Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
255 artiklar
 
Kläderna som signalerade politisk färg
Politik som mode. Mode som tecken för en tid. En tid av uppror. Salka Hallström Bornold har med boken om Mah-Jongs uppgång och fall också skrivit en del av vänsterrörelsens historia.
31 dec 03 – Hallström Bornold, Salka: Det är rätt att göra uppror

Så tänkte Ingvar Carlsson om alla dessa dagar
Åren i början av nittiotalet var en dramatisk tid i svensk inrikespolitik, och för Ingvar Carlsson. I sina memoarer ger han en ny bild av hur det gick till när Kjell-Olof Feldt lämnade regeringen och hur svårt han tyckte det var att samarbeta med Carl Bildt.
31 dec 03 – Carlsson, Ingvar: Så tänkte jag

Ingen under 20 år ska gå sysslolös
Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att ta kontakt med alla arbetslösa under 20 år och med hjälp av ams-pengar se till att de arbetar eller studerar, förslås det i en utredning.
31 dec 03 – SOU 2003:92

Alkoholreklamen fredas
Konsumtionen av alkohol har ökat med 24 % från 1996 till 2002. Särskilt ungdom dricker mer. Konsumtionen är högst i åldern 20-29 år. Men de förslag som utredaren Gun Neuman lägger fram är få och inte särskilt dramatiska.
31 dec 03 – SOU 2003:65

Vi och dom i Rosengård
När Tove Lifvendahl beger sig till Rosengård i Malmö handlar det inte ett tvåtimmarsbesök, det handlar om dagar och veckor. Hon möter och samtalar med människor. Hon berättar om konflikterna och funderar över vad som borde göras – i det lilla och det stora.
31 dec 03 – Lifvendahl, Tove: Vem kastar första stenen?

Tredje sjuklöneveckan slopas
Arbetsgivarna slipper ansvaret för den tredje sjukskrivningsveckan från och med den 1 januari 2005. Samtidigt ska arbetsgivarna vara med och finansiera hela sjukskrivnings-perioden. De ska stå för 15 procent av sjukpenningen. Dessutom sänks arbetsgivaravgiften, och sjukpenningen återställs till 80 procent.
19 dec 03

Staten lånar till väg- och järnvägsbyggen
Staten lånar upp pengar för att ha råd att investera 25 miljarder kronor i vägar och järnvägar under tolv år. Dessutom ska två nya miljarder frigöras för att satsas på arbetsmarknadspolitik år 2004. Fyra miljarder delas ut till kommuner och landsting under 2005.
19 dec 03

Psykiatrins kris analyseras
Efter mordet på Anna Lindh intensifierades den allmänna debatten om tillståndet i den psykiatriska vården. Många frågade sig om inte de mest sjuka borde hållas inlåsta. Andra kritiserade psykiatrireformen för att stängningen av mentalsjukhusen inte följdes av en förstärkt öppenvård.
19 dec 03 – Dir 2003:133

SNS: Skolans kris är överdriven
Kritiken mot den svenska skolan är vanligtvis överdriven och ogrundad. Det hävdar fyra SNS-forskare som redovisar vad den internationella forskningen har att säga om effektiviteten och jämlikheten i den svenska skolan.
8 dec 03 – Björklund, Anders och Edin, Per Anders och Fredriksson, Peter och Krueger, Alan B: Den svenska skolan

Fina yrken fortsätter gå i arv
Den sociala snedrekryteringen ser ut så här: två av tre (66 %) barn till högre tjänstemän börjar på högskolan, motsvarande andel för barn till arbetare är en av fem (20%). Detta trots att snedrekryteringen har minskat under nittiotalet.
8 dec 03 – SOU 2003:96

Drop-outs har svårt att få jobb
Sex procent av eleverna lämnar grundskolan utan att vara godkända i de tre kärnämnena, svenska, engelska och matematik. Eleverna får sedan problem på arbetsmarknaden och svårt att komma tillbaka till skolan.
8 dec 03 – Ds 2003:33

Postens kris snabbutreds
Allmänhetens kritik mot hur Posten sköter sina uppgifter är hård. Vanligt folk ruskar på huvudet och förstår inte hur det är möjligt att på så kort tid rasera en fungerande verksamhet.
8 dec 03 – Dir 2003:117

Public serviceuppdraget ligger fast
Radio och teve ska även efter den 1 januari 2006 arbeta med ungefär samma public serviceuppdrag som idag, framgår det av regeringens direktiv till radio- och teveutredningen.
8 dec 03 – Dir 2003:119

Mot en relationistisk ansats F.H. - Bradleys metafysik och forskning inom ramen för vetenskapen pedagogik
Avsikten med denna text är att diskutera möjligheterna för en forskningsansats inom ramen för disciplinen pedagogik, vilken tar sin utgångspunkt i en relationistisk verklighetsuppfattning.
1 dec 03 – Mattias Johnsson

Lika barn leka bäst? En gymnasielärardiskurs om nivågruppering i matematik
Det faktum att elever är olika föranleder olika organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder i skolan.
1 dec 03 – Peter Nyström

Riksdagen säger nej till EU:s gångbro
Riksdagen accepterar det mesta i förslaget till ny grundlag för EU. Men fyra invändningar görs: EU ska inte kunna centralisera makt utan att fråga medlemsstaterna, EU behöver ingen president, alla kommissionärer ska ha rösträtt och respekten för de nationella konstitutionerna måste anges tydligt i fördraget.
15 nov 03 – KUU 2003/2004:1

Leijonborg: Det är en provokation!
Regeringen driver en stockholmsfientlig politik hävdade den borgerliga oppositionen när riksdagen diskuterade utvecklingen i Stockholmsregionen.
15 nov 03 – Snabbprotokoll 2003/2004:26

Avdragstak införs för hemdatorer
Det ska inte vara tillåtet att göra skatteavdrag för dyra hemdatorer. Regeringen lägger nu fram ett förslag som begränsar hur stor summa som blir skattefri för en lånedator.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Fastigheter i tre dimensioner
Nästa år ska det bli möjligt att bilda tredimensionella fastigheter. En tunnel, ett garage, eller en extra våning på ett kontorshus ska kunna utgöra en egen fastighet. Därmed måste fastighetstaxeringslagen också ändras.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:18

Fastighetsskattehöjningar dämpas
Den som har fått sin fastighet upptaxerad ska inte råka ut för chockhöjd fastighetskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan åren fram till nästa fastighetstaxering.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:19

Slopad arvsskatt mellan makar
Det är inte meningen att en änka med låg inkomst ska behöva sälja sitt hem för att klara av att betala arvsskatten när maken dör. Man kan inte heller räkna med att de efterlevandes förmåga att betala skatt ökar när maken dör.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:15

Anna Lindhs minnesfond får bästa skattestatus
Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond får status som skattebefriad stiftelse, genom att stiftelsen tas in i en särskild katalog. Stiftelsen behöver enbart betala fastighetsskatt.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:33

Reparationsavdrag får göras omedelbart
Den som reparerar en näringsfastighet ska få göra omedelbart avdrag för utgifterna, förslår regeringen.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:16

Skattefiffel med pensioner försvåras
Regeringen vill begränsa möjligheten för företag att lägga ut pensionsansvaret till särskilda bolag. Syftet är att förhindra avancerad skatteplanering.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Tipspengar blir skattefria
Polisen kan betala tipsare skattefri ersättning om informationen leder till att ett brott klaras upp. Regeringen föreslår nu att skattefri ersättning ska kunna betalas också för upplysningar som förhindrar brott. Ersättningen kan betalas oavsett om tipset avstyr en brottslig handling eller inte.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Färre HD-ledamöter
Regeringen föreslår på högsta domstolens initiativ att minimiantalet justitieråd i högsta domstolen minskas från sexton till fjorton.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:23

Skattmyndigheterna i EU ökar samarbetet
Svenska skattemyndigheter ska öka utbytet av information med skattemyndigheter i andra länder. Myndigheterna ska lämna upplysningar till varandra om inkomster i form av räntebetalningar så att människor och företag blir korrekt beskattade. De nya reglerna är en anpassning till ett EU-direktiv. Reglerna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:24

Nya regler för hur värdepapper värderas
I våras föreslog regeringen nya regler för hur finansiella instrument (värdepapper) ska redovisas. Nu föreslås några följdändringar i inkomstskattelagen. De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2004.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:28

Dold kamera avslöjar inte sanningen
När tv använder dold kamera är det egenintresset - säljande journalistik - snarare än allmänintresset som talar. Valstugereportage av den typ som SVT sände förra året hotar demokratin och det offentliga samtalet, menar medieforskaren Kari Andén-Papadopoulos.
6 nov 03 – Andén-Papadopoulos, Kari: Dold kamera

FN blundade inför folkmordet i Rwanda
Under tre månader 1994 dödades en miljon människor i Rwanda. Vad gjorde omvärlden? En av 1900-talets största skandaler kallar Linda Melvern världssamfundets oförmåga att ingripa i Rwanda.
6 nov 03 – Melvern, Linda: Att förråda ett folk

Advokater och präster ska visiteras
Under det senaste decenniet har miljön på landets fängelser hårdnat. Därför kommer regeringen med ett förslag som ska förhindra att otillåtna föremål smugglas in på de slutna anstalterna.
6 nov 03 – Prop 2003/2004:3

Fastighetsskattehöjningar dämpas
Den som har fått sin fastighet upptaxerad ska inte råka ut för chockhöjd fastighetskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan åren fram till nästa fastighetstaxering.
6 nov 03 – Prop 2003/2004:19

Stopp för diskriminering i skolan
Nu är det skolans tur att anpassa lagstiftningen mot diskriminering enligt EG-direktivet om likabehandling. En utredare ska lämna förslag till regler som ska se till att lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion eller funktionshinder ska gälla för alla dagisbarn och elever i Sverige.
6 nov 03 – Dir 2003:114

Kollektivtrafik i stagnation
Bilismen har ökat oavbrutet sedan 1950-talet, och expansionen fortsätter. Det kollektiva resandet har bara ökat lite grann och minskar de närmaste åren. Så ser den negativa trenden ut. Politiskt görs ingenting för att vända utvecklingen.
23 okt 03 – SOU 2003:67

Dricksvatten bara till den som betalar
Är det livsavgörande vattnet en mänsklig rättighet? Eller är det en handelsvara vilken som helst? Och vem ska bestämma över tillgången på vatten?
23 okt 03 – Sjölander Holland, Ann-Christin: Vatten

USA skapade sina fiender
Faktum är att USA, Storbritannien och Frankrike har stöttat konservativa, odemokratiska, fundamentalistiska och heroinproducerande regimer och rörelser - moderna och nationella rörelser har motarbetat - nu straffar det sig, hävdar Tareq Ali.
23 okt 03 – Ali, Tariq: Fundamentalisternas kamp

Krånglet importeras från EU
Småföretagare och borgerliga partier har ihärdigt kritiserat krånglet, byråkratin och mängden blanketter och förordningar. Udden har varit riktad mot krångel-sverige, inte mot EU, som idag ger upphov till minst lika mycket krångel som svenska byråkrater.
23 okt 03 – Skriv 2003/2004:8

Oförändrade poströstningregler till EU-parlament
Det finns planer på att ändra brevröstningslagen, men regeringen gör bedömningen att det inte hinns med före valet till EU-parlamentet våren 2004. Därför föreslås den att den nuvarande lagen förlängs så att den gäller till och med utgången av år 2005.
23 okt 03 – Prop 2003/2004:11

Ny lag mot barnpornografi
Regeringen föreslår att riksdagen säger i princip ja till skärpt lagstiftning när det gäller sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Hur lagen ska skärpas är dock inte närmare angivet, eftersom det i dagsläget bara handlar om ett EU-rambeslut.
23 okt 03 – Prop 2003/2004:12

Snabbstopp för ny form av skatteplanering
Åtskilliga företag står i begrepp börja köpa och sälja pensionsutfästelser sinsemellan i rent skatteplaneringssyfte. Detta bör stoppas anser regeringen.
23 okt 03 – Skriv 2003/2004:14

Kooperativ får ny avdragsregel
Det ska bli lättare för små kooperativ att locka till sig kapital. Det sker genom en ändring av en relativt obetydlig skatteregel.
23 okt 03

Amerikanska snutmetoder även i Sverige
En utredning föreslår att polisen ska få använda vad vi uppfattar som amerikanska snutmetoder, till exempel hemlig avlyssning, dold kamera, framprovocering av brott, underlåtenhet att ingripa mot brott, hemliga vittnen med mera.
15 okt 03 – SOU 2003:74

Rehn och Meidner skapade den svenska modellen
Gösta Rehn och Rudolf Meidner bröt mot både Keynes teorier och den klassiska ekonomiska modellen och hävdade att den ekonomiska politiken skulle gå ut på att förena det som ansågs oförenligt: Låg arbetslöshet och låg inflation.
15 okt 03 – Erixon, Lennart (red): Den svenska modellens ekonomiska politik

Svårt att göra klassresan
Att alla idag har samma möjligheter till utbildning och arbete är en myt. Privilegiet att välja tillhör medelklassen, menar Anneli Jordahl som skrivit en bok om klassresor, eller snarare om svårigheterna att göra dem.
15 okt 03 – Jordahl, Anneli: Klass

Svenskar kan utlämnas vid politiska brott
Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag om europeisk arresteringsorder. Enligt lagen ska personer som är misstänkta för brott snabbt och enkelt kunna utlämnas till andra EU-länder.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:7

Informellt polissamarbete blir formellt
Svenska poliser, åklagare, tullare och tjänstemän vid kustbevakning samarbetar idag med kollegor utomlands. Men samarbetet är ofta informellt, nu ska formerna för samarbetet formaliseras.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:4

Posten hittade inga cigaretter i fjol
I mitten av nittiotalet började människor skicka sprit och tobak med post utan att betala skatt för varorna. Lagstiftaren reagerade och inrättade en lag om kontroll av postförsändelser 1998.
15 okt 03 – Skriv 2003/2004:6

Lönegarantin är dyr och snedvridande
När ett företag går i konkurs träder staten in och garanterar att de anställda får lön under en övergångstid. Lönegarantin har med åren blivit dyr för staten och därför ska en utredare föreslå en reform som minskar statens risk.
15 okt 03 – Dir 2003:98

Skadeståndslivräntor värdesäkras strikt mot KPI
Den som uppbär livränta, till exempel efter en trafikolycka, ska få livräntan värdesäkrad strikt efter hur priserna förändras. Livräntan ska följa prisbasbeloppet, istället för de krångliga regler som gäller idag.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:5

EU-anpassning av vattenvården
Övergödning, försurning och utsläpp av tungmetaller har varit stora vattenmiljöproblem. Men sedan 1970-talet har vattenmiljön förbättras.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:2

Behövs kvalitets- och kompetensrådet?
För fem år sedan inrättades statens kvalitets- och kompetensråd. Nu ifrågasätter regeringen om rådet behövs.
15 okt 03 – Dir 2003:88

Skatteutjämningens kritiker mister argument
Kommunerna i Norrbotten och Västerbotten är förlorare i utjämningskommitténs förslag. Även i Jämtland, Västernorrland och Stockholm finns förlorare. Vinnarna finns bland större städer och landsbygdskommuner i södra Sverige.
7 okt 03 – SOU 2003:88

Dagens proletära kvinnan är flexibel
Genusteori och kvinnokamp handlar inte bara om att antalet kvinnliga direktörer, professorer och riksdagsledamöter. Det handlar också om den proletära kvinnans villkor och ställning.
7 okt 03 – Pettersson, Monica: Den superflexibla kvinnan

Bush vill skapa Pax Americana
Händelserna den 11 september 2001 gav president Bush en möjlighet att sätta planerna på en Pax Americana i verket. Den slutsatsen drar Björn Hettne i sin senaste bok. Mot ett USA som dominerar i kraft av överlägsen militär styrka ställer han ett Europa som verkar för en regionalisering av världen.
7 okt 03 – Hettne, Björn: Från Pax Romana till Pax Americana

Kampanj ska göra dagis jämställt
Regeringen har tillsatt en delegation med två uppgifter. Dels att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan - det vill säga propagera. Dels att beskriva och analysera jämställdheten i förskolan.
7 okt 03 – Dir 2003:101

Radio- och teve-utredning får ny inriktning
Riksdagen godkände inte hela regeringens digitalproposition i våras. På några punkter blev det avslag och krav på fördjupad diskussion, och krav på utredning. Utredningsuppdraget är nu utdelat.
7 okt 03 – Dir 2003:100

Regeringen: EU-konventets förslag är en god grund
Regeringen säger i stort sett ja till att EU:s grundlag förändras i den riktning som EU:s framtidskonvent föreslog i somras. Men på fyra punkter vill regeringen ha ”förbättringar”.
7 okt 03 – Skriv 2003/2004:13

Laila Freivalds blir utrikesminister
Statsminister Göran Persson har möblerat om i regeringen. Laila Freivalds blir ny utrikesminister, Barbro Holmberg blir migrationsminister och Carin Jämtin blir biståndsminister. Jan O Karlsson och Margareta Winberg lämnar regeringen.
3 okt 03

Statens underskott ökar
Statens utgifter ökar. Men det gör inte inkomsterna. Underskottet i budgeten blir drygt 40 miljarder kronor i år och nästa år. För bara ett år sedan var det överskott i statsbudgeten. Scenförändringen beror på lågkonjunkturen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Svårt att nå alla procentmål
Regeringen har de senaste åren preciserat sina mål i procent: öppen arbetslöshet (4%), sysselsättning (80%), budgetöverskott (2% av BNP), inflation (2%), socialbidrag och ohälsa (en halvering). Flera av dessa mål ter sig idag mer avlägsna än när de formulerades.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Färre sjukskrivningarna
Sjukdagarna och sjukfallen har minskat det senaste halvåret. Men långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka. Därmed ökar statens sjukkostnader mer än beräknat även i år. Regeringen hoppas på en vändning nästa år.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Kvinnolönen är 92 procent av mannens
Flertalet kvinnor har lägre timlöner och kortare arbetstid än männen. Inkomsterna blir därmed sämre, men i någon liten mån kompenseras de genom välfärdssystemen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Grön skatteväxling
Nästa år höjs energi- och miljöskatterna med två miljarder kronor. Skatterna på arbete sänks med exakt samma belopp. Syftet är att minska förbrukningen av miljöskadliga bränslen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Slopad arvsskatt mellan makar
Under hösten ska regeringen föreslå att arvsskatten mellan makar eller sambo avskaffas.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Slut på skattefrihet för lånedatorer
Svenskarna har nu blivit så datamogna och apparaterna har blivit så avancerade att skattesubventionen kan avskaffas, tycker regeringen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Frysning av skiktgräns för statlig skatt
Reallöneskyddet i skatteskalan försämras för den som tjänar mer än 26 000 i månaden.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Radio och teve fick godkänt av nej-politiker
Två faktorer – smart taktik och justa public servicemedier - var avgörande för nej-sidan stora seger i EMU-omröstningen hävdade Sören Wibe då publicistklubbens tussade ihop politiker och journalister i en eftervalsdebatt.
29 sep 03

Långdragen lågkonjunktur skjuter reformer på framtiden
”Tillväxt, jobb och välfärd.” Så lyder de tre ledorden för 2004 års budget. Det finanspolitiska arbetet för nästa år inriktas på att rida ut lågkonjunkturen. Först därefter – när ekonomin åter tar fart – finns det utrymme för större reformer.
23 sep 03 – Prop 2003/2004:1

EMU-omröstning slutade: 55,9 nej - 42,0 ja
Den slutliga sammanräkningen i folkomröstningen, där även söndagen poströster är medräknade gav detta resultat: 55,9 procent röstade nej till euron; 42,0 procent röstade ja; 4,2 procent röstade blankt; 82,6 procents valdeltagande.
19 sep 03 – Folkomröstning om EMU – slutresultat

Dyster regeringsförklaring
Att det blev nej till EMU i folkomröstningen präglar regeringsförklaringen. Enligt statsministern motiverar riskerna och nackdelarna med “utanförskapet” en politik med bland annat sänkta kapital- och bolagsskatter.
17 sep 03 – Snabbprotokoll 2003/2004:2

Psykiatrireformen ses över
Regeringen tillsätter en särskild psykiatrisamordnare.
17 sep 03 – Snabbprotokoll 2003/2004:2

Propositionsförteckning hösten 2003
Regeringen har avlämnat en propositionslista, som visar vilka propositioner och skrivelser som ska lägga till riksdagen under hösten. Här är listan:
17 sep 03

Borgerligt förorts-nej till trängselavgifter
I tolv borgerliga kranskommuner proteströstade man mot Stockholms stads planer på trängselavgifter (biltullar).
15 sep 03

Ett mycket klart nej till euron
Det blev ett högt valdeltagande och ett tydligt utslag i folkomröstningen. Så mycket som 56,2 röstade nej till euron, 41,8 procent röstade ja och 2,1 procent röstade blankt.
14 sep 03 – Folkomröstning om EMU – valnattsresultat 14 september 2003 , Folkomröstning om EMU – slutresultat

Demokratin viktigare än plånboken
Plånboksfrågor verkar inte ha haft någon avgörande betydelse i den svenska EMU-omröstningen. Demokratin var den enskilt viktigaste fråga som fick flest personer att ta ställningen för kronan.
14 sep 03 – Vallokalsundersökning vid folkomröstningen om EMU

Inre splittring i ja-partierna
Kristdemokratiska väljare är på kollisionskurs med det egna partiet. Socialdemokratin är delad mitt itu. Moderater och folkpartister går dock i takt med sina partier i EMU-frågan.
14 sep 03 – Vallokalsundersökning vid folkomröstningen om EMU

Kvinnorna röstade nej
Kvinnors skepsis mot valutasamarbetet visade sig i folkomröstningen.
14 sep 03 – Vallokalsundersökning vid folkomröstningen om EMU

Anna Lindh avled efter knivattentat
Utrikesminister Anna Lindh avled tidigt på torsdagsmorgonen, efter att på onsdagen ha blivit knivhuggen av en man på varuhuset NK i Stockholm. Mördaren försvann från platsen. EMU-omröstningen genomförs som planerat, men alla debatter och kampanjinsatser ställs in, meddelade Göran Persson.
11 sep 03

Fast växelkurs vid alla stora finans- och valutakriser
Sambandet mellan växelkurser, valutaunioner och kriser ser inte alls ut som Göran Persson och Margot Wallström vill få oss att tro, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder i en liten skrift.
8 sep 03 – Stefan de Vylder: EMU och risken för finanskriser

Rödgrön enighet om gnetbudget
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har gjort upp om en statsbudget som präglas av lågkonjunkturen, svag skattetillväxt och snäva utgiftstak.
8 sep 03 – Budgetöverenskommelse 7 september 2003

Carl Bildts plädering för gemensamma pengar
Carl Bildt framträder nu som borgerlighetens starkaste namn i kampanjen för ett ja till euron. I sin nyligen utkomna bok – Uppdrag Europa – sammanfattar han sina ja-argument: gemensamma pengar är bättre pengar.
8 sep 03 – Bildt, Carl: Uppdrag Europa

Försvar av kronförsvaret
För elva år sedan var Sverige i sin värsta ekonomiska kris sedan 30-talet. Riksbanken höjde räntan till 500 procent för att försöka hålla den svenska kronkursen stabil. Försvaret misslyckades. Den 19 november 1992 ersattes den fasta kronkursen av en ”flytande”.
8 sep 03 – Jonung, Lars (red): På jakt efter ett nytt ankare

Kvinnor behandlas med östrogen i onödan
Kvinnorna födda på 1900-talet kan liknas vid försöksdjur, skriver Lena Katarina Swanberg i boken Blod svett och tårar – en ilsken bok om östrogen, där hon ifrågasätter varför man ska hormonbehandla friska kvinnor.
8 sep 03 – Swanberg, Katarina: Blod, svett och tårar

Höjda basbelopp
Prisbasbeloppet för 2004 blir 39 300 kronor. Det har regeringen bestämt och höjer därmed beloppet med 700 kronor jämfört med 2003.
8 sep 03

Bokpriserna på väg upp
För ett och halvt år sedan sänktes bokmomsen från 25 procent till 6 procent. När man har tagit hänsyn till inflationen borde böckerna idag vara 11 procent billigare, men de är bara 8,3 procent billigare.
1 sep 03

Den snabba avknoppningen av Maria-enheten1 - Dynamiken bakom historien om en gränsomdragande reform.
I artikeln analyseras de motiv och konflikter inom beroendevårdens organisation och i dess omgivning som utgjorde bakgrunden till privatiseringen av en landstingsägd missbruksenhet i Stockholm.
1 sep 03 – Kerstin Stenius & Jessica Storbjörk

Bismarck och de första socialförsäkringarna
De första socialförsäkringarna skapades av järnkanslern Bismarck i Tyskland. Bismarcks s.k. arbetareförsäkringar är klassiska och därför värda att uppmärksamma.
1 sep 03 – Per Gunnar Edebalk

Hinder och möjligheter för forskningsresultats användning – förslag till en analytisk modell
Utgångspunkt för artikeln är resultat från sådan forskning som problematiserar förhållandet mellan forskningen och dess användare, samt teorier om vilka former för att informera och samarbeta som är gynnsamma för forskningsanvändning. På basis av sådan forskning presenteras en analytisk modell som syftar till att systematisera förståelsen av hinder och möjligheter i samarbete och samverkan mellan forskningen och användarna. Modellen redogörs för genom att åskådliggöra potentiella kontroverser mellan användare och forskning med anknytning till regionala FoU-verksamheter inriktade på socialt arbete.
1 sep 03 – Christian Kullberg

Offentlig äldreomsorg som del i ett socialt medborgarskap1
Den svenska äldreomsorgen genomgick under förra seklet en omvandling från att ha haft sin hemvist i fattigvården till att bli en institutionell rättighet för äldre medborgare. Under 1990-talet har emellertid förändringar i omsorgens organisering och administration i de svenska kommunerna bidragit till att det sociala medborgarskapets innebörd definierats om.
1 sep 03 – Staffan Blomberg & Jan Petersson

När olikhet blir problem: handikappforskning, kontext och social interaktion
I artikeln argumenterar författarna för försök att inom handkappforskningen gå utöver traditioner av att den medicinska kroppsuppfattningen är ett bärande element i analyser av det sociala.
1 sep 03 – Lars-Christer Hydén, Claes Nilholm & Kristina Karlsson

Terrorism bör inte bekämpas med terror
Man kommer inte åt terrorister och terrorismen med missiler och bomber. Terrorismen är politisk och måste bekämpas med en förnuftig politik. Så lyder den pakistanfödde Eqbar Ahmads enkla och glasklara budskap.
22 aug 03 – Ahmad, Eqbal: Terrorism (pocketupplaga)

LO-ledningen och SAP demonstrerar enighet
I ett gemensamt dokument deklarerar LO-ledningen och socialdemokraterna att svensk finanspolitik ska stärkas vid ett eventuellt EMU-medlemskap. Löntagarna ska kunna rösta ja till euron utan att känna oro för jobben och välfärden, är det tänkt.
22 aug 03 – En politik för full sysselsättning och trygg välfärd med euron

Varför bryter kommunerna mot lagen?
Det är vanligt att gamla och sjuka inte får den hjälp de behöver trots att kommuner och landsting är skyldiga att ställa upp. Det kan till exempel gälla äldreboende, ledsagarservice eller kontaktperson.
22 aug 03 – Dir 2003:93

Barn- och ungdomsvården bedrivs på måfå
Socialstyrelsen räknar med att 28 000 barn och ungdomar har sociala problem som motiverar kommunala öppenvårdsinsatser. Därutöver är 10 000 placerade i familjehem och 3 000 på institution. Den sociala barn- och ungdomsvården ska nu utredas.
22 aug 03 – Dir 2003:76

Insiderlagen ska EU-anpassas
Den svenska insiderlagstiftningen uppfyller inte på alla punkter de krav som EU har formulerat i sitt direktiv om marknadsmissbruk.
22 aug 03 – Dir 2003:91

Ska nationaldagen vara en röd dag?
Återigen har en utredning tillsats med uppgift att ta ställning till om nationaldagen, den 6 juni, ska göras till en allmän helgdag. Utredaren ska ta ställning till om annandag pingst samtidigt kan göras till en vanlig vardag.
22 aug 03 – Dir 2003:74

Djurskyddet får egen myndighet
En ny djurskyddsmyndighet bildas den 1 januari 2004. Den nya myndigheten ska överta det ansvar som idag ligger på jordbruksverket och centrala försöksdjursnämnden. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att förbereda bildandet av myndigheten.
22 aug 03 – Dir 2003:72

Försöksdjursnämnden läggs ner
Regeringen har tillsatt en utredare vars uppgift blir att lägga ner försöksdjursnämnden den 1 januari 2004, då den nya djurskyddsnämnden bildas.
22 aug 03 – Dir 2003:73

Ska handikappmyndigheterna slås ihop?
För tre år sedan antog riksdagen en handlingsplan för handikappolitiken. Nu vill regeringen också ha en handlingskraftig och effektiv organisation som kan bistå regeringen. De olika handikappmyndigheter bör kanske slås samman.
22 aug 03 – Dir 2003:94

Gahrton kritiserar EU-superstaten
Folkomröstningen om krona eller euro handlar egentligen inte om vilka pengar vi ska ha, utan om vilken sorts europeiskt samarbete vi ska ha. Med euro får vi en europeisk superstat på köpet. Det är kontentan av Per Gahrtons drygt hundrasidiga pamflett inför folkomröstningen.
22 aug 03 – Gahrton, Per: Med euron mot EU-staten

Innovativ-utredningen får mer tid
Utredningen om Utredningen om innovativ verksamhet inom kommuner och landsting får sin utredningstid förlängd till den 1 oktober 2003.
21 aug 03 – Dir 2003:92

The Challenge of Qualitative Generalisations in Communication Research
One of the questions by which we usually judge each others' research and our students' analytical skills is "what can we actually say using this piece of work?" What kinds of claims of generality are made, and how validly are these claims sustained? Valid generalisation is usually considered an important element of convincing research both in the qualitatively and the quantitatively oriented approaches to communication research (Jensen, 2002:266-68). Yet particularly among qualitatively oriented researchers, the possibility as well as the desirability of generalising beyond the particular context of data-production is sometimes questioned.
1 aug 03 – Bente Halkier

Mediene og fremskrittet
Ideer om fremskritt Mediene har en åpenbar betydning for sosial end-ring. F.eks. har betydningen for globalisering vært et hovedtema siden Marshall McLuhan lanserte sin globale landsby i 1967, med Manuel Castells' globale nettverksamfunn som det foreløpige høydepunkt, omtalt som informasjonsalderens svar på Marx' "Das Kapital" (Castells 1996). Samtlige dramatiske omveltninger i "ekstremitetens korte århundre" fra 1914 til 1991 (Hobsbawm 1994) er knyttet til utnyttelse av mediesystemets muligheter. Lenin og Mussolini brukte partiavisen, Hitler brukte radioen, Gorbatsjov brukte glasnost. Mediene spilte imidlertid ikke noen selvstendig rolle. Det vil de heller ikke gjøre i det 21. århundres informasjonssamfunn, skal vi tro Castells. Han vegrer seg riktignok mot futurologi, men avslutter likevel sitt trebindsverk med følgende hypotese: "Cultural battles are the power battles of the Information Age. They are primarily fought in and by the media, but the media are not the power holders. Power, as the capacity to impose behavior, lies in the networks of information exchange and symbol manipulation, which relate social actors, institutions, and cultural movements, through icons, spokespersons, and intellectual amplifiers" (Castells 1998: 379). Antitesen til Castells er følgelig at mediene vil spille en selvstendig rolle som maktfaktor i informasjonsalderen.
1 aug 03 – Asle Rolland

Media Audiences in a Russian Province
During the last 15 years of the 20th century, Russian society and media experienced a major change from a centrally planned, authoritarian and unified Soviet society to a market-based, (at least partly) democratic and fragmented society. With the collapse of the Soviet system, the former press structure with dominant national newspapers collapsed and regional newspapers became the most important part of the press. At the same time, newspaper publishing shifted from a daily (usually six times a week) to a weekly rhythm, so that in 2000 the circulation of weeklies was almost two thirds of the circulation of all newspapers (excluding newspapers published irregularly or less than once a week) (for these statistics see Pietiläinen 2002a, 124-125 and Pietiläinen 2002b, 213-217). According to many studies (Wyman 1997, 108; Resnyanskaya & Fomicheva 1999, 87-88), newspapers have also been losing their readers in the post-Soviet period, but a major part of the population continues to read not only one but usually several newspapers.
1 aug 03 – Jukka Pietiläinen

Global Mobility and the Media Presenting Asylum Seekers as a Threat
Just after the summer holiday season had started in late June 1999, the Finnish media began reporting the numbers of Slovakian Roma asylum seekers. The public heard about Roma who were 'flooding', 'flowing', and 'mass immigrating' Finland. The Finnish government stopped the process two weeks after the media began to report by imposing a temporary visa requirement for Slovakian citizens. All together Finland received a thousand asylum seekers from Slovakia during a three week period in summer 1999. By Finnish standards this was an exceptionally high number. The media framed the Roma as 'economic refugees'. Instead of expressing this accusation explicitly the media constructed an image of a shady group of people with illegitimate reasons from more subtle details. This article identifies five key themes that were chosen to frame the story: the flood theme, the illegitimacy theme, the fortress theme, the reputation theme, and the lax policy theme. Choosing these themes the media constructed an image of asylum seekers which enter the country without true reasons, therefore they present a threat to the society as well as to its asylum and human rights policies.
1 aug 03 – Karina Horsti

Vis mig hvem dine kilder er….. Om selvjustits og moral i dansk dagbladsjournalistik
To historier - begge fra Washington Post som er kendt for sin liberale omgang med anonyme kilder - har trukket dybe spor gennem amerikansk journalistik. Den ene og den mest kendte i Danmark er historien om Woodward og Bernstein, der ved hjælp af en anonym kilde - "Deep Throat" - afslørede Watergate skandalen.
1 aug 03 – Charlotte Wien

Avisnyheders narrative fundament
Den omvendte pyramide eller nyhedstrekanten står ofte for skud, når dagens avisjournalistik debatteres.
1 aug 03 – Ebbe Grunwald

Citat på första sidan Om värderingar och tillskrivning av skuld i nyheter
Nyheter förmedlar inte bara information om saker som har hänt. Utöver den rapporterande funktionen har nyheterna också en moralisk funktion: att värdera och tolka det skedda och därmed dra gränser mellan bra och dåligt, rätt och fel, gott och ont. Eftersom nyhetsrapporteringen vanligtvis gör anspråk på att förhålla sig neutral i förhållande till presenterad information, är journalisterna starkt beroende av utomstående källor och deras utsagor. Genom att pendla mellan och fläta samman journalisternas faktabeskrivningar och källornas värderingar bidrar nyheterna till att forma vår moraliska verklighet (se Nylund 2001:93).
1 aug 03 – Mats Nylund

Publicistiska bokslut
I dag skäms jag. När vi vid årsskiftet gick ut med våra tio nyårslöften visste vi att vi var för dåliga på att bereda plats för kvinnor i spalterna. Därför lovade vi också att bidra till en mer jämställd tidning. Men vi anade inte att det skulle vara så illa. När vi i dag redovisar resultat från vårt publicistiska bokslut tvingas jag konstatera att bara 19 procent av dem som medverkar i Piteå-Tidningen är kvinnor. Det är uselt och det är skamligt. Ambitionen är tydlig. Vi vägrar acceptera ett samhälle som inte bygger på jämställdhet, därför ska vi inte heller göra en tidning som inte ger plats för kvinnorna. Vi måste bli bättre.1
1 aug 03 – Ingela Wadbring

Narrative Machines, or, from 'Bottom to Top' Early Discourses on the Novel and Film
There is a certain tendency in the contemporary historiography of early film studies to construe modernity as a model for the textual analysis of specific, isolated moments in film history. Furthermore, film history - and other media histories - is usually studied and written within the academic boundaries of different departments. We are given the history of media according to media and communications, film studies, art history, literature and so on. Very seldom are we offered a perspective founded on an interdisciplinary or comparative approach.
1 aug 03 – John Sundholm

Recension: Ulrika Sjögren - Screen Rites: A Study of Swedish Young People's Use and Meaning-Making of Screen-Based Media in Everyday Life
Forskningen om barn och medier är ett viktigt fält som tyvärr ofta får en undanskymd plats i undervisningen och i den allmänna diskussionen om medievetenskapen som ämne. Detta trots att det är ett fält som röner stort intresse från viktiga sociala institutioner som skola och omsorg och likaså från vanliga medborgare. En förklaring är marginaliseringen av barn och barnfenomen i samhället och i medieforskningen. Forskningen är idag mycket mer upptagen av att studera makt och samhällets makteliter än av att studera de maktlösa. I samhällets makthierarki befinner sig barnen längst ner. Att det ofta är kvinnor som har intresserat sig för frågor om barn och medier bidrar sannolikt också till forskningsfältets undanskymda roll.
1 aug 03 – Birgitta Höijer

Signaturerna Bang, Maud och Attis avhandlas
Kristina Lundgrens avhandling Solister i mångfalden handlar om journalisterna Barbro Alving, Maud Adlercreutz och Astrid Ljungström, med utgångspunkt i 1930-talets svenska tidningsvärld.
1 aug 03 – Henrika Zilliakus-Tikkanen

Reporänta sänks till rekordlåga 2,75 procent
Riksbankens reporänta sänktes den 9 juli med 0,25 procentenheter, till 2,75 procent. Beslutet motiveras med att risken för stigande inflation är liten. Reporäntan som infördes som styrränta 1994 har aldrig varit lägre.
4 jul 03 – Riksbanken: Inflationsrapport 2003-07-04

Argumenten för och emot EMU
De bästa ja-argumenten och nej-argumenten för ett deltagande i valutaunionen redovisas utförligt i Torsten Sverenius intervjubok med tolv framträdande EMU-debattörer.
24 jun 03 – Sverenius, Torsten: Krona eller euro

EMU-anhängare: Räntepolitiken är inte allt
Tio ekonomer, och ja-sägare i EMU-debatten, anser att konsekvenserna av att Sverige måste ge upp sin räntepolitik vid en övergång till euron har överdrivits i den svenska EMU-debatten.
24 jun 03 – Jakobsson, Ulf (red): Därför euron

Nej-sidan leder med 44 mot 33 procent
Om det vore EMU-omröstning idag skulle 44 procent rösta nej till EMU. 33 procent skulle rösta ja. 24 procent vet inte hur de skulle rösta. Detta enligt Statistiska centralbyråns stora maj-enkät.
24 jun 03 – SCB: SCB-undersökning 2003-06-17

Konventet vill ge mer makt till EU
EU-konventets förslag till EU-konstitution är nu klar. Den ger EU mer makt på medlemsländernas bekostnad – ländernas vetorätt ska bara gälla utrikes-, försvars- och skattefrågor.
24 jun 03 – EU: EU-konventets förslag till ny konstitution, EU: Ordförandeskapets slutsatser från toppmötet i Thessaloniki, 20 juni 2003

Bilder från CSA:s första tid
Bildmaterialet har använts i enlighet med upphovsrättslagen 22§ om citaträtt i vetenskaplig eller kritisk framställning.
13 jun 03 – Socialvetenskaplig tidskrift nr 2 2003

CSA och socialpolitiken kring sekelskiftet 1900
Fattigdom, bostadsbrist och sjuklighet var några av de sociala problem som utmärkte tiden kring sekelskiftet 1900. Genom bildandet av Centralförbundet för socialt arbete samlades tidens sociala reformivrare i en gemensam strävan att utveckla det sociala arbetet och påverka den allmänna socialpolitiken.
13 jun 03 – Roger Qvarsell

De sociala kartläggarna och hemlöshetsfrågan
I beskrivningar av svensk välfärd under de senaste hundra åren finns det skäl att uppmärksamma hemlöshetsfrågan. I folkhemsbygget blev hemmet en symbol för det goda livet, och de hemlösas situation har ofta ansetts kunna tydliggöra luckor i välfärdens utveckling. I artikeln ges exempel på hur svensk hemlöshet har beskrivits på fattig-respektive välfärdssamhällets tid.
13 jun 03 – Hans Swärd

Folkpension och åldringsvård – om svensk socialpolitik 1903-1950
Offentlig socialpolitik för åldringar i Sverige tillhörde den kommunala fattigvården i början av 1900-talet. Efter andra världskriget hade socialpolitiken blivit generell med folkpension och ålderdomshem. Vägen dit kan förstås med hänvisning till förändringar i och av Sveriges agrara struktur, ett ofta förbisett perspektiv.
13 jun 03 – Per Gunnar Edebalk

Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården
Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Hur har dessa faktorer behandlats i officiella texter om barnavård under 1900talet och hur framstår de i offentlig statistik?
13 jun 03 – Tommy Lundström & Marie Sallnäs

Kunskapens värde och samhällets behov
Socialt arbete som begrep användes ursprungligen vid förra seklet 1900 i samband med att Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades. Utbildningen av socialarbetare kom snabbt igång genom CSA:s initiativ, och grunden lades för en ny yrkesgrupp. Men det tog 70 år att få forskning i direkt anslutning till utbildningen. Under århundradet har olika dimensioner adderats till innebörden av socialt arbete. De är uttryck för såväl specifika kunskapsintressen som samhälleliga behov.
13 jun 03 – Margareta Bäck-Wiklund

Kvinnor och socialt arbete vid övergången från filantropi till profession
Professionaliseringen av socialt arbete inleddes vid tiden kring det förra sekelskiftet. Artikeln skildrar ett kapitel i denna historia. I blickpunkten står tre kvinnors samfällda aktiviteter i stugrörelsen, på hemgårdarna, vid etableringen av socialt arbete i industrin samt i arbetet med en ny fackutbildning för socialt arbete. Förbindelserna mellan ideella och professionella aktiviteter är påfallande.
13 jun 03 – Anna-Karin Kollind

Svensk välfärdsforskning
I artikeln behandlas svensk välfärdsforskning under hundra år. Författaren tar sin utgångspunkt i emigrationsutredningen i början av 1900-talet och följer utvecklingen fram till dagens kontinuerliga välfärdsmätningar.
13 jun 03 – Robert Erikson

Varför får folk socialbidrag? Analys av socialbidragstagandets bestämningsfaktorer
Socialbidraget utgör en sista försörjningsutpost och dess omfattning är en indikator på övriga försörjningssystems tillkortakommande. Syftet är här att öka kunskapen om de faktorer som leder till bidragstagande samt i vilken grad dessa har förändrats mellan 1980-och 1990-talet. Framförallt är det arbetslösheten och i viss mån förekomsten av låga inkomster som skiljer de två årtiondena åt.
13 jun 03 – Björn Halleröd

Världens alla konflikter är synliga i Botkyrka
I tre år genomkorsade Karl Erik Lagerlöf invandrarkommunen Botkyrka i tid och rum. Hans dagboksanteckningar har nu blivit bok. Den är ett spännande formexperiment, som blandar egna funderingar, intervjuer, kulturhistoriska berättelser från Botkyrka och de länder som invånarna kommer ifrån.
10 jun 03 – Lagerlöf, Karl-Erik: I dagens lågor

Sovjet spökade i den svenska vänstern
Oktoberrevolutionen och Sovjet ansågs vara något ociviliserat främmande i den europeiska kulturen. Bolsjevikerna var barbarer, ”de bottenokunnigaste” skrev Gustaf Möller i Tiden. De rasistiska tillmälena speglade den rådande tankeströmningen i Europa.
10 jun 03 – Blomqvist, Håkan och Ekdahl, Lars: Kommunismen – hot och löfte

Pojkfotbollens bög- och kärringsnack
I Sverige spelar nästan varannan pojke fotboll. Familjer planerar sin tid efter träningar, matcher och turneringar i förvissning om att barnen ägnar sig åt något meningsfullt, kul och nyttigt. Men vad är det som egentligen utspelas på planen, i omklädningsrum och på turneringar?
10 jun 03 – Fundberg, Jesper: Kom igen gubbar!

Nytt biståndsmål men ingen tidtabell för 1%-målet
Regeringen föreslår att det svenska u-landsbiståndet ska styras av ett enda mål: ”Det ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling”. Fokus ska ligga på fattiga människor och länder.
10 jun 03 – Prop 2002/2003:122

Reporäntan sänks till 3,0 procent
Den svenska Riksbanken sänkte reporäntan med 0,5 procentenheter, från 3,5 procent till 3,0 procent den 6 juni, vilket var en ganska kraftig sänkning med tanke på att räntan sänktes med 0,25 procentenheter för knappt två månader sedan.
10 jun 03 – Riksbankens inflationsrapport 6 juni 2003

Hur enskilda yttranden blir stora politiska nyheter En studie av nyhetsproduktion och politikens villkor i mediesamhället
Det tillhör politikens villkor i mediesamhället att ett enda (misslyckat) yttrande framför journalisternas kameror kan bli till en större nyhet än vilka politiska beslut, handlingsprogram och reformer som helst. Det tillhör politikens särskilda sårbarhet att yttranden som inte är avsedda att bli viktiga politiska händelser, ändå kan bli det (jfr Thompson 1995). Vem minns inte näringsminister Björn Rosengrens yttrande "Norrmännen är egentligen den sista sovjetstaten"?
1 maj 03 – Mats Ekström

Promises of a Healthier Future Medical Genetics on Finnish Television News 1987-2000
In the mass media, medical genetics is often represented in terms of great promises of a healthier, and therefore, 'better' future for the humankind. The public representations of genetics suggest a view where locating genes for cancer, cardio-vascular diseases, or certain behavioral characteristics, will lead to better cure for diseases. On television, the metaphors of medical genetics 'conquering the unknown' and genes as 'keys' or 'secrets of life' are backed by visual images of scientists in white lab coats conducting experiments in the laboratory with highly technical equipments. The metaphors and visual images derive from the collective imagery of medical genetics, and reconstruct this imagery over and over again (Van Dijck, 1998).
1 maj 03 – Iina Hellsten

Catching the 'wired voters'? Campaigning on the Internet
By the end of the 20th century, the political parties in most modern western democracies were faced with a set of common dilemmas. As the floating voter became more of a rule than an exception, the parties - at different points of time in different countries - were forced to develop 'catch-all' strategies designed to attract voters from outside their core constituency (e.g. Bowler & Farrell, 1992; Karvonen & Rappe, 1991; Swanson & Mancini, 1996). During the same period, in Western Europe, the party organizations began to lose what strength they had left (e.g. Djupsund & Svåsand, 1990; Katz & Mair, 1994; Mair & van Biezen, 2001). This was clearly indicated by the fact that the number of party members dropped. Another important trait of development was that the parties began to lose control within the media sector (e.g. Humphreys, 1996; McQuail & Siune, 1998; Swanson & Mancini, 1996). First the amount of newspapers owned or controlled by political parties, or organizations closely linked to them, e.g. trade unions, was reduced to close to nothing by the end of the 1990s. The printed part of mass communication came to be dominated by autonomous newspapers that functioned on a clearly commercial basis. From the late 1980s onwards, the broadcasted media also lived through turmoil. The era where the national television networks were owned, or at least highly controlled by the state, and hence indirectly by the parties, came to an end and commercial networks all over Europe were allowed to enter the scene.
1 maj 03 – Göran Djupsund & Tom Carlson

Følelser og en god sladderstund Nuancer i dansk journalistik om de kendte
Journalistik om de kendte og de kongelige er enormt populær i Danmark. De fire danske billedugeblade, som fokuserer på nyt om de kendte og kongelige, havde i år 2001 2,4 millioner læsere tilsammen hver uge.1 Kongestoffet især fylder også meget i andre medier og på public service tv. Da Norges kronprins Haakon giftede sig med den borgerlige Mette-Marit i august 2001 blev brylluppet dækket i 5-6 timer lange transmissioner på begge de to danske public service tv-stationer, og hele 2,6 millioner danskere fulgte begivenhederne i Oslo mod kun 1,8 millioner nordmænd.2 Interessen for de mennesker, der bliver offentlige personer gennem reality-shows som Robinson Ekspeditionen og Big Brother, er også stor. I foråret 2001 bragte de danske aviser og ugeblade 969 artikler alene om Big Brother.3
1 maj 03 – Kirsten Sparre

Om journalistikken i den akademiske republik
".... the project of journalism education across the English-speaking world has not produced a professional discipline of great prestige and the field does not possess the levels of legitimacy marking schools of law, medicine, engineering, or even business"1
1 maj 03 – Jørn Henrik Petersen

"The Best Cinema System in the World" The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives
In the Norwegian context, for many years one could hear slogans like "Norway has the best cinema system in the world" and "We can see more and better films on the Norwegian cinema screens". However, we lack a substantiation of such and similar claims about the uniqueness of the municipal cinemas in Norway.
1 maj 03 – Dag Asbjørnsen & Ove Solum

Kommunikasjon, IKT, medier (KIM) Innstilling om et forskningsprogram fra et utvalg nedsatt av Området for Kultur og samfunn, Norges forskningsråd
Planutvalget for programsatsingen 'Kommunikasjon, IKT, medier' (KIM) la den 6 mai. 2002 frem sin innstilling.
1 maj 03 – Knut Lundby, Kristin Braa, Kirsten Drotner, Trine Syvertsen, Bjørn Sørenssen, Jostein Håøy

Intressanta tendenser i ny litteratur Om MKVs plats i forskningen om nya medier
Lievrouw, L. & S. Livingstone (red.) (2002) The Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs. Sage. Ilshammar, L. (2002) Offentlighetens nya rum - Teknik och politik i Sverige 1969-1999. Avhandling. Örebro universitet. Willim, R. (2002) Framtid.nu: Flyt och friktion i ett snabbt företag. Avhandling. Brutus Östlings bokförlag Symposion. Webster, F. (2002) Theories of the Information Society. Andra upplagan. Routledge.
1 maj 03 – Tobias Olsson

Recension: Bo Reimer - Uppspel. Den svenska TV-sportens historia
Bo Reimer præsenterer med bogen Uppspel. Den svenska TV-sportens historia sit bidrag til det store ambitiøse svenske mediehistoriske projekt, hvor man har sat sig for at belyse de svenske ætermediers fremkomst og udvikling frem til monopolbruddet. Uppspel. Den svenska TV-sportens historia er således den 18. udgivelse fra projektet, men udvider perspektivet idet bogen behandler perioden helt frem til dækningen af Olympiske Lege i Sydney i efteråret 2000. Titlen til trods fastholder bogen dog i kapitlet om perioden efter monopolbruddet projektets oprindelige fokus på SVT og berører kun de nye konkurrenters bidrag til udvikling af TV-sporten i begrænset omfang.
1 maj 03 – Kirsten Frandsen

Recension: Niels Brügger & Søren Kolstrup - Media History: Theories Methods Analysis
1990-talet avsatte stora mediehistoriska verk i samtliga nordiska länder. Dagspressens, radions och televisionens framväxt har systematiserats och tolkats. När man ser de många digra volymerna ligger tanken ibland nära till hands att historieskrivningen nu är färdig. Nu vet vi, för att ta några exempel, när den partipolitiska pressen slog igenom eller hur ljudradions nyhetssändningar växte fram - och vi kan därmed lägga historien till handlingarna och på nytt ägna oss åt nutid och nyskapande, för att anknyta till Friedrich Nietzsches kritik av historieskrivandet.1
1 maj 03 – Lennart Weibull

Recension: Tom Moring & Andrea Nordqvist (red) - Svenska Medier i Finland
Svenskspråkiga medier levererar kontinuerligt nyheter, reportage, kommentarer och underhållning till cirka nio miljoner människor, varav de allra flesta bor i Sverige, eller är svenskar i förskingringen. Men en betydande minoritet på cirka 300 000 svensktalande mediekonsumenter finns i Finland, där de har ett förbluffande rikt medieutbud på sitt eget modersmål.
1 maj 03 – Tomas Andersson Odén

Självmordet som vapen
Den som väljer döden framför underkastelsen går inte att besegra med enbart militära medel. Därför måste kampen mot terrorismen anta en ny väg. Det skriver författaren och journalisten Christoph Reuter i boken Med livet som vapen.
29 apr 03 – Reuter, Christoph: Med livet som vapen

USA:s olja sinar
USA:s krig mot Irak började med att Saddam skulle avväpnas. Så skiftade perspektivet och Saddam skulle störtas. Nu är målet att demokrati i Irak och hela mellanöstern ska upprättas. Oljan har aldrig varit något uttalat motiv.
29 apr 03 – Framtider nr 1/2003, BP statistical review of world energy 2002 – workbook

Förenings-Sverige passiviseras
Ett stort och aktivt föreningsliv anses vara en tillgång för samhället och demokratin. I en ny Scb-undersökning visas att många föreningar tappar medlemmar och att aktiviteten i föreningarna minskar. Eldsjälarna har blivit färre och postgiromedlemmarna fler.
29 apr 03 – SCB: Föreningslivet i Sverige

EU:s utvidgning skapar problem
EU:s östutvidgning är felaktigt motiverad, den sker för snabbt och i fel ordning. Sättet att utvidga EU främjar varken demokrati eller ekonomisk tillväxt. Det hävdar Kristian Gerner i en antologi om EU:s framtid.
29 apr 03 – Gustavsson, Sverker m.fl.: Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen

Rektorns jobb är hopplöst
Skolans rektorer har fått nya uppgifter under 1990-talet. Idag ska en rektor vara skolans pedagogiska ledargestalt. Dessutom ska rektorn ta sig tid att möta elever och föräldrar, ta ansvar för ekonomi, administration och undervisningens kvalitet.
29 apr 03 – Dir 2003:36

Ädelreformen utvärderas
Ädelreformen, som genomfördes 1992, förändrade landstingets och kommunens uppgifter. Reformen ska nu utvärderas.
29 apr 03 – Dir 2003:40

Sjukvårdsregister behöver lag
Inom sjukvården finns mängder med register där myndigheterna lagrar information om enskilda medborgare och deras diagnoser, prognoser etcetera. Vad som sparas och hur registren används är av stor betydelse för den enskilde men också av allmänt intresse, till exempel för den medicinska forskningen.
29 apr 03 – Dir 2003:42

Etiknämnder ska bildas
En särskild utredare ska förbereda bildandet av sex regionala etiknämnder och en central. Nämnderna ska pröva etiska frågeställningar inom forskningen.
29 apr 03 – Dir 2003:43

Chaufförernas arbetstid EU-anpassas
Den svenska lagstiftningen för fordonsförares arbetstid, jourtid, vilotid, övertid etcetera ska EU-anpassas. En utredare har fått i uppdrag att föreslå förändringar i svensk lag. Utredaren ska vara klar den 1 december 2003.
29 apr 03 – Dir 2003:44

Lantmäteriutredning får mer tid
Den utredning som har till uppgift att granska lantmäteriverksamheten skulle presentera ett delbetänkande i maj i år, och ett slutbetänkande i september. På utredningens begäran ska något delbetänkande inte avlämnas, det ska räcka med ett slutbetänkande där alla frågor redovisas.
29 apr 03 – Dir 2003:47

Digital radioutredning får mer tid
Digitalradion har inte blivit någon succé. Försöksverksamheten har blivit mycket dyr och någon publik att tala om finns inte - det finns bara några hundra mottagare i landet.
29 apr 03 – Dir 2003:48

Verksförordningsöversyn får mer tid
Den utredning som ser över verksförordningen behöver mer tid på sig och får därför fortsätta fram till den 1 november 2003.
29 apr 03 – Dir 2003:50

Exploatering av barn kartläggs
Under ett års tid har en arbetsgrupp samlat in fakta om sexuell exploatering av barn. Arbetsgruppens inventering ska fullföljas av en särskild utredare som ska vara klar senast den 31 maj 2004.
29 apr 03 – Dir 2003:54

Finansplanen: goda tider dröjer
Lågkonjunkturen och de höga sjuktalen sätter sin prägel på vårens finansplan. Regeringen räknar med svag tillväxt och underskott i statens budget i år. Besparingsförslagen i budgeten motiveras med de höga kostnaderna för sjukersättningen.
17 apr 03 – Prop 2002/2003:100

Den politiska debatten har kommit i otakt
På undanskymd plats i vårpropositionen kan man läsa att det blir snålbudgetar även 2005 och 2006. Utgiftstaket föreslås nämligen öka långsammare än BNP.
17 apr 03 – Prop 2002/2003:100

Ont om pengar i kommunerna
Kommun- och landstingssektorn går back de kommande åren trots att många kommuner och landsting höjer skatten i år.
17 apr 03 – Kommunförbundet: Kommunernas ekonomiska läge – april 2003

Äldreomsorgen behöver anställa 220 000
Äldreomsorgen har blivit dyrare. Men trots att mer pengar satsas på omsorgen kvarstår bristerna i vården. Det saknas till exempel läkare och annan personal på sjukhemmen, patientinflytandet är svagt och vården av psykiskt och reumatiskt sjuka är eftersatt.
9 apr 03 – Skriv 2002/2003:30

Asylsökande gömmer sina pass
Förra året sökte 33 000 människor asyl i Sverige. Så många som 88 procent saknade pass. Några visade upp andra ID-handlingar, men 70 procent saknade godtagbar identifikation.
9 apr 03 – SOU 2003:25

De flesta asylsökande får nej
Antalet människor som söker asyl i Sverige ökar. Men antalet som får stanna minskar. Förra året sa de svenska myndigheterna nej till 75 procent av de asylsökande.
9 apr 03 – Skriv 2002/2003:28

Flyktingutredningen som dröjde
Ibland kritiseras de statliga utredningarnas korta utredningstider – kvaliteten blir lidande. Det motsatta borde kanske också kritiseras. För ett år sedan tillsattes en utredning om homosexuella flyktingars behov av skydd. Men utredningsarbetet kom inte igång.
9 apr 03 – Dir 2003:7

Tveksamma politiska tillsättningar
Frågan om tillsättningar av generaldirektörer och landshövdingar är en ständig stridsfråga, inte minst i media. Har den mest lämpade fått jobbet eller är utnämningen ett tack för lång och trogen politisk tjänst?
9 apr 03 – Ds 2003:7

Tråkig matematik lockar inte begåvade tjejer
Svenska elevers intresse för matematikämnet måste öka, anser regeringen. Pedagogiken behöver förnyas och elevernas prestationer höjas. Begåvade flickor bör lockas att läsa matematik.
9 apr 03 – Dir 2003:8

Kan reklamen hjälpa homosexuella?
Kan kommersiella krafter, med reklam som tydligt exempel, gynna frigörelsen av homosexuella i samhället?
9 apr 03 – Jens Liljestrand: Made in Pride

Så minns en ambassadör den svenska Indokinapolitiken
Vietnam och resten av ”Indokina” nämns nuförtiden inte mycket i debatten. Någon gång kommer Pol Pot-regimen på tal och spåren av dess grymheter förskräcker. Annat var det på sextiotalet.
9 apr 03 – Björk, Kaj: Vägen till Indokina

Statsbidrag ska stärka patientens ställning
I december kom staten och landstingen överens om hur 195 miljoner bidragskronor ska fördelas under 2003. Det största bidraget syftar till att stärka patientens ställning.
9 apr 03 – Skriv 2002/2003:51

Plan- och byggfrågor överklagas till domstol
Plan- och byggfrågor ska inte kunna överklagas till regeringen. Det är bättre att de allmänna förvaltningsdomstolarna tar hand om ärenden som rör marklov, bygglov och rivningslov anser regeringen i en proposition. Den nya instansordningen föreslås träda ikraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:27

Adeln förlorar status
Adelns privilegier har upphört men adeln har fortfarande offentligrättslig status. I en flerpartimotion för några år sedan påpekades att detta är otidsenligt och bör ändras. Regeringen har nu föreslagit att 1723 års privilegiebrev för ridderskapet och adeln upphävs (brevet saknar materiellt innehåll). Riddarhusordningen från 1866 som handlar om vilka som utgör adeln, hur adelsmöten går till, hur bänkarna i riddarhussalen ska vara numrerade etcetera bör också avskaffas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:34

Mindre justeringar i försäkringslag
I samband med att pensionssystemet ändrades uppstod en rad övergångsproblem. Bland annat behöves nya inkomstbegrepp, indexberäkningar måste göras på nya sätt och regler för hur man överklagar vissa beslut inom socialförsäkringen behöver anpassas till EU:s regler. I dessa och ytterligare några mindre frågor föreslår regeringen lagändringar som ska träda i kraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:61

Glesbygdsverket ska inordna sig
Glesbygdsverket som ligger i Östersund driver sin egen glesbygdspolitik och ägnar sig åt kampanjer och lobbyverksamhet. Det sker inte utan framgång, men det är inte riktigt vad som förväntas av ett statligt verk.
4 apr 03 – SOU 2003:29

Sociala nedskärningar i statsbudgeten
Internationell lågkonjunktur, dålig svensk tillväxt, och ökade kostnader för sjukskrivningarna. Det är huvudförklaringen till att regeringen anser sig behöva spara tio miljarder kronor i år. En budgetuppgörelse med vänsterpartiet och miljöpartiet är nu klar.
2 apr 03 – Ramuppgörelse inför den ekonomiska vårpropositionen, Prop 2002/2003:100

Bo Lundgren avgår i höst
Bo Lundgren avgår som partiledare vid den moderata partistämman i oktober. Vid en presskonferens förklarade han sitt avgångsbeslut dels med att han vill få stopp på de destruktiva persondiskussionerna som lamslår partiet, dels med att han tror att avgångsbeslutet är bra för EMU-kampanjen.
2 apr 03

USA:s bombangrepp kritiserades i riksdagen
USA:s bombangrepp mot Bagdad påbörjades natten till den 20 mars. Samma dag kommenterades kriget i riksdagen. Fem av partiledarna kritiserade USA. Moderaterna och folkpartiet intog en annan position.
21 mar 03 – Riksdagsdebatt

Sjuk på deltid bör vara norm
Läkarna bör oftare sjukskriva på deltid, istället för på heltid. Men det går inte att införa regler som tvingar läkarna att deltidssjukskriva, anser regeringen.
21 mar 03 – Prop 2002/2003:89

Digital-teve införs i oktober 2007
Digital teve till alla, det är regeringens linje. Det betyder fler kanaler, mer reklam i de svenska hemmen och viss kontroll av sändningarna. Dagens analoga sändningar ska upphöra i oktober 2007. Då måste alla ha skaffat sig ny utrustning – annars blir det svart i rutan.
20 mar 03 – Prop 2002/2003:72

Reporäntan sänks till 3,5 procent
Riksbanken sänkte reporäntan från 3,75 till 3,50 procent den 19 mars. Sänkningen motiveras med att det inte finns någon risk för stigande inflation. I riksbankens huvudscenario stiger konsumentpriserna med 2 procent i år och 1,7 procent nästa år.
20 mar 03 – Riksbankens inflationsrapport 19 mars 2003

Orättvis konkurrens – det stora utvecklingshindret
1 miljard människor tvingas klara sig på 1 dollar om dagen. Denna fattigdom kan bara brytas om människorna kommer i produktivt arbete, vilket kräver rättvis konkurrens. Idag är den orättvis.
20 mar 03 – de Vylder, Stefan: Utvecklingens drivkrafter

Lyckopiller mot allt fler sjukdomar
Prozak, Cipramil, Fontex, Tryptizol. Eller lyckopiller, som de lite slarvigt brukar kallas. En halv miljon svenskar äter dem. Men hjälper de eller döljer de bara mänskliga problem?
20 mar 03 – Grip, Lars (red): Medicin mot livet

Tvångsvård avhåller inte narkomanen från att börja om
Trots dyra satsningar mot narkotika växer antalet narkomaner i de svenska städerna. Tvångsvård är samhällets mest omdebatterade åtgärd i försök att få bukt med problemet. Rör det sig om behandling eller enbart förvaring?
20 mar 03 – Palmblad, Eva och Svensson, Bengt: Knarkare och plitar

Offentlighetsutredning får mer tid
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT får sin utredningstid förlängd till den 31 december 2003.
20 mar 03

Sammanslagna tingsrätter minskar antalet domare
Regeringen vill minska antalet tingsrätter. Motivet sägs vara att skapa mer kompetenta domstolar med specialiserade domare. Men den enda säkra slutsatsen i Anders Erikssons utvärdering är att antalet domare också minskar.
20 mar 03 – SOU 2003:5

Smittskyddet behöver stärkas
Smittkoppsvirus, mjältbrand, pest och harpest skulle kunna odlas och användas som biologiska stridsmedel. Efter den 11 september har rädslan för denna typ av hot ökat.
20 mar 03 – Dir 2003:12

Förlängd tid för patentutredning
Den utredning som har till uppgift att utreda hur Sverige ska ställa sig till några patenträttsliga konventioner får sin utredningstid förlängd till den 1 juli 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:15

Hur många unga går och drar?
Det finns en grupp unga som varken studerar, arbetar eller söker jobb. Vad gör dessa unga människor egentligen? Myndigheterna vet inte och därför måste saken utredas.
20 mar 03 – Dir 2003:19

Förlängd tid för teveavgiftsutredningen
Den utredning som har till uppgift att föreslå lagändringar som berör koncessionsavgiften för teve och radio får sin utredningstid förlängd till den 30 april 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:20

Flyktingmottagningens kostnader granskas
Kommunernas kostnader och statens ersättningar för mottagande och introduktion av flyktingar ska analyseras.
20 mar 03 – Dir 2003:9

Utredning om barnflyktingar ska vara klar i juni
Den utredare som ska analysera det rättsliga skyddet för flyktingbarn som kommer hit utan sina föräldrar (så kallade ensamkommande barn) ska vara klar med sin rapport den 30 juni 2003. Sedan ska utredaren fortsätta sitt utredningsuppdrag som handlar om förmyndare, gode män och förvaltare.
20 mar 03 – Dir 2003:23

Förlängd tid för hundutredning
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om problem med hundar i samhället får sin utredningstid förlängd till den 1 juni 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:25

Förlängd utredningstid för offentlighetsutredning
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT får sin utredningstid förlängd till den 31 december 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:24

Förlängd utredningstid för Sfi-utredare
Chefen för Utbildningsdepartementet tillsatte en särskilt utredare för att se över utbildningen i svenska språket för invandrare i juni förra året. Denna skulle ha redovisat sitt uppdrag senast i slutet av mars i år, men har nu fått uppskov. Slutbetänkandet skall i stället läggas fram senast den 1 september 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:3

Studenter med barn behöver bättre stöd
Den studiesociala utredningen får sitt uppdrag vidgat. Utredningen ska också analysera den ekonomiska situationen för studerande med barn.
20 mar 03 – Dir 2003:13

Informationssäkerheten ska stärkas
Regeringen vill stärka informationssäkerheten i samhället. En utredning som ska utvärdera signalskyddet tillsattes i höstas. Nu får utredaren i uppgift att också föreslå hur den nationella strategin för informationssäkerhet ska se ut.
20 mar 03 – Dir 2003:29

Strid om vinklad EMU-valsedel
Ja-partierna har vinklat röstsedelns fråga i egen favör. Det anser miljöpartiet och vänsterpartiet som vill att frågan ställs så här: ”Anser du att Sverige skall gå med i valutaunionen EMU och ersätta kronan med euron som valuta?”
14 mar 03 – FiU 2002/2003:24

Nej till gräddfiler i vården
"Vård ska fördelas efter behov och inte efter betalningsförmåga. Det får inte finnas gräddfiler i den offentligt finansierade vården."
10 mar 03 – SOU 2003:23

Dyster arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten ligger nu över fyra procent och den ökar. Bland invandrarna är siffran tio procent. Därför bör arbetsförmedlarna utveckla nya metoder som hjälper invandrare att få jobb, anser regeringen. De som är långtidsarbetslösa behöver också bättre stöd.
10 mar 03 – Prop 2002/2003:44

Grupp 8 präglade sjuttiotalets kvinnokamp
Sjuttiotalet var kvinnokampens årtionde. Mycket hände: Hemmafruarna försvann. Kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden, och in i politiken. Daghemmen byggdes ut. Preventivmedel och fri abort. Sexuell frigörelse...
8 mar 03 – Thorgren, Gunilla: Grupp 8 och jag

Sol, vind och vatten ska kvoteras
Sedan sjuttiotalet har det varit ett politiskt mål att öka produktionen av förnyelsebar energi - men inte mycket har hänt. Nu försöker regeringen skapa en marknad för grön el: kvotplikter, pliktavgifter och elcertifikat ska öka efterfrågan på grön el.
8 mar 03 – Prop 2002/2003:40

Ny lag mot terrorism
För att genomföra EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism införs från och med 1 juli 2003 en ny lag om straff för terroristbrott.
8 mar 03 – Prop 2002/2003:38

Utökad anmälningsplikt när barn far illa
Socialtjänsten har på senare år fått ta sig an allt fler barn och ungdomar. För att stärka skyddet för utsatta barn vill regeringen nu skärpa lagstiftningen och bland annat ge socialtjänsten ökade befogenheter.
8 mar 03 – Prop 2002/2003:53

Ett latinamerikanskt perspektiv på politiken
"De stormakter som styr världen utövar terrorism, ostraffat och hämningslöst. Deras brott leder inte till elektriska stolen utan till maktens tron, och maktens brott är alla andra brotts moder."
8 mar 03 – Galeano, Eduardo: Bakvända världen

Bokpriserna sjönk med 12,7 procent
Nästan hela skattesänkningen på böcker kom bokköparna till godo under 2002. Den 1 januari förra året sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent och under året var inflationen 2 procent. Bokpriserna borde därmed sjunka med 13,5 procent - de sjönk i genomsnitt med 12,7 procent.
8 mar 03 – SOU 2003:8

Trög kamp för hållbar utveckling
Besluten från FN:s möte om hållbar utveckling är i många fall otillräckliga i kampen mot miljöförstöring och fattigdom. Det hävdar regeringen i skrivelsen Johannesburg – FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling.
24 feb 03 – Skriv 2002/2003:29

Forskning får nya etikkommitéer
Dagens granskning av forskning i etikkommittéer saknar stöd i lagstiftningen. Därför vill regeringen införa en ny lag om etikprövning av forskning.
24 feb 03 – Prop 2002/2003:50

Olycksrisk för barn beror på samhällsklass
Barn och ungdomars sociala tillhörighet spelar roll för hur stor risk de löper att skada sig. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto färre olyckor råkar barnen ut för.
24 feb 03 – SOU 2002:68, SOU 2002:99

Livet efter dot.com-döden
Den nya ekonomin är inte död, om någon nu trodde det. För trots att dot.com-bubblan har spruckit är vi bara i början av den stora ekonomiska och samhälleliga omformning som Internet kan komma innebära.
24 feb 03 – Litan, Robert E och Alice M Rivlin: Bortom dot.com-företagen

All EU-makt är överlåten makt
All makt som EU har är överlåten av medlemsstaterna. Det är grunden, deklarerade Göran Persson när han inför riksdagen gav sin syn på de frågor som EU:s framtidskonvent nu diskuterar.
21 feb 03 – Riksdagsdebatt, EU, Utkast till Artikel 1 - 16 (EU-fördrag)

Persson nöjd med toppmötet i Berlin
Vid det extra EU-toppmötet i Berlin enades stats- och regeringscheferna om ett uttalande i Irakfrågan. Den europeiska splittringen i synen på USA:s krigsplaner, mellan å ena sidan Storbritanniens och å andra sidan Tyskland och Frankrike, skyldes därmed.
21 feb 03 – Riksdagsdebatt, EU, Toppmötet i Berlin slutsatser

Ingen arbetarinvasion från öst
Inom EU befaras att nästa års EU-utvidgningen ska leda till en massinvasion av arbetare från kandidatländerna. Men regeringens utredare tror inte att der blir någon anstormning av arbetskraft till Sverige, men vissa skyddsregler föreslås ändå.
15 feb 03 – SOU 2002:116

Regeringen stödjer varje FN-linje
Den svenska regeringen stödjer FN-linjen oavsett vilket ställning säkerhetsrådet intar – krig eller inte krig mot Irak. Regeringen vill ge FN:s vapeninspektörer mer tid på sig, men sedan är det bara FN:s säkerhetsråd som har rätt att fatta beslut om våldsanvändning.
15 feb 03 – Riksdagsdebatt

Humor som vapen mot maktens män
Michael Moores påminner i sin nu aktuella tv-serie om en Gert Fylking med socialt patos. Men Moore vill inte bara sätta på politiker lösnäsa, han har ett bredare register än så.
15 feb 03 – Moore, Michel: Korkade vita män

Vad betyder hemmet för svensken?
Det är en bok om varför hemmet betyder, och länge har betytt, så mycket i Sverige skriver Per Svensson. Han börjar i sekelskiftets Skönhet för alla, och slutar i dagens bomässor för välfärdens vinnare.
15 feb 03 – Svensson, Per: Svenska hem

Jihad i amerikansk regi
Med hjälp av CIA och den pakistanska underrättelsetjänsten rekryterades närmare en kvarts miljon krigare att slåss mot den sovjetiska ockupationsmakten i Afghanistan under kalla kriget.
15 feb 03 – Cooley, John K.: Oheliga krig

Om barnperspektivet i barndomslitteraturen
Den här artikeln tar upp några aspekter av fiktionslitteraturens användande av ett barnperspektiv. .
1 feb 03 – Maj Asplund Carlsson

Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp
Begreppet barnperspektiv är mångtydigt. Det används som ett ideologiskt begrepp med stor retorisk kapacitet och det används i vetenskapliga sammanhang som ett metodologiskt begrepp. .
1 feb 03 – Gunilla Halldén

Om användning av videoinspelning i fältarbete
I den här artikeln diskuteras de möjligheter och begränsningar som videoinspelningar under fältarbete innebär för analyser av barns vardag ur barns perspektiv. .
1 feb 03 – Heikkilä, Mia och Sahlström, Fritjof

Om att bli dokumenterad
Det saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. .
1 feb 03 – Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman

Delaktighet som värdering och pedagogik
Syftet är att problematisera och diskutera barns rätt och möjlighet till delaktighet som ett grundläggande värde och som en pedagogisk fråga utifrån såväl forskning som pedagogisk praxis. .
1 feb 03 – Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan

Synen på barnen och utvecklingspsykologin
Denna artikel handlar om barnperspektivet från flera synvinklar. Huvudfrågan är om det det överhuvudtaget finns ett barnperspektiv i utvecklingspsykologin. .
1 feb 03 – Dion Sommer

Barns perspektiv och mänskliga rättigheter - Godhetsmaximering eller kunskapsbildning?
Barndom och barnkultur har under senare decennier kommit att intressera pedagogikforskare. .
1 feb 03 – Birgitta Qvarsell

Att närma sig barns perspektiv - Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv
Denna artikel behandlar vad barns perspektiv kan innebära i pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn.
1 feb 03 – Eva Johansson

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?
Denne artikel vil behandle børneperspektivet fra flere synsvinkler.
1 feb 03 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2003

Barnens inkomststandard under 90-talets djupa recession och den följande återhämtningen1
Vad har hänt med barnens inkomststandard under ett 90tal som i Sverige kännetecknas av först en kraftig arbetslöshetschock, nedskärningar i trygghetssystem och till sist återhämtning? Baserat på nya statistiska bearbetningar dras slutsatsen att nedgången i genomsnittlig inkomststandard var långvarig men inte unik för barnfamiljer.
1 feb 03 – Björn Gustafsson, Mats Johansson & Edward Palmer

Familjen i servicedemokratin - Ulla Lindström som familjeminister 1954-1966
Ulla Lindström var det tredje kvinnliga statsrådet i Sveriges historia och vår första familjeminister. Under hennes tid som statsråd åren 1954 till 1966 genomgick den svenska familjepolitiken en radikal förändring. Samhällets service till barnfamiljerna i form av ekonomiskt stöd ökade kraftigt och den stora utbygganden av barnomsorgen påbörjades. Enförsörjarfamiljen som norm ersattes av tvåförsörjarfamiljen. Artikeln fokuserar Ulla Lindström som familjepolitisk ideolog och den praktiska familjepolitik hon förde.
1 feb 03 – Mikael Sjögren

Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomi - sociala band modellen
I den här artikeln studeras skam och skamrelaterade känslor bland socialbidragstagare. Det görs i ljuset av den s.k. ekonomi-sociala band modellen som i sig fogar samman två vetenskapliga framställningar om skam. Den ekonomiska sidan beaktar den sida som knyter skam och skamrelaterade känslor till bl.a. fattigdom. Den sida som handlar om sociala band förbinder skam och skamrelaterade känslor med kvaliteten i de sociala relationerna.
1 feb 03 – Bengt Starrin, Marina Kalander Blomkvist & Staffan Janson

Gruppkultur som hinder och möjlighet för intervention vid samarbetssvårigheter. En studie av social omsorgs- och vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorg
Artikeln redovisar en studie av ett interventionsförsök för att förbättra samarbetet mellan social omsorgs- och vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen. Interventionen bestod av systematiska gruppdiskussioner med etiskt innehåll. I den delstudie som här redovisas visas att gruppkulturen påverkar möjligheterna att lyckas med interventionen. Detta resultat diskuteras i artikeln med hjälp av Wilfred Bions gruppteori.
1 feb 03 – Berith Westman, Marianne Forsgärde & Lennart Nygren

Vad vill Attac?
I Seattle, Göteborg och Genua möttes världens ekonomiska och politiska makthavare av våldsamma protester. Varje gång har Attac varit på plats.
1 feb 03 – Schumann, Harald och Christiane Grefe och Grefferath: Attac

Olyckor ska inte sänka bostadsbidraget
Ett barn som får ersättning för att det till exempel råkat ut för en bilolycka med påföljande invaliditet kan göra så att familjens bostadsbidrag minskas. Nu vill regeringen ändra på detta.
1 feb 03 – Prop 2002/2003:33

Är överstatliga beslut odemokratiska?
Det är en vanlig uppfattning att de överstatliga besluten i EU också är odemokratiska. EU 2004-kommittén, som är tillsatt av regeringen för att stimulera den svenska EU-debatten, har bett två demokratiexperter analysera det överstatliga beslutsfattandet.
1 feb 03 – SOU 2002:82

Fler ska slussas genom gymnasiet till högskolan
Mer utbildning till alla, det är utbildningspolitikens mål. Alla ska komma in på gymnasiets vanliga program, eller sektorer som de ska heta. Och fler ska fortsätta till högskolan.
1 feb 03 – SOU 2002:120

Gudrun Schyman avgår
I torsdags blev det känt att skattemyndigheten inte godkänner Gudrun Schymans deklaration för 2001 därför att hon felaktigt yrkat avdrag för flyg- och taxiresor, glöggfest med mera. Efter en intensiv debatt inom partiet och i medierna bestämde sig Gudrun Schyman i söndags för att avgå som partiordförande.
27 jan 03

Antalet doktorander ska fördubblas
Regeringen är av uppfattningen att formell akademisk utbildning är av strategisk betydelse för landet. Därför måste universiteten snabbt och effektivt utexaminera fler forskare.
27 jan 03 – Dir 2002:148

Skoldatanätet ska göra PR för EU-konventet
Den svenska kommittén för ett europeiskt skoldatanät har fått i uppdrag att medverka i ett EU-evenemang som heter "Vår i Europa" och som äger rum på nätet.
27 jan 03 – Dir 2002:167

Ska fogden och skattmasen gå ihop?
Regeringen vill slå ihop Riksskatteverket och de regionala skattemyndigheterna till en ny, rikstäckande skatteförvaltning. I denna skall kronofogdeverksamheten kanske inordnas - men är det lämpligt?
27 jan 03 – Dir 2002:142

Förskrivningsutredning får extra tid
Den utredare som ska analysera förskrivning och användning av läkemedel har fått mer tid på sig. Utredningstiden är förlängd till den sista maj 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:161

Pensionsberäkningar är krångliga
Den som går i pension får numera sin pension från många olika håll.
27 jan 03 – Dir 2002:159

Oljan förklarar USA:s krigsvilja
I boken Krigsplan Irak går den brittiske fredsforskaren Milan Rai igenom förutsättningarna för det kommande kriget mot Irak, eller snarare, han smular sönder argumenten för USA:s krig.
27 jan 03 – Rai, Milan: Krigsplan Irak, Riksdagsdebatt

Studiestödsutredningen får mer tid
Studiestödsutredningen som skulle har varit klar i december ska istället avlämna sitt betänkande den 14 februari 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:149

Radioanstaltsutredningen får mer tid
Den utredning som ska granska Försvarets radioanstalt får förlängd utredningstid och ska vara klar senast den 15 mars 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:152

Pälsdjursutredningen ska vara klar 1 oktober
Pälsdjursutredningen får förlängd utredningstid och ska vara klar den 1 oktober 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:154

Konkurrensrådet får fortsätta
Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor får fortsätta sitt arbete fram till den sista juni 2003 därför att det enligt regeringen fortfarande fyller en viktig uppgift.
27 jan 03 – Dir 2002:15

Forum för levande historia
En ny myndighet med namnet "Forum för levande historia" inrättades den 1 januari 2003. En särskild utredare har nu fått i uppdrag att göra upp en budget och en arbetsplan för myndigheten. Utredaren ska vara klar med sitt arbete senast den 31 maj.
27 jan 03 – Dir 2002:164

Vårens propositionslista 2003
Regeringen har nu presenterat listan med propositioner och skrivelser som ska lämnas till riksdagen under våren. Här är listan:
23 jan 03

Försäkringskassan fungerar illa
Statistiken visar att sjukskrivningarna ökar för sjätte året i rad. En lång rad undersökningar visar också att försäkringskassorna inte klarar av att göra sitt jobb. Centralstyrning är lösningen.
17 jan 03 – Dir 2002:166

UD offentliggör landrapporter på webben
De svenska ambassadernas rapporter om mänskliga rättigheter läggs ut på nätet. Syftet är att ge underlag för debatt, och i förlängningen att förmå världens länder att i högre grad respektera de mänskliga rättigheterna.
17 jan 03 – Utrikesdepartementet: Ambassadernas landrapporter om mänskliga rättigheter

Föreningar drabbas av momskrångel
En EU-anpassning av moms-lagstiftningen innebär att den lilla ideella föreningen måste redovisa och betala moms för försäljning av klubbmärken och för överskottet från föreningsfesten. Moms-krånglet ökar också för det lilla företaget.
17 jan 03 – SOU 2002:74

Kommun och landsting ska samarbeta
Tre stora reformer under nittiotalet – ädelreformen, handikappreformen och psykiatrireformen – har gjort ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting oklar. En lagändring är tänkt att underlätta samarbetet.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:20

Omöjligt att köpa stöldgods i god tro
Det ska inte längre vara möjligt att köpa stöldgods i god tro och att åtnjuta rätt till egendomen. Det betyder att den bestulne ska ha rätt att få tillbaka sin egendom och det utan att betala.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:17

Trupp med 45 man i Afghanistan
Sverige har en väpnad styrka i Afghanistan som uppgår till 45 man. Truppen ingår i den internationella säkerhetsstyrka som befinner sig i landet efter det att Talibanregimen föll hösten 2001. Regeringen vill att riksdagen godkänner att Sverige även fortsättningsvis ställer 45 man till säkerhetsstyrkans förfogande.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:21

Sveaskog tar över Skogsplantor AB
Det statliga företaget Skogsplantor AB som odlar skogsplantor har de senaste åren fått ekonomiska problem, vilket bland annat beror på minskad efterfrågan på skogsplant. Sedan 1998 gör företaget förluster.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:24

Narkotika brottslingar telefonavlyssnas ofta
I den årliga rapporten från regeringen till riksdagen framgår det att polisen under år 2001 fick tillstånd att telefonavlyssna i 414 fall. I 277 av fallen gällde det misstanke om grovt narkotikabrott. I sex fall handlade det om grova ekobrott.
9 jan 03 – Skriv 2002/2003:23

Så la Stenbeck ner Finanstidningen
Tidningar läggs vanligtvis ner av ekonomiska skäl - men inte alltid. Det händer också att tidningar läggs ner därför att ägaren får en nyck eller är missnöjd med en uppstudsig redaktion. Börge Nilsson berättar i boken Mediemogulens affärer hur det gick till när Stenbeck la ner finanstidningen.
9 jan 03 – Nilsson, Börge: Mediemogulens affärer

Privatsjukhus är okej för miljöpartiet
Miljöpartiet anser inte att landstingen ska ha rätt att privatisera akutsjukhus, vilket de inte har enligt den nuvarande stopplagen. Regeringen vill egentligen förlänga stopplagen men eftersom det inte finns majoritet i riksdagen för ett sådant förslag har regeringen nu dragit tillbaka den proposition som handlar om sjukhus med vinstsyfte.
9 jan 03 – Skriv 2002/2003:22

Att närma sig barns perspektiv
Denna artikel behandlar vad barns perspektiv kan innebära i pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn. .
1 jan 03 – Att närma sig barns perspektiv

Vilka kommer in på juristlinjen och vilka klarar studierna?
Huvudsyftet är att klarlägga om det finns några skillnader i studieframgång mellan dem som antagits utifrån gymnasiebetyg respek-tive resultat på högskoleprov. .
1 jan 03 – Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klar man studierna?

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se