociologins "teman med variation", bricolage), en mångfald som trots dess inneboende skillnader och spänningar faktiskt kan representeras i läsvänlig form.
12 dec 08 – Katarina Sjöberg

I andras hem, om minnesarbete som förnyelse av familjesociologi
Vilken betydelse har andras hem för hur vi utformar våra liv, våra köns-, och klassidentiteter, hem och familjeliv? Och hur kan det utforskas?
12 dec 08 – Karin Widerberg

Självet, rollerna och pågående koordinationer av mänskliga handlingar; Om att försöka se 'samhället' som något annat än fängelse eller marionetteater
Society is above all about coordination (Durkheim 1995, s 421) Begreppet roll tycks numera nästan ha försvunnit från sociologin trots att det under decennierna efter andra världskriget var helt centralt i den då dynamiska nordamerikanska sociologin.
12 dec 08 – Per-Olof Olofsson

Motståndets betydelse: Ett bidrag till aktör-strukturdebatten
Livet igenom känner vi den tyngande närvaron av vad Ralf Dahrendorf kallar "samhällets förargliga faktum"; vi känner oss bundna av normer, regler, traditioner, förväntningar och krav, och då och då kör våra huvuden mot de sociala sanktionernas hårda vägg. […] Men samtidigt uppfattar vi oss själva som personer, unika individer med någon form av identitet, integritet, oberoende och frihet. Vi påstår oss ha viss kontroll över våra handlingar, känner oss ansvariga för våra beslut, upplever stolthet, skuld och skam (Sztompka 1994:28).1
12 dec 08 – Elin Lundin

Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse.
Inledning För några decennier sedan proklamerades ideologiernas död (Bell 1988). Berlinmurens fall och kommunismens frånfall som ideologiskt alternativ föranledde Fukuyama (1992) att återuppta den betydligt äldre tanken om "Historiens slut". En ny konsensus i politiken men också - vilket Fukuyama var mindre benägen att fokusera - nya konfliktlinjer och därmed nya politiska konstellationer har kommit att växa fram i västvärlden.
12 dec 08 – Kerstin Jacobsson

Det sociologiska självförtroendet
Enligt Immanuel Wallerstein (2006) är den fria universitetsforskningen en historisk parentes på en cirka 150 år. Tidigare var forskningen styrd av externa krafter, till exempel kyrkan.
12 dec 08 – Thomas Brante

Sabbatstermin och utveckling av sociologiämnet
Jag har faktiskt aldrig åtnjutit en sabbatstermin. Varje gång det varit på tal har det omintetgjordes av pågående forskning, administrativa plikter, sociala skäl, eller annat.
12 dec 08 – Antoinette Hetzler

Recensioner av Gunilla Olofsdotter, Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag.
Det är alltid intressant när någon tar en dagsaktuell företeelse och tillämpar klassiska sociologiska tankar på denna. I detta fall handlar det om bemanningsföretagets konsult och klas sikern är Simmels Främlingen.
12 dec 08 – Ann-Mari Sellerberg

Recension av Gullberg, Anders, Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.), Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling.
Ett imponerande svenskt forskningsarbete som tar upp frågan om den hållbara staden finns presenterat i den omfattande boken Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Den bygger på en lång rad arbeten utförda av inte mindre än fjorton forskare.
12 dec 08 – Eva Sandstedt

Recension av Richard Ek & Johan Hultman, Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.
Antologin Plats som produkt består av fjorton kapitel, inklusive inledning och avslutning av de två redaktörerna Richard Ek och Johan Hultman.
12 dec 08 – Markus Idvall

Recension av Martin Berg, Självets garderobiär. Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi.
Judith Butlers Gender Trouble, som publicerades 1990, kan ses som paradigmatisk, genom att den åstadkom ett nytt sätt att förstå genus. Det väsentliga med Butlers text var inte att hon insisterade på att genus "görs", utan att hon hävdade att detta görande i sig innebär att upprätta för omvärlden begripliga samband mellan kropp-genus-begär.
12 dec 08 – Margareta Lindholm

Recension av Richard Sennett, Den nya kapitalismens kultur.
Det kan tyckas som om tidpunkten för utgivningen av Richards Sennetts Den nya kapitalismens kultur är något illa vald. Begrepp som den nya kapitalismen och den nya ekonomin har tappat i slagkraft under åren efter millennieskiftet och är idag snarast förknippade med en upphaussad Internetekonomi och övervärderade dotcom-bolag.
12 dec 08 – Simon Flyman

Från Redaktionen
Klassbegreppet har varit ett återkommande tema i den genusvetenskapliga teoriutvecklingen. Under det senaste decenniet har vi sett ett förnyat intresset för klassamhället, exempelvis i Beverley Skeggs Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön (Daidalos 2000).
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Sorglig television: Affekter, Omdömen och känsloarbete
Reality TV är en av vår tids mest omtalade och populära medieproduktioner. Frågan är hur man ska se på programmen ur ett könspolitiskt perspektiv. Vilken typ av kvinnlighet skapas och hur hänger den samman med känslosfären som av tradition uppfattats som både kvinnlig, intim och privat? för att svara på frågor som dessa har Beverly Skeggs och Helen Woods intervjuat 40 engagerade Reality-TV-tittare.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Klassbegreppets återkomst
Klassanalysen är tillbaka - samtidigt som världen är förändrad. Om kvinnor i västerlandet tidigare klassificerades utifrån makens yrke och klasstillhörighet så är tillvaron idag betydligt mer komplex. Kvinnor arbetar i hög utsträckning.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskaps hemsida

Den kvinnliga klassresan: Konstituerande möjligheter, motivation och hinder
Klassresan är enligt Ulla-Britt Wennerström en emotionell identitetsprocess. Känslor är klassresans centrala drivkraft och möjliggör självkännedom av egna förmågor, önskningar och förväntningar i livet. För kvinnor handlar det inte bara om att överskrida strukturella hinder som rör klass, utan även kön. I fjorton livshistorier, intervjuer med kvinnor födda i arbetarklass finner Wennerström att det i ett livsperspektiv är möjligt att nå en emotionell acceptans av sina erfarenheter som klassresenär.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskaps hemsida

Klass är komplicerat!
Går arbetarklass verkligen att använda som begrepp eller har det spelat ut sin roll? och vad betyder det ur ett demokratiskt kvinnoperspektiv?
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Klass och postmodernism ett feministiskt val
Postmodernismen har pekats ut som den farliga "andra" från höger och vänster, av feminister liksom anti-feminister. Därför är det provocerande att i feministiskt syfte applicera postmodernistiska grepp och insikter på modern klassteori. Genom att resonera med Marx och Weber, samt äldre och nutida feministiska klasskritiker söker Ulrika Holgersson försoningen mellan feminism och klass bortom den moderna berättelsen.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Begreppet kvinnoarbetare som grund för en transnationell solidaritet
Chandra Talpade Mohanty, en av världens ledande feminister inom det postkoloniala fältet, reflekterar över möjligheter till ett emancipatoriskt handlande och för en solidaritet över nationsgränserna. Genom att använda begreppet "kvinnoarbetare" menar hon att klasskonflikternas specifika könsdimension framträder och tillåter analyser av rasifierad dominans.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

I sekulariseringens skugga Manlighet och religiös tematik i svensk och amerikansk 1920-talsfilm
Den komplicerade relationen mellan maskulinitet och andlighet har osynliggjorts i forskningen om det moderna västerländska samhället, menar historikern Tommy Gustafsson. Sekulariseringen till trots präglades mellankrigstiden fortfarande av religiösa världsbilder. Med utgångspunkt i amerikansk och svensk spelfilm producerad under 1920-talet diskuteras denna ambivalenta maskulinitet.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

The L-Word Queer identifikation och mediereception
Hur tolkar en queer publik en homonormativ medietext? Martina Ladendorf analyserar hur några tittare identifierar sig med och förhåller sig till teveserien L-words representationer av lesbiska sexuella akter.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension av Renita Sörensdotter omsorgsarbete i omvandling - genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten
Jag står i källaren och försöker irriterat vika mina torktumlade lakan. Jag lägger missnöjt ner de fluffigt okvadratiska verken i nätkorgen. Kan jag vara feminist och ändå nära en önskan om att kunna lägga in platta lakanspaket i skåpet?
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension av Mona Livholts Vanlig som vatten. Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt
En till synes normal man sätter genom upprepade överfall och sexuella övergrepp skräck i en hel stad under flera år. hur textmedierna rapporterar kring detta och vilka konsekvenser det får för synen på våldtäkt, manlighet och det offentliga rummet är fokus för Mona Livholts bok om Hagamannen.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension av Tommy Gustafsson En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet
Rörliga bilder har traditionellt använts i begränsad utsträckning inom den historiska vetenskapen. Detta har oftast motiverats med källkritiska argument: om man ska ta reda på hur det "egentligen" gick till i det förflutna kan man inte lita till material som producerats i syfte att huvudsakligen underhålla (spelfilmen) eller velat påverka i en viss riktning (dokumentärfilmen).
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension av Birgitta Theander Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65
Kulla-Gulla, Britta och Silver, Anne, Jill, lotta och Kitty är namn som dyker upp i minnet när jag hör ordet flickbok, liksom minnesbilden av de röda ryggarna till skillnad från pojkböckernas gröna. Från mitten av 1960-talet, då jämställdhet och tonårskultur var nya företeelser, ersattes dock successivt både flick- och pojkböckerna av en ny genre; den könsneutrala ungdomsboken.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension: Anja Hirdman Den ensamma fallosen. Mediala bilder, pornografi och kön
Syftet med Anja Hirdmans bok, Den ensamma fallosen. Mediala bilder, pornografi och kön, är att undersöka maskulinitet i vår tid som är besatt av sex. Den maskulina sexualiteten har förblivit osynlig, trots besattheten, enligt Hirdman.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Recension: Ebba Witt-Brattström Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm
I Ebba Witt-Brattströms Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm strålar två projektsamman: här finner vi både en nydanande biografi över författarparet Marholm-Hansson och ett stycke livfull kultur- och idéhistoria. Witt-Brattström förmedlar en bild av ett vitalt sekelskifte kring 1900 med en rad olika idéströmningar som griper in i och påverkar varandra, men också av ett kulturklimat där två helt olika könstyper - dekadensens livströtte man och den nya Kvinnan -ställs mot varandra.
12 dec 08 – Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2008

Staten ska inte äga bilfabriker
”Vi ska inte äga bilfabriker utan skapa förutsättningar för en framtida svensk fordonsindustri”, sa finansminister Borg, när han presenterade regeringens bilpaket tillsammans med näringsminister Maud Olofsson.
11 dec 08 – Stärkta insatser för fordonsindustrin

En svårfångad ensamvarg
Journalisten Anita Kratz försöker fånga in politikern Fredrik Reinfeldt. Det är inte lätt. Han har kallats “tvålen” av politiska motståndare och han glider hela tiden ur hennes grepp, tycks det. Eller får hon kanske tag på honom till slut?
11 dec 08 – Kratz, Anita: Reinfeldt - ensamvargen

En studie i turism
De hundratusentals svenskar som reser till Thailand njuter säkert av sol, bad och billig service. Vad de förmodligen inte vill tänka på är turismens baksidor - hur människor exploateras, hur massturismen förstör miljön och att flyget är den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp. Om detta handlar en aktuell reportagebok.
11 dec 08 – Jenny Dielemans och Shahab Salehi: Välkommen till paradiset - Reportage om turistindustrin

Växjö och Kalmar går ihop
Universitetet i Växjö och högskolan i Kalmar ska slås ihop - det nya namnet blir Linnéuniversitetet. Det nya universitetet ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2010. Initiativet till sammanslagningen kommer från de båda lärosätena.
11 dec 08 – Dir 2008:146

Fritt val i primärvården
Alla ska ha rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Det blir fri etableringsrätt inom primärvården. Kravet på att den läkare man har kontakt med inom primärvården ska vara specialist i allmänmedicin avskaffas.
11 dec 08 – Prop 2008/2009:74

Lönande att korta vårdköerna
Regeringen har avsatt 1 miljard kronor som ska gå till de landsting som klarar vårdgarantin. Landsting som inte lyckas blir lottlösa.
11 dec 08 – Kömiljarden

Barn ska lättare kunna brottsutredas
Barn under 15 år som begår allvarliga brott ska i fortsättningen utredas av polis, föreslår regeringens utredare Nils Rekke.
11 dec 08 – SOU 2008:111

Bäst för flykting att välja själv
Flyktingar som får välja bostadsort kommer fortare in i det svenska samhället än de som blir anvisade var de ska bo av Migrationsverket, visar en undersökning som Boverket presenterar på torsdagen.
11 dec 08

Kritik mot svensk klimatstrategi
Sverige har fått in formuleringar i förslaget till slutdokument på EU-toppmötet i Bryssel om större möjligheter att tillgodoräkna sig klimatinvesteringar utomlands. Ett sätt att fly klimatmålen, anser kritiker.
11 dec 08

Avståndet mellan blocken krymper
Skillnaden mellan de båda blockens opinionsstöd krymper. Alliansen skulle få 41,2 procent av rösterna och oppositionen 54,1 procent om det varit riksdagsval i november, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) partisympatiundersökning.
10 dec 08 – SCB:s partisympatiundersökning, november 2008

Läro- och kursplaner ska bli tydligare
Styrningen av skolan har misslyckats. Det konstaterade utbildningsminister Jan Björklund (fp) när han presenterade propositionen om målstyrningen i grundskolan. Det ska bli tydligare läroplaner och kursplaner och fler nationella prov.
10 dec 08 – Prop 2008/2009:87

Signalspaning snabbutreds
Den 1 januari 2009 ska Signalspaningsnämnden inleda sitt arbete. Den 18 juni i år beslöt riksdagen om signalspaning efter en upprörd debatt.
10 dec 08 – Dir 2008:137

Ny myndighet granskar välfärden
Den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska börja sitt arbete den 1 juli 2009. Den ska granska välfärdssystemen och får när den är fullt utbyggd 60 anställda.
10 dec 08 – Dir 2008:136

Minskade utsläpp av växthusgaser
Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar. Sedan 1990 är minskningen 9 procent. Mellan 2006 och 2007 är den 2 procentenheter.
10 dec 08

Partisympartier 1998-2008
I nedanstående tabell redovisas hur partisympatierna har utvecklats mellan 1998 och 2008. Siffrorna bygger på SCB:s stora undersökningar som genomförs i maj respektive november varje år.
10 dec 08 – SCB:s partisympatiundersökning, november 2008

Arbetslösheten stiger till 9 procent
Sysselsättningen minskar med 145 000 personer och arbetslösheten stiger till 9 procent år 2010, enligt Arbetsförmedlingens nya jobbprognos. "Det blir ett par riktiga skitår framöver", kommenterar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m).
9 dec 08 – Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010

Fler apotek när monopolet skrotas
Apotekets 30-åriga monopol skrotas. Nu blir det bättre tillgänglighet, tror både regeringen och Apotekets vd. Snarare dyrare läkemedel, menar socialdemokraterna.
9 dec 08 – Lagrådsremiss: Omreglering av apoteksmarknaden

EU enigt om mer förnybar energi
EU:s olika institutioner är nu överens om att en femtedel av unionens energianvändning ska komma från förnybar energi som till exempel sol och vind 2020.
9 dec 08

Tre partier ingår nu i den röd-gröna koalitionen
På söndagen framträdde partiledarna och språkrören på den röd-gröna kanten och tillkännagav att de nu fördjupar samarbetet och bildar fem arbetsgrupper med sikte på en gemensam politiskt plattform före valet 2010. Målet är en koalitionsregering med tre partier efter valet.
8 dec 08 – Pressträff (s, mp och v), videoutsändning

Självständiga lärosäten föreslås
Universitet och högskolor bör ges självständig status för att slippa be regeringen om lov för att bland annat ta emot donationer, ingå avtal, äga egendom och starta företag. Det föreslår autonomiutredningen som överlämnas till regeringen på måndagen.
8 dec 08 – SOU 2008:104

Mats Svegfors ny radiochef
Mats Svegfors blir radiochef och vd för Sveriges Radio om SR:s styrelse får bestämma. På måndag ska journalistfacket på Sveriges Radio säga sitt om publicisten Svegfors.
8 dec 08

Borg sågar EU:s bankstöd
EU-kommissionen ändrar reglerna för statliga kapitalinjektioner till banker efter hård kritik från bland andra finansminister Anders Borg. Sunda banker ska gynnas. Men förslaget är "helt klart otillräckligt", enligt Borg.
8 dec 08

EU släcker glödlampan för gott
Motsvarande mer än en fjärdedel av Sveriges elproduktion kommer att sparas in när EU från nästa år börjar förbjuda glödlampor. På måndagen sade en expertgrupp, kommittén för ekodesign, ja till förslaget.
8 dec 08

Krispaket lindrar lågkonjunkturen
Alliansens fyra partiledare presenterade på fredagen ett åtgärdspaket för "jobb och omställning" som ska lindra lågkonjunkturen. Paketet innehåller stöd till arbetslösa, infrastrukturinvesteringar och rot-avdrag.
5 dec 08 – Regeringens prispaket

Svensk utrikespolitik Natoanpassas
Sveriges aktiva och delvis radikala utrikespolitik med kritik av USA:s krig och stöd till tredjevärlden förbyttes i en passiv politik kring 1990. Då övergav Sverige den strikta folkrätten - Slovenien och Kroatien erkändes. Under 90-talet blev det EU-medlemskap, Nato-partnerskap, slut med tredjevärldensolidaritet i FN och dessutom stöd eller passivitet vid Natos "humanitära" interventioner.
4 dec 08 – Ulf Bjereld, Alf W. Johansson & Karl Molin: Sveriges säkerhet och världens fred

Ett skuggliv i Sverige
Stina Blomgren har följt människor som lever i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd. I Svart notis berättar hon om människor som städar matbutiker, firmor, hotell, restauranger och inte minst hushåll. De lever ett skuggliv i det svenska samhället och saknar allt vad rättsligt skydd heter, något som blir smärtsamt tydligt i Blomgrens reportage.
4 dec 08 – Blomgren, Stina: Svart Notis

Riksbanken sänker räntan
Riksbanken sänker sin viktigaste styrränta, reporäntan, med hela 1,75 procentenheter till 2,0 procent. Det är den största sänkningen av reporäntan sedan den infördes som Riksbankens viktigaste styrränta 1994.
4 dec 08 – Riksbanksbeslut om reporäntan

Volvo och Saab har stora problem
Världens bilindustri är i kris. Försäljningen i USA och i flera länder i Europa och Asien har i år rasat med mellan en tredjedel och hälften av förra årets försäljningssiffror. Bilindustrin världen över vänder sig till regeringar och parlament för att få ekonomiskt stöd.
4 dec 08 – Näringsministerns pressträff

OECD berömmer borgerlig politik
OECD ger Sveriges ekonomi högt betyg i sin årliga översyn av den ekonomiska situationen i landet. Utvecklingen går åt rätt håll på flera punkter och Sverige är "väl rustat att hantera följderna av den globala finanskrisen". OECD föreslår att fastighetsskatten återinförs, att vissa offentligt finansierade tjänster ska finansieras privat och att en avgift införs för högskolestudier.
4 dec 08 – OECD Economic Survey of Sweden 2008

Småskalig fildelning i lagförslag
Det nya regeringsförslaget till "Ipred-lag" gör att det i prakitken räcker med att ladda ner en upphovsrättsskyddad film eller annan skyddad datafil för att den som äger upphovsrätten ska ha rätt att få ut namnet bakom en IP-adress.
4 dec 08 – Prop 2008/2009:67

Lärarutbildning reformeras
De hårt kritiserade lärarutbildningarna stöps om i grunden. Det blir en återgång till en äldre examensordning med två examina och åtta inriktningar. Några inriktningar förlängs, andra kortas. Det blir mer specialisering. Lärarutbildningar på vissa orter profileras, andra läggs ner. Utredningsförslaget kommer från Sigbrit Franke.
3 dec 08 – SOU 2008:109

Nya EU-regler för asylsökande
EU-kommissionen föreslår tillfälligt stopp för avvisningar till EU-länder som inte klarar av att ta emot asylsökande på ett bra sätt.
3 dec 08

Vänstern backar om skatterna
Vänsterpartiet gör en omsvängning i skattefrågan. Partiet vill inte längre höja inkomstskatten för vanliga LO-medlemmar.
2 dec 08

Torskfiskestopp i Kattegatt
Trots beslut om låga fångstkvoter har torskbeståndet i Kattegatt minskat med hela 85 procent över en 30-årsperiod. Men nu krävs det ett temporärt stopp för torskfisket.
2 dec 08

Enklare succession för läkare
Regeringen öppnar dörren för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som vill överlåta sin verksamhet med bibehållet offentligt uppdrag. Idag är det inte möjligt därför att lagen om offentlig upphandling lägger hinder i vägen.
2 dec 08 – Prop 2008/2009:64

Piller och känsliga själar
Om två nya böcker vars författare medverkar i RPC:s höstkonferens
1 dec 08 – Pia Eresund

Klart med nya EU-krav för bilutsläpp
EU:s nya krav på bilars koldioxidutsläpp blev inte så hårda som miljörörelsen önskat. Bilindustrin får mer tid på sig och den som nästan lyckas klara utsläppsmålen slipper höga böter.
1 dec 08

Fler poliser lovas trots sparkrav
Det blir fler poliser på gatorna i framtiden trots polismyndigheternas trängda ekonomiska läge.
1 dec 08

Miljöhot i fokus på FN-möte
"Världssamfundet blir alltmer medvetet om att mänskligheten har nått gränsen för vad planeten Jordens slutna system klarar av." Med den varningen öppnade Polens miljöminister Maciej Nowicki FN:s miljömöte i Poznan.
1 dec 08

Att betala för att gå på universitet
Människor bör arbeta mer under sin livstid. Pensionsåldern behöver höjas och de unga måste bli klara med sin utbildning och komma ut i arbetslivet snabbare. Ett sätt att öka genomströmningen inom högskolan kan vara att avgiftsbelägga utbildningarna, resonerar den statliga långtidsutredningen.
1 dec 08 – SOU 2008:105

Nya åtgärder ska mota lågkonjunkturen
Regeringen kommer med nya förslag för att möta lågkonjunkturen. Det uppgav finansminister Anders Borg till journalister på moderaternas framtidskonvent. Borg gick också ånyo till hård attack mot EU-kommissionen.
29 nov 08

Moderaternas nya biståndspolitik
Moderaterna vill slopa enprocentsmålet i biståndspolitiken. I stället vill de införa ett golv för biståndet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten och större frihet när det gäller att välja mål för pengar därutöver.
27 nov 08

Männen överger Sahlin
Männen överger Mona Sahlin. Det är förklaringen till att socialdemokraterna backar i opinionsmätningarna. Störst är tappet i gruppen män över 65 år, där stödet för s rasar med tio procentenheter. Moderaterna är nu största parti både i Stockholm och Malmö.
27 nov 08

Yrkesutbildningar under samma tak
Yrkeshögskolan kan bli verklighet under nästa år. Alla eftergymnasiala yrkesutbildningar ska samlas under ett tak och även vissa specialutbildningar, som pilotutbildningen, kommer att ingå under Yrkeshögskolan.
27 nov 08 – Prop 2008/2009:68

Enklare beslut om kärnavfall
Nu ska samtliga tillståndsprövningar för en anläggning som förvarar använt kärnbränsle prövas av en och samma miljödomstol som även är belägen i samma område som kärnavfallsanläggningen.
27 nov 08 – Prop 2008/2009:76

Arbetsmiljömärk företagen
En bra arbetsmiljö kan vara lönsam. Det menar i alla fall regeringen, som vill undersöka hur företagen ska bli ekonomiskt motiverade att följa arbetsmiljölagen.
27 nov 08 – Dir 2008:129

Mussolini besatt av makten
Göran Hägg skriver ett bitvis nyanserat porträtt av den italienske fascistdiktatorn Benito Mussolini. Och utmanar det politiskt korrekta. Inte minst därför att Hägg tonar ner det fascistiska våldet mot politiska motståndare.
27 nov 08 – Hägg, Göran: Mussolini

Spärr ska stoppa bidragsfuskare
Den som har ljugit i sin ansökan om bidrag från trygghetssystemen ska enligt ett nytt förslag från regeringen kunna stängas av en period från att ta emot sådana bidrag.
26 nov 08 – SOU 2008:100

Återförening kräver egen försörjning
Egen lägenhet och 5 000 kronor över efter hyran kommer att krävas av nyanlända som inte är flyktingar för att de ska få ta hit makar och barn. Det förväntas regeringens utredare föreslå.
26 nov 08

Utsatta unga utanför
En stor grupp unga vuxna i Sverige har under 2006 stått utanför både arbetsmarknaden och utbildningar, närmare bestämt 14 procent av alla i åldern 20 till 25 år.
26 nov 08 – Fokus 08 – En analys av ungas utanförskap

Skärpta regler mot penningtvätt
Skärpta regler ska förhindra att pengar från brottslig verksamhet förs in i det ekonomiska systemet och blandas med lagliga pengar.
26 nov 08 – Prop 2008/2009:70

Domstolen förmedlar skadeståndet
Flera problem kan uppstå för en gärningsman som har dömts att betala skadestånd till den målsägande i ett brottmål. Därför vill regeringen att en särskild utredare ska undersöka om en betalningsförmedlande funktion kan skapas för att underlätta att skadeståndet betalas ut.
26 nov 08 – Dir 2008:138

Stärkt Sverigebild med skattepengar
Fler svenskar i europeiska tankesmedjor, svenska tjänstemän i EU-administrationen, en informationskampanj och stärkta band till asiatiska länder är några av de förslag som Globaliseringsrådet vill genomföra för att ge en tydligare och bättre bild av Sverige.
26 nov 08 – Ds 2008:82

Ny skatt på växthusgaser
Fluorgaser som förenas med andra ämnen påskyndar växthuseffekten och nu vill regeringen undersöka om en särskild skatt ska införas för att minska utsläppen av fluorerande gaser i Sverige. Ett förslag till en sådan skatt har lagts fram av Klimatberedningen.
26 nov 08 – Dir 2008:134

”Gärna vinst bara kvaliteten är hög”
Hög kvalitet på undervisningen är viktigare än vem som är skolans huvudman och om verksamheten genererar vinst, framhöll utbildningsminister Jan Björklund när friskolor diskuterades under tisdagens riksdagsdebatt.
26 nov 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:35

Får vi vårt dagliga bröd när oljan sinar?
Jordbruk drar till sig kapitalstarka investerares intresse. Och det finns gott om obrukad bördig jordbruksmark. Stigande livsmedelspriser ger hopp om god avkastning. När oljan ska ersättas av etanol, tillverkad av majs och sockerrör växer förhoppningarna om ekonomisk avkastning på jordbruket än mer.
25 nov 08 – Lindstedt, Gunnar: Svart jord

Stridsfordon till Afghanistanstyrkan
Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats överallt, också där svensk trupp finns. Därför förstärks den svenska styrkan med stridsfordon och obemannade minispaningsplan.
24 nov 08

M:s invandrarkontrakt splittrar s
Moderaterna vill att den som invandrar till Sverige ska skriva på ett kontrakt om svenska lagar och värderingar. Att bryta mot kontraktet kan påverka bidrag. Förslaget splittrar den socialdemokratiska oppositionen.
23 nov 08

Reinfeldt hoppas på tuffa tag mot sd
Fredrik Reinfeldt tror att fortsatt höga opinionssiffror för Sverigedemokraterna leder till att partiet granskas hårdare när det blir valrörelse. Statsministern fick frågor om sd under MUF-stämman.
22 nov 08

Dystert väljarstöd för s
Socialdemokraterna fortsätter att tappa opinionsstöd – och nu är fallet kraftigt. Väljarstödet för moderaterna fortsätter samtidigt att öka under november, visar en undersökning som har genomförts av opinionsmätningsföretaget Novus Opinion och som presenteras av TV 4.
22 nov 08

Fritt fram att ladda film till april
Regeringen mildrar den nya fildelningslagen, uppger Ekot. Lagen ska träda i kraft i april och det nya är att film- och skivbolagen inte ska få veta vem som laddat ner vad före det datumet.
21 nov 08

Riksdagen sa ja till Lissabonfördraget
Efter en lång debatt godkände riksdagen på torsdagkvällen Lissabonfördraget. Beslutet togs med röstsiffrorna 243 mot 39. På nejsidan stod endast vänsterpartiet och miljöpartiet samt en udda centerpartist.
20 nov 08 – UU 2008/2009:8, Snabbprotokoll 2008/2009:32

bin Ladins mardröm
Hon marknadsförs som bin Ladens värsta mardröm och uppmanar till en liberal islamisk revolution. Självklart provocerar Irshad Manji när hon som feminist, lesbisk och praktiserande muslim kritiserar och nytolkar islam.
20 nov 08 – Irshad, Manji: Det muslimska problemet

Massakern som inte kunde döljas
Den svenska frilansjournalisten Elin Jönsson var i Uzbekistan i maj 2005 när polis och militär öppnade eld mot demonstranter i staden Andizjan. Myndigheterna försökte stoppa rapporteringen från massakern.Nu kommer Elin Jönssons bok om massakern.
20 nov 08 – Jönsson, Elin: Konsten att dölja en massaker. En resa bakom sidenridån

Svensk trupp i Afghanistan utökas
Den svenska militära närvaron i Afghanistan kan fördubblas nästa år. Regeringen begär att få sända högst 855 soldater till det krigsdrabbade landet.
20 nov 08 – Prop 2008/2009:69

Fördubbla energisparandet
De statliga insatserna för en effektivare energianvändning behöver förstärkas. Och de mål som riksdagen antagit behöver skärpas. Energibesparingarna måste fördubblas. Den slutsatsen dras i en statlig utredning.
20 nov 08 – SOU 2008:110

Sysselsättningstoppen är nådd
Trots att krisrapporterna och varslen duggar tätt ökade antalet anställda i början av hösten. Statistiska centralbyrån, SCB. rapporterar sysselsättningen ökade med 1,5 procent tredje kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol.
20 nov 08 – SCB: SCB, pressmedelande Nr 2008:30

Utanförskapet i siffror
Halva befolkningen arbetar, den andra halvan består av gamla, unga, sjuka och arbetslösa. Statistiska centralbyrån har gjort en noggrann mätning, som visar att de som inte arbetar har blivit 1,6 procent färre sedan 2005.
20 nov 08 – SCB: SCB-rapport: Fördjupad redovisning av arbetsmarknaden

Svensk Trupp stannar i Kosovo
Regeringen föreslår att Sverige också de kommande två åren ska ha en styrka på 250 soldater i Kosovo inom ramen för KFOR. Det är en fortsättning av den svenska insatsen i Kosovo sedan 1999.
20 nov 08 – Prop 2008/2009:72

Vetenskapsrådet ska kolla forskningsfusk
Vetenskapsrådet ska de närmaste två åren hantera frågor som rör forskningsfusk och oredlighet i forskning. Det gäller fram tills dess att det nya organet för detta ändamål, som föreslog i forsknings- och innovationspropositionen, finns på plats.
20 nov 08

Ett nej är inte alltid ett nej
Lissabonfördraget är egentligen redan dödförklarat. Den irländska folkomröstningen i våras sa ett klart nej, och därmed borde förslaget ha fallit. Men EU vill inte ta Irlands nej för ett nej.
19 nov 08 – EU, Lissabonfördraget

OECD kräver skärpta regler
OECD-länderna befinner sig i recession. Nästa år sjunker tillväxten i USA, EURO-området och Japan. I en rapport förklarar OECD att ytterligare stimulansåtgärder behövs och att reglerna för och övervakningen av finansmarknaden måste skärpas.
19 nov 08 – OECD: Economic Projections for the US, Japan & Euro area

Borg: Det blir inga nedskärningar
Finansminister Anders Borg går till motattack efter kritiken om passivitet. Han anklagar socialdemokraterna för ekonomiskt lättsinne.
19 nov 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:31

Fler krav på nya stimulanspaket Stockholm
Allt fler kräver ett nytt stimulanspaket för att möta lågkonjunkturen. Regeringen för diskussioner med fordonsindustrin och arbetsförmedlingen om stöd och extra resurser.
19 nov 08

Sahlin: Besked om samarbete före jul
Innan året är slut ska oppositionen veta om det blir ett valsamarbete eller inte, enligt socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.
19 nov 08

Regeringen varnar för recession
Regeringen varnar för att svensk ekonomi dyker ner i en recession med 170 000 fler arbetslösa. Och trots att opposition, näringsliv och ledande ekonomer kräver nya stimulanspaket ställer finansministern inte ut några löften.
18 nov 08

Svår bakgrund för apatiska barn
Upplevelser av våld, hot och grova övergrepp före ankomsten till Sverige förklarar fenomenet med apatiska flyktingbarn, enligt en rapport som Rädda Barnen presenterar på tisdagen.
18 nov 08

EU ger klimatbonus för etanolbilar
Svenska etanolbilar får rabatt när EU inför tuffare regler för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut. Det har EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar nu enats om.
18 nov 08

Volvo IT varslar 350 anställda
Volvo IT varslade på måndagen 350 anställda om uppsägning.
17 nov 08

Olofsson: "Enkelt ropa på kostnader"
Svenskt Näringsliv kräver att staten släpper loss offentliga arbeten för minst 50 miljarder. Näringslivsminister Maud Olofsson konstaterar att "det är väldigt enkelt att ropa på kostnader".
16 nov 08

Vilhelminanej till Vattenfall
Vilhelminaborna avvisade Vattenfalls omdebatterade planer på att leda om Vojmån. I söndagens folkomröstning vann nej-sidan över ja-sidan med 2 186 röster mot 1 942.
16 nov 08

Ledare: Vem bestämmer i kommunerna?
Primär- och landstingskommunerna i Sverige ansvarar för så viktiga saker som barnomsorg, skola, äldreomsorg, social omsorg och vård. Upp mot 30 procent av alla anställda i Sverige är anställda av kommunerna och kommunernas utgifter uppgår till ca 30 procent av BNP. Samtidigt utgörs ledningen för denna Sveriges största arbetsgivare till 97 procent av fritidspolitiker.
15 nov 08 – Matz Dahlberg

Maxtaxan inom barnomsorgen - påverkar den hur mycket föräldrar arbetar?
Under perioden 2001-03 genomfördes reformen "Maxtaxa och allmän förskola m m" inom den svenska barnomsorgen. Den fick bl a till följd att barnomsorgsavgiften sänktes för flertalet familjer. I denna studie undersöks om avgiftssänkningen påverkade i vilken utsträckning och hur mycket föräldrar arbetar.
15 nov 08

Vem betalar efter en atomolycka? Ett förslag för Europa
OECD och FN har utfärdat konventioner om ersättning till atomolyckors offer. Beloppen är emellertid små och systemet saknar trovärdighet. Det krävs en överstatlig organisation som kan genomdriva avtal mellan stater. EU har en sådan kapacitet. Tanken här är att EUs medlemsstater med kärnkraftsproduktion ska vara ekonomiskt ansvariga för olyckor inom det egna territoriet.
15 nov 08 – Göran Skogh

Nationalekonomiska perspektiv på "försvunna pengar" i biståndsdebatten
Under det senaste året har ett par uppmärksammade inlägg kommit att ifrågasätta effektiviteten av Sidas biståndsarbete, i synnerhet det som bedrivs genom de s k ramorganisationerna. Bakgrunden finns att läsa i ett par rapporter från Riksrevisionen (RiR 2007:20) och Sida (2008), samt i journalisten Jan Mosanders uppmärksammade bok Pengarna som försvann (Mosander 2008). Den anförda kritiken baseras på observerade missförhållanden i de lokala organisationernas finansiella redovisning.
15 nov 08 – Niklas Bengtsson

Påverkas individen av omgivningens sjukfrånvaro?
Denna artikel studerar om individens sjukfrånvaro påverkas av omgivningens sjukfrånvaro. För att undersöka denna fråga använder vi oss av ett randomiserat socialt experiment vars syfte var att studera effekten av läkarintygskravet. Vi studerar hur de som ingick i kontrollgruppen (dvs de som skulle ha varit opåverkade av experimentet) påverkas av behandlingsgruppens förändrade sjukfrånvaro.
15 nov 08 – Patrik Hesselius, Per Johansson och Johan Vikström

Effekter av anställningsskydd - en översikt
Lagstiftningen om anställningsskydd är en av de mest kontroversiella institutionerna på arbetsmarknaden. Sverige tillhör de länder som har ett relativt omfattande anställningsskydd.
15 nov 08 – Per Skedinger

Tidigare skolstart kan mycket väl ge bättre utfall
För en utredningsekonom med speciellt intresse för utbildningsfrågor är det svårt att inte imponeras av IFAUs verksamhet. Forskningsprogrammet om skolförhållandens effekter är ett välbehövligt försök att bidra till en bättre skolpolitik och borde följas med intresse av landets beslutsfattare. Diskussionen om lämplig skolstartsålder som förs av Peter Fredriksson och Björn Öckert i Ekonomisk Debatt 2, 2008 är ett välkommet inlägg i en inte oviktig policyfråga.
15 nov 08 – Per Sonnerby

Ulvskog i topp på s-lista
Som väntat blir det den avgående partisekreteraren Marita Ulvskog som toppar socialdemokraternas lista i valet till EU-parlamentet 7 juni 2009.
15 nov 08

Insamlade pengar ska gå dit de ska
Regeringen vill skärpa reglerna för stiftelser som samlar in pengar för välgörande ändamål och har lämnat en remiss till Lagrådet.
15 nov 08

Ägarlägenheter införs
Regeringen vill införa ägarlägenheter i Sverige och föreslår att sådana ska kunna bildas i nybyggda flerfamiljshus från och med maj nästa år. Befintliga hyres- eller bostadsrätter ska dock inte kunna ombildas till ägarlägenheter, i vart fall inte inledningsvis.
13 nov 08 – Lagrådsremiss: Ägarlägenheter

Gemensamma examina
Som ett led i EU-anpassningen har en statlig utredare presenterat förslag om "gemensamma examina" (joint degrees), som ska som kunna utfärdas av universitet som samarbetar.
13 nov 08 – Ds 2008:80

Krisen måste tas på större allvar
Socialdemokraterna vill satsa 12 miljarder kronor i ett särskilt stimulanspaket för att möta jobbkrisen. Ett extra barnbidrag bör införas redan i december, enligt partiet.
13 nov 08 – Stimulanspaket mot jobbkrisen

al-Barakaat kvar på terrorlista
EU-kommissionen vill att al-Barakaat ska stå kvar på FN:s lista över terrororganisationer. Detta trots att EU:s domstol tidigare i höst ifrågasatt detta. "Oacceptabelt", säger banknätverkets talesman Abdirisak Aden.
13 nov 08

Ekot: Scania fick bryta sanktioner
Scania fick tillstånd av svenska myndigheter att kringgå FN:s sanktioner mot Irak och använde en rysk bulvan för att sälja 17 lastbilar och 125 bussar dit i början på 2000-talet, uppger SR:s Ekoredaktion.
13 nov 08

Blackwater är USA:s legotrupp
Sommaren 2007 fanns fler privatanställda som arbetade för den amerikanska regeringen i Irak än reguljära amerikanska soldater. Tiotusentals var legosoldater. Deras verksamhet regleras inte i någon lag och de kan ostraffat döda irakier.
12 nov 08 – Scahill, Jeremy: Blackwater - Världens mäktigaste privatarmé

Junilistan räknar svarta får i EU
Junilistan som är motståndare till ökad koncentration av makt till Bryssel, och säger nej till Lissabonfördraget, motiverar sin ståndpunkt med att det i EU-parlamentets partigrupper sitter populister, extremister, homofober, religösa fanatiker och fifflare med osvenska värderingar. Junilistan har gett ut en skrift om EU:s svarta får.
12 nov 08 – Jan Å Johansson: Svarta får i EU-parlamentet

Den kommersiella radion gynnas
Den kommersiella lokalradion som sänder populärmusik och reklam gynnas av kraftigt sänkta avgifter. I framtiden ska staten inte ställa några som helst krav på innehållet i sändningarna. Dagens villkor med egenproducerade program slopas, föreslår utredare.
12 nov 08 – SOU 2008:96

Behövs 1-kronasbolag?
Bara en krona i aktiekapital? Det förslaget skickar nu regeringen på remiss. Ursprunget kommer från EU-kommissionen som i ett förslag menar att det är aktieägarna själva som bäst kan avgöra hur stort aktiekapitalet ska vara.
12 nov 08 – Promemoria: Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Svensk jämställdhet dalar
Svensk jämställdhet mellan könen står sig bra, internationellt. Men det var ännu bättre förr.
12 nov 08

INTRODUKTION
Vid ett möte med ”Sverigenätverket för arbetslivsforskning” i mitten av november ombildades nätverket till en ideell förening med det preliminära namnet ”Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige”. (Försök räkna ut hur det kommer att förkortas, så inser du varför namnet kan vara lite problematiskt.) En interimsstyrelse valdes och den ska verka fram till det första årsmötet, som hålls i Göteborg 13 maj 2009. Den som vill bli medlem i föreningen kan kontakta jan.holmer@av.gu.se.
11 nov 08 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken
Att framhålla yrkesvalet som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I artikeln undersöker författaren hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt. Återkommande jämförs den egna arbetssituationen med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.
11 nov 08 – Marita Flisbäck

RECENSION: Per Helldahl: Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till idag (Eskilstuna, Västerås: Mälardalens högskola, 2008)
I en nyligen utkommen liten skrift diskuterar Per Helldahl synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet och framåt.
11 nov 08 – Bengt Furåker

Anställdas upplevelse av interaktionen med kunder/mottagare i tjänstesektorn
I denna artikel görs dels en summering av forskning som uttalar sig om arbetsvillkor för anställda med hög grad av kundkontakt, dels påvisas utbredningen av dessa villkor i den svenska tjänstesektorn. Det visar sig att tjänstearbete präglas av rutinisering, krav på utseende samt styrning av känslor. Samtidigt är kundkontakter en källa till arbetstillfredsställelse och denna arbetstillfredsställelse är mer utbredd bland anställda som identifierar sig med verksamhetens kunder.
11 nov 08 – Lars Ivarsson och Patrik Larsson

DEBATT: Replik till Åke Dahlerg
I förra numret av Arbetsmarknad & Arbetsliv framförde Åke Dahlberg kritik mot vår utvärdering av ”Arbetstorget för erfarna” (Johansson & Langenskiöld 2008). Han avslutar sin artikel med att förespråka ”experiment eller en kombination mellan en ekonometrisk och en beteendevetenskaplig ansats” (Dahlberg 2008 s 78). På detta allmänna plan har vi naturligtvis inga invändningar. Även om randomiserade experiment har sina nackdelar, så propagerar IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) oftast för experiment som utvärderingsmetod. Det finns heller ingen motsättning mellan en effektstudie och användandet av kvalitativa data. I själva verket berikar dessa ansatser varandra.
11 nov 08 – Per Johansson och Sophie Langenskiöld

Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider?
Uthyrda konsulter behandlas växelvis som främling och som outsider. Här presenteras resultaten från en intervjustudie om sådana växlingar. Resultaten visar att även om konsulter är efterfrågade konfronteras de med både stigmatisering och uteslutning från sociala relationer. Därför behöver de växla mellan avstånd och närhet i rummet, och mellan likgiltighet och engagemang i sociala relationer.
11 nov 08 – Gunilla Olofsdotter och Gunnar Augustsson

RECENSION: Renita Sörensdotter: Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet i hemtjänsten (Doktorsavhandling, Socialantropologi, Stockholms universitet Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, 2008)
Hemtjänstyrket är ett yrke i förvandling. Från att totalt ha dominerats av lågutbildade kvinnor från arbetarklassen med svensk bakgrund, har inslaget av manlig personal och personal med ickesvensk bakgrund blivit allt större. Även arbetsuppgifterna förändras. Från att ursprungligen främst syssla med städning, matlagning och aktivering, består arbetet nu i allt högre grad av att ta hand om kroppsliga behov.
11 nov 08 – Eva Reimers

RECENSION: Klas Levinson och Jan Wallenberg (red): Medbestämmande i det nya arbetslivet: Forskare analyserar och diskuterar inflytande i arbetslivet (Arbetsliv i omvandling 2008:1, Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap)
Lagen om medbestämmande i arbetslivet antogs av riksdagen 1976 och trädde i kraft 1 januari 1977. Lagen innehåller – förutom reglering av löntagarinflytande – regler om kollektivavtal, förenings- och förhandlingsrätt samt medling. Medbestämmandedelen i lagen utgörs av regler om förhandling och information. De innebär i princip att arbetsgivaren åläggs att lämna information och har skyldighet att förhandla. En viktig utgångspunkt är att dessa regler skall ersättas med avtal mellan parterna (Simonson 1989 s 134-135).
11 nov 08 – Birger Simonson

RECENSION: Kristina Palm: Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling (Doktorsavhandling, Institutionen för industriell ekonomi och organisation, enheten för industriell arbetsvetenskap, KTH, 2008)
Jag har fått lära mig att en boktitel helst ska vara både intresseväckande och sammanfatta bokens huvudbudskap. Kristina Palms avhandlings titel lever verkligen upp till detta ideal, speciellt om fokus läggs på huvudtiteln. Som opponent hade jag i mars nöjet att föra en dialog om denna avhandling med författaren.
11 nov 08 – Torbjörn Stjernberg

Mentorskap till stöd och inspiration i dagens Sverige
Med denna artikel har ambitionen varit att ge en dagsaktuell överblick av mentorskapet som företeelse, hur det praktiseras, dokumenteras och forskas om i vårt land. Mentorskap praktiseras inom vitt skilda områden. Man finner en livlig utgivning av handböcker i hur man organiserar och bedriver mentorskap. Med undantag för tre svenska doktorsavhandlingar är det dock tunnsått med svensk forskning i ämnet. Allt talar för att forskning bör spela en större roll för att fördjupa kunskaperna om mentorskap som utvecklingsaktivitet och om mentorskapsprogram som åtgärder.
11 nov 08 – Gunnela Westlander

Politikens medialisering: Introduktion
Politiken har blivit alltmer medialiserad. Så sägs det i varje fall. Innebörden i påståendet är för det mesta att politiska frågor i hög grad initieras av eller via medier, och t o m att det är medierna som sätter dagordningen. Politiken måste vara möjlig att förklara och försvara medialt, och det verkar bli allt viktigare (åtminstone för medierna) att politiker går hem i medierna.
11 nov 08 – Bengt Jacobsson och Jon Pierre

Regeringskansliet och medierna
Den politiska exekutivens resurser och strategier för att hantera och styra massmedier
11 nov 08 – Magnus Erlandsson

Media ökar pressen
De politiska staberna om medialiseringen och Regeringskansliets vardag
11 nov 08 – Anna Ullström

Governance, medierna och makten: Föreställningar om mediemakt i regeringskansliet
Påståendet att medierna har stor makt i politiken är idag snarast att betrakta som en truism. Samtidigt finns en paradox i både den medievetenskapliga och den statsvetenskapliga forskningen när det gäller synen på mediernas politiska makt.
11 nov 08 – Monika Djerf-Pierre

Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan
Under de senaste 20 åren har det blivit allt vanligare att karaktärisera den moderna politiken som medierad och medialiserad. Internationellt sett hör Nimmo och Combs (1983) till föregångarna, medan Asp (1986) hör till de svenska föregångarna. Ofta kopplas diskussionen samman med teorin om en särskild form av medielogik (Altheide & Snow 1979, 1988; Mazzoleni & Schulz 1999) som implicit eller explicit anses stå i motsatsställning till en särskild form av politisk logik (Mazzoleni 1987; Meyer 2002).
11 nov 08 – Jesper Strömbäck

Iscensatta samtal: Om relationer mellan politik och journalistik
Att verksamheten inom de politiska institutionerna, liksom den politiska kulturen i stort, står i nära relation till medierna och journalistiken är väl troligen få som vill ifrågasätta. Men hur ser dessa relationer ut? På en allmän nivå har två (ja det finns naturligtvis fler) konkurrerande teorier lanserats.
11 nov 08 – Mats Ekström

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
11 nov 08 – Helena Olofsdotter Stensöta, förbundsredaktör

Litteraturöversikter
Friberg-Fernros, Henrik, 2008. I gränslandet till liv och död. Om människovärdet och den offentliga maktens koherens. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
11 nov 08 – Emil Uddhammar

Litteraturgranskningar
Doeser, Fredrik, 2008. In Search of Security after the Collapse of the Soviet Union. Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden 1988-1993. Stockholm: Stockholm Studies in Politics 126.
11 nov 08 – Teija Tiilikainen

Staten tog över Carnegie
Staten tar över Carnegie sedan den skandalomsusade banken mist sitt banktillstånd. Finansinspektionen beslutade på måndagen att dra in oktrojen därför att Carnegie vid upprepade tillfällen inte följt gällande lag, bland annat har banken tagit för stora risker. Att staten tar över motiveras med att banken är "systemviktig".
10 nov 08 – Regeringsbeslut

Fler ekobrott i finanskrisens spår
I lågkonjunktur och finanskris ökar den avancerade ekonomiska brottsligheten snabbt. Även annan ekonomisk brottslighet blir mer internationell, multikriminell och komplex.
10 nov 08

Moderatkrav: Skattebefria nya miljöbilar
En arbetsgrupp inom moderaterna räknar på system som ska ersätta den så kallade miljöbilspremien som avskaffas till våren. Enligt Sydsvenskan vill m-gruppen i stället skattebefria nya miljöbilar i fyra år.
9 nov 08

Fördjupad splittring i oppositionen
Splittringen i synen på ett fördjupat samarbete blir allt tydligare mellan de tre oppositionspartierna. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och vänsterpartiets ledare Lars Ohly tolkar dagsläget helt olika.
8 nov 08

Personvalsspärren sänks i riksdagen
Personvalsspärren sänks från 8 till 5 procent i riksdagsvalet och förtroendet för statsministern ska prövas efter varje val. Det har grundlagsutredningen kommit överens om.
8 nov 08

Politikens vardagshjältar
Svenskens attityd till politik och förtroendevalda är paradoxal. Å enas sidan bekänner sig alla till demokratin, å andra sidan är missnöjet med den realt existerande demokratin utbredd. Partierna tappar medlemmar, ungdomsförbunden krymper och det blir allt svårare att besätta de kommunala förtroendeuppdragen. I en liten behändig reportagebok får vi möta kommunpolitiker från norr till söder som berättar om sig själva och vad som driver dem.
6 nov 08 – Kjellander, C-G och Silberstein, Margit: I mänsklig makt. Om politikens vardagar

Skolforskning ska utvecklas
Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har i två års tid gått fram som en furie. Han har sagt att vi i "Sverige har världens största ordningsproblem, mest skolk i hela världen, mest sena ankomster i hela världen, mest skadegörelse i hela världen och det grövst och mest kränkande språkbruket, inte minst mot flickor, i hela världen".
6 nov 08 – Dir 2008:132

Sexgradig betygsskala dröjer
Nu lägger utbildningsminister Björklund fram propositionen om en ny betygsskala. Den nya sexgradiga skalan kan inte införas förrän läsåret 2011/2012. Under tiden ska nya läroplaner och kursplaner utarbetas liksom nya betygskriterier.
6 nov 08 – Prop 2008/2009:66

Lärlingskommitté utsedd
Skolverkets generaldirektör Per Thullberg har förordnats till ordförande i den Nationella lärlingskommitté som ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare varit rektor för Södertörns högskola.
6 nov 08

Barack Obama blir USA:s president
Ett öronbedövande jubel steg mot skyn i Grant Park i Barack Obamas hemstad Chicago när beskedet kom: Obama blir USA:s 44:e president. Obama fick 64 miljoner röster (53%), McCain fick 57 miljoner (46%).
5 nov 08 – USA:s presidentval 2008, valresultat + exit poll

Facket i otakt med tiden
I hela Europa samma scenario: medlemsras och stelbenta försök att stå emot effekterna av globaliseringen och marknadsliberalismen. Men fackets kris är framförallt en idékris, skriver Olle Sahlström.
5 nov 08 – Sahlström, Olle: I skuggan av en storhetstid

Homoäktenskap avgörs i riksdagen
Kristdemokraterna vägrar att vika sig i frågan om könsneutrala äktenskap. Därför blir det inget regeringsförslag. I stället kommer frågan upp i riksdagen när oppositionens motion ska behandlas.
5 nov 08 – Motion 2008/2009:C454

Värnplikten avskaffas
Värnplikten avskaffas och ersätts av en tre månaders frivillig soldatutbildning. Men värnplikten kan införas igen om försvarsberedskapen kräver det. Och då blir det även kvinnlig värnplikt.
5 nov 08 – SOU 2008:98

Högre ersättning vid expropriering
Fastighetsägare vars fastighet exproprieras ska få bättre ersättning. Skyddet för enskild äganderätt stärks därmed, menar Utredningen om expropriationsersättning.
5 nov 08 – SOU 2008:99

Mindre semesterkrångel
Det ska bli enklare att räkna ut hur lång semestern blir och hur stor semesterersättningen blir. Semesterlagen är krånglig, konstaterar Semesterlagsutredningen och för in kollektivavtalens regler i lagen. De är enklare.
5 nov 08 – SOU 2008:95

Underskott väntar i statsfinanserna
De svenska statsfinanserna är på väg att försämras. Finanskrisen dämpar den ekonomiska tillväxten och försvårar fortsatta försäljningar av statliga tillgångar, skriver Riksgälden.
4 nov 08

Krav på sänkt a-kasseavgift
Kopplingen mellan a-kassor och fackföreningar bör bestå. För att många människor ska vara arbetslöshetsförsäkrade bör avgiften till a-kassorna sänkas. Det anser moderaternas arbetsgrupp för jobb, välfärd och kunskap.
4 nov 08

Ökad risk för nedlagda skolor
När elevkullarna minskar ökar risken för att skolor läggs ner. Kommunerna måste därför se till att ha beredskap så att de snabbt kan ta emot fler elever, uppmanar Skolverket.
3 nov 08

Senast 2011 vill fp rösta om euron
Folkpartiet kräver en ny folkomröstning om Euron senast 2011 och hänvisar till att frågan är högaktuell på grund av finanskrisen och den kommande lågkonjunkturen.
2 nov 08

Foreword
The media and communication research associations of the Nordic countries in cooperation with Nordicom have held conferences every second year since 1973. These Nordic conferences have contributed greatly to the development of media and communication research in the Nordic countries.
1 nov 08 – Ulla Carlsson

Plenary I. Global, Hybrid or Multiple? - Global, Hybrid or Multiple? Cultural Identities in the Age of Satellite TV and the Internet
Globalization-impacts of Satellite TV and the Internet There is a strong presumption by many that first satellite TV in the 1990s and now the Internet in the new millennium has begun to strongly globalize people’s identities. However, many questions lurk behind this surface of apparent change. What is truly easily available to people, not only in physical access, but also in terms of effective access to understand or enjoy?
1 nov 08 – Joseph D. Straubhaar

Plenary I. Global, Hybrid or Multiple? - From International Communication to Global Media Studies. What Next?
First I would like to thank the conference organizers for inviting me here and giving me the opportunity to comment on Professor Straubhaar’s presentation. I congratulate Professor Straubhaar on his excellent presentation, which I am sure we all enjoyed. He kindly sent me his new book, World Television. From Global to Local, which his presentation is partly based on. I would also warmly recommend everybody to read Professor Straubhaar’s interesting and engaging book.
1 nov 08 – Terhi Rantanen

Plenary I. Global, Hybrid or Multiple? - Exploring Cultural Globalisation - New Forms of Experience and Citizen-driven Change Processes
In the following, I present two perspectives that each serve as a comment on Joseph Straubhaar’s keynote presentation. ‘Global, Hybrid or Multiple? Media Flows and Identities in the Age of Satellite TV and the Internet’. In each their way, my comments refer to the analysis of cultural globalisation which lies at the heart of Joseph Straubhaar’s presentation.
1 nov 08 – Thomas Tufte

Panel Discussion I. Media Economy and Democracy: Introduction
The Nordmedia 2007 panel titled Media, Economy and Democracy discussed and compared the changing societal and political role of the media in contemporary Nordic societies.
1 nov 08 – Anu Kantola

Panel Discussion I. Media Economy and Democracy: Research on Media and Democracy - Reflections on Changes and Challenges
I have been asked to give some reflections on media power and democracy from a Swedish perspective, concerning large, broad and complicated questions such as: How has the media’s role changed with regard to democracy and the political system during the past decades? What are the most interesting challenges likely to take place in the future? I will do this in 15 minutes.
1 nov 08 – Mats Ekström

Panel Discussion I. Media Economy and Democracy: Images, Identity and Security - Bringing Together International Politics and Media Research*
Let me take this opportunity also to thank the organizing committee for inviting me. It has been a great pleasure to be able to participate in this conference, not least in that it has given me the opportunity to sit in on the sessions of the working group on Visual Culture which I have enjoyed tremendously.
1 nov 08 – Lene Hansen

Panel Discussion I. Media Economy and Democracy - Backstage Report: Research Strategies and Field Observations - An Extended Reflection on the Media Research in the Norwegian Power and Democracy Programs
This essay offers a reflection on some of the strategic considerations on media power research that were developed in connection with the recent Norwegian Power and Democracy Program. A central background for the reflection is the way Nordic power and democracy programs generally can be said to have influenced the fields of Nordic media research.
1 nov 08 – Tore Slaatta

Panel Discussion II: Culture and Media Technology - Introduction
Culture and media technology is perhaps the broadest of titles for a conference panel or a cluster of essays. More specifically, the following texts by Terje Rasmussen and Malin Sveningsson Elm – like the 2007 NordMedia panel titled Culture and Media Technology with Lisbeth Klaustrup, Terje Rasmussen and Malin Sveningsson Elm – address the meanings of so-called new media, their cultures of production and usage, in and for media and communication studies.
1 nov 08 – Susanna Paasonen

Panel Discussion II: Culture and Media Technology - The Internet and Differentiation in the Political Public Sphere
Habermas’s main question in his keynote address to the media researchers at the ICA conference in Dresden in June 20th 2006 was whether deliberation in the public sphere actually does introduce an epistemic dimension to political decision-making, ie. whether the public sphere can bring new insights and solutions to politics today.
1 nov 08 – Terje Rasmussen

Panel Discussion II: Culture and Media Technology - Understanding and Studying Internet Culture(s) - Hybridity and Interdisciplinarity
When I was asked to sit on this panel, my first challenge was to decide the subject of my presentation. I tried to get some guidance by looking at the title of the panel: ”Culture and Media Technology”. Although this title lends itself to several interpretations and understandings, I chose to focus on mediated culture, or more specifically, culture that is mediated through computer technology.
1 nov 08 – Malin Sveningsson Elm

Plenary II: Pragmatist Media Philosophy in Action - Media and Knowledge - Some Pragmatist Remarks about Media Philosophy within and beyond the Limits of Epistemology
The favorite philosopher of one of my favorite philosophers once summarized the metaphilosophical postulate which is the basis for one of his main works by highlighting: “(...) that the distinctive office, problems and subject matter of philosophy grow out of stresses and strains in the community of life in which a given form of philosophy arises, and that, accordingly, its specific problems vary with the changes in human life (…)” (Dewey 256).
1 nov 08 – Mike Sandbothe

The Mediatization of Society - A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change
Abstract Using mediatization as the key concept, this article presents a theory of the influence media exert on society and culture. After reviewing existing discussions of mediatization by Krotz (2007), Schulz (2004), Thompson (1995), and others, an institutional approach to the mediatization process is suggested.
1 nov 08 – Stig Hjarvard

The New Wave of Pragmatism in Communication Studies1
Abstract This article examines two recent discussions of pragmatism in the field of communication and media studies: Chris Russill’s reconstruction of a pragmatist tradition based on the theories of William James and John Dewey, and Mike Sandbothe’s neopragmatist design for media philosophy.
1 nov 08 – Mats Bergman

The Archived Website and Website Philology - A New Type of Historical Document?
Abstract Website history can be considered an emerging discipline at the intersection between media history and Internet history. In this discipline, the individual website is regarded as the unifying entity of the historical analysis rather than the Internet or the Web. Writing the history of a website involves using many sources and methods similar to those used in writing the history of any other media type.
1 nov 08 – Niels Brügger

Professor Nukem - Communicating Research in the Age of the Experience Economy
Abstract The experience economy, that is, the creative and communicative turn in today’s social, cultural and economic structures, implies, as explained by Pine and Gilmore (1999), that consumption is embedded in a communicative format that conveys some kind of experience to the consumer. The consumer in turn becomes more than just a passive user – he or she becomes an active participant in the experiential/communicative design.
1 nov 08 – Kjetil Sandvik & Anne Mette Thorhauge

Youth as Producers - Digital Stories of Faith and Life
Abstract What are the actual inner processes taking place when youth shape and share stories about their lives through digital storytelling? In the present study, we follow an experiment in religious education in a local congregation outside Oslo.
1 nov 08 – Birgit Hertzberg Kaare

Rethinking Cyberreligion? Teens, Religion and the Internet in Sweden1
Abstract Since the coming of the Internet scholars have been discussing its implications for the future of religion. With its high levels of Internet use and low levels of religious practice Sweden represents an interesting case for studying these issues. This article presents findings from the first online survey of Swedish teenager’s use of the Internet for religious purposes, conducted at one of the largest social networking sites LunarStorm. The results show that more young people seem to come into contact with religion via the Internet than through local religious communities.
1 nov 08 – Mia Lövheim

Regaining Impact - Media Education and Media Literacy in a Norwegian Context
Abstract Media education is regaining its impact in Norwegian education, both due to the development of a new subject at the upper secondary level and due to a renewed interest in media literacy across the curriculum. From being defined as a marginal issue in educational curricula and development during the 1980s and 1990s, media literacy has now become a key concern linked to technological developments in the Nordic societies over the past ten years.
1 nov 08 – Ola Erstad & Øystein Gilje

When will the Daybreak Come?1 - Popular Music and Political Processes in Ethiopia
Abstract Popular musical expressions are important for discourses of citizenship and belonging. Focusing on popular music and political processes in Ethiopia today, this discussion uses Tewodros Kassahun aka Teddy Afro’s music as an example.
1 nov 08 – Kristin Skare Orgeret

Shame: Ingmar Bergman’s Vietnam War
Abstract Ingmar Bergman’s film Skammen [Shame] (1968), about a married couple trapped between the warring parties in a bloody civil war, triggered fierce ideological debate in Sweden. According to the harsh critics of the film, among whom the leading critic was well-known author Sara Lidman, Bergman had managed to create propaganda for the American government and its controversial war in Vietnam.
1 nov 08 – Erik Hedling

Popular Cultural Memory - Comics, Communities and Context Knowledge1
Abstract Conventions of genres, types and icons of popular culture are the shared knowledge of media audiences. Becoming acquainted with them through the reception of media texts resembles a socialisation process in its own right: It constitutes a community of media readers. The context knowledge they share is their popular cultural memory. On the level of the individual reading process, this context knowledge then provides the necessary guiding lines for understanding the connotative dimensions of a popular media text.
1 nov 08 – Karin Kukkonen

Overview of Nordic Media Research on Immigration and Ethnic Relations - From Text Analysis to the Study of Production, Use and Reception
Abstract Nordic media and communication research had reacted to the ethnically/racially and culturally changing societies since the 1980s, and the multidisciplinary field of migration, ethnic relations and the media has been shaped. This overview draws upon existing body of research, particularly on recent literature since the early 2000s, and aims to sketch out the rough lines of Nordic media research by mapping and comparing developments in this area.
1 nov 08 – Karina Horsti

The Othering of Islam in a European Context - Polarizing Discourses in Swedish-Language Dailies in Finland
Abstract Media representations of Islam mostly appear in the Finnish media in connection with events in other parts of the world. In this context, Islam is often treated as something distant and ascribed the role of the Other.
1 nov 08 – Karin Creutz-Kämppi

Watching Politics - The Representation of Politics in Primetime Television Drama
Abstract What can fictional television drama tell us about politics? Are political events foremost related to the personal crises and victories of the on-screen characters, or can the events reveal some insights about the decision-making process itself?
1 nov 08 – Audun Engelstad

End-game Strategies in the Swedish National Tabloid Industry
Abstract Based on decades of comparative research on the national tabloid industry in the Nordic countries, a forecast is made, based on the product life cycle (PLC) theory, that the Swedish national tabloid industry will decline.
1 nov 08 – Karl Erik Gustafsson

The Visual Form of Estonian Newspapers from 1806 to 1940 and the Appearance Spiral Model
Abstract Changes in the visual form of newspapers are considered to be connected to changes in society, technologies, and aesthetic ideals. The present chapter explores the changes in the visual form of Estonia’s major newspapers between 1806 and 1940, and whether Mervola’s model of visual changes, in Finnish newspapers, is applicable to Estonia’s newspapers. Content analysis is used to analyse the data.
1 nov 08 – Roosmarii Kurvits

Generations, Communication and Media Philosophy - The 18th Nordic Conference on Media and Communication Research
A distinguishing generational experience is a precondition for belonging to a certain generation. The 1960s was a time of great changes in media research as youth culture, rock and film had an impact on the interests of researchers.
1 nov 08 – Irma Kaarina Halonen

Negativ utveckling i alla sektorer
Nu duggar negativa konjunkturrapporter tätt. På onsdagen rapporterade Statliga Konjunkturinstitutet om pessimism bland företag och hushåll. På torsdagen skrev kommun- och landstingsförbunden ner sina prognoser för det närmaste året.
31 okt 08 – Konjunkturrapporter från SKL och KI

Borg till attack mot bankerna
Finansminister Anders Borg (m) sätter press på bankerna. Ring och fråga din bank om miljonbonusar är viktigare än lägre boränta, uppmanar han svenskarna.
31 okt 08

Sahlin har hopp om Ohly
Om två veckor ska det stå klart om det blir ett trepartisamarbete inom oppositionen. – Jag har gott hopp, säger s-ledaren Mona Sahlin, trots att v-ledaren Lars Ohly slagit larm om att förhandlingarna kört fast.
31 okt 08

Störtdykning för socialdemokraterna
Det var klantigt av mig, säger socialdemokraternas ledare Mona Sahlin om sitt sätt att hantera samarbetet med v och mp. Stödet i den senaste opinionsundersökningen rasar med 6,2 procentenheter för partiet.
31 okt 08

Moderaterna vill krympa dagisgrupper
Inför ett tak så att småbarnsgrupper på dagis inte får ha fler än tolv barn, föreslår en moderat arbetsgrupp. Förslaget mottas positivt av folkpartiet och kristdemokraterna.
31 okt 08

Hög standard ger hög hyra
Det ska vara möjligt att välja bort lyxig utrustning i hyresrätten. Och enklare att få dyrare frys eller rent av balkong mot högre hyra, föreslår regeringens utredning. Men fastighetsägarna tycker att utredningen är för feg.
31 okt 08

Bred enighet om bankstödet
Det rådde nästan rörande enighet i Riksdagen när Regeringens förslag till stöd till bankerna röstades igenom. Det var bara Vänsterpartiets Ulla Andersson som i ett par avgränsade frågor anmälde oenighet.
30 okt 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:22

Staten går i god för bankernas stabilitet
Riksdagens beslut på onsdagen innebär att insättningsgarantin höjs till 500 000 kronor. Den gäller det som en enskild sätter in på ett bankkonto, dvs lånar in till banken. Höjningen gäller från och med den 6 oktober 2008.
30 okt 08 – FiU 2008/2009:16

Stopp för bankbonus
Intjänad bonus betalas inte ut. Lönerna för de fem högst avlönade i varje bank fryses. Inga avtal om nya bonusprogram får träffas. Det är villkoren för de banker som vill ha stöd av staten, men undantag blir möjliga.
30 okt 08

Paines aktualitet och sprängkraft
Christopher Hitchens gräver djupt i Thomas Paines liv och hans litteratur när han skriver om Människans Rättigheter. Hitchens förundras över Thomas Paines storhet som politisk tänkare, debattör och skriftställare och påminner om att Paines verk från 1791 inte har förlorat sin aktualitet och sprängkraft.
30 okt 08

Frp-koden är svårknäckt
Högerpopulistiska Fremskrittspartiet har vuxit sig allt starkare i Norge och har nu 30 procent i opinionsundersökningarna, vilket bäddar för regeringsmakt i nästa års val. Hur kan det komma sig? I en nyutkommen bok driver Magnus E. Marsdal tesen att det framför allt beror på Arbeiderpartiets svek mot sina kärnväljare.
30 okt 08 – Marsdal, Magnus E.: Högerpopulismen dissekerad

Platsbrist för ensamma flyktingbarn
Migrationsverket höjer sin prognos för hur många ensamma flyktingbarn som når Sverige i år. Ökningen har lett till akut platsbrist i kommunerna som ska ta emot barnen.
30 okt 08

"Det finns goda skäl att kasta en blick i backspegeln då och då."
Detta nummer av Framtider har fått namn efter forskningsprogrammet som väglett verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier de senaste fyra åren. Våra trogna läsare har under hand fått inblickar i våra större forskningsteman och satsningar, såväl i form av temanummer som kortare och längre artiklar.
28 okt 08 – Joakim Palme

Framtidens samhälle
Forskningsprogrammet Framtidens samhälle går mot sitt slut. Efter snart fyra år är det dags att summera och reflektera över resultaten. Institutets forskning har för det första preciserat de utmaningar som Sverige står inför.
28 okt 08 – Joakim Palme

Att forma goda hypoteser om framtiden
Framtidsstudier är studiet av det som ännu inte hänt. Inte märkligt då att det finns olika idéer om hur man bäst ska gå tillväga. Verksamheten vid Institutet för Framtidsstudier vilar av tradition på vetenskapliga förhållningssätt. Nu kommer boken Fjorton perspektiv på framtiden: Samhälls- och humanvetenskapliga framtidsperspektiv som förtydligar och ger exempel på vad det innebär.
28 okt 08 – Susanne Alm och Joakim Palme

Har vi nytta av historien?
Vanligen tänker vi oss att framtidsstudier framför allt engagerar ekonomer, sociologer och andra samhällsvetare. Men sedan lång tid har även historiker och andra humanister varit verksamma vid Institutet för Framtidsstudier. Urban Lundberg och Mattias Tydén argumenterar här för vikten av historiska perspektiv då vi ägnar oss åt framtidsfrågor.
28 okt 08 – Urban Lundberg och Mattias Tydén

Vad betyder den ekonomiska livscykeln för en åldrande befolkning?
Varför är en åldrande befolkning ett problem och hur stort är problemet? Svaret är helt beroende på hur vi konsumerar och producerar över livscykeln. Om vi har en god bild av konsumtionen och produktionen under livets skeden, finns goda möjligheter att förutspå framtida kostnader och att vidta nödvändiga åtgärder för att möta behoven.
28 okt 08 – Daniel Hallberg och Jovan Zamac

Myndigheternas omvärldsanalys
Vad händer inom EU på tio års sikt? Hur agerar vi om en ny stor katastrof plötsligt ändrar spelreglerna? Frågor som dessa påverkar oss som enskilda personer, och de ger myndigheterna anledning att öka beredskapen inför framtiden.
28 okt 08 – Torbjörn Lundqvist

Marginalisering och uppväxtvillkor
Fattigdom, utanförskap och marginalisering är ämnen som står högt på den politiska agendan i alla EU länder. Många ser med oro på att de sociala skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och att fler människor hamnar utanför.
28 okt 08 – Olof Bäckman, Anders Nilsson och Johan Fritzell

Vuxen nog för arbete?
År 1950 lämnade många barn skolan när de var 14 år och började arbeta. I dag slutar de flesta vid 18-19 års ålder. Skolan har i en mening ersatt arbete för tonåringar. Betyder det att arbetet förlorat sin plats i deras liv?
28 okt 08 – Kristina Engwall och Ingrid Söderlind

Ska makten över välfärden decentraliseras?
Institutet för Framtidsstudier medverkar i ett europeiskt projekt där ansvaret och styrningen av välfärden i åtta länder jämförs. Forskarna har kartlagt hur socialbidragen, äldrevården och arbetsmarknadsåtgärderna utformats de senaste trettio åren. De har även undersökt hur makt och ansvar fördelas mellan central och lokal nivå, ett aktuellt ämne i många länder.
28 okt 08 – Åke Bergmark och Renate Minas

Boende och barn
I standardbilden av småbarnsfamiljen ingår en rymlig bostad, gärna en villa med trädgård. Bostaden är rimligen en viktig del av barnfamiljernas vardag. Beslutet att skaffa barn är också något som har direkt samband med unga människors möjligheter att bilda självständiga hushåll. Därmed kan boendet påverka framtidens befolkning.
28 okt 08 – Sara Ström

Politikens nya villkor i hundra års perspektiv
Vi tänker oss ofta att dagens politiska system är det bästa tänkbara - demokratin tas för given. Då kan det vara bra att sätta demokratin i ett historiskt sammanhang och fundera över hur den vuxit fram. Har vi verkligen samma demokrati i dag som för trettio år sedan? Hur fungerade den för sjuttio år sedan och vilka krafter påverkar politikens villkor i dag?
28 okt 08 – Niklas Stenlås

Det demografiska spöket
En viktig fråga för alla som arbetar med framtidsfrågor är om det går att göra bra förutsägelser. Mindre ofta diskuteras i vilken utsträckning våra framtidsscenarier verkligen tas på allvar. Min egen erfarenhet är att reaktionerna varierar starkt från person till person. En del prognoser väcker både entusiasm och motstånd. Det gäller inte minst de demografiskt baserade scenarierna.
28 okt 08 – Bo Malmberg

Politik bortom tid och rum - tre klimatpolitiska dilemman
Institutet för Framtidsstudier har de senaste åren tagit upp klimatfrågan i skrifter och seminarier. På den politiska dagordningen är klimathotet nu på allvar etablerat. Men det är ett politikområde som växer fram under ganska svåra villkor. Det ska åtgärda problem som ligger bortom den normala tidshorisonten för politik och vardagsliv. Och trots att det är ett genuint globalt problem så måste det till största delen lösas av nationalstater.
28 okt 08 – Erik Westholm

EU satsar en miljard mot blåtunga
EU-kommissionen har beslutat att skjuta till ytterligare omkring en miljard kronor i nästa års budget för att bekämpa spridningen av den smittsamma sjukdomen blåtunga.
28 okt 08

Svenskarna fästa vid kronan
Svenskarna är något mer positiva till att byta kronan mot euron i dag än vid folkomröstningen 2003. Men fortfarande vill de flesta ha kvar den svenska valutan.
28 okt 08

Reinfeldt talade klimat i finanskris
Finanskrisen kom att överskugga det mesta vid det europeisk-asiatiska toppmötet i Peking. Men trots oron ser statsminister Fredrik Reinfeldt nya öppningar för att världen ska kunna enas om ett nytt Kyotoavtal.
25 okt 08

Riksbanken sänker räntan ytterligare
Riksbanken sänkte på torsdagen sin viktigaste styrränta, reporäntan, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Fler räntesänkningar väntar.
24 okt 08 – Riksbanken sänker reporäntan

Ett av de värsta rasen på börsen
Det blev en svart fredag på Stockholmsbörsen. Raset var ett av millenniets största hittills.
24 okt 08

Kd körs över om homoäktenskap
Moderaterna, folkpartiet och centerpartiet har avvisat kristdemokraternas kompromissförslag i frågan om könsneutrala äktenskap. Anledningen är att flera borgerliga riksdagsledamöter hotar att rösta med oppositionen.
24 okt 08

De stora universiteten tar hem potten
Regeringen lanserar en ny modell för hur forskningsanslagen ska fördelas. Karolinska Institutet, Lunds och Uppsala universitet blir vinnare. De "nya" universiteten i Sundsvall, Karlstad, Örebro och Växjö blir förlorare. Regeringen gör också strategiska satsningar på medicin, teknik och klimatforskning - den humanistiska forskningen blir lottlös.
23 okt 08 – Prop 2008/2009:50

Det blir en lång djup lågkonjunktur
LO-ekonomerna förutspår flera dystra år för svensk ekonomi. Arbetslösheten stiger med 110 000 personer under 2009 och 2010. Samtidigt har regeringen rustat ner arbetsmarknadspolitiken, vilket gör det svårare för arbetslösa att få nya jobb. Det kommer att ta minst fyra år innan den internationella finanskrisen är över, spår LO.
23 okt 08 – LO: Ekonomiska utsikter hösten 2008

Återigen tortyr
Det räcker inte med att den nyvalde presidenten i USA, Obama eller McCain avvecklar Guantanamo-fängelset. De ansvariga med president Bush i spetsen måste ställas inför rätta. Dessutom måste USA åter inordna sig i det internationella rättssystemet. Mattias Gardell, professor i religionshistoria i Uppsala drar dessa slutsatser i sin nya bok Tortyrens återkomst.
23 okt 08 – Gardell, Mattias: Tortyrens återkomst

Satsning på miljöbilsforskning
Staten satsar 450 miljoner per år i fyra år på forskning om bilarnas anpassning till klimat- och miljökrav och för att öka bilarnas säkerhet. En förutsättning är att näringslivet satsar lika mycket.
22 okt 08

Tryggare utemiljöer behövs
Det ska bli tryggare att röra sig ute när det är mörkt. Kvinnor ska våga gå ut på kvällen. För det ger regeringen Boverket 45 miljoner kronor för att samla kunskap och bygga bort farliga miljöer.
22 okt 08

Grönt ljus för antipiratlag
Lagrådet har inga större invändningar mot lagen som ska låta upphovsrättsinnehavare få ut namnen bakom IP-nummer som använts för fildelning. Enligt rådet går lagen längre än EU kräver.
22 okt 08

Regeringen stoppar Vietnamadoptioner
Den svenska regeringen stoppar adoptioner från Vietnam. Orsaken är oro för korruption och misstankar om att Vietnam inte alltid har barnens bästa för ögonen i adoptionssammanhang, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.
22 okt 08

Bankakuten öppnar på nytt
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att den svenska bankakuten öppnas igen. Den lagstiftning som infördes under den svenska bank- och fastighetskrisen på nittiotalet ska nu återinföras. Staten ställer upp med insättargaranti, bankgaranti och stora lån.
20 okt 08 – Lagrådsremiss: Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet

Tre av fyra vill värna strandskyddet
Tre av fyra svenskar, 74 procent, tycker inte att regeringen ska lätta på strandskyddet och göra det lättare att bygga vid stränder. Mindre än var femte svensk, 17 procent, stöder förslaget, visar en undersökning.
20 okt 08

Vänsterpartiet vill vara med
En enig vänsterpartistyrelse har beslutat att verka för ett samarbete med socialdemokraterna och miljöparitet, och att partiet inte ska ställa några ultimativa krav i förhandlingarna med de andra.
19 okt 08

Mp väljer ofta höger i kommuner
Miljöpartiet siktar på en koalitionsregering med socialdemokraterna. Men i kommunerna är det nästan lika vanligt att partiet samarbetar med de borgerliga.
18 okt 08

Staten beredd ta över krisande banker
Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition om hur den svenska delen av finanskrisen ska hanteras. Staten är beredd att bli delägare i banker för att trygga deras verksamhet.
16 okt 08 – Utgångspunkter för regeringens stabilitetsplan

Nordiskt försvarssamarbete fördjupas
Det svenska försvarets samarbete med Norge och Finland ska fördjupas. Försvarsmakten ska inleda förhandlingar om detta.
16 okt 08 – Det nordiska försvarssamarbetet fördjupas

Alla lagar blir digitala
Alla lagar och förordningar i Sverige ska i framtiden bara publiceras på Internet. Bara ett enda exemplar ska finnas på papper.
16 okt 08 – SOU 2008:88

Ny utredning om signalspaning
Eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) endast ska bedriva signalspaning för försvaret måste Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av spaning om utländska förhållanden kartläggas.
16 okt 08 – Dir 2008:120

Skevt perspektiv på Vietnam
Marco Smedbergs bok om Vietnamkriget fyller en stor lucka i och med att den beskriver den militära utvecklingen i Vietnam. Men han skildrar kriget ur ett amerikanskt perspektiv och han missar att gräva djupare i viktiga frågor i krigsutvecklingen, skriver Åke Kilander.
16 okt 08 – Smedberg, Marco: Vietnamkrigen 1880-1980

Fejkade orgasmer
”Jag tror att världen skulle vara en lite bättre plats om kvinnor slutade fejka. I slutändan handlar det ju om att våga ta plats. Och att ta sig själv på allvar.” Det konstaterar en av skribenterna i boken Fejkad Orgasm. Redaktörerna Susanna Alakoski och Amanda Mogensen vill lyfta upp fenomenet till en vidare samhällsdiskussion om sexualitet.
16 okt 08 – Alakoski, Susanna och Mogensen, Amanda: Fejkad orgasm

Enighet om klimatuppgörelse
Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att EU-ledarna har enats om att stå fast vid beslutet att nå en klimatuppgörelse senast i december, rapporterat Reuters.
16 okt 08

Forskningsmiljoner om våld mot kvinnor
Regeringen satsar 45 miljoner kronor på forskning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samband med prostitution och trafficking.
16 okt 08

Ledare: Den lågbeforskade sektorn
I primärkommunerna och de kommunala bolagen finns en dryg femtedel av den svenska arbetskraften. Här utförs större delen av den offentliga sektorns verksamhet. För medborgarnas välfärd och samhällsekonomins utveckling avgörande tjänster utförs. Exempelvis får trehundratusen personer hemtjänst och 1,7 miljoner elever utbildas.
15 okt 08 – Lars Hultkrantz

Sociala normer och socialförsäkringar - Teori och svenska erfarenheter
Sociala normer innebär att en enskild individs beteende påverkas av hur det bedöms av andra. Individen känner stolthet (pride) om andra uppskattar vederbörandes beteende och skam (shame) om individen upplever att andra ogillar det - och individen anpassar sitt beteende efter dessa bedömningar (se exempelvis Parsons 1952; Bicchieri 1990; Coleman 1990; Lindbeck 1995a). Sådana bedömningar antas i sin tur bero på vad som anses vara "normalt" beteende i den grupp individer som vederbörande tillhör - därav beteckningen "norm".
15 okt 08 – Assar Lindbeck

Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering?
Fler äldre beviljas tjänstepension när sysselsättningen går ner. Fenomenet var särskilt vanligt inom den offentliga sektorn på 1990-talet då övertaligheten del-vis löstes genom att pensionera äldre medarbetare i förtid.
15 okt 08 – Daniel Hallberg

Naturkatastrofer, ekonomisk utveckling och humanitär hjälp
Hur vanliga är naturkatastrofer, var inträffar de och har de blivit vanligare? Tenderar ekonomisk tillväxt, en jämnare inkomstfördelning och demokratisering att göra folk mindre utsatta vid katastrofer? Vad är det som bestämmer om katastrofoffer får internationell hjälp?
15 okt 08 – David Strömberg

Svar till Sven Bergenstråhle - "Om Hyressättning och segregation"
Vad roligt att Sven Bergenstråhle har läst vår artikel (Fridell och Brogren 2007) med ett sådant intresse! Det verkar tyvärr dock som att han missförstått en hel del av artikelns innehåll. För det första är vår utgångspunkt inte att hyresregleringens syfte enbart var att som Bergenstråhle skriver "motverka all inkomstsegregation" (s 85). Vi väljer dock att utvärdera just segregationsargumentet eftersom det är ett av de mest frekvent använda argumenten i försvaret av hyresregleringen.
15 okt 08 – Hanna Fridell

Så löser vi fiskekrisen!
EUs gemensamma fiskeripolitik står inför en gigantisk uppgift: Att stoppa överfiskningen av våra hav och samtidigt bevara fiskebaserade kulturmiljöer. Dagens politik - som är grundad på ett system med detaljerade regleringar - fungerar inte.
15 okt 08 – Mark Brady och Staffan Waldo

BOKANMÄLAN Per Skedinger: Effekter av anställningsskyddet - vad säger forskningen?
Klargörande om anställningsskyddets effekter Den svenska debatten om anställningsskyddet har åtminstone tillfälligt lämnats därhän av de politiska partierna. Från arbetsgivarhåll hävdas dock envist och bestämt att lagen om anställningsskydd (LAS) leder till lägre sysselsättning och försvårar för ungdomar och (framför allt) småföretagare, medan arbetstagarsidan lika envist och bestämt försvarar den rådande ordningen. Som alltid när särintressen står för underhållningen präglas debatten av lika bestämda som obestyrkta påståenden.
15 okt 08 – Oskar Nordström Skans

Regionala fastighetsskatter kan ge bättre infrastruktur
Vägar och järnvägar finansieras främst genom statliga skatter. I åtskilliga fall beslutar politiker om spektakulära men samhällsekonomiskt olönsamma projekt och tycks mer benägna att maximera röster än projektnytta. Medborgare i den region där ett projekt genomförs får den största nyttan medan skattebetalare i hela landet betalar kostnaderna.
15 okt 08 – Roland Andersson och Bo Söderberg

BOKANMÄLAN: Karl Gustafson: Deus ex machina,
Tidsfaktorekonomi leder till regressiv skatteskala Tidsfaktorekonomi är ett ekonomiskt system där grundbulten är beskattning i form av tid - tidskatt. Idéerna bakom tidsfaktorekonomi är åtskilliga decennier gamla. Så föreslog t ex centerpartisten Anders Gernandt redan i mitten av 1970-talet i en riksdagsmotion att "… riksdagen hos regeringen anhåller om en utredning beträffande möjligheterna att införa ett system med tidskatt i stället för nuvarande skattesystem …" (Riksdagens motion 1975/76:971).
15 okt 08 – Rickard Wall

Replik: Om hyressättning och segregation
I Ekonomisk Debatt nr 6, 2007 finns en artikel av Hanna Fridell och Cecilia Brogren: "Lyckas hyresregleringen motverka segregationen i Stockholm?". Den bygger på en uppsats med samma namn som lades fram på Handelshögskolan i Stockholm 2006 (Brogren och Fridell 2006).
15 okt 08 – Sven Bergenstråhle

Normer, känslor och ekonomisk vetenskap
Artikeln är baserad på ett föredrag på Handelshögskolan i Stockholm, 10 juni 2008, i anslutning till mottagandet av 2007 års Assar Lindbeck-medalj. Jag vill ta detta tillfälle att tacka alla de som bidragit till och underlättat min forskning under de gångna åren - i synnerhet Magnus Johannesson och mina många andra medförfattare, mina kollegor vid Handelshögskolan och mina finansiärer. Ett alldeles särskilt varmt tack till min fru, Lisa Román, för att hon förstår, accepterar och även uppskattar mitt forskningsintresse, och till mina barn, Ask och Sunniva, för att de inte gör det.
15 okt 08 – Tore Ellingsen

Europas krispaket är gigantiska
De europeiska räddningspaketen för att rädda bankerna och det finansiella systemet överträffar med råge det gigantiska amerikanska krispaketet.
15 okt 08 – EU, Sammanfattning från Euroländernas toppmöte 2008-10-12

Strid om jobbpolitikens inriktning
Mona Sahlin hävdade i onsdagens partiledardebatt att rättvisa och trygghet skapar jobb. Fredrik Reinfeldt menade tvärtom att en politik som sänker skatter och skapar varaktiva jobb leder till rättvisa. Lars Ohly kritiserade föreställningen att alla problem kan lösas med sänkt skatt.
15 okt 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:13

Varsel och regeringsfråga i duell
Återigen var regeringsfrågan och den ekonomiska krisen tunga ämnen när statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas ledare Mona Sahlin möttes i tv-duell.
14 okt 08

Mp vill satsa på spårvagnar
Milljöpartiet vill satsa på spårvagnar i åtta städer, för att möta klimatkrisen. Partiet vill att 24 miljarder kronor avsätts under 15 år och att Banverket får ansvar för medfinansiering av nya spårlinjer.
14 okt 08

Upp och ner på börsen
På måndagen steg börskurserna jorden runt, efter en helg med toppmöten i G7, IMF och Euroländerna. I Tokyo steg index med 14 procent, i Stockholm med 8 och i USA med 11 procent. I förra veckan störtdök aktiekurserna kraftigt på världens alla börser. Nu är det slagigt på Stockholmsbörsen.
14 okt 08

Riksbanken lånar ut mer
Riksbanken har beslutat att låna ut ytterligare tio miljarder dollar samt 80 miljarder kronor i auktioner i veckan. Båda lånen har en löptid på tre månader, enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.
13 okt 08

1 500 utbildningsplatser varselhjälp
Göteborgsregionen ska få 1 500 extra utbildningsplatser till följd av de senaste varslen inom främst bilindustrin, enligt regeringen. Pengarna som behövs omfördelas från andra högskolor och universitet.
12 okt 08

Väljarna vill ha krissamarbete
Regeringen får godkänt av svenskarna för sitt agerande hittills under finanskrisen. Men sju av tio väljare vill ha ett samarbete över blockgränsen.
12 okt 08

Tema: Didaktiska undersökningar
Generella frågor som rör undervisningens val brukas sägas tillhöra didaktikens område. Den svenska didaktiken hade ursprungligen två inriktningar, dels den lärandeteoretiskt inriktade didaktiken som har sina rötter i psykologin och fokuserar elevers tänkande och uppfattning av undervisningens innehåll, exempelvis hur elever utvecklar förståelse för vetenskapliga begrepp. Dels den läroplansteoretiska didaktiken som fokuserar undervisningens politiska och moraliska innehåll.
10 okt 08 – Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman & Leif Östman

Pragmatiska studier av meningsskapande1
Syftet med föreliggande artikel är att översiktligt presentera det didaktiska angreppssätt som ligger till grund för studierna i detta temanummer. Ambitionen med detta angreppssätt är att möjliggöra studier där innehåll och process i utbildning analyseras samtidigt.
10 okt 08 – Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman & Leif Östman

Erfarenhet och meningsskapande
De flesta människor skulle nog hålla med om att de förändrar både sitt sätt att förstå sin omvärld och sina värderingar under livet. Å andra sidan verkar de meningar vi skapar om vår tillvaro inte vara helt slumpmässiga och disparata, utan förefaller på något sätt att hänga ihop.
10 okt 08 – Johan Öhman

Artefaktanvändning i undervisningssammanhang – en privilegieringsanalys1
Inledning I undervisningssammanhang använder lärare och elever dagligen olika typer av artefakter, det vill säga fysiska objekt som skapats av människan. Genom historien har vissa av dessa, som till exempel svarta tavlor, bänkar och kritor, använts på i stort sett samma sätt, medan andra, som till exempel griffeltavlan, rottingen och skolplanschen, mer eller mindre har försvunnit och ersatts med andra hjälpmedel. Vidare har nya artefakter utvecklats och använts.
10 okt 08 – Jonas Almqvist

Att analysera socialisationens riktning ur ett maktperspektiv
Inledning När vi lär oss olika saker, lär vi oss inte bara specifika kunskaper och fakta om olika fenomen, utan vi lär oss också värderingar och synsätt som gör att vi kan förstå oss själva i relation till världen och andra människor (Popkewitz 1987).
10 okt 08 – Marie Öhman

Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter
En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor
10 okt 08 – Mikael Quennerstedt

Analys av utbildningens diskursivitet
Normer och följemeningar i text och handling
10 okt 08 – Leif Östman

Etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt meningsskapande
Syftet med denna artikel är att diskutera relationen mellan etisk forskning och pragmatisk didaktisk moralforskning.1 Huvudfrågan är: Vilket är etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt meningsskapande?2
10 okt 08 – David Kronlid

TEMA: Synliggör papperslösas och ensamkommande barns och ungdomars behov genom forskning och utbildning - introduktion
I detta temanummer Förra gången som jag inbjöds som redaktör för temanumret ”Empowerment – ett viktigt verktyg för att upp nå hälsa bland flyktingar och andra invandrare” [1] tog jag inledningsvis upp om att ”alltför ofta hamnar sårbara individer i Sverige på grund av strukturella hinder i en maktlöshetssituation och begränsad autonomi” (sid. 189).
10 okt 08 – Solvig Ekblad Temaredaktör

Människovärde, värdighet och yrkesetik
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag... Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948
10 okt 08 – Lars H Gustafsson

En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård
I april 2008 startades ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur det ser ut med tillgång till vård för de odokumenterade migranterna i samtliga 27 medlemsländer inom Europeiska Unionen. Det är de migranter som också kallas irreguljära, illegala eller mer vardagligt ”papperslösa”. Sverige deltar i projektet genom en forskare (Carin Björngren Cuadra) på Malmö högskola. Projektet pågår 2008-2011. Resultatet förväntas ligga till grund för överväganden och åtgärder inom området.
10 okt 08 – Carin Björngren Cuadra

Papperslösas tillgång till hälso-och sjukvård: en jämförande studie mellan olika EU-länder
Inledning Trots att antalet åtgärder i syfte att kontrollera migration och förhindra illegal invandring ökar, vistas uppskattningsvis flera miljoner människor utan tillstånd i EU.
10 okt 08 – Ramin Baghir-Zada

Papperslösas tillgång till hälso-och sjukvård i Sverige. Internationella konventioner och läkaretik i konflikt med svensk lagstiftning
Immigranter och uppehållstillstånd Papperslösa immigranter Begreppet papperslösa syftar på irreguljära immigranter, dvs. människor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Detta kan indelas i två grupper (se artikel av Ramin Baghir-Zada):
10 okt 08 – Anders Björkman och Louise Wittmeyer

Stiftelsen Rosengrenska nätverket i Göteborg. Erfarenheter från arbete med papperslösa
Bakgrund I mitten av augusti 2008 blev vi i Rosengrenska (se faktaruta) ombedda att svara på frågor angående brottsoffer. Det var Göteborgs Stad som stod bakom undersökningen denna gång och speciellt efterfrågades mörkertal. Gruppen jag försökte svara för är de papperslösa/gömda människorna.
10 okt 08 – Anne Sjögren

När vården (be-)möter långvarig smärta
Bakgrund Ett bra bemötande, adekvat utvärdering/bedömning och fullgod information given på ett tillfredställande sätt är en förutsättning för en bra vård av såväl personer med långvarig smärta som de utan smärta.
10 okt 08 – Ulf Jakobsson

RECENSION: Reportagebok: De papperslösa och de aningslösa – om det mänskliga slöseriet (Kristina Mattson Stockholm: Leopard förlag, www.leopardforlag.se, 2008)
Kristina Mattsson har skrivit en reportagebok om de papperslösa, det vill säga människor som uppehåller sig illegalt i Sverige. Av de asylsökande som får avslag uppskattas att mer än hälften väljer att stanna kvar och arbeta i den svarta ekonomin. Hon påpekar att Sverige hör till de länder i Europa som är sämst på att erkänna de papperslösas mänskliga rättigheter.
10 okt 08 – Yacine Asmani

Har solidariteten en chans?
Kapitalet har globaliserats och rör sig lättvindigt över världens gränser. Klyftorna mellan dem som har och inte har växer lavinartat. Trots fallande medlemsantal och en uppenbar risk att förvandlas till elitklubbar sätter Ingemar Lindberg hoppet till facket.
9 okt 08 – Lindberg, Ingemar: Solidaritetens nya landskap

Oppositionen spräcker utgiftstak
Miljöpartiet vill öka statens utgifter med 20 miljarder kronor. Socialdemokraterna föreslår plus 35 miljarder och vänsterpartiet plus 65 miljarder kronor. Såväl röda som gröna budgetmotioner föreslår spräckta utgiftstak nästa år.
9 okt 08 – Budgetmotioner

Vad vill Mona Sahlin?
Vem är egentligen Socialdemokraternas nya partiledare Mona Sahlin? Står hon till höger eller till vänster i partiet? Frågetecknen som Christer Isaksson försöker räta ut i sin politiska biografi över en ung veteran är många. Det blir dessvärre få raka svar. I varje fall inga nya och överraskande.
8 okt 08 – Isaksson, Christer: I väntan på Mona Sahlin

Målet är en röd-grön koalition
Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar på att bilda en koalitionsregering efter valet 2010. De inleder nu ett fördjupat samarbete som ska sträcka sig åtminstone till 2020. Vänsterpartiet deltar inte i samarbetet.
8 okt 08

Räntan sänks 0,5 procent
Riksbanken sänker idag reporäntan med en halv procentenhet, från 4,75 till 4,25 procent. Samtidigt sänks räntan i USA, Kanada och inom Euroområdet.
8 okt 08 – Räntebeslut

Boverkets framtid utreds
Regeringen sätter Boverket under lupp. En utredning ska granska vad Boverket gör och hur det överensstämmer med vad Boverket ska göra. Kritiken mot verket har varit hård.
8 okt 08 – Dir 2008:117

Gärna bolagisering, men först en marknad
Regeringen vill bolagisera delar av Banverket. Men först måste det skapas en marknad där det kan bli konkurrens om drift och underhåll av järnvägarna.
8 okt 08 – Dir 2008:108

Nej till sänkt inkomstskatt
Socialdemokraterna accepterar inte regeringens inkomstskattesänkning för 2009. Istället för skattesänkningar vill socialdemokraterna lägga 35 miljarder kronor på offentliga utgifter - främst på arbetsmarknadsåtgärder, utbildning och höjda anslag till kommunsektorn.
7 okt 08 – Socialdemokratisk budgetmotion

Dyrare bensin
Bensinen blir två kronor dyrare under de kommande tre åren med miljöpartiets budgetförslag. Miljöpartiet vill öka statens utgifter med 20 miljarder kronor.
7 okt 08 – Miljöpartiets budgetmotion

Skatten blir högre
Vänsterpartiet vill höja skatten för de flesta som arbetar, men sänka den för arbetslösa, sjuka och pensionärer.
7 okt 08 – Vänsterpartiets budgetmotion

Kravet på EU-utträde slopas
55 procent av miljöpartiets medlemmar vill att partiet slutar kräva att Sverige ska lämna EU, enligt en omröstning som partiet har genomfört under september. Därmed slopas kravet på utträde.
6 okt 08

Insättningsgarantin vidgas
Regeringen utvidgar insättningsgarantin till 500 000 kronor. Syftet med åtgärden är att värna tryggheten för spararna och säkra att de har fortsatt förtroende för det finansiella systemet.
6 okt 08

Mer av samma politik
Många vill att president Bush räddningspaket för finanssektorn ska godkännas av USA:s Congress. Men det är inte så många som påpekar att räddningspaketet innehåller mer av just den politik som har lett fram till dagens kris. Här redovisar vi några kritiska amerikanska röster: Stiglitz, Sassen, vanden Heuvel, Schlosser och Henwood.
2 okt 08

Överskonsumtionen skapade bubblan
Krisen på USA:s finansmarknad är i grund och botten en fråga om ihållande amerikansk överkonsumtion. Idag står USA i skuld till omvärlden, den amerikanska staten är skuldsatt, även hushållen och bolagen är skuldsatta. Bubblan sprack när realräntorna steg, då föll priset på bostäder och aktier. Så såg analysen ut när fyra ekonomer möttes i en debattpanel på ABF-huset.
2 okt 08

Kontroversiellt om kurderna
I Sverige och Västeuropa har exilkurderna själva vittnat om förtrycket och också levererat politiska analyser av den kurdiska frågan. När Ingmar Karlsson nu skriver kurdernas historia och tolkar stämningarna bland kurderna blir det kontroversiellt.
2 okt 08 – Karlsson, Ingmar: Kurdistan - landet som icke är

Svettigt och svårt att vara kille
I antologin Pittstim diskuterar femton unga män hur det är att vara kille. Sex och våld tar ganska mycket plats och tjejerna lyser med sin frånvaro. Men läsningen bjuder inte på grabbigt ryggdunkande och gillande av läget. Inspirerade av den senaste vågens feminister ställer killarna nu frågan, om den klassiska mansrollen kanske inte är för trång?
2 okt 08 – Chavez Perez, Inti och Adami, Zanyarf: Pittstim - Pissbomber, skogsporr och kärlek

Årets alternativa nobelpristagare
Årets alternativa nobelpris, Right Livelihood Award, delas mellan fyra mottagare. De får priset för så olika ämnen som oberoende journalistik, kamp för jordlösas rättigheter, stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig och för organisering av kvinnors deltagande i fredsprocessen i Somalia.
2 okt 08

Kronans svacka bra för tillväxten
Den svenska kronan har sedan i somras försvagats kraftigt mot både dollarn och euron. Svackan får exportbolagen att jubla och kan mildra effekterna av lågkonjunkturen.
2 okt 08

Svenskt nej till krisfond i EU
Statsminister Fredrik Reinfeldt säger blankt nej till idén om en räddningsfond för EU:s banker. Svenska skattebetalare ska inte behöva rädda andra länders krisbanker, anser han.
2 okt 08

Skolor får inte kameraövervaka
Datainspektionen (DI) tillåter inte sju skolor att fortsätter med kameraövervakning av elever och personal på samma sätt som nu. På Tensta gymnasium får man bara behålla en av 60 kameror.
2 okt 08

S och mp överens om utbildningspaket
Socialdemokraterna och miljöpartiet har kommit överens om en gemensam satsning på tio miljarder kronor på utbildning för arbete. Det skulle ge 20 000 utbildningsplatser 2009, 26 000 2010 och 27 000 2011.
2 okt 08

Mp säger nej till förmögenhetsskatt
Miljöpartiet vill inte ha tillbaka förmögenhetsskatten. – Nej, det är ingen bra idé, säger partiets språkrör Peter Eriksson till TT.
2 okt 08

Ingves hoppas på lägre boräntor
Riksbanken smörjer nu bankerna med nya lån på 60 miljarder kronor för att dämpa finanskrisen. Riksbankschefen Stefan Ingves tror också att det ska bidra till att pressa tillbaka boräntorna.
2 okt 08

Marita Ulvskog till EU
Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog, uttalat EU-kritisk, kandiderar till EU-parlamentet i valet 2009. ”Jag vill väldigt gärna vara med och arbeta för att vi ska göra ett bättre val nästa år än 2004”, säger hon.
30 sep 08

1 400 bort på Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnar säger upp 1 400 anställda i Göteborg, Umeå och belgiska Gent, uppger bolaget i ett pressmeddelande.Varslet kom oväntat för underleverantörerna.
30 sep 08

Kryddat lagförslag antogs av senaten
USA:s senat godkände det reviderade krispaket som ska rädda finansmarknaden, med 74 röster mot 25. Men först efter att lagförslaget på 700 miljarder dollar kryddats med ytterligare utgifter på 100 till 105 miljarder dollar. Nu återstår omröstningen i representanthuset.
29 sep 08

"Mammografi en klassfråga"
Många kvinnor missar rätten till mammografi. På många håll i Sverige uteblir nästan var tredje kvinna från sin mammografiundersökning, de flesta är låginkomsttagare eller utlandsfödda, visar en studie från Cancerfonden.
29 sep 08

Flera banker är i kris
Bankkonkurserna kryper allt närmare Sverige. Trots lättnad över att USA-krispaketet på måndagseftermiddagen såg ut att vara i hamn drog kalla finansvindar över Europa med flera banker på fallrepet.
29 sep 08

Regeringen gör om demokratibiståndet
Regeringen kommer att förändra det svenska demokratibiståndet så att det blir skarpare och tydligt inriktas på åtgärder för att främja demokratin, enligt biståndsminister Gunilla Carlsson.
27 sep 08

En motsägelsefull republikan
John McCain är något av en oberoende presidentkandidat som seglar under republikansk flagg. Han är patriot, men vill stänga Guantánamo. Han är abortmotståndare, men vill säkra rätten till sjukvårdsförsäkring. Han vill minska utsläppen av växthusgaser, men strypa statliga etanolsubventioner till bönder. Han är konservativ i ekonomiska och utrikespolitiska frågor, men ”liberal” i sociala frågor.
26 sep 08 – Bergström, Hans: John McCain – En politisk biografi

Enighet om FRA-lagen
Regeringspartierna är eniga i FRA-frågan, uppger statsminister Fredrik Reinfeldt. I höst ska regeringen lämna en proposition till riksdagen som ska stärka den personliga integriteten, enligt försvarsminister Sten Tolgfors.
25 sep 08

Blått kort ska ge jobb i EU
EU vill ta ett mer samlat grepp på invandring genom att lansera en ”migrationspakt”. Den illegala invandringen ska bekämpas, samtidigt som invandring av välutbildade välkomnas.
25 sep 08

Tuffa utsläppskrav mot bilindustrin
EU-parlamentet har gett stöd till tuffare regler och hot om höga böter för bilindustrin från 2012 i syfte att minska utsläppen. Volvo tycker att kraven är för hårda.
25 sep 08

Strategi för ökad tillgänglighet
Målen om ett tillgängligt samhälle för handikappade kommer inte att nås till 2010. Men regeringen presenterade i dag en strategi som ska skynda på arbetet.
25 sep 08

KI: Arbetslösheten stiger
De svenska hushållen är fortsatt pessimistiska om ekonomin samtidigt som inflationsförväntningarna fortsätter att falla, visar den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet (KI). KI räknar med stigande arbetslöshet.
24 sep 08

Statsskulden minskar kraftigt
Trots orosmolnen på den internationella finanshimlen räknar finansminister Borg med att den svenska ekonomin står så stark att han kan göra kraftiga amorteringar på statsskulden de kommande åren.
24 sep 08 – Prop 2008/2009:1

Borg räknar med 37 miljarders marginal
Det finns ett fortsatt reformutrymme på minst 30 miljarder kronor om året enligt finansministerns beräkningar för de kommande åren.
24 sep 08 – Prop 2008/2009:1

Lågkonjunkturen påverkar marginellt
Den internationella ekonomiska oron påverkar den svenska ekonomin mycket litet, enligt regeringen. Arbetslösheten ökar med en halv procent under nästa år och 2010.
24 sep 08 – Prop 2008/2009:1

28,6 miljarder i bistånd
Biståndet till u-länder föreslås bli 28,6 miljarder. Det innebär en ökning med 2,2 miljarder jämfört med årets budget. Med den summan uppnår ändå inte regeringen målet för biståndet, en procent av bruttonationalinkomsten.
24 sep 08 – Prop 2008/2009:1

Vi går mot mörkare tider
Ett kraftfullt paket åtgärder för att möta en dämpning i ekonomin. Det är regeringens budgetförslag för 2009 i ett nötskal, enligt finansminister Anders Borg (m).
22 sep 08

"Mörka moln över världsekonomin"
Lågkonjunkturen är här. Men Sverige klarar den bättre än andra. De offentliga finanserna är starka. Men tillväxten minskar till 1,5 procent och arbetslösheten stiger till 6,4 procent nästa år. Budgeten innehåller kända skattesänkningar och höjda anslag, bland annat till forskning och väginvesteringar.
22 sep 08 – Prop 2008/2009:1

Jobben åter ett hett debattämne
Finansminister Anders Borg poängterade arbetslinjen när han inledde budgetdebatten. Den utgör en hörnsten i alliansens ekonomiska politik. Men den verklighetsbeskrivningen fick omedelbart mothugg av socialdemokraternas ekonomiske talesman Tomas Östros.
22 sep 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:4

Sänkt a-kasseavgift gillas av facket
Svenskt Näringsliv tycker budgetpropositionen är en injektion i Sveriges ekonomi. Reaktionerna från fackförbund och andra organisationer på budgetpropositionen är blandade.
22 sep 08

Östros vill ha ny banklagstiftning
Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesman Thomas Östros vill se över lagstiftningen när det gäller banker och finansinstitut. Han vill också att det satsas mer resurser på Finansinspektionen.
22 sep 08

Nya regler kan öka a-kasseflykt
Regeringens nya a-kasseregler för att få fler in i a-kassan kan få motsatt effekt. Den som vill slippa avgiften kan gå ur och vänta med att gå med tills uppsägningen kommer, tror Arbetslöshetskassornas Samorganisation.
22 sep 08

Väljarna tror inte på alliansen
Alliansen vinner inte nästa val tror 62 procent av väljarna, enligt en Sifomätning. Statsminister Fredrik Reinfeldt anses dock fortfarande vara skickligare än Mona Sahlin på att leda regeringen.
21 sep 08

A-kassan ska bli billigare
Regeringen vill göra det billigare att vara med i a-kassan. Dessutom ska det bli lättare att bli medlem. När regeringen tillträdde 2006 stod 700 000 personer utanför arbetslöshetskassorna.
21 sep 08

S: 600 miljoner till förskolelärare
Socialdemokraterna satsar 600 miljoner kronor på förskolelärarna i sin kommande skuggbudget. ”Vi satsar på kompetensutveckling och utbildning, för det behöver vi i det här ekonomiska läget”, säger Mona Sahlin.
20 sep 08

Stil och politik
Barbro Hedvall uppträder som flanör; hon fäller omdömen om politiker hon möter och hur de klär sig. Med Göran Greider är det annorlunda, han är helt ointresserad av klädmodet, däremot diskuterar han gärna kläderna som tecken, symboler och klassmarkörer.
18 sep 08 – Greider, Göran och Hedvall, Barbro: Stil & politik

Försvarsindustrin förlorar kontrakt
Fram till och med år 2011 ska försvaret spara nära 2,8 miljarder kronor på materialanskaffning. Av den summan kan 1,2 miljarder föras över till förbandsverksamheten.
18 sep 08

Bolagsstyrelsen ska inte gömma sig bakom revisorn
Den ökade turbulensen på kapitalmarknaden tvingar fram lättnader i reglerna för revisorers ansvar. Revisorers skadeståndsansvar måste minska för att det ska finnas några revisionsfirmor kvar med kapacitet att granska de stora börsnoterade företagen.
18 sep 08 – SOU 2008:79

Inkomstskatten sänks
Nu tar regeringen tredje steget i jobbskatteavdraget. För 15 miljarder kronor sänks skatterna med cirka 200 kronor för normalinkomsttagare. Det innebär att totalt sedan 2006 har skatten sänkts med dryga tusenlappen (1100 - 1500 kronor). Allt till en sammanlagd kostnad av 65 miljarder kronor för de tre stegen.
17 sep 08

Ska gåvor subventioneras?
Är det bra eller dåligt med skatteavdrag för gåvor till forskning och ideell verksamhet? Den frågan har regeringen tillsatt en utredning för att belysa.
17 sep 08 – Dir 2008:102

Lönande brevöppning
1,2 miljoner cigaretter, 850 liter sprit, 741 liter vin och 623 liter öl blev behållningen när Tullverket i fjol åter började kontrollera postförsändelser från utlandet. Tullen har rätt att kontrollera att punktskatten på privatpersoners införsel av alkohol och tobak är betald av den svenske köparen.
17 sep 08 – Skriv 2008/2009:8

Reinfeldt lovade sänkta skatter
Statsminister Fredrik Reinfeldt bekräftade vid riksdagens öppnande att regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar för dem som arbetar. Samtidigt ska den statliga inkomstskatten bli lägre. Allt till en kostnad av sammanlagt 15 miljarder.
16 sep 08 – Regeringsförklaringen 16 september 2008

Höstens propostioner
Regeringen planerar att lägga fram 116 propositioner och skrivelser under hösten. På måndag i nästa vecka presenteras budgetpropositionen, i oktober lämnas flera skatteporopositioner, i november kommer betygsskalan och i december ska FRA-lagen återigen upp i riksdagen. Här är listan:
16 sep 08 – Planerade propositioner och skrivelser 2008/09

Mångfald och marknad Om möjligheterna att främja mångfald och demokrati inom en marknadsorienterad skola
Det senaste decenniets skoldebatt har präglats av några kärnfulla teman. Det talas bland annat om valfrihet och kvalitet. Elever och föräldrars möjlighet att själva välja skola i det decentraliserade skolsystemet skapar konkurrens mellan skolor. I konkurrenssituationer blir frågan om kvalitet central.
15 sep 08 – Sara Irisdotter Aldenmyr

En illa vald titel Noteringar till 2008 års utgåva på svenska av Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen
Bland det som Pierre Bourdieu sade sig ångra allra mest var att den bok som nu finns i svensk översättning fick heta La reproduction när den gavs ut 1970. Folk läser inte böcker utan bara boktitlar, konstaterade han. Titeln " Reproduktionen" har underblåst uppfattningen att bokens budskap är att utbildningssystemet gör överklassbarn till överklass och arbetarklassbarn till arbetare, kort sagt.
15 sep 08 – Donald Broady

Recension: Om den neoliberala attacken på utbildning och undervisning
Mary Compton och Lois Weiner har redigerat en bok om de globala hoten från neoliberala krafter mot utbildning och undervisning världen över. Boken The global assault on teaching, teachers, and their unions: Stories for resistance (New York: Palgrave Macmillan, 2008) fyller ett tomrum som en av de första internationella publikationerna som konsekvent analyserar de globala och neoliberala attackerna från ett kritiskt och medmänskligt perspektiv.
15 sep 08 – Lars Dahlström

Kommentar till Anders Fredrikssons recension av boken Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet
Det är, i den överlag mycket positiva recensionen, ett alltför enkelt och näst intill skamligt grepp som tas av recensenten Anders Fredriksson då han ger så mycket plats åt att antologin Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet inte innehåller empiriska analyser av deliberativa samtal i skolan. Eftersom sådana empiriska studier inte är något som utlovas av antologin så kan den inte heller knappast kritiseras därför.
15 sep 08 – Tomas Englund

Aptera kanonen! Great Books Curriculum: En litteraturkanon med "världens bästa tankar"
Om vi fokuserar på en litteraturkanon som är uteslutande svensk; är det inte så att dagens svenska debatt snarare begränsar än skapar möjligheter? Varför inte öppna vägen för en vidare syn som omfattar hela världens "bästa tankar" och upptäckter och strävar efter en allsidigt exellent intellektuell nivå och en diskussion av universella värden.
15 sep 08 – Sue Glover Frykman

The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 år
Den 11. november 2008 fyller professor emeritus Urban Dahllöf, Uppsala Universitet, 80 år. Gjennom sitt over 50årige virke i pedagogikkens tjeneste er Dahllöf både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. I denne artikkelen oppsummeres noen sentrale trekk ved Urban Dahllöfs liv og virke, og han kommenterer selv sider ved den utvikling han både har vært en del av og som han nå betrakter fra sin emeritusposisjon.
15 sep 08 – Gunnar Grepperud och Gunilla Roos

Ledare: Gör försäkringssystemet genomskinligt!
Jag har nyligen blivit sjukskriven i två månader. Jag vet att jag som statsanställd får en sjukersättning på ungefär 90 procent av lönen när jag varit sjukskriven i mer än två veckor. Detta är vad socialförsäkringen och avtalsförsäkringen betalar ut tillsammans. Men på min arbetsplats hemsida står det något annat.
15 sep 08 – Ann-Charlotte Ståhlberg

Svar till Edin och Lodin angående 3:12-reglerna
Fåmansföretagsreglerna, de s k 3:12-reglerna, motiveras av Edin m fl (2005, s 5) på följande sätt:
15 sep 08 – Per-Olof Bjuggren och Dan Johansson

En analys av en felaktig analys av 3:12-reglerna
I Ekonomisk Debatt nr 7 (2007) framför Per-Olof Bjuggren, Gunnar du Rietz och Dan Johansson (not1) skarp kritik mot de gällande s k 3:12-reglerna rörande fåmansföretagarnas beskattning. Dessvärre präglas artikeln av förringande av det problem som den duala metoden medför men vad värre är också av missuppfattningar om grundläggande tankar bakom reglernas utformning.
15 sep 08 – P-O Edin och Sven-Olof Lodin

Recension: Agnar Sandmo: Samfunnsøkonomi - en idéhistorie, Universitetsforlaget
Utmärkt översikt över nationalekonomins historia. Det är inte ovanligt att ekonomer vilkas ungdomsforskning rört samtidsfrågor efter hand börjar intressera sig för ämnets rötter. John Maynard Keynes, George Stigler (som dock redan för sin doktorsavhandling valde ett doktrinhistoriskt tema) och Paul Samuelson är bara några exempel.
15 sep 08 – Bo Sandelin

Recension: Interdisciplinär antologi lever inte upp till titeln
Titeln - National Tax Policy in Europe - To Be or Not to Be? - är anspråksfull och inger stora förhoppningar. Antologin tar upp viktiga spörsmål: Hur påverkar ökad integration och utvidgning utrymmet för nationell beskattning inom EU?
15 sep 08 – Katarina Nordblom

USA-bank kollapsade
Bolånekrisen i USA har skördat ännu ett offer. Investmentbanken Lehman Brothers, en av jättarna på den amerikanska bankmarknaden, meddelar nu att de ansöker om konkursskydd. Världens börser faller efter beskedet.
15 sep 08

Miljömålsrådets chef avgår i protest
Miljömålsrådets ordförande, förre statsrådet Bengt K Å Johansson avgår från sin post i protest mot regeringen.Han är starkt kritisk till att rådets förslag skjuts åt sidan och att miljömålssystemet nu ska utredas.
15 sep 08

Valår och den kommunala politiken
Påverkas beteendet hos kommunala beslutsfattare av att det är val ett visst år? Mer specifikt, finns det en valårseffekt i den kommunala sysselsättningen, den kommunala konsumtionen samt de kommunala skattesatserna i Sverige och Finland 1985-2002? Vi finner att under ett valår är den kommunala sysselsättningen och de kommunala konsumtionsutgifterna högre än vad de är ett år då det inte är val, samtidigt som skattesatsen inte är lika hög.
15 sep 08 – Matz Dahlberg och Eva Mörk

Krisstämpeln på det svenska avtalssystemet - en överdrift
Det behövs samordning och normer i lönebildningen. Om detta är de flesta eniga. Frågan är hur normerna ska sättas och av vem. Framför allt har den rådande ordningen med industrin som normsättare ifrågasatts, bl a av Lars Calmfors i Ekonomisk Debatt. I stället hävdas att tjänstebranscherna bör få ett större inflytande.
15 sep 08 – Pontus Braunerhjelm, Olle Djerf, Håkan Frisén och Henry Ohlsson

Hur delas den tillfälliga föräldraledigheten?
Jämställdhet är en ständigt aktuell fråga i den svenska debatten och ofta hamnar fördelningen av föräldraledigheten i fokus. Även om mäns uttag av föräldraledighet har ökat under det senaste decenniet, är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. För den tillfälliga föräldraledigheten är situationen annorlunda - här är fördelningen mellan män och kvinnor betydligt jämnare, men trots mäns ökande uttag av föräldraledighet har fördelningen av tillfällig föräldraledighet varit i stort sett konstant.
15 sep 08 – Anna Amilon

Hur blev Sverige rikt och jämlikt?
Från 1870 till 1970 utvecklas Sverige till att bli världens fjärde rikaste land. Under samma period blir Sverige världens förmodligen mest jämlika land när det gäller inkomsternas fördelning. I denna artikel används ny forskning om institutioner, tillväxt och jämlikhet för att förklara Sveriges framgångar.
15 sep 08 – Andreas Bergh

Oklart om FRA:s utländska samarbete
Att Sverige byter hemliga underrättelser inhämtade av Försvarets radioanstalt (FRA) med andra länder är ingen hemlighet.
14 sep 08

Inga militära förband läggs ned
Inga förband läggs ned - ett besked som togs emot med glädje i Arvidsjaur där nedläggningshotet varit störst. Försvarsmakten avvaktar med att kommentera regeringsbeskedet.
13 sep 08

Nya proletärer utan rättigheter
I USA, Europa och i Sverige växer ett skuggproletariat fram. I Sverige lever kanske 20 000 papperslösa, som saknar rättigheter och som utför de lågt betalda jobb som svenskarna inte själva vill göra, men som de gärna vill ha gjorda mot en ringa ersättning. Kristina Mattsson beskriver den svenska asyl- och migrationspolitiken som aningslös, den ger sig ut för att vara human, men förnekar de papperslösa deras mänskliga rättigheter.
11 sep 08 – Kristina Mattsson: De papperslösa och de aningslösa

Jobben ska styra migrationspolitiken
Socialdemokraternas omprövar delar av sin migrationspolitik: Arbetskraftsinvandring betraktas nu som något positivt. Flyktingars bosättning ska styras hårdare. Papperslösa bör kunna få sjukvård till rimligt pris.
11 sep 08 – Migration - en rättivs värld är möjlig

Mest pengar till vägar i storstäder
Regeringen vill investera cirka 5 miljarder kronor i vägar och 2,5 miljarder i järnvägar under 2009 och 2010. Beloppen kommer att finnas med i statsbudgeten. De största investeringarna görs i storstäderna.
11 sep 08 – PM: 10 miljarder till vägar och järnvägar i hela landet

Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga
Aktuell forskning tyder på att implicita fördomar och stereotyper skulle kunna ligga till grund för diskriminering i anställningsprocessen. I artikeln presenteras därför en översikt av tidigare studier av implicita fördomar och stereotyper i Sverige samt resultatet från en ny studie som undersöker om arbetsgivare på implicit nivå associerar arabiska muslimer och överviktiga med låg produktivitet.
9 sep 08 – Jens Agerström, Rickard Carlsson, Bo Ekehammar & Dan-Olof Rooth

Ett hem i rörelse: diasporisk mobilisering i den svenska gemenskapens periferi
Denna artikel lyfter fram problemet med exkludering och diskriminering och deras inverkan på relationer mellan majoritetssamhället och migranter och diskuterar identitetsskapande, gränsdragningar, identifikationer och gemenskapsbildande inom denna kontext. Artikeln utgår från den kurdiska diasporans erfarenheter i Sverige och bygger på individuella intervjuer. 1
9 sep 08 – Minoo Alinia

En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent
De funktionshindrades rätt till självbestämmande när de väljer personlig assistent kan riskera att komma i konflikt med assistenternas rätt att inte bli diskriminerade. Problematiken kan tänkas få ökande betydelse med ett ökat anlitande av personliga assistenter och särskilt med en ökad internationalisering av marknaden för vård och omsorg.
9 sep 08 – Catharina Calleman

En »dålig« flicka. Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp
Är det tillåtet att avslöja sexuella övergrepp och vad kan hända den som gör det? I artikeln diskuteras konstruktioner av utsatta flickor och kvinnor, och kvinnors tolkningar av utrymmet att tala, före och med början vid de svenska sexualbrottsdebatterna.
9 sep 08 – Ninni Carlsson

Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer
I USA och andra anglosaxiska länder har en omfattande forskning kring fenomenet »whistleblowing« vuxit fram. Begreppet syftar på när anställda för fram kritik mot företeelser på sin arbetsplats t. ex. avslöjar interna missförhållanden som slarv i behandling av patienter/klienter, felaktiga produkter, maktövergrepp eller korruption. I Sverige har sådana studier hittills varit sällsynta. I denna artikel redovisas resultaten från en nyligen genomförd studie av kritikerprocesser och konflikter kring kritiker inom svenska human service organisationer som socialtjänsten, skolan och sjukvården.
9 sep 08 – Ulla-Carin Hedin & Sven-Axel Månsson

Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar. Om betydelsen av ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen
Denna artikel redovisar delar av en studie baserad på samtal med adopterade och adoptivföräldrar rörande deras erfarenheter av diskriminering utifrån ett annorlunda utseende. Materialet visar att de adopterades icke-vita kroppar hela tiden görs signifikanta i vardagen, vilket indikerar att ett icke-vitt utseende fortfarande tillskrivs en stor betydelse i ett samtida Sverige.
9 sep 08 – Tobias Hübinette & Carina Tigervall

Diskriminering och exkludering. En introduktion
En inledande begreppsdiskussion. Diskriminering och exkludering är mångtydiga begrepp som försöker fånga komplexa sociala företeelser. Inom samhällsforskningen finns det olika definitioner och modeller som fokuserar på olika aspekter av dessa företeelser.
9 sep 08 – Ingrid Sahlin & Nora Machado

Diskursiv diskriminering av regnbågsfamiljer. En analys av argument mot likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap
Genom två lagändringar har nya juridiska möjligheter till adoption och assisterad befruktning öppnats för samkönade par. Den här artikeln analyserar retoriken i delar av den debatt som följt med förändringarna. I sättet att konstruera regnbågsfamiljer som »de andra« uppstår en diskursiv diskriminering på heteronormativa grunder.
9 sep 08 – Anna Malmquist & Karin Zetterqvist Nelson

Svarta(s) strategier: att hantera rasism och diskriminering som svart svensk
Svarta svenskars upplevelser av diskriminering och rasism samt strategierna de nyttjar vid hanterandet av de upplevda kränkningarna ska avhandlas i följande artikel. De svarta svenskarnas motståndsstrategier är mångfacetterade och utmärks av såväl ett sökande efter trygga platser som ett konfrontativt agerande när de utsätts för rasism och diskriminering.
9 sep 08 – Viktorija Kalonaityte, Victoria Kawesa & Adiam Tedros

Rasisme og diskriminering: komplekse begrep med mange innhold
I denne studien har ungdom formidlet forståelser av rasisme og diskriminering som noe likt og ulikt, komplekst og relasjonelt. Ungdommenes uttrykk og releksjoner bidrar til å sette fokus på at debatter og videre forskning på disse temaene i større grad bør tematisere at rasisme og diskriminering forstås svært forskjellig. I tillegg kan det være behov forå bringe inn aspekter knyttet til makt og anerkjennelse.
9 sep 08 – Gunnhild Vist

Biståndspengar till klimatåtgärder
Regeringen ska i sin kommande budget föreslå åtgärder på klimat- och energiområdena till en kostnad av tre miljarder kronor.
9 sep 08 – PM: Klimat- och energisatsningar i budgetpropositionen 2009

Mp: Behåll jobbskatteavdraget
Miljöpartiet vill behålla det mesta av jobbskatteavdraget om partiet kommer i regeringsställning efter nästa val. Löntagare med inkomster under 30 000 kronor i månaden bör inte få höjd inkomstskatt efter valet.
9 sep 08 – Peter Eriksson: Vi river inte upp jobbskatteavdraget

Regeringen: sänk bolagsskatten
Regeringen vill sänka skatterna för företagen med 16 miljarder kronor. Mest gynnas mindre bolag, eftersom stora koncerners möjlighet till skatteplanering stramas åt.
8 sep 08 – Bätte villkor för företagande och konkurrens

Hyresgäster tvingas bort
Människor med de lägsta inkomsterna skulle drabbas mest om förslagen i en statlig boutredning genomförs, skriver Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman i en debattartikel.
8 sep 08 – Rapport från hyresgästföreningen

Hälften av vallöftena uppfyllda
Sänkt maxtaxa på fritids, skolk inskrivet i betyg och elektronisk boja för brott mot besöksförbud. Det är några av en rad vallöften som regeringen ännu inte uppfyllt.
7 sep 08

Slut för miljöbilspremien
Nästa sommar är det slut med den populära miljöbilspremien - ett halvår tidigare än planerat. Regeringens besked fick omedelbart skarp kritik.
7 sep 08

Remissmajoritet vill ha båtkörkort
Förslaget om båtkörkort får allt starkare stöd. Nu ger i stort sett allt berörda organisationer och myndigheter sitt stöd till en lag som kräver tillstånd för att köra även småbåtar, ett krav som också omfattar äldre personer.
5 sep 08

En kvinnolinje
Det har funnits en kvinnolinje i svensk journalistik och den var empatisk och engagerad. Wendela Hebbe var först, i hennes efterföljd kom Gerda Marcus, Elin Wägner, Else Kleen, Ester Blenda Nordström, Barbro Alving och andra. Idag är det svårare att definera vad som kan tänkas vara typisk kvinnlig journalistik. Däremot kan kvinnliga journalister säga mycket om yrkets inneboende dilemman - till exempel om avsaknaden på socialt engegemang.
4 sep 08 – Lönnroth, Ami (red.): Empati och engagemang - en kvinnolinje i svensk journatistik

Kritikstorm mot Riksbanken
En kritikstorm har brutit ut mot Riksbanken. Ekonomer, företag, fack och politiker, alla är missnöjda med Riksbankens höjning av reporäntan till 4,75 procent.
4 sep 08 – Riksbankens räntebeslut

Ryssland: Saakasjvili politiskt död
Den ryska ledningen betraktar inte längre Micheil Saakasjvili som president i Georgien, rapporterar nyhetsbyrån Interfax.
4 sep 08

Fri bosättning inte självklart
Socialdemokraterna signalerar åter om behovet av en skärpt migrationspolitik, och föreslår att myndigheterna ska styra vara flyktingarna bosätter sig. Utspelet följer på ett liknande från moderaterna härom veckan.
4 sep 08

Höjda anslag till psykiatrin
Regeringen redovisade idag att de statliga anslagen till psykiatrin kommer att höjas. Totalt tillförs området sammanlagt 2,7 miljarder kronor under åren 2009, 2010 och 2011. Anslagen höjs därmed med 900 miljoner kronor jämfört med i år.
4 sep 08

Miljöpengar till Östersjön
Regeringen avsätter en miljard kronor under mandatperioden till att förbättra Östersjöns miljö.
4 sep 08

Al-Barakaat fick rätt
Det blev en fullkomlig men senkommen upprättelse för de tre svensksomalierna och Al-Barakaat, som EG-domstolen tidigare terroriststämplat. Nu har domstolen i Luxemburg ogiltigförklarat förstainstansrättens dom från 2005 mot det informella somaliska banknätverket al-Barakaat i Spånga.
3 sep 08 – EG-domstolen

Svalt mottagande av skattesänkning
De pensionärer som har det sämst ställt får drygt 200 kronor i månaden med regeringens förslag till skattesänkningar 2009. En vanlig pensionär får nöja sig med 68 kronor. För lite, säger oppositionen och PRO.
3 sep 08 – Diagram med fördelningseffekter

Miljöpartiet röstar om EU-utträde
Ska miljöpartiet fortsätta tycka att Sverige ska lämna EU? Den frågan ska medlemmarna ta ställning till i omröstningar som hålls i september, enligt ett pressmeddelande från partiet.
2 sep 08

Registernummer
Detta nummer av Nordicom information innehåller inte artiklar. Däremot innehåller det förteckningar som kan vara relevanta för medie- och kommunikationsforskare.
1 sep 08 – Nordicom Information nr 3 2008

Amerikanska framtider
Att presidentvalet i USA är ett viktigt vägval för landets framtid är årets understatement. För första gången har ett av de ledande partierna valt en svart presidentkandidat, som inte bara är karismatisk utan också lovar ett förändrat USA - på hemmaplan och i världen. Hösten 2008 ger därför en särskild spänning och energi åt de amerikanska frågorna.
1 sep 08 – Joakim Palme

Kubas framtid efter Castro
Fidel Castro har dragit sig tillbaka och brodern Raul leder en reform- och moderniseringsprocess. Kubas omvandling pågår enligt en dynamik präglad av stark nationalism, och om omvärlden vill vara med och påverka måste denna dynamik respekteras. Det innebär ingalunda att förtryck av grundläggande friheter ska accepteras, men historien visar att isolering och sanktioner inte fungerar för att driva på i önskad riktning.
1 sep 08 – Eivor Halkjaer

Latinamerika betalar ett högt pris för ojämlikheten
Latinamerika är den extrema ojämlikhetens kontinent. De latinamerikanska länderna utmärker sig i stort sett utan undantag som ojämlika. Andra länder som kommer i närheten av dessa nivåer ligger framför allt i Afrika söder om Sahara, den kontinent som tycks följa Latinamerika i spåren när det gäller att etablera mycket ojämlika samhällsförhållanden (diagram 1).
1 sep 08 – Göran Holmqvist

En ny dimension i det amerikanska presidentvalet - Recension
Garrett Graff tar sig an stora frågor i boken The first Campaign - Globalization, the Web, and the Race for the White House. Hur ska USA:s nya ledare lyckas navigera landet i den nya globaliserade världen och med de utmaningar som landet står inför vad gäller utbildning, hälso- och sjukvård, energiförsörjning och klimathot?
1 sep 08 – Julia Falkerby

Regeringen höjer yrkesutbildsanslag
Det ska bli möjligt att utbilda sig till bilmekaniker, undersköterska och byggnadsarbetare efter att man fyllt 20 år. Regeringen höjer utbildningsanslagen, nu med fokus på yrkesutbildningar.
1 sep 08 – Pressmeddelande publicerat på DN Debatt

Färre återfall till brottslighet
Färre har återfallit till brott tack vare Kriminalvårdens satsning på behandling av intagna med narkotikaproblem, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
1 sep 08

Kanada - ett mångkulturellt paradis?
Samhällets förmåga att integrera invandrargrupper står högt upp på den politiska agendan i alla demokratier. Invandrare är ofta ekonomiskt exkluderade, och det finns en rädsla att växande etnisk och religiös mångfald ska leda till att samhällen splittras. Men Kanadas erfarenheter pekar på att det faktiskt går att forma en stark känsla av samhörighet med ett land som präglas av stor mångfald.
1 sep 08 – Keith Banting

På väg mot en bättre framtid? Migrationen i Latinamerika
Nästan 26 miljoner latinamerikaner bor utanför hemlandet. Jakten på en bättre framtid får många att söka sig till främst USA, Spanien och Kanada. Migranterna hamnar ofta utanför mottagarländernas sociala skyddsnät. Det är angeläget att stärka deras rättigheter, och det kan bara ske om migranternas hemländer och "nya" länder samarbetar.
1 sep 08 – Andres Solimano

Världens studenter dras till USA
Varför är USA så attraktivt för studenter och forskare från andra länder? Och hur fungerar USA som utbildningsland? Efter andra världskriget började studenter från främst Europa strömma till och i dagens USA är det stora flertalet internationella studenter från Asien. Detta utreds närmare av Nils Hasselmo som varit verksam inom amerikanskt universitetsväsen i femtio års tid.
1 sep 08 – Nils Hasselmo

TCO: Subventionera hushållstjänster
För verklig jämställdhet mellan män och kvinnor krävs att samhället subventionerar hushållsnära tjänster för barnfamiljer. En subventionering av tjänsterna med upp till 90 procent i familjer där bägge föräldrarna arbetar skulle ge två till tre timmars hushållshjälp för cirka 150 kronor i veckan, skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.
31 aug 08

S-krav på delad föräldraledighet
Socialdemokraterna vill utöka kvoteringen av föräldraledigheten. På sikt vill partiet att ledigheten delas lika mellan mamman och pappan.
30 aug 08

Björklund vill ha ny statistik
Kritiken mot utbildningsminister Jan Björklunds sätt att använda statistik om den svenska skolan har nu lett till att Skolverket får i uppdrag att ge sin syn.
29 aug 08 – Kritisk granskning av Björklunds beskrivningar av problemen i den svenska skolan

Förre Säpochefen: "FRA-lagen fälls"
Förre Säpo-chefen Anders Eriksson bedömer att FRA-lagen blir underkänd av Europadomstolen. Ändringarna som riksdagen beställt räcker inte, enligt honom.
29 aug 08

Regeringen backar om presstödet
Regeringen genomför inte det kontroversiella förslaget om kraftigt sänkt presstöd till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.
29 aug 08 – Regeringen tar strid för presstödet

Lars Ohly vill ha rödgrön politik
Partiledarna på den rödgröna kanten lägger nu upp taktiken inför 2010 års val. På fredagen besöker Peter Eriksson och Maria Wetterstrand (mp) vänsterpartiets styrelse som är samlad på Syninge kursgård ute i Roslagen. På lördag kommer Mona Sahlin (s) dit.
28 aug 08

5 miljarder till forskningen
Regeringen vill stärka den svenska forskningen och höjer forskningsanslagen rejält i statsbudgeten. Mest pengar går till medicin, teknik och klimatfrågor. Men även humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ökade anslag.
28 aug 08 – PM: storsatsning på svensk forskning

LO: Jobbavdraget dyrt och dåligt
Regeringens jobbskatteavdrag är en ojämlik beskattning som har kostat mycket och som dessutom inte har fått särskilt stor effekt, menar LO i en rapport.
27 aug 08

Ryssland erkänner utbrytare
Rysslands president Dmitrij Medvedev beslutade på tisdagen att erkänna Sydossetien och Abchazien som självständiga stater. Beslutet kom efter ett möte med det ryska säkerhetsrådet i semesterorten Sotji.
26 aug 08

Ordningsstörare förpassas längre bort
Polisen ska få ökade befogenheter att transportera bort deltagare i en folksamling som stör eller hotar att störa ordningen. Nu ska polisen få transportera de störande två timmars resa bort från platsen där de hotade ordningen.
26 aug 08 – Ds 2008:58

Allvarligt erkänna utbrytare
- Det är mycket allvarligt att president Medvedev idag har valt att erkänna Abchazien och Sydossetien som självständiga stater.
26 aug 08

Sverige skickar observatörer
Regeringen har beslutat att skicka materiel och observatörer till OSSE:s utökade mission i Georgien.
26 aug 08

Nej till tio år i grundskolan
Skolverket säger nej till förslaget om ett tionde år i grundskolan för de elever som inte klarat gymnasieskolans inträdeskrav. Risken är att eleverna skolkar ut sig, enligt Skolverket.
26 aug 08

Var tionde elev fick IG
Mer än var tionde elev som gick ut nian i våras saknar godkända betyg i svenska, matte eller engelska. Orsaken är att skolan är dåligt anpassad efter eleverna, tycker Skolverket.
26 aug 08

Skärpta krav för personlig assistans
Reglerna för assistans till funktionshindrade ska bli lika i hela landet. Det innebär en åtstramning för de kommuner som haft de mest generösa bestämmelserna, till exempel i Dalarna, Västernorrland och Stockholm.
25 aug 08

Kinakännarna demaskeras
De svenska kinaexperterna, till exempel Sven Hedin och Jan Myrdal, beundrade det auktoritära Kina. De såg en högkultur, ett mäktigt imperium och de åtnjöt dess makt och stöd. Samtidigt var de en del av den västerländska imperialismen. En var upptäckare, en annan gravplundrare och en tredje propagandist och deras syn på makt, ras, kön och klass var reaktionär. Därtill var de usla vetenskapsmän. Perry Johansson, själv sinolog fäller den hårda domen.
22 aug 08

Frivilligt vårdval
Vid årsskiftet ska den nya lagen om valfrihet i vården börja gälla. Den ger kommuner och landsting rätt att låta den enskilde välja vem som ska ge vård och omsorg.
22 aug 08 – Lagrådsremiss: Lag om valfrihetssystem

Fackens medlemsras fortsätter
Facken fortsätter att tappa medlemmar. Under första halvåret blev LO 37 000 medlemmar fattigare. Men takten avtar.
22 aug 08

Regeringen eldar på dystrare ekonomi
Regeringen satsar 35 miljarder kronor på reformer för att få fart på den allt dystrare ekonomin.
22 aug 08 – Anders Borg informerar om svensk ekonomi

Lenin gjorde Stalin möjlig
Hélène Carrère d'Encausses Leninbiografi visar tydligt att i allt som Josef Stalin gjorde hade han en föregångare i Vladimir Lenin.
21 aug 08 – Hélène Carrère d'Encausse: Lenin

Ryska styrkor är inte på reträtt
Uppgifterna om att ryska styrkor i morse inlett sin reträtt från Gori i Georgien, har tagits tillbaka av nyhetsbyrån Interfax.
21 aug 08

Städavdraget ingen succé
Avdraget för hushållsnära tjänster, pigavdraget, blev inte någon succé, enligt färska siffror från Skatteverket. I stället för en total skattereduktion på 700 miljoner kronor som regeringen räknat med, blir det för andra halvåret i fjol bara 131,5 miljoner. Det berättar Dagens Nyheter som tagit del av skatteverkets uppgifter..
21 aug 08

Miljöarbetet måste förenklas
Sverige har mycket ambitiösa mål för sitt miljöarbete. Men arbetet att nå dem är inte effektivt och målen är svåra att överblicka. Därför låter nu regeringen utreda en förenkling av miljöarbetets struktur. Samtidigt ska näringslivets roll i miljöarbetet tas tillvara bättre.
21 aug 08 – Dir 2008:95

Liten miljöeffekt av åker i träda
EU:s krav att en del av den svenska jordbruksmarken ska sättas i träda har haft liten effekt på miljön, visar en ny studie.
21 aug 08

Centern: FRA ska inte få spana på svenskar
FRA ska få spana, men inte på svenskar, i alla fall inte förrän reglerna utretts närmare. Så lyder centerns nya förslag till FRA-lag.
21 aug 08 – FRA-förslag från centern

Ohälsomålet nått i augusti
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. I augusti var ohälsotalet 36,9 dagar. Det innebär att Försäkringskassans mål om att ohälsotalet 2008 skulle sjunka till 37 dagar nu är nått.
21 aug 08 – Försäkringskasan: Rapport om ohälsotal

Nätpirater ger sig på tidningsmagasin
Nätpiraterna har nu gett sig på magasinvärlden vilket fått tidningsförlagen att gå i taket.
21 aug 08

Tunga ras för folkaktier i sommar
Många folkaktier har fallit mycket tungt under den kyliga börssommaren. Telia Sonera med runt 650 000 aktieägare har rasat med 15 procent sedan midsommar.
21 aug 08

Reinfeldts statssekreterare slutar
Ännu en av statsminister Reinfelds statssekreterare lämnar sitt jobb. Den här gången är det Nicola Clase, som ansvarar för EU-frågor och utrikespolitisk samordning.
21 aug 08

Flottbesök i Ryssland ställs in
Regeringen ställer in planerade militärövningar med Ryssland och ett flottbesök i rysk hamn. Det blir Sveriges officiella svar på den ryska inmarschen i Georgien.
21 aug 08

Importerat glas skapar miljöproblem
Återvinningen av glas och papper fungerar inte. Det är den privatimporterade alkoholen som ställer till problemen. Kommunerna och Svensk Glasåtervinning AB är oense om vem som ska hand om tomglasen.
21 aug 08 – Dir 2008:97

Primärvård – innan vinden vänder
Ökad satsning på primärvård har varit ett stående sjukvårdspoliriskt mantra, åtminstone under de senaste 40 åren. En väl utbyggd primärvård sågs som en förutsättning för förverkligande av WHO:s målsättning om ”Hälsa åt alla år 2000”, den s.k. Alma Ata- deklarationen från 1978.
20 aug 08 – Ingvar Krakau

Långa sjukskrivningar i Luleå, en studie av sjukskrivningar vid en vårdcentral
Bakgrund De höga sjukskrivningstalen har varit i fokus under några år och nu har åtgärder vidtagits för att sänka dem. Under de senaste åren har läkare på olika sätt anmodats att sjukskriva mindre. Forskning om sjukskrivningar har visat att allmänläkare ofta finner sjukskrivandet problematiskt(1-3).
20 aug 08 – Annika Andén och Meta Wiborgh

Chronic illnesses in Swedish primary health care: Use of evidence based best practice and information technology
Introduction There is an increasing incidence of chronic illness and rising costs for providing care for chronic or long term illnesses in the Nordic countries. There is also evidence of under-diagnosis, under-treatment and of failure to use primary and secondary prevention i ii. It has been shown that more care could be provided in primary care settings, resulting in fewer hospital admissions, reduced costs and more timely and effective care iii iv.
20 aug 08 – Mats Brommels and John Øvretveit

Husläkare för patienter utan husrum
Hur sköter man en hemlös patient med blodpropp i benet, intravenöst amfetaminmissbruk, epilepsi och utan pengar på fickan till livsviktiga mediciner?
20 aug 08 – Rolf Byström

Demensvård i Primärvård
1970 fanns det ca 70 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Idag, 2008 har antalet ökat till ca 150 000. Jag minns hur situationen var inom sjukvården i slutet på 70 talet och i början av 80 talet, när den kraftiga ökningen av dementa började (som en följd av att antalet äldre personer ökade kraftigt, eftersom prevalensen av demens ökar med stigande ålder, se figur 1).
20 aug 08 – Anders Wimo

Transkulturell Allmänmedicin
Inledning Den här artikeln kommer att beröra de transkulturella aspekter som kan vara användbara i medicinska sammanhang, med särskild inriktning på specialiteten allmänmedicin. Transkulturell medicin är inte detsamma som tvär-kulturell medicin (cross-cultural, eng.) där man jämför två eller fler kulturer.
20 aug 08 – Monica Löfvander

Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser
Inledning Den höga sjukfrånvaron under 1990-talet ledde till en kritisk diskussion om sjukförsäkringens utformning och tillämpning. I debatten anfördes att sjukperioderna var för långa och att många ersattes av skäl som försäkringen inte var avsedd för1. I utredningen ”Kunskapsläge i sjukförsäkringen” hävdades exempelvis att ”Sjukskrivning har blivit ett allt mer accepterat sätt att hantera press och påfrestningar som drabbar människor i deras liv”2.
20 aug 08 – Peter Hultgren och Mimmi Barmark

Recension: ”Modern teoribildning i socialt arbete” Malcolm Payne, Natur och Kultur, 2008
Modern teoribildning inom socialt arbete är en kommenterad kartläggning av aktuella teman, idéer och perspektiv inom socialt arbete. Ett dilemma med en sådan ambition är att ju fler teman mm man tar med, desto större är risken att beskrivningarna blir ytliga och att missförstånd uppstår.
20 aug 08 – Sten Anttila

Debatt: Vinstintressen hotar vårdetiken
Redan för cirka 1 år sedan skrev jag i Läkartidningen artikeln ”Har pengarna blivit viktigare än etiken?” [1]. Min avsikt var att fokusera på läkaretiken och de miljonvinster som några husläkare på privatdrivna vårdcentraler samt fem personer (varav ett par var läkare) i det privatägda Maria Beroendecentrum AB inom Stockholms län hade kunnat hämta hem till sig själva i egenskap av aktieägare i respektive vårdbolag . Märk väl att dessa vinster ligger utanför lönen.
20 aug 08 – Jan Halldin

Debatt: Vårdval: SOU: 37 ohjälpligt fast på socialmedicinens grund
Det är knappast ett socialmedicinskt patos som varit drivkraften i vårdvalsförsöken, som strax utifrån SOU 2008:37 [1] upphöjs till Svea rikes lag. Lagrådsbehandling pågår. Det är ett lustigt förslag – bättre val för vem? För de kroppsligt, psykiskt eller socialt utsatta? För de välbärgade och resursstarka? Etableringsfrihet införs med tvång och många landsting måste mot sin vilja införa kundvalsmodellen. Men om denna leder till sämre utbud av sjukvård för betydande patientgrupper, till sämre möjlighet att tillgodose de mest behövandes behov och dessutom står i strid med andra centrala värden för vården – kan man då kalla vårdvalsreformen för ”reform”, en förändring till det bättre, detta ur ett samhällsmedicinskt perspektiv?
20 aug 08 – Bengt Järhult

Debatt: Vårdvalsreformen – några socialmedicinska undringar
Flera landsting runtom i landet inför nu ”vårdval” i primärvården. I en färsk utredning (1) föreslås att vårdval ska införas i hela landet, med fri etableringsrätt för läkare. Syftet sägs vara att öka tillgängligheten till primärvården, att underlätta för patienten att fritt välja läkare samt att förbättra kontinuiteten mellan läkare och patient. Vårdvalsmodeller inspireras av marknadstänkande. Patienten är en kund och doktorn/mottagningen en producent eller tillhandahållare av en tjänst. Marknadsorienteringen grundas på en liberal övertygelse att valfrihet är ett primärt mål i sig, i kontrast till den egalitära synen om jämlikhet som ett primärt mål (2,3). De vårdvalsmodeller som genomförs har sinsemellan olika karakteristika. Vissa lägger mycket stor vikt vid kapiteringsersättning (dvs en årlig ersättning per patient) medan andra betonar besöksersättning.
20 aug 08 – Bo Burström

Debatt: Martina en naturlig konsekvens av redan existerande ojämlikhet i vården
Nyligen öppnade Barnsjukhuset Martina i Stockholm. För att ditt barn ska få vård där måste du antingen ha en privat försäkring eller betala drygt 1400 kronor per besök. Blev Sverige därmed bättre eller sämre? Det är inte så lätt att avgöra utifrån den ensidiga debatt som hittills förts. Förespråkarna talar om nya möjligheter som gör det bättre för alla, positiv konkurrensutsättning, avlastning av den offentliga vården och valfrihetsvinster. Motståndarna hävdar å andra sidan att Martina innebär ett dåligt utnyttjande av redan begränsade läkarresurser, att initiativ som dessa riskerar urholka både solidariteten och den offentliga vården, samt att föräldrarnas plånbok inte får avgöra ett barns tillgång till vård – tillgången till vård får aldrig bli en klassfråga.
20 aug 08 – Kalle Grill, Dan Munter och Niklas Möller

Det kluvna Kina
Två erfarna svenska kinakorrespondenter Göran Leijonhufvud och Agneta Engqvist har skrivit en bok som påpassligt kommer ut till OS i Peking. De berättar om ett ofattbart stort land med en lika ofattbart snabb ekonomisk utveckling som en ofattbart stor fattigdom. Några tendenser till demokrati i Kina ser de inte.
14 aug 08 – Leijonhufvud, Göran och Engqvist, Agneta: Kina - den haltande kolossen

Osäker vapenvila
I tisdags proklamerade den ryske presidenten Dmitrij Medvedev order om eld upphör i Georgien. Det råder dock motstridiga uppgifter om de ryska truppernas framfart.
14 aug 08

Regeringen får budgetkritik
Riksrevisionen ger regeringen och speciellt finansminister Anders Borg bakläxa för bristande tydlighet i den ekonomiska vårpropositionen.
14 aug 08 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Psykiatrisk tvångsvård utreds igen
Lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård måste göras enklare. Men förenklingarna får inte gå ut över rättssäkerheten. Dessutom ska staten ta över en del av kostnaderna för denna vård.
14 aug 08 – Dir 2008:93

Sverige utbildar för få ingenjörer
Intresset för högskoleutbildningar i matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik måste öka, anser regeringen och tillsätter därför en delegation med uppgift att öka intresset. Särskilt ska kvinnors intresse ökas.
14 aug 08 – Dir 2008:96

Sverige - ett gott matland
Jordbruks- och matminister Eskil Erlandsson lanserar stolta ambitioner om Sverige som det främsta matlandet i Europa. Sverige har förutsättningarna med en livsmedelsindustri som till stor del använder svenska råvaror.
14 aug 08 – Sverige - det nya matlandet

Tydligare regler för radiofrekvenser
- Reglerna för hur radiofrekvenser ska användas måste bli tydligare för att vi ska kunna dra full nytta av den snabba utvecklingen, säger Nils Gunnar Billinger som överlämnat utredningen Effektivare signaler till regeringen.
14 aug 08 – SOU 2008:72

Sexualbrottslagen utvärderas
Den sexualbrottslagstiftning som infördes 2005 ska utvärderas i en ny utredning. I centrum för granskningen står hur bestämmelserna om våldtäkt och straffbestämmelserna om sexualbrott mot barn fungerat.
14 aug 08 – Dir 2008:94

Kabul-utvisningar kritiseras av FN
Sverige utvisar afghaner till Kabul, trots att de inte har någon anknytning dit. Nu kommer kritik från FN:s flyktingorgan UNHCR. "Att tro att man överlever ensam i Kabul är inte förnuftigt", säger UNHCR:s Hans ten Feld.
14 aug 08

Bilkörningen minskar i Sverige
Dyrare bensin får svenskarna att ställa bilen. Den slutsatsen drar Svenska Petroleuminstitutet sedan bensinförsäljningen fallit med sju procent i juni, klart mer än väntat.
13 aug 08

"Tredubbla antalet värnpliktiga"
Socialdemokraterna vill se en avsevärd ökning av antalet värnpliktiga. I fjol genomförde 4 700 personer värnplikten. En en mer lämplig nivå vore 15 000 per år, enligt försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson.
11 aug 08

Reinfeldt sommartalade om Georgien
Fredrik Reinfeldt var inför sitt sommartal kritisk mot Ryssland angående kriget i Georgien: "Vi har ett krig i Europas omedelbara närhet. Vi ser ryska aggressionshandlingar i strid mot internationella konventioner".
9 aug 08

Sahlins sommartalade om klimatet
Angrepp på regeringen och en ny klimatpolitik.
9 aug 08

I gränslandet
I tidskriftens första nummer efter sommarledigheten ligger fokus dels på arbetsrelaterade frågor, dels på frågor som rör sociala kategoriseringsprocesser. Såväl metodologiskt som teoretiskt bjuder vi på pluralism och innovation.
8 aug 08 – Katarina Sjöberg

Våld på jobbet Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978-2004 i facklig press.
Svenska och nordiska offerundersökningar visar att det arbetsplatsrelaterade våldet har ökat under 1990-talet och då främst bland kvinnor (Nordin 2000; Balvig & Kyvsgaard 2006; Estrada, Nilsson och Wikman 2007; Heiskanen 2007). Detta är särskilt intressant eftersom våld generellt sett inte ökar utan ligger på en relativt konstant nivå (Peterson & Rying 2004; Estrada 2005; von Hofer 2006). Arbetslivet är enligt SCB:s offerundersökningar den enskilda arena som svarar för störst andel av våldshändelser (Häll 2004).
8 aug 08 – Sofia Wikman

Göra illa för att hjälpa eller hjälpa till att göra illa?- Arbetslösas reservationslöner, jobbchanser och återanställningsinkomster
Betydelsen av ekonomiska incitament för arbetslösas sökbeteende och jobbchanser har upptagit en central plats i både den politiska och akademiska debatten. Ett nyckelbegrepp har här varit reservationslönen, vilken motsvarar den lägsta lön som en arbetslös kan tänka sig att acceptera ett jobb för. Resonemanget har i stort varit att om reservationslönerna sjunker, sjunker även arbetslöshetstalet och om de ökar så ökar också arbetslöshetstalet.
8 aug 08 – Madelene Nordlund och Mattias Strandh

Tillhörighetens gränser Internationell adoption och ursprungets betydelse i svensk utredningsretorik
Syftet med denna artikel är att belysa hur 'internationellt adopterade' konstrueras som kategori i svensk socialpolitik, med utgångspunkt i två statliga offentliga utredningar (SOU). Särskild fokus ligger på ursprung och tillhörighet. För att analysera utredningarnas hantering av dessa teman används postkoloniala och feministiska teoretiska perspektiv. Studien anknyter till poststrukturalistiskt influerad välfärds- och kategoriseringsforskning.
8 aug 08 – Malinda Andersson

1945: A New Order of Centuries? Hannah Arendt and Hermann Broch's " The Death of Virgil"
In On Revolution (1963) Hannah Arendt heads one of her chapters with the three Latin words inscribed on the Great Seal of the United States of America: novus ordo seclorum, modified from magnus ab integro saeclorum nascitur ordo in line 5 of Virgil's fourth Eclogue.1 The men of the American revolution, Arendt famously argued, succeeded in founding the political community in a sovereign act of inaugural legislation that instituted a "new order of the centuries" between the "no-longer" of old European political and religious precedent and the "not-yet" of salvation on earth for all.
8 aug 08 – Dr. Austin Harrington

Den (o)synliga sociologin
När sociologer kommer samman är det inte ovanligt att vi oroat pratar om vår bristande förmåga att ta plats i samhällsdebatten och nå ut med våra perspektiv (om inte annat så är det i alla fall ett återkommande tema i denna kolumn). Att så faktiskt är fallet är något i alla fall jag lite oreflekterat tagit för givet, utan att faktiskt fundera särskilt mycket på hur det egentligen är.
8 aug 08 – Mattias Strandh

Recension av Anna Lund (2008) Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater.
Anna Lunds avhandling handlar om vad som händer mellan scen och salong under en teaterföreställning. Hon undersöker dock inte bara hur publiken påverkas av teatern utan också vad publiken betyder för teatern. Hur ställer sig skådespelare, regissör, teaterchef och andra inom teatern till att spela inför en publik som inte själva har valt att gå och se den pjäs man sätter upp och kanske inte heller går dit frivilligt?
8 aug 08 – Göran Ahrne

Recension av Daniel Melén (2008) Sjukskrivningssystemet. Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjuka.
En utgångspunkt för Daniel Meléns avhandling i sociologi är arbetslinjen i sjukförsäkringen. Denna omhuldade men samtidigt kontroversiella reformpolitiska princip inrymmer element som inte alltid är förenliga: å ena sidan finns krav på att individen i första hand ska försörja sig genom arbete, vilket i sig framställs som en rättighet, å andra sidan ska ju den som vill men inte kan arbeta få ekonomiska bidrag för sin försörjning.
8 aug 08 – Rafael Lindqvist

Recension av Anne Grönlund & Björn Halleröd (red.) (2008) Jämställdhetens pris.
Ordval och metaforer spelar stor roll för hur vi tar in och värderar information. Så står det i avsnittet om lingvistisk textanalys i metodboken jag undervisar på. Något som kan tyckas självklart men som gör sig påmint då jag får boken Jämställdhetens pris i min hand.
8 aug 08 – Sara Eldén

Recension av Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck & Lisa Åkesson (2007) Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer.
Under lång tid förknippades diasporaperspektivet inom svensk forskning med antropologen Ulf Björklund. I sin avhandling Från ofärd till välfärd från 1979 skildrade han hur assyriers liv i Sverige präglades av att vara en del av den assyriska diasporan. I Björklunds efterföljd har det funnits enstaka forskare som förutom honom själv tillämpat perspektivet.
8 aug 08 – Oscar Pripp

Charlotte Bloch (2007) Passion och Paranoia - følelser og følelseskultur i Akademia.
Den akademiska forskarvärlden förknippas med rationalitet, saklighet och objektivitet. Men precis som alla andra upplever forskare en rad känslor som t.ex. glädje, stolthet, skam, vrede och ilska. Som forskare förväntas man dock hålla dessa känslor för sig själv. Känslokulturen inom akademin är lite speciell och det är det som den danska sociologen Charlotte Bloch så träffsäkert fångar i sin intressanta och spännande bok.
8 aug 08 – Bengt Starrin

INTRODUKTION: Arbetslivsforskningen lever!
I våras träffades nätverket för arbetslivsforskare i Växjö. Deltagarna kom från norr och söder i vårt avlånga land och de flesta universitet och högskolor var representerade. Vad säger det? Jo, att det finns en ambition och vilja att utveckla forskningsområdet.
8 aug 08 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

DEBATT: Ger inte intensifierade arbetsförmedlingsåtgärder för äldre några sysselsättningseffekter?
I projektet Arbetstorget för erfarna har långtidsarbetslösa och sjukskrivna fått extra arbetsförmedlingsinsatser. Enligt en effektstudie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i form av en propensity-score-matchning har projektet inte fått några sysselsättningseffekter. I den samlade utvärderingen har även andra metoder använts som pekar på positiva sysselsättningseffekter. Rimligheten i IFAU:s skattning ifrågasätts i flera avseenden. Utvärderingar av detta slag bör bygga på rena experiment eller en kombination mellan ekonometriska och beteendevetenskapliga ansatser.
8 aug 08 – Åke Dahlberg

Svar till Michael Tåhlin
I sitt svar på mitt debattinlägg i Arbetsmarknad & Arbetsliv (Furåker 2008) skriver Michael Tåhlin (2008) att han och jag är ense om det mesta och det är säkert en riktig slutsats.1 Samtidigt implicerar uttrycket ”det mesta” att vi inte är helt överens och Tåhlin försöker dra fram vissa skillnader i våra uppfattningar. Jag instämmer i att det finns skillnader, men de ser enligt min mening inte ut precis så som han gör gällande. Därför vill jag göra några ytterligare kommentarer.
8 aug 08 – Bengt Furåker

Utbrändhet i vården: Betydelsen av krav och resurser på tre sjukhus med olika driftsformer
Hälso-och sjukvården har de senaste decennierna förändrats dramatiskt med bland annat bolagiseringar och privatiseringar. Samtidigt visar statistik på stora ohälsotal inom vårdsektorn. Studien syftar därför till att bidra till förståelsen av uppkomsten och utbredningen av utbrändhet i sjukvården. Detta görs dels genom att beakta faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, dels genom att jämföra tre akutsjukhus i Stockholmsregionen som har olika typer av driftsform: traditionell förvaltningsdriven, bolagiserad och privat vinstdriven.
8 aug 08 – Niklas Hansen, Magnus Sverke & Katharina Näswall

En expertorganisation ändrar uppfattning: Om OECD:s omsvängning i arbetsmarknadspolitiken
I 30 år har OECD trummat ut sitt budskap om behovet av strukturreformer på arbetsmarknaden. Receptet har varit likartat oavsett patient och ofta tycks förskrivningen ha skett enligt devisen ”ju beskare medicin, desto trovärdigare behandling”. Många blev därför förvånade när OECD, efter en ambitiös översyn av sin jobbstrategi, år 2006 gav upp tanken om en enda gyllene reformväg. Artikeln pekar på viktiga förändringar i den reviderade jobbstrategin och analyserar vilka faktorer som låg bakom OECD:s omsvängning i arbetsmarknadspolitiken.
8 aug 08 – Kerstin Jacobsson, Erik Löfmarck och Niklas Noaksson

Säkerhet eller rehabilitering? Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare
Under senare år har säkerhetsfrågorna prioriterats kraftigt vid svenska fängelser. Men vad innebär denna skärpning av säkerhetsrutiner för verksamheten vid anstalterna? Och, vad innebär skärpningen för den yrkeskår som praktiskt ska genomföra svensk kriminalvård, alltså vårdarna? I artikeln granskar vi med hjälp av några teoretiska begrepp hur kriminalvårdare tänker, känner och handlar i arbetet, eller mer preciserat: hur deras yrkeskultur och yrkespraktik gestaltar sig, reproduceras och utvecklas under dagens arbetsvillkor.
8 aug 08 – Per Åke Nylander, Anders Bruhn och Odd Lindberg

RECENSION: Bengt Abrahamsson: Hierarki – Om ordning, makt och kristallisering (Malmö: Liber, 2007)
Professor emeritus Bengt Abrahamsson har skrivit en mycket intresseväckande, läsvärd och rent av spännande bok om hierarki och nätverk. I slutet framstår den snarast som ett stridsrop mot nätverket som organisationsform och som ett försvarstal för hierarkin.
8 aug 08 – Margareta Oudhuis

RECENSION: Monica Andersson Bäck: Conceptions, Conflicts and Contradictions in the Introduction of a Swedish Health Call Centre (Dissertation in Work Science, Department of Work Science, University of Gothenburg, 2008)
This book marks an important addition to studies of work – and workers – in Sweden.1 It deserves, moreover, to be read by a wider international audience, and the book has been written very much with this further constituency in mind. Quite apart from the fact that it is written in a form very accessible to those who are not expert in Swedish employment, and in fluent English (no mean feat for a book which is the culmination of doctoral studies on the part of a native Swedish speaker), the thesis in this book is one which draws from a rich academic model, informed by historical, cultural, socio-economic and political/legal perspectives. It is work with a genuine international significance and appeal, and will be of real interest to participants in a number of contemporary academic and policy debates in a number of countries.
8 aug 08 – Carole Thornley

Governance and social complexity
Governance as a social science concept has, in a surprisingly short time, been elevated almost to the same status as institutions. If “institutions” could be found in the title of almost every other international conference paper during the 1990s, the same pattern is now true for “governance”. And, as was the case with institutions, governance is surrounded by much ambiguity, critique, and conceptual fuzziness, and arguably the same conceptual stretching that has enabled it to be used so widely also has robbed the term of some of its utility.
8 aug 08 – B. Guy Peters och Jon Pierre

Religiositet och miljöopinion i Sverige och USA
Härska över naturen2
8 aug 08 – Magnus Hagevi

Översikter och meddelanden
Utlåtande angående sökande till anställning som professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
8 aug 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2008

Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Ny internationell tidskrift i politisk teori
Under senare år kan man skönja ett ökat intresse för politisk teori inom svensk statsvetenskap. Många doktorander vill kombinera empirisk forskning kring ett aktuellt politiskt problem med en teorisktorienterad frågeställning. Även internationellt har den här bryggan mellan empirisk forskning och politisk teori vuxit sig starkare, och kanske gäller detta framför allt inom disciplinen internationell politik.
8 aug 08 – Eva Erman och Sofia Näsström

Litteraturöversikter
Andersson, Therese, 2007. En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen.
8 aug 08 – Karl Magnus Johansson

Litteraturgranskningar
Lundin, Martin, 2007. The Conditions for Multi-Level Governance. Implementation, Politics, and Cooperation in Swedish Active Labor Market Policy. Uppsala: Department of Government.
8 aug 08 – Tomas Bergström

Litteraturgranskningar
Johansson, Susanne, 2007. Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska deltagande. Göteborg: CEFOS och Förvaltningshögskolan.
8 aug 08 – Thomas Denk

Litteraturgranskningar
Duus-Otterström, Göran, 2007. Punishment and Personal Responsibility. Göteborg Studies in Politics 108. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
8 aug 08 – Raino Malnes

Mosander gräver
Jan Mosander mångårig och prisbelönt medarbetare på Sveriges Radios ekoredaktion har genom åren ägnat sig åt att granska det svenska skattefinansierade biståndet. I den här boken följer han upp sina stories från ekot.
8 aug 08 – Mosander, Jan: Pengarna som försvann

Allt fler svenskar emot FRA-lagen
Motståndet mot FRA-lagen ökar. Enligt en ny Sifo-undersökning svarar 51 procent av svenskarna att de är emot signalspaningslagen.
8 aug 08

Protester i skuggan av OS-invigning
I skuggan av OS-öppningen i Peking tog sig tusentals demonstranter ut på gatorna i Europa och Asien för att protestera mot Kinas brott mot mänskliga rättigheter, styre i Tibet och stöd till militärjuntan i Burma.
8 aug 08

Uselt resultat för mobilt bredband
Folk köper mobilt bredband som aldrig förr men de hastigheter som utlovas uppnås mycket sällan.
8 aug 08

Reinfeldt öppen för fler FRA-tillägg
Statsminister Fredrik Reinfeldt välkomnar nya förslag för att förbättra FRA-lagens integritetsskydd. Men han säger nej till idéer från folkpartister om att det ska krävas domstolsbeslut för att avlyssna svenskar.
7 aug 08

Sparkad Sverigedemokrat får 30 000
En Sverigedemokrat fick lämna sin praktikplats på svenska ambassaden i Israel när hans partifärg kom fram.
7 aug 08

Lägre råvarupriser sänker räntor
Skenande matpriser och rekorddyr bensin har gjort djupa hål i många plånböcker i sommar. De har också pressat upp inflationen skyhögt över Riksbankens inflationsmål. Fast nu sjunker priserna.
5 aug 08

Pride: Folkfest i regn
Tiotusentals människor dansade sig igenom Stockholm på lördagen. Att regnet tidvis strilade ner förstörde inte feststämningen i Prideparaden.
2 aug 08

Ledare: Klimatet och samhällsekonomin
Klimatfrågan framstår allt mer som en av jordens stora ödesfrågor. Sedan Sternrapporten, rapporterna från FNs klimatpanel och Al Gores film En obekväm sanning, har medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser ökat avsevärt i Sverige såväl som i övriga världen. Ovanligt varma, regniga och stormiga vintrar har av många svenskar tolkats som att någonting är allvarligt fel med vårt klimat. Bilder i TV på kollapsande glaciärisar och på samhällen drabbade av förödande orkaner har förstärkt dessa intryck.
1 aug 08 – Fredrik Andersson och Ola Olsson

Principiella utgångspunkter i klimatpolitiken och klimatpolitikens kostnader
Från klimatproblemets art följer ett antal generella slutsatser, men även principer, som borde vara vägledande i klimatpolitiken. En sådan generell slutsats är att mål och medel i princip inte kan separeras. En annan slutsats är att man inte allmänt kan säga att likformiga sektorsspeci?ka eller landspeci?ka utsläppsmål är kostnadseffektiva. De principiella slutsatserna understryker vikten av kostnadseffektivitet som styrande princip i klimatpolitiken. Vad gäller kostnaden för den svenska klimatpolitiken innebär de målnivåer som nu diskuteras mycket stora ingrepp, och därmed betydande konsekvenser, på samhällsekonomin, om inte en stor del av reduktionen tillåts ske i andra länder.
1 aug 08 – Runar Brännlund

Vad tycker svenska folket om koldioxidskatten på bensin?
Nationalekonomisk teori och empiri har länge visat att användande av miljöskatter, eller andra marknadsbaserade styrmedel såsom utsläppshandel, ofta är överlägsna andra styrmedel för att uppnå miljömål till lägsta samhällsekonomiska kostnad. I ett svenskt klimatpolitiskt perspektiv är användande av koldioxidskatten därför av särskilt intresse. Samtidigt har höjningar av koldioxidskatten haft svårt att få folkligt stöd. Syftet med artikeln är att diskutera denna paradox och illustrera vårt resonemang med hjälp av fem olika attitydundersökningar kring koldioxidskatt på bensin i förhållande till privatbilismen.
1 aug 08 – Henrik Hammar och Åsa Löfgren

Det globala klimatet: Vad kan ett litet land som Norge bidra med?
Det finns en bred politisk enighet om att Norge ska bidra aktivt till att lösa klimatproblemet. Men vad kan ett litet land som Norge göra mer än att delta i existerande klimatavtal? Vårt svar är att Norge bör arbeta långsiktigt för att få ett mer ambitiöst klimatavtal än dagens Kyotoavtal. Vi måste sluta att om och om igen utreda hur vi bäst kan minska de norska utsläppen. I stället bör vi blicka utanför Norge och diskutera hur vi kan få till ett globalt klimatavtal där alla stora utsläppsländer åtar sig utsläppsbegränsningar och där de totala nedskärningarna i utsläppen är långt större.
1 aug 08 – Mads Greaker och Catherine Hagem

Internationella transporter - så kan klimatpåverkan minskas
Ökad rörlighet för människor och varor har starkt bidragit till det senaste århundradets fenomenala ekonomiska tillväxt i världen. Globalisering och internationell handel har transformerat världsekonomin och givit många människor en högre levnadsstandard. Samtidigt är det tydligt att internationella transporter också utgör ett hot mot jordens klimatsystem. De är en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser, men väldigt lite görs för att bromsa utvecklingen. I den här artikeln argumenterar jag för att en sektorbaserad handel med utsläppsrätter är ett av få lovande alternativ för att kunna hantera utsläppen och kunna inkludera internationella transporter i ett klimatavtal bortom 2012.
1 aug 08 – Marcus Åhman

Konsensus i förändring - klimatekonomi efter Stern
Med slutsatsen att snara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är ekonomiskt motiverade utmanade Sternrapporten den rådande bilden av klimatförändringarnas ekonomi. Trots att kritiken initialt var hård har debatten efter Sternrapporten visat på ett konsensus i förändring.
1 aug 08 – Martin Persson och Thomas Sterner

Recension: Björn Lomborg, Cool it: Den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen
I Världens verkliga tillstånd (2001) var Björn Lomborg skeptisk till mycket, bl a huruvida klimatförändringar egentligen är ett problem. Sedan dess har han, i likhet med många andra, insett att den globala uppvärmningen utan tvekan äger rum och att den kommer att påverka oss en hel del. Sin skepsis har han emellertid kvar, i synnerhet gentemot Kyotoavtalet, och han vill i Cool it lyfta fram andra sätt att handskas med stigande koncentrationer av växthusgaser.
1 aug 08 – David von Below

Om innehållet
Demokratins "avgränsningsproblem" har diskuterats i flera artiklar i tidigare nummer. Den rör som bekant frågan om hur "demos" skall avgränsas: Vilka personer skall få inflytande över vilka beslut? Ett konkret exempel är frågan om trängselskatterna i Stockholm. Den avgjordes genom en folkomröstning som bara stockholmare fick delta i. Var detta rimligt, eller borde även invånarna i kranskommunerna, som ju också påverkades av beslutet, ha fått rösta?
1 aug 08 – Redaktionen

Valdeltagande, en ekonomisk analys
Ett samhälle konstitueras av gemensamt beslutsfattande. Samhällets individer erkänner alltså legitimiteten hos definierade rösträtter. Erfarenheter av inbördeskrig kan motivera lokal uppslutning kring en beslutsprocess som gör det möjligt att undvika ständiga interna militära konfrontationer. Det finns en mångfald potentiella beslutsprocedurer och fördelningar av rösträtter, men fundamentet är att samhällets medborgare underkastar sig den härskande majoritetens beslut om det är oekonomiskt (irrationellt) att göra uppror.
1 aug 08 – David Ullström

Diskussion: Mera om Rawls och avundsjukan
I sin artikel "Avundsjuka och rationalitet i John Rawls En teori om rättvisa: några reflektioner" (TPF nr 2, 2007) diskuterar Joakim Sonnegård oklarheter i avundsjukans ställning i Rawls nämnda bok.
1 aug 08 – Ingvar Johansson

Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi
Gemene man reflekterar nog sällan på något djupare sätt över kommunpolitik och kommunernas roll i det politiska systemet. (not 1) De flesta av oss är mest intresserade av att den kommunala verksamheten fungerar: Soporna ska hämtas, snön ska röjas, våra äldsta ska få god och värdig vård, våra barn ska omhändertas väl av dagispersonal och grundskolan ska ge dem en bra utbildning.
1 aug 08 – Gissur Ó Erlingsson och Jörgen Ödalen

Rösträtt för barn - en kritik av kompetensens betydelse för demokratins funktionssätt
“Hvarje menniska är förnedrad, hon må veta det eller ej, då andra utan att tillfråga henne, tillvälla sig en obegränsad makt över hennes öde” (J.S. Mill 1862, s. 171). Att barn inte skall ha rösträtt anses av de flesta som självklart, så självklart att knappast någon av de framstående demokratiteoretikerna har ägnat det sin uppmärksamhet.
1 aug 08 – Stefan Olsson

Palme, en radikal?
Var Olof Palme radikal? Var han socialist? Frågorna man hoppas få svar på är många inför läsningen av Kjell Östbergs biografi över Olof Palme. Svaren är inte lika tydliga och klara. Verkligheten är kanske mer komplicerad än några tydliga svar på enkla frågor.
31 jul 08 – Östberg, Kjell: I takt med tiden. Olof Palme 1927 - 1969

Vårdavgifter skuldsätter barn
Från årsskiftet ska föräldrar förbjudas att skuldsätta sina barn, enligt ett lagförslag. Men det finns en lucka i lagen. Obetalda vårdavgifter omfattas inte, utan kan växa och hamna hos kronofogden när barnet fyllt 18 år.
31 jul 08

Kulturminister omprövar inte OS-resa
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer inte att ompröva beslutet att vara med vid OS-invigningen i Peking trots Amnestys senaste rapport.
31 jul 08

Nuder skrev bok med riksdagslön
Förre finansministern Pär Nuder har inte deltagit nämnvärt i riksdagen på länge – trots månadslönen på 52 900 kronor. Däremot har han under våren hunnit skriva en bok som kommer ut i höst.
30 jul 08

Dra ner på köttet och spara miljön
Ekologiskt odlad mat är inte alltid mer klimatsmart än konventionellt framtagna livsmedel, konstaterar Livsmedelsverket i en jämförelse. Den som vill motverka växthuseffekten bör äta mindre kött och tugga mera grönt.
29 jul 08

Skattefinansierade "oskuldsingrepp"
Både privata och landstingsanknutna vårdinrättningar i Stockholm utför kirurgiska ingrepp för att rekonstruera mödomshinnan hos unga kvinnor med rötter i så kallade hederskulturer, visar en studie.
29 jul 08

Homo stämmer landsting
Bara den ena kvinnan i ett lesbiskt par får lov att inseminera sig enligt landstingens regler. Diskriminering – anser ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo).
25 jul 08

Skatteverket granskar fler branscher
Skatteverkets hårdare tag mot ohederliga restauranger har gett miljardsummor till staten. Nu ska myndigheten granska fler branscher som till exempel blomsterhandlare och optiker.
25 jul 08

Avlyssnad JK-anmäler FRA
En av dem som Försvarets radioanstalt (FRA) avlyssnat och lagrat uppgifter om har anmält myndigheten till justitiekanslern (JK), uppger medier.
25 jul 08

S vill ha sprutbyte i Stockholm
Socialdemokraterna vill införa ett sprututbytesprogram för missbrukare som injicerar narkotika i Stockholm för att hindra spridning av hivsmitta.
25 jul 08

Skattesänkning på 15 miljarder
Statsminister Fredrik Reinfeldt har bestämt sig. Vid sin pressträff i Visby meddelade han att han vill att det tredje steget i jobbskatteavdraget ska uppgå till 15 miljarder kronor.
11 jul 08

Majoritet för tuffare klimatpolitik
En majoritet av svenska folket vill stoppa torskfisket i Östersjön och införa tuffare klimatmål i EU. Det visar en Sifo-undersökning som vänsterpartiet beställt.
11 jul 08

Miljön viktigaste EU-frågan
Hotet mot miljön och kampen mot klimatförändringarna måste prioriteras av EU, anser drygt sju av tio svenskar. De har svarat i en EU-barometer om EU-valet nästa år. Nära hälften av svenskarna avser att rösta i valet.
11 jul 08

LAS skadar inte
Ett starkt anställningskydd påverkar inte sysselsättningen negativt. Däremot är det till nackdel för ungdomar, och till fördel för äldre, konstaterar Per Skedinger som skrivit en rapport om vad forskningen har att säga i frågan. Vissa studier pekar på negativ inverkan på produktivitetsutveckling och även trygghet.
10 jul 08

Ökad konkurrens ska pressa priser
Den stigande inflationen ska motas med skärpt konkurrens. Konkurrensverket har därför fått i uppdrag av regeringen att gå igenom alla branscher.
10 jul 08

Mp-krav: Undervisning på modersmålet
Miljöpartiet kräver att barn som kommer till Sverige ska få rätt till undervisning i matte och engelska på sitt eget språk. Partiet vill även att kurser i modersmålet ska vara en merit när man söker till högskolan.
10 jul 08

Försvaret ska bli effektivare
Bara en tredjedel av försvaret går att sätta in i direkta insatser. Det är en alldeles för liten del och måste öka, enligt försvarsminister Sten Tolgfors (m).
9 jul 08

Hägglund vill ändra fiskepolitiken
Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund vill inte ha kvar dagens system med fiskekvoter. Han lanserar i stället ett system med personliga fiskerätter som kan handlas ungefär som utsläppsrätter.
9 jul 08

Lag om dom till psykvård skrotas
Brottslingar ska i framtiden inte kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Regeringen vill ändra på lagen. Tillräkneliga ska dömas till fängelse.
9 jul 08

EU-förslag om gratis skolfrukt
EU-kommissionen vill lägga närmare en miljard på gratis frukt och grönt till skolor och vill att medlemsländerna ska bidra med lika mycket. Men Sverige verkar inte vilja vara med.
8 jul 08

EU ställer nya krav på gasledning
EU-parlamentet röstade på tisdagen med stor majoritet för att ställa nya krav på en fullständig miljögenomgång av de rysk-tyska planerna på en gasledning i Östersjön.
8 jul 08

LO och näringslivet i atomutspel
Sverige behöver kärnkraften för företagens och jobbens skull när klimatfrågan utmanar, skriver fyra tunga företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och fackförbundet Pappers i en gemensam debattartikel.
8 jul 08

C vill slopa skatt på miljöbil
Miljöbilsägare ska slippa betala fordonsskatt under några år. Förslaget lanserades av centerledaren Maud Olofsson i Visby. Hon vill också premiera dem som cyklar eller tar bussen till jobbet.
7 jul 08

Klimatbra mat får kosta mer
Svenskarna är beredda att betala mer för mat som är bra för klimatet, visar en undersökning från LRF, Krav och Svenskt Sigill.
6 jul 08

Fp kräver sänkt bolagsskatt
Folkpartiet vill sänka bolagsskatten för att stärka Sveriges konkurrenskraft. "På sikt bör den sänkas med fem procent", sade fp-ledaren Jan Björklund vid en pressträff i Visby i dag.
6 jul 08

Wibe och Eriksson leder Junilistan
Sören Wibe, professor och före detta socialdemokratisk riksdagsledamot, har valts till ny partiledare för Junilistan. Han får styra partiet tillsammans med Annika Eriksson, som i många år varit ledamot av Junlistans styrelse och är energiforskare.
6 jul 08

Dåligt betyg för lobbyister
Misstroendet mot lobbyister är utbrett i Sverige. Mest skeptiska är högutbildade män i storstäder, visar en undersökning från SOM-institutet. Den visar även att det finns en opinion för att registrera lobbyister.
5 jul 08

Stort försprång för oppositionen
Oppositionspartierna har ett fortsatt kraftigt övertag i opinionen. S, v och mp får 56,2 procent mot de fyra regeringspartiernas 39,2 procent i en ny mätning som Demoskop gjort på uppdrag av Expressen.
5 jul 08

Kvotera för jämlika utgångspunkter
Att kvotera eller inte kvotera. Det är frågan som fortfarande bränner. Men Statsvetarna Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall menar att det inte leder någonvart att tala om kvotering per se. I en knivstunn pocket dissekerar de könskvoteringen, som sprider sig som en löpeld över världen just nu.
3 jul 08 – Dahlerup, Drude och Freidenvall, Lenita: Kvotering

Ovanligt med avsiktligt bidragsfusk
Bidragsfusket upplevs som omfattande. Av de 500 miljarder, som årligen betalas ut inom ramen för välfärdssystemet, sker 4 procent på felaktiga grunder. I hälften av fallen rör det sig om fusk, resten är misstag.
3 jul 08

EU ska ges socialt ansikte
EU-kommissionen presenterade i dag en gedigen lunta lagstiftningsförslag som ska reglera "mjuka" frågor som sjukvård, diskrimineringslagar och arbetares rättigheter. Men debatten om förslagen väntas bli het.
2 jul 08

Reinfeldt vill ha kvar FRA-lagen
Över sex miljoner protestmejl har skickats till riksdagen. Men statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att FRA-lagen behöver ändras. Han menar att lagens kritiker inte förstått vad den går ut på.
2 jul 08

Kritik mot polskt nej till Lissabon
Polens president Lech Kaczynski får hård kritik för sitt beslut att inte underteckna EU:s Lissabonfördrag. Tyske presidenten Horst Köhler väntar med att skriva under fördraget tills författningsdomstolen sagt sitt.
1 jul 08

M: Slopa fordonsskatt på miljöbilar
Moderaterna vill fortsätta subventionera etanol och andra biobränslen. Därmed är partiet på kollisionskurs med folkpartiet som vill stoppa sådant stöd. M anser också att miljöbilar bör slippa fordonsskatt i fyra år.
1 jul 08

Fp: Fel subventionera biodrivmedel
Det är inte en hållbar politik att subventionera biodrivmedel. Stoppa därför alla beslut om sådant stöd, föreslår en arbetsgrupp inom folkpartiet.
30 jun 08

Exponering
Medieforskaren Anja Hirdman analyserar bilden av maskuliniteten och den manliga sexualiteten som den framställs inom tre områden; hårdpornografin, mjukpornografin samt på internetsajten snyggast.se. Författaren diskuterar varför mannen så sällan finns med på bilder men ändå alltid är närvarande som betraktare och bedömare. Är mannens (hetero)sexualitet så självklar i vårt samhälle att den inte behöver visas eller beskrivas?
28 jun 08 – Hirdman, Anja: Den ensamma fallosen

Kd vill höja bensinskatten
Före valet 2006 lovade kristdemokraterna sänkt skatt på bensin. På lördagens riksting beslöt partiet i stället att man vill se en successiv höjning.
28 jun 08

Klassamhället syns tydligare i dag
De ekonomiska klasskillnaderna är större i dag i Sverige än någon gång tidigare under de senaste 20 åren. Höginkomsttagare har fått det bättre medan arbetarklassen inte har hängt med.
26 jun 08 – Skilda världar, SOM-rapport, 2008

Borgerliga nej till vårdnadsbidrag
Mer än var tionde borgerligt styrd kommun säger nej eller är tveksam till att införa vårdnadsbidraget. De befarar att kostnaderna ska dra i väg.
26 jun 08

Ökad sekretess i utlänningsärenden
Domstolarna bör få bättre möjligheter att hemlighålla uppgifter om asylsökandes identitet och därför behövs en ändring i sekretesslagen. Det föreslås i ett delbetänkande i utvärderingsutredningen som på tisdagen lämnades till migrationsminister Tobias Billström.
26 jun 08 – SOU 2008:65

Avdragskritiker drar av för städning
Förra statsrådet Ylva Johansson (s) vill skrota skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Privat har hon sökt och fått avdrag för städning.
26 jun 08

Volvo varslar 1200
Volvo Personvagnar varslar 1 200 personer om uppsägning, främst i Göteborg och Olofström. Vd Fredrik Arp vill inte säga om varslet räcker för att få Volvo på rätt köl igen.
25 jun 08

Svenska ungdomar pressade i skolan
Svenska 15-åringar känner sig mer pressade i skolan än jämnåriga ungdomar i andra länder.
24 jun 08

Universitetsstudier avgiftsbeläggs
Sverige inför avgifter för utomeuropeiska studenter. Det beskedet ger nu högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp). Men organisationen Sveriges förenade studentkårer är starkt kritisk.
23 jun 08

91 kommuner nobbar vårdnadsbidrag
Nära 40 procent av landets kommuner har inga planer på att införa vårdnadsbidrag. Socialminister Göran Hägglund (kd) anser att det är en markering från "röda" kommuner.
23 jun 08

Moderater syns mest i medier
Tack vare försäljningen av statliga Vin & Sprit har finansmarknadsminister Mats Odell (kd) klättrat snabbt på Politikerbarometern. Men moderaterna dominerar i medierna.
23 jun 08

LO: Ensamstående kvinnor förlorare
Ensamstående män har haft dubbelt så hög standardutveckling som ensamstående kvinnor under åren 1995–2006, då socialdemokraterna satt i regeringsställning. Det visar en ny studie från LO.
23 jun 08

Kraftig höjning av partistödet
Stödet till partierna har höjts med mer än 40 procent på sju år. Förra året bidrog skattebetalarna med över en miljard kronor.
23 jun 08

Omstridd FRA-lag antogs av riksdagen
Efter många turer antog riksdagen den omstridda signalspaningslagen. Kritikerna är inte lugnade trots ändringar i sista minuten.
19 jun 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:131

Reinfeldt vill hålla liv i EU-fördraget
Statsminister Fredrik Reinfeldt räknar med Sverige kan godkänna EU:s nya fördrag i höst. Han bedömer att EU försöker hitta särlösningar för irländarna, efter deras nej i folkomröstningen.
18 jun 08

Sahlin vill ratificera
Socialdemokraterna är oeniga om hur snabbt den svenska riksdagen ska anta Lissabonfördraget när irländarna sagt nej. Mona Sahlin tycker att den svenska planeringen ligger fast, men Morgan Johansson vill avvakta. Även Wanja Lundby-Vedin, LO, vill skjuta på godkännandet.
18 jun 08

Var Hitler en människa?
Det är ett djärvt projekt att skriva en biografi om människan Adolf Hitler och därmed förmänskliga en av historiens grymmaste diktatorer. Bengt Liljegren lyckas bara delvis hitta människan bakom illdåden.
18 jun 08 – Liljegren, Bengt: Adolf Hitler

FRA-förslaget ska omarbetas
Riksdagen beslutade på onsdagmorgonen att återremittera FRA-lagen till försvarsutskottet. Under dagen har utskottet omarbetat sitt förslag. Utan att ändra själva lagen föreslås att regeringen under hösten ska återkomma med förslag som stärker enskilda människors interitetsskydd. Men kritikerna är långt ifrån nöjda med de utlovade förändringarna.
18 jun 08 – FöU 2007/2008:14b

Yrkessoldater tar över Sverige
Värnpliktsförsvaret har spelat ut sin roll. Ett svenskt invasionsförsvar behövs inte längre. Det slog Försvarsberedningen fast i fredags. I stället ska Sverige ha stående förband med anställda soldater. Sådana förband är bättre anpassade till dagens behov av insatser i internationella krishärdar.
18 jun 08 – Ds 2008:48

Odell ska stärka finanssektorn
Regeringen och finanssektorn ska skapa ett samarbetsorgan för att stärka finanssektorn. Målet är att den svenska finanssektorn ska nå en världsledande position.
18 jun 08

Hemliga chefer utreds
Ett av alliansregeringens vallöften var att reformera utnämningspolitiken. Myndighetschefer skulle tillsättas under större öppenhet. Lediga tjänster som generaldirektör skulle utannonseras.
18 jun 08

Högskolor vill slås samman
Högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö vill gå samman i ett lärosäte.
18 jun 08

Många osäkra inför EU-valet
Fler än fyra av tio väljare, 44 procent, vet inte vilket parti de skulle rösta på om det vore val till EU-parlamentet i dag. Av övriga tillfrågade har socialdemokraterna fått överlägset flest röster, 41,9 procent. Tvåa kommer moderaterna med 23,2 och trea miljöpartiet med 10,8 procent av rösterna.
18 jun 08

Partipiskan viner
Allt talar för att partipiskan får fram en majoritet för regeringens FRA-förslag. Det betyder att epost, sms och mobiltelefontrafik ska kunna avlyssnas. Så resonerar gruppledare i riksdagen inför FRA-debatten.
17 jun 08 – FöU 2007/2008:14

Borg aviserar nya skattesänkningar
Risken för en global ekonomisk nedgång har minskat. Men återhämtningen tar tid. Det visar finansminister Anders Borgs senaste temperaturmätning på den svenska ekonomin. Borg aviserar ett förslag på en skattesänkning på mellan fem och femton miljarder i höst. En skattesänkning som skulle ge 150 kronor mer i plånboken för till exempel poliser och sjuksköterskor
17 jun 08 – Finansdepartementet: Sänkt skatt på förvärvsinkomster

2500 kronor till dem med låga pensioner
Pensionärer med låga pensioner får en skattelättnad från årsskiftet enligt ett förslag från regeringen. Den som inte har annan pension än garantipensionen får minskad skatt på cirka 2500 kronor per år enligt förslaget.
17 jun 08

Många hoppar av gymnasiet
Allt fler lämnar gymnasiet med grundläggande behörighet, skriver Skolverket i ett pressmeddelande. Störst är förbättringen bland dem som studerar på yrkesutbildningar.
17 jun 08

Fördraget ska inte dödförklaras
Irlands nej till Lissabonfördraget måste analyseras mera, och EU:s utrikesministrar vill inte dödförklara avtalet. Sverige fortsätter processen för ett godkännande.
16 jun 08

Psykiska ohälsan ökar bland flickor
Unga kvinnor är den enda åldersgruppen där psykisk ohälsa fortsätter att öka kraftigt, visar en rapport från Socialstyrelsen. Allvarliga depressioner och andra svåra psykiska tillstånd ökar bland 15-24-åriga kvinnor, visar rapporten från vården på slutna kliniker.
16 jun 08 – Socialstyrelsen: Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatrin

Irland röstade nej
Lissabonfördraget har punkterats. Än en gång har en folkomröstning stoppat toppolitikernas ambitioner att bygga ett Europas förenta stater. När alla valdistrikt var räknade på fredag eftermiddagen stod det kart att irländarna röstat nej till Lissabonfördraget. 53 procent röstade nej; och 47 procent röstade ja.
13 jun 08 – Ds 2007:48, Karta, EU-länder, ratifikationsprocessen

Värnplikten kan avskaffas
Stora genomgripande förändringar väntar det svenska försvaret. Det är ett nästan enigt förslag som politikerna från alla sju riksdagspartierna i försvarsberedningen idag överlämnade till försvarsministern.
13 jun 08 – Ds 2008:48

Partiledardebatt mitt mellan valen
Onsdagens partiledardebatt i riksdagen ägde rum i halvlek. Två år har gått sedan Fredrik Reinfeldt (m) tog över regeringsansvaret. I debatten sa han att alliansens politik är långsiktig, att trendbrott nu har skett att han själv är “bäst” på att styra skutan när det blåser. Det är två år kvar till nästa val och han räknar med att opinionen ska svänga. Men idag är det Mona Sahlin som har opinionsvinden i ryggen.
12 jun 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:126

Hella och Salme - två röda systrar
Hella och Salme Murrik, två estniska systrar mitt i det storpolitiska skeendet under 1900-talets första hälft. Hellas dotterson, den förre finländske utrikesministern, socialdemokraten Erkki Tuomioja, har skrivit en dubbelbiografi om de båda systrarnas liv. Deras roller var mycket olika, men en sak förenade dem, deras tilltro till den ryska revolutionen och Sovjetunionen.
12 jun 08 – Tuomioja, Erkki: Ett stänk av rött

Stärkt skydd för företagshemligheter
Skärp straffet för den som avslöjar företagshemligheter. Regeringens utredare motiverar förslaget med att alltfler företag bygger sin verksamhet på kunskap och forskning. Men utredningens egna experter ser risker: att kunskap låses in, att brott och missförhållanden inte kommer ut och att anställda tystnar.
12 jun 08 – SOU 2008:63

Ska polis få tillgång till nyföddas blodprov?
Frågan om polis ska kunna beslagta vävnadsprover från PKU-laboratoriet vid Karolinska sjukhuset i Huddinge ska utredas. Frågan är kontroversiell.
12 jun 08 – Dir 2008:71

Glesbygdsverket läggs ned
Regeringen lägger ner tre myndigheter men tillsätter två utredningar som ska skapa två nya myndigheter som ska ersätta dem som läggs ned.
12 jun 08 – Dir 2008:68, Dir 2008:69

Nytt föräldrastöd utreds
Myndigheternas stöd till föräldrar ska bli bättre. En utredning ska ta fram en strategi för att höja kvaliteten och bygga upp kompetensen på föräldrastödet.
12 jun 08 – Dir 2008:67

Nya EU-regler för jourtid
EU:s arbetsmarknadsministrar har hittat en kompromiss om arbetstider och villkoren för anställda i bemanningsföretag. Lösningen var att behandla de två frågorna tillsammans, vilket gav möjlighet att göra fler länder nöjda.
12 jun 08

Var femte väljare överger alliansen
Oppositionens opinionsövertag är drygt femton procent. Jämfört med valet 2006 är skillnaderna stora. Socialdemokraterna har ökat med nära tio procent. Nästan var femte väljare har övergivit allianspartierna.
11 jun 08 – SCB: SCB:s partisympatiundersökning maj 2008

Betyg redan i ettan
Skriftliga omdömen från första klass införs redan i höst, beslutade regeringen på måndagen. De skolor som vill kan utforma omdömena som betyg, något som får kritik från flera håll.
10 jun 08

Tillåt fildelning!
Vänsterpartiet har bytt inställning i fildelningsfrågan. Det ska vara tillåtet för enskilt bruk, beslutade kongressen på söndagen.
9 jun 08

Vänsterns väljarstöd viker
Vore det val i dag skulle vänsterpartiet få ett väljarstöd på 4,6 procent. Det innebär en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med den förra mätningen, visar en väljarbarometer från Demoskop och Expressen.
8 jun 08

Nej till gemensam valplattform
Vänsterpartiets kongressen sade nej till en gemensam valplattform med socialdemokraterna och miljöpartiet. Kongressen vill också hålla fast vid kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön behålls.
7 jun 08

INTRODUKTION: Temanummer om resor och arbete
Ett aktuellt begrepp i dagens regionalpolitiska debatt är regionutvidgning. Begreppet baseras på tanken att vi som arbetstagare har möjlighet att resa längre sträckor till vårt arbete och att vi har större möjlighet att välja var vi vill arbeta än tidigare. I det här temanumret av Arbetsmarknad & Arbetsliv vidgar vi diskussionen till att handla om resor och arbete.
6 jun 08 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete och familjeliv
Att kombinera arbete och familjeliv tycks uppfattas som påfrestande och konfliktfyllt av alltfler människor. I denna artikel undersöks, med hjälp av enkät- och registerdata från tre arbetsorganisationer, vilka samband som finns mellan ett omfattande resande i tjänsten och tillgänglighet för arbetet respektive för familjen. Begreppet ”tillgänglighet” framstår här som ett användbart analytiskt redskap för att beskriva och förstå hur kvinnor och män hanterar arbetslivets och familjelivets krav.
6 jun 08 – Ann Bergman och Per Gustafson

Ett könsperspektiv på resor i arbetet
Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser.
6 jun 08 – Gunilla Bergström

Arbetspendlande småbarnsfamiljer och deras färdmedelsval
Våra dagliga aktiviteter utgör grunden för våra förflyttningsbehov och ställer kraven på färdmedlet. Att på djupet förstå valet mellan att resa kollektivt eller med bil kräver en kunskap inte bara om individen och dennes resurser och behov utan också den situation personen lever i. När fokus flyttas från enskilda faktorer till helheter blir färdmedelsvalets komplexa grund tydlig och kunskapen om hur kommunikationer skall utformas för att passa brukaren större.
6 jun 08 – Hans Olof Gottfridsson

DEBATT: Sociologisk teori och arbetsmarknad
I ett tidigare nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv har Michael Tåhlin (2007) recenserat min bok Sociological Perspectives on Labor Markets (Furåker 2005). Han verkar tycka att jag skulle ha skrivit en annan bok och det är han givetvis i sin fulla rätt att göra. Delvis är emellertid recensionen också en diskussion kring principiella frågor. Till den diskussionen vill jag gärna bidra med några synpunkter.
6 jun 08 – Bengt Furåker

DEBATT: Släpp sociologerna loss! Replik till Bengt Furåker
Jag uppskattar Bengt Furåkers (BF) kommentarer till min recension av hans bok. Vi är överens om det mesta, tror jag. Men inte om allt. Låt mig kortfattat utveckla mina argument för två principiella ståndpunkter som BF inte tycks dela.
6 jun 08 – Michael Tåhlin

RECENSION: Ola Bergström, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson & Lars Walter: Den nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens etablering i Sverige (Lund: Academia Adacta, 2007)
I Sverige har vi traditionellt varit skeptiska till bemanningsföretag. Kanske beror det på att vi förknippar dem med förra sekelskiftets daglönare, som varje dag var tvungna att förnedra sig för att få jobb och aldrig visste på morgonen om de skulle ha pengar till mat på kvällen. Kanske beror det på att arbetarrörelsens konstituerande roll i byggandet av det moderna Sverige har gjort rätten till arbete till den mest grundläggande av våra mänskliga rättigheter.
6 jun 08 – Michael Allvin

RECENSION: Åsa-Karin Engstrand: I tid och otid med marknaden. Kampen om affärstiderna i ett historiskt perspektiv (Växjö: Växjö universitet 2007)
Kan en bok om öppettider vara intressant läsning? Vid ett första påseende kan ämnet verka mindre lockande. Åsa-Karin Engstrand har dock skrivit en intressant rapport på 100 sidor i den vetenskapliga skriftserien Arbetsliv i omvandling. Serien gavs tidigare ut av Arbetslivsinstitutet men har sedan regeringens nedläggning av institutet tagits över av Växjö universitet.
6 jun 08 – Tommy Isidorsson

RECENSION: Lennart Svensson, Gunnar Aronsson, Hanne Randle och Jörgen Eklund: Hållbart arbetsliv. Projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling (Malmö, Gleerup 2007)
Den dåvarande regeringen satsade 2002-2003 betydande resurser för att bekämpa den ökande ohälsan i arbetslivet genom att den gav ekonomiskt stöd till 18 projekt, utspridda från norr till söder i landet, inom den offentliga sektorn.
6 jun 08 – Per Sederblad

Accept för skattesänkningar
Vänsterpartiet kan komma att behålla den borgerliga regeringens skattesänkningar om partiet kommer i regeringsställning.
6 jun 08

Yrket vi inte klarar oss utan
Hemtjänsten är av hävd ett lågstatusjobb befolkat av vita kvinnor från arbetarklassen. Etnologen Rita Sörensdotters doktorsavhandling är en ingående redogörelse för en yrkesgrupp som samhället inte klarar sig utan - men vars anseende och lön förblivit låga.
4 jun 08 – Sörensdotter, Renita: Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

Leijonborg vill ha rankinglistor
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) vill att universitet och högskolor ska jämföras och rankas. Högskoleverket får i uppdrag att analysera hur en kvalitetsrankning skulle kunna utformas.
4 jun 08 – HSV: Rankning av universitet och högskolor

Sjukskrivna ska snabbt tillbaka till jobb
Nu har riksdagen beslutat om förändringarna i sjukförsäkringen och infört den så kallade rehabiliteringskedjan. Med de nya reglerna hoppas regeringen att sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbete. Men kritikerna ser den nya lagen som ett hot mot anställningstryggheten.
4 jun 08 – SfU 2007/2008:12

LO-kritik av sänkt sjukersättning
Mellan 60 000 och 70 000 långtidssjukskrivna får sin ersättning sänkt från 80 till 75 procent av lönen. Det är en konsekvens av de nya reglerna i sjukförsäkringarna enligt ett uttalande som LO-kongressen antog.
4 jun 08

LO hinner inte sluta avtal
LO-kongressen som avslutades i onsdags konstaterar att facket har svårt att hänga med i den snabbt växande tjänstesektorn. Man hinner inte driva igenom kollektivavtal på alla nya arbetsplatser. LO-förbunden ska därför utarbeta en gemensam strategi för att få fler kollektivavtal.
4 jun 08

LO vill hjälpa papperslösa
De papperslösas arbete bör avkriminaliseras och LO måste finna former för att hjälpa de papperslösa. Det beslutade LO-kongressen i veckan.
4 jun 08

Kvinnor som forskar särbehandlas
Allt fler kvinnor börjar forska. Men på universitet och högskolor möter de oftare än männen en bister verklighet, visar en rapport från Högskoleverket.
4 jun 08 – Högskoleverket: Doktorandspegeln 2008

Krav på jobb för att få ersättning
En särskilt bostadsersättning samt ett system med lotsar som hjälper nyanlända flyktingar. Det är några av förslagen som regeringens utredare Monica Werenfels Röttorp lägger fram.
4 jun 08 – SOU 2008:58

Färre män blir lärare
Fler manliga studenter än kvinnliga väljer att hoppa av lärarutbildningen, visar nya siffror från Högskoleverket. Det gör att könsfördelningen i det kvinnodominerade yrket snedvrids ännu mera.
4 jun 08 – Högskoleverket: Analys av antagningen till lärarhögskolorna

LO kräver höjd a-kassa
LO-kongressen kräver högra a-kassa. Det långsiktiga målet bör vara en ersättning som motsvarar 90 procent av lönen. På kort sikt måste taket i ersättningen höjas så att de flesta löntagare får 80 procent av lönen.
4 jun 08

Östersjön ska bli världsbäst
Östersjön får högsta prioritet under Sveriges EU-ordförandeskap. Och statsminister Fredrik Reinfeldt siktar högt. Regionen ska inte bara bli bäst på tillväxt i EU, utan i världen.
4 jun 08

Fp kräver skolbibliotek till alla
Att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek bör slås fast och regleras i skollagen. Det föreslår Cecilia Wikström, vice ordförande (fp) i kulturutskottet och Christer Nylander, ledamot i utbildningsutskottet (fp) i folkpartiets rapport "Skolbibliotek för alla".
4 jun 08

Stark svensk ekonomi
Den svenska ekonomin går bra. Det är den lakoniska kommentaren från Internationella Valutafonden (IMF). Men det finns moln i horisonten också på den svenska himlen.
3 jun 08 – IMF-rapport, Sweden - 2008 Article IV Consultation Concluding Statement June 2, 2008

LO-krav: Vänta med Lissabonfördraget
LO-kongressen antog sent på måndagskvällen ett uttalande som kräver att riksdagen inte säger ja till EU:s Lissabonfördrag, förrän utredningen om Laval-domen är slutförd.
3 jun 08

Avtal med skatteparadis på gång
Sverige ökar pressen på skatteparadisen för att försvåra för skatteflykt. Förhandlingar pågår om att lätta på sekretessreglerna för att Skatteverket ska få tillgång till information om konton och banktransaktioner.
3 jun 08

Nationella prov för tredjeklassare
Nästa läsår införs nationella prov och kunskapsmål i matematik och svenska för eleverna i årskurs 3. Alla tredjeklassare ska bland annat kunna stava vanliga ord och addera och subtrahera tal upp till 200.
3 jun 08

Pensionärer får jobba och plugga
Den som är förtidspensionär föreslås kunna arbeta och tjäna upp till 41 000 kronor om året utan att förlora sin pension. Det ska också vara tillåtet att studera eller jobba ideellt utan att förlora på det.
2 jun 08 – Prop 2007/2008:124

Värdighetsutredning får kritik av sakkunniga
Äldreomsorgen borde vara mer värdig, anser utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen. En särskild värdegrund för äldreomsorgen, som ska skrivas in i socialtjänstlagen, föreslås. Men utredningens förslag kritiseras av tre av dess sakkunniga. I stället för allmänna målformuleringar borde utredningen ha diskuterat vad som är god vård.
2 jun 08 – SOU 2008:51

Varför arbetar barn? En teoriöversikt med policyimplikationer
Under de senaste åren har ett växande antal författare riktat uppmärksamheten mot frågan varför barn arbetar. Syftet med denna artikel är att ge en kritisk översikt över en del av den senaste teoretiska och empiriska forskningen inom ämnet barnarbete och belysa det faktum att ingen enskild faktor kan förklara fenomenet barnarbete. Sålunda måste den politik som syftar till att utplåna barnarbete ta itu med en mängd underliggande faktorer som bidrar till förekomsten av barnarbete, såsom fattigdom, marknadsimperfektioner och begränsad tillgång till utbildning.
1 jun 08 – Heather Congdon Fors

Privat produktion av offentligt finansierade tjänster
Vem som ska producera vård, skola, omsorg och andra offentligt finansierade tjänster är en ekonomiskt relevant och politiskt omdebatterad fråga. Artikeln ger en översikt av vad den ekonomiska forskningen har att säga. Privata företag har i genomsnitt lägre kostnader än offentliga producenter men kan ibland tumma på kvaliteten för att göra högre vinst. Detta dilemma dyker upp i vissa empiriska studier men inte i andra och behöver nyanseras beroende på förutsättningarna för att skriva kontrakt. En av många öppna frågor är hur ägande och konkurrens samverkar och påverkar hur väl privat produktion av offentligt finansierade tjänster faller ut.
1 jun 08 – Henrik Jordahl

LEDARE: Illusionen om den effektiva fastighetsskatten
Nästan alla nationalekonomer, inklusive undertecknad, är eniga om att det var ett misstag att ta bort eller reformera fastighetsskatten. (Det finns förstås undantag; Tino Sanandaji har nyligen framfört en avvikande uppfattning här i Ekonomisk Debatt). Man hör ofta argument som att fastigheter är en trögrörlig skattebas och att fastighetsskatten därför inte snedvrider hushållens incitament eller beteenden.
1 jun 08 – Martin Flodén

Recension: David Warsh, Kunskap och nationernas välstånd
I Sverige har levnadsstandarden mätt som per capitainkomst ökat med en faktor på över 50 sedan mitten av 1800-talet. Överlag är människor i västvärlden i dag mer än tjugo gånger rikare än vad de var för ett och ett halvt sekel sedan. Och samtidigt: varför skiljer sig i dag per capitainkomst och tillväxttakt i olika länder åt mer än någonsin? Varför har skillnaden mellan rika och fattiga länder ökat?
1 jun 08 – Lars Pålsson

Anonyma jobbansökningar i praktiken - en första utvärdering av en omdebatterad åtgärd
Anonyma jobbansökningar som ett verktyg mot diskriminering har blivit mycket uppmärksammat i den offentliga debatten, trots en total avsaknad av empirisk evidens. Artikeln sammanfattar lärdomarna från ett försök som genomförts i Göteborgs stad. Utvärderingen är den första i sitt slag och visar att metoden ökade kvinnors och invandrades chanser att erbjudas en anställningsintervju. För kvinnor ökade också antalet jobberbjudanden, men ingen motsvarande effekt verkar finnas för de invandrade. Resultaten visar också att de rekryterande cheferna var negativa till metoden, till stor del för att den uppfattades som mycket arbetskrävande.
1 jun 08 – Oskar Nord-Ström Skans, Kristina Sibbmark och Olof Åslund

Hur mycket påverkas studieresultat av resurser?
Mellan läsåren 1990/91 och 2002/03 minskade antalet lärare per hundra grundskoleelever från 9,1 till 7,7. Omfattningen av resursneddragningarna varierade dock mellan kommunerna. I genomsnitt medförde den minskade lärartätheten att eleverna försämrade sin position i betygsfördelningen med 1,2 procentenheter jämfört med tidigare. Om man i stället mäter studieprestationer med resultat på mönstringsprovet, verkar effekten av resursneddragningarna vara ungefär dubbelt så stor.
1 jun 08 – Peter Fredriksson och Björn Öckert

Har Indien lyckats?
I globaliseringsdebatten behandlas ofta Indien som ett framtida Kina med liknande explosiv ekonomisk utveckling. Det finns dock skäl att lyfta fram det säregna och unika i den ökande tillväxt som Indien uppvisat på senare år. Här presenteras det reformarbete som skett och som återstår för att garantera en fortsatt hög tillväxt. Ett starkt inslag av spårbundenhet påvisas där reformer främst gynnat de geogra?ska regioner och ekonomiska sektorer som sedan tidigare hade relativt sett bra institutionella förutsättningar. Mot bakgrund av detta diskuteras kritiskt den högteknologiska sektorns möjligheter att dra Indiens fortsatta utveckling.
1 jun 08 – Robin Douhan och Anders Nordberg

Barn, unge og spill i Norge
Dataspill er i dag en naturlig og integrert del av norske barn og unges lekekultur og sosiale liv. Spill brukes til alt fra ren underholdning, tidsfordriv, skape kompetanse og til å skape sosiale nettverk.
1 jun 08 – THOMAS HEPSØ

Förord
Skilda världar är den 44:e publikationen från SOM-Institutet vid Göteborgs universitet sedan den första blygsamma rapporten år 1987. Den tar sin utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen från hösten 2007.
1 jun 08 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

SKILDA VÄRLDAR
Enligt vissa kunskapsteoretiker lever vi alla i skilda världar. En del menar till och med att verklig kommunikation mellan människor egentligen inte är möjlig.
1 jun 08 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Svenskt institutionsförtroende på väg upp igen?
Vad är det som gör att stämningsläget i ett samhälle förändrar sig? Vad skapar optimism inför framtiden och vad drar ner på våra förväntningar? Det är frågor som opinionsforskare i alla tider brottats med. Vi kan se att det blåser högervindar eller vänstervindar i opinionen, men vi har svårare att förklara vad som ligger bakom uppkomsten av dem.
1 jun 08 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Partiledarkännedom
På betvivlar idag det normativa idealet om fullt informerade och förnuftsstyrda samhällsmedborgare. Kapabla och kunniga medborgare betraktas som en grundförutsättning för att en demokrati skall kunna fungera effektivt. Ju mer politiskt kunniga och sofistikerade medborgarna är desto bättre anses de kunna fullgöra sina plikter i den representativa valdemokratin: att i samband med regelbundet återkommande val ge mandat och att utkräva ansvar av sina valda representanter.
1 jun 08 – Henrik Oscarsson

Riksdagens besökare1
”Riksdagen och dess ledamöter tar emot en ständig ström av besökare – alltifrån välförberedda lobbyister till partiavdelningar och skolklasser från hela landet. Det var alltid roligt att kunna visa runt i huset och berätta om riksdagens arbete, och kanske bidrog visningarna av riksdagshuset och informationen om riksdagsarbetet i någon mån till att minska det så kallade politikerföraktet.”2
1 jun 08 – Martin Brothén

Dåligt betyg för lobbyister – registrera dem!
Medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och representanter är en viktig parameter i och för en fungerande demokrati. En rad andra parter deltar i den demokratiska processen och spelet om inflytande. Hit hör de intressen som söker påverka denna process, däribland lobbyister, Pr-aktörer och andra relations-och kommunikationsexperter. Frågan är hur stort förtroende allmänheten har för dessa grupper. I denna studie granskas förtroendet för två av grupperna, lobbyister och informatörer.
1 jun 08 – Larsåke Larsson

Välfärdspolitik i Vågskålen
Med utbyggnaden av välfärdsstaten genomgick det svenska samhället en genomgripande förändring. Perioden från mitten av sextiotalet kan med utgångspunkt från medborgarnas bedömningar och attityder delas in i fem skeden: De stora förväntningarnas missnöje, kritiken mot den offentliga sektorn, uppslutningen bakom välfärdsstaten, välfärd i obalans och trovärdig välfärdspolitik? Under expansionsperioden, som sträckte sig från mitten av 1960-talet till slutet av 1970/början av 1980-talet, förväntade sig medborgarna mer på allt fler områden. Med utbyggnaden sker dock en avmattning av kraven. Det andra skedet tog sin början i mitten av 1980-talet, och kritiken mot den offentliga sektorn med avreglering och privatisering som nyckelbegrepp förstärks mot slutet av årtiondet med en höjdpunkt 1990. Därefter skedde ett trendbrott, och missnöjet kom i stället att avse de förändringar som av ekonomiska och/eller ideologiska skäl föreslogs och i flera fall också genomfördes under den ekonomiska krisen under 1990-talets första hälft. Under detta tredje skede ägde en uppslutning rum bakom välfärdsstaten bland medborgarna. Med den ekonomiska återhämtningen under senare delen av 1990talet steg förväntningarna ånyo och fler blev under det fjärde skedet, välfärd i obalans, mindre nöjda med offentlig service inom traditionella välfärdsområden, trots stor tilltro till offentliga lösningar. (Johansson, Nilsson och Strömberg 2001, kap 5-7)
1 jun 08 – Lennart Nilsson

Mona Sahlin - The Comeback Woman
Mona Sahlin(s) har inte bara återkommit på toppnivå i svensk politik. Hon har också återkommit i SOM-institutets popularitetsmätningar. Peter Esaiasson var förutseende nog att inkludera Mona Sahlin i SOMs undersökningar 1994 och 1995. Hösten 1994 var hon dåtidens mest populära politiker. Sedan rasade hon dramatiskt året därpå i samband med kontokortsaffären och när hon tog time-out och blev detroniserad som socialdemokraternas kronprinsessa (Esaiasson 1995, 1996).
1 jun 08 – Sören Holmberg

FÖRTROENDET FÖR JO OCH ANDRA OMBUDSMÄN
Justitieombudsmannen (JO) är allmänhetens och medborgarnas företrädare gentemot statsmakten. JO:s uppgift är att säkra att lagarna tillämpas lika för alla medborgare och att rättssäkerheten värnas. Till JO kan man till exempel anmäla om kommuner eller statliga myndigheter inte hanterar ärenden på ett korrekt sätt. JO-ämbetet har funnits sedan 1809 och redan då var det tänkt att JO skulle fungera som allmänhetens värn gentemot myndigheterna. Varje år görs ungefär 5.000 anmälningar till JO, varav omkring 60 procent tas upp till utredning. JO tar även egna initiativ till inspektioner eller utredningar, och de kan även påtala förslag till lagändringar.1 Idag finns det fyra jusitieombudsmän, alla är juridiskt skolade och en av dessa är chefs-JO.
1 jun 08 – Ylva Norén-Bretzer

DE SOCIALA KLASSERNAS SKILDA VÄRLDAR
Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest jämlika och homogena länder. Men satt ett land är mer jämlikt än ett annat innebär inte att alla människor lever under samma förhållanden, bara att skillnaderna är mindre än i andra länder. Som så ofta beror sanningshalten i påståendet på vad man jämför med. Att människor i Sverige lever under olika villkor, med olika materiell levnadsstandard och med olika livsstil blir tydligt under en spårvagnsfärd från ändhållplats till ändhållplats i Göteborg, eller om man rör sig från Stureplan i Stockholms city till någon av Bergslagens nedläggningsdrabbade småorter. En sådan exposé visar att det som brukar kallas klass, och klasstillhörighet är väsentligt för sociala, kulturella och politiska förhållanden. Oavsett vad man mer specifikt lägger in i begreppet klass och klasstillhörighet visar otaliga studier att människors sociala situation i termer av position på arbetsmarknaden och i samhället spelar roll för levnadsförhållanden livsstil och politiska uppfattningar. Så har det varit så länge vi sysslat med samhällsvetenskaplig forskning. Även om denna typ av samband i vissa fall är svagare idag än för några decennier sedan är de fortfarande betydelsefulla för samhällsvetenskapliga analyser.
1 jun 08 – Maria Oskarson

Unga värderingar – är de annorunda?
Som grupp röner ungdomar ofta uppmärksamhet. En förklaring kan vara den allmänt förekommande uppfattningen att i ungdomar ser vi framtiden. Ungdomsgruppen betraktas således som sesmografer (Carle 2000). En typ av frågor där det ofta antas att kommande vuxengenerationers uppfattningar slår fullt ut är i deras värderingar, det vill säga individens mer grundläggande uppfattningar och föreställningar. Värderingar är en typ av frågor där vi dessutom antar att den tidiga socialiseringen har stor betydelse och att i takt med att individen blir äldre tar hon med sina ”ungdomsperspektiv” in i vuxenlivet. Därför är det också intressant att undersöka hur ungdomar ställer sig i olika värderingsrelaterade frågor. Går ungdomars uppfattningar på tvärs med andra åldersgruppers, de mer konventionella skiljelinjerna i samhället och kanske främst, det politiska systemets? I följande kapitel kommer ungdomars uppfattningar i värderingsfrågor att stå i fokus och frågan som ställs: unga värderingar – är de annorlunda?
1 jun 08 – Susanne Johansson

Den svåra konsten att lita på andra, att vara nöjd med sig själv och att vara ung
Förtroende för andra människor i det samhälle man lever i har kommit att framstå som en av samhällsvetenskapernas viktigaste frågor och forskningen om detta område har i det närmaste exploderat de senaste femton åren. Man kan spekulera länge om varför det har blivit så. Ett skäl är att förtroende som fenomen är kopplat till många saker som normativt anses mycket önskvärda. Samhällen i vilket människor anser att de i allmänhet kan lita på andra människor har oftast bättre fungerande demokratiska institutioner, högre ekonomisk tillväxt, mera ekonomisk jämlikhet och ett mera vitalt frivilligt föreningsliv. Individer som anser att man i allmänhet kan lita på andra människor är också mera optimistiska om framtiden och sina egna möjligheter att påverka sin situation. De är mer toleranta mot främlingar, mer positivt inställda till demokratins institutioner och har i allmänhet högre utbildning och är mer ekonomiskt framgångsrika än ”låglitare” (Castiglione, van Deth & Wolleb 2008, Uslaner 2002). Från ett teoretiskt perspektiv kan förtroende förstås som en tillgång som gör det möjligt att åstadkomma kollektiva stabila lösningar på många samarbetsproblem. Litar vi t ex på att våra grannar också källsorterar sina sopor ökar sannolikheten för vi själva också kommer att göra detta (Rothstein 2005).
1 jun 08 – Bo Rothstein

Självförtroende
Alla har något slags självförtroende, antingen bra eller dåligt.” Det är Wikipedia som kommer med ett så hurtigt men samtidigt uppmuntrande tillrop. Uppmuntrande för oss på SOM-institutet som vill mäta det komplicerade fenomenet självförtroende på ett enkelt och analytiskt användbart sätt. Wikipedias definition är annars att självförtroende har man när ”man har mod nog att våga göra saker man vill, och känner sig trygg i sig själv.” (Wikipedia svenska 2008). Andra definitioner är att ”i sjävförtroende ligger att man är bra, skicklig eller duktig på något” (tidningen Glöd 2008) eller tvärtom att ”sjävförtroende har med självbild att göra…(och) är inte kopplat till kunnande eller begåvning. Många med lågt självförtroende är utomordentligt kloka.” (Profil Schager 2008). en engelsk variant är: ”Self-confident is being certain and trusting about yourself in regard to addressing certain tasks or all tasks” (management Help 2008). en psykologisk definition är: “The socio-psychological concept of self-confidence relates to self-assuredness in one´s personal judgment, ability, power, etc, sometimes manifested excessively”. (Wikipedia engelska 2008).
1 jun 08 – Sören Holmberg

ALKOHOLVANOR OCH ALKOHOLPOLITIK
Den alkoholpolitiska debatten i Sverige sköt plötsligt fart i början av 2000-talet. Anledningen var inte minst att EU-medlemskapets konsekvenser för alkoholinförseln slog igenom. I princip blev nu all privat införsel av sprit, vin och starköl fri. Medierna gav stor uppmärksamhet åt förändringen och busslaster av nyfikna reste till billigaffärerna i norra tyskland. Det växte snart fram en oro för att detta skulle underminera det svenska försäljningsmonopolet. En utredning tillsattes med syfte att se över de svenska skattesatserna på alkohol. Tanken var att en kontrollerad försäljning av billigare alkohol i Sverige skulle förhindra en okontrollerad privatinförsel. Samtidigt beviljades ett forskningsprojekt om vad en skattesänkning skulle innebära för svenskarnas alkoholvanor.1
1 jun 08 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

AMS går i pension
Arbetsmarknadsstyrelsen existerade under 60 år. Den kan därmed sägas ha penasionerats något i förtid.1 Arbetsmarknadsstyrelsen inrättades 1948 genom att de offentliga arbetsförmedlingarna, statens arbetslöshetskommission och statens arbetsmarknadskommission tillsammans bildade arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) (Rothstein 1986:106). Den första januari 2008, 60 år senare, uppgick AMS, arbetsmarknadsverket samt länsarbetsnämnderna i den nya myndigheten arbetsförmedlingen.
1 jun 08 – Johan Martinsson

Flyktingopinionen: långsamma förskjutningar inom stabila ramar
Ingenting tyder på att svensk opinion blir mer främlingsfientlig. Genom en unik tidsserie, genomförd inom SOM-institutets hägn, där den svenska opinionens attityd till invandrade svenskar undersökts under nästan femton år kan vi konstatera att svenskarnas uppfattning om människor från andra delar av världen som kommer till Sverige på det stora hela taget istället blivit allt mer generös.
1 jun 08 – Marie Demker

Forskare och fiskare i skilda världar
Svenskt fiske skapar braskande rubriker. Vi kan dagligen läsa om miljöskadliga fiskemetoder, om bestånd som sviktar under hårt fisketryck och om ett utbrett olagligt och orapporterat fiske. av den mediala uppmärksamheten att döma kan ålagillen och torsk med äggsås snart vara ett minne blott. Bakom de illavarslande skildringarna står ofta forskare som följt beståndsutvecklingen över tid och inte utan en viss förtvivlan sett hur deras rådgivning dels ignorerats av politikerna i EUs ministerråd, dels kraftigt ifrågasatts av yrkesfiskare. Det är i själva verket svårt att hitta ett annat område där forskningen är så pass starkt ifrågasatt av utövarna. Chefen för Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium Joakim Hjelm säger i aftonbladet att ”inom alla andra områden tar man forskares uppgifter på allvar och sedan grundar sig debatten på det. Men inte inom fisket. Vi ifrågasätts hela tiden.”1
1 jun 08 – Daniel Berlin

Vindkraft på frammarsch
Runt om i världen sker omfattande satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser i syfte att förhindra dramatiska klimatförändringar. Exempelvis har EU som målsättning att öka de förnybara energikällornas andel av energikonsumtionen till 20 procent år 2020. En av de förnybara energikällor som står inför en kraftfull utbyggnad är vindkraft. Idag bidrar vindkraften till en mycket liten del av el-produktionen i Sverige. Drygt 1 TWh produceras med vindkraftsteknik vilket motsvarade cirka 1 procent av den totala el-produktionen. I Danmark står vindkraften redan idag för cirka 20 procent av landets totala el-produktion. Jämfört med länder som Tyskland, Spanien och Danmark framstår Sverige som lite av ett U-land i sammanhanget. Mot det skall dock nu rådas bot. Under kommande år finns ambitiösa målsättningar för en utbyggnad av vindkraft i landet. Den politiska målsättningen är att öka el-produktionen från vindkraft till 10 TWh senast 2015. Mot bakgrund av bland annat EU:s målsättningar för de förnybara energikällorna har energimyndigheten fått i uppdrag att utarbeta nya planeringsmål för vindkraften fram till 2020. Energimyndighetens förslag är att vindkraften i Sverige 2020 skall producera el motsvarande 30 TWh, 20 TWh till lands och 10 TWh till havs (energimyndigheten 2007a; energimyndigheten 2007b; energimyndigheten 2007c).
1 jun 08 – Per Hedberg

Minskat förtroende för kärnkraftsindustrin
SOM-mätningen hösten 2007 visar på ett mycket lågt förtroende för kärnkraftsindustrin – det lägsta på över tjugo år. Endast mätningen strax efter Tjernobylolycka 1986 uppvisar ännu något sämre siffror. Då uppgav endast 36 procent av svarspersonerna att de hade ett mycket eller ganska stort förtroende för kärnkraftsindustrin. Hösten 2007 var motsvarande andel 39 procent, ned från 49 procent 2006 och ned från hela 58 procent så sent som 2004. Förtroendefallet har varit stort.1
1 jun 08 – Sören Holmberg

Förtroendeförsvagningen för forskningen
Universiteten och forskningen har en stark förtroendebas bland den svenska allmänheten. När SOM-institutet mäter universitetens och högskolornas förtroende i jämförelse med andra samhällsinstitutioner brukar alltid universiteten hamna mycket högt; oftast på plats två efter sjukvården. Yrkesgruppen forskare brukar också placera sig högt i SOMs mätningar, även om den inte riktigt varit i topp under senare år. Andra yrkesgrupper som sjukvårdens personal, poliser och lärare åtnjuter ofta ett högre förtroende. När det gäller olika fakultetsområden har vi sett ett något skiftande mönster, men det gemensamma draget har varit ett svagt minskande förtroende.
1 jun 08 – Sören Holmberg och Lennart Weibull

Det myckna bokskrivandet tar aldrig slut…
Rubriken är hämtad från Predikarens bok i gamla testamentet (Predikaren r12:12). Och Predikaren har fått rätt så här långt. År 2005 utgavs i Sverige 4 376 boktitlar. Det är femtio procent fler än två decennier tidigare. Den stora ökningen ligger framför allt inom barn-och ungdomslitteratur samt facklitteratur, medan utgivningen av skönlitteratur är på ungefär samma nivå sedan mitten av 1980-talet – och den svenska skönlitteraturen i originalutgåvor snarast minskat i antalet utgivna titlar (Carlsson och Facht, 2007).
1 jun 08 – Lennart Weibull, Åsa Nilsson och Sören Holmberg

Biblioteken – kontinuitet eller nya trender?
Folkbiblioteken är en remarkabel institution grundad med inspiration av den bildningsivriga högerkvinnan Valfrid Palmgren i början av 1900-talet. Trots många förändringar drivs folkbiblioteken fortfarande framgångsrikt med i stora delar samma grundkoncept som då böcker och information var en bristvara för större delen av befolkningen. Ofta diskuteras hur den traditionella verksamheten kan utvecklas i multimedial konkurrens och vilka kompletterande roller biblioteken har och skulle kunna ha i framtiden.
1 jun 08 – Lars Höglund och Eva Wahlström

MERA FILM – MEN INTE PÅ BIO
Sverige får man lätt intrycket att biografen är en bransch i ständig kris. Under snart fyra decennier har varningar utfärdats för en ständigt minskande publik och filmen som utdöende konstform. Värdiga efterträdare till Ingmar Bergman har saknats och efterlysts i den allmänna kulturdebatten, kritik mot den anglosaxiska dominansen i utbudet framförts och hotet från nya medier diskuterats.
1 jun 08 – Marina Ghersetti

Svenska folkets nyhetsvanor
Människors nyhetskonsumtion består inte bara av nyheter från en kanal – utan av flera. Före 1990-talet fanns det en praktisk möjlighet att ta del av allt nyhetsutbud som publicerades i våra stora massmedier – såväl i morgontidningar och kvällstidningar, som i radion och televisionen. Utbudets omfattning och publiceringstider gjorde att risken för kollision mellan det olika nyhetsmaterialet var mycket liten. Nyhetsmedier fungerade oftast som komplement; morgontidningsnyheter på morgonen, Lunchekot under dagen i kombination med kvällstidningen och tv-nyheterna på kvällen. Starten av morgon-tv-nyheter kom att ändra denna uppdelning och tillkomsten av nyheter på internet gjorde att ingen tidsrymd längre var vigd åt ett speciellt nyhetsmedium. Konkurrensen om nyhetskonsumenterna hårdnade.
1 jun 08 – Marhias A. Färdigh och Josefine Sternvik

SVENSK DAGSTIDNINGSLÄSNING 1986-2007
Att kurvan som visar utvecklingen för den svenska dagspressens samlade upplaga fortsätter svagt nedåt även för 2007 är förmodligen inte den nyhet som skakar om den svenska mediebranschens grundvalar allra mest. Tvärtom följer även årets upplagesiffror den trend som varit alltjämt rådande sedan slutet av 1980-talet (figur 1).
1 jun 08 – Mathias A. Färdigh

Morgonpressens innehåll – vad är läst och vad är viktigt 2007?
Många hävdar att vi lever i en tid av snabba förändringar. Det kanske vi i någon mening alltid gjort, men under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet skedde många förändringar när det gällde tidningarna. Morgonpressens som 1989 hade en samlad upplaga på nästan fem miljoner exemplar tappade fram till början av 2000-talet nästan var femte exemplar. Tidningarna mötte nedgången med bland annat ett minskat format och antalet morgontidningar som utkom i tabloidformat ökade från tre stycken 1970 till nästan samtliga år 2000 (Sternvik, 2008). Antalet tidningsdelar blev fler – från en till två eller tre och bilagornas andel ökade. Vi fick också gratistidningar som var mera av ”riktiga” tidningar än annonsblad.
1 jun 08 – Jan Strid

Pressande tider för den prenumererade morgontidningen
Det svenska pressystemet är uppbyggt på hushållsprenumeration med hemdistribution. Redan i slutet av 1800-talet utvecklade de stora tidningarna system för att distribuera tidningen hem till läsarna (Weibull 1983:123; Hadenius och Weibull 1980). Strategin har ansetts vara en av de viktigaste förklaringarna till den starka svenska presstraditionen genom att den skapade en nära och långsiktig relation till läsarna. Även idag är huvuddelen av morgontidningsupplagan i Sverige hushållsprenumererad, vilket ur ett internationellt perspektiv är unikt. I det fåtal länder som har motsvarande presstruktur, är – undantaget Finland och Norge med en tidningsmarknad liknande den svenska – prenumerationsnivån betydligt lägre (Weibull 2005).
1 jun 08 – Åsa Nilsson, Jonas Ohlsson och Josefine Sternvik

MÅNGA TIDNINGAR = FLER LÄSARE?
Trots att hela mediemarknaden stöpts om de senaste decennierna – genom etermediernas avreglering vid skiftet 1980/1990-tal och genom utvecklingen av internet från och med mitten av 1990-talet – spelar pressen fortfarande en viktig roll i samhället. Till stor del beror det på att morgontidningarna i Sverige till sin karaktär är lokala, och varken etermedierna eller internet har primärt sin styrka lokalt, utan snarare nationellt respektive globalt.
1 jun 08 – Ingela Wadbring

Radio i kris
När SOM-undersökningarna startade 1986 och det där ställdes frågor om hur ofta man lyssnade på olika radiokanaler behövde ingen tveka. Lyssnandet gällde antingen på P1, P2, P3, P4 eller närradio. Det var naturligtvis också möjligt att lyssna på utländsk radio men detta var ett marginellt fenomen. Tekniken för mottagningen rymde inte heller så många alternativ: apparaten kunde vara stationär eller bärbar och man kunde spela in programmen på någon typ av bandspelare.
1 jun 08 – Jan Strid

Skilda tv-världar
År 1969, för snart 40 år sedan, fick Sverige sin andra tv-kanal i Sveriges Radios regi. Det svenska enkanalsystemet som infördes i mitten av 1950-talet var därmed till ända. I dag – framme vid år 2008 – räknar man med att det går att titta på fler än 130 tv-kanaler, över 200 om man räknar in utländska satelliter. Sveriges Television står bakom sju av dessa1, men det stora flertalet nytillskott är privatägda och reklambärande kanaler som successivt – och i allt snabbare takt – äntrade scenen alltsedan slutet av 1980-talet, då TV3 listigt kringgick det dåvarande reklamförbudet genom att sända satellitvägen från London, och TV4 några år senare fick koncessionen att sända en reklamfinansierad television förutsatt man levde upp till ett antal krav från regeringens sida, bland annat att erbjuda ett visst mått av samhälls- och kulturprogram och program för barn och ungdom. (För en historiebeskrivning, se t. ex. Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 98ff.; Jutterström 2008.)
1 jun 08 – Åsa Nilsson

En stabil reklamopinion?
Reklam är idag en självklar del av vardagen och vi kan konstatera att mängden reklam ökar hela tiden (MedieSverige 2007; Gustafsson 2005). Under de senaste decennierna har reklamen smugit sig in i vår vardag; vi vaknar till radioreklamen, dricker vårt morgonkaffe samtidigt som vi läser morgontidningen, vi ser utomhusreklamen på väg till bussen, mellan tv-programmen möts vi av tv-reklam, i brevlådan får vi såväl adresserad som oadresserad direktreklam etc. Men bara för att vi möts av och exponeras för reklam – behöver detta inte betyda att vi tycker om den. Från tidigare forskning vet vi att relationen till reklam kan beskrivas som en form av hatkärlek; viss reklam gillar vi, men det finns även reklam som vi älskar att hata (Grusell 2008; O’Donohoe 2001).
1 jun 08 – Marie Grusell

Web 2.0 – om deltagande online
Att leva med webben har blivit en självklarhet och vana för allt fler. Mer än tre fjärdedelar av den vuxna svenska befolkningen har tillgång till nätet och en ökande andel är uppkopplade via bredband (se Holmberg och Weibull i denna bok; jfr mediebarometern 2007). Allt fler aktiviteter flyttar ut på nätet samtidigt som internet möjliggör nya typer av aktiviteter och nya sätt att göra saker på.
1 jun 08 – Annika Bergström

Från hardcore till parent gamer. onlinespelande, ålder och livsstil
”Greetings. This is a group application to join the Guild. Who we are: As you might have figured out, we are five RL friends, two couples and me (I haven’t figured out how to get my better half to play computer games). We call ourselves Parent-Gamers for natural reasons … we love games;) We’re in our 30:s and live in Gothenburg, Sweden./…/Many of us started as hardcore but have advanced to the next level… parent-gamer!/…/What we seek: A humble, mature and nappy-friendly community where each individual matters. As stated above we’re not hardcore but would like to have the opportunity to participate in more advanced raids when our kids allow us to” (ansökan om guildmedlemskap på ett forum för onlinespelet everquest ii)
1 jun 08 – Monika Djerf-Pierre

Mobilgenerationer i skilda världar
Att mobilen i allt högre utsträckning är en multimedial tingest är knappast någon nyhet, vare sig för medieforskare eller för allmänhet. Nya funktioner adderas till de senaste mobilmodellerna i en takt som mobiloperatörerna knappt hänger med i, och för den som vill hålla sig à jour med det allra senaste i applikationer gäller det att byta mobil ofta. Givetvis hänger denna utveckling tätt samman med den övriga medieutvecklingen, där ord som konvergens inom teknik, marknader och innehåll hör till det tidiga 2000-talets vardagsvokabulär (Storsul & Stuedal 2007). Mobilen har därmed under senare tid alltmer kommit att bli en sinnebild för den tekniska konvergensen. Men genom att anta formen av ett multimedieverktyg med en lång rad olika funktioner, öppnar den också för konvergensens dialektiska motsats divergens, det vill säga den tendens som uppstår när texter uppträder på olika tekniska plattformar, och därigenom får olika funktioner, bland annat beroende på i vilken kontext de kan nyttjas. Att läsa nyheterna på mobilen på bussen till jobbet ger en annorlunda läsupplevelse jämfört med att läsa pappersutgåvan till morgonkaffet. Genom denna typ av flexibilitet i form av textuell divergens kommer olika innehåll att nyttjas på skilda sätt av olika grupper av användare.
1 jun 08 – Göran Bolin

EN MOBILT UPPKOPPLAD NYHETSGENERATION?
Nyhetssverige är i hög grad präglat av papperstidningar och public service-kanaler i radio och tv. Emellertid har användningen av dessa nyhetsmedier minskat något under det senaste decenniet (se inledningskapitlet i denna volym). Fet förklaras delvis utifrån att Sverige blivit ett internet-och gratistidningsland (Bergström 2007, Westlund 2007a, se också Mathias Färdighs kapitel i denna volym). Gratis- och nättidningars gemensamma kännetecken är att de tillhandahåller korta nyheter som är gratis. Gratistidningen finns tillgänglig på stan och passar in i den rörliga livsstilen. Genom internet, antingen hemma, på arbetsplatsen eller skolan, är det möjligt att uppdatera sig med nättidningar. Ungdomar, unga vuxna, män och tjänstemän är överrepresenterade nättidningsanvändare (Bergström 2005). Ännu ett medium som uppvisar liknande drag har börjat bli tillgängligt. Det är mobilen. Även om nyheter i mobilen inte är gratis uppvisar den i övrigt egenskaper som stämmer överens med nätnyheter i datorn och gratistidningar. Det har visat sig att nyhetsanvändare av gratis- och nättidningar i högre utsträckning än andra har börjat ta del av nyheter också i mobilen (Westlund 2007a).
1 jun 08 – Oscar Westlund

SKILDA ÅSIKTER OM MEDIEPOLITIK
Det har alltid funnits skilda åsikter om vilken roll medier skall ha i ett samhälle. Åsikterna är inte sällan förankrade i någon politisk ideologi eller i varje fall kopplade till någon föreställning om det goda samhället. Det har gjorts olika försök att systematisera olika typfall av förhållandet mellan massmedierna och politik. Ett av de mest kända försöken den amerikanska Hutchins-kommissionens. I sin rapport från 1947 urskilde man fyra massmedieideologier: den auktoritära, den frihetliga, den marxistiska och den sociala ansvarsideologin (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2008).
1 jun 08 – Lennart Weibull

Ökat opinionsstöd för EU
Stödet för EU fortsätter att öka i den svenska opinionen. Tiden och måhända också erfarenheten mal långsamt ned det svenska EU-motståndet. SOM-institutets långsiktiga opinionsstudier 2007 visar det starkaste stödet för det svenska medlemskapet som vi någonsin uppmätt. Bra nära en majoritet (46 procent) anger att de i huvudsak är för medlemskapet jämfört med endast 29 procent som är emot. Tjugofem procent har ingen åsikt. När EU-motståndet var som störst 1996 var siffrorna nästan omvända med 52 procent mot medlemskapet och 33 procent för. Omsvängningen har varit mycket påtaglig.1 EU-motståndarna har tappat 23 procentenheter under de senaste elva åren. EU-anhängarna har vunnit större delen av detta tapp (plus 13 procentenheter), men andelen utan åsikt har också vuxit från 15 till 25 procent (plus 10 procentenheter). EU-frågan är idag inte en lika negativ och het stridsfråga som under 1990-talet. Positiva och neutrala sentiment visavi EU har långsamt vuxit i styrka (se figur 1).
1 jun 08 – Sören Holmberg

NATO-MEDLEMSKAP OCH SVENSK MILITÄR NÄRVARO I AFGHANISTAN
Frågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik och debatt. Sveriges militära alliansfrihet ligger fast, samtidigt som samarbetet med Nato utvecklas. Bland de politiska partierna förespråkar moderaterna och folkpartiet att Sverige söker medlemskap i Nato nu, medan kristdemokraterna är tveksamma och centern vill behålla alliansfriheten. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet säger klart nej till svenskt Nato-medlemskap. Den borgerliga alliansregeringen har garanterat att man inte kommer att driva frågan om Nato-medlemskap under mandatperioden, samt att ett svenskt Nato-medlemskap inte är möjligt utan att socialdemokraterna först sluter upp bakom den linjen.
1 jun 08 – Ulf Bjereld

EN FÖRÄNDRAD VÄRLDSBILD?
Det finns händelser som ändrar både tiden och rummet. Andra världskrigets slut 1945 är ett exempel. Efter det började inte bara en ny tideräkning utan det skapades också en ny värld dominerad av USA och Sovjet. Vi fick en efterkrigsgeneration vars världsbild präglades av det kalla kriget. Berlinmurens fall 1989 och demokratiseringen av Östeuropa är en annan händelse som fick betydelse för vår bild av världen genom att gamla föreställningar inte längre fungerade. En tredje händelse var terrorattacken i USA i september 2001 kom att visa på en ny typ av global konflikt, där religion blev en ny dimension i synen på världen.
1 jun 08 – Lennart Weibull

Den nationella SOM-undersökningen 2007
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning – Riks-SOM – i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (förkortningen SOM står för samhälle opinion Massmedia).1 Riks-SOM-undersökningen 2007 är således den 22:e i ordningen. Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.
1 jun 08 – Åsa Nilsson

Theme: Educating towards civic and professional responsibility
The future of higher education?
1 jun 08 – Tomas Englund, Berit Karseth, Carsten Ljunggren, Tone Dyrdal-Solbrekke & Ingrid Unemar-Öst

Qualifications frameworks for the European higher education area
A new instrumentalism or “much ado about nothing”?1
1 jun 08 – Berit Karseth

Educating for professional responsibility
A normative dimension of higher education1
1 jun 08 – Tone Dyrdal Solbrekke

The university as an encounter for deliberative communication
Towards responsible citizenship and professional responsibility
1 jun 08 – Tomas Englund

Educating towards civic and professional responsibility
Comments on the future of higher education
1 jun 08 – Per Gerrevall

Civic and professional responsibility in new landscapes of knowledge
Both higher education and professional work are currently exposed to extensive change processes. The current trends of globalization, massification and market-orientation produce challenges related to integration and cohesion in academic as well as professional life (Becher & Trowler 2001, Chisholm 2000, Olsen & Maassen 2007, Jensen & Lahn 2005, Sullivan 2005).
1 jun 08 – Monika Nerland

Professional responsibility in higher education: a response from the “swamp”
Introduction I am most grateful to this particular community of scholars (Tomas Englund in particular) for inviting me to be discussant; I regard it as an honour. My initial knowledge of higher education, which began more than 30 years ago, was as consumer, as student, rather than provider, and though I was an active citizen, in the sense of being involved in student politics, since then I have served a rather lengthy “apprenticeship of observation” (Lortie 1975), completing graduate studies in four different institutions, in three different countries.
1 jun 08 – Ciaran Sugrue

Små förändringar i väljarkåren
Oppositionens (s, v och mp) leder med nästan 17 procentenheter över regeringsalliansens fyra partier, enligt Synovates majmätning. Men förändringarna för enskilda partier är små och statistiskt osäkra.
31 maj 08

Klimatmål kan bli kostsamt
EU:s klimatmål blir svårare att nå än vad de flesta trott. Stor risk finns för att Europas konkurrenskraft och ekonomi skadas, enligt en ny rapport. För att lyckas krävs att politikerna tar beslut om stora satsningar på ny teknik.
30 maj 08

Bildt: "Irakierna själva går framåt"
När den internationella FN-konferensen om Irak avslutades i Stockholm i kväll med att de samlade världsledarna antog en slutdeklaration.
29 maj 08

Vårdstrejken slut
Både Vårdförbundet och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting sade under onsdagen ja till medlarnas bud. Den sex veckor långa vårdstrejken är därmed slut.
29 maj 08

Bara fler i jobb kan rädda välfärden
Det räcker inte att öka produktiviteten i den svenska ekonomin. Sysselsättningen måste öka för att samhället ska klara framtidens välfärd. Det konstateras i en utredning från finansdepartementet.
29 maj 08 – Ds 2008:36

Rapport från Lund –68
40 år har gått sen det mytomspunna vänsteråret 1968 vilket innebär att de som var med när det begav sig nu kan se tillbaka på sin ungdom med viss självdistans. Håkan Arvidssons självbiografi koncentrerar sig på slutet av 60-talet.
29 maj 08 – Arvidsson, Håkan: Vi som visste allt

Bhuttos politiska testamente
Islam har kidnappats av terrorister och fundamentalister. Den tesen driver Benazir Bhuttos i sin bok Försoning, som blev ett slags politiskt testamente. Hon lämnade de sista manussidorna till förlaget samma dag som hon mördades i Pakistan, den 27 december i fjol.
29 maj 08 – Benazir Bhutto: Försoning

53-timmarsvecka för högskolans lärare
Många högskolelärare knäar av arbetsbördan. I genomsnitt jobbar de 53 timmar i veckan - och hinner ändå inte med. Det är byråkratin som stjäl tid från studenterna och forskningen.
29 maj 08 – Frihetens pris – ett gränslöst arbete

Irakmöte i Stockholm väntas inte ge resultat
Toppdiplomater från 90 länder samlades på onsdagen i Stockholm för en konferens om Iraks framtid. Ingen väntar sig någon snar lösning på landets konflikter, men bara att mötet hålls är ett tecken på framsteg.
28 maj 08 – Irak-konferensen

Svensk kärnkraftspolitik kritiseras
Sveriges energipolitik får högt betyg av International Energy Agency (IEA). De senaste fyra årens utveckling är "outstanding", förklarade IEA:s generaldirektör Nobuo Tanaka på onsdagen. Men Sverige får kritik också.
28 maj 08

Sverige bör satsa på elbilar
Sverige bör satsa stort på elbilen. Transportsektorn måste reducera utsläppen av växthusgaser. En sådan satsning skulle också ge Sverige ett försteg i den globala konkurrensen, skriver Globaliseringsrådet.
28 maj 08

Legitimation för lärare föreslås
Endast legitimerade lärare ska få undervisa i skolan, sätta betyg och handleda blivande lärare, föreslår en utredning som får stöd från lärare och politiker.
27 maj 08 – SOU 2008:52

Majoritet för storregioner
Regeringen har hittills inte lyckats sätta ned foten. Moderaterna är emot. Trycket måste komma underifrån, har statsminister Fredrik Reinfeldt sagt utan att närmare definiera det.
27 maj 08 – Förändrad regional indelning

Sören Wibe kan ta över Junilistan
Den tidigare socialdemokraten Sören Wibe föreslås tillsammans med Annika Eriksson, ex-folkpartist, bli nya ledare för Junilistan, enligt valberedningens förslag.
26 maj 08

Medlemsomröstning om EU
Maria Wetterstrand: "Allt färre väljare uppfattar oss som flummiga" Miljöpartiets kongress blev en framgång för språkrören. Det blir medlemsomröstning om huruvida partiet ska behålla kravet på utträde ur EU i programmet.
25 maj 08

Vänsterallians inte otänkbart
Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog tror att socialdemokraterna kommer att bilda regering med miljöpartiet och vänsterpartiet om oppositionen vinner valet 2010.
24 maj 08

Elitklasser tillåts på prov
Gymnasieklasser för särskilt begåvade elever ska tillåtas på prov, enligt ett förslag från regeringen. Socialdemokraterna är kritiska medan lärarfacken är positiva.
24 maj 08

Spegelbilden av orientalismen
Edward Saids begrepp “orientalismen” har spelat en viktig roll i kritiken av västerlandets dominans i Orienten. I boken Occidentalismen lanseras en motbild - väst betraktas som omoraliskt, dekadent och materialistiskt. Men boken saknar analys av occidentalismens politiska syfte och författarna argumenterar med stöd av anekdoter.
22 maj 08 – Buruma, Ian och Margalit, Avashai: Occidentalismen - fiendens syn på västerlandet

Höjda matpriser gynnar fattiga
USA är på väg in i en lågkonjunktur och befinner sig samtidigt i en maskerad överkonsumtionskris. Kina finansierar den amerikanska överkonsumtionen genom att köpa dollar. Ett starkt Kina fungerar som draglok och stabiliserar världsekonomin. Senare kan kineserna växla sitt dollarinnehav mot att USA gör politiska eftergifter. De stigande matpriserna är inte så katastrofala som de kan framstå, tvärtom, äntligen får bönderna i tredje världen betalt för sitt arbete och sina varor. Om USA-krisen blir djup hotar protektionismen. Så ser det ut i nationalekonomen Stefan de Vylders kristallkula.
22 maj 08 – OECD-statistik

Matpriser in på EU-agendan
Det ska bli lättare för världens fattigaste länder att komma in på EU:s marknad. Det är den viktigaste åtgärden EU-kommissionen föreslår med anledning av de kraftigt stigande matpriserna.
22 maj 08 – EU-kommissionen

Tung kritik av slopad fastighetsskatt
Förändringen av A-kassans finansiering och slopandet av fastighetsskatten kritiseras hårt av Finanspolitiska rådet. Men regeringen får godkänt för en politik som ökar sysselsättningen.
22 maj 08 – Finanspolitiska rådets rapport 2008

Obama leder men Clinton ger inte upp
Barack Obama har efter veckans primärval en majoritet av demokraternas delegater. Han har också en majoritet av superdelegaterna. Hillary Clinton hoppas att primärvalen i Florida och Michigan, där hon vann, men som ogiltigförklarats till slut ska räknas.
22 maj 08

Sänkt fastighetsavgift för pensionärer
Pensionärer föreslås få sänkt kommunal fastighetsavgift. Regeringen föreslår att den ska bli högst fyra procent av inkomsten.
22 maj 08 – Prop 2007/2008:156

Nya regler för moped-körkort
Det ska krävas körkort för att köra EU-moped, men för vanlig moped räcker det med förarintyg. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som skärper kraven på utbildning av unga mopedförare.
22 maj 08

Ny byråkrati för enklare regler
Ett nytt rådgivande organ, Regelrådet, får till uppgift att granska nya lagförslag som berör företagens verksamhet. Regelrådet ska se till att nya regler och lagar inte krånglar till det i onödan för företagen.
22 maj 08 – Dir 2008:57

Filmcensuren utreds
Utvecklingen av nya medier har sprungit ifrån lagstiftningen som ska skydda barn och unga mot skadligt medieinnehåll. Det anser regeringen som tillsätter en utredning som också ska se över om filmcensuren är relevant längre.
22 maj 08 – Dir 2008:62

Slopat apoteksmonopol granskas
Konkurrensverket och Konsumentverket ska granska så att ingen missgynnas när apoteksmonopolet slopas. Det uppger socialminister Göran Hägglund för TT.
21 maj 08

Ask kritisk till Wallströmförslag
EU-kommissionens och Margot Wallströms förslag till nya regler för EU för tillgång till handlingar kritiseras av regeringen. Som förslaget ser ut nu kan vi inte acceptera det, säger justitieminister Beatrice Ask.
21 maj 08

Blå-grön enighet i författningsfrågan
De borgerliga partierna och miljöpartiet är överens om att grundlagarna behöver ändras på 12 punkter. Bland annat föreslås författningsdomstol, förstärkt personval samt att riksdagsval och kommunalval äger rum vid olika tillfällen.
20 maj 08 – Länk till DN Debattartikel om författningsreform (borgerliga + miljöpartiet)

Vårdnadsbidraget inte för alla
Den 1 juni i år införs vårdnadsbidraget. Men inte alla kommer att kunna ta del av det. Införandet är frivilligt och nu är det upp till kommunerna att besluta i frågan. Hittills har bara en av fem kommuner sagt ja.
20 maj 08

Blocköverskridande samtal om skolan
Socialdemokraterna föreslår en 10-årig överenskommelse med regeringen om skolan. Men utbildningsminister Jan Björklund backar inte om skriftliga omdömen i årskurs 1.
19 maj 08

Sverige vill behålla klusterbomb
Representanter från över hundra stater har samlats i Dublin för en två veckors konferens med syfte att förbjuda klusterbomber. Sverige stödjer förbudet men vill samtidigt göra ett undantag för det egna klustervapnet.
19 maj 08

Ingen lösning på vårdkonflikten
På måndagen går vårdstrejken in på sin femte vecka och någon lösning verkar inte vara på gång. Under helgen har förhandlingarna legat helt nere.
18 maj 08

ÖB klarar inte ekonomiansvaret
Ekonomistyrningsverket (ESV) vill ta ifrån ÖB en stor del av ansvaret för Försvarsmaktens ekonomi och i stället stärka den civila generaldirektörens makt. Förslagen ingår i en kritisk rapport som på fredagen överlämnas till regeringen, uppger SVT:s Aktuellt.
17 maj 08

Kritik mot mp-ledningen
Ledande EU-motståndare i miljöpartiet är kritiska till hur partiledningen vill mjuka upp EU-linjen.
17 maj 08

Inför 30 extra dagar med föräldrapeng
Socialdemokraterna vill att föräldrar får rätt till ytterligare en ledig månad. Den nya ledigheten ska ersätta det skattefria vårdnadsbidrag på högst 3 000 kronor i månaden som kommunerna får rätt att betala ut efter den första juli.
17 maj 08

Oppositionen ökar övertaget
Avståndet ökar mellan de politiska blocken igen. Oppositionen har nu drygt sex procentenheter större väljarstöd än allianspartierna, rapporterar opinionsinstitutet Skop från intervjuer i april och maj.
17 maj 08

2005 och 2006 års doktorsavhandlingar
Här förtecknas samtliga doktorsavhandlingar inom ämnet utbildningsvetenskap vid Svenska lärosäten för år 2005 och 2006.
15 maj 08 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2008

Fakultetsopponenten sammanfattar
Ann-Sofie Holm - Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008)
15 maj 08 – Elina Lahelma

Lärcentra som mäklare av högre utbildning?
Den här artikeln söker beskriva lärcentra som aktörsnätverk med ett stort antal relationer till omgivande organisationer och aktiviteter. Fokus ligger emellertid på en särskild relation; nämligen lärcentra som mäklare och förmedlare av tjänster till omgivande intressenter.
15 maj 08 – Ulrik Lögdlund

RECENSION: Utbildning som kommunikation Deliberativa samtal som möjlighet
Örebroskolan har genom antologin Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet ännu en gång manifesterat sin position som en av de svenska forskargrupper som mest livaktigt driver utvecklingen inom forskningsfältet utbildning och demokrati. (not 1)
15 maj 08 – Anders Fredriksson

Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom Likriktning med variation
Syftet med den här artikeln är att studera individuella utvecklingsplaner som uttryck för en reglerad barndom och institutionell praktik. Individuella utvecklingsplaner är ett fenomen som griper in i individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier.
15 maj 08 – Ann-Christine Vallberg Roth 0ch Annika Månsson

Från redaktionen
Det finns ingen särskild feministisk metod. Om detta råder konsensus. Däremot finns det feministiska perspektiv på vetenskapliga metoder vilka utvecklas i en ständigt pågående dialog. Den fortsätter nu närmast vid en internationell feministisk metodkonferens i februari 2009 vid Centrum för genusvetenskap, Stockholms universitet.
15 maj 08 – Monika Edgren, Cristine Sarrimo och Helena Smitt

Bortom den rätta frågan: Metodologiska innebörder av att forska tillsammans
Ställer det akademiska skrivandet krav som försvårar viss kunskapsutveckling? Seema Arora-Jonsson menar att deltagande aktionsforskning kräver nya förhållningssätt. När hon studerade kvinnor i glesbygd lät hon de analytiska kategorier växa fram tillsammans med de kvinnor hon utforskade. Hon forskade med dem istället för om dem. Syftet var att kunskapen måste vara till nytta även för dem och inte bara för andra forskare.
15 maj 08 – Seema Arora-Jonsson

Vem är du? Förundran som forskningsmetod
Allt vetande startar hos oss själva. För Varpu Löyttyniemi börjar processen med förundran. Med stöd i Luce Irigarays begrepp skillnad och den andre skriver hon om självbiografiska intervjudata. Att med kärlekens språk skriva till någon, inte om någon, är en metod som prövas för att kunna tänka skillnad och låta den andra vara en annan, att inte tvinga in kunskapen i en gemensam kod.
15 maj 08 – Varpu Löyttyniemi

Det tänkande skrivande subjektet: Reflektioner kring metodologiska postulat, svensk genusforskning och post/akademiskt skrivande
Vad gör de vetenskapliga formerna och skrivnormerna med de genusvetenskapliga analyserna, frågar Mona Livholts. Med utgångspunkt i en personlig narrativ ansats inbjuds läsaren att reflektera kring det akademiska författarskapet, genrebegreppet och möjligheterna för post/akademiskt skrivande.
15 maj 08 – Mona Livholts

Recension av Maud Eduards Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor
En bok som mer generellt behandlar svensk kroppspolitik, hur kvinnors och mäns kroppar hanterats i synnerhet i nationella sammanhang, har på många vis varit efterlängtad. Det har genomförts undersökningar som har varit inne på temat, men någon övergripande analys har inte gjorts. Maud Eduards försöker i sin bok Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor råda bot på detta. Det är dock främst kvinnokroppar som Eduards behandlar och det är hur det nationella skrivs in i kvinnokroppen och sätter gränser för kvinnors handlingsutrymme som är hennes fokus. Detta gör hon i fem olika kapitel med skilda teman. De handlar om landets säkerhet, abort, prostitution, akademin och kvinnorörelser under en period av 150 år. Tidsperspektivet behandlas dock olika i de skilda temana.
15 maj 08 – Charlotte Tornbjer

Recension av Christina Florins Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
Med boken Kvinnor får röst har historikern Christina Florin gjort en pionjärinsats när det gäller att systematiskt studera brev mellan aktivister i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Syftet är att förstå den politiska kultur som skapades och utnyttjades på vägen mot rösträtt. Att använda brev för att komma nära kvinnors vardagsliv, verksamhet och nätverk är förvisso inget nytt. Jag är dock beredd att hålla med Florin när hon hävdar att tidigare forskning inte har läst dessa digra brevsamlingar på samma sätt. Florin har undersökt hur kön, feministisk praktik och medborgarskap förstods och iscensattes av en inre krets av rösträttsaktivister, närmare bestämt av sex kvinnor. Det är emellertid inte vilka kvinnor som helst, vilket författaren också påpekar.
15 maj 08 – Irene Andersson

Recension av Hanna Östholms Feminismens idéer
Texter kan man aldrig få nog av och antologier ger alltid mersmak. Under utvecklingen av en kurs kallad Feminismens klassiker har Hanna Östholm, idéhistoriker i Uppsala, samlat en serie källtexter från två århundraden som ges ut under titeln Feminismens idéer.
15 maj 08 – Agneta Helmius

Recension av Helena Hills Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal
I antologin Stora machoboken från 1990 skriver Jan Guillou tillsammans med Leif GW Persson och Pär Lorentzon, som baksidestexten anger, om "vad som gör en karl till en karl". I denna antologi - vars hållning är både seriös och lätt (själv)ironisk - gör Guillou slutligen upp med 70-talets föraktade och förlöjligade mjukisman:
15 maj 08 – Torbjörn Forslid

Krönika: Texten, du och jag
Hur ska kvinnliga akademiker som skriver feminism bli tagna på vetenskapligt allvar utan att riskera att texten förknippas för mycket med dem som personer? Det är dags att skapa handlingsutrymme genom obekväm och gränsöverskridande forskning!
15 maj 08 – Maud Eduards

"Show some emotion!" Om emotionella läckage i akademiska texter och rum
Är akademiskt skrivande och kunskapssökande verkligen så rationella, icke känslostyrda aktiviteter som vi inbillar oss? I den här artikeln bjuds läsaren att följa med på en hundpromenad genom det samtida feministiska skrivandets spruckna och läckande teoretiska och emotionella landskap. Tass bredvid fot, tanke bredvid svans.
15 maj 08 – Annelie Bränström Öhman

Ny a-kassa får massiv kritik
Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hade knappt lagts fram förrän den sågades rejält av arbetsmarknadens parter. Förslagets huvudtanke är att de som idag är med i en a-kassa inte ska påverkas av den obligatoriska kassan. Ett annat syfte är att de som lämnat a-kassan det senaste året ska tvingas tillbaka till a-kassan.
15 maj 08 – SOU 2008:54

Lavaldomen vållar strid
Lavaldomen utgör inget hot mot den svenska modellen med kollektivavtal, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Men oppositionen blåser till strid i frågan. Den gör andra tolkningar av domen och ställer en rad krav.
15 maj 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:109, Snabbprotokoll 2007/2008:110, EG-domstolen

Snabba båtar kräver körkort
Om tre år föreslås det vara obligatoriskt med båtkörkort för tre typer av fritidsbåtar. Det gäller större och snabbare motorbåtar, fritidsskepp samt snabbgående motorbåtar oavsett storlek, till exempel vattenskotrar.
15 maj 08 – Ds 2008:32

Prata våldtäkt!
Våldtäkt rimmar illa med den svenska självbilden av ett jämställt och civiliserat land. Nu kräver debattören och skribenten Katrine Kielos att vi pratar om våldtäkt. Pratar om den för vad den är och vad den gör - mot och med kvinnor. Även i Sverige, idag.
15 maj 08 – Kielos, Katrine: Våldtäkt och romantik

Marknaden hotar journalistiken
Marknaden hotar den oberoende journalistrollen. Den ekonomiska styrningen av arbetet på redaktioner urholkar journalisternas möjlighet att fullgöra uppgiften att vara "den tredje statsmakten", skriver Gunnar Nygren som granskat utvecklingen i medierna.
15 maj 08 – Nygren, Gunnar: Yrke på glid

Nya insatser för Östersjön krävs
Havsmiljöutredningen kräver stora insatser för att rädda Östersjön. Regeringscheferna i länderna runt Östersjön måste driva frågan som måste upp på EU:s dagordning.
15 maj 08 – SOU 2008:48

52 000 söker städavdrag
Almega jublar! Arbetsgivarorganisationen som drev på förslaget om skatteavdrag för hushållsnära tjänster räknar med att den skattesubventionerade städbranschen ska omsätta fem miljarder och ge över 9 000 jobb i år.
15 maj 08 – Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster, maj 2008

Politikers säkerhet utreds
I en skrivelse till regeringen har Stockholms kommun begärt att kommuner ska få samma rätt som riksdagen att kontrollera och kroppsvisitera åhörare vid fullmäktigesammanträden. Nu tillsätter regeringen en utredning.
15 maj 08 – Dir 2008:51

Krafttag mot organiserad brottslighet
Säkerhetspolisen får en nyckelroll när justitieminister Beatrice Ask tar i med hårdhandskarna mot den organiserade brottsligheten.
15 maj 08 – Ds 2008:38

Starta aktiebolag för 50 000 kronor
Det ska bara behövas 50 000 kronor i startkapital för att bilda aktiebolag och hela summan ska inte behöva betalas in på en gång. Det är två förslag från Utredningen om ett enklare aktiebolag.
15 maj 08

Utsläppshandeln börjar ge resultat
Handeln med utsläppsrätter börjar ge resultat i Sverige. Enligt en ny rapport har utsläppen av koldioxid minskat något sedan 2005 tack vare handeln – trots att utdelningen av rätter varit för frikostig.
15 maj 08

Bodström KU-anmäler Ask
Thomas Bodström (s) är inte imponerad av hur tillsättandet av den nye rikspolischefen Bengt Svenson gått till. Han anmäler därför justitieminister Beatrice Ask till konstitutionsutskottet.
14 maj 08

Syrrorna möter lönekarteller
Sjuksköterskorna har inte längre marknadskrafterna i ryggen. I stället möter de lönemässigt enade arbetsgivare.
13 maj 08

Bengt Svenson ny rikspolischef
Ny chef för Rikspolisstyrelsen blir Bengt Svenson, för närvarande tillförordnad chef.
13 maj 08

Miljöpartiets EU-motstånd mjuknar
Miljöpartiets kongress kan komma att slopa sin gamla hjärtefråga att Sverige ska lämna EU. Det visar en kartläggning TT gjort över ombudens inställning.
13 maj 08

Kd satsar på sprit i EU-val
Kristdemokraterna tycker att dagens införselkvoter för alkohol i EU är för stora. Partiledaren Göran Hägglund är dock medveten om att EU:s politik inte förändras snabbt.
13 maj 08

Sahlin till angrepp på regeringen
Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin uppmanade på måndagen sitt parti att förnya jobbpolitiken. Samtidigt gick hon till hårt angrepp på regeringen.
12 maj 08

Hjälpsändningar når Burma
80 000 människor beräknas ha omkommit i det avlägset belägna distriktet Labutta sedan den kraftfulla cyklonen drog in över Burma i helgen, uppgav en lokal militärföreträdare på torsdagen.
8 maj 08

Regeringen vill ha ägarlägenheter
Regeringen föreslår att det från och med nästa år ska bli möjligt att bilda ägarlägenheter på ungefär samma sätt som i Danmark och Norge.
8 maj 08 – Promemoria: Ägarlägenheter

Lättare söka jobb i Sverige
Påståendet att det blir den enskilde arbetsgivarens behov som ska styra arbetskraftsinvandringen är bara delvis sant. Visserligen avskaffas Arbetsförmedlingens prövning av arbetskraftsbehovet. Men delar av den flyttas till Migrationsverket. Det framgår av regeringens proposition som har miljöpartiets stöd.
8 maj 08 – Prop 2007/2008:147

Svarta lägenhetsaffärer försvåras
Hyreslagsutredningen föreslår några mindre ändringar i hyreslagen: Handeln med hyreskontrakt ska försvårars, uppsägningar bör föregås av varningar, ingen ska ställas utanför vid bostadsrättsombildning.
8 maj 08 – SOU 2008:47

Kalla kriget från USA:s horisont
Det är på något sätt konsekvent att en bok med titeln Det kalla kriget också går tilbaka till de synsätt som rådde under det kalla krigets tidiga skede. Den amerikanske professorn John Gaddis ger en mycket amerikansk syn på det kalla kriget och konflikten mellan öst och väst.
8 maj 08 – Gaddis, John: Det kalla kriget

Sälj inte Posten
Mer än hälften av svenskarna vill att Staten behåller majoritetsägande i Posten, Apoteket, SJ och Vattenfall. Det framgår av en undersökning som fackförbundet SEKO gjort.
8 maj 08 – Enkätundersökning, Seko

Ny myndighet för säkrare transporter
En ny myndighet med ansvar för säkerhet i transportsektorn inrättas från den 1 januari 2009. Transportstyrelsen får sitt huvudkontor i Norrköping och 1600 anställda på flera orter i landet.
8 maj 08 – Dir 2008:45

Ny pensionsmyndighet utreds
Administrationen av pensioner som idag sker i Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) ska slås ihop till en myndighet den 1 januari 2010. Regeringen har utsett landshövding Bo Könberg att utreda sammanslagningen.
8 maj 08 – Dir 2008:52

Ökat samarbete missbruksvården
Alkoholkonsumtionen idag i Sverige är högre än på länge, tio liter ren alkohol per vuxen och år. Nio procent av kvinnorna och 17 procent av männen har riskabla alkoholvanor. 100 000 svenskar har ett tungt narkotika- eller alkoholmissbruk.
8 maj 08 – Dir 2008:48

Trängselskatt blir kollektivkörfält
Fler körfält för kollektivtrafiken ska förbättra framkomligheten. Det kostar 100 miljoner kronor och pengarna kommer från överskottet av trängselskatten.
8 maj 08

Schenström svarar KU
Förra statssekreteraren Ulrica Schenström anser att hon hade en god bild av sitt ansvar för landets krisberedskap. Nu svarar hon på frågor från konstitutionsutskottet om detta efter det uppmärksammade krogbesöket i höstas, då hon uppträdde berusad trots att hon var i tjänst.
8 maj 08

Långsam start för vårdnadsbidraget
Från den 1 juli i år införs möjligheten till ett kommunalt vårdnadsbidrag. Enligt kristdemokraternas egen undersökning är det dock bara 22 procent av landets kommuner som hittills fattat beslut om att införa det.
7 maj 08

Sköterskor demonstrerar
Pressen på parterna i vårdkonflikten ökar. Medlarna satt i dag i långa möten med arbetsgivarorganisationen Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
6 maj 08

Nationella traditioner, begrepps användning samt återblickar på Sociologförbundets årsmötes konferens 2008
I föreliggande nummer av Sociologisk forskning fortsätter redaktionen på den väg som vi slog in på år 2007, nämligen att ge tillbakablickar på Sociologförbundets årsmöteskonferenser.
5 maj 08 – Katarina Sjöberg

Mellan etnologi och modern sociologi. K. Rob. V. Wikman som medlare i Finland och Sverige
I sociologins historia finns många personer som gjort anmärkningsvärda insatser, allt ifrån "The Founding-Fathers" till mindre uppmärksammade forskare, lärare, supporters och assistenter inom och utom akademin.
5 maj 08 – Anna Larsson, Kirsti Suolinna

Ålderism - ett fruktbart begrepp?
I denna artikel diskuterar vi, ur ett socialgerontologiskt perspektiv, begreppet ålderism. Begreppet har under senare år börjat få tillträde till svenska sammanhang och det finns därför skäl att kritiskt diskutera det.
5 maj 08 – Satu Heikkinen, Clary Krekula

Feeling in Sociology and the World
Feelings are social. Joy, sadness, anger, elation, jealousy, envy, despair, anguish, grief - all these feelings are partly social. Erving Goffman once wrote, "When they issue uniforms, they issue skins." And we can add, two inches of flesh.
5 maj 08 – Arlie Russell Hochschild

Sveriges Sociologförbunds årsmötes konferens 2008
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008 ägde rum den 31 januari-1 februari vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Cirka 75 sociologer och andra samhällsvetare deltog i konferensen. Det låga antalet deltagare var en liten missräkning, men bortsett från deltagarantalet var konferensen, sedd från arrangörsperspektiv, mycket lyckad.
5 maj 08 – Roine Johansson

Det post-socialistiska janusansiktet
"Det förflutna ingår som en dimension av den sociala tillvaron i alla samhällen. Det kan användas på många sätt; till att förklara människans ursprung och tillvarons mening, för att legitimera styrelsesätt och samhällsformer, för att tillhandahålla moraliska exempel eller för att tolka framtiden" (Lundmark 1984:11).
5 maj 08 – Jonas Lindström

En teoretisk ingång till fenomenologiska, feministiska studier av kropp och rum
Den följande framställningen syftar till att kombinera den arkitekturfenomenologi som utvecklats av Dag Österberg med feministisk teori. Diskussionen är en del av det avhandlingsprojekt jag arbetar med och som med utgångspunkt i intervjuer analyserar enboende kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva i små lägenheter.
5 maj 08 – Helen Ekstam

Rättssäkerhet - en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?
De stigande ohälsotalen har under senare år tagit en allt större del av statens budget i anspråk. Trots att sjukskrivningarna har minskat kraftigt sedan 2002 har antalet personer med förtidspension ökat med i stort sett lika många (Socialdepartementet 2008:65). År 2007 uppgick antalet förtidspensionärer3 till 550 000 personer (Ibid. s, 65.).
5 maj 08 – Daniel Bjerstedt

Ge mig nåt som känns! Uppfattningar om framgång bland svenska oberoende skivbolag
"Halva grejen är att man verkligen ska känna att det har någon jäkla betydelse. Men det är en del av vårt jobb att, det är viktigare för oss att skivorna gör avtryck, på det ena eller andra sättet, än att det säljer en massa."
5 maj 08 – Ewa Andersson

Pop-sportens fält
Sport är populärt. Så varför utveckla ett begrepp som pop-sport? Denna artikel argumenterar för att vi behöver förflytta fokus från etablerade modeller av bredd-, elit- och åskådarbaserad underhållningsidrott för att synliggöra en separat spelplan av deltagarorienterad underhållningskultur, till vilken alla ges tillträde som konsumenter.
5 maj 08 – David Cardell

Barn som offer och aktörer
Medan de första formuleringarna om barns rättigheter i Nationernas Förbund endast konstruerade barn som ett objekt i behov av vuxnas vård, skydd och kontroll, kombinerar FN:s barnkonvention det perspektivet med ett aktörsperspektiv på barn; ett perspektiv där delaktighet är en fundamental rättighet.
5 maj 08 – Maria Eriksson och Elisabet Näsman

Sociologins roll i landsbygdsforskning
När boken Socialist Entrepreneurs kom ut i Wisconsin 1988 författad av Iván Szelényi tillsammans med fyra framstående ungerska landsbygdssociologer, symboliserade boken slutet av en epok, även om ingen kunde ana säkert 1988 att det var knappt ett år till statssocialismens sönderfall och till fria val.
5 maj 08 – Ildikó Asztalos Morell

Recension av Pia Milton (2006) Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna.
Studieobjektet i Pia Miltons sammanläggningsavhandling är aktivering inom socialtjänsten eller rättare sagt en specifik aktiveringsmodell, den så kallade Uppsalamodellen, som initierades i slutet av 1980-talet.
5 maj 08 – Bengt Furåker

Recension av Annika Åberg (2007) Tjänstemötet. Interaktionens kommersiella, byråkratiska och sociala logik.
Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet sysslar med studier av tjänstebegreppet, tjänsters kvalitet och arbetsmiljö jämte kunders upplevelser och tillfredsställelse. Syftet med Annika Åbergs avhandling är att kartlägga och förklara vad som sker i tjänstemötet i sin sociala och organisatoriska kontext.
5 maj 08 – Lennart G Svensson

Recension av Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden & Bo Isenberg (2007) Livsföring - ett sociologiskt grundbegrepp.
Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden och Bo Isenberg argumenterar i Livsföring- ett sociologiskt grundbegrepp för att återuppväcka och vitalisera den i klassisk sociologi centrala frågan om hur människor kan och bör leva sina liv.
5 maj 08 – Fredrik Miegel

Recension av Björn Eriksson (2007) Social interaktion. Flöden - positioner - värden.
Vid en första läsning är Social interaktion lättläst, en lärobok om den sociala interaktionen. Det finns dock skäl att läsaren håller sig på sin vakt och inte låter sig förföras av texten. Om möjligt, efter att ha läst igenom hela boken, vore det bäst att gå till början igen och själv ta ställning till Erikssons förslag.
5 maj 08 – Jukka Gronow

Demokrati och lagprövning
– Om rättfärdigandet av en positiv respektive negativ inställning till lagprövning
5 maj 08 – Markus Gunneflo

Politisk information og politiske holdninger: Hvordan influerer opinionsmålinger vælgernes partipræference?
I bestræbelserne på at forstå valgresultater fokuseres der i forskningen igen i stigende grad på politisk kommunikation, information og mediernes betydning for borgernes politiske holdninger. Samlet set er et voksende antal videnskabelige artikler om agenda-setting, framing og priming blevet offentliggjort gennem de sidste år (Weaver 2007). I tråd hermed er også fokus på effekten af mediernes omtale af meningsmålinger på valgresultater steget markant siden 1980’erne. Teorier og modeller anvendt i analyser af meningsmålinger minder meget om de fremgangsmåder, vi finder i andre medieeffektstudier. Derfor er det relevant at se nærmere på dem i forbindelse med den generelle fokus på medieeffekter på politiske holdninger og dermed valgresultater.
5 maj 08 – David Nicolas Hopmann

Översikter och meddelanden
Yttrande över de sökande till professor skytteanus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet
5 maj 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2008

Rangordning af slutgruppens fire ansøgere til stillingen som professor skytteanus i veltalenhed og statskundskab ved Uppsala Universitet
Det var glædeligt, at så mange kvalificerede forskere søgte stillingen som professor skytteanus. Det var som anført ingen enkel opgave at udvælge slutgruppen (tätgruppen). Efter prøveforelæsninger og interviews med slutgruppen i Uppsala den 2. oktober 2007, skal de sagkyndige nu hver for sig foretage en rangordning. Det er bestemt ikke enklere at foretage denne prioritering mellem slutrundens fire, alle højt kvalificerede ansøgere, Jens Bartelson, Li Bennich-Björkman, Torbjörn Bergman og Joakim Pal-me.
5 maj 08 – Drude Dahlerup

Rangordning av de sökande till professor skytteanus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet
Efter de sakkunnigas gemensamma granskning av samtliga sökande och urvalet av en tätgrupp på fyra, samt dessas provföreläsningar och intervjuer i Uppsala den 2 oktober 2007, återstår för varje sakkunnig att individuellt jämföra och rangordna de fyra huvudkandidaterna. Detta är, som redan tidigare antytts, en grannlaga uppgift, då det rör sig om fyra högt kvalificerade kandidater med markant olika profil. Det råder kort sagt ingen tvekan om att den skytteanska professuren kommer att få en värdig innehavare.
5 maj 08 – Christer Jönsson

Statsvetenskapliga förbundet
Jämställdhet och kvalitet
5 maj 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Jämställdheten inom svensk statsvetenskap II – forskningsfinansiärer
Statsvetenskapliga förbundet har genomfört två undersökningar för att kartlägga jämställdheten på institutioner inom ämnet statsvetenskap på svenska universitet och högskolor. Den första publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift (2007/4) och undersökte könsfördelningen bland professorer, lektorer, post-docs och doktorander på statsvetenskapliga institutioner i Sverige.
5 maj 08 – Helena Olofsdotter Stensöta och Malin Forsberg

Kvaliteten på sammanläggningsavhandlingar I
Som en följd av internationaliseringen och nya publiceringsmönster kommer sannolikt sammanläggningsavhandlingar att bli en vanligare form för doktorsavhandlingar i framtiden. Framväxten av en för vårt ämne ny form för doktorsavhandlingar aktualiserar frågor om kvalitetskrav. Det gäller att se till att kvalitetskraven blir neutrala för publiceringsform. När handledarkollegiet vid göteborgsinstitutionen diskuterade kvalitetskriterier för några år sedan samlade vi in erfarenheter från andra statsvetarinstitutioner liksom från två samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner med längre erfarenhet av sammanläggningsavhandlingar, psykologi och nationalekonomi. På basis av dessa erfarenheter kunde vi enas om följande riktlinjer:
5 maj 08 – Peter Esaiasson

Kvaliteten på sammanläggningsavhandlingar II
I Lund antog handledarkollegiet nyligen det första stycket i de ovan angivna riktlinjerna från Göteborg, med någon liten revidering i formuleringen. Däremot beslöts att inte anta några ”hållpunkter”, med argumentet att frågan först behöver diskuteras ytterligare.
5 maj 08 – Jan Teorell

Litteraturöversikter
Ahrnens, Anette 2007. A Quest for Legitimacy. Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Nonproliferation, Lund Political Studies 148, Lund University: Department of Political Science.
5 maj 08 – Peter Wallensteen

Litteraturgranskningar
Villanueva Rivas, César, 2007. Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden. Acta Wexionensia No 116/2007. Växjö: Växjö University Press.
5 maj 08 – Bo Petersson

Samtal om nytt Saltjsöbadsavtal
Den svenska modellen får nya former. Saltsjöbadsavtalet från 1938 ersätts av ett nytt huvudavtal. Ett gemensamt mål för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är att hålla politikerna borta från spelet på arbetsmarknaden.
5 maj 08

Fildelare fick 40 dagsböter
Det hittills största svenska fildelningsmålet avgjordes på måndagen i Linköpings tingsrätt. En 31-årig man döms till villkorlig dom och 40 dagsböter för brott mot upphovsrättslagen.
5 maj 08

Flyget ska betala egna utsläpp
Flyget ska bära sina kostnader för utsläpp av växthusgaser, kräver socialdemokraterna i ett nytt program. "Flyget ökar sina klimatutsläpp väldigt snabbt", säger Carin Jämtin som lett partiets rådslag om klimatfrågan.
4 maj 08

Kampen mot brott blir åklagarkris
Den akuta krisen inom åklagarväsendet beror på att samhället satsat på att bekämpa bidragsfusk och narkotika- och våldsbrott, anser Riksåklagare Anders Perklev.
4 maj 08

FI satsar mot riksdagen och EU
Feministiskt initiativ (FI) kommer att ställa upp i riksdagsvalet 2010, liksom i valet till EU-parlamentet 2009. Beslutet om att delta i valen togs med stor majoritet på extrakongressen i Umeå på lördagen, skriver FI på sin hemsida.
3 maj 08

Hot och våld mot journalister ökar
Hot och våld mot journalister i Sverige ökar, och nästan två av tre redaktörer har mottagit hot, enligt en rapport från internationella Reportrar utan gränser. Det är första gången Sverige nämns i rapporten.
3 maj 08

Andra presidentvalsomgång i Zimbabwe
Officiella valresultat i Zimbabwe ger oppositionsledaren Tsvangirai segern i presidentvalet. Men eftersom ingen, enligt valmyndigheten, nådde över 50 procent behövs en andra valomgång. Oppositionen protesterar.
2 maj 08

Världsmakterna: Riv bosättningar!
All utbyggnad av bosättningar som gjorts sedan 2001 måste Israel riva. Det kräver de fyra världsmakterna efter ett möte om Mellanöstern. De manar också arabstaterna att ge palestinierna den hjälp de lovat.
2 maj 08

Fiasko för Labour i lokalval
Premiärminister Gordon Brown förefaller ha blivit rejält politiskt mörbultad i de brittiska lokalvalen. Labour har genomfört de sämsta lokalvalen på tre årtionden, visar de första resultaten från rösträkningen.
2 maj 08

Vaxholm och syrror i Ohlys tal
Vänsterpartiet och socialdemokraterna kan tillsammans stoppa EU:s nya fördrag. - Låt inte arbetsmarknadsminister Littorin bli s-ledningens nya hjälte, manade v-ledaren Lars Ohly i sitt förstamaj-tal i Malmö.
2 maj 08

Sahlin vill satsa på kompetens
Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin angrep i sitt förstamajtal regeringens skattesänkningar och försämringar för de arbetslösa.
2 maj 08

LO-ledaren talade OS och klimat
Klimatet, OS i Kina och utnyttjandet av papperslösa på arbetsmarknaden var teman när LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin talade i Landskrona. Men mest applåder fick hennes angrepp på regeringen Reinfeldt.
2 maj 08

Moskva: Samling inför Putins avgång
Uppemot 30 000 människor deltog i torsdagens förstamaj-demonstrationer i Moskva, rapporterade rysk polis enligt nyhetsbyrån Itar-Tass, och i andra storstäder i världens geografiskt största land tågade tiotusentals demonstranter.
2 maj 08

Istanbul: Tårgas och tumult
I Istanbul tvingades tusentals arbetare ställa in sitt planerade förstamajfirande sedan turkisk polis satt in peppargas och vattenkanoner mot dem. Säkerhetsstyrkor kastade in tårgasgranater i landsorganisationen Disks lokaler, där fackliga ledare satt i krismöte medan en stor folkmassa, huvudsakligen arbetare, samlades utanför.
2 maj 08

Grekland: Strejk lamslog trafik
Kommunikationer och samhällstjänster lamslogs i Grekland på torsdagen då flera fackförbund genomförde en dygnslång förstamajstrejk i protest mot privatiseringar och en pensionsreform.
2 maj 08

Finland: Förstamajtal om Nato
I Finland satte Socialdemokraternas ordförande Eero Heinäluoma fart på Natodebatten genom att säga att landet mycket väl kan stanna kvar utanför Nato också under nästa riksdagsperiod om folkmajoriteten så vill.
2 maj 08

Kommer det att räcka? Världens megastäder och vattnet
Befolkningstillväxten sågs länge som det största hotet mot vår planet. Visst stämmer det att jordens befolkning fortsätter att växa, men dagens prognoser pekar på en allt lägre ökningstakt. FN uppskattade 1992 att jorden kommer att ha drygt 10 miljarder människor år 2050 medan en ny prognos 2002 angav 8,9 miljarder. Det betyder att mänskligheten har lite mer tid på sig att lösa problemen med befolkningstillväxt. I dag är det urbaniseringen som alltmer hamnat i centrum för debatten. Nästan all tillväxt, cirka 70 miljoner nya människor per år, sker nämligen i utvecklingsländernas urbana centra.
1 maj 08 – Olli Varis

Sex scenarier för Stockholms framtid
För att staden ska bli energimässigt hållbar om femtio år behöver stockholmarnas energianvändning minska radikalt. Går det att föreställa sig ett civiliserat samhälle under sådana förutsättningar? I artikeln utreds förutsättningarna för den långsiktigt hållbara framtidsstaden. Det går att räkna ut att stockholmarnas energianvändning behöver minska med cirka 60 procent fram till 2050, och sedan halveras igen fram till 2100, för att energisystemet ska kunna betecknas som ekologiskt hållbart.
1 maj 08 – Mattias Höjer

Regionen som varumärke
"Målsättningen är att Stockholm-Mälardalen ska bli ett nav i Östersjöregionen och spela en central roll för dess utveckling. Östersjöområdet är redan i dag Europas mest dynamiska och expansiva region och förutses bli en av de starkaste tillväxtregionerna i världen under det kommande decenniet." (Mälardalsrådets hemsida, den 28 april 2008). Det inledande citatet ger en ögonblicksbild av den syn på regioner som dominerar i dagens Europa: regionen som tillväxtmotor, betydelsen av storlek och styrka, konkurrenstänkandet, självmedvetenheten och retoriken om att regionen är en vara som ständigt måste säljas.
1 maj 08 – Erik Westholm

Konsten att välja sitt eget liv
Ungdomstiden uppfattas som en framtidsinriktad livsfas. Flertalet stora beslut återstår att ta och man förväntas drömma, planera och välja. Framtiden ligger vidöppen - eller gör den inte det? När ungdomar berättar om sina liv blir det tydligt att tidigare erfarenheter spelar stor roll för vad de hoppas på och strävar mot. Berättelserna bär också tydliga spår av kollektiva föreställningar om hur det ideala livet bör se ut.
1 maj 08 – Helena Kåks

Nytänkande om världens städer
År 1950 hade planetens städer 732 miljoner människor, vilket kan jämföras med över 3 miljarder i dag. Ökningen beror både på att det föds fler och på inflyttning från landsbygden i sökandet efter nya inkomster och livsstilar. Denna dramatiska utveckling innebär enorma ekonomiska, politiska och ekologiska utmaningar inför framtiden. Och den är utgångspunkt för den senaste rapporten i serien State of the World som The World Watch Institute producerar.
1 maj 08 – Markus Gossas

Sverige som varumärke i globaliseringens tid
Föreställningar om "nationen" och "nationell identitet" fortsätter att ha betydelse - globaliseringen till trots. Men klichéerna har uppdaterats och förpackats i modern konsultprosa. I dag är Sverige ett "varumärke" kännetecknat av "öppenhet och äkthet". Vilka syften fyller den nya Sverigebilden?
1 maj 08 – Urban Lundberg och Mattias Tydén

Är framtiden virtuell?
Allt fler framför allt unga människor tillbringar en betydande del av sin vakna tid i virtuella världar. Fysiskt sitter de framför datorn men psykiskt lever de bitvis på nätet med ett alter ego som mycket väl kan vara av annan ålder och annat kön än deras verkliga. Institutet för Framtidsstudier ordnade ett Framtidsfokus om virtuella världar den 5 mars.
1 maj 08 – Arne Jernelöv

Recension av The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable
Nicholas Taleb är född i Libanon, doktor i finansiell ekonomi och före detta börsmäklare på Wall Street. Hans bok The Black Swan var 2007 års facklitterära bästsäljare på nätbokhandeln Amazon. Den har översatts till 27 språk och recenserats i mängder av tidningar, magasin, TV-program och bloggar.
1 maj 08 – Samuel Bohman

Förtroendet för Sahlin sjunker
Efter att ha varit den partiledare som svenska folket känt störst förtroende för vänder nu siffrorna ner för socialdemokraternas Mona Sahlin.
1 maj 08

Pressfriheten allt sämre i världen
Bara 18 procent av världsbefolkningen lever i länder med fria medier enligt Freedom House. Pressfriheten försämrades 2007 för sjätte året i rad. Bland de värsta länderna var Nordkorea, Eritrea och Libyen.
30 apr 08

"EG öppnar för lönedumpning"
Byggnads anser att det inte behövs någon mer förhandling i Arbetsdomstolen i Lavalmålet. Byggnads är skarpt kritisk till EG-domstolens beslut som man menar förbjuder likabehandling av utländska och inhemska arbetstagare och öppnar för lönekonkurrens.
30 apr 08

USA:s fascister
En liten radikal kärna ur i den amerikanska kristna högern har tagit sig in i maktens sfär och är nu på plats i kongressen, domstolarna och i medierna. Chris Hedge har wallraffat och skildrar den kristna högern från insidan.
30 apr 08 – Hedges, Chris: Amerikanska fascister

Finlands sak var hemlig
I dag är det svensk-finska säkerhetspolitiska samarbetet naturligt och självklart. Men på 1980-talet såg situationen annorlunda ut. Den svenska statsministern Thorbjörn Fälldin och finska statministern (och senare) presidenten Mauno Koivisto träffades i hemlighet för att diskutera utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
30 apr 08 – Bergquist, Mats och Johansson, Alf W: Säkerhetspolitik och historia

Avknoppning kan vara olagligt
Kommuners avknoppning, eller försäljning till anställda, av skolor eller annan verksamhet kan vara olaglig, hävdar Statskontoret i en rapport.
30 apr 08

Välfärden går före skattesänkningar
När Thomas Östros (s) presenterade socialdemokraternas budgetmotion sa han att "vi är tydliga med att välfärden går före stora skattesänkningar", men han angav inga nivåer på välfärdssatsningarna eller skatterna.
29 apr 08 – Socialdemokraternas budgetmotion våren 2008

Vänstern satsar på järnvägen
Vänsterpartiet satsar stort på järnvägen i sin budgetmotion. För att klara miljö- och klimatanpassade investeringar i transport- och bostadssektorerna vill partiet inrätta en investeringsbudget. Staten ska låna till investeringar för att nå klimatmålen.
29 apr 08 – Vänsterpartiets budgetmotion våren 2008

Miljöpartiet föreslår "barntid"
Förslaget om "Barntid" är centralt i miljöpartiets partimotion om den ekonomiska politiken. Det ger föräldrar ett bidrag på 2500 kr per månad om de går ner till 75 procents arbetstid och har barn upp till tre års ålder.
29 apr 08 – Miljöpartiets budgetmotion våren 2008

Borg sågar Östros
- Det är förvånande att Östros inleder sin roll som ekonomisk talesman med passivitet och förslag om skattehöjningar. Han visar en ovilja att se problemen och att hantera dem.
29 apr 08

Politisk strid om Gripen-projektet
- Det här projektet har full backning av den svenska regeringen. Det är därför jag är här i dag, sade försvarsminister Sten Tolgfors när han lämnade över Sveriges offert på 48 Gripen-plan till den norska försvarsministern.
28 apr 08

Remiss-ja till oljeborrning
En majoritet av remissinstanserna vill att regeringen säger ja till företaget Oljeprospektering AB:s (Opab) ansökan om att få provborra efter olja i Östersjön söder om Gotland.
28 apr 08

Tortyranmälare: Jag blev tystad
Officeren som anmälde tortyren i Kongo påstår att han tvingats till tystnad och blivit kränkt efter hemkomsten. Och bilder av händelserna i Afrika är försvunna. Det framgår av Försvarsmaktens utredning.
28 apr 08

FN-organ i krismöte om matpriserna
Världens matpriser rakar i höjden, och FN mobiliserar. I dag samlade FN-chefen Ban Ki-Moon 27 viktiga FN-organ till möte i Bern om hur livsmedelskrisen ska kunna bemästras. Enligt Ban är krisen en utmaning för FN.
28 apr 08

Stort stöd för strejkande syrror
Vårdförbundets strejk har stort stöd hos allmänheten. På frågan om det var rätt att strejka svarade 85 procent av de tillfrågade ja i en opinionsundersökning.
26 apr 08

Björklund satsar på skolhälsovård
Utbildningsminister Jan Björklund vill fördubbla antalet skolsköterskor och skolkuratorer. För att lika villkor ska gälla i hela landet, vid både kommunala skolor och friskolor, vill han skärpa skollagen.
26 apr 08

Leijonborg lovar höjt studiemedel
Högskoleminister Lars Leijonborg uppger att studiemedlen ska höjas före valet 2010. Men finansminister Anders Borg vill hålla i statens plånbok.
25 apr 08

40 procent vill se FI i EU-valet
Trots att Feministiskt initiativ (FI) bara fick 0,68 procent av rösterna i senaste riksdagsvalet anser 38 procent av väljarna att FI bör ställa upp i EU-valet nästa år. Det visar en Sifo-undersökning som partiet låtit göra.
25 apr 08

Gamla OS-ideal på plats i Peking
Inför OS i Kina i sommar kommer Sverker Lindströms anklagelseskrift, Det stora sveket, mot diktaturens Kina och Internationella Olympiska Kommittén mycket vältajmat. Han jämför sommarens OS i Peking med OS i Berlin 1936.
24 apr 08 – Lindström, Sverker: Idrott i diktaturens tjänst

Nordin föreslås efter Axén Olin
Moderaternas nomineringskommitté i Stockholms stadshus föreslog på torsdagen enhälligt riksdagsmannen Sten Nordin som finansborgarråd och gruppledare för moderaterna i Stockholms stadshus.
24 apr 08

EU vill diktera villkor för press, hyror och jobb
EU-rätten ser ut att diktera villkoren i svensk politik. Den senaste veckan har regeringen och dess utredare kommit med EU-anpassade förslag som rör bostadspolitiken, arbetsrätten och mediepolitiken. EU-rättsprofessorn Ulf Bernitz är kritisk.
24 apr 08 – Ulf Bernitz på Brännpunkt, Ds 2008:25

Lex Brittania ifrågasatt
Bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men respektera samtidigt EG:s regler om fri rörlighet på arbetsmarknaden fullt ut. Det är direktiven till den utredning som ska föreslå lagändringar på grund av Laval-domen.
24 apr 08 – Dir 2008:38

Yttrandefrihet i nya medier utreds
Tryckfriheten ska utredas igen. Nu är det frågor om hur Internet och nya elektroniska medier ska få samma skydd som traditionella medier som står i centrum. Om inte dessa frågor klaras ut riskerar förtroendet för grundlagsskyddet av yttrandefrihet att urholkas, varnar regeringen i direktiven.
24 apr 08 – Dir 2008:42

Sjuksköterskestrejken utvidgas
Under torsdagen utvidgas sjuksköterskekonflikten. Ytterligare minst 900 sjuksköterskor går ut i strejk.
24 apr 08

Högre priser äter upp inkomstökning
Det senaste året har varit dystert för hushållens ekonomi. Löneökningar och jobbskattesänkningen har ätits upp av högre mat- och bensinpriser och högre räntor, visar beräkningar som TT tagit fram.
24 apr 08

Ett ytlighetens yrke
Få yrkessfärer är så mytomspunna som modebranschen. Den lockar unga människor med löften om plötslig rikedom, resor och kändisskap. Samtidigt har branschen muterat till en avreglerad marknad, där efterfrågan på ett visst typ av utseende styr.
24 apr 08 – Frisetl Ellburg, Ann: Ett fåfängt arbete

Kvinnorna tog till orda
Ett nytt kvinnligt ideal dök upp på den offentliga scenen kring förra sekelskiftet. Det var Den Nya Kvinnan - en frimodig, modern kvinna, som slängde korsetten och valde att gå sin egen väg. Med pennans hjälp lyckades hon ofta komma in på bokförlag och tidningsredaktioner.
24 apr 08 – Englund, Boel och Kåreland, Lena: Rätten till ordet – i Stockholmskvinnor 1880-1920.

Kortare yrkeslärarutbildning
Det råder brist på yrkeslärare. Genom att förkorta utbildningstiden för blivande lärare vill utbildningsminister Jan Björklund åtgärda problemen.
24 apr 08 – Dir 2008:41

Fängelse för barnäktenskap
Föräldrar som låter gifta bort sina minderåriga barn i ett annat land, ska kunna dömas till fängelse i två år. Det föreslås i en utredning, som överlämnats till justitieminister Beatrice Ask.
24 apr 08 – SOU 2008:41

Folkpartiet vill ha ny EMU-omröstning
Folkpartiet tänker väcka liv i euro-debatten igen. Att Sverige ska införa euro blir ett av huvudnumren i partiets kampanj inför EU-parlamentsvalet nästa år.
24 apr 08

Reinfeldt skadar riksdagen
Statsminister Fredrik Reinfeldt saknar respekt för riksdagens konstitutionsutskott (KU) och försöker lägga sig i dess arbete. Det menar socialdemokraternas gruppledare Britt Bohlin Olsson.
23 apr 08

Försvaret vill banta på fyra orter
Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala blir utan militär verksamhet, enligt ett underlag som Försvarsmakten presenterade efter ett möte i dag. Man tittar också på besparingar på Hökvarteret.
23 apr 08

Riskfaktorers bidrag till DALYs
En jämförelse av sjukdomsbördan utifrån WHO-data och nya svenska data
20 apr 08 – Peter Allebeck, Emilie Agardh, Tahereh Moradi

Är mätning av lycka på aggregerad nivå möjligt och meningsfullt?
I juli varje år rapporteras i media om ”VM i lycka”: vilket land har den lyckligaste befolkningen? Danmark leder nästan alltid med Sverige och Norge strax efter.
20 apr 08 – Ingvar Karlberg

Forståelser af supervision hos sygeplejersker og læger i en onkologisk klinik
-et sociologisk perspektiv Stinne Glasdam
20 apr 08 – Stinne Glasdam

Utveckling av tjänsteproduktivitet inom hälso- och sjukvård
Introduktion: låg produktivitetsutveckling inom hälso- och sjukvård
20 apr 08 – Lars Nordgren

Recension:
Solidarisk alkoholpolitik. Andréasson S, Göranson B, Lindberg J, Nycander S, Romanus G, Westerholm B. Hjalmarson och Högberg bokförlag, 2007.
20 apr 08 – Peter Allebeck

Recension:
Utvärdera vetenskapliga studier Att göra systematiska litteraturstudier Christina Forsberg och Yvonne Wengström Natur & Kultur 2008 (216 sidor)
20 apr 08 – Harshida Patel

Recension:
Barnhälsovård i förändring – resultat av ett interventionsförsök. Dagmar Lagerberg, Margaretha Magnusson, Claes Sundelin. ISBN 987-91-7205-581-0, Gothia Förlag AB, Stockholm 2008.
20 apr 08 – Leeni Berntsson

Recension:
Underlätta Ditt samtal med metaforer! Metaforer som verktyg -en handbok för samtal. Jakob Carlander. Gothia förlag, 2008
20 apr 08 – Åke Rundgren

Hyrorna marknadsanpassas
Höj hyrorna där det är bostadsbrist. Ta bort kopplingen mellan allmännyttiga hyror och privata hyror. Gör om de allmännyttiga bostadsföretagen till affärsdrivna bolag. Förslagen kommer från enmansutredaren Michaël Koch.
19 apr 08 – SOU 2008:38

Fortsatt stöd till bredband
Staten måste fortsätta att stödja utbyggnaden av bredband i glesbygd, enligt Bredbandsutredningen som föreslår ett stöd på tre miljarder kronor under perioden 2009-2013.
19 apr 08 – SOU 2008:40

Har medierna ansvar?
Ska nyhetsmedierna uppträda som samhällsbärare och ta socialt ansvar? Eller? Ska medierna enbart vara trogna sanningen, utan att snegla på vad rapporteringen får för konsekvenser? Frågorna är centrala i Lasse Sandströms och Behrang Kianzads bok, som handlar om hur medierna skildrar invandrarna.
17 apr 08 – Kianzad, Behrang och Sandström, Lasse: Sanningens många nyanser

Kubanska bilder
Det är lätt att följa med till Kuba i Torbjörn Elenskys reportagebok Luisas tupp: hundra kubanska bilder, till det myller av liv som fyller staden Cacocums gator och till Zaidas och Eduardos hem. Boken är en berättelse i bilder av dagens Kuba.
17 apr 08 – Elensky, Torbjörn: Luisas tupp

Staten ska krympa
Regeringens ekonomiska politik är inriktad på att krympa staten och den offentliga sektorn. Men det ska ske i ordnade former och med balans i finanserna. Regeringen vill minska statens utgiftstak som andel av BNP och preciserar ett snålt tilltaget belopp för 2011.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:100

USA:s kris kastar skuggor
Krisen på den amerikanska bostadsmarknaden kastar mörka skuggor på den svenska ekonomin. Den svenska BNP-tillväxten dämpas, men effekterna i den svenska ekonomin blir ändå ganska begränsade, enligt regeringens ekonomiska vårproposition. Senast år 2009 vänder ekonomin uppåt igen.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:100

Osäkert reformutrymme
Det finns utrymme för reformer nästa år, men den ekonomiska krisen kan sluka det utrymmet, varnar regeringen i sin vårproposition som inte innehåller några konkreta reformförslag.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:100

Tvära svängar för Borg
Det svänger fort för finansminister Anders Borg. För mindre än ett år sedan hotade en överhettning av ekonomin. Nu är hans problem en nedgång av ekonomin som blivit allt djupare och allt mer utdragen. Målet är nu att undvika en lågkonjunktur.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:100

Statsskulden halveras till 2011
Trots den internationella ekonomiska nedgången finns det många siffror som gläder den borgerliga regeringen. Skatternas andel av BNP sjunker till under 48 procent nästa år och ytterligare de kommande åren.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:100

240 miljoner till miljöbilar
I tilläggspropositionen föreslår regeringen bland annat höjda anslag till miljöbilspremien, säpo, och trupper i Tcad.
16 apr 08 – Prop 2007/2008:99

Kristina Axén Olin avgår
Stockholms moderata finansborgarråd Kristina Axén Olin avgår. Priset för uppdraget har varit för högt, anger hon som ett av skälen till att hon hoppar av.
16 apr 08

Sören Wibe lämnar socialdemokraterna
Den EU-kritiske socialdemokraten Sören Wibe lämnar partiet. Han förklarar det med att han vägrar spela med i partiledningens "hyckleri".
16 apr 08 – Debattartikel

Avskedandet av Bylund till KU
Beslutet att avskeda Bo Bylund från jobbet som chef för arbetsförmedlingen, blir nu en fråga för KU.
16 apr 08 – Begäran om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för arbetsförmedlingen

Högre utbildning och ekonomisk tillväxt - bör studiemedelssystemet differentieras?
Det finns en utbredd uppfattning om att högutbildad arbetskraft är positivt för ekonomin och samhället i stort. Individer med högskoleutbildning löper lägre risk för arbetslöshet, har högre löner och tar rimligen bättre underbyggda beslut än individer utan högskoleutbildning. Det finns dessutom en omfattande litteratur om den högutbildade arbetskraftens positiva påverkan på ett lands tillväxttakt. Mekanismen för detta är dels att högutbildade individer kan komma med nya idéer och innovationer som kan öka produktiviteten i ekonomin, dels att samma grupp kan tillgodogöra sig andra individers kunskap och innovationer. Storleken på denna s k externalitet av individens utbildningsval är dock svår att belägga empiriskt.(not 1) Det är därför inte förvånande att studier som försöker mäta denna effekt kommer till vitt skilda resultat. Viss forskning tyder dock på att effekten är större än vad man tidigare trott och att den tycks vara större i utvecklade länder jämfört med utvecklingsländer.(not 2)
15 apr 08 – Camilo von Greiff

Hur påverkar globalisering världens fattiga?
Keo Kalyans liv förändrades radikalt 1993. Multinationella företag etablerade klädtillverkning i utkanten av Phnom Penh. Likt 200 000 andra kambodjanska kvinnor fick Keo plötsligt ett alternativ till en tillvaro inom jordbruket. Långa dagar på risfältet har förbytts mot långa dagar framför symaskinen.
15 apr 08 – Fredrik Sjöholm

Jobbavdragets effekter på invandrarkvinnors arbetsutbud
I denna artikel utvärderas effekterna av jobbavdraget på ensamstående invandrarkvinnors arbetsutbud med en simuleringsansats. Den genomsnittliga effekten av jobbavdraget på kvinnornas arbetsutbud är begränsad. Vidare framkommer divergerande resultat bland olika inkomstgrupper; ensamstående kvinnor med låga inkomster ökar sin arbetstid relativt mycket medan de med höga inkomster minskar den. Den genomsnittliga effekten av jobbavdraget skiljer sig inte mellan olika invandrargrupper. Bland låginkomsttagare finner vi att kvinnor från framför allt icke-europeiska länder ökar sitt arbetsutbud mer än kvinnor från Norden och Västeuropa. Resultaten visar att ökningen av arbetsutbudet bland kvinnor med låga inkomster framför allt är ett resultat av att ej sysselsatta kvinnor väljer att börja arbeta.
15 apr 08 – Lina Andersson och Mats Hammarstedt

Dags att könsdifferentiera resurstilldelningen i skolan
Flera kommuner har nu explicit börjat fördela skolresurser baserat på elevernas bakgrund. I Sundsvall utgår en högre skolpeng till elever med utländsk bakgrund eller vars föräldrar saknar högre utbildning. I Gävle kommer förskolorna att få mindre bidrag för barn som har en högutbildad mamma än för andra barn.
15 apr 08 – Jonas Vlachos

Värdet av liv
Vi ställs varje dag inför avvägningar som innebär att små risker för att råka illa ut till liv och hälsa ställs mot annan konsumtion, t ex när vi trycker olika hårt på gaspedalen eller avstår från att platta till frisyren med en cykelhjälm. Även många prioriteringsbeslut i den offentliga sektorn har en sådan karaktär. För att kunna genomföra samhällsekonomiska analyser av säkerhetshöjande åtgärder krävs att räddade liv förses med en prislapp. I den här artikeln presenterar vi en översikt av forskningen kring värdering av liv med speciellt svenskt fokus, och föreslår att liv bör räddas upp till en kostnad av 21 miljoner kr.
15 apr 08 – Lars Hultkrantz och Mikael Svensson

Utländska direktinvesteringar: effekter på det inhemska näringslivet
Utländska direktinvesteringar bidrar till effektiviseringar av mottagarländernas näringsliv genom att ny teknologi införs, nya aktörer inträder och synergier skapas. Utländska direktinvesteringar kan också försämra det inhemska näringslivets effektivitet om de drivs av marknadsmaktsmotiv. Investeringsmarknadens funktionssätt innebär dock att utländska direktinvesteringar som drivs av marknadsmaktsmotiv tenderar att bli olönsamma, vilket leder till att utländska direktinvesteringar i genomsnitt skapar produktivitetsvinster. Detta får stöd i empiriska produktivitetsstudier. Trots de positiva effekterna av utländska direktinvesteringar bör positiv särbehandling av dessa endast förekomma om det föreligger någon marknadsimperfektion som missgynnar utländska aktörer, eftersom mer effektiva inhemska investeringar annars riskerar att hämmas.
15 apr 08 – Mathias Herzing, Pehrjohan Norbäck och Lars Persson

Är det bättre att börja skolan tidigare?
I Sverige börjar barn skolan det år de fyller sju. De som är födda före respektive efter årsskiftet börjar därmed i skolan vid olika åldrar. Vi utnyttjar denna regel för att mäta effekterna av skolstartsålder på betyg, utbildningsnivå och arbetsinkomster. Resultaten visar att barn som börjar skolan när de är något äldre har bättre kunskaper och längre utbildning än sina yngre kamrater. På lång sikt får de också något högre inkomst. Eftersom barn som börjar skolan senare också kommer ut på arbetsmarknaden senare, är inkomsterna sett över hela livet dock något lägre än för barn som börjar skolan tidigare.
15 apr 08 – Peter Fredriksson och Björn Öckert

Välskriven och aktuell grundbok om utvecklingsekonomi
Stefan de Vylder anger i bokens förord att den skrevs som svar på en önskan om "något slags grundbok om utvecklingsekonomi och utvecklingsfrågor" från Forum Syd. Första upplagan kom 2002 och detta är den andra reviderade upplagan. Författaren är docent i nationalekonomi och har ett förflutet på bl a Sida. de Vylder skriver tidigt i boken (s 62) att "när små barn frågar 'varför finns det fattiga människor?' kan vuxna sällan ge några tillfredsställande svar" och här finns även bokens grundfråga, varför finns det fattiga länder och vilka drivkrafter finns bakom utvecklingen? Detta är först och främst en grundbok med en synnerligen oteknisk framställning som kan användas från grundskolan upp till A- och i viss mån B-kurser på universitet.
15 apr 08 – Sven Tengstam

Kan ekonomerna stå emot tidsandan?
Den norske målaren Odd Nerdrum sa i en TV-intervju för några år sedan att "tidsandan är en värre diktator än diktatorn själv". Han borde veta eftersom han målar 1600-talsmotiv med 1600talsteknik. Om tidsandan i början av 1990-talet handlar de båda samtidshistorikerna Per Högselius och Arne Kaijsers bok När folkhemselen blev internationell. Boken beskriver bakgrunden till avregleringen av elmarknaden i Sverige 1996.
15 apr 08 – Stig Tegle

Betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i den svenska faunan
Vi analyserar betalningsviljan bland svenska folket för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. Våra resultat visar att en knapp majoritet av svenska folket inte är villig att betala någonting för rovdjurspolitiken, men att den aggregerade betalningsviljan i samhället ändå är betydande. Enligt våra skattningar är den ungefär 10,5-12,2 miljarder kr. Våra resultat visar också att betalningsviljan skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige; den är högst i Stockholm och lägst i vargregioner. Vi kan här inte utesluta att kostnaderna är större än betalningsviljan, men visar att det finns en solid grund för ett nödvändigt kompensationssystem.
15 apr 08 – Thomas Broberg och Runar Brännlund

"Utbildningsfientlig politik kostar jobb"
Tändvätska för arbetslösheten eller ett lyckat slag mot utanförskapet? Regeringens vårbudget fick blocken att drabba samman.
15 apr 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:96

Alla grupper får något i budgeten
Alla får något i årets vårproposition - pensionärer, löntagare, akademiker, forskare och de som vill ha mer till infrastruktur, skola och psykiatri. Men några konkreta löften ges inte.
15 apr 08 – Prop 2007/2008:100

Satsa på småföretagarna!
Socialdemokraterna vill öka tryggheten för företagare och ge bättre stöd till entreprenörer. Men större skattesänkningar finns inte med i deras rapport om framtidens jobbpolitik.
14 apr 08 – SAP: Fler jobb genom investeringar i människors växtkraft

Vårdval ska bli obligatoriskt
Patienter ska fritt få välja var de vill vårdas. Landstingen måste därför införa vårdvalsystem i primärvården. Redan nästa år ska reformen ha genomförts, föreslår regeringens utredare.
14 apr 08 – SOU 2008:37

EU:s fiskepolitik "ett misslyckande"
EU har ignorerat vetenskapliga varningar och drivit torsk och tonfisk till utrotningens gräns. En påskyndad fiskereform förbereds nu - men kommer unionen att lära av sina misstag?
10 apr 08 – Hearing om framtiden för EU:s fiskeripolitik

EU:s jordbrukstöd är för stort
EU:s budget speglar gårdagens frågor snarare än framtidens. Det skriver riksdagen, som vill flytta pengar från jordbruk till miljöarbete.
10 apr 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:93

Regeringen utlovar skattesänkningar
Regeringen utlovar ytterligare skattesänkningar och har nu enats om att genomföra ett tredje steg i jobbskatteavdraget.
10 apr 08

Tolgfors aviserar materielbesparing
Regeringen tänker spara ytterligare 650 miljoner kronor på Försvarsmaktens materiel nästa år.
10 apr 08

Genombrott på Hallandsåsen
Nu har den stora tunnelborren i Hallandsåsen, kallad Åsa, nått fram till mellanpåslaget mitt på åsen. Genombrottet genom bergväggen skedde på förmiddagen och är enligt Banverket en milstolpe för projektet.
10 apr 08

Försvarets specialförband utreds
Ledarskap och kultur inom Försvarsmaktens specialförband ska nu granskas sedan det har kommit fram att svenska soldater uppges ha bevittnat tortyr i Kongo-Kinshasa, skriver Försvarsmakten i på sin hemsida.
9 apr 08

Diplomatiskt om USA:s krig i Irak
När USA angrep Irak var konflikten tydlig. Idag fem år senare är konfliktmönstren komplicerade och svåra att förstå: motsättningarna är både utrikes- och inrikespolitiska. Diplomaten Henrik Amneus har ambitionen att förklara.
8 apr 08 – Amneus, Henrik : Vägval Irak

Staten sviker och civila krafter tar över i skolan
Missvisande klichéer om invandrare och deras "annorlunda" kultur präglar skolan likaväl som folkbildningen. I de mest utsatta områdena övertar invandrarföreningar med statens goda minne en stor del av det sociala ansvaret. Men i stället för att samarbeta tvingas de in i konkurrens.
8 apr 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Lärarutbildningar får underkänt
Men är än tredje lärarutbildning håller för låg nivå för att få kunna examinera lärare, enligt Högskoleverkets nya rapport.
8 apr 08 – Högskoleverket: Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen

Jobben inte viktigaste frågan
Alliansregeringen och svenska folket har inte längre samma uppfattning om vilken fråga som är allra viktigast.
8 apr 08 – SOM-insititutet: Vart är Sverige på väg?, Länk till tidigare SOM-rapporter (på forskningen.se)

Nord Stream bygger ingen plattform
Nord Stream drar tillbaka sin ansökan hos regeringen om att få bygga en plattform i den svenska ekonomiska zonen utanför Gotland.
8 apr 08

Vänsterpartiet vill tillåta nedladdning
Vänsterpartiets partistyrelse vill tillåta nedladdning av upphovsrättsskyddad film och musik för personligt bruk. Det nuvarande förbudet kräver ett alltför stor övervaknings- och kontrollsystem, skriver partistyrelsen i ett svar på en motion till partikongressen.
8 apr 08

Hellre höjd kvalitet än sänkt skatt
Nio av tio svenskar vill hellre ha bättre vård, skola och omsorg än sänkt skatt. Åtta av tio är öppna för att betala högre skatt än nu, om sjukvården blir bättre för alla. Det visar en färsk opinionsmätning.
8 apr 08 – SKL: Svenska folket om finansiering av välfärden

Även förmögna får fullt studiebidrag
Förmögenhetsprövning för underhållsstöd, bilstöd och studiestöd tas bort, föreslår Försäkringskassan. Men vid bedömning av bostadsbidrag och bostadstillägg ska kassan även i fortsättningen ta hänsyn till förmögenheter.
7 apr 08

Barn stängs av från förskolan
De senaste fem åren har över 2 200 barn stängts av från förskola eller fritids för att föräldrarna inte har betalt avgiften.
7 apr 08

Ritual eller strategi – upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården
Mer än hälften av Sveriges kommuner har upphandlat ramavtal för att styra den sociala ungdomsvården. I denna artikel undersöks attityderna till dessa samt på vilka grunder avsteg görs från de ingångna avtalen.
4 apr 08 – Torbjörn Forkby & Staffan Höjer

Strukturerade intervjuer som underlag för utvärdering och forskning – några metodologiska aspekter
Strukturerade intervjuer har fått en ökad användning inom socialt arbete. Den här artikeln beskriver hur en strukturerad intervju kan utgöra underlag för att lokalt utvärdera om klienter inom missbrukarvården får sina hjälpbehov tillgodosedda under behandlingstiden. Ett antal metodologiska frågor lyfts fram och diskuteras.
4 apr 08 – Mikael Dahlberg & Mats Anderberg

Barndomens placeringar och ungas tillbakablick
En grupp små barn med tidiga erfarenheter av samhällsvård har följts upp med jämna mellanrum under hela barndomen. Den här artikeln handlar om deras placeringshistoria samt om hur de i slutet av barndomen och som unga vuxna ser tillbaka på sina erfarenheter.
4 apr 08 – Gunvor Andersson

Hur bedömer socialarbetare socialbidragstagares försörjningshinder?
I artikeln studeras socialarbetares bedömningar av socialbidragstagares försörjningshinder utifrån dimensionerna moral, resurs och marknad. Uppgifter från socialarbetare i fyra kommuner om sammanlagt 372 klienter analyseras. Resultaten visar att klienternas resurser har framträdande plats i bedömningarna. Försörjningshinder i gränslandet mellan moral och resurs tar socialarbetarna ofta upp hos ungdomar men sällan hos utrikes födda bidragstagare.
4 apr 08 – Jenny Nybom

Ett hem till mer än namnet – om hem som källa till oberoende och identitet bland äldre med hemtjänst
En grundbult i svensk äldrepolitik är möjligheten att förbli i eget boende. Hemmet betraktas som en viktig resurs för oberoende och samhällsengagemang. Intervjuerna visar dock att hemmet har en djupare innebörd. Hemmet utgör en arena och källa till oberoende och identitet. I artikeln görs gällande, att denna till synes blygsamma perspektivförskjutning – från att se hemmet som resurs till oberoende till att se det som källa för oberoende – har betydande välfärdspolitiska implikationer för hemtjänstens framtida orientering.
4 apr 08 – Lars Evertsson & Stina Johansson

Vårdförbund varslar om konflikt
Vårdförbundet hotar med att ta ut 3 500 medlemmar i konflikt om två veckor i missnöje med de lokala arbetsgivarnas lönesättning. Varslet, som lades på eftermiddagen, omfattar 22 arbetsgivare i nio landsting från norr till söder.
4 apr 08

Borgerlig dominans i medierna
De borgerliga partiernas medieoffensiv har gett resultat. De borgerliga ministrarna intar åtta av tio topplatser i mediebevakningsföretaget Cisions Politikbarometer.
4 apr 08

SvD och Skånskan tappar presstöd
Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet tappar större delen av sitt presstöd. Stödet trappas ner under en femårsperiod till samma nivå som för andra flerdagarstidningar.
4 apr 08 – Ds 2008:25

Sänkt skatt på ungas arbete
Från 2009 kan företag mer än halvera sina arbetsgivaravgifter om de anställer personer under 26 år. Skatterabatten är regeringens plan B sedan EU-kommissionen stoppat den planerade sänkningen av sociala avgifter för tjänstesektorn.
3 apr 08 – Skriv 2007/2008:133

Utanförskapet är överdrivet
Alliansregeringens tal om att upp till en och en halv miljon människor befinner sig i ett utanförskap är kraftigt överdrivna hävdar Arbetarrörelsens tankesmedja i en rapport. Personer som kortvarigt är sjukskrivna eller arbetslösa är inte "utanför.
3 apr 08 – Innanför utanförskapet

Oro, inbromsning och nedåtrisker
När finansminister Anders Borg på torsdagen ordnade en liten pressträff för att ge sin syn på det ekonomiska läget handlade det om riskbedömning.
3 apr 08 – Konjunkturläget 31 mars 2008

Skolan reproducerar klassamhället
Lärare och annan personal betraktar gärna "invandrarelever" och deras "invandrarföräldrar" som roten till många av de problem som skolan har att handskas med. Samtidigt visar forskningen att det är människor från arbetarklassen som kallas "invandrare". Etnicitet och kultur får plötsligt förklara en gammal sanning: att skolan reproducerar barnens klasstillhörighet.
3 apr 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Minoritetsspråk får inte kosta
Idag har samer, sverigefinnar och tornedalingar i sju kommuner rätt att använda sina egna språk i kontakten med myndigheter och domstolar. En statlig utredning ville tiodubbla antalet kommuner, men regeringen ansåg att det blev för dyrt och tillsatte en ny utredare. Slutbudet blev betydligt lägre.
3 apr 08 – Ds 2008:26

Funktionshindrade kan få rätt att klaga
Sverige bör tillträda FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det anser regeringen, som också vill inrätta en kommitté dit personer med funktionshinder ska kunna vända sig om deras rättigheter inte respekteras.
3 apr 08 – Ds 2008:23

Sverige ordnar Irakkonferens
Sverige planerar att i slutet av maj arrangera en FN-konferens om framtiden i Irak, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. Han hoppas att USA kan representeras på hög nivå, av utrikesminister Condoleezza Rice.
3 apr 08

Riksrevisionen sågar pensionsbesked
Informationen till svenskarna om deras pension är för krånglig, hävdar Riksrevisionen i en rapport. Enligt rapporten är informationen i pensionsbeskeden ofta så förvirrande att kunderna har svårt att förstå hur stor pensionen kommer att bli.
3 apr 08

Schori kritiserar Persson
Pierre Schori skriver initierat om sin tid som svensk FN-ambassadör. Han inte bara följde maktspelet inför USA:s anfall på Irak 2003 från första parkett. Från sitt arbetsrum kunde han följa attackerna mot World Trade Center i New York. Hans bok Draksåddens år är en skarp kritik av den svenska utrikespolitiken, men den främsta måltavlan för hans kritik är USA:s president Bush.
2 apr 08 – Schori, Pierre: Draksåddens år

"Historieskrivning i statens tjänst"
Forskare kritiserar regeringen för att använda Forum för levande historia för ideologiska syften. Statsrådet Jan Björklund tycker att det är konstigt att kritiken kommer först nu när det handlar om kommunismen.
2 apr 08

Kraftig bantning väntar torskfisket
Fiskeriverket har tagit fram en plan för att minska flottan som fiskar torsk i Östersjön. Verket hotar med att drastiskt dra ner på antalet fisketillstånd nästa år om inte yrkesfiskarna slutar på frivillig väg.
2 apr 08

Apotekens försäljning naggas i kanten
Steg för steg avskaffas apoteksmonopolet. Tidigare har regeringen föreslagit att statliga apotek ska säljas och att privata ska få etablera sig. Nu föreslås att receptfria läkemedel ska kunna säljas i vanliga butiker, på bensinmackar eller i pressbyråer.
1 apr 08 – SOU 2008:33

Svenska och danska posten slås ihop
Posten och Post Danmark presenterar i dag en avsiktsförklaring om att genomföra en fusion mellan bolagen. Syftet är att skapa en stark nordisk bas och säkra samhällsservicen.
1 apr 08

Yrkesskolan är på väg tillbaka
Nu presenteras en skolreform som pekar bakåt. Det ska bli tydligare skillnad på teoretiska gymnasielinjer och praktiska yrkesutbildningar. Arbetsmarknadens krav ska styra mer än elevernas önskemål - de lokala kurserna avskaffas.
31 mar 08 – SOU 2008:27

Vin & Sprit säljs för 55 miljarder
Franska spritjätten Pernod Ricard har vunnit budstriden om att få köpa statliga Vin & Sprit.
31 mar 08

S tappar i storstäderna
Socialdemokraterna fortsätter att backa i opinionen från sin tidigare toppnivå. I de tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm har nu moderaterna 36,2 procent mot socialdemokraternas 26,8, enligt Synovate/DN:s marsmätning.
31 mar 08

Tyskt snabbtåg stupar på mållinjen
Det blir inget tyskt snabbtåg på magnetsvävarbana i München. Kostnaderna har skenat och i dag meddelade Tysklands transportminister Wolgang Tiefensee att projektet skrotas.
27 mar 08

Serbien vill styra norra Kosovo
Serbien vill se ett interimsavtal som låter norra Kosovo styras av Belgrad, säger utrikesminister Vuk Jeremic på besök i Indonesien.
27 mar 08

Striderna fortsätter i Basra
Flera personer har dödats och många skadats i sammandrabbningar Basra och Kut under morgonen. Granatexplosioner och kulspruteeld hördes i Basra och stadens polischef utsattes natten till i dag för ett mordförsök.
27 mar 08

Fortsatt spänt i Tibet
En grupp buddhistmunkar genomförde i dag en kort protest inför utländska journalister i Tibets huvudstad Lhasa och uttryckte sitt stöd för Dalai lama.
27 mar 08

Sverige skaffar flygbas med Nato
År 2011 kan Sverige vara delägare i en Nato-ledd flygbas i Ungern. Personalen och de gemensamma flygplanen ska kunna användas i väpnade konflikter, bland annat sådana som USA är inblandat i.
27 mar 08 – Prop 2007/2008:56, Wikipedia: NATO, NATO Nuclear Policies

Arbetskraftsinvandring välkomnas i år
"Den största reformen av svensk invandringspolitik på flera årtionden." Så beskriver regeringen och miljöpartiet sin överenskommelse om att låta svenska företag rekrytera fritt i hela världen. Men vänstern ser en attack mot löntagarna.
27 mar 08 – Lagrådsremiss: Nya regler för arbetskraftsinvandring

Hon beskrev männens härskarteknik
Det är ett färgstarkt och uttrycksfullt porträtt som Ami Lönnroth målar när hon beskriver Berit Ås i sin bok Politiker, professor, forskare, sociolog, debattör och feminist, etiketterna är många på den i dag 80-åriga Berit Ås.
27 mar 08 – Lönnroth, Ami: Förbannad är jag ganska ofta

Nya apotekslagar inför privatiseringen
Förslagen om förändringar av apoteken kommer i rask takt. Det senaste är Apoteksmarknadsutredningens förslag till apoteksdatalag som reglerar apotekens hantering av personuppgifter.
27 mar 08 – Prop 2007/2008:87, SOU 2008:28, Lagrådsremiss: Sjukhusens läkemedelsförsörjning

BNP-tillväxten sjönk 2007
BNP-tillväxten var 2007 den lägsta sedan 2003. Den sjönk till 2,6 procent från 4,1 procent året innan. Under det fjärde kvartalet hade tillväxten sjunkit till 2,2 procent. Samtidigt noterar SCB att produktivitetstillväxten i näringslivet 2007 helt avstannat.
27 mar 08 – Pressmeddelande från SCB Nr 2008:082

Mänskliga rättigheter över allt
"Värnandet om de mänskliga rättigheterna genomsyrar utrikespolitikens alla delar." Så uttrycker sig regeringen i en skrivelse till riksdagen 60 år efter det att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs.
27 mar 08 – Skriv 2007/2008:109, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Arbetslivet styr ny yrkeshögskola
En yrkeshögskola, där arbetslivet får ett stort inflytande, skapas för att utbilda i yrken som arbetsmarknaden efterfrågar. 300 miljoner ska staten skjuta till och pengarna tas från högskolans grundutbildning. Det är oklart hur näringslivets medfinansiering ska se ut.
27 mar 08 – SOU 2008:29

Ny forskningsmyndighet föreslås
En helt ny central myndighet för finansiering av forskning föreslås. Syftet är att förbättra samverkan mellan grundforskning och tillämpad forskning för att samhället ska kunna dra nytta av nya rön.
27 mar 08 – SOU 2008:30

God ekonomi krävs för vårdnadsbidrag
Regeringens omstridda förslag om vårdnadsbidrag är bäst för dem med höga inkomster eller låga utgifter, enligt Swedbank.
27 mar 08

Kd vill fördubbla antalet pappadagar
20 pappadagar i stället för tio, föreslår kristdemokraterna. Genom att fördubbla antalet pappadagar för nyblivna fäder ökar jämställdheten, anser partiet. Förslaget får stöd av regeringspartierna.
27 mar 08

Fruktlösa protester mot avvisningar
Runt om i landet protesterar människor mot att skol- och arbetskamrater ska avvisas till Irak och Afghanistan. Men någon snabb ändring av asylreglerna är inte i sikte.
26 mar 08

Låg tillit till kärnkraftsbudskap
Förtroendet för informationen som ges av kärnkraftsindustrin har minskat kraftigt efter krisen i Forsmark 2006. Men vår inställning till kärnkraft som en energikälla att satsa på är relativt opåverkad.
26 mar 08

Människor är ganska lika
Vad händer om man låter högskolestudenter från olika länder samtala kring familjen, språk, kultur och minnen med utgångspunkt i den egna kulturen?
25 mar 08 – Josefson, Ingela och Palm, Göran: Det är Sverige som avviker

M ratar behovsprövat barnbidrag
Centerledaren och näringsministern Maud Olofssons utspel om behovsprövade barnbidrag får inget stöd hos regeringens största parti, moderaterna.
25 mar 08

Invandrares barn räknas som fattiga
Hälften av alla barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund lever i vad Rädda Barnen definierar som fattigdom, enligt årets barnfattigdomsrapport från organisationen.
25 mar 08

Ny anknytningsregel för föräldrar
Migrationsverket vill ändra reglerna för personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige men har familjeanknytning till svenska medborgare. I dag måste många som har barn i Sverige lämna familjen och åka till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd, skriver Dagens Nyheter.
25 mar 08

FN ifrågasätter svensk avvisning
Försöken att avvisa en 23-årig eritrean från Sverige har åter fått FN att agera. Världssamfundet vill veta om Sverige följer de mänskliga rättigheterna.
23 mar 08

Det behövs tillämpad genusforskning inom folkhälsoområdet!
Två tidigare temanummer med genusinriktning har getts ut av Socialmedicinsk tidskrift. Det första kom redan år 1985 och handlade om kvinnohälsa i praktik och forskning. Det andra kom för precis tio år sedan och hette Feministiska perspektiv inom medicin och vård och hade fokus på kvinnors underordning, livsvillkor och hälsa samt möten med vården. Jag avslutar en artikel i det numret med orden: ”Mina visioner inför framtiden är således positiva; jag tror och hoppas att den feministiska forskningen som pågår runt om i landet inom medicinen ska blomstra i ett tvärvetenskapligt samarbete”.
20 mar 08 – Anne Hammarström

Förord
Statens folkhälsoinstitut arbetar för att uppnå en god hälsa på lika villkor. Hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Åtgärdbara hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället, som betingas av deras olika sociala villkor, är därför oacceptabla. I led med den svenska folkhälsopolitiken är delaktighet och inflytande i samhället mycket viktiga faktorer för att uppnå målet om en god folkhälsa. Strävan efter jämställdhet och ett väl integrerat genusperspektiv på folkhälsofrågor är, som alltid, ett högaktuellt och utmanande arbete.
20 mar 08 – Gunnar Ågren och Rosi Hoffer

Varför behövs ett genusperspektiv inom folkhälsoområdet?
Som framgår av ledaren till detta specialnummer (1) så har den folkhälsovetenskapliga genusforskningen fått en allt starkare ställning i vårt land under det senaste decenniet.
20 mar 08 – Anne Hammarström och Anna Månsdotter

Fina flickor och alkohol
Folkhälsa – bevarande av kvinnors underordning?
20 mar 08 – Jessika Svensson, Anna Månsdotter

Könet i den folkhälsopolitiska texten - Om kön och genus i 2005 års folkhälsopolitiska rapport
Bilden av människan har kommit att förändras de senaste decennierna, skriver idéhistorikern Sven-Eric Liedman i boken Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper (2001). Tidigare var föreställningen om människan som en social och psykologisk varelse framträdande i såväl politik och vetenskap som medier och det allmänna medvetandet. Denna uppfattning har i flera avseenden kommit att ersättas av en mer biologiskt dominerad människosyn.
20 mar 08 – Mikael Eivergård

Invandrade kvinnors hälsa i Sverige
Om genus och etnicitet
20 mar 08 – Isis Nyampame

Har genus en roll i förskrivningen av läkemedel?
En genusanalys av läkemedelsanvändningen
20 mar 08 – Therese Kardakis

Mångdimensionella maskuliniteter?
- En intervjustudie om skapandet av maskuliniteter i en svensk kontext
20 mar 08 – Rosi Hoffer

Hälsa bland män i glesbygdskommuner
I Statens folkhälsoinstituts rapport Stress i stan och övervikt i glesbygden? (Melinder, 2007) analyseras olika mått på ohälsa och faktorer som påverkar hälsosituationen i olika kommuntyper exempelvis levnadsvanor samt faktorer som påverkar levnadsvanorna. I rapporten konstateras att glesbygdskommunerna som grupp ofta har den sämsta hälsosituationen i jämförelse med andra kommuntyper som exempelvis pendlingskommuner (a.a).
20 mar 08 – Anna-Karin Johansson

Hälsa och arbetsvillkor – hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag?
Idag hävdas allt oftare att kvinnliga företagare behövs och av rapporteringen i massmedia kan man få för sig att just de kvinnliga företagarna starkt ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Näringslivsminister Maud Olofsson har initierat programmet Främja kvinnors företagande 2007-2009 som ska bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor driver, köper och utvecklar företag. Det finns flera skäl till varför ett ökat fokus på och ökad forskning om kvinnligt företagande är angeläget.
20 mar 08 – Stig Vinberg

Belgien får ny regering
Belgien fick i dag en ny regering, mer än nio månader efter valet i juni. Den flamländska kristdemokraten Yves Leterme blir premiärminister och hans främsta utmaning är att lösa frågan om maktöverlämning till landets regioner.
20 mar 08

Gräl i FN:s säkerhetsråd
Kuba och Venezuela råkade i gräl med USA på ett möte i FN:s säkerhetsråd som diskuterade terrorism.
20 mar 08

Domänförluster hotar svenskan
Det svenska språkets ställning stärks i det förslag som utredningen Värna språken lagt fram. Svenskan anses hotad när delar av den avancerade forskningen sker på engelska. Dessutom håller engelska på att bli Sveriges EU-språk, en utveckling som utredningen vill stoppa.
18 mar 08 – SOU 2008:26

Tre av fyra irakier får avslag
Andelen Irakflyktingar som får stanna i Sverige har sjunkit kraftigt. Nu utvisas irakier med tvång, i strid med FN:s riktlinjer. Men FN:s flyktingkommissionär drar sig för att kritisera en av sina största givare.
18 mar 08 – Pressträff med Tobias Billström och Antonio Guterres

Skolan selekterar hårt och skoningslöst
Skolan blev inte en spjutspets in i framtiden. Istället fick vi en skola präglad av konkurrens, segregation och privata lösningar, konstaterar sociologer och etnologer som studerat skolan. Det ideologiska systemskifte som ägde rum i början av nittiotalet är nu accepterat även av socialdemokraterna.
18 mar 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Nationella register tillgängliga i hela EU
Sverige ska delta i EU:s gränslösa terroristbekämpning föreslår regeringen. Deltagandet i EU:s “Prümrådsbeslut” innebär ett utbyte av information om DNA-profiler, fingeravtryck och fordon mellan EU-länderna.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:83

Spärrar ska hindra modemkapning
Skyhöga räkningar på grund av modemkapning är det största gisslet för telefonikunder. Efter tusentals polisanmälningar kan operatörerna bli tvungna att hjälpa sina kunder att skydda sig.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:86

Kronofogdens register ska gallras
Småskulder ska skrivas av och felaktiga betalningsanmärkningar bli osynliga.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:116

Omstridda lagförslag till riksdagen
Regeringen lämnade på tisdagen propositionerna om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus till riksdagen. De ska klubbas i riksdagen i vår och lagändringarna träda i kraft vid halvårsskiftet i år.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:91, Prop 2007/2008:93

Tv-avgift kan införas för datorer
SVT:s planer på att sända alla program direkt på webben kan bli kostsamma för en del grupper.
18 mar 08

Rapport inifrån Kadyrovs Groznyj
När Åsne Seierstad nu ger ut "Ängeln i Groznyj", som handlar om Tjetjenien, tycks hon ha lärt sig av den läxa som bokhandlaren i Kabul gav henne. Den här gången har hon källornas fulla förtroende. Barnhemsbarnen står i centrum.
17 mar 08 – Seierstad, Åsne: Ängeln i Groznyj

Norge avvecklar vårdnadsbidrag
När Sverige inför vårdnadsbidrag lägger Norge ner sitt och satsar på dagis i stället. Det norska vårdnadsbidraget som infördes 1998 uppnådde sitt syfte: Det fick föräldrar att tillbringa mer tid med sina barn. Men tio år senare avvecklas systemet. De skäl som ges är att bidraget har minskat jämställdheten och sinkat integrationen.
17 mar 08 – Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, Kontantstøttens langsiktige effekter på mødres og fedres arbeidstilbud

Stort polispådrag vid terrorhäktning
En 42-årig man som misstänks för terroristbrott omhäktades på måndagen vid Stockholms tingsrätt. Flera hundra landsmän till mannen hade slutit upp inför förmiddagens förhandling. Polisen svarade med att skicka flera patruller till platsen.
17 mar 08

Oppositionen i fortsatt ledning
Oppositionen behåller sitt försprång över regeringsalliansen även om skillnaden mellan de politiska blocken minskat något, enligt Sifos marsmätning.
16 mar 08

Junilistans ledare avgår
Ordföranden för junilistan, Nils Lundgren, avgår som ledare för partiet. Därmed har han skrivit under junilistans dödsruna tror Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap.
16 mar 08

Konturer av motstånd Identitet, subjektivitet och språk i tidningen Gringo
Folkhemsfabriken har på löpande band stämplat våra pannor med: "svensk" eller "invandrare". Gringo är en motreaktion. En bulldozer som raserar det maskineri som formar människor med förprogrammerade identiteter. […] en tidning som vill ändra på den negativa mediebilden av förorten. (Gringo 22.8 2005)
15 mar 08 – Paul alarcón alanes

"Jeg liker ikke voldsspill" En studie av norske barns spillinnholdspreferanser og psykososiale faktorer
Det nye spillandskapet florerer av ulike sjangere og innhold, fra strategispill, fantasispill til sportsspill og voldsspill. Muligheten til å velge spillinnhold tilpasset egen smak og individuelle preferanser er derfor større en noensinne.
15 mar 08 – Petter Bae Brandtzæg och Jan Heim

Avbrott i politiska mediesamtal – En studie av statsministerkandidaterna Persson och Reinfeldt i den svenska valrörelsen 2006
I forskning om samtal har avbrott ägnats stor uppmärksamhet. Detta kan förklaras av att avbrott, i form av överlappande prat, utgör en avvikelse från den norm som säger att vi i huvudsak bör prata en i taget.
15 mar 08 – Mats Ekström och Judit Bérczes

Mediestormens politiske indflydelse og anatomi
Den 23. maj 2006 brød en mediestorm løs i Danmark. En journalistpraktikant havde ladet sig ansætte som vikar på plejecenteret Fælledgaarden og havde gennem et par måneder filmet med skjult kamera. Udvalgte klip blev vist på landsdækkende TV.
15 mar 08 – Christian Elmelund-Præstekær och Charlotte Wien

Lyden af børne-tv - eller: Hvordan man ser fjernsyn med ryggen til
Ærindet for denne artikel er at undersøge lyden af en programflade på en dansk reklamefinansieret, public service-kanal, der henvender sig til børn. Undersøgelsen er motiveret af tidligere observationsstudier (Johansen, 2005) 1, der blandt andet har vist, at småbørn i høj grad er tv-lyttere.
15 mar 08 – Nicolai Jørgensgaard Graakjær och Stine Liv Johansen

Current Trends in Media Research
This article summarises the results of the project 'Mapping Media and Communication Research', which examined the contents and trends of current media and communication research in seven countries: Finland, the United States, Germany, France, Japan, Estonia and Australia.
15 mar 08 – Juha herkman

Organisationsintern offentlighed i Jyske Bank En analyse af Nyhedsmagasinet Fredag1
I oktober 2006 lancerede Jyske Bank sin egen tv-kanal, Nyhedsmagasinet Fredag, som et nyt medie for den interne kommunikation. Nyhedsmagasinet Fredag (NF) blev produceret af professionelle journalister og distribueret til bankens ca. 3.500 medarbejdere via intranettet hver fredag morgen.
15 mar 08 – Anders Horsbøl

Recension av Flemming Hansen & Sverre Riis Christensen: Emotions, Advertising and Consumer Choice
Professor Flemming Hansen från Handelshögskolan i Köpenhamn tillhör Nordens i särklass mest aktiva och produktiva professorer i marknadsföring. Flemming Hansen har lyckats med konststycket att ha ett ben i den akademiska världen och ett annat i näringslivet och har ofta arbetat för att förena dessa två världar.
15 mar 08 – Rita Mårtenson

Nært og fjernt Fortellinger om verden i tre norske aviser 1880-1930
Vi lever alle i en liten verden for oss selv, ut av hvilken ingen slipper uten i innbildningen.Alt som angaar oss selv og vaar egen interesse inntar den mest fremskutte plass. Næst etter kommer almindelig vaare nærmeste omgivelser: men litt lenger borte i vaart aandelige utsyn blir alt dunklere, og ute ved horisonten kan vi knapt nok sjeldne noget. (Lillesands-Posten 25. april 1930)
15 mar 08 – Anne Hege Simonsen

Helikoptrar till Afghanistan
Sveriges drygt sexåriga insats i Afghanistan ska växa om försvarsminister Sten Tolgfors (m) får som han vill.
15 mar 08

Islam kan moderniseras
Kärnan i islam är rättvisa och värnandet av människan. Det måste skiljas ut från inflytandet från 600-talets arabiska klansamhällen. Det är huvudtesen i Mohammad Fazlhashemis bok Vems islam, som också är en engagerad polemik mot den danska islamofobin.
13 mar 08 – Fazlhashemi, Mohammad: Vems islam

Vårdförbud mot gömda stoppas
Det blir inget förbud för landstingen att vårda personer som håller sig undan utvisning. Men statsråden har heller inte lyckats komma överens om vilken vård gruppen ska få.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:105, Gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård

Överdrivet om bidragsfusk
Larmrapporterna om fusk och felaktiga utbetalningar i de sociala trygghetssystemen är kraftigt överdrivna. Det är inte 20 miljarder kronor, snarare en tiondel av den summan, hävdar Försäkringskassan.
13 mar 08 – Bidragsfusk

Tvångsvård även i öppenpsykiatrin
Regeringen föreslår en ny form av tvångsvård för psykiskt sjuka - öppen psykiatrisk tvångsvård. Den nya vårdformen är tänkt att ersätta de många och långa permissioner som slutenvården idag beviljar.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:70

Få söker anvisade jobb
En tredjedel av dem som får en anvisning om ett nytt jobb från arbetsförmedlingen bryr sig inte om att söka jobbet. Inte ens hot om kontroll från arbetsförmedlingen förmår fler att söka. Det visar en undersökning från Institutet för Arbetsmarknadspolitiska studier (IFAU).
13 mar 08 – IFAU - Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Hur fungerar arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser

Lättare förverka stöldgods
Regeringen skärper möjligheterna att förverka det som brottslingar kommit över i sin kriminella verksamhet. Regeringen uppfyller därmed med ett års försening ett rambeslut från EU.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:68

En diskrimineringslag ersätter sju
Sju lagar ersätts av en. En enda diskrimineringsombudsman ersätter de nuvarande fyra. Det är huvuddragen i regeringens proposition om en ny lag till skydd mot diskriminering.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:95

Svårare få nytt pass i utlandet
Hittills har svenska medborgare som förlorat sina pass på utlandsresan kunnat gå till närmaste ambassad eller konsulat för att få nya. Men nu kan de passutfärdande myndigheterna bli färre.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:66

Massmedieutredning efter röstmiss
Riksdagen beslutade på onsdagen att kräva en utredning om massmediakoncentrationen. Men beslutet var ett misstag. Fyra borgerliga ledamöter röstade fel, eller snarare inte alls.
13 mar 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:77

Stopp för Frivux
Det blir ingen frivux-reform de närmaste åren, det meddelade utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande på måndagen.
13 mar 08

Regeringen vill ha höghastighetståg
Regeringen ger Banverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. Höghastighetstågen ska kunna köra i över 300 kilometer i timmen.
13 mar 08 – Uppdrag till Banverket att analysera förutsättningarna för höghastighetståg

Tandvårdsstödet - ett fall för KU
Regeringen skickade inte förslaget om statligt tandvårdsstöd på remiss till Datainspektionen och anmäls nu till KU.
13 mar 08 – Begäran om granskning av beredningen av regeringens proposition 2007/08:49 "Statligt tandvårdsstöd."

Hårdare tag mot tjuvfiske
Regeringen föreslår ett effektivare sanktionssystem mot fiskare som bryter mot reglerna för var och hur mycket man får fiska. Vid mindre allvarliga överträdelser av reglerna ska Fiskeriverket kunna besluta om administrativa avgifter på mellan 1000 och 30000 kronor.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:107

Nya vittnesmål från Guantanamo
Några veckor efter den 11 september 2001 reser nittonårige Murat Kurnaz till Pakistan. Han har precis gift sig och ska snart hämta hem sin turkiska fru till Tyskland men först vill han göra en resa för att lära sig mer om sin religion. Det slutar med att han hamnar på Guantanamo.
12 mar 08 – Kurnaz, Murat: Fem år av mitt liv, En berättelse från Guantanamo

Stora vinster i statsföretag
Det går bra för statens företag. I fjol blev utdelningen till staten 26 miljarder kronor från de största företagen. Det är några miljarder lägre än 2006, men försäljningen av aktier i TeliaSonera för 18 miljarder kronor minskade utdelningen.
12 mar 08 – Rapport för företag med statligt ägande 2007

Vaccinlager mot pandemi
Regeringen vill göra stora inköp av vaccin i händelse av en pandemi. Folkhälsopropositionen förordar också ökat stöd till tonårsföräldrar och mer frivilligarbete mot den svenska ensamheten.
12 mar 08

Miljön på undantag i ny skogspolitik
Skogsbruket i Sverige bör intensifieras för att öka uttaget av skogsråvara. Hänsynen till natur- och kulturvärden ska begränsas i vissa områden. Så ser regeringens vision ut för skogspolitiken i framtiden.
12 mar 08

Sverige kan spara mer energi
Företag och hushåll vinner på att spara energi. Det anser Energieffektiviseringsutredningen. Mer information, höjd bensinskatt, lägre hastigheter och energikrav på byggnader är steg på vägen mot ett energismartare Sverige.
11 mar 08 – SOU 2008:25

Fp kräver kurs för medborgarskap
Folkpartiet vill införa en obligatorisk medborgarkurs för alla invandrare som vill bli svenska medborgare.
11 mar 08 – Folkpartiet: Medborgarskap för ett öppet samhälle

Strandskyddet kan luckras upp
Det ska bli lättare att bygga längs stränder på landsbygden där det finns gott om orörda stränder och ett lågt exploateringstryck. Däremot stärks strandskyddet vid redan bebyggda stränder där exploateringstrycket är stort, föreslår miljödepartementet i en promemoria.
10 mar 08 – Ds 2008:21

Facket tappar medlemmar
Förra året tappade de svenska fackförbunden nästan 185 000 medlemmar. Värst var raset för LO-förbunden, som förlorade nära 130 000 medlemmar, vilket motsvarar sju procent.
10 mar 08

Reinfeldt lovar nya skattesänkningar
Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade i helgen skattesänkningar genom ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Hur mycket pengar det handlar om är inte klart, men enligt Reinfeldt berörs "botten i skatteskalan".
8 mar 08

Nya oroligheter i Kenya
Minst nio personer dödades i Kenya i dag, samtidigt som president Mwai Kibaki uppmanade landets delade parlament att lägga partipolitiken åt sidan och sluta upp bakom en ny lag om maktdelning.
6 mar 08

Klimatberedningen politiskt splittrad
Klimatberedningen vill att Sverige minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent till 2020. Men beredningen är splittrad. Oppositionen vill ha ytterligare utsläppsminskning och kräver 40 procents reduktion.
6 mar 08 – SOU 2008:24

- Låt folket rösta om EU-fördraget
De partier som vill ha en folkomröstning om Lissabonfördraget får oväntat eldunderstöd från enskilda ledamöter från centerpartiet och kristdemokraterna. Riksdagens EU-debatt visade att alliansen inte är ense om det viktiga vägval som unionen står inför.
6 mar 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:74

Jämställda pappor en bluff
I Norden delar kvinnor och män mer rättvist på hemarbetet än vad de gör i Sydeuropa. Men innan man ger jämställdhetsmedalj till de svenska männen bör man läsa en undersökning från SCB som visar att den jämnare arbetsdelningen inte beror på ökade insatser från männen - utan på att kvinnorna har dragit ner på ambitionerna.
6 mar 08 – SCB: SCB-rapport

Intellektuella fick asyl i Sverige
"Diaspora" har blivit ett av samhällsvetenskapens och kulturforskningens nya modebegrepp. Minoo Alinia skriver om den kurdiska diasporan som en social rörelse och utmanar begreppets slagsida: den förmenta tron på kopplingen mellan etnicitet och nation.
6 mar 08 – Olsson, Lundqvist; Rabo, Sawyer; Wahlbeck, Åkesson (Red.): Transnationella rum

EU förändrade alkoholpolitiken
Svensk alkoholpolitik som länge präglats av restriktivitet, har förändrats radikalt sedan inträdet i EU. I en debattbok föreslås en rad åtgärder för en återgång till en alkoholpolitik som sätter folkhälsan i främsta rummet.
6 mar 08 – Augustsson, Lars-Åke (red.): Solidarisk alkoholpolitik

Vuxenutbildning i privat regi
Vuxenutbildning ska kunna drivas i privat regi. På förslag från regeringens utredare ska staten stå för tillståndsgivningen och kommunerna betala notan. Den som vill studera inom vuxenutbildningen ska fritt kunna välja skola.
6 mar 08 – SOU 2008:17

Den hållbara staden går på export
Den som vill bygga en miljövänlig stadsdel eller göra en hel stad klimatsmart ska vända sig till svenska företag. Det var handelsminister Ewa Björlings budskap när hon inledde en internationell PR-kampanj.
6 mar 08 – Regeringsbeslut 2008-03-05, Kaliber: Svenska trottoarer görs i Kina

Fortsatta problem i Hallandsåsen
Arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen vållar fortsatta problem. Bara en tredjedel av de fyllningar som gjorts runt tunnelröret uppfyller kraven.
6 mar 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Förlorarna i strukturomvandlingen
Strukturomvandlingar är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en följd av den. Men den enskilde arbetstagaren får betala priset för den i form av arbetslöshet och inkomstbortfall. Det visas i en rapport till Långtidsutredningen som gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier.
6 mar 08 – SOU 2008:21

Fp: Inga undantag från undervisning
Folkpartiet vill ta bort möjligheten för föräldrar att undanta sina barn från till exempel sexualundervisning och idrottslektioner. Men muslimer känner sig utpekade och lärarförbundet är tveksamt.
6 mar 08

Klyftorna ökar i vården
Är du av utländsk härkomst och tjänar dåligt? Då får du sämre vård när du blir sjuk än bättre betalda personer med helsvensk bakgrund. Klyftorna i vården ökar, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.
6 mar 08

Colombia svarar ej på "provokation"
Samarbetsorganisationen OAS kritiserar vid ett akut möte Colombias räd in i Ecuador, men fördömer inte Bogotáregeringen. Samtidigt försäkrar Colombia att landet inte faller för Venezuelas militära "provokation".
5 mar 08

Oklart när fredssamtal återupptas
Fredssamtalen mellan israeler och palestinier ska återupptas, säger USA:s utrikesminister Condoleezza Rice. Men något datum anger hon inte.
5 mar 08

Clinton vann i Texas
Hillary Clinton vann demokraternas primärval i Texas och Ohio, vilket innebär att kampen om nomineringen fortsätter. Samtidigt står det nu klart att John McCain blir republikanernas presidentkandidat.
5 mar 08

Apoteket delas i två bolag
Apoteket kommer att få ett nytt moderbolag som säljer ut delar av butiksnätet. Dessutom bildas ett servicebolag som ska betjäna alla apotek, oavsett ägare.
5 mar 08

Vapenexporten backar
Försäljningen av krigsmateriel från företagen inom branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen minskade förra året med 16 procent till 15 miljarder kronor.
5 mar 08

Kosovo erkänns
Sverige kommer att erkänna Kosovo som en självständig stat vid ett extra regeringssammanträde i dag, meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt efter utrikesnämndens sammanträde.
4 mar 08 – Kosovo erkänns

Hård kritik mot ryska valet
Statsminister Fredrik Reinfeldt, USA-demokraternas presidentaspirant Hillary Clinton och ledande europeiska medier riktar kritik mot det ryska presidentvalet. "Ryssland är och förblir en autokrati", skriver en tysk tidning.
3 mar 08

Tystnad och gripanden i Armenien
En tystad stillhet råder i Armenien efter helgens oroligheter. Två oppositionella parlamentsledamöter har gripits, anklagade för försök till statskupp.
3 mar 08

Kritik mot krånglig jämställdbonus
Lagrådet sällar sig till dem som kritiserar regeringens förslag till jämställdhetsbonus.
3 mar 08 – Lagrådsremiss: Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform

Vägverket vill ha mera pengar
Vägverket vill ha 3,6 miljarder kronor extra till vägarna jämfört med vad som är angivet i budgetpropositionen för 2008. Det innebär totalt 23,2 miljarder kronor för 2009.
3 mar 08

Fördomar hotar rättssäkerheten
Personer med utländsk bakgrund diskrimineras i rättsväsendet. Fördomar och brist på kunniga tolkar äventyrar rättsäkerheten. Det skriver Brå i en rapport.
28 feb 08 – Diskriminering i rättsprocessen

Säpotillslag i Stockholm
I en samordnad aktion mellan svensk och norsk säkerhetspolis greps i dag flera personer i Stockholm och Oslo misstänkta för förberedelse till terrorbrott och finansiering av terrorism.
28 feb 08

Kapitalet rörlighet ska öka
Upphovsrätt, monopoljakt och enkla betalningar över gränserna. Det är några exempel på den ekonomiska politik som EU-kommissionen vill driva 2009.
28 feb 08 – EU-kommissionen

Charmoffensiven har prioritet
EU-kommissionen har listat vilka inrikesfrågor den vill prioritera under 2009.
28 feb 08 – EU-kommissionen

EU:s egna intressen styr
Invandring, utvidgning och frihandel är några av de utrikespolitiska frågor som EU-kommissionen lägger störst vikt vid inför 2009.
28 feb 08 – EU-kommissionen

Invandrarna långpendlar
Att försöka förena avlägsna platser med varandra är för otaliga migranter en viktig komponent i deras liv och självförståelse. Utifrån betraktas de oftast som en sammanhängande, "etnisk" gemenskap. Det är en missvisande bedömning. Migranter tenderar snarare att utveckla gränsöverskridande identiteter.
28 feb 08 – Olsson, Lundqvist; Rabo, Sawyer; Wahlbeck, Åkesson (Red.): Transnationella rum

Vilken väg väljer folkbiblioteken?
Ska biblioteken vara värmestugor eller platser där man kan hittar viktiga böcker? Ska biblioteken ägna sig åt musik på cd och film på dvd? Och varför tar inte biblioteken in den smala litteraturen? frågar Christer Hermansson.
28 feb 08 – Hermansson, Christer: Varför har inte fler bibliotekarier Läderbyxor?

Röda Korset stödjer utvisade
Regeringen har gett Röda Korset närmare 3 miljoner kronor för att stötta asylsökande som ska utvisas till norra Irak, Serbien eller Kosovo.
28 feb 08

Odenberg-affären fråga för KU
Den omdebatterade utnämningen av förre moderate försvarsministern Mikael Odenberg till generaldirektör för Svenska kraftnät blir nu en fråga för KU.
28 feb 08 – KU-anmälan (Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät)

Nordiskt samarbete om Afghanistan
De nordiska statssekreterarna i utrikes- och försvarsdepartementen vill utveckla det nordiska samarbetet i Afghanistan. De har träffats i Stockholm och enligt ett uttalande prioriterar de demokrati, rättssäkerhet, ekonomiska reformer och respekt för mänskliga rättigheter, "inklusive kvinnornas situation och yttrandefrihet". Stärkt afghanskt ägande sades utgöra en förutsättning för det.
28 feb 08

Språkrör ändrar sig om EU-utträde
Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand vill slopa partiets krav på att Sverige ska lämna EU. Hon får medhåll av kollegan Peter Eriksson, som tycker att det är dags att ompröva partiets hållning till EU.
27 feb 08

Invandrare kan stärka produktiviteten
Långtidsutredningen förutspår en lägre produktivitetsutveckling i näringslivet fram till 2020. Men en ökad integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden skulle väsentligt öka produktiviteten.
27 feb 08 – SOU 2008:14

Låga kvoter hindrar satsning på grön el
Produktionen av förnybar el är redo att växa kraftigt - men bromsas av dagens låga mål. Det är slutsatsen i en statlig utredning.
27 feb 08 – SOU 2008:13

Geografiska skillnader i psykisk hälsa
Det här temanumret handlar om geografiska skillnader i psykisk hälsa, ett komplicerat forskningsområde eftersom orsakerna till psykisk sjukdom och ohälsa är multifaktoriella och därför att geografiska studier kräver speciell kunskap. Få forskare besitter själva all denna kunskap och därför finns det behov av att inkludera forskare från olika vetenskapliga discipliner i studier om geografiska skillnader i psykisk hälsa.
25 feb 08 – Lena Andersson

Psykisk hälsa ur ett geografiskt perspektiv
Yttre och inre rum - den mentala hälsans geografiska sammanhang
25 feb 08 – Anders Schærström

Psykisk hälsa ur ett socialmedicinskt perspektiv
Geografiska skillnader i psykisk hälsa – samband med socioekonomisk position
25 feb 08 – Lena Andersson

Psykisk hälsa ur ett sociologiskt perspektiv
Psykisk hälsa och platsens betydelse – en sociologs betraktelse
25 feb 08 – Antoinette Hetzler

Psykisk hälsa ur ett medicinskt antropologiskt perspektiv
Psykisk ohälsa och kultur – erfarenheter och epidemiologi
25 feb 08 – Per Borgå

Psykisk hälsa ur ett religionspsykologiskt perspektiv
Omöjligt och nödvändigt - Kvinnors livsfrågor och psykiska välbefinnande i samband med abort
25 feb 08 – Maria Liljas Stålhandske

Några olika frågor om folkhälsa1
Vad är folkhälsa? Frågan om vad folkhälsa är, hur den ska mätas eller beskrivas, är (i vissa sammanhang) en praktiskt betydelsefull fråga. Det finns exempelvis ett flertal verksamheter och institutioner som har som mål att förbättra eller bevara hälsan hos hela populationer, och inriktningen på detta folkhälsoarbete beror på vilka slags förändringar man anser ska räknas som förbättringar eller försämringar av folkhälsan. En genomtänkt uppfattning om vad folkhälsa är har också betydelse för hur dessa verksamheter ska utvärderas.
25 feb 08 – Bengt Brülde

Folkhälsoarbetets mål I: Den relevanta individvariabeln
Vilka slags förbättringar bör folkhälsoarbetet (ytterst) försöka åstadkomma för de relevanta individerna? Det finns många möjliga svar på denna fråga, t.ex. att man bör försöka förebygga sjukdom och skada, förlänga liv, eller främja hälsa eller livskvalitet. Enligt min mening behöver mål som autonomi och ”empowerment” inte behandlas separat i detta sammanhang, då de antingen ingår begreppsligt i livskvaliteten eller den psykiska hälsan, eller snarare hör till målet att skapa goda förutsättningar för hälsa.
25 feb 08 – Bengt Brülde

Folkhälsoarbetets mål II: Det distributiva målet
Det viktade HALE-mått jag förespråkade i den förra artikeln innehåller redan ett flertal distributiva överväganden (som alla går ut på att vi bör prioritera dem med den sämsta hälsan och den lägsta förväntade livslängden), men vi kan fortfarande fråga oss vilket slags HALE-fördelning (mellan olika individer eller grupper) som är mest eftersträvansvärd.
25 feb 08 – Bengt Brülde

Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård
– en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK
25 feb 08 – Mikael Dahlberg och Mats Anderberg

Avhandlingspresentation: Etnologisk analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården.
En sammanfattning av en avhandling.
25 feb 08 – Kristofer Hansson

Regeringen godtar EU:s presstödnivå
Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet ser ut att förlora nära 50 miljoner kronor om året i presstöd. Regeringen försöker nu få EU-kommissionen att gå med på en avvecklingsperiod på fem år.
25 feb 08

Vart femte EU-barn fattigt
Nästan vart femte barn i EU lever under fattiga förhållanden, enligt en rapport från EU-kommissionen. Oro finns över att barnfattigdomen tycks ha ökat i barnvänliga länder som Sverige och Finland.
25 feb 08

Mp-styrelse föreslår statlig a-kassa
Miljöpartiets styrelse vill omvandla a-kassan till en statlig arbetslöshetsförsäkring och slå ihop den med sjukförsäkringen. - Vi vill ersätta avgifterna med en skatt och införa en statlig, sammanhållen försäkring, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson
25 feb 08

S tar röster från samarbetspartier
Socialdemokraterna tar sympatisörer från alla andra partier. Mest förlorar i förhållande till sin storlek samarbetspartierna v och mp. Sedan förra valet har nästan var femte bytt parti.
25 feb 08

Krav på intyg vid vård av sjukt barn
Redan i sommar kan den som vill ha ersättning för vård av sjukt barn behöva skaffa bevis på att barnet varit hemma. Men den nya kontrollen kostar lika mycket som den sparar, menar Försäkringskassan.
21 feb 08 – Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

”Björklund är den värste flummaren”
Jan Björklund är den värste flummaren i skolpolitiken, sa miljöpartiets Peter Eriksson i den riksdagsdebatt om betyg i skolan han begärt. Björklund struntar i vad forskningen säger om betygen, sa Eriksson.
21 feb 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:69

Klinisk forskning tappar i kvalitet
590 miljoner kronor årligen i fem år behövs för att få den svenska kliniska forskningen på banan igen. De senaste decennierna har forskningen förlorat i kvalitet, jämfört med andra länder. Tidsbrist, lågt meritvärde, dåliga karriärmöjligheter och tung administration anges av forskarna som skäl för tillbakagången.
21 feb 08 – SOU 2008:7

Sverige bäst på innovationer
Sverige hamnar i topp när förmågan till innovationer jämförts mellan EU-länderna och ytterligare några länder som USA, Japan, Australien och Israel.
21 feb 08 – EU, European Innovation Scoreboard 2007

Irak tar emot avvisade flyktingar
Sverige och Irak har undertecknat ett återtagandeavtal. Det innebär att Irak tar emot irakiska medborgare som fått avslag på sin asylansökan i Sverige.
21 feb 08 – Sverige sluter återtagandeavtal med Irak

Att ljuga med statistik
Boken "Förbannade lögner" av ekonomijournalisten Peeter-Jaan Kask är underhållande läsning och rykande aktuell. Hans exempel från medier och företag visar hur statistik kan bli både missvisande och fel. Den läsare som inte är tillräckligt uppmärksam på siffrorna kan lätt bli lurad.
21 feb 08 – Peeter-Jaan Kask: Förbannade lögner

Förlängt miljösamarbete med FN
Sverige fortsätter att arbeta med globala miljömål under FN:s paraply. Ett nytecknat avtal visar vilka frågor som ska drivas under de närmaste två åren.
21 feb 08 – Miljödepartementet: Svensk UNEP-strategi perioden 2008-2010

Hårdare tag mot karteller
En ny konkurrenslag ska slå hårdare mot karteller. VD och styrelseledamöter ska kunna dömas till näringsförbud.
21 feb 08 – Lagrådsremiss: Ny konkurrenslag m.m.

Högre krav på SFI
Fler nyanlända invandrare ska lära sig svenska, och på kortare tid. Regeringen vill ge eleverna en deadline, belöna snabbhet och utbilda sfi-lärarna.
21 feb 08 – ”Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare”, Sfi-lyftet - bättre kvalitet och högre krav i sfi, Statistik om SFI

Allt om Wallenberg på Internet
UD har lagt ut en databas om Raoul Wallenberg på internet. Där finns alla dokument från sovjetiska arkiv om Wallenberg, som svenska undersökningar har fått fram.
21 feb 08 – UD:s databas om Raoul Wallenberg

Regler för kameraövervakning utreds
Användningen av övervakningskameror ska ses över sedan tekniken har förändrats. Utredningen gäller både allmänna platser och mindre offentliga utrymmen som tvättstugor.
21 feb 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:69

Stöd till varannan damernas i Sametinget
År 2013 ska kvinnor ha hälften av makten i Sametinget. Nu sponsrar regeringen arbetet för jämställdhet.
21 feb 08 – Regeringsbeslut 2008-02-21

Deadline för stöd till funktionshindrade
Funktionshindrade som blivit lovade stöd, till exempel i form av personlig assistans, ska få det inom tre månader. Kommuner och landsting som inte är snabba nog kan få böta.
21 feb 08 – SoU 2007/2008:8

Hårdare kontroll av fondbolag
Finansinspektionen ska få större möjligheter att ingripa mot fondbolag som bryter mot reglerna - till exempel genom att satsa för vilt med spararnas pengar, eller ge vilseledande information.
21 feb 08 – Prop 2007/2008:57

Leva i två världar
Europa och Sverige befolkas av människor som lever och identifierar sig på ett sätt som inte motsvarar vare sig nationalstaten eller dess gränser. De tiotusentals somalisktalande personer som lever i Sverige utgör en sådan grupp.
20 feb 08 – Olsson, Lundqvist; Rabo, Sawyer; Wahlbeck, Åkesson (Red.): Transnationella rum

Oenighet om klimatmål
Klimatberedningen kunde inte enas om hur mycket koldioxidutsläppen ska minska fram till 2020. Men det råder enighet om många konkreta åtgärder och om de långsiktiga målen.
19 feb 08

Skolinspektioner - i tid och otid
Den 18 juni 1842 utfärdades "Kongl Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkundervisningen i Riket" och därmed var den långa striden om en obligatorisk skola avgjord och Sverige hade fått sin folkskola (Persson 1993). Utvecklingen under den närmaste perioden efter 1842 gick emellertid långsamt.
15 feb 08 – Mats Ekholm och Kerstin Lindvall

Utvärdering av vad?
Kommentar till Bengt Molanders reflektioner i anslutning till Utbildningsvetenskapliga kommitténs utvärderingsrapport
15 feb 08 – Tomas Englund

Fakultetsopponenten sammanfattar
Yvonne Karlsson - Att inte vilja vara problem: Social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp (Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2008)
15 feb 08 – Claes Nilholm

Mobbningsbegreppets uppkomst och förhistoria En begreppshistorisk analys
I denna artikel är det övergripande syftet att analysera den begreppshistoriska bakgrunden till det nya mobbningsbegreppets uppkomst, med utgångspunkt i Heinemanns begrepp.
15 feb 08 – Anna Larsson

Utmaningar till utbildningsvetenskapen
Reflektioner från en internationell evaluering av forskningsprojekt om demokratiska värden, genus och medborgarskap
15 feb 08 – Bengt Molander

Kunskap genom rap: Hiphop som hantverk, pedagogik och aktivism
Denna artikel ingår i ett större forskningsprojekt om hiphopmusiker och konstnärliga och pedagogiska strategier där avsikten är att studera olika aspekter av lärande inom hiphopkulturen.
15 feb 08 – Johan Söderman och Göran Folkestad

Mot marknadens fundamentalister!
Förre chefsekonomen i Världsbanken Joeseph Stiglitz är skoningslös i sin kritik av i-ländernas hyckleri när de kräver frihandel av u-länderna och samtidigt skyddar sina egna marknader. I en ny bok pläderar Stiglitz för mer makt åt u-länderna när de globala spelreglerna ska beslutas.
14 feb 08 – Stiglitz, Joseph : Fungerande globalisering

Papperslösa nekas sjukhusvård
Sjukvård har med mänskliga rättigheter att göra, det är inget maktverktyg för de styrande, sa barnläkaren Henry Ascher vid en hearing i riksdagshuset med anledning av ett lagförslag som nekar papperslösa sjukvård.
14 feb 08 – Lagrådsremiss: Lag om vård till asylsökande m.fl.

Terrorhot kan urholka rättssäkerhet
Regeringen är rädd för islamistisk terror, och låter hotbilder och rädslor styra politiken. Buggning är redan tillåten. Infiltration av misstänkta nätverk och brottsprovokation ska utredas. Anslagen till Säpo ökar kraftigt. Så ser regeringens strategi mot terrorismen ut.
14 feb 08 – Skriv 2007/2008:64

Sverige inget mål för terrorister
Sedan lagen om särskild utlänningskontroll infördes 1991 har den tillämpats 36 gånger. Men oftast har det bara rört sig omprövning av tidigare fall.
14 feb 08 – Skriv 2007/2008:42

I USA:s hjärta
"Heartlands" är en titel som jag tror är vald med omsorg av författaren och idéhistorikern Nils Erik Forsgård. Hans "anteckningar från en resa genom USA" är en resa genom det geografiska Heartlands - mellanvästern - och även det ideologiska.
14 feb 08 – Forsgård, Nils-Erik: Heartlands – Anteckningar från en resa genom USA

Svensk ekonomi får EU-beröm
EU ger den svenska ekonomin gott betyg. I flera år har den utvecklats bra och under 2007 har en stark inhemsk efterfrågan stärkts av investeringar och privat konsumtion, heter det i en rapport från Europeiska rådet.
14 feb 08 – EU, Europeiska rådets åsikt om den svenska ekonomin (det uppdaterade konvergensprogrammet)

Borgerlig splittring om klimatmål
Klimatberedningen diskuterar ett utsläppsminskningsmål på 40 procent för Sverige. Regeringspartierna har dock inte lyckats enas om en gemensam linje.
14 feb 08 – Dir 2007:59, Dir 2007:179

Ingen ny kärnkraft - före 2010
Det blir inga fler kärnkraftverk. Åtminstone inte under den innevarande mandatperioden. Det svaret gav näringsminister Maud Olofsson på en fråga från socialdemokraten Alf Eriksson i riksdagen.
14 feb 08 – Riksdagsdebatt

Frivilliga försvaret utreds
Regeringen tillsätter en utredning som ska se över det frivilliga försvarets framtida inriktning. När försvaret ändrat inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar måste det frivilliga försvaret förändras i samma riktning, heter det i direktiven.
14 feb 08 – Dir 2008:2

Ökad insats övervägs i Afghanistan
Det svenska stödet till ISAF-insatsen i Afghanistan är obrutet, förklarade försvarsminister Sten Tolgfors efter NATO:s försvarsministermöte i Vilnius.
14 feb 08

Fängelseförbud upphävs
Regeringen vill upphäva förbudet att döma psykiskt störda personer till fängelse. I vissa fall ska den som lider av en allvarlig psykisk störning och begått ett allvarligt brott, kunna dömas till fängelse.
14 feb 08

Vem ansvarar för hjälpen?
Vem ansvarar för hjälpen till en person som under längre eller kortare tid visats i en annan kommun än hemkommunen? Svaret ska förhoppningsvis komma från den utredning om "vistelsebegreppet" som äldre- och folkhälsominister Maria Larsson tillsatt.
14 feb 08 – Dir 2008:13

Nya skolmyndigheter
- Att granska skolan är viktigt för att förbättra skolans kvalitet, säger utbildningsminister Jan Björklund när han nu lägger fram propositionen om att bilda en ny myndighet Statens skolinspektion.
14 feb 08 – Prop 2007/2008:50

Lagändring för Citybanan
Regeringen föreslår en ändring i kommunallagen för att göra den överenskomna finansieringen av Citybanan i Stockholm möjlig.
14 feb 08

Förslag till ny transportmyndighet
Skrota Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen och ge deras uppgifter till en ny myndighet, Transportinspektionen, i stället, föreslås i en utredning.
14 feb 08 – SOU 2008:9

Små klimatvinster från etanol
De flesta av dagens biodrivmedel är inte långsiktigt hållbara, varken ekonomiskt eller klimatmässigt. De kommer bara att kunna spela en mindre roll i försöken att få ner utsläppen från trafiken, enligt en ny rapport.
14 feb 08

EU i centrum i utrikesdebatten
Europa har en särställning i svensk utrikespolitik, sa utrikesminister Carl Bildt i riksdagens utrikespolitiska debatt. Han ville se EU som en starkare global aktör. Sverige integreras allt mer i det europeiska säkerhetssamarbetet. Sverige kan på sikt komma att delta i Natos snabbinsatsstyrka, sa Bildt.
13 feb 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:63

Studentkårer bör ersättas av staten
Staten bör bidra med minst 310 kronor per år per heltidsstudent till studentkårerna. Det föreslår regeringens utredare Erland Ringborg, som ett led i att avskaffa kårobligatoriet.
13 feb 08 – SOU 2008:11

Regeringen sågar rysk ansökan om gasledning
Kremlstyrda Nord Streams ansökan om att lägga ner gasledningar i Östersjön var så dålig att regeringen skickade tillbaka den med vändande post.
12 feb 08 – Den ryska gasledningen

Regeringen backar om sjukförsäkring
Efter häftig kritik backar regeringen från planerna att begränsa ersättningen från sjukförsäkringen. Regeringen hade föreslagit att ingen ska kunna få mer än 75 procent i sjukpenning efter ett år, även om man haft en privat eller kollektivavtalsförsäkring som skulle ha gett mer.
12 feb 08

Varannan emot ombildning till bostadsrätter
Nästan hälften av svenskarna vill inte att de kommunala bostadsbolagens lägenheter säljs till privata bostadsrättsföreningar. När Synovate på uppdrag av Hyresgästföreningen ställde frågan var 47 procent emot.
12 feb 08

Ohly avvisar röd-grön valplattform
Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly säger nej till en röd-grön valplattform. I stället vill han att partiet ska möta väljarna som "ett tydligt vänsteralternativ".
12 feb 08

Skatteverket sågar regeringsförslag
Skatteverket är mycket kritiskt till regeringens kompletterande förslag om skattesänkningar för tjänstesektorn. Det leder till snedvridning av konkurrensen och stor rättsosäkerhet, anser verket.
11 feb 08

Invandrare som vill ta hit familjen måste ha jobb
Utländska medborgare som har flyttat till Sverige ska ha jobb och ordnad bostad innan de får ta hit sin familj. Det vill regeringen, som idag tillsatte en utredning i frågan.
7 feb 08 – Dir 2008:12

Ny handlingsplan mot människohandel
Det är inte bara påtvingad prostitution som är målet när människor köps och säljs. Många utnyttjas i annat arbete, vissa säljer sina organ. En ny rapport ger regeringen förslag på hur denna typ av människohandel kan tacklas.
7 feb 08 – Ds 2008:7

Kågeson försvarar bilen
Per Kågeson, känd som kunnig och radikal miljövän, ställer frågan: Vilken framtid har vägtrafiken? Och hans svar är entydigt: Bilarna är här för att stanna. Så är det i Västvärden, och så blir det i Indien och Kina. Men bilarna kan inte drivas med bensin i all framtid.
7 feb 08 – Kågeson, Per: Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken.

FN ger jämställdhetstips till Sverige
Sverige bör kvotera in kvinnor på toppositioner. Det tycker den FN-kommission som har tittat på kvinnors ställning i landet. Men regeringen säger bestämt nej.
7 feb 08 – FN bedömer Sveriges jämställdhetsarbete

Tjänstemännen valde Reinfeldt
Det nya arbetarepartiet Moderaterna vann inte valet på några inbrytningar bland arbetarväljare. Det var bland tjänstemännen som moderaterna hade störst framgångar. Men framförallt berodde moderaternas seger på att man ökade bland alla grupper.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Valvinden blåste bort Persson
Det var valvinden som blåste bort Göran Persson från Rosenbad i 2006 års val. Den slutsatsen drar valforskarna Sören Holmberg och Markus Oscarsson. Den högervind som blåst sedan 1970-talet tilltog i styrka och förde Alliansen till valseger.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Rekordmånga bytte parti
I valet 2006 bytte rekordmånga väljare som parti. 37,1 procent röstade på ett annat parti än i valet 2002. Över hälften av väljarna, 57 procent, bestämde sig under valrörelsen för vilket parti de skulle rösta på. En tiondel väntade till valdagen.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Tydlig moderat profil
En stor skillnad mellan huvudmotståndarna i valet 2006 moderaterna och socialdemokraterna var tydligheten. Moderaterna hade en tydlig profil med tydliga frågor. Socialdemokraternas profil var suddig och ingen fråga lyftes fram så att väljarna nåddes av den.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Persson avgjorde inte valet
Göran Persson var mycket mindre populär än Fredrik Reinfeldt i valrörrelsen 2006. Men det var inte det som avgjorde valet. De var impopulära respektive populära hos fel väljargrupper för att det skulle få någon effekt i valet. Andra frågor avgjorde valet.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Väljarnas politiska åsikter
Trots den politiska högervinden mellan 2002 och 2006 blåste det en moralliberal vind. Det visar SCB:s undersökning av åsiktsförändringar mellan valen 2002 och 2006.
7 feb 08 – SCB: Allmänna valen 2006

Bodström KU-anmäld för styrning av polisen
Förre justitieministern Thomas Bodström KU-anmäls för ministerstyre. Han har i en artikel i Aftonbladet sagt att han fick ägna halva sin tid som minister åt att styra polisen.
7 feb 08

Pagrotsky KU-anmäls
Förre socialdemokratiske kulturministern Leif Pagrotsky KU-anmäls för sitt agerande när det gäller TV-bolagens tillstånd att sända i det digitala marknätet.
7 feb 08

Staten säljer OMX till Dubai
Regeringen tackar ja till Borse Dubais bud på OMX, som äger Stockholmsbörsen. Staten som äger 6,6 procent av OMX får 265 kronor per aktie, sammanlagt 2,1 miljarder kronor. Av den summan utgör en miljard kronor en realisationsvinst för statskassan.
7 feb 08 – Staten tackar ja till budet på OMX

Korruption hotar Tanzanias regering
Tanzanias premiärminister Edward Lowassa har lämnat in sin avskedsansökan efter korruptionsanklagelser. Godtas ansökan faller hela regeringen, kort innan ett besök av USA:s president George Bush.
7 feb 08

Fortsatt granskning av tunneln
Hallandsåskommittén som tillsattes 2002 för att följa och granska arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen får förlängt uppdrag. Den skulle ha slutat sitt arbete 1 mars i år, men får nu fortsätta att arbeta till 31 december 2008.
7 feb 08 – Dir 2008:6

Förlängd fastighetsutredning
Utredningen som ska se över lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. och bostadsförvaltningslagen och som skulle vara klar den 1 maj i år har fått förlängd tid. Den ska redovisa sitt uppdrag senast 1 september i år.
7 feb 08 – Dir 2008:4

Sex grader i ny betygsskala
– Det ska löna sig att vara flitig, sa utbildningsminister Jan Björklund när han presenterade sitt förlag till ny betygsskala. Betygsskalan blir sexgradig och ska tillämpas från årskurs sex. Fem betygssteg A-E för godkänt och ett F för underkänt.
6 feb 08 – Ds 2008:13

Politiker vill ha tuffare klimatmål
Sverige bör minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 – tio procent mer än vad EU har beslutat om. Det föreslår Anders Wijkman och Maria Wetterstrand.
6 feb 08

Vårdgarantin håller inte måttet
Vårdgarantin, som ska ge patienter rätt till sjukvård inom en viss tid, fungerar dåligt. 40 procent av patienterna får vänta längre på behandling än vad som utlovats, enligt socialminister Göran Hägglund (kd).
6 feb 08

Förslag om komvux även i privat regi
Regeringens utredare kan tänka sig att delar av vuxenutbildningen, komvux, kan drivas i privat regi.
6 feb 08

Österberg får ansvar för s-jobben
Tidigare statsrådet Sven-Erik Österberg får ansvaret att utforma socialdemokraternas nya jobbpolitik. Han tillsätts av partistyrelsen på fredag.
6 feb 08

Minst 160 dödade i Tchad
Striderna i Tchads huvudstad Ndjamena beräknas ha krävt minst 160 liv, varav många civila. Frankrike säger att EU-styrkan, med svenska soldater, trots blodbadet ska vara på plats i mars.
6 feb 08

Nyval i Italien
Italiens president Giorgio Napolitano upplöste på onsdagen parlamentet som en förberedelse för nyval, sannolikt i mitten av april.
6 feb 08

EU-projekt ska halvera flygutsläppen
Europaflygets utsläpp ska nästan halveras fram till 2020. EU-kommissionen och flygindustrin satsar 15 miljarder kronor i ett gemensamt program, som också omfattar Saab och Volvo Aero.
5 feb 08

Dansk sparbudget risas
En budget med sparbeting. Det var den danske finansministern Lars Lökke Rasmussens besked när han på i dag presenterade det reviderade förslaget till 2008 års budget. Mest ris blev belöningen.
5 feb 08

CIA erkänner skendränkning av fångar
CIA-chefen erkänner nu för första gången att USA:s agenter använt "waterboarding", skendränkning, mot terrorfångar. Men det har bara förekommit tre gånger, försvarar han sig.
5 feb 08

Sjukjournalen på Internet
Patienter ska kunna läsa sin sjukjournal via Internet och kunna spärra hela eller delar av den. Samtidigt ska de datoriserade journalerna göras tillgängliga för andra läkare. Dessa till synes motstridiga regler ingår i regeringens förslag till patientdatalag.
4 feb 08 – Lagrådsremiss: Patientdatalag m.m.

Nytt bidrag till friskolor
Kommunernas bidrag till friskolor, privata förskolor och privata gynmasier ska beräknas på samma grunder som till den kommunala skolan eller förskolan. Det föreslår Utredningen om villkoren för fristående skolor.
4 feb 08

Historia och etnografi
Årets första nummer av Sociologisk Forskning inleds med historisk sociologi. I "Den fattige och förnöjsamme" försöker artikelförfattaren visa vad det betydde att vara fattig förr och hur sådana betydelsetillskrivningar kan tolkas sociologiskt.
2 feb 08 – Katarina Sjöberg

Den fattige och förnöjsamme Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal
I denna artikel behandlas sociala problem som uppstod för mer än hundra år sedan, Avsikten är att visa att studier av sociala problem i gången tid både kan ge intressanta inblickar i hur det var att leva och verka förr och att ge perspektiv på nutida förhållanden.
2 feb 08 – Ulf Drugge

Sportdykaren och den "rätta" manligheten
Inför mina inledande kontakter med sportdykare föreställde jag mig att risker i högsta grad stod i fokus för utövarna, både som samtalsämne och som grund för en informell hierarki.
2 feb 08 – Åke Nilsén

Den skickligt inkompetente chefen
Denna artikel handlar om en specifik aspekt av chefers kompetens, nämligen den som Argyris (1986; 1990; 1999) har benämnt skicklig inkompetens.
2 feb 08 – Robert Wenglén och Peter Svensson

Det akademiske selvtillitsprosjekt
Jeg var så heldig å få være gjesteprofessor ved Lunds Universitet noen uker i 2007 med spesiell oppgave å veilede og oppmuntre samfunnsvitenskapelige doktorander. Det er smart å flytte på seg - man blir bl.a. kjent med forskjeller og likheter i ulike akademiske miljøer.
2 feb 08 – Liv Finstad

Sociologins kärna och framtid
När jag 1995 blev den först anställde sociologilektorn i Halmstad förändrades min situation (för att använda Sartres stringenta begrepp) och därmed min roll som sociolog på ett ganska radikalt sätt.
2 feb 08 – Per-Olof Olofsson

Recension av Tom Burns, Nora Machado, Zenia Hellgren & Göran Brodin (red.) (2007) Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige.
Med bidrag från ett 20-tal forskare är antologin ett imponerande verk på 540 sidor. Det är i många stycken intressant och lärorik läsning.
2 feb 08 – Fuat Deniz

Recension av Åsa Lundqvist (2007) Familjen i den svenska modellen. Boréa.
Det är dags igen: remisstiden för förslaget att införa ett vårdnadsbidrag till juli 2008 går (i skrivande stund) snart ut. Om vårdnadsbidrag är aktuellt idag var det istället moderskapspenning som stod i centrum för ett antal decennier sen. Då var det kvinnor och mödrar man diskuterade, män nämndes inte.
2 feb 08 – Terese Anving

Recension av Patrik Aspers (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden.
Trots ett växande utbud av metodböcker i kvalitativ metod på svenska, har det tidigare saknats böcker av det slag som Patrik Aspers skrivit.
2 feb 08 – Ove Svensson

Recension av Oscar Andersson (2007) Chicagoskolans urbansociologi: Forskare och idéer 1892-1965.
Chicagoskolans urbansociologi är en bearbetning av författarens egen avhandling i socialantropologi från 2003, med tillägg av två helt nya kapitel. Det första tillägget, kapitel 1, är en historisk tillbakablick på Chicagos exempellösa snabba utveckling, ekonomiskt och befolkningsmässigt, under 1800-talets senare hälft och under de första decennierna av 1900-talet.
2 feb 08 – Göran Lindberg

INTRODUKTION
Årets första nummer 2008 inleds med en artikel om säkerhet och arbetsmiljö. Olycksfrekvensen i det svenska arbetslivet har visserligen sjunkit under många år, men de senaste åren har minskningen planat ut. För att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser räcker det inte, menar Marianne Törner, forskningsledare vid Arbetsoch miljömedicin, Göteborgs universitet, med att åtgärda brister i den fysiska/ tekniska miljön med hjälp av till exempel kvalitetssäkrade procedurer.
2 feb 08 – Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson

Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet – en översikt
Tekniska/fysiska åtgärder och utveckling av goda rutiner och procedurer räcker inte för att komma tillrätta med olyckorna i arbetslivet. Säkerhetsklimatforskningen har rönt tilltagande intresse sedan slutet av 1970-talet, men teoretisk oklarhet har bidragit till att fördröja framstegen inom området. Under senare tid har ett antal studier baserade på socialpsykologisk teori, klara begreppsdefinitioner och med longitudinell design, liksom några översiktsartiklar och metaanalyser, bidragit till tydliga framsteg. Artikeln syftar till att beskriva “state of the art” inom säkerhetsklimatforskningen.
2 feb 08 – Marianne Törner

Personalens arbetsattityder och hälsa vid privatisering – en jämförelse mellan två svenska akutsjukhus
Privatiseringar motiveras ofta med höjd effektivitet och kvalitet, men resultatet av en privatisering beror sannolikt på hur personalen reagerar på förändringen. Trots detta är det ännu oklart vilka konsekvenser privatiseringar får för personalen. Här undersöks hur privatiseringen av ett akutsjukhus kan påverka personalens arbetsattityder och självrapporterade ohälsa både på sjukhusnivå och uppdelat på tre hierarkiska nivåer: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
2 feb 08 – Helena Falkenberg, Katharina Näswall, Magnus Sverke

Hur påverkar gymnasialt komvux inkomster och vidare studier?
Var tredje individ född 1970 hade någon gång fram till 2001 varit registrerad i gymnasiala komvuxstudier. Grovt sett kan deltagarna indelas i två kategorier. Den första kategorin läser vid komvux för att höja sin gymnasiala utbildningsnivå från grundskola- eller 2-årigt gymnasium medan den andra kategorin använder komvux som ett första steg mot högskolestudier. Den här artikeln presenterar resultat som tyder på att komvux i stort fungerar bra som förberedelse för högskolestudier men att individer som inte avser att studera vidare bör satsa på yrkesinriktade utbildningar.
2 feb 08 – Anders Stenberg

Matchande jobb för akademiker?
En debatt som förts i Sverige, och som verkar ganska allmän, bygger på tilltron till att akademiska studier skall leda till ett säkert och bra jobb. Samtidigt rapporteras det att akademiker arbetar som brevbärare eller busschaufförer (DN 2005). Hur kan detta hänga ihop? Den här artikeln försöker ge ett bidrag till förståelsen för hur matchning mellan högre utbildning och arbetsliv ser ut för några grupper av akademiker med yrkesexamen.
2 feb 08 – Caroline Berggren

RECENSION: Bengt Furåker, Kristina Håkansson och Jan Ch Karlsson (red): Flexibility and Stability in Working Life (Palgrave Macmillan 2007, 239 sid)
Om en forskarantologi vore ett träd, vilken slags träd skulle den då vara? En ek med kraftig stam som pedagogiskt breder ut sitt grenverk på lagom höjd från marken? En palm, vars majestätiska blad bara kan nås av den som klättrat uppför den långa, smala stammen? Eller en enbuske med snåriga grenar och bären diskret dolda bland taggar?
2 feb 08 – Anne Grönlund

RECENSION: Ellinor Platzer: Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen (Avhandling i sociologi, Växjö universitet 2007. Lund: Arkiv förlag.)
Vid socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby sommaren 1993 framförde nationalekonomen Anne-Marie Pålsson ett förslag om skattereducerade hushållstjänster. Förslaget gav upphov till en långvarig, infekterad och ideologiskt laddad debatt, den så kallade ”pigdebatten”, och det fastnade på debattstadiet. Inte förrän första juli 2007 blev det möjligt att stifta en lag om skatteavdrag för hushållstjänster.
2 feb 08 – Liselotte Jakobsen

Jag och resten av världen: Individuell och kollektiv politik inom den globala rättviserörelsen
I direktivet till Demokratiutredningen beskrivs hur vår tids folkliga engagemang ändrar form, från ett folkrörelseorienterat engagemang till ett engagemang inom nya rörelser. Mötet mellan dessa olika former av politiskt deltagande beskrivs som en ”stor utmaning” (Dir 1997: 101).
2 feb 08 – Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag

Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2008

The Foundation of Legitimate States: The Problem of External Powers
Problem, Aim and Significance
2 feb 08 – Hans Agné

Kunskap och politik (Kupol)
Specifika mål
2 feb 08 – Shirin Ahlbäck Öberg och PerOla Öberg

Författningsreform 2010: partierna och politikens spelregler
Bakgrund och syfte
2 feb 08 – Torbjörn Bergman

Prostitution policy reform and the causal role of ideas A comparative study of policy making in the Nordic countries
1. Nordic prostitution policies at the crossroads
2 feb 08 – Gregg Bucken-Knapp och Johan Karlsson

Puzzles of (Non-)Democratization: Conditions of Authoritarian Stability
Over the course of the last thirty years, many countries in the world have been democratized. This started as the third wave of democratization in the Twentieth Century, and despite declining pace, it is still in force. This development has issued in the most comprehensive democratic advancement ever experienced. On the global plane, the average level of democracy has been doubled. Today some 45 percent of the countries could be rated full democracies. But still a majority of countries can be rated more or less authoritarian.
2 feb 08 – Axel Hadenius

The Unfinished Urban Democracy? The Social Costs and Democratic Consequences of Women’s Insecurity in the Urban Environment
Introduction
2 feb 08 – Christine Hudson, Magnus Wikström, Niklas Hanes och Linda Holmlund

Fisheries in sub-Saharan Africa: A Comparative Study of Property Rights Institutions and Sustainable Development
Background and purpose
2 feb 08 – Sverker C. Jagers och Martin Sjöstedt

Democracy Beyond the Nation State? Transnational Actors and Global Governance
Introduction
2 feb 08 – Christer Jönsson

Från myndighetsinformation till myndighetspropaganda? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet
Syfte och mål
2 feb 08 – Hanna Kjellgren och Bengt Johansson

Ansvarsutkrävande i internationell politik
2 feb 08 – Leif Lewin

Privatoffentliga partnerskap
– ett mångvetenskapligt projekt om demokratiskt ansvar och förändrade gränser mellan det privata och offentliga
2 feb 08 – Ulrika Mörth, Maria Bergstrom och Karin Svedberg Nilsson

Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
I en representativ valdemokrati har medborgarna två huvuduppgifter: att vid regelbundet återkommande val ge mandat till och att utkräva ansvar från sina representanter. I alla statsvetenskapliga modeller för politisk representation är mandatgivande och ansvarsutkrävande centrala mekanismer (Przeworski, Stokes och Manin 1999, Kelley 1983, Dahl 1990, Manin 1997, Gilljam och Hermansson 2003). Partiers vallöften i samband med valen har dubbel funktionalitet: som avsiktsförklaringar inför kommande mandatperioder och som grund för utvärdering av vad partierna har åstadkommit under gångna mandatperioder.
2 feb 08 – Henrik Oscarsson, Elin Naurin och Nicklas Håkansson

Statsvetenskapliga förbundet
Vad ska vi ha Statsvetenskapliga förbundet till?
2 feb 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskapen som profession
Vad skall vi ha Statsvetenskapliga förbundet till? frågar sig den nye förbundsredaktören Helena Olofsdotter Stensöta. Frågan är synnerligen berättigad och återspeglar ett ständigt återkommande behov av att diskutera förbundets roll för svensk statsvetenskap. Uppdraget kan synas vagt, i synnerhet som förbundet, till skillnad från en del utländska systerorganisationer, inte har en klart policyorienterad funktion. Vi är en ämnesorganisation, inte ett fackförbund.
2 feb 08 – Magnus Jerneck

Hur kan vi utveckla Statsvetenskapliga förbundets verksamhet?
De följande fyra punkterna för hur Statsvetenskapliga förbundet kan förbättra och utveckla sin verksamhet arbetades fram av den mindre grupp inom styrelsen som sammanträdde 2006 och 2007. Gruppen bestod av Sofia Näsström, Hanna Kjellgren, Susan Marton och jag själv. Vi framförde punkterna på årsmötet 2006 och fick god respons av mötet som resulterade i ytterligare förslag. Punkterna nedan består därför av en blandning av sådant som vi redan genomfört och som alltså hela styrelsen ställt sig bakom och sådant som fortfarande bör betraktas som förslag.
2 feb 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Från redaktionen
Vilken roll spelar staten och dess institutioner i skapande av könshierarkier och reglering av sexualitet? Vilken förståelse av den svenska välfärdsstaten utvecklas utifrån ett feministiskt perspektiv? Genusforskare har ställt dessa frågor länge och utvecklat en kritisk dialog som har överskridit nationella och regionala gränser.
1 feb 08 – Kerstin Sandell och Diana Mulinari, temaredaktörer. Verksamma vid genus- respektive sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Upplyst fundamentalism? - Invandring, feminism och högern
Genom Europa löper en islamofobisk politisk vind med negativa inställningar till invandring, underblåst av extremhögern. Liz Feketes fokus är hur dessa strömningar i och med kriget mot terrorismen har blivit mainstreampolitik i många europeiska länder. Detta politiska skifte, för ett assimilationsinriktat och monokulturellt samhälle behöver och får dock sina feministiska cheerleaders.
1 feb 08 – Liz Fekete

Var tog politiken vägen? - Om regionalpolitik, jämställdhet och statens förändrade former
I regionaliseringens EU förändras formerna för politik. Malin Rönnblom utforskar hur en form för politikens organisering - regionala partnerskap för tillväxt - förändrar hur kön kan politiseras. Vad händer när jämställdhet integreras överallt men kön inte längre kan skapas som en maktkonflikt?
1 feb 08 – Malin Rönnblom

Krönikan: Statens problematiska ansvar
Kvinnorörelsen i Sverige har krävt en kriminalisering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer och att staten tar ansvar för att skydda kvinnor från våld även i hemmet. Sedan 1970-talet har mäns våld mot kvinnor också alltmer kommit att omtalas som något som berör många och något som "samhället" har ett ansvar för. Men vad betyder egentligen statens ansvarstagande?
1 feb 08 – Maria Eriksson

"Sverige hjälper" - att fostra svenska folket till medvetenhet om sin egen storhet och andras litenhet
Bistånd har ofta uppfattats som antingen altruistiskt eller som ett sätt att främja givarlandets näringsliv. May-Britt Öhman lyfter istället fram hur det svenska biståndet under 1950- och 60-talen skapade föreställningar om "oss" som de välutvecklade och "dom" som de primitiva och underutvecklade. Detta bidrog till att skapa en ny svensk identitet.
1 feb 08 – May-Britt Öhman

Familjens kris - Fem decennier av svensk familjepolitik
Det svenska utredningsväsendet har varit en central institution i den svenska politiken. Åsa Lundqvist ställer frågor om hur denna institution formade både innehållet i begreppet "familj" och i den familjepolitik som bedrevs under framväxten av den svenska modellen. Vilka aktörer var centrala, vad genererade konflikter och hur skapades konsensus?
1 feb 08 – Åsa Lundqvist

Krönikan - Om makten att vara okunnig
Lär sig samhället tillräckligt om hedersrelaterat våld och hur används dessa kunskaper? Eller blir inställningen att vara okunnig om vissa erfarenheter av förtryck en slags maktdemonstration?
1 feb 08 – Paulina de los Reyes

Recension av Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet
Maktens kön är boken om ett flervetenskapligt forskningsprojekt om makteliten i Sverige. I undersökningen, som pågått flera år, kartläggs och analyseras toppchefer inom samhällets olika områden.
1 feb 08 – Anna Wahl

Recension av Språk och kön
Språk och kön relaterar till varandra på en rad olika sätt. Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles har skrivit den första läroboken i ämnet, Språk och kön. De konstaterar att "det finns samband mellan språk och kön, men de är många och svårfångade." (s. 224)
1 feb 08 – Magnus Pettersson

Recension av Mellan arbete och familj
Frågan om hur människor ska få ihop sina arbets- och familjeliv är synnerligen aktuell. Det handlar om att förvärvsarbeta, utföra obetalt arbete i hemmet och samtidigt ha ett fungerande familjeliv. Under valrörelsen 2006 användes ofta uttrycket "livspussel" för att beskriva de svårigheter som särskilt kvinnor upplever. Frågan, som inte alls är ny, är utgångspunkten för Maria Stanfors bok Mellan arbete och familj - Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige.
1 feb 08 – Ellinor Platzer

Recension av K.J. En biografi över Klara Johanson
Hur hade en person som Klara Johanson (1875-1948) levt och verkat i dagens samhälle? Frågan följer mig under läsningen av Carina Burman biografi över kritikern, essäisten och litteraturälskaren Klara Johanson, alias K.J. I en tid där termer som livspussel, utbrändhet, dubbelarbete och könsmaktsordning färgar debatten, framstår ett fenomen som K.J. på samma gång som så märkligt apart och så förbluffande nutida.
1 feb 08 – Åsa Arping

Medicinska framtider
Inom loppet av några dagar kan hela arvsmassan hos en bakterie avläsas. Personlig DNA-avläsning är redan en realitet och tre föregångsmän inom genforskningen, James Watson, Craig Venter och George Church, har alla fått sina DNA-molekyler avlästa.
1 feb 08 – Ulf Pettersson

Antibiotika - ett växande hot mot folkhälsan?
Det är kanske omöjligt att undvika en uppslitande strid kring antibiotika - läkemedel som vi sett som självklara i femtio års tid. I experternas dystraste framtidsscenario står en återgång till tiden före antibiotika för dörren. Vilken ilska skulle det inte utlösa hos människor om nya antibiotika bokstavligen låstes in och endast fick användas för speciella syften? Eller om inga nya alternativ utvecklades? Antibiotikaresistens kan orsaka en kris i samhället och lösningen på problemet måste sökas i global skala.
1 feb 08 – Mary Murray

Hälsa - en fördelningsfråga
Skillnaden i folkhälsa mellan rika och fattiga länder är nästan ofattbart stor i vissa fall. Dessutom finns en stor ojämlikhet i ohälsa inom länder som tenderar att öka
1 feb 08 – Olof Bäckman

Jämställdhetspolitik och småföretagare
Vad handlar jämställdhet om i företagen och deras omvärld? Hur bedrivs jämställdhetspolitik av företagens organisationer och vad läggs in i begreppet? Hur har kvinnor agerat inom intresseorganisationerna och vilka nätverk har de skapat? Hur länge ska vi behöva vänta på ett jämställt näringsliv? Historikern Eva Blomberg reder ut begreppen.
1 feb 08 – Eva Blomberg

Ägande och ekonomisk makt
Vid sidan av politisk makt är ekonomisk makt en av hörnstenarna i maktens boning. Det mest slående är hur koncentrerad den ekonomiska makten är och i hur hög grad den ärvs. Den rikaste procenten svenskar äger över trettio procent av den totala privata förmögenheten i landet. Det är strax under vad USA:s rikaste äger av det amerikanska privatkapitalet och är en rimlig skattning av hur det ser ut globalt.
1 feb 08 – Arne Jernelöv

Internet får innovationerna att flöda
Ett av de europeiska sammanhang som Institutet för Framtidsstudier är engagerat i är den årliga European Futurists Conference Lucerne. Hit lockas framför allt de stora företagen och den konsultbransch som arbetar med framtidsbedömningar. Här finner vi Nestlé, Philips och BASF tillsammans med företagsnamn som Shaping tomorrow, Futureslab, Infinite Futures, Fast Futures, Futurist BT och Think Studio.
1 feb 08 – Erik Westholm

Om innehållet
En del demokratiforskning ägnas åt stater och åt vad det innebär att en stat är en demokrati. Vilka villkor måste vara uppfyllda? I andra fall ägnar man sig snarare åt vad som menas med att ett beslut är demokratiskt. Men det finns en typ av frågor som på sätt och vis föregår alla dessa, och som snarare rör vilka som skall få vara med om att fatta besluten. Hur skall "demos" - folket - avgränsas?
1 feb 08 – Redaktionen

Rorty, Etnocentrism och demokrati
Richard Rorty är känd som hemmahörande inom den amerikanska pragmatismen tillsammans med William James, John Dewey, W.V.O. Quine m.fl. Pragmatister är uppenbart mycket inspirerade av Darwins evolutionslära och försöker beskriva sådant som moralens eller vetenskapens evolution. Människan ses som ett intelligent och kreativt djur, som finner alltmer effektiva verktyg för att tillgodose sina intressen och behov. Kunskap har endast en instrumentell funktion för pragmatisterna (Rorty 1998a).
1 feb 08 – Patrik Lindqvist

Demokratins avgränsningsproblem och påverkansprincipen
Diskussionen om globaliseringens effekter på den nationalstatliga demokratin har under de senaste åren inspirerat filosofer och statsvetare att diskutera demokratins avgränsningsproblem (se exempelvis Arrhenius 2005a, 2005b; Bergström 2006; Dahl 1999; Näsström 2003, 2005; Saward 1998; Whelan 1983). Problemet berör en fundamental fråga inom demokratiteori; i en demokrati antas folket vara självstyrande, men vilka bör inkluderas i ›folket›?
1 feb 08 – Mikael Persson

Samtalets anda: en essä om yttrandefrihet
I den här artikeln ska jag diskutera ett vanligt sätt att rättfärdiga yttrandefrihetsprincipen. Mitt intresse för frågan om principens grunder har inte att göra med ett tvivel på principens berättigande - tvärtom är en av de poänger som jag senare ska göra att vad det skulle innebära att verkligen hysa ett sådant tvivel är fundamentalt oklart - utan med frågan om vad yttrandefrihetsprincipen är för ett slags princip.
1 feb 08 – Hugo Strandberg

Recension: Retten til basisindkomst - en demokratisk frigørelse
En bas för frigörelse och demokrati: Den här boken är imponerande på olika sätt. Det första är mångsidigheten beträffande författarna. .
1 feb 08 – Jan Otto Andersson

Tema: En reformerad gymnasieskola – med vilka ambitioner?
Gymnasiet utgör en central del i samhället och inte minst i unga människors liv. För individen innebär övergången till gymnasiet en första förväntan om att ta ställning till fortsatt väg in i högre utbildning och/ eller arbetsliv och gymnasiekarriären kan spela stor roll för den unga människans framtida livschanser.
1 feb 08 – Ylva Bergström & Ninni Wahlström

Den livslånge lärlingen
I den nya gymnasieutredning, som Anita Ferm presenterade under våren 2008, får vi veta att dagens barn- och fritidsprogram ”inte leder till några yrkesutgångar direkt efter gymnasieutbildningen”. Inte så få fortsätter istället till högskolan, något som sägs bero bland annat på att ”eleverna inte kommer tillräckligt långt i sin utbildning så att de kan börja arbeta efter avslutade studier” (SOU 2008:27, s 446).
1 feb 08 – Mathilda Hjorth Liedman & Sven-Eric Liedman

Skilda framtidsvägar
Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform
1 feb 08 – Lisbeth Lundahl

Formaliserade möten, tidigarelagda val
Reflektioner kring gymnasieutredningens syn på övergång från skola till arbetsmarknad
1 feb 08 – Fredrik Hertzberg

Framtidsvägen – en huvudled eller en skiljeväg?
Sekundärutbildningarna har varit föremål för utredning lera gånger och ibland också reformerats. Under 1990-talets inledning kom propositionen Växa med kunskaper (Prop. 1990/91:85) som innebar att alla gymnasieprogram blev treåriga, fick en gemensam kärna av ämnen och som gav allmän behörighet för högre utbildning. Därpå följde riksdagens beslut med anledning av propositionen En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux (Prop. 1992/93:250).
1 feb 08 – Eva Forsberg

Gymnasiereformen och svenskämnets traditioner
Så var det dags för att reformera gymnasieskolan igen. De flesta kommer väl ihåg hur det lät i början av 1990-talet inför att den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 94) skulle sjösättas.
1 feb 08 – Eva Hultin

Gör politiken skillnad?
Exemplet elever ”i behov av särskilt stöd”
1 feb 08 – Claes Nilholm

Konsten att tänka kritiskt
John Deweys How We Think
1 feb 08 – Anders Burman

HRW kritiserar demokratiskt hyckleri
EU och USA måste sluta stödja världens falska demokrater. Krisen i Kenya är ett exempel på följderna av att godkänna "låtsas-val", skriver människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i sin årliga rapport.
31 jan 08

Miljoner drabbade av köldvåg
Miljontals människor saknar nu basvaror på grund av köldvågen i Kina. Minst 64 människor har dött. Presidenten vädjar till gruvarbetare att jobba övertid för rädda elförsörjningen.
31 jan 08

Medvedev i ogranskad ledning
Ett nytt observatörsgräl håller på att blossa upp mellan Ryssland och OSSE inför det ryska presidentvalet. Biträdande premiärminister Dmitrij Medvedev kan samtidigt i lugn och ro prova ut sin presidentkostym.
31 jan 08

Mer tid för obligatorisk a-kassa
Utredningen om obligatorisk a-kassa får mer tid och nya direktiv. Regeringen vill också inrätta en ny myndighet för den dryga miljon människor som i dag inte är med i en a-kassa.
31 jan 08

Storstadstidningar mister miljonstöd
Det särskilda presstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet ska avskaffas efter krav från EU. Det meddelade allianspartierna i dag, när regeringen genom kulturdepartementets statssekreterare Ingrid Eiken informerade riksdagens konstitutionsutskott om samtalen med EU-kommissionen.
31 jan 08

Fler köper hushållsnära tjänster
Nästan 100 000 svenskar köper i dag hushållsnära tjänster och över 450 000 tänker göra det i år. Störst är intresset bland barnfamiljer, enligt en undersökning från Demoskop som Almega har beställt. Almega är arbetsgivarorganisation för hemserviceföretagen.
31 jan 08

Italiensk regeringsbildare utsedd
Italiens president Giorgio Napolitano har bett senatens talman Franco Marini att bilda regering. Under en övergångsregering kan man omarbeta vallagen inför nästa val för att få fram stabilare regeringsunderlag.
30 jan 08

EU-domstolen passar om fildelning
EU:s domstol tar inte ställning i den aktuella tvisten om fildelning. Man överlåter åt de enskilda medlemsländerna att tolka direktiven om integritet och elektronisk kommunikation och det nya civilrättsliga direktivet om skydd för upphovsrätten. Sverige lutar åt att ge skiv- och filmbolag rätt att jaga fildelare.
30 jan 08

Falsk retorik om mångkulturen
Aleksander Motturis essä är en uppgörelse med den samtida fixeringen vid människors etnicitet och ursprung. Han skärskådar utopin om det mångkulturella samhället och kritiserar svenskt kulturliv för en välment men problematisk etno-iver.
30 jan 08 – Motturi, Alexander: Etnotism

Tvingande samarbete mot bidragsfusk
För att bekämpa de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemet föreslår nu regeringen att ett antal myndigheter måste samarbeta. När en myndighet misstänker att en annan gjort en felaktig utbetalning till en enskild måste den meddela det.
30 jan 08 – Prop 2007/2008:48

Fel information om tunnelbygget
Tunneln genom Hallandsåsen fortsätter att skapa problem. Nu är det Banverkets informationen om tunneln som kritiseras.
30 jan 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Östros tar över efter Nuder
Thomas Östros valdes till ny ekonomisk-politisk talesman för socialdemokraterna när partiets riksdagsgrupp sammanträdde på tisdagen.
30 jan 08

Ny myndighet granskar kassan
En ny myndighet med 100 anställda ska granska Försäkringskassan, Skatteverket och PPM till en årlig kostnad av drygt 100 miljoner kronor. Det föreslår en utredning som lades fram på onsdagen.
30 jan 08 – SOU 2008:10

EU kräver tydligare märkning av mat
EU-kommissionen vill göra märkningen av livsmedel tydligare. På framsidan av förpackningen ska energiinnehåll, fetter, kolhydrater, salt och socker anges. Även det rekommenderade dagsintaget av dessa ämnen ska framgå.
30 jan 08

Kennedy stöder Obama
Efter storsegern i primärvalet i South Carolina får Barack Obama nu stöd av klanen Kennedy. Såväl John F. Kennedys dotter Caroline Kennedy som senatens nestor Ted Kennedy stöder nu Obamas kandidatur, trots att Bill Clinton vädjat om deras stöd till Hillary.
29 jan 08

EU:s "Big 4" talar sig samman
EU:s så kallade Big 4 talar i London i kväll sig samman om den ekonomiska berg- och dalbana världen är inne i. Mötet med Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland är en förövning till G8-mötet i Tokyo nästa vecka.
29 jan 08

Arbetsrätten måste EU-anpassas
En utredning tillsätts under våren med uppdrag att anpassa den svenska arbetsrätten till EU, efter EU:s domstols utslag i Vaxholmsmålet.
29 jan 08

Skrotpremie ska minska fiskeflottan
Snabba och direkta straff bör införas för fiskare som bryter mot reglerna för var och hur mycket man får fiska. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Böter och indragning av fiskelicens skall kunna göras direkt av ansvarig myndighet när en fiskare inte skött rapporteringen eller fiskat över den tilldelade kvoten. Dessa bestämmelser förslås träda i kraft 1 juli i år.
29 jan 08 – Lagrådsremiss: Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område

Strängare krav ställs på mäklare
Bättre skydd för konsumenterna och högre krav på mäklarna. Det föreslår utredningen Fastighetsmäklaren och konsumenten som lades fram på tisdagen. Budgivningen ska redovisas öppet liksom mäklarens bedömning av en fastighets marknadsvärde.
29 jan 08 – SOU 2008:6

En ombudsman mot all diskriminering
JämO, HO, HomO samt Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering försvinner och ersätts av Diskrimineringsombudsmannen. Det föreslår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
29 jan 08 – Lagrådsremiss: Ett starkare skydd mot diskriminering

FI ställer upp i nästa riksdagsval
Feministiskt initiativ, FI, vill ställa upp i både EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010. Styrelsen vill även att partiet ställer upp i kommun- och landstingsvalen. Det meddelade FI:s talesperson Gudrun Schyman vid en presskonferens i Stockholm på måndagen.
29 jan 08

Göran Persson ordförande i Sveaskog
Förre statsministern Göran Persson blir ordförande i statliga skogsbolaget Sveaskog. Han efterträder Bo Dockered, som säger att han gärna hade velat fortsätta.
29 jan 08

Nästan 400 000 har lämnat a-kassorna
Under fjolåret lämnade 398 000 medlemmar a-kassorna rapporterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Under december lämnade drygt 17 000 medlemmar kassorna.
29 jan 08

Hägglund KU-anmäld på nytt
Socialminister Göran Hägglund (kd) anmäls på nytt till KU. Nu är det den socialdemokratiske riksdagsman Fredrik Olovsson som begär att KU ska granska Hägglunds planer på en bättre borgerlig samordning.
29 jan 08

Fp vill ha kvittokrav på krogen
Folkpartiet vill ha hårdare tag mot brott inom krogbranschen. På kravlistan finns bland annat ökad kontroll av krogvakter och entrévärdar. Kroggästerna kan bidra genom att be om kvitto på allt, även i garderoben.
28 jan 08

Trångt på gymnasieskolorna nästa år
Nästa år kommer gymnasieskolan att ha rekordmånga elever. Trängseln skapar problem för eleverna – en större andel riskerar att nekas sitt förstahandsval. Särskilt om de vill gå ett dyrt yrkesprogram.
28 jan 08

Danskt parti läggs ner
Danska partiet Centrum-Demokraterna har fattat beslut om sin egen nedläggning. Partiet, bildat av en högerfalang inom socialdemokratin, skapade rabalder när det bildades 1973, men har nu bara 320 medlemmar.
27 jan 08

Sverige manar fler ta kvotflyktingar
Sverige och fem andra EU-länder vill uppmuntra de övriga 21 att ta emot fler kvotflyktingar. Sverige tar emot flest i Europa. Kvotflyktingar är flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR anser är särskilt utsatta.
26 jan 08

Plusjobbare i lagstiftningslucka
Är plusjobben jobb eller en arbetsmarknadsåtgärd? Det är frågan för plusjobbare som avslutar en anställning och sedan riskerar att hamna i ekonomiskt trångmål.
26 jan 08

Tema: Utsatthet
Introduktion
25 jan 08 – Bo J A Haglund, Klas Ek och Jan Halldin

Evidence-based social work på svenska – att sammanställa systematiska kunskapsöversikter
Den systematiska kunskapsöversikten intar en central roll inom det evidensbaserade arbetet. För att kunna vara relevanta för praktiken kan dessa översikter inte låta sig nöja med att besvara frågor om vilka metoder som är verksamma – de måste även kunna besvara frågor om var, när och hur de är verksamma, samt vilken mening socialarbetare och brukare tillskriver dem.
25 jan 08 – Margareta Hydén

Editorial: Welfare in future Sweden - on vulnerable children and adults
Four decades ago, in 1967, one of the grand old men of Swedish Social Medicine, professor Gunnar Inghe together with his wife Maj-Britt published a book about the unfinished welfare of Sweden. They especially pointed at the deficiencies for the most vulnerable groups of the society e.g. elderly with several diseases, homeless people, mentally ill, and drug users.
25 jan 08 – Bo J A Haglund

Flyktingskap, ett handikapp
I slutet av 1940-talet beslutade Sverige att ta emot ett begränsat antal icke-arbetsföra flyktingar. Denna artikel ger den internationella och nationella bakgrunden till detta beslut, beslut som gav upphov till framväxten av en specifik flyktingverksamhet inom socialtjänsten. Artikelns syfte är att med hjälp av ett historiskt perspektiv förstå bakgrunden till socialtjänstens arbete med flyktingar i Sverige.1
25 jan 08 – Norma Montesino

Stig Åhs en socialt engagerad politiker
Denna konferens är utformad i Stig Åhs anda. Han avled i vintras. Stig Åhs var sekreterare vid Folksams sociala råd och Folksams vetenskapliga råd, i den rollen var det han som var ansvarig för att snart sagt varje bok av socialpolitisk betydelse från slutet av 60-talet och flera decennier framåt gavs ut. Det var litteratur, även skönlitterär sådan och många filmer, som i hög grad kom att påverka de socialpolitiska besluten. I den rollen kom Socialmedicinska institutionen vid Karolinska institutet att bli en av hans viktigaste samarbetspartners.
25 jan 08 – Leif Stenberg

Samhällets olycksbarn, kreatörer eller Svenssons? Modsens framtid i backspegeln
Modsen var en ungdomskultur som på 1960-talet skrämde och oroade vuxenvärlden. I denna artikel följer vi dem som i ungdomen kallade sig mods upp i vuxen ålder. Hur gick det för dem? Fanns det fog för de vuxnas oro?
25 jan 08 – Susanne Alm & Anders Nilsson

Utsattas och hemlösas ohälsa under de senaste hundra åren
Utsatta grupper speciellt hemlösa har och har alltid haft sammansatta och sammanvävda ohälsoproblem och vårdbehov av medicinsk och social natur. Ohälsoproblemen kan både vara en orsak till och en konsekvens av utsattheten/hemlösheten.
25 jan 08 – Jan Halldin

Hälsa, livsvillkor och sjukvårds- utnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper
Det finns ett tydligt samband mellan social och ekonomisk utsatthet och hälsa. Sambandet innebär å ena sidan att social och ekonomisk utsatthet leder till ohälsa, men också att sjukdom och ohälsa medför negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. I en nyligen publicerad rapport (Burström et al 2007) studeras hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Rapporten baseras på analyser av data från Folkhälsoenkät 2002 som länkats till registerdata om sjukvårdskonsumtion samt på intervjuer med mottagare av ekonomiskt bistånd (n=33) och hemlösa personer (n=155).
25 jan 08 – Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun.

Hälsa och livsvillkor bland hemlösa
Att vara hemlös definierar Socialstyrelsen som att sakna egen eller förhyrd bostad, att vistas på någon form av institution som inte räknas som egen bostad och inte ha någon sådan vid en kommande utskrivning eller att vara inneboende hos släkt eller vänner och p.g.a. detta ha sökt hjälp.
25 jan 08 – Robert Irestig, Niels Lynöe, Sun Sun, Kristina Burström

Tänder som klassmärke
En bra tandhälsa är viktig ur många aspekter för den enskilde individen. För de flesta är en god munhälsa en förutsättning för gott välbefinnande. Munnen är ett integritetskänsligt område för människan och munnens olika funktioner är av stor betydelse för individens självuppfattning och identitet. Munnen är också en förutsättning för andning, födointag samt kommunikation och utgör därför en central del i kroppen.
25 jan 08 – Patricia de Palma

Hemlösas män och kvinnors sjukhusvård
Hemlöshetsgruppen består av män och kvinnor som under insamlingsperioden (1995-97) saknade egen eller hyrd bostad och som inte hade något fast inneboendeförhållande och därför var hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller var uteliggare. I gruppen finns också de människor som bodde på institution eller härbärge och som inte hade någon ordnad bostad vid utskrivning.
25 jan 08 – Ulla Beijer

Att leva med knappa ekonomiska resurser
Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät som ska hjälpa när generella stödformer inte är tillräckliga eller inte kan lämnas.
25 jan 08 – Anneli Marttila och Bo Burström

Kvinnor i hemlöshet och vad som hänt sedan 1998
För tio år sedan hade de flesta av Stockholms hemlösa kvinnor erfarenhet av att ibland vara uteliggare. De försörjde sig genom att bl.a. samla skrot, sälja narkotika, tigga, genom pension och socialbidrag och/eller prostitution. 2007 var en del av kvinnorna döda trots att de inte fyllt femtio år, och även om andra har lämnat hemlösheten bakom sig är många fortfarande hemlösa. Detta konstaterar etnologen Annette Rosengren efter att ha följt kvinnor på samhällets bakgård i många år.
25 jan 08 – Annette Rosengren

Vad kan hemlösa barn berätta om dagens hemlöshet?
Vad har hänt med svensk hemlöshetsforskning sedan professor Gunnar Inghes pionjärinsatser under 1960-talet? Ja, inte så mycket om man skall tro kritiska röster inom forskarsamhället.
25 jan 08 – Gunvor Andersson och Hans Swärd

Utsatthet hos barn och vuxna – några initiativ från regeringen
I artikeln framför författaren fyra åtgäerder som regeringen tagit initativ till. De som beskrivs är stödgrupper för barn till missbrukare, fyra strategiska mål för att påverka hemlösheten i Sverige, bättre föräldrastöd samt barns rätt i utsatta situationer.
25 jan 08 – Maria Larsson

Perspektiv på arbete med utsatthet
Det här seminariet hålls till minne av Stig Åhs och som en hyllning av hans gärning. Jag hade förmånen att samarbeta med honom under många år i landstinget där vi båda tillhörde hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhälsokommittén.
25 jan 08 – Gunnar Ågren

Hemlöshetens politik
Med lokal hemlöshetspolitik avses kommunens hemlöshetspolicy: dels officiella beslut och måldokument, dels inofficiella principer som lokala aktörer åberopar och/eller som kan härledas ur deras praktik. Begreppet inkluderar lokala regelsystem och kommunens konkreta hantering av hemlösheten/de hemlösa. Hemlöshetens politik är ett vidare begrepp som omfattar (1) den lokala hemlöshetspolitiken och dess bostads- och socialpolitiska kontext; (2) sättet att förhålla sig till hemlöshet som problem, såsom det kommer till uttryck i lokal policy och praktik, inklusive underliggande antaganden om hemlöshet/de hemlösa samt (3) de bostadslösas motstånd mot hanteringen av hemlösheten/de hemlösa.
25 jan 08 – Cecilia Hansen Löfstrand

Civila samhället och utsatta medborgare – hemlöshet som exempel
Det finns en utbredd föreställning om att välfärdsstaten omfattar alla medborgare. Utgår man från portalparagrafen i socialtjänstlagen så är också det samhällets – läs statens eller lokalstatens ambition: ”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet”. Det utgör det offentliga samhällets ambition.
25 jan 08 – Lars-Erik Olsson

Förebyggande arbete i lokalsamhället: Exempel från Karlskrona
I vårt informationssamhälle finns det ett stort utbud av samhällsinformation och hälso-och sjukvårdsinformation som avser att underlätta for individen att leva ett hälsosamt liv. Allt större ansvar läggs på individens ansvarstagande att aktivt söka information och gör medvetna livsstilval. Detta förutsätter att individen har en god självkännedom och kritiskt ifrågasättande av den information som man utsätts för [1].
25 jan 08 – Amina Jama Mahmud

Föräldrastöd i Sverige – Föräldrakraft, ett exempel
Två arenor för prevention som speciellt fokuserats i preventionsforskning är skola och familj. Existerande forskning visar att den familjeinriktade preventionen generellt sett har kraftigare effekter än skolbaserade insatser. Familjebaserade preventionsinsatser bygger ofta på manualbaserade kurser som antingen riktas enbart mot föräldrarna eller mot hela familjen. Det är vanligt att mycket av innehållet handlar om hur man kan skapa positiva relationer i familjen, sammanhållning, och hur man sätter gränser och reglerar barns och ungdomars beteende. I artikeln presenteras översiktligt vad man vet om sådana metoder samt hur de för närvarande testas i Sverige.
25 jan 08 – Birgitta Kimber och Therése Skoog

Utsatthet och hemlöshet - att se framåt
Denna artikel diskuterar utsatthet/hemlöshet i ett framtidsperspektiv. Ämnet belyses från tre perspektiv nämligen forskning, utbildning och klinik. Åtta ansatser för forskning om utsatthet/ hemlöshet presenteras. Författaren argumenterar för mer kunskap i läkarutbildningen om hemlöshet. Slutligen argumenteras för återinrättande av socialläkarverksamhet utifrån författarens erfarenheter.
25 jan 08 – Jan Halldin

Oslos hemlöshet redan halverad. Helsingfors och Stockholm hakar på.
”Den tveksamma välfärden”. Nordisk konferens om hemlöshet 15-16 november. Ersta diakoni, Stockholm
25 jan 08 – Leif Stenberg

Iran stoppar var tredje valkandidat
Irans mäktiga väktarråd har underkänt nästan var tredje kandidat till parlamentsvalet den 14 mars, uppger inrikesdepartementet. Som skäl anges bl a agerande mot den islamiska republiken.
24 jan 08

Fem miljoner fransmän i strejk
Facken kallar ut fem miljoner offentliganställda i strejk i dag. Strejken ökar trycket på den allt mindre populära president Nicolas Sarkozy. Den är en protest mot personalminskningar och ett stöd för höjda löner.
24 jan 08

Sverige minskar CO2-utsläpp mest
Sveriges ska minska koldioxidutsläppen med 17 procent. Sverige åläggs de tuffaste besparingarna inom EU, trots att Sverige redan nått längre i reduktion av koldioxidutsläppen i jämförelse med andra EU-länder.
24 jan 08 – EU-kommissionen

Sahlin missnöjd, Nuder går
Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Per Nuder lämnar sitt uppdrag, sedan det framkommit att partiledaren Mona Sahlin vill byta ut Nuder och fler ledande partiföreträdare.
24 jan 08

Billigare tandvård i sommar
Från halvårsskiftet blir det billigare att gå till tandläkaren. Då genomförs en tandvårdsreform som innebär att alla mellan 30 och 74 år får en check värd 300 kronor vartannat år och de mellan 20 och 29 samt över 74 år får en check på 600 kronor vartannat år.
24 jan 08 – Prop 2007/2008:49

Medelklassen tar över välfärdsstaten
Välfärdsstaten har inte krympt i en globaliserad värld. Men den har anpassats till medelklassen, som blir en allt viktigare väljargrupp. Globaliseringen kräver också ett högre beslutstempo, vilket öppnar för en större roll för experter. Detta är några slutsatser i en rapport till Globaliseringsrådet.
24 jan 08 – Sverige i den institutionella konkurrensen

Förbjudet att fotografera i smyg
För att skydda den personliga integriteten blir det förbjudet att fotografera personer i smyg på platser som inte är offentliga. Men det blir inte förbjudet att publicera bilderna. Det föreslår en enig integritetskydsskommitté.
24 jan 08 – SOU 2008:3

Vårens propositioner 2008
Regeringen planerar att lägga fram 165 propositioner och skrivelser under våren 2008. Här redovisas hela listan, departement för departement. Planerad tidpunkt för avlämnandet anges inom parentes.
24 jan 08 – Propositioner våren 2008

Hägglund KU-anmäld
Socialminister Göran Hägglund (kd), har anmälts till KU för sitt sätt att styra Apoteket AB. Monica Green (s) anmäler honom för att han förmått Apotekets styrelseordförande att stryka frågan om det planerade samarbetet Medco från styrelsens dagordningen.
24 jan 08 – Begäran om granskning av socialminister Göran Hägglunds styrning av Apoteket AB

Östros och Karlsson KU-anmäls
De socialdemokratiska ex-ministrarna Thomas Östros och Hans Karlsson KU-anmäls av folkpartisten Carl B Hamilton för att ha hotat Svenskt Näringsliv med repressalier, om inte organisationen avbröt sitt stöd till det lettiska företaget Laval i Vaxholmsfallet.
24 jan 08 – KU-anmälan av Thomas Östros och Hans Karlsson

Sven Lindqvist om människans omänsklighet
Sven Lindqvist fortsätter att utforska människans allra svartaste historia. Den om folkmord och urskiljningslösa övergrepp på människor. I sin nya bok Avsikt att förinta samlar han ihop texter i olika ämnen, men alla på samma tema.
24 jan 08 – Lindqvist, Sven: Avsikt att förinta

FN: Klimatförslagen räcker inte
EU-kommissionens klimatförslag lever inte upp till förväntningarna, enligt ordföranden för FN:s klimatpanel. Näringslivet i Europa oroar sig för konkurrenskraften.
23 jan 08

Försvaret vill flytta 850 miljoner
Försvaret har nu formellt begärt hos regeringen att få flytta 850 miljoner kronor i sin budget. Försvaret kommer inte att överskrida budgetramen men det krävs politiska beslut för att kunna disponera om inom den.
23 jan 08

Al Barakaat föreslås få rätt mot EU
När EU satte upp Al Barakaat i Spånga på terrorlistan och frös tillgångarna stred det mot grundläggande rättigheter, anser en generaladvokat vid EU:s domstol. En styggelse för ett rättssamhälle, enligt utlåtandet.
23 jan 08

Sjukpensionärer tror sig kunna jobba
Mer än var tionde förtidspensionär anser att de skulle kunna kunna arbeta igen, enligt en enkät från Försäkringskassan. Men då krävs särskilda arbetsvillkor, som mindre stressiga uppgifter och flexibla arbetstider.
23 jan 08

Kofi Annan försöker medla i Kenya
Förre FN-chefen Kofi Annan kom till Kenya på tisdagskvällen i ännu ett medlingsförsök. Under en dag av tårgasattacker på Nairobis gator hotade regeringen och oppositionen att dra varandra inför internationell domstol.
22 jan 08

Thailändsk junta tackar för sig
Militärjuntan som avsatte den thailändske premiärministern Thaksin Shinawatra i en oblodig kupp 2006 upplöste i dag sig själv. Det Thaksinvänliga partiet PPP förberedde sig samtidigt för att överta regeringsmakten.
22 jan 08

Unicef: Fortsatt hög barnadödlighet
Varje dag dör 26 000 barn under fem år och Unicef varnar för att FN:s millenniemål kan vara i farozonen. Enligt dem ska barnadödligheten vara minskad med två tredjedelar 2015 jämfört med 2000.
22 jan 08

Moderater kritiska mot sjukförslag
Regeringens förslag att begränsa möjligheten till höjd sjukersättning genom avtalade försäkringar vållar åter kritik – nu intern. Starka åsikter luftades när de moderata riksdagsledamöterna träffades på tisdagen.
22 jan 08

A-kasseutredning drar ut på tiden
Utredningen om hur en obligatorisk a-kassa ska se ut drar ut på tiden. Enligt SVT:s Rapport kommer regeringen inom kort att ge utredaren nya direktiv. Uppdraget blir att se över vem som ska ta in avgifterna.
22 jan 08 – Dir 2007:100

Sverige håller emot EU om skilsmässa
Sverige är på väg att för gott stoppa ett EU-förslag om enhetliga regler för vilken lag som ska gälla när makar från olika länder vill skiljas. Kompromisser lockar inte.
21 jan 08

Nej till förslag om vaccinfabrik
Regeringens expertgrupp gör tumme ner för vaccintillverkaren SBL Vaccins förslag att tillverka influensavaccin i Sverige, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.
21 jan 08

Fortsatt minskade sjuktal
Sjukskrivningarna fortsatte att minska under 2007. Det så kallade ohälsotalet föll med 1,6 dagar till 38,3 i december. Därmed återstår drygt en dag till Försäkringskassans mål, 37 dagar i slutet av 2008.
21 jan 08

Hälften vill ha nya kärnkraftverk
Nästan varannan svensk, 48 procent, vill att det byggs nya kärnkraftverk enligt en ny opinionsmätning. Bara 39 procent är emot. Stödet är starkare bland män än bland kvinnor.
21 jan 08

Kon en klimatbov – nu mäts pruttarna
Idisslare som kor avger mest växthusgaser i jordbruket. Nu har SLU fått 3,8 miljoner kronor för att mäta hur mycket gas korna rapar och fiser ut. Det är ett led i en analys för att se hur utsläppen ska minskas.
20 jan 08

Svagt stöd för Nordic Battlegroup
Varannan svensk tycker inte att Sverige ska delta i snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, visar en Sifoundersökning. Men frågans utformning får kritik av statsvetaren Ulf Bjereld.
20 jan 08

Tyngre energibörda läggs på Sverige
EU-kommissionen väntas på onsdag föreslå en tyngre klimatbörda för Sverige fram till 2020. Andelen förnyelsebar energi ska öka från 40 till 50 procent – vilket svenska regeringen tycker är orimligt.
20 jan 08

Få åtalas för vab-bedrägeri
Försäkringskassan har anmält rekordmånga för misstänkt fusk med tillfällig föräldrapenning, så kallad vab. Men anmälningarna leder sällan till åtal. Åklagare lägger ner en majoritet av fallen.
20 jan 08

Kd föreslår arbetsmarknadspeng
Ge arbetslösa en särskild omställningspeng som kan användas på valfri arbetsförmedling. Pengens storlek ska variera beroende på den arbetslöses situation, föreslår kristdemokraterna.
20 jan 08

Fp vill satsa på "Super-Jas"
"Sverige bör så snabbt som möjligt" förbinda sig att anskaffa exakt det antal Super Jas som Norge beställer av Saab". Förslaget förs fram i dag av fp:s försvarspolitiske talesman Allan Widman.
20 jan 08

Fortsatt ökning för oppositionen
Oppositionen fortsätter att öka, enligt en opinionsmätning från Sifo som publiceras i GP och SvD. Klyftan mellan blocken är 16,4 procentenheter enligt mätningen.
19 jan 08

Oppositionen enig om utsläppsmål
S, v och mp är eniga om att de svenska klimatutsläppen ska minska med 40 procent till 2020 inför att klimatberedningen ska försöka enas nästa vecka.
19 jan 08

Hillarys väg mot Vita huset
Ska Hillary bli USA:s första kvinnliga president? Erik Åsard håller det inte för helt osannolikt i sin biografi om henne. Hon har erfarenhet och kompetens, och hon har ridit ut flera politiska stormar. Och kanske inte minst viktigt; hon har slipat bort en del av stämpeln att höra hemma på den liberala vänsterkanten.
17 jan 08 – Åsard, Erik: Hillary Rodham Clinton

Satsningar mot ratt- och sjöfylleri
Tullverket och Kustbevakningen ska få utökade möjligheter att komma åt rattfylleri och sjöfylleri, enligt en lagrådsremiss som regeringen beslutade om på torsdagen.
17 jan 08 – Lagrådsremiss: Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Böter för aggressiva försäljare
Påträngande telefonförsäljare kan i framtiden tvingas bli mer återhållsamma. Annars riskerar de straffavgifter, enligt ett förslag till ny marknadsföringslag. Regeringen vill att lagen träder i kraft den 1 juli i år.
17 jan 08 – Lagrådsremiss: Marknadsföringslag som genomför direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder

Allt fler lärare lämnar yrket
Nästan var fjärde lärare i grund- och gymnasieskolan har lämnat yrket och arbetar med annat. Avhoppen märks främst bland yrkeslärarna, där drygt hälften bytt bransch, enligt siffror som SCB tagit fram till Skolvärlden.
17 jan 08

Regeringen vill tvinga Telia Sonera
Regeringen tänker tvinga Telia Sonera att lägga sitt kopparnät i ett särskilt bolag. Konkurrensproblem på bredbandsmarknanden är så stora att det är nödvändigt, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
17 jan 08

Reinfeldt krävde besked av Sahlin
Statsminister Fredrik Reinfeldt krävde i dagens partiledardebatt att socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin svarar på vad hon vill göra, hur hon ska åstadkomma det och med vem hon vill genomföra sin politik.
16 jan 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:51

Förbjud reklam som könsdiskriminerar!
Den första januari 2009 kan det bli förbud mot könsdiskriminerande reklam. Det räcker inte med branschens eget självreglerande organ, anser den utredning som nu överlämnats till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
16 jan 08 – SOU 2008:5

Återkrav och ränta på felaktig a-kassa
Den som fått för stora utbetalningar från a-kassan ska betala tillbaka pengarna oavsett vem som har orsakat den felaktiga utbetalningen. Dessutom ska man betala ränta. Det föreslår regeringen i en Departementspromemoria.
16 jan 08 – Ds 2007:53

Skriftliga omdömen i ettan
Från och med i höst blir det skriftliga omdömen i skolan, från första klass. Vid minst två tillfällen per läsår ska föräldrar få skriftliga besked om hur det går för deras barn i skolan. Föräldrar har rätt att få tydlig information, säger Jan Björklund.
16 jan 08 – Promemoria: En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Brottsprovokation utreds
Brottsprovokation och infiltration av kriminella grupper av poliser ska utredas. Eftersom brottsprovokation i andra länder anses som en effektiv metod att komma till rätta med allvarlig brottslighet bör det övervägas även i Sverige. Rättsläget för dessa kontroversiella metoder är oklart i dag, heter det i utredningsdirektiven.
16 jan 08 – Dir 2007:185

Alkolås för alla rattfyllerister
De som dömts för rattfylleri ska bara kunna få tillbaka körkortet om de installerar alkolås i bilen. Regeringen har tillsatt en utredning med det klara direktivet.
16 jan 08 – Dir 2007:157

Ungdomsförbunden tappar folk
Statens stöd till 91 ungdomsorganisationer spikades i dag av Ungdomsstyrelsen. Det framkom då att de politiska ungdomsförbunden har fortsatt svårt att locka till sig nya medlemmar. Bara Grön Ungdom ökar något.
16 jan 08

EU-myndighet öppnar för klonat kött
I USA är det nu grönt ljus och EU:s livsmedelsmyndighet Efsa ser inga allvarliga hinder för kött och mjölk från klonade djur på butikshyllorna. Men Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) säger nej.
16 jan 08

Vårbudgeten krymper
Finansminister Anders Borg gör om budgetprocessen. Sedan 1990-talet har riksdagen beslutat om flera förändringar för att effektivisera budgetprocessen.
16 jan 08 – Effektivare budgetarbete med ny vårproposition

Staten vill minska djurskyddskostnader
En särskild utredare ska se över lagstiftningen om djurskydd. En del i uppdraget är att se över skattefinansieringen. Regeringen vill ha en kostnadsfördelning som ger djurägarna incitament till att bedriva sin verksamhet så att risken för smittspridning minimeras.
16 jan 08 – Dir 2007:175

Regeringen beskattar flygbränsle
Regeringen föreslår att en speciell skatt på flygbränsle införs från 1 juli i år. För att förhindra att flygbolagen hamstrar flygbränsle inför lagändringen införs även en särskild lagerskatt.
16 jan 08 – Promemoria: Beskattning av flygbränsle

Fler transporter av kärnavfall
Ytterligare en eller två transporter av kärnavfall från Sverige till utlandet kommer att bli nödvändiga. Men mängden avfall är liten, enligt en ny redovisning.
15 jan 08

Oppositionen driver på homoäktenskap
Oppositionen sätter nytt tryck på regeringen i frågan om könsneutrala äktenskap. "Vi är beredda att köra över regeringen", säger civilutskottets ordförande Carina Moberg (s).
15 jan 08

Svagt betyg till kollektivtrafiken
När resenärerna själva får bedöma sin kollektivtrafik hamnar Göteborg och Storstockholm i botten. Luleå lokaltrafik är den starkast lysande stjärnan. Det visar den senaste kollektivtrafikbarometern.
14 jan 08

Islossningen i Antarktis ökar
Nu kommer nya larm om växthuseffekten. Islossningen från Antarktis istäcke har ökat med 75 procent på tio år, visar en ny studie. Isen i Antarktis beräknas innehålla mer än två tredjedelar av världens färskvatten.
13 jan 08

Stort opinionsras för moderaterna
Moderaterna rasar i Demoskops nya mätning. Partiet har tappat över fem procentenheter. Totalt stödjer 20,7 procent av de tillfrågade m samtidigt som 44,3 procent väljer socialdemokraterna.
13 jan 08

Förtidspensionär får arbeta
Människor med permanent sjukersättning får arbeta för minst 3 000 kronor i månaden innan ersättningen krymper, föreslår socialförsäkringsministern för att förmå fler att arbeta.
12 jan 08

Kvinnor mer miljömedvetna än män
Kvinnor är bäst i miljöklassen enligt en studie från Naturvårdsverket.
12 jan 08

Försvaret saknar miljardbelopp
Försvaret har sjunkit ner i djup ekonomisk kris. Det saknar 1–1,5 miljard kronor till årets drift och kraftiga neddragningar väntar därför. Försvarsministern Sten Tolgfors är överraskad av krisens snabba fördjupning.
12 jan 08

Svensk trupp till Tchad, inte Sudan
Det svensk-norska ingenjörsförband som skulle skickas på FN-uppdrag till Darfur stoppas eftersom den sudaneniska regeringen i Khartoum inte accepterar FN-truppen. EU:s militära insats i granlandet Tchad kommer igång i februari, och dit skickar Sverige ett skyttekompani. Konflikterna i området trappas upp. Det finns olja i både Sudan och Tchad.
10 jan 08 – UD:s hemsida, pressmeddelande

Nya lagar från årskiftet
Vid årsskiftet blev det dyrare att köra bil, dricka öl, snusa, röka och titta på tv. Men i gengäld blev vinet billigare och förmögenhets- och fastig