Meny
 
Aktuellt
Nyhetsartiklar

Om nyhetslöp
InfoSök i forskningen.se:
   
250 artiklar
 
Utredning
Nya vägar in på högskolan
Åldersgräns och färre chanser att skriva högskoleprovet, bye bye till meritpoäng men också en helt ny möjlighet för dem utan gymnasiebetyg att visa att man har kompetens för att plugga på högskola.
15 mar 17

Hur ska universitet styras?
Ska universiteten styras av professorer eller byråkrater? Byråkraterna är bättre på att verkställa nedskrärningar och prioriteringar - de gillar att toppstyra. Professorerna, som ingår i kollegiala och interndemokratiska strukturer, är mer konservativa - de hävdar sin självständighet, sina revir, och ogillar att ta order.
5 nov 15 – SOU 2015:92

Forskarapport till Långtidsutredningen:
Hur ska matchningen förbättras?
I Sverige finns fler konstnärer och humanister än arbetsmarknaden efterfrågar. Samtidigt saknar vi läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare och ingenjörer. Den så kallade matchningen är dålig. Hur kan utbildningssystemet förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad? En forskarrapport till Långtidsutredningen skisserar små svar på en stor fråga.
29 okt 15 – SOU 2015:90

Fler söker till lärarutbildning
Något fler har sökt till lärarutbildningarna den här höstterminen jämfört med förra, enligt Universitets- och högskolerådet. I fjol sökte 31 614 personer till lärare, mot 33 081 i år — en ökning med fyra procent.
13 aug 15

För få går vård- och lärarutbildning
Vård- och lärarutbildningar sticker ut i utredningen om högskoleutbildningar. Det utbildas inte på långa vägar så många som behövs.
24 jun 15

Universitet lägger miljarder på hög
Det finns pengar att forska för i Sverige. Minst sagt. Totalt ligger 16,9 miljarder kronor som är öronmärkta för forskning orörda på universitet och högskolor runt om i landet, skriver Dagens Nyheter.
7 jun 15

Få lärartimmar trots miljonstöd
Trots hundratals miljoner i stöd till svenska högskolor i syfte att höja kvaliteten, exempelvis att öka antalet lärarledda timmar, har bara enstaka högskolor genomfört en kvalitetsförbättring, skriver Svenska Dagbladet.
29 maj 15 – UKÄ-rapport: Uppföljning av kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap

Nya poliser ska bli akademiker
Framtidens poliser ska bli akademiker. Senast i april nästa år ska regeringens utredare presentera ett förslag på det som utlovades i regeringsförklaringen i höstas: polisutbildningen som högskoleutbildning.
25 mar 15

Forskare kräver högskolereform
En grupp forskare och publicister kräver en reformering av det svenska högskoleväsendet. I en kommande bok pläderar de för mer autonoma lärosäten. Men rätten att betygsätta de egna studenterna bör tas ifrån dem. Dessutom borde en enhetlig, nationell betygsskala tillämpas, skriver de på DN debatt.
26 feb 15 – Debattartriklar på DN och SvD

Saco: Stoppa högskoleutbyggnaden
En rejäl satsning för att höja kvaliteten för de som studerar på högskolan måste gå före en ytterligare utbyggnad av högskolan, skriver tre företrädare för akademikerfacket Saco på DN Debatt.
31 dec 14

Medelhavsinstituten blir kvar
Förslaget att staten skulle sluta finansiera de svenska instituten i Istanbul, Rom och Athen utlöste en proteststorm. Nu backar regeringen.
19 nov 14 – Pressmeddelande

Intagning
Låga och höga poäng för lärarstudier
Några av landets lärarutbildningar har antagit studenter med lägsta möjliga poäng på högskoleprovet. Men bland de antagna finns också studenter med toppresultat från gymnasiet.
13 okt 14

Registerforskning underlättas
Det bör införas en ramlag med allmänna regler för alla forskningsdatabaser som innehåller känsliga personuppgifter, föreslår regeringens utredare Bengt Westerberg.
7 aug 14 – SOU 2014:45

Harriet Wallberg ny universitetskansler
Professor Harriet Wallberg blir ny universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.
28 maj 14 – Pressmeddelande 28 maj 2014

Ny högskoleranking sjösatt
U-Multirank kallas det nya rankingsystemet, sponsrat av EU-kommissionen, som skaparna kallar det största världen. Man vill särskilja sig från andra rankings genom att mäta betydligt fler faktorer än forskningsresultat.
14 maj 14 – Spiegel online 13/5-14

Stora utlysningen 2013
Bottennapp för Mittuniversitetet m.fl.
Varför misslyckas forskare från universiteten i Sundvall, Karlstad och Växjö när de söker forskningsanslag hos Vetenskapsrådet? För det gick verkligen urdåligt i fjol. Och vad får det för konsekvenser?
15 apr 14 – VR:s pressmeddelande, bidragsbeslut 2013, VR 2013, bifall och avslag på HS-området, alla projekt , Prop 2013/2014:1

Förläng meriteringstjänsterna!
Dagens meriteringstjänster - lagstadgade men tidsbegränsade anställningar för yngre forskare - måste förlängas till sex år. Det kräver åtta ledamöter i Vetenskapsakademin på DN debatt.
2 apr 14 – DN Debatt 2/4-14

Vetenskapsrådets stora lotteri
Små chanser att få bidrag
I dagarna går ansökningstiden ut för Vetenskapsrådets stora utlysning. 5000 – 6000 kvalificerade forskare kommer att lämna in sina ansökningar om projektbidrag. Bakom varje ansökan ligger flera veckors arbete, och ibland mycket mer än så. Chansen att få sin ansökan beviljad är ganska liten. Ungefär 85 procent får avslag. Här redovisar vi hur det gick i förra årets stora utlysning, med beviljandegrader för olika forskningsområden och HS-ämnen.
27 mar 14 – VR 2013, bifall och avslag på HS-området, alla projekt

Universitet tar rankningsfall med ro
Att två av tre svenska lärosäten som varit klassade som bland de 100 mest ansedda universiteten i världen trillar ur listan tas med ro. Rankningar har betydelse enligt de utslagna universiteten, men det läggs inte så stor vikt vid den här mätningen.
6 mar 14

Studentprotester mot stiftelsereform
Under torsdagen ska flera högskolor och universitet runt om i landet ockuperas i protest mot regeringens förslag att omvandla högskolor och universitet till privata stiftelser, rapporterar tidningen Metro.
14 nov 13 – Metro 14/11-13

Regeringen väntar med stiftelseförslag
Högskolereformen som kom av sig
Efter högljudd kritik inte bara från universitetshåll, men även från andra myndigheter, har regeringen bestämt sig för att skjuta på förslaget om högskolestiftelser. Frågan ska utredas mer och lär aktualiseras på nytt därefter.
7 nov 13 – Ds 2013:49, Remissvar från: Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Justitiekanslern, Universitetskanslerämbetet samt Sveriges universitetslärarförbund , Debattinlägg: Upprop på DN Debatt, Sverker Sörlin respektive Maciej Zaremba på DN Kultur

Budgetpropositionen
Lärarlyftet förlängs
Den statliga satsningen Lärarlyftet II, som innebär att lärare kan läsa in en behörighet, förlängs ett år och ska fortgå till och med 2016. Men det blir inte mer pengar till projektet som helhet. Anslaget för nästa år bantas med 116 miljoner kronor, från 447 till 331 miljoner kronor. För 2015 och 2016 tillkommer totalt 109 miljoner kronor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Budgetpropositionen
Lärarstudenter lämplighetsprövas
Alla passar inte för läraryrket och regeringen vill därför, på försök, låta några lärarhögskolor testa lämplighetsprov vid antagningen. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att det i dag kan dröja till slutet av utbildningen innan en uppenbart olämplig lärarstudent får besked att den borde välja en annan yrkesbana. Regeringen planerar att avsätta 5 miljoner kronor årligen åren 2014—2016 till de lärosäten som ingår i försöksverksamheten.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Budgetpropositionen
Fler sjuksköterskor i Storstockholm
Den snabbt och kraftigt växande Stockholmsregionen behöver mer vårdpersonal. Regeringen vill därför avsätta pengar för att utbilda fler sjuksköterskor och barnmorskor. Fullt utbyggt, från och med 2017, innebär det 720 fler helårsstudenter till en kostnad av 102 miljoner kronor per år. Utbyggnaden påbörjas 2015 och platserna fördelas mellan Karolinska institutet och Sophiahemmets, Röda korsets samt Ersta Sköndals högskolor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Universitet kan bli stiftelser
Universitet och högskolor ska kunna lämna statens hägn och bli privata stiftelser i stället, föreslås det i en departementsskrivelse. I princip skulle alla landets 37 statliga lärosäten kunna bli stiftelser om de vill.
25 jun 13 – Ds 2013:49

Enklare CSN-regler för utlandsstudier
Det blir snäppet generösare villkor för vissa grupper som pluggar utomlands. De som pluggar i USA eller Australien kan däremot komma att få lägre studiemedel med regeringens förslag; men i gengäld riktade lån för att klara eventuella universitetsavgifter.
14 maj 13 – Prop 2012/2013:152

Ny metod för fördelning av forskningsanslag?
Fungerar kollegiala bedömningar?
Vetenskapsrådet ska utarbeta en ny modell för hur statliga medel tilldelas universitet och högskolor som ska bygga på så kallade "peer reviews" - kollegial utvärdering på svenska.
11 apr 13 – Uppdrag att utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans

Urank sätter betyg
Alla lärosäten rangordnade
Årets Urank innehåller nya jämförelser. På totalrankinglistan ligger Karolinska, Handelshögskolan, Lantbruksuniversitetet och KTH i topp. Hum-samlistan toppas av Uppsala, Lund och Linköping. Nu finns rankinglistor för socionomer, psykologer, ekonomer, jurister osv. Urank är en “fristående association” och de tre som genomför rankningen är matematiker, statistiker och historiker. Här är listorna.
11 apr 13 – Urank 2013

Orättvisor i nya betygssystemet
De som går ut gymnasiet våren 2014 får svårt att konkurrera om platser på högre utbildning om inte regeringen snabbt ändrar antagningsreglerna.
4 apr 13

SCB: FOU-medlen minskar
Regeringen satsar 100 miljoner kronor mindre på forskning och utveckling i år jämfört med i fjol, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos. Men lärosätena får en större del av kakan.
4 apr 13 – SCB:s prognos 2013

Studiemedelsspärr skippas
Mer än tio år gamla taskiga högskoleresultat ska inte ligga den i fatet som vill börja plugga på nytt för att omskola sig. Det meddelar regeringen, som planerar att ändra studiestödslagen.
21 mar 13 – Pressmeddelande

Utredare föreslår reformerad medicinutbildning
Läkares AT slopas
Framtidens läkarstudenter borde plugga en termin mer än idag - men slippa allmäntjänstgöringen som "har tjänat ut sin roll". Det menar en enhällig utredning.
12 mar 13 – SOU 2013:15

EU:s forskningsmiljarder till svenska universitet
Bingo för Chalmers och Karolinska
EU-kommissonen har utsett två flaggskeppsprojekt inom teknologisk forskning - Chalmers tekniska högskola och Karolinska Institutet ingår i dessa.
31 jan 13 – Pressmeddelande

Uppdrag till utredare:
Lätta på forskningssekretessen
Sverige sitter på en unik samling register med detaljerade informationer om individer som går långt tillbaka i tiden. Regeringen vill lätta på sekretessen för personuppgifter för att forskare lättare ska kunna begagna sig av dessa.
30 jan 13 – Dir 2013:8

Tre konsthögskolor blir en
Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola slås ihop. Det nya lärosätet ska slå upp portarna den 1 januari 2014.
10 jan 13 – Dir 2012:121

Fler förskollärare ska utbildas
Regeringen går Stockholmskommunerna till mötes och utökar platserna på förskollärarutbildningarna i regionen. Nybörjarplatserna ökar med en fjärdedel; från cirka 860 platser till 1080 platser år 2015.
8 jan 13 – Pressmeddelande

Udda kurser håller inte måttet
Entreprenörskap i cirkus - icke godkänd. Fyra av tio granskade "uddakurser" på universiteten klarade inte kvalitetskraven i Högskoleverkets granskning.
5 jan 13

Många lärosäten drar ned på platser
Närmare 173 000 personer har blivit antagna till vårens högskoleutbildningar. På vissa orter har utbudet bantats rejält, på andra har det utökats.
20 dec 12

Utredare får arbetsgivaransvar
Dagens tre högskolemyndigheter är på väg att bli två. Vägen mellan utredning och beslut var påfallande snabb. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska se till att avvecklingen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret för utbildningsområdet går i lås till och med årsskiftet.
21 nov 12 – Dir 2012:112

Bara 1 av 17 forskningsansökningar beviljades
Flopp för Socialt arbete
För cirka två veckor sedan offentliggjordes vilka forskare som beviljats projektbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning. i år beviljades bara 10 procent av ansökningarna på humsam-området. Förra året var det 15 procent. Inom ämnet Socialt arbete blev beviljandegraden bara 6 procent i år. Allra sämst gick emellertid det för genusvetskap och etnologi med noll procents bifall. Här redovisas hela listan med bifall, avslag och beviljandegrader för alla ämnen och alla forskare.
13 nov 12 – Vetenskapsrådets stora utlysning, bidragsbeslut inom olika ämnen hösten 2012 (Pdf-filer som redovisar projekt, bifall och belopp), Vetenskapsrådet. HS-rådet, Stora utlysningen 2012, Underlag för beslut: Alla projekt både bifall och avslag

Forskningspropositionens utfall
Omfördelning går från små till stora
Alliansregeringens andra forskningsproposition innebär att mindre universitet och högskolor med stora inslag av samhällsvetenskap och humaniora får det ännu sämre ställt. Den stora vinnaren är, precis som 2008, Karolinska institutet. Regeringen är medveten om att resursfördelningsmodellen är orättvis. Ända väljer man att utvidga dess räckvidd, i väntan på att Vetenskapsrådet ska ta fram ett alternativ.
11 okt 12 – Prop 2012/2013:30

ESO-rapport
Lågt tempo på högskolan
Tre års högskolestudier med ungefär 40 timmar i veckan och därefter en kandidatexamen - det borde vara normen för svenska studenter, menar nationalekonomen Per Sonnerby. Dagens system, där exempelvis normalstudenten i humaniora lägger 25 timmar i veckan på sina studier, är för dyrt.
10 okt 12 – Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning , Högskoleverkets statiska analyser 2010/10 "Sjunkande prestationsgrader i högskolan"

Högskoleutvärdering får expertkritik
Det nya systemet för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar drevs igenom ovanligt snabbt och har sedermera sågats av det europeiska samarbetsorganet för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa, ENQA. Nu flaggar regeringen för ändringar.
20 sep 12 – Pressmeddelande: Kommentar till beslut från ENQA

Stipendier kompenserar bara lite
Hösten 2011 blev högre utbildning i Sverige en kostnadsfråga för studenter som kommer från länder utanför det europeiska samarbetsområdet. Nu aviserar regeringen att antalet stipendier som riktar sig till studenter från utvecklingsländer ska utökas kraftigt.
18 sep 12 – Pressmeddelande

En miljard till "Life Science"
Regeringen har offentliggjort en del av satsningarna i sin kommande forsknings- och innovationsproposition. Det framgår bland annat att det som kallas life science kommer att tilldelas över en miljard kronor under de kommande två åren.
12 sep 12 – Promemoria " 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området"

Fler läkare och sjuksyrror
Regeringen vill att utbildningarna till läkare, tandläkare och sjuksköterska byggs ut under de kommande två åren. Bland annat ska 485 nybörjarplatser för sjuksyrror inrättas vid 19 olika lärosäten runtom i landet. De nya läkar- respektive tandläkarplatserna koncentreras däremot till universiteten i Göteborg, Linköping och Umeå, samt Karolinska Institutet i Stockholm.
11 sep 12 – Regeringens tabell över planerade utbildningsplatser

Ändrade regler för studier utomlands
Efter en dom i EU:s domstol har Sverige slopat kravet på att personer som ansöker om studiemedel för studier utomlands måste ha bott två av de senaste fem åren i Sverige. Domstolen anser att bestämmelsen strider mot regler om fri rörlighet, rapporterar SR:s Ekot.
6 sep 12

Forskningsfinansiering
Björklund vill ge mer till ”eliten”
Knappt en månad innan höstens budgetproposition läggs fram duggar regeringens löften om olika satsningar tätt. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill lägga 3 miljarder kronor på "elitforskning" de närmaste tio åren. Men av större betydelse är att han även vill reformera fördelningen av de direkta anslagen till högskolorna så att de i ökad grad går till forskning av “högsta internationella kvalitet”. Det är liktydigt med att mer ska gå till de stora lärosätena och till teknisk och medicinsk forskning, och mindre till humaniora, samhällsforskning och de nya universiteten.
30 aug 12 – DN Debatt: ”Lägg jantelagen åt sidan och satsa på elitforskarna”

Fler högutbildade överallt
De högutbildade har blivit fler i varenda kommun i landet sedan sekelskiftet, även i så kallade avfolkningsorter.
28 aug 12

Möjlig ny medicin mot alkoholism
Svenska forskare är på väg att ta fram en ny medicin som dämpar suget efter mer alkohol hos alkoholberoende.
27 jul 12

Tuffare knipa en högskoleplats
Det är tuffare konkurrens om högskolornas studieplatser i höst. Antalet sökande är drygt 10 000 fler i år jämfört med fjolåret, samtidigt som lärosätena tar in något färre.
12 jul 12 – Verket för högskoleservice. Antagning till utbildningar hösten 2012.

Högskolorna miste nära sju miljarder
Högskolorna har fått sina utbildningsbudgetar bantade med 6,7 miljarder kronor sedan 1994. Värst drabbade är medicin och odontologi som behöver få resurserna höjda med 43,2 procent för att nå samma läge som för 18 år sedan, beräknar universitetslärarnas fackförbund.
5 jul 12

Anmälan till Högskoleverket
Universitet tar avgift av studenter
Svenska studenter som läser ett internationellt masterprogram i Uppsala ska betala studieavgift - trots att det är förbjudet för lärosätena att ta ut avgifter av svenska personer.
7 jun 12

Universitetsforskning
Uppfinningar kan sättas på bolag
En utredning som haft i uppgift att analysera hur universitet och högskolor stödjer innovativ verksamhet, som förväntas kunna resultera i kunskapsbaserade företag, har presenterat sitt slutbetänkande.
7 jun 12 – SOU 2012:41

Högskoleverket har granskar
Sociologiutbildningar får kritik
Ungefär en tredjedel av landets högskoleutbildningar i sociologi håller inte kvalitetsmåtten, enligt Högskoleverkets utvärdering. Högskolorna i Dalarna och Halmstad utmärker sig därför att samtliga av deras sociologiutbildningar bedöms ha bristande kvalitet.
31 maj 12 – Kvalitetsutvärdering av sociologi och närliggande huvudområden

Färre utländska studenter
Höstterminen 2011 minskade antalet freemover-studenter från länder utanför EU med hela 79 procent, enligt Högskoleverket. De nya studieavgifterna drabbar framförallt blivande tekniker och naturvetare från länder som Kina, Pakistan och Bangladesh som på eget bevåg vill studera vid svenska universitet.
23 maj 12 – Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Högskolebyråkratin omorganiseras
Regeringen har sett till att få med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i båten när det gäller nedläggningen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret. Dagens tre myndigheter ska bli två.
23 maj 12

Antagningen till högskolan
Nya betyg ska inte tävla med gamla
Elever med examen från nya gymnasieskolan ska till att börja med konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. Detta för att de inte ska missgynnas av att deras betyg är satta enligt en förlängd betygsskala.
23 maj 12 – Pressmeddelande

Många ekonomiutbildningar kritiseras
Många av landets högskoleutbildningar i företagsekonomi håller inte måttet. Av 67 granskade utbildningar ger Högskoleverket 25 betyget "bristande kvalitet". Drygt hälften av utbildningarna i företagsekonomi får omdömet "hög kvalitet" medan åtta stycken bedöms hålla mycket hög kvalitet. Dessa åtta ges vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå, Handelshögskolan i Stockholm samt vid högskolorna i Jönköping, Kristianstad och på Södertörn.
16 maj 12

Utländska studenter uteblir
Höstterminen 2011 infördes avgifter vid svenska universitet och högskolor för utomeuropeiska studenter. Det ledde till att bara hälften så många kom hit för att studera. Det visar SCB:s befolkningsstatistik.
10 maj 12 – SCB: Kraftigt minskad studentinvandring

Kritiserad utvärderingsmetod är sjösatt
Kritik riktas mot var femte högskoleutbildning
Högskoleverket har just presenterat de första resultaten från sitt nya system för kvalitetsutvärdering, som bär regeringens signatur. Ett par av de mindre högskolorna har fått hälften av sina utbildningar underkända. Var femte utbildning som granskades fick underkänt. Men vad är dessa utvärderingar värda när EU:s expertgrupp för bara två månader sedan var på besök hos verket – och underkände det svenska utvärderingssystemet helt och hållet.
26 apr 12 – Swedish National Agency for Higher Education: Review of ENQA Membership, Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad, pressmeddelande och söksida

Doktorander utlovas bättre villkor
Efter att Högskoleverket slagit fast att brister i den psykosociala arbetsmiljön är en viktig förklaring till att doktorander hoppar av sin forskarutbildning, lovar regeringen bättring. I ett PM från utbildningsdepartementet föreslås säkrare anställningsvillkor.
25 apr 12 – Promemoria: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Svenska patent på engelska
Regeringens särskilde utredare föreslår att nationella patentansökningar ska kunna lämnas in till Patent- och registreringsverket (PRV) skrivna på engelska.
10 apr 12 – SOU 2012:19

Tegnér om myndighetsforskningen
FoU-kvaliteten är acceptabel
Statens myndigheter är generellt sett bra på att kvalitetssäkra de forskningsprojekt som de själva bedriver eller är med och finansierar. Men det skulle behövas fler externa experter, menar en utredning.
10 apr 12 – SOU 2012:20

Biomedicinskt forskningscenter till Solna
Wallenberg bidrar med pengar
Sverige ska inrätta ett forskningsinstitut i världsklass - Science for Life Laboratory - med hjälp av pengar från Astra Zeneca och Wallenberg-stiftelserna.
4 apr 12 – Webbsänding "Ny stor investering i medicinsk forskning"

Rankning av svenska universitet och högskolor
Karolinska bästa lärosätet
Vad heter Sveriges bästa lärosäte? Och varför är det bäst? Svaret på frågorna framgår av Uranks undersökning av svenska universitet och högskolor. I undersökningen har 29 högskolor och universitet rankats.
4 apr 12 – Urank - Sveriges universitetsranking

Högskoleverket om orsaker till doktorandavhopp
Bristande handledning bakom avhopp
En stor andel doktorander vid svenska universitet och högskolor avslutar aldrig sina studier. Nu presenterar Högskoleverket en studie om orsakerna till detta. Många avhoppare klagar på bristande handledning och dålig psykosociala arbetsmiljön och att det bidragit till att de tappat motivationen.
1 mar 12 – Hsv: Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Regeringen stoppar datainspektionens beslut
Klartecken för LifeGene-forskning
Regeringen ger nu klartecken för LifeGene-projektet, som underkändes av Datainspektionen i fjol. Det sker genom att man skapar en ny författning, en slags blankocheck, som tillåter "befolkningsbaserad" registerforskning.
28 feb 12 – Pressmeddelande

Högskolebyråkratin får ny myndighet
Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) bör läggas ner, menar regeringens utredare. I stället ska två nya myndigheter ta mer renodlat ansvar för kontroll respektive service.
17 jan 12 – SOU 2012:1

Social forskning fick låga betyg och få bidrag
”Socialt arbete” är ett litet och svagt forskningsämne. Ämnet har låg status och svårt att hävda sig konkurrens med andra ämnen. När Vetenskapsrådet tidigare i höstas beslutade om projektbidrag i den stora utlysning blev det 3 bifall och 19 avslag för ”social arbete”. Beviljandegraden var 14 procent.
16 dec 11 – VR. stora utlysningen 2011, HS-området

Svalt intresse för lärarutbildningar
Intresset för de nya lärarutbildningarna är fortsatt svalt. Antalet förstahandssökande till vårens programstarter har gått ned med fyra procent jämfört med föregående år, visar en sammanställning.
7 nov 11 – TT

Förlängd läkarutbildningen?
Vägen fram till läkarlegitimationen är lång för svenska studenter. Samtidigt har EU-kommissionen kritiserat Sverige för att den teoretiska delen av läkarutbildningen är kort i europeisk jämförelse. Nu tillsätts en utredning om statens och landstingens delade ansvar.
26 okt 11

Debatt om mindre lärosätens varande:
Hetsigt om små högskolor
Högre kvalitetskrav och krympande studentkullar innebär svåra utmaningar för ett antal mindre högskolor, konstaterade Jan Björklund nyligen på DN:s debattsida. Mindre lärosäten borde gå ihop med "de starka forskningsuniversiteten", anser utbildningsministern. Men förslaget stöter på patrull runtom i landet.
26 okt 11 – DN Debattartikel: Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten

Ändrat nomineringsförfarande inom högskolan
Svårt att avpolitisera styrelser
2007 beslutade regeringen att "avpolitisera" processen i vilken landets högskolestyrelser formas. Det nya systemet uppfattas i praktiken som att rektorn nominerar styrelsen. Eftersom styrelsen i sin tur ska nominera rektor kan det uppstå problem.
13 okt 11 – Promemoria: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

Antidemokratiskt Internet kartläggs
Regeringen ger Statens medieråd ett forskaruppdrag att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på Internet och i sociala medier. Undersökningen riktas mot grupper som riktar sig till ungdomar och uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak.
6 okt 11

Myndigheters forskning kartläggs
Regeringen ska utreda den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs vid statliga myndigheter. Både sådan forskning som bedrivs inom myndigheterna som den som finansieras av myndigheten ska kartläggas till omfattning och inriktning.
6 okt 11 – Dir 2011:83

SNS vd fick gå efter tunga avhopp:
Privatiseringskritik tystades
Det började med en SNS-rapport som ifrågasatte de senaste decenniernas privatiseringsiver inom välfärdssektorn. När kritiken från näringslivet tornade upp sig, lade studieförbundets vd Anders Vredin munkavle på den ansvarige forskningschefen Laura Hartman. Hon avgick i protest. Bara ett par dagar senare var Vredin själv tvungen att packa kappsäcken.
29 sep 11 – SNS vd Anders Vredin avgår - uttalande från styrelsen, DN Debatt: ”SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar”, Blogg: Olof Petersson meddelar sin avgång via sin egen blogg, Svensk Näringslivs reaktion på rapporten "Konkurrensens effekter".

Fler civilingenjörer ska utbildas
Efterfrågan på civilingenjörer är stor och regeringen vill därför snabbt bygga ut utbildningen.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Stipendier till utländska studenter
För att fler utländska studenter ska kunna studera i Sverige ökar regeringen biståndsanslagen till stipendier.
18 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Budget
Miljoner öronmärks åt humaniora
Humaniora får 400 miljoner kronor i ökade grundanslag, det är regeringens bud i höstbudgeten. Pengarna ska tas från utbildningar där studenter har registrerat sig, men aldrig dyker upp. Huruvida omfördelningen av medel kan bli ett nollsummespel kommenteras ej.
14 sep 11

Uppsalabarn pluggar vidare
Den sociala snedrekryteringen som innebär att akademikerbarn ofta pluggar vidare kan avläsas på Sverigekartan. I Uppsala län studerar varannan 24-åring. I Jämtland pluggar var tredje.
17 aug 11 – Rapport från högskoleveket

Drygt 270 000 får högskoleplats
Omkring 270 000 personer fick under torsdagen ett positivt besked, att de har kommit in på någon av höstens högskoleutbildningar. Det är drygt 1 000 fler jämfört med i fjol, enligt Verket för högskoleservice (VHS).
14 jul 11 – Antagning till högskolan. hösten 2011

Rekordmånga jobbar i högskolan
Aldrig har så många jobbat inom universitet och högskola som nu. Det visar statistik från SCB och Högskoleverket. Drygt 70 000 jobbade där i fjol, en ökning med 4000 på ett år. Men fortfarande är andelen kvinnliga professorer låg, bara 21 procent.
16 jun 11 – SCB: Personal vid universitet och högskolor 2010

Två universitet förlorar examensrätt
Linköpings universitet förlorar examensrätten för kandidatexamen i religionsvetenskap och Karlstad universitet förlorar tillståndet att utfärda magister- och masterexamen i samma ämne. Det meddelar Högskoleverket efter att ha följt upp en omfattande granskning från 2008.
1 jun 11 – Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i religion och teologi på grundnivå och avancerad nivå

Oanvända forskningsmiljarder
Regeringen ger svar på tal
I början av året fick regeringen en smäll på fingrarna av Riksrevisionen för att andelen oanvända forskningsbidrag till landets högskolor stigit rasant. Vid slutet av 2009 handlade det om närmare 13 miljarder kronor. I en aktuell skrivelse till riksdagen försvarar sig regeringen - men lovar att se över utbetalningsrutinerna.
26 maj 11 – Skriv 2010/2011:137

Karolinska Development till börsen
På väg till börsen har Karolinska Development dragit in 608 miljoner kronor före emissionskostnader i en nyemission, skriver forskningsbolaget i ett pressmeddelande.
26 apr 11 – TT

Fullt studiestöd för kortare studieår
Regeringen vill införa fullt studiestöd, motsvarande 40 veckor, för utbildningar som pågår 36 veckor om året. Men den nya regeln ska bara omfatta program som hade det här upplägget innan 2010. Man vill nämligen inte bidra till att fler lärosäten kortar sina utbildningar. Inkonsekvent, tycker flera remissinstanser.
19 apr 11 – Prop 2010/2011:113

Handels populärast
Handelshögskolan i Stockholm var det populäraste förstahandsvalet i höst, visar preliminär statistik.
19 apr 11 – HSV: De tre första åren med ny utbildnings- och examensstruktur

Få kvinnor når professorstjänster
Att lyckas nå en professorstjänst är tufft. Att göra det som kvinna är extra svårt. En ny rapport visar att fler män än kvinnor anställs som professorer.
14 apr 11 – TT

Utredare vill ha enhetliga regler
Samma studielån utomlands
Alla studenter ska få låna lika mycket per månad av CSN, oavsett var i världen de pluggar. Det föreslår studiemedelsutredningen. Utlandsstudenterna, som i dagsläget ofta får ut mer än de som stannar i Sverige, ska framöver beviljas ett enhetligt tilläggslån.
7 apr 11 – SOU 2011:26

Forskningsanslag minskar
Anslagen till forskning och utveckling (FoU) minskar med 900 miljoner kronor enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för 2011. Totala summan för 2010 var 28,8 miljarder, och minskningen sker framför allt inom näringsliv, cirka 500 miljoner kronor. Medel till FoU utgör 3,6 procent av hela statsbudgeten - samma andel som 2010. Likaså är utbildning och universitetsforskning de utgiftsområden som bidrar med störst andel av de FoU-medel som anslås.
29 mar 11 – TT

Handelshögskolan bäst i ny rankning
Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniversitet är landets bästa lärosäten, enligt en ny rankning. Sämst faller Högskolan på Gotland ut, efter Högskolan Väst, enligt den oberoende akademikergruppen Urank.
23 mar 11 – TT

Rekord för universitet och högskolor
Högskolorna och universiteten har fler studenter än någonsin, visar en sammanställning från Högskoleverket. Antalet helårsstudenter har fortsatt öka vid nästan samtliga lärosäten sedan det tidigare rekordåret 2009 och låg 2010 på 315 000, en ökning med fem procent.
8 mar 11 – TT

Vissa meritpoäng avskaffas
Regeringen vill avskaffa vissa meritpoäng, de extrapoäng som gymnasieelever tar för att öka chansen att komma in på högskola.
26 feb 11 – TT

Utländska studenter ratar Sverige
Utomeuropeiska toppstudenter flyr svenska universitet och högskolor. Det är höga studie- och anmälningsavgifter samt bristen på stipendier som skrämmer bort dem
18 feb 11 – TT

KI anklagar professor för fusk
En professor anklagas för mycket allvarligt forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI). Professorn var tidigare verksam vid KI men har nu bytt arbetsplats, skriver Dagens Nyheter.
16 feb 11 – TT

Nya jobb på universitet
Luleå tekniska universitet redovisade ett överskott på 112 miljoner under 2010. och det ger utrymme för ett 50-tal nyanställningar, framförallt lärare och forskare, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten.
7 feb 11 – TT

Jämställdheten bland professorer
Små, små framsteg
När det gäller jämställdhet skyndas det alltför långsamt inom akademin. När lärosätenas självständighet nu ökar, måste trycket hållas högt, menar delegationen för jämställdhet i högskolan. De efterlyser en tydligare styrning på jämställdhetsarbetet. Och föreslår både piskor och morätter; bland annat en jämställdhetsbonus på 50 miljoner om året.
27 jan 11 – SOU 2011:1

Svenska forskare granskas
Alla forskare, bland dem flera svenskar, som medverkat i publikationer med Andrew Wakefield kan komma att granskas.
23 jan 11 – TT

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Yrkesutbildningar ger jobb
Yrkeshögskolans utbildningar gav snabbt resultat trots lågkonjunkturen förra året. Bara en månad efter avslutad utbildning hade sju av tio jobb eller försörjning som egenföretagare, visar en undersökning från Myndigheten för yrkeshögskolan.
20 jan 11

Finländsk biolog får Crafoordpriset
Årets Crafoordpris på fyra miljoner kronor går till den finländske biologen Ilkka Hanski vid Helsingfors universitet, meddelar Vetenskapsakademien.
20 jan 11 – TT

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Här finns ämneslärarexamen
Högskoleverket har nu beslutat vilka lärosäten som får examinera ämneslärare i årskurs 7-9 och i gymnasiet. Flest tillstånd beviljades Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.
18 jan 11

Över 500 fuskande elever avstängda
Nästan 50 procent fler studenter på stora lärosäten stängdes av för fusk förra året än 2009, visar TT:s kartläggning.
17 jan 11 – TT

Sju år för besked om professur
En person som ansökt om att bli befordrad till professor vid universitetet i Umeå fick vänta i sju år på besked. Nu kritiserar Högskoleverket den långa väntetiden och riktar allvarlig kritik mot universitetet.
13 jan 11 – TT

Medveten bluff bakom vaccinrappport
En studie, som 1998 skrämde föräldrar världen över med påståendet att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin, var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).
6 jan 11 – TT

Medveten bluff bakom vaccinrappport
En studie, som 1998 skrämde föräldrar världen över med påståendet att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin, var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).
6 jan 11 – TT

Var fjärde gymnasieelev läser vidare
En av fyra gymnasieelever läser numera vidare på högskolan direkt. Och studenternas snittbetyg har vare sig försämrats eller förbättrats.
22 dec 10 – TT

Tandvårdsstödet, en oönskade effekt:
Käftis har brist på patienter
Sedan tandvårdsstödet reformerades 2008 har studenterna på de odontolgiska utbildningarna allt svårare att locka patienter. Käftis som förut betraktades som ett billigt men bra alternativt, har plötsligt blivit ett billigt men sämre alternativ. Nu kommer ett PM som säger att staten borde återgå till att särbehandla utbildningstandvården.
22 dec 10 – Ds 2010:41

Forskningspengar ges för längre tid
Anslagen till forskare ska tilldelas i större sjok och för längre tid. Det gör att de forskare som fått forskningsmedel beviljade kan använda mer tid för forskning och mindre tid för att skriva ansökningar. Förändringen ska gälla från 2011, skriver utbildningsminister Jan Björklund på Dagens Nyheters debattsida.
18 dec 10 – TT

Snedrekryteringen fortsätter
Fortfarande är studenter med högutbildade föräldrar överrepresenterade på en rad utbildningar, visar en rapport som Högskoleverket och Statistiska centralbyrån (SCB) gjort.
18 dec 10 – SCB: pressmeddelande om Fortsatt stor snedrekrytering till högskolan

Högskoleverket
Lärarutbildningar stoppas
Stockholms universitet förlorar sin examensrätt för grundlärarutbildningen medan flera andra lärosäten får avslag på ansökningar. 1 100 utbildningssplatser försvinner.
17 dec 10 – Listan på lärosäten som får examinera grundlärare, förskollelärare och yrkeslärare

Studenter fick obducera sin lärare
Chockade läkarstudenter på KI fick genomföra sin första kliniska obduktion på kroppen efter sin föreläsare.
17 dec 10 – TT

Tveksamma resultat av "excellent" forskning
Det senaste decenniets miljardsatsningar på starka forskningsmiljöer och excellenscentra har inneburit ett kraftigt bakslag för jämlikheten. Lågt räknat har en miljard kronor omfördelats, från kvinnliga till manliga forskare.
16 dec 10 – DJ-rapport: Om excellenssatsningarna och jämställdheten

Mindre undervisning på högskolan
Andelen lärarledd undervisning på landets universitet och högskolor minskar. Sex av tio studenter får mindre än nio timmars undervisning per vecka, enligt en enkät som TCO har gjort.
15 dec 10 – TT

Lönsamt för män läsa till kvinnoyrke
Högre studier lönar sig, och mest lönar de sig för män i kvinnodominerade yrken. I snitt fick 84 procent män mot 78 procent av kvinnorna jobb efter examen, visar en rapport från Högskoleverket som Dagens Nyheter tagit del av. Allra lättast var det för männen att få jobb inom yrken som lärare, sjuksköterska, socionom, psykoterapeut och specialistsjuksköterska.
9 dec 10 – TT

Prins Charles bil angripen
Demonstranter angrep på torsdagskvällen den brittiske tronföljaren prins Charles bil med sparkar. Prinsen var på väg till en teaterföreställning i centrala London tillsammans med sin fru hertiginnan av Cornwall, men kunde ta sig till föreställningen i tid.
9 dec 10 – TT

Millnert ny chef för Vetenskapsrådet
Mille Millnert, rektor på Linköpings universitet, har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Vetenskapsrådet, rapporterar lokala medier.
9 dec 10 – TT

Mer forskningspengar i fjol
Förra året satsades drygt 26,8 miljarder kronor på forskning och utveckling inom högskolor och universitet. Det är ungefär tre miljarder kronor mer än 2007, konstaterar Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande.
9 dec 10 – TT

Maxpoäng krävs inte för läkarstudier
För första gången på många år kommer inte lotten att avgöra vem som blir antagen till den hett eftertraktade läkarutbildningen och inte. De nya antagningsreglerna gör att det inte längre krävs maxpoäng på gymnasiebetyget för att bli antagen, skriver Verket för högskoleservice i ett pressmeddelande.
9 dec 10 – TT

Millnert ny chef för Vetenskapsrådet
Mille Millnert, rektor på Linköpings universitet, har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Vetenskapsrådet, rapporterar lokala medier.
9 dec 10 – TT

Svenska elever halkar efter
De svenska 15-åringarnas läsförståelse och mattekunskaper har försämrats i den senaste Pisa-undersökningen som blev offentlig nu på förmiddagen.
7 dec 10 – TT

Miljoner till finansforskning
Innovationsmyndigheten Vinnova satsar 15 miljoner kronor per år i tio år på ett nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom finansieras två kompletterande centrumsatsningar vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Göteborg med tre miljoner kronor vardera per år i tio år, enligt ett pressmeddelande.
7 dec 10 – TT

Nobel väldigt stor i Japan
En del länder har så många Nobelpristagare att ett nytt pris går närmast obemärkt förbi. Men långt ifrån alla.
7 dec 10 – TT

Fackföreningsrörelsen tappar terräng
Fackföreningsrörelsen i Norden har förlorat var tionde medlem sedan 1995, enligt en rapport från forskningsstiftelsen Fafo.
2 dec 10 – TT

Nio av tio med examen fick jobb
Utbildning betalar sig. Av alla dem som tog examen vid Göteborgs universitet hösten 2003-våren 2007 så har 92 procent jobb, visar en studie som universitetet gjort. Fler än 80 procent är dessutom nöjda med sina arbeten.
1 dec 10 – TT

Jobbpolitik fungerar "ganska väl"
Den svenska jobbpolitiken fungerar i stort sett bra, enligt en ny rapport.
30 nov 10 – TT

Kvinnor drabbas oftare av muskelvärk
Stress och nackvärk är vanligare bland kvinnor än bland män, oavsett ålder och yrke, visar ny forskning.
30 nov 10 – TT

Studentprotest i Rom mot besparingar
Uppemot 50 000 studenter tågade på tisdagen genom Roms centrum som ett inslag i protester landet över mot föreslagna nedskärningar i Italiens universitetssystem.
30 nov 10 – TT

Utbildning om våld mot kvinnor risas
Kritik framförs mot högskoleutbildningar som ger arbete där de utexaminerade kommer att möta våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna.
28 nov 10 – TT

Lägre begåvning bland fängelsekunder
Personer med låg begåvning begår oftare brott, visar ny forskning. Enligt studien, som har gjorts på drygt 49 000 svenska män, dömdes 12,6 procent av männen med låg begåvning till fängelse. Motsvarande siffra bland de normalbegåvade var 6,3 procent och bland de högbegåvade 1,9 procent.
26 nov 10 – TT

Färre börjar på högskolan
Rusningen till landets högskolor och universitet verkar avta. I höstas började färre nya studenter på högskolan, enligt en rapport från Högskoleverket.
25 nov 10 – TT

Fuskade till sig utbildningsplats
Två studenter i Göteborg har stängts från sina utbildningar sedan det visat sig att de förfalskat betyg för att ta en utbildningsplats, skriver Metro.
25 nov 10 – TT

Fick godkänt utan att ha gått kursen
En man som anmält sig till en distanskurs på Örebros universitet men aldrig börjat plugga fick i förra veckan ett oväntat mejl. Där stod att han var godkänd på kursen han aldrig varit på.
24 nov 10 – TT

Färre börjar på högskolan
Rusningen till landets högskolor och universitet verkar avta. I höstas började färre nya studenter på högskolan, enligt en rapport från Högskoleverket.
24 nov 10 – TT

Gillbergs etikbrott omprövas inte
Sverige inte brutit mot de artiklar i Europakonventionen som Göteborgsprofessorn Christopher Gillberg åberopade, och är inte skyldig att betala ut skadestånd. Det beskedet gav Europadomstolen för mänskliga rättigheter i dag.
2 nov 10 – TT

Färre lärare i vinstdrivna skolor
Antalet lärare per elev är lägre i friskolor som drivs med vinstsyfte än i andra skolor, rapporterar Lärarnas Tidning.
21 okt 10

Statsbudgeten 2011
Prislappen för en humanist höjs
Regeringen vill höja ersättningen per helårsstudent inom samhällsvetenskap och humaniora: först med 1600 kronor, därefter med 3200 kronor om året. Samtidigt avgiftsbeläggs högskolestudier för utomeuropeiska studenter.
14 okt 10 – Prop 2010/2011:1

Det går sämre för svenska studenter
De svenska studenterna klarar sig allt sämre, rapporterar Högskoleverket. Sämst går det för männen men också kvinnorna tar färre poäng än tidigare, och det är en dramatisk förändring, skriver Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
2 sep 10

Unga lärosäten på undantag
Staten sviker de nya lärosätena, högskolepolitiken är helt inriktad på villkoren för de äldre universiteten.
31 aug 10

Lunds universitet på plus igen
Även i år får Lunds universitet plus i kassan. Överskottet för 2010 landar på 350 miljoner kronor enligt en ny budgetprognos.
13 aug 10

Regeringen ändrar antagningsreglerna
Efter all kritik mot de nya urvalsreglerna kommer regeringen att ändra dem så att även äldre sökande får tillgodoräkna sig meritpoäng. Detta ska gälla från och med hösten 2011, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) till TT.
11 aug 10

Pluggvåg ger svår bostadsbrist
Bostadsbristen bland studenter inför hösten ser ut att bli värre än någonsin. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har inte statistiken klar, men det ser ut att bli en dyster prognos.
23 jul 10

Kritiserade högskoleregler ses över
Regeringen tänker se över de nya antagningsreglerna till högskolan - trots att de precis börjat gälla. Reglerna har fått kritik för att missgynna dels utländska studerande, dels äldre sökande.
21 jul 10

Elitprogram för forskare föreslås
Svensk forskning måste bli bättre och därför föreslår regeringens forskningsberedning, som leds av högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP), ett elitprogram för unga forskare.
21 jul 10

Universitet prismärker utbildningar
Ett läsår vid Uppsala universitet kommer att kosta vissa utländska studenter minst 80 000 kronor, har universitetsledningen beslutat. Prislapparna gäller för studenter från tredje land, det vill säga utanför EU/EES-området, från och med nästa läsår.
6 jul 10

100 miljoner satsas på innovationskontor
Regeringen har beslutat satsa 100 miljoner kronor på innovationskontor vid 8 av landets universitet. Innovationskontoren ska hjälpa forskare att dra nytta av sina rön genom rådgivning om bland annat patentering, licensiering. De ska också bistå med rådgivning vid kontraktsforskning.
23 jun 10

Universiteten inte jämställda
På de 8 senaste åren har antalet professorer vid universitet och högskolor ökat med 34 procent. Men könsfördelningen är lika sned idag som för 15 år sedan.
10 jun 10 – SCB: Personal vid universitet och högskolor 2009

Kanslern avgår, oense med Krantz
Universitetskansler Anders Flodström avgår. Orsaken är en konflikt med högskole- och forskningsminister Tobias Krantz om hur högskolans nya kvalitetsvärderingssystem ska utformas.
8 jun 10 – Pressmeddelanden om universitetskanslerns avgång

Var femte student har utländsk bakgrund
Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka vid de svenska högskolorna. Under läsåret 2008/09 hade 18 procent av dem som började studera vid högskolorna utländsk bakgrund. Det visar färsk statistik från Högskoleverket och SCB.
19 maj 10 – SCB: Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2008/09

Högskoleministern KU-anmäls
Forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz anmäls till KU för sitt sätt hantera propositionens om utvärderingen av högskolornas kvalitet. Regeringen visar bristande förtroende för Högskoleverket, vars oberoende hotas, skriver anmälaren Marie Granlund (S).
28 apr 10 – Statsrådet Tobias Krantz beredning av proposition rörande kvalitetsutvärderingssystem för högskolor

Nya styrelser för lärosäten
Regeringen har utsett styrelserna för landets universitet och högskolor.
22 apr 10 – Promemoria 2010-04-21

Bolag som ska driva ESS bildat
Nu har staten bildat det bolag, ESS AB, som ska äga och driva den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Svenska staten är tillsvidare helägare av bolaget, men Danmark ska snarast bli delägare. Senare kommer även andra länder att bli delägare i bolaget.
21 apr 10

Storstaden lockar utexaminerade
De som har studerat på högskolor och universitet i storstadsregionerna stanna oftare kvar på studieorten efter utbildningen än de som studerat vid andra regioner.
21 apr 10 – Studenter och examina 2008/09.

Stora universitet bäst igen
Stora universitet och specialhögskolor får högst betyg i den senaste rankningen av svenska lärosäten.
6 apr 10 – Urank, topplista 2009

Forskningsminister Tobias Krantz:
Nej till självständiga lärosäten
För drygt ett år sedan föreslog Daniel Tarschys att universitet och högskolor skulle bli ”självständiga lärosäten”. Redan i titeln på den statliga utredningen som han ledde låg ett perspektiv och en ambition. Av detta finns det inte mycket kvar när Tobias Krantz lägger fram regeringens proposition.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:149

Högskolor får kvalitetsbonus
Regeringen vill belöna de högskolor som håller hög nivå på sina utbildningar. Alla utbildningar som leder till examen ska utvärderas. De som får bäst omdöme på en tregradig skala bör få extra anslag.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:139

Positiv särbehandling tas bort
Regeringen föreslår att den positiva särbehandlingen vid antagning till högskolan ska avskaffas. Regeringen meddelar riksdagen i en skrivelse om sitt beslut.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Positiv särbehandling vid antagning till högskolan föreslås avskaffas den 1 augusti 2010

Hårdare studiemedelskrav
Regeringen föreslår nya regler för studiemedel. Samma regler ska gälla för studier utomlands som i Sverige och CSN ska bli effektivare att driva in obetalda studieskulder är två av förändringarna.
17 mar 10 – Prop 2009/2010:141

Svårt att hitta bra förstajobb
43 procent av de nyutexaminerade från högskolan har inte fått något kvalificerat jobb, är arbetslösa eller studerar vidare ännu 7 – 12 månader efter examen. Detta tar Svenskt Näringsliv till intäkt för att kräva större inflytande i högskoleutbildningen.
16 mar 10 – Fyra av tio utan kvalificerat jobb efter examen

Självvalda styrelser
Regeringen föreslår i en proposition att regeringen i framtiden inte längre ska tillsätta styrelseledamöter i de forskningsstiftelser som bildades med hjälp av löntagarfondspengar.
11 mar 10 – Prop 2009/2010:136

Utländska studenter ska betala
Studieavgifter för utländska studenter införs i Sverige höstterminen 2011. Det är innebörden i den proposition som regeringen lämnar till riksdagen i dag.
24 feb 10

Kvinnor tar över manliga utbildningar
Det blir allt mindre relevant att tala om ”kvinnliga” respektive ”manliga” eftergymnasiala utbildningar, enligt SCB. Fram till år 2030 kommer kvinnorna att dominera på många traditionellt manliga utbildningar.
24 feb 10 – Pressmeddelande: Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar

Hobbykurser granskas
Högskoleverket ska granska ”hobbykurser” på högskolan. Det har kommit uppgifter om att det finns kurser på högskolan som är av hobbykaraktär och ligger på en nivå som inte uppfyller kraven inom högskolan.
28 jan 10

Teaterhögskolan och DI slås ihop
Agneta Stark, rektor vid högskolan i Dalarna blir ordförande för den kommitté som ska förbereda sammanslagningen av Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska Institutet (DI) till en ny högskola.
21 jan 10 – Pressmeddelande: Kommitté ska förbereda sammanslagningen av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan

Slut på könskvotering vid högskolor
Regeringen avskaffar könskvoteringen inom högskolan. Inom kort skickas ett förslag ut på remiss om att ändra högskoleförordningen så att positiv särbehandling tas bort. "Utbildningssystemet ska öppna dörrar - inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor", skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt.
13 jan 10

Tre svenska universitet på topp 100
Tre svenska universitet hörde 2009 till de 100 bästa i världen: Karolinska Institutet på plats 50, Uppsala universitet (76) och Stockholms universitet (88).
7 jan 10

Råd för utvärdering av utbildning
Ett råd för utvärdering och analys av utbildning bör tillsättas. Skolverket bör få ökat ansvar för att sprida forskningsresultat till skolan och dem som är verksamma inom skolan. Det föreslår Rolf Sandahl som utrett formerna för utvärdering av utbildning.
9 dec 09 – SOU 2009:94

Högskoleverket om kvalitetarbetet
Linköping och Göteborg bäst
De stora svenska universiteten har generellt bra kvalitet i sitt eget kvalitetsarbete. Den slutsatsen drar Högskoleverket efter att ha granskat hur sex stora universitet arbetar med sitt interna kvalitetsarbete. Universiteten är de i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
7 dec 09

Rekordår för universiteten
Läsåret 2009/10 kan bli ett rekordår för landets universitet och högskolor med över 100 000 nyregistrerade studenter. Denna hösttermin har närmare 80 000 personer börjat studera, vilket är en ökning med hela 20 procent jämfört med förra hösten. Allt talar också för att ökningen fortsätter till våren, eftersom anmälningarna strömmade in i en ovanligt stor omfattning.
3 dec 09

Stor ökning av sökande till högskolan
Inför höstterminen 2009 sökte 121 100 personer som inte tidigare hade studerat vid högskolan till universitet och högskolor. Det är 27 000, eller 29 procent fler, än vid höstterminen 2008.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Flest 19-åringar bland sökande till högskolan

Elektroniska pliktleveranser
Alla som publicerar något på Internet ska lämna pliktexemplar av det publicerade till Kungliga Biblioteket. Precis som kravet att ett exemplar av allt som trycks i Sverige ska samlas in ska nu också det som publiceras elektroniskt räddas åt eftervärlden.
18 nov 09 – Ds 2009:61

60 miljoner till innovationskontor
Regeringen satsar 60 miljoner kronor på innovationskontor vid åtta av landets universitet. De ska hjälpa forskare med att dra nytta av sina forskningsresultat. Det kan handla om rådgivning om patent, licensiering och kontraktsforskning. I framtiden ska de 8 innovationskontoren dela på 50 miljoner kronor per år.
12 nov 09

Tveksamt jämställdhetsarbete
Delegationen för jämställdhet i högskolan har fördelat 25 miljoner kronor till 14 universitet och högskolor och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) för sitt arbete med att främja jämställdhet i högskolan.
3 nov 09 – Bilaga: Delegationen för jämställdhet i högskolan

Forskarutbildning för förskollärare
Regeringen satsar 27 miljoner kronor på forskarutbildning för förskollärare. Den satsningen ingår i Förskolelyftet som disponerar 600 miljoner kronor under åren 2009-2011. Det är framförallt inriktat på barns språkliga och matematiska utveckling.
3 nov 09

Nya ledamöter i forskningsberedningen
Regeringen har utnämnt nya ledamöter i forskningsberedningen som är rådgivande till regeringen i forskningspolitiska frågor. Nu ska dess arbete breddas till att också omfatta att ta fram analyser och underlag.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Regeringen utser forskningspolitiska rådgivare

Rektorer ska utbildas
Nyanställda rektorer ska få utbildning i sitt yrke. Kommuner, landsting men också huvudmän för friskolor ska bli skyldiga att utbilda sina nyanställda rektorer, enligt en proposition som regeringen lägger fram.
14 okt 09 – Prop 2009/2010:27

Fuglesang i Teknikdelegationen
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har utsett Christer Fuglesang till ny ledamot i regeringens teknikdelegation. Dess uppdrag är att öka ungdomars intresse för att utbilda sig i matematik, naturvetenskap, teknik och IT.
14 okt 09

VR kräver open access
Från och med nästa år kräver Vetenskapsrådet att forskarna lovar att publicerar sitt material fritt tillgängligt för allmänheten, annars blir det inte några forskningsbidrag.
12 okt 09 – Vetenskapsrådet kräver fri tillgång till forskningsresultat

En forskningsmiljard är fördelad
I förra året forskningsproposition flaggades för stora nysatsningar på forskning. I årets budget redovisas hur den första forskningsmiljarden fördelas i detalj, bland annat har regeringen lagt ett formellt förslag som överensstämmer med det detaljerade förslag som forskningsmyndigheterna presenterade i juni.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Bibliografiska metoder ska utredas
I förra årets forskningsproposition föreslogs att de direkta forskningsanslagen till universitet och högskolor, de så kallade fakultetsanslagen, skulle fördelas utifrån hur många vetenskapliga artiklar som producerades vid respektive lärosäte.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Så fördelas studieplatserna
Den ekonomiska krisen har bidragit till att fler söker högre utbildning. Antalet behöriga förstahandssökande ökade med 17 procent mellan hösten 2008 och 2009, medans antalet studieplatser ökade med 13 procent. Regeringen föreslår 10 000 nya platser från 2010.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Studieavgifter för tredjelandstudenter
I budgetpropositionen föreslås att studenter från tredjeland ska betala studieavgifter. Det drabbar naturligtvis studenterna. Men det påverkar också lärosätenas ekonomi. Här är listan.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

VR:s styrelsen utses på nytt sätt
Regeringen föreslår i en proposition ett nytt system för hur forskarsamhällets representanter i Vetenskapsrådets styrelse ska utses. De ska inte längre väljas.
29 sep 09 – Prop 2009:18

Kreativiteten är granne med kaos
Kreativa miljöer är inte beständiga - de skiftar i tid och rum, konstaterar professorn i ekonomisk geografi Gunnar Törnqvist. Kreativitet frodas i instabila och riskfylla skeden och trivs inte i hierarkier och regelverk.
24 sep 09 – Törnqvist, Gunnar: Kreativitet i tid och rum - processer, personer, platser

Forskningsprogram om den ideella sektorn
Regeringen satsar 22 miljoner kronor årligen i ett tioårigt forskningsprogram om den ideella sektorns betydelse och det civila samhällets roll och villkor.
17 sep 09

350 kronor mer till studenter
Regeringen vill höja studiemedlen så att en student med fullt studiemedel får 350 kronor mer i plånboken per månad efter nyår. Året därpå vill regeringen också höja fribeloppet.
14 sep 09

Studieavgift för utländska studenter
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att utomnordiska studenter ska betala studieavgifter från och med hösten 2011. Och avgifterna kan bli ganska höga.
11 sep 09 – Pressmeddelande 10 september 2009

Läkarutbildningen ökar med 30 platser.
Det blir 30 nya platser i läkarutbildningen nästa år. De fördelas mellan Uppsala och Linköping. Ökningen ingår i en långsiktig ökning av antalet platser i läkarutbildningen som år 2015 ska ha gett 165 nya platser.
3 sep 09

Jobbrist lockar män till skolbänken
Lågkonjunktur i ekonomin skapar högtryck på högskolorna. Allt fler män sätter sig på skolbänken när det saknas jobb.
23 jul 09

Pressdebatt om resurskrisen för humaniora
Den humanistiska undervisningen och forskningen är inne i en ond cirkel. Färre studenter leder till minskade resurser. Krympande forskningsanslag gör det svårare att bedriva forskning vilket i sin tur leder till ännu sämre resurstilldelning. Principerna för resurstilldelningen står i fokus för en debatt som förs på DN:s kultursida.
24 jun 09 – Debatt om humaniora på DN:s kultursida juni 2009

Högskoleverket
Förslag om studiemedelsspärr sågas
Förslaget om en ny tidsspärr för studiemedel sågas av Högskoleverket. Spärren får ingen annan effekt än ökad byråkrati, hävdar verket.
23 jun 09 – HSV:s remissvar

Tobias Krantz ny forskningsminister
Tobias Krantz efterträder Lars Leijonborg som högskole- och forskningsminister. Hans främsta merit är att han är "arkitekten bakom alliansregeringens forskningspolitik", enligt utbildningsminister Jan Björklund.
17 jun 09 – Pressträff, webb-tv

Strategiska forskningsmiljarder fördelade
Jätteanslag till teknik, medicin och klimat
Fem miljarder kronor i extra forskningsanslag delas ut fram till 2012. Aldrig tidigare har så mycket pengar delats ut vid en enskild utlysning. Nu har de statliga vetenskapsråden pekat ut vilka 43 projekt som får pengar. Beviljningsgraden var mycket hög, 38 procent.
16 jun 09 – VR: Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden

Leijonborg avgår
Lars Leijonborg avgår. Han lämnar posten som forskningsminister efter 40 år i politiken. Det dröjer några dagar innan efterträdaren utses. Men det blir en ny forskningsminister, inte en stor ommöblering av regeringen, säger Folkpartiledaren Jan Björklund
11 jun 09 – Presskonferens med Lars Leijonborg, webbsändning

Lennart Nilsson får professors namn
Regeringen har beslutat att ge fotografen Lennart Nilsson hedersutmärkelsen "professors namn". Det är en hederstitel som kan delas ut för att belöna insatser utanför den akademiska världen, men som har stor folkbildande betydelse.
5 jun 09

Svensk satsning på raketprogram
Sverige satsar närmare 300 miljoner kronor till år 2011 i ett europeiskt bärraketprogram. Rymdstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att gå med i de tre bärraketsprogrammen ARTA, Ariane-5 Post-ECA och FLPP (Future Launcher Preparatory Programme) som drivs inom ramen för Europeiska Rymdstyrelsen (ESA).
4 jun 09

Vetenskapsrådet gör tummen ner
Vetenskapsrådet kritiserar den resursfördelningsmodell som presenterades i forskningspropositonen: citeringar är viktigare än publiceringar; humaniora och samhällsvetenskap bör lyftas ut ur modellen.
1 jun 09 – VR: Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning

Likvärdiga resultat – Kalmar får plus och Karlstad minus
Mittuniversitetet och Karlstads universitet får avdrag i prognosen för 2010 års forskningspengar – men inte högskolan i Kalmar. Trots att Kalmars siffror för kvalitetsindikatorerna är lägre.
15 maj 09

Vården hotar forskningen
Vården hotar att konkurrera ut den kliniska forskningen vid universitetssjukhusen, enligt en ny utredning. För att råda bot på läget vill utredaren ombilda sjukhusen och sätta forskningen i fokus.
9 maj 09 – SOU 2009:43

Fler studerar på högskolan
Antalet studenter på högskolan ökar igen. Förra läsåret ökade antalet nya studenter med 6 000. Men antalet examina minskar. Antalet utexaminerade ingenjörer är det lägsta på tio år.
23 apr 09 – Pressmeddelande: Fler studerar vid högskolan igen

Färre studenter pluggar utomland
De senaste åren är det faktiskt ett sjunkande antal svenska studenter som läser en termin eller ett läsår utomlands, noterade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg när han presenterade en proposition om internationalisering av högre utbildning.
2 apr 09 – Prop 2008/2009:175

Vem utbildar för företagshälsovården?
Regeringen inrättar en delegation med uppgift att upphandla magister- och masterutbildningar i företagshälsovård. På sikt ska utbildningarna i företagshälsovård föras över till högskolan.
2 apr 09 – Dir 2009:18

Neutronforskning lokaliseras till Lund
I vår väntas beslut om var den nya europeiska neutronforskningsanläggningen ESS ska ligga. Lund är en het kandidat och har fått högsta betyg av en utvärdering som gjorts av en internationell utvärderingsgrupp (ESFRI).
2 apr 09

Rätten till studiemedel kortas till fyra år
Studiesociala kommittén föreslår många förändringar för studenter i sitt betänkande till Lars Leijonborg (FP). Både att studiemedlet ska höjas med 400 kr i månaden men också att rätten till studiemedel ska kortas från nuvarande sex år till fyra år.
2 apr 09 – SOU 2009:28

Nej till fler universitet
Regeringen kommer att avslå ansökningarna från de högskolor som vill uppgraderas till universitet, uppger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.
14 mar 09 – Prop 2008/2009:134

Svårt att göra högskolan jämställd
Trots att regeringen och högskolan har avancerade målsättningar för att skapa en jämställd högskola har ganska lite hänt de senaste tio åren. Högskolan är könssegregerad.
11 feb 09 – Dir 2009:7

Studenter vill ha högre studiemedel
Studenterna kräver högre studiemedel, 900 kronor mer i månaden. Det visar en undersökning som TCO och Sveriges förenade studentkårer, (SFS) har gjort.
20 jan 09

1240 högskoleplatser flyttas
Regeringen flyttar 1240 utbildningsplatser i högskolan till Västsverige för att motverka krisens verkningar.
20 jan 09

Unversitetssammanslagning:
Växjö och Kalmar går ihop
Universitetet i Växjö och högskolan i Kalmar ska slås ihop - det nya namnet blir Linnéuniversitetet. Det nya universitetet ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2010. Initiativet till sammanslagningen kommer från de båda lärosätena.
11 dec 08 – Dir 2008:146

Självständiga lärosäten föreslås
Universitet och högskolor bör ges självständig status för att slippa be regeringen om lov för att bland annat ta emot donationer, ingå avtal, äga egendom och starta företag. Det föreslår autonomiutredningen som överlämnas till regeringen på måndagen.
8 dec 08 – SOU 2008:104

Lärarutbildning reformeras
De hårt kritiserade lärarutbildningarna stöps om i grunden. Det blir en återgång till en äldre examensordning med två examina och åtta inriktningar. Några inriktningar förlängs, andra kortas. Det blir mer specialisering. Lärarutbildningar på vissa orter profileras, andra läggs ner. Utredningsförslaget kommer från Sigbrit Franke.
3 dec 08 – SOU 2008:109

Yrkesutbildningar under samma tak
Yrkeshögskolan kan bli verklighet under nästa år. Alla eftergymnasiala yrkesutbildningar ska samlas under ett tak och även vissa specialutbildningar, som pilotutbildningen, kommer att ingå under Yrkeshögskolan.
27 nov 08 – Prop 2008/2009:68

Vetenskapsrådet ska kolla forskningsfusk
Vetenskapsrådet ska de närmaste två åren hantera frågor som rör forskningsfusk och oredlighet i forskning. Det gäller fram tills dess att det nya organet för detta ändamål, som föreslog i forsknings- och innovationspropositionen, finns på plats.
20 nov 08

Nästa steg i Bolognaproccessen:
Gemensamma examina
Som ett led i EU-anpassningen har en statlig utredare presenterat förslag om "gemensamma examina" (joint degrees), som ska som kunna utfärdas av universitet som samarbetar.
13 nov 08 – Ds 2008:80

Forskningspropositionen:
De stora universiteten tar hem potten
Regeringen lanserar en ny modell för hur forskningsanslagen ska fördelas. Karolinska Institutet, Lunds och Uppsala universitet blir vinnare. De "nya" universiteten i Sundsvall, Karlstad, Örebro och Växjö blir förlorare. Regeringen gör också strategiska satsningar på medicin, teknik och klimatforskning - den humanistiska forskningen blir lottlös.
23 okt 08 – Prop 2008/2009:50

5 miljarder till forskningen
Regeringen vill stärka den svenska forskningen och höjer forskningsanslagen rejält i statsbudgeten. Mest pengar går till medicin, teknik och klimatfrågor. Men även humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ökade anslag.
28 aug 08 – PM: storsatsning på svensk forskning

Sverige utbildar för få ingenjörer
Intresset för högskoleutbildningar i matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik måste öka, anser regeringen och tillsätter därför en delegation med uppgift att öka intresset. Särskilt ska kvinnors intresse ökas.
14 aug 08 – Dir 2008:96

Universitetsstudier avgiftsbeläggs
Sverige inför avgifter för utomeuropeiska studenter. Det beskedet ger nu högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp). Men organisationen Sveriges förenade studentkårer är starkt kritisk.
23 jun 08

Högskolor vill slås samman
Högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö vill gå samman i ett lärosäte.
18 jun 08

Färre män blir lärare
Fler manliga studenter än kvinnliga väljer att hoppa av lärarutbildningen, visar nya siffror från Högskoleverket. Det gör att könsfördelningen i det kvinnodominerade yrket snedvrids ännu mera.
4 jun 08 – Högskoleverket: Analys av antagningen till lärarhögskolorna

Kvinnor som forskar särbehandlas
Allt fler kvinnor börjar forska. Men på universitet och högskolor möter de oftare än männen en bister verklighet, visar en rapport från Högskoleverket.
4 jun 08 – Högskoleverket: Doktorandspegeln 2008

Leijonborg vill ha rankinglistor
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) vill att universitet och högskolor ska jämföras och rankas. Högskoleverket får i uppdrag att analysera hur en kvalitetsrankning skulle kunna utformas.
4 jun 08 – HSV: Rankning av universitet och högskolor

53-timmarsvecka för högskolans lärare
Många högskolelärare knäar av arbetsbördan. I genomsnitt jobbar de 53 timmar i veckan - och hinner ändå inte med. Det är byråkratin som stjäl tid från studenterna och forskningen.
29 maj 08 – Frihetens pris – ett gränslöst arbete

Lärarutbildningar får underkänt
Men är än tredje lärarutbildning håller för låg nivå för att få kunna examinera lärare, enligt Högskoleverkets nya rapport.
8 apr 08 – Högskoleverket: Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen

Arbetslivet styr ny yrkeshögskola
En yrkeshögskola, där arbetslivet får ett stort inflytande, skapas för att utbilda i yrken som arbetsmarknaden efterfrågar. 300 miljoner ska staten skjuta till och pengarna tas från högskolans grundutbildning. Det är oklart hur näringslivets medfinansiering ska se ut.
27 mar 08 – SOU 2008:29

Ny forskningsmyndighet föreslås
En helt ny central myndighet för finansiering av forskning föreslås. Syftet är att förbättra samverkan mellan grundforskning och tillämpad forskning för att samhället ska kunna dra nytta av nya rön.
27 mar 08 – SOU 2008:30

Klinisk forskning tappar i kvalitet
590 miljoner kronor årligen i fem år behövs för att få den svenska kliniska forskningen på banan igen. De senaste decennierna har forskningen förlorat i kvalitet, jämfört med andra länder. Tidsbrist, lågt meritvärde, dåliga karriärmöjligheter och tung administration anges av forskarna som skäl för tillbakagången.
21 feb 08 – SOU 2008:7

Studentkårer bör ersättas av staten
Staten bör bidra med minst 310 kronor per år per heltidsstudent till studentkårerna. Det föreslår regeringens utredare Erland Ringborg, som ett led i att avskaffa kårobligatoriet.
13 feb 08 – SOU 2008:11

Nya karriärvägar på universitetet
Den akademiska befattningsstrukturen behöver nya karriärsteg. Postdoktor, biträdande lektor och biträdande professor, det är förslag på nya titlar vid universitet och högskolor. Rektor ska få ett nytt jämställdhetsverktyg - att “kalla” till professorstjänstgöring.
9 jan 08 – SOU 2007:98

Högskolan ska bli friare från staten
Sveriges universitet och högskolor måste bli mer självständiga i förhållande till staten, anser högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp).
27 nov 07 – Dir 2007:158

Små högskolor är hotade
Den utredning som Dan Brändström presenterade i fredags kommer i förlängningen att leda till minskade resurser för de små högskolorna. Universitet och starka institutioner kan räkna med mer pengar.
6 nov 07 – SOU 2007:81

Nytt antagningsprov till högskolor
Ett anpassat antagningsprov blir en ny möjlighet att söka in till teknik- och vårdutbildningar på högskolor och universitet.
22 okt 07

Forskningstillskott till universitet
Universiteten får ytterligare 300 miljoner kronor till forskning nästa år, enligt regeringens budget. Pengarna ska fördelas efter kvalitetskriterier baserade på Vetenskapsrådets fördelning av forskningsmedel.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Örebro och Mälardalen slås ihop
Örebro universitet och Mälardalens högskola ska gå samman i en federation. Fler högskolor och universitet kan komma att ingå i federationen.
30 aug 07 – Mälardalens högskola: Startsida, Örebro universitet: Startsida

Franke ska utreda ny lärarutbildning
Lärarutbildningen håller inte måttet, anser regeringen. Nu har en av de största kritikerna Sigbrit Franke fått i uppdrag att ta fram en ny lärarutbildning. "Hon har visat sig både modig och klok", motiverar utbildningsminister Lars Leijonborg sitt val.
20 aug 07 – Dir 2007:103

Lärarutbildning renoveras i grunden
Regeringen planerar att helrenovera den hårt kritiserade lärarutbildningen. Hårdare krav, ökad specialisering och minskad frihet att välja ämnesinriktning väntar studenterna.
28 jun 07

Högskolorna håller inte måttet
Mer än var tionde högskoleutbildning har de senaste åren fått så allvarlig kritik att Högskoleverket har hotat med att dra in examensrätten. Universitetskanslern, Sigbrit Franke, förklarar den låga kvaliteten med att högskolorna får pengar efter hur många studenter som tas in och släpps igenom.
14 maj 07 – Hur har det gått?

Lågt tempo på högskolan
Många studenter tycker att kraven är lågt ställda och att det är lätt att klara tentorna. Ungefär 40 procent av de heltidsstuderande anser inte att studierna motsvarar heltidssysselsättning. Genomsnittsstudenten lägger bara ner 21-25 timmar i veckan på sina studier.
27 apr 07 – Studentspegeln 2007

Direktörerna ska styra högskolorna
Det nya "avpolitiserade" sättet att utse styrelseledamöter till högskolorna och universiteten leder till direktörsvälde. Var tredje ledamot är direktör. Politiker och akademiker får en undanskymd roll.
26 apr 07 – Regeringen: Promemoria högskolestyrelser

Generna är inte vårt öde
Utforskandet av människans gener har kantats av konflikter. Vad säger vårt DNA om oss, och kan man ha ensamrätt på kunskapen om livets byggstenar? Genetikern Bengt Olle Bengtsson ger en personlig tillbakablick på debatten under tre decennier.
12 apr 07 – Bengtsson, Bengt Olle : Genetiska konflikter - polemiska artiklar från trettio år

Regeringen inför ny yrkeshögskola
En ny utbildningsform - yrkeshögskolan - kommer att införas under mandatperioden. Det meddelade utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) på måndagen. Men först ska frågan utredas.
2 apr 07 – Dir 2007:50

Statliga bolag kan betala forskning
Försäljningen av statliga bolag kommer att fylla på statskassan med minst 150 miljarder kronor de närmsta åren. Folkpartiets Ulf Nilsson vill använda 50 av dessa miljarder till att bygga upp nya forskningsstiftelser.
12 mar 07 – Folkpartiet: Ulf Nilsson

Varning för läkarbrist
Det utbildas för få läkare och tandläkare. Prognoserna pekar på ett kraftigt underskott, varnar Högskoleverket. Utbildningsminister Lars Leijonborg vill bygga ut läkarutbildningen.
6 mar 07 – Högskoleverket: Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Tryggare svensklärare utomlands
Svenska lärare i utlandet bör få ta del av det svenska trygghetssystemet. Det tycker Erland Ringborg, ansvarig för utredningen Svenskan i världen, som presenterades i onsdags. Utredningen anser också att andelen undervisande svenskar i utlandet med universitetsbakgrund är för liten.
23 feb 07 – SOU 2007:9

Mer pengar till humaniora
Regeringen höjer anslagen med 120 miljoner kronor till högskolornas grundutbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Det innebär att ersättningen per helårsstudent ökar med 5,1 procent.
21 dec 06 – Regeringen: 120 miljoner till högskolan

Svalt studieintresse på landsbygden
Regeringen har stoppat planerna på att bygga ut högskolan. Kvalitet ska gå före kvantitet. Beslutet kan få konsekvenser för ungdomar med lågutbildade föräldrar på glesbygden. Dessa studerar sällan vidare efter gymnasiet, visar en ny rapport.
15 nov 06 – Högskoleverket: Stor skillnad mellan kommuner

Budget för 2007
Mer pengar till forskningen
Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Det kanske viktigaste verktyget är enligt regeringen en forskning i världsklass. Utbildningsminister Lars Leijonborg lovar 900 friska miljoner till forskningen.
20 okt 06 – Prop 2006/2007:1

Fler invandrare på högskolan
Allt fler ungdomar med utländsk bakgrund väljer att studera vidare på högskolan, visar siffror från SCB. Men det är stor skillnad mellan olika invandrargrupper och lärosäten.
1 jun 06 – SCB: Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se