Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
362 artiklar
 
Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Ett val, tre arenor, åtta partier – en partianalys av riksdagsvalet 2014
En forskningslucka: Valanalyser med fokus på partiernas agerande
29 mar 15 – Jonas Hinnfors & Malena Rosén Sundström

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Socialdemokraterna: Från klar vaghet till vag klarhet
Hur kan det komma sig att Socialdemokraterna 2014, med 31 procent av rösterna, tangerade sitt näst sämsta riksdagsval sedan 1914? Givet några av de orsaker till valframgång forskningen brukar framhålla är resultatet gåtfullt.
29 mar 15 – Jonas Hinnfors

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Ett liv efter Nya Moderaterna?
Riksdagsvalet 2014 har ibland beskrivits som ett val med nästan bara förlora- re. Moderaterna ingår utan tvekan i denna förlorargrupp, och kan dessutom beskrivas som valets största förlorare med 23,3 procent av rösterna. Partiet tap- pade var femte väljare, vilket motsvarar närmare 340 000 röstande. Förlusterna kostade partiet regeringsmakten, 23 mandat i den nyvalda riksdagen och dess partiledare.
29 mar 15 – Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus
Etablissemanget hatar oss, eftersom vi utmanar. Vi utmanar inte bara om maktpositioner och verklighetsbeskrivning, utan framför allt om vilket samhälle vi ska ha. Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, segregerade – själlösa – samhälle som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Vi bekämpar det. Därför hatar de oss. Därför bekämpar de oss. Låt dem hålla på. Det är helt naturligt att ett fallande höstlöv skräms av en tilltagande vind (Åkesson 2013: 284).
29 mar 15 – Karl Loxbo

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Miljöpartiet: Med vittring på regeringsmakten
År 2014 var ett historiskt år för Miljöpartiet. Europaparlamentsvalet i maj var en stor valframgång med 15,4 procent, vilket gav den gröna valrörelsen rejäl skjuts med opinionssiffror en bra bit över de 7,3 procent som partiet fått i riksdagsvalet 2010. När valdagen närmade sig föreföll partiet segla i en sådan medvind att många förutspådde att Miljöpartiet efter valet i september skulle vara Sveriges tredje största parti. Det ”naturliga samarbetet” mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna tycktes fungera väl som motvikt till den borgerliga Alliansen även om Sverigedemokraternas valkampanj förmörkade sommarhimlen likt ett annalkande åskväder.
29 mar 15 – Fredrika Lagergren & Maria Oskarson

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Centerpartiet – samling efter den ideologiska stormen
Centerpartiet gjorde 2014 sitt tredje sämsta val i modern tid – en tiondels promille bättre än det näst sämsta år 2002. Under mandatperioden 2010–2014 kämpade partiet tidvis för att hålla sig över fyraprocentsspärren i opinionsmätningarna. Det har knappast motsvarat de högt ställda förhoppningarna på Annie Lööf när hon efterträdde Maud Olofsson 2011, men trots kräftgången tycks vare sig Lööfs ledarskap eller partiets ideologiska och praktisk-politiska inriktning vara internt ifrågasatt. Hur kan det förklaras?
29 mar 15 – Mikael Sundström & Malena Rosén Sundström

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?
Vänsterpartiet (V) gick in i valet 2014 med höga ambitioner. Opinionsutvecklingen var positiv, och många inom partiet trodde inte att det var omöjligt för det att komma upp närmare eller rent av över 10 procent (se t.ex. GrahnHinnfors 2014; Henriksson 2014; Karlsson & Marmorstein 2012; Mellin 2014). Partiet skulle för första gången få ministerposter var tanken, målet var att få ingå i en koalition med de andra partierna på vänsterkanten. Till skillnad mot valet 2010 ingick Vänsterpartiet i valrörelsen 2014 inte i någon formell överenskommelse med några andra partier. Samtidigt var det tydligt att partiet ingick i det rödgröna blocket och att regeringsskifte var ett av partiets främsta mål. Partiledaren Jonas Sjöstedt skrev bland annat en debattartikel (Sjöstedt 2014) strax innan valet där han påpekade att Socialdemokraterna inte borde ta V:s stöd för givet – denna gång skulle det krävas regeringsplatser eller åtminstone ett rejält inflytande på politiken, inte minst i hjärtefrågan om vinster i välfärden.
29 mar 15 – Sofie Blombäck

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Folkpartiet och den förlorade mitten
I valet 2014 gjorde Folkpartiet sitt näst sämsta riksdagsval någonsin. En tillbakagång på 1,6 procentenheter till 5,4 procent av rösterna innebar att partiet blev riksdagens näst minsta. En förklaring som många inom FP framhåller handlar om att åtta år i regeringsställning kostar i termer av väljarstöd, vilket inte minst betonas i FP:s egen utvärdering av valet (Folkpartiet, 2015). Valresultatet bör emellertid även förstås mot bakgrund av FP:s strategiska val och det förstärkta inslaget av blockpolitik som bildandet av Alliansen innebar, faktorer som haft betydelse för FP:s position i det politiska landskapet.
29 mar 15 – Svend Dahl

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Kristdemokraterna: Bäst när det gäller – men hur länge?
Kristdemokraterna som parti har varit uträknade många gånger sedan bildandet 1964, kanske var partiet uträknat redan när det bildades. Som en reaktion mot en pågående ”avkristning” uppfattades det av många som ett parti som försökte hindra det oundvikliga, sekulariseringsprocessen (Demker 1998:13ff). Men under valåret 2014 kunde KD fira femtio år som parti, även om riksdagsinträdet av egen kraft dröjde ända till 1991. Därefter har partiet dock medverkat i borgerliga regeringar under sammanlagt tre mandatperioder.
29 mar 15 – Marie Demker

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet
Varför bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en minoritetsregering efter riksdagsvalet 2014 och exkluderade Vänsterpartiet? Vad kan vi säga om fördelningen av ministerposterna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Löfvens regering? Och vad innebär Decemberöverenskommelsen för regeringens möjligheter att regera och överleva till nästa val 2018?
29 mar 15 – Hanna Bäck & Johan Hellström

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap
Folkestyret og statsvitenskapen
29 mar 15 – Johan P. Olsen

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Om skolans demokratiska uppdrag av Magnus Erlandsson
29 mar 15 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2015

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Litteraturgranskningar
Holdo, Markus, 2014. Field Notes on Deliberative Democracy. Power and Recognition in Participatory Budgeting. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
29 mar 15 – Kristina Boréus

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Svar på Kristina Boréus anmälan
Jag tackar Kristina Boréus för hennes noggranna läsning av min avhandling Field Notes on Deliberative Democracy: Power and Recognition in Participatory Budgeting och Statsvetenskaplig tidskrift som gett mig möjlighet att svara. Jag vill ta chansen att kommentera några frågor som Boréus lyfter fram som kan vara av mer generall betydelse för statsvetenskaplig forskning – frågor som jag hoppas att fler statsvetare kommer intressera sig för och vilja diskutera fortsättningsvis.
29 mar 15 – Markus Holdo

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Litteraturgranskningar
Brante, Thomas, 2014. Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber. Anmälan av Ylva Hasselberg
29 mar 15 – Ylva Hasselberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Litteraturgranskningar
Dawisha, Karen, 2014. Putin’s Kleptocracy – Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster. Review by Astrid Hedin
29 mar 15 – Astrid Hedin

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Litteraturgranskningar
Karpowitz, Christopher F. & Mendelbaum, Tali, 2014. The Silent Sex: Gender, Deliberation & Institutions. Princeton: Princeton University Press. Anmälan av Johanna Rickne
29 mar 15 – Johanna Rickne

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Litteraturgranskningar
Wallin, Pontus, 2014. Authoritarian Collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Växjö: Linnaeus University Press. Anmälan av Jan Teorell
29 mar 15 – Jan Teorell

Statsvetenskaplig tidskrift 2015 nr 2
Replik till Jan Teorell
Först och främst vill jag tacka professor Jan Teorell för en mycket gedigen genomgång av min avhandling, både muntligt vid disputationen och sedan skriftligt i Statsvetenskaplig tidskrift. Teorell lyckas på ett bra sätt sammanfatta ämnet för avhandlingen och de vunna resultaten. Samtidigt finns det delar av recensionen som tvingar mig att lämna en kort replik. Teorell skriver att avhandlingens slutsatser erbjuder ett viktigt korrektiv till vissa mer optimistiska röster i den bredare debatten om sambandet mellan internet/sociala medier och regimförändring i världen. Samtidigt skriver han att avhandlingen är originell i sitt sätt att presentera resultaten men konventionell ifråga om vad resultaten faktiskt utgör.
29 mar 15 – Pontus Wallin

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Förändrade villkor för riksdagens partigrupper
År 2009 fattade den socialdemokratiska partikongressen ett beslut som har beskrivits som den största organisatoriska förändringen sedan partisprängningen 1917 (Socialdemokraterna 2009; Stengård 2010). Förändringen innebar att den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen i framtiden kan genomföra gemensamma sammanträden. För ett parti vars egen berättelse framhäver sin utomparlamentariska födelse, mobilisering och organisation av arbetarklassen samt krav på dess sociala och politiska rättigheter, har det varit en viktig poäng att den socialdemokratiska partigruppen ansvarat inför partiets medlemmar (Edenman 1946; Linderborg 2001).
29 jan 14 – Magnus Hagevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Fyra decenniers partistöd
Där stod han bland sina partikamrater i stadens nykterhetsloge och pläderade för att svensk säkerhetspolitik måste ändras och istället inriktas på att arbeta mer med FN, samt att denna internationella superorganisation skulle tona ned militära operationer till förmån för humanitära insatser. Där satt jag och lyssnade, efter att som inbjuden talare redogjort för min forskning, och kunde inte annat än förundras över den lokala partiaktivistens övertygelse att han inte bara kunde bilda opinion bland sina lokala partikamrater, utan att hans ord även skulle kunna påverka det egna partiets politik, svensk politik och det internationella världssamfundet till förmån för vad han tyckte var en bättre värld.
29 jan 14 – Magnus Hagevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Medialisering av Sveriges riksdag? - Svenska riksdagsledamöters medieanpassning
Medieforskningen betonar medialiseringens stora konsekvenser för våra moderna demokratier med förändrade förutsättningar för den traditionella rollfördelningen mellan medier och politik. Medierna kommer inte längre att bara referera, analysera och kritiskt granska den politik som skapas av politikerna. Politiken kommer allt mer skapas av och med hjälp av medier och personer som befinner sig utanför politikens representativa rum (Lievrouw & Livingstone 2009). Medialiseringsbegreppet refererar här till en process där medierna utvecklats till en oberoende institution med stor egen makt som genomsyrar övriga samhällssektorer (Asp 1986, 1990; Schulz 2004; Hjarvard 2008; Strömbäck 2008; 2011).
29 jan 14 – Douglas Brommesson, Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Kartellisering ur ett genusperspektiv
Katz och Mairs teori om en tilltagande kartellisering av det politiska landskapet (Blyth & Katz 2005; Katz & Mair 1995, 2009) har genererat betydande akademisk forskning, men den har inte granskats ur ett genusperspektiv, vare sig med avseende på dess teoretiska grundvalar eller dess empiriska implikationer. En sådan analys är emellertid intressant att företa av flera skäl.
29 jan 14 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Från maskrosäng till tuktad rabatt?
En studie av partikulturell förändring i det svenska Miljöpartiet
29 jan 14 – Katarina Barrling

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Europeisering och kartellisering av nationella partisystem?
Förändrade konfliktlinjer mellan partierna i riksdagens EU-nämnd mellan 1995 och 2012
29 jan 14 – Karl Loxbo

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Representation och kartellisering
Enligt kartellpartiteorin fungerar politiska partier i allt mindre utsträckning som kanaler in i staten för intressen och identiteter sprungna ur civilsamhället, och istället alltmer som professionella maktapparater i staten, med ett egenintresse i organisatorisk överlevnad. Snarare än att överbrygga avståndet mellan stat och samhälle har politiska partier i utvecklade demokratier kommit att ökat detta avstånd till en punkt där partiet som organisationsform helt inkorporerats i staten (Katz & Mair 1995; Katz & Mair 2009; jfr Koole 1996). I denna diagnos ryms en kritik av de politiska partiernas representativa funktion, som, menar kartellpartiteorins tillskyndare, inte bara förändrats genom denna utveckling utan i allt väsentligt fördärvats. Med Katz och Mairs ord, om inte partier kan ”representera såväl som styra, kan det mycket väl visa sig allt svårare för dem att legimitera sin kontroll över statliga institutioner och sina anspråk på offentliga resurser” (Katz och Mair 2009: 760). Notera det underförstådda: att kartellpartiet styr men inte representerar.
29 jan 14 – Henrik Enroth

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Kartellisering i nytt ljus: Slutsatser
I detta temanummer har sex artiklar studerat förändringar av riksdagens partigrupper, särskilt om de genomgår en likriktning vad beträffar deras sätt att bedriva politik från slutet av 1900-talet till början av 2000-talet, för att undersöka om det svenska partisystemet kartelliserats. Utifrån en summering av resultaten från respektive studie i temanumret är det förenklade svaret nej. I alla fall i de avseenden som undersöks. I detta avsnitt ställs det huvudsakliga resultatet från respektive kapitel i förhållande till den grundläggande frågeställningen för temanumret.
29 jan 14 – Magnus Hagevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Genvägar och senvägar till publicering av Magnus Erlandsson
29 jan 14 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Litteraturgranskning
Vera-Larrucea, Constanza, 2013. Citizenship by Citizens: First generation nationals with Turkish ancestry on lived citizenship in Paris and Stockholm. Stockholm Studies in Politics 150. Stockholm: Department of Political Science, Stockholm University
29 jan 14 – Bo Petersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2014 nr 1
Litteraturgranskning
Mantel, Hilary, 2013. Wolf Hall. Stockholm: Weyler förlag. Översättning: Jesper Högström.
29 jan 14 – Johannes Lindvall

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Att studera, mäta och förklara auktoritär motståndskraft
I föreliggande specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift har vi samlat några av Skandinaviens ledande demokratiseringsforskare för att diskutera frågan om “auktoritära staters motståndskraft”. Temat speglar en växande subdisciplin inom statsvetenskapen, som i skrivande stund genomgår en period av intensiv självkritik. Under 1980-talet var statsvetenskapen oförmögen att förutse östblockets fall och den efterföljande våg av demokratisering som svepte genom Östeuropa. Likaså möttes den arabiska våren med stor förvåning. Länder som Libyen, Egypten och Tunisien hade länge använts som exempel på hur auktoritära stater lyckats förbli auktoritära i en global kontext där demokrati kommit att bli norm. Hur kommer det sig att statsvetenskapen gång efter annan misslyckats i att förutse de stora politiska omvälvningarna? Eller är det över huvud taget statsvetenskapens roll att ägna sig åt prediktioner? Detta är frågor som under senare år präglat mycket av den demokratiseringsforskningen där många forskare, i ljuset av dessa oväntade omvälvningar, kommit att ifrågasätta några av disciplinens mest grundläggande teorier.
2 nov 13 – Michael Wahman

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Varieties of Democracy (V-Dem) Om att mäta demokrati och diktatur
Varieties of Democracy (V-Dem): The study of democracy lies at the center of political science and is increasingly important in economics and sociology. Yet, we lack a comprehensive, multi-faceted and reliable measure of democracy. The Varieties of Democracy (V-Dem) project provides a novel approach to measuring seven principles of democracy: electoral, liberal, majoritarian, consensual, participatory, deliberative, and egalitarian. It incorporates the V-Dem Database, comprising indices of all seven varieties and their components, as well as measures of 329 disaggregated indicators on a worldwide basis, from 1900 until the present. The result is the largest ever and most comprehensive database on democracy, with some 22.5 million data points.
2 nov 13 – Staffan I. Lindberg och Jan Teorell

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Prejudice, Bigotry, Assertiveness, and Supremacism Understanding Variations in Political Tolerance as a Key to Democratic Viability
This article puts forward the proposition that, in the manner that it is measured in most studies today, the current definition of political tolerance is too similar to that of our understanding of what democracy stands for. Consequently, most research has assumed the importance of political tolerance for democracy and then focused most efforts on trying to explain how political tolerance can be protected, upheld, or explained. Therefore current approaches overshoot the more fundamental problem of saying something more substantial about how various forms of political intolerance or tolerance can be related to democratic performance. The critique formulated here - and the solution to it - involves a closer scrutiny of the value systems of tolerant and intolerant individuals. It involves taking into account regime preferences and levels of knowledge when assessing the stance individuals may take regarding the political rights of disliked groups or individuals. This enables us to separate categories of intolerant and tolerant individuals on the basis of their motivation for the position they adopt. Categorization in that way can tell us more about the viability of democracy and the choice of efforts to reinforce it, than can previous measurements and definitions of political tolerance.
2 nov 13 – Sten Widmalm

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Authoritarianism and Elections during the hird Wave
“Electoral authoritarianism” has become the buzzword of the last decade of regime studies. But how did various types of authoritarian elections spread across time and how are they distributed between different regime types? I combine and update datasets on elections, authoritarianism, and democracy to analyze the development in authoritarian elections during the third wave of democratization. The analysis reveals that elections are not randomly distributed across authoritarian regimes. The results suggest that the liberal world order post-1989 most likely accounts for the marked increase in multi-party elections in authoritarian contexts. At the same time, the presence of, in particular, oneand no-party authoritarian elections during the Cold War, when there was no international pressure for democratization, indicates that dictators may institute elections with a view to entrenching themselves in power. The fact that elections are more common in civilian regimes that in contrast with monarchies and military regimes lack a readymade institution through which to govern, also supports this notion. The patterns revealed suggest that the causes of authoritarian elections merit further study.
2 nov 13 – Merete Bech Seeberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Single-Party Autocracies, Ideology, and Repression
Previous studies have argued that single-party autocracies are less repressive than other kinds of autocracies. Challenging this notion, we emphasize that ideological motivations and strategic use of the party apparatus counterbalance the moderating mechanisms associated with single-party autocracies. Based on a global, statistical analysis of the period 1976-2007, we find little evidence that singleparty autocracies are generally less repressive than other kinds of non-democratic regimes. Even though single-party autocracies do indeed violate physical integrity rights less than personalist and military autocracies, they tend to repress such rights more than do monarchies. Regarding civil liberties, i.e., freedom of expression, assembly/association, movement, and religion, the repression levels of single-party autocracies are almost indistinguishable from those of other types of autocracies. Separating communist regimes out of the category of single-party regimes does not change the general findings, but reveals that communist regimes are more repressive than other autocracies with respect to civil liberties but not physical integrity rights. This further indicates that non-economic aspirations such as ideology cannot be ignored by those wishing to understand variations in state repression among autocracies.
2 nov 13 – Jørgen Møller och Svend-Erik Skaaning

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Competition and Participation, but No Democracy - The Politics of Elections in Africa´s Feckless Regimes
The majority of African regimes combine autocratic practices with formal democratic contestation and the electoral cycle - from the setting of the electoral rules through campaigns and actual voting - has become part of the mechanics by which political leaders remain in power. In this article the focus is placed on “feckless pluralist regimes”, in which power is contested, yet the political systems cannot be characterized as democracies. Questioning approaches that equate electoral victories with democratization and the belief that repeated elections over time will lead to democratization, the paper argues that, in feckless pluralist regimes, competitive elections and power alternation have not induced political leaders to carry out programs for development and change. The concept of feckless pluralism is illustrated by a case study of electoral politics in Malawi where, in a never-ending process, the next electoral cycle begins as the votes are counted in the previous one.
2 nov 13 – Lise Rakner och Lars Svåsand

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
The Information Dilemma: How ICT Strengthen or Weaken Authoritarian Rule
This paper introduces a model that links ICT management to the consolidation of autocratic regimes. At its centre is the hypothesis that ICT can help both to undermine and to sustain autocratic rule. A second hypothesis is that the demise of an autocracy can be prevented, or at least delayed, if autocrats actively use ICT to enhance surveillance, accountability, indoctrination, and participation. This means that controlling ICT is not (only) a zero-sum game that is played between activists and censors. Perhaps more important is the role of ICT in the consolidation of an autocracy. Hence, popular access to ICT might or might not help undermine authoritarian rule, but if skillfully used, will definitely make a regime more resilient. The plausibility of the model will be illustrated by means of a brief comparison of two contrasting cases, China and Myanmar.
2 nov 13 – Christian Göbel

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
The Forbidden Attraction of the Enlightened Despot
In the political rhetoric of the West democracy is a prominent goal in development policies. However, many of the countries receiving the most development aid are far from democratic. We ask here why it is the case that the West time and again supports and underpins autocratic leaders and regimes in the developing world. One hypothesis is that there is a strong mechanism of wishful thinking at work. Western leaders seem to look for what they judge to be “enlightened” leaders in third world countries, perhaps having in mind that the “enlightened despots” of their own history brought about, if not democracy, at least order and development. The focus in the mainstream development discourse such as the Millennium Goals on “output” as a measure of development, with no mention of gains in democracy and human rights, is another possible explanation. Examining views expressed by Western leaders and academics about two autocratic leaders, Paul Kagame of Rwanda and the late Meles Zenawi of Ethiopia, it is shown that they indeed are projected as “enlightened”, and that their democratic deficit is mostly excused, when they are perceived to deliver on other developmental goals.
2 nov 13 – Emil Uddhammar

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Motståndskraft i konkurrensutsatta autokratier Maktskiften, partiinstitutionalisering och demokratisering
Since the end of the Cold War, a clear majority of all states hold elections. The literature on electoral authoritarianism has acknowledged that authoritarianism can survive the introduction of multiparty elections, triggering a vivid academic discussion on how to distinguish democracies from autocracies with elections. A common argument is that democracies, in contrast to electoral autocracies, produce transitions in power and that we can therefore utilize electoral turnovers as the central criterion for democracy. This article contests this ”turnover rule”, both conceptually and empirically, and suggests that newly elected governments in competitive authoritarian regimes often have clear incentives to maintain authoritarian institutions in order to improve their prospects of re-election. Moreover, it is argued that democratization is particularly unlikely when levels of party-system institutionalization are low. High levels of party-system institutionalization reduce the level of electoral uncertainty for the newly elected regime, enable a stronger opposition (formed from the former dominant party) and create higher voter and civil society expectations on democratization. The argument is tested using data from all competitive authoritarian regimes in the period 1989-2010, and illustrated by two case studies: Kenya, where the turnover in 2002 did not lead to democratization and Ghana where a transition of power in 2002 had a more positive outcome.
2 nov 13 – Michael Wahman

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet: Här ett inlägg i debatten om HSV-utvärderingen av statsvetenskap, signerat Göran Sundström, och hämtat från Statsvetenskapliga förbundets årsmötes paneldiskussion om utvärderingarnas betydelse för vårt ämnes undervisning och pedagogik. (Ett tema som återkommer i ett framtida specialnummer av tidskriften.) Längre ned finner du långa och korta sammanfattningar från årsmötets arbetsgrupper.
2 nov 13 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2013

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Några reflektioner kring utvärdering av högre utbildning
Debatten om utvärderingarna har ju, väldigt naturligt kan man tycka, främst handlat om olika inneboende problem i kontrollsystemet. Det har varit problem av lite olika karaktär. Många har handlat om validitet, alltså om man verkligen mäter det man vill mäta kommer man åt utbildningarnas kvalitet med det här systemet? Många har hävdat att man inte alls gör det. Här har kritikerna pekat på statistikproblem (för få uppsatser som underlag, skeva urval etc.), men det har också hävdats att systemet endast kommer åt vad studenten kan vid det enskilda mättillfället det kan ju vara så att studenten kunde det som mäts redan innan vederbörande påbörjade utbildningen. Kritikerna menar att man utöver färdigheter och förmågor i slutskedet också måste titta på förutsättningar, processer osv. Man menar alltså att systemet, även om det skulle fungera som avsett, inte är tillräckligt.
2 nov 13 – Göran Sundström

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Rapporter från arbetsgrupperna vid statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Stockholm, 2-4 oktober 2013
STATSFÖRVALTNING I FÖRÄNDRING
2 nov 13 – Göran Sundström, Anders Ivarsson Westerberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Litteraturgranskning: Den förhandlade makten: Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan
Sjögren, Peter, 2011. Den förhandlade makten: Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Studier i politik nr. 127. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
2 nov 13 – Katarina Barrling Hermansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Litteraturgranskning: Quality of Democracy Around the Globe: A Comparative Study
Högström, John, 2013. Quality of Democracy Around the Globe: A Comparative Study. Mid Sweden University Doctoral Thesis 137. Sundsvall: Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.
2 nov 13 – Joakim Ekman

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Litteraturgranskning: Politisk ledarskapsstil. Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet
Daléus, Pär, 2012. Politisk ledarskapsstil. Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet. Stockholm Studies in Politics 146. Stockholm: Stockholms universitet.
2 nov 13 – Lauri Karvonen

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 4
Litteraturgranskning: Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet
Nycander, Svante, 2009. Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet. Stockholm: SNS förlag.
2 nov 13 – Mikael Rundqvist

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Ritualer i koncentrationslägret
Avståndstagande, moral och anpassning i före detta lägerfångars berättelser från Bosnien
5 aug 13 – Goran Basic

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Svensk transparens under luppen
I internationella jämförelser sticker Sverige ut som ett av de mest transparenta länderna i världen. Den flerhundraåriga traditionen av stark offentlighetslagstiftning är ett av landets varumärken. Den grundlagstadgade öppenheten förväntas ge insyn i offentlig verksamhet, möjliggöra ansvarsutkrävande och motverka korruption och maktmissbruk. På senare år har dock en del kritiska röster pekat på brister i implementeringen av offentlighetsprincipen.
5 aug 13 – Viviana Stechina

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Delade städer: en utmaning för fredsbyggande och utveckling
Ett kontroversiellt säkerhetsstaket delar Jerusalem, identitetsbaserat våld har delat Nairobi och Sarajevos mångfald är ett minne blott. Staden har kommit att bli en central arena för vår tids identitetsbaserade konflikter. I fredsförhandlingar är därför kontrollen över stadens symboliska och materiella tillgångar en nyckelfråga.
5 aug 13 – Annika Björkdahl, Johanna Mannergren Selimovic, Kristine Höglund

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Om att teoretisera enligt Swedberg
5 aug 13 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Litteraturgranskning: Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?
Bromander, Tobias, 2012. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Linnaeus University dissertations nr 107. Växjö: Linnaeus University Press.
5 aug 13 – Bengt Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 3
Litteraturgranskning: Justice, Order and Anarchy: The International Political theory of Pierre-Joseph Proudhon
Prichard, Alex, 2013. Justice, Order and Anarchy: The International Political theory of Pierre-Joseph Proudhon. London: Routledge.
5 aug 13 – Kjell Engelbrekt

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Hur kan kameraövervakning på allmän plats vara ett hot mot den personliga integriteten?
Undersökningar visar att människor i allmänhet är relativt obekymrade när det gäller integritetskränkningar i samband med kameraövervakning (Bjereld & Demker 2009; SOU 2009:87: &&5-&&(), det vill säga den övervakning som myndigheter och företag utför på offentliga platser, som gator, torg och gallerior, med hjälp av fast monterade videokameror. Ändå finns det en väl etablerad diskurs, inte minst i politiska fora och inom rättsväsendet, som handlar om värdet av å ena sidan brottsbekämpning och säkerhet och å andra sidan risken för integritetskränkning. Den fråga som denna artikel ställer är huruvida kameraövervakning i det offentliga rummet faktiskt kan kränka den personliga integriteten.
5 maj 13 – Fredrika Björklund

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Den politiska filosofins retoriska natur En idéskiss rörande en aporìa
I Inledning: Så snart det finns ett socialt rum finns det kamp, en kamp om dominans, en dominerande pol. Och från och med detta ögonblick finns det motstridiga sanningar. Vad man än gör är sanningen föremål för konflikt. Om det finns en sanning, så är det att sanningen är föremål för kamp. (Pierre Bourdieu, Kultur och Kritik, 1997)
5 maj 13 – Jan Lionel Sellberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Vem äger makten i parlamentet?
Sverige har ett mäktigt parlament, kanske det mäktigaste i den demokratiska världen. I avsaknad av alla de viktiga instrumenten för horisontell maktdelning har all offentlig makt samlats i riksdagen. Det är dock inte liktydigt med att de svenska riksdagsledamöterna är inflytelserika i motsvarande grad. I vad mån så är fallet bestäms av en rad faktorer, inte minst av valsystemet. Men också riksdagens internt etablerade arbetsformer är viktiga för vem som i praktiken utövar de befogenheter riksdagen har tilldelats. Syftet med detta arbete är att med användande av några enkla teoretiska redskap, som utvecklats inom nationalekonomi, analysera hur den interna strukturen påverkar ledamöternas agerande.
5 maj 13 – Anne-Marie Pålsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Tony Blair och det andra Gulfkriget
Hur och när beslutet att delta i kriget mot Irak i mars-april 2003 fattades
5 maj 13 – Mats Bergquist

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Specialisten och dilettanten: ett statsvetenskapligt dilemma
Min före detta prefekt Lars-Göran Stenelo gick tyvärr hastigt bort tidigare i år. Vi hade aldrig någon särskilt nära relation under mina doktorandår i Lund, men jag måste ändå ha fäst stor vikt vid vad han sade. I samband med min disputation 1998 - en avhandling om svensk nationalism - rådde han mig nämligen att lägga det här ämnet åt sidan och börja med något nytt. Jag minns inte hur han motiverade rådet; det enda jag vet är att det har spelat en mycket stor roll för mig. Jag lydde nämligen blint, lade nationalismen och idéhistorien åt sidan, och började med andra saker.
5 maj 13 – Patrik Hall

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Litteraturgranskning
Ohlström, Marcus, 2012. Justice and the Prejudices of Culture: On Choice, Social Background, and Unequal Opportunities in the Liberal Society. Linnaues University Dissertations nr 96. Växjö: Linnaeus university Press.
5 maj 13 – Göran Duus-Otterström

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 2
Litteraturgranskning
Triantafillou, Peter, 2012. New Forms of Governing: A Foucauldian Inspired Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
5 maj 13 – Patrik Hall

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Nationella domstolar som politiska aktörer
främjare av rättslig integration eller försvarare av nationella intressen?
29 jan 13 – Karin Leijon & Christer Karlsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Styrning utan riktning
institutionaliseringen av svensk jämställdhetspolitik
29 jan 13 – Anders Ivarsson Westerberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Den nye mannen i svensk politik
En diskursanalys av Dagens Nyheters representation av Fredrik Reinfeldt, Thomas Bodström och Jimmie Åkesson
29 jan 13 – Joakim Johansson & Dennis Nyström

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Översikter och meddelanden Nya anslag från VR, RJ och FAS
Den statsvetenskapliga forskningen i Sverige är starkt beroende av extern finansiering. Sedan länge har tre institutioner haft en särställning när det gäller finansiering av forskning inom statsvetenskapens traditionella kärnområden, nämligen Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och FAS. Konkurrensen om forskningsanslag är i dag mycket hård och de projekt som ges anslag får därmed i någon mening anses representera forskningsfronten inom svensk statsvetenskap.
29 jan 13 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2013

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktör: Magnus Erlandsson
29 jan 13 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2013

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Litteraturgranskning: ”Svensk linje i brytningstid” Patric Lindgren
Patric Lindgrens licentiatuppsats utgör första delen av en planerad studie om Sveriges agerande när stora konflikter i vår närhet tar slut, vid s k brytningstider. Till föreliggande arbete, som fokuserar på åren omedelbart efter första världskriget, planeras studier om de brytningstider som representeras av andra världskrigets slut liksom av kalla krigets. Tidsperspektivet som anläggs utgår från uppfattningen att statsvetenskaplig forskning har att vinna på en historisk dimension.
29 jan 13 – Hans Lödén

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Litteraturgranskning: ”Sjukskrivningarna och välfärdens infriare - En studie av svensk sjukvårdsbyråkrati” Helena Olofsdotter Stensöta
De regionala variationerna i sjukskrivningar och förtidspensioner var ett betydelsefullt tema i den sjukförsäkringsdebatt som rasade under åren efter millennieskiftet - en debatt som sedermera bidragit till stora förändringar i våra offentliga trygghetssystem.
29 jan 13 – Björn Johnson

Statsvetenskaplig tidskrift 2013 nr 1
Anmälan av Axel Hadenius (2012/4). Replik av Erik Moberg
I sin recension av min bok ”Statsvetenskap” skriver Axel Hadenius inledningsvis att bokutgivningen inom statsvetenskapen präglas av ”splittring” och att det saknas ”en skrift som fokuserar på ämnets kärna - nämligen staten - och de teorier som finns om denna institution”. Om detta är vi överens och Hadenius har också rätt när han uppfattat det som min ambition att ”råda bot” på detta. Så mycket mer är vi emellertid inte överens om.
29 jan 13 – Erik Moberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Om offentligt och privat
I valet mellan välfärdsstat och välfärdssamhälle
2 nov 12 – Matilde Millares

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Vargfrågan och politiska skiljelinjer
Intressemobilisering i Sverige
2 nov 12 – Ann-Marie Ekengren

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Den mänskliga naturens politiska ekonomi
Kropotkins tillämpning av evolutionsläran på samhället
2 nov 12 – Rodney Edvinsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 nov 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Litteraturgranskningar
Pålsson, Anne-Marie, 2011. Knapptryckarkompaniet: rapport från Sveriges riksdag. Stockholm: Bokförlaget Atlantis AB.
2 nov 12 – Torbjörn Bergman

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Litteraturgranskningar
Hadenius, Axel, 2011. USA – det annorlunda landet: Politiskt liv från George Washingtons tid till idag. Stockholm: Carlsson bokförlag.
2 nov 12 – Jacob Solhlberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 4
Litteraturgranskningar
Moberg, Erik, 2011. Statsvetenskap. Lövestad: Mobergs publikationer.
2 nov 12 – Axel Hadenius

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Tema: Politik och litteratur
Detta specialnummer är resultatet av ett projekt inom ramen för forskningsmiljön Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO) på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Utgångspunkten var observationen att litteraturvetare har ägnat mycket tid och möda åt att studera politikens betydelse för litteraturen men sällan ställt den motsatta frågan, nämligen vilken betydelse litteraturen har för politiken.
2 aug 12 – Paul Tenngart

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Litterära politikerliv
En litteraturvetenskaplig analys av biografisviten Sveriges statsministrar under 100 år
2 aug 12 – Paul Tenngart

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Fredrik Reinfeldt och litteraturens (problematiska) värld
Reinfeldts sommarläsning
2 aug 12 – Torbjörn Forslid

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Ceausescu och litteraturen
Mellan antisovjetism och personkult
2 aug 12 – Liviu Lutas

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Att komma ut som människa
Om politikernas läsningar av Gunnar Ekelöf under valhösten 2010
2 aug 12 – Peter Henning

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Bok, litteratur och läsning som synonymer
Åsikter och yttranden om litteratur i riksdagen 2000–2010
2 aug 12 – Ann Steiner

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Och aldrig mötas de tu
Kulturdebatt och kulturpolitik i den svenska kanondebatten 2006
2 aug 12 – Jon Helgason

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Att iscensätta det onämnbara
Bertil Malmbergs Excellensen och kontroversiella manifest
2 aug 12 – Åsa Bergström

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 aug 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Litteraturgranskningar
Söderström, Johanna, 2011. Politics of Affection: Ex-Combatants, Political Engagement and Reintegration Programs in Liberia. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet.
2 aug 12 – Terrence Lyons

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Litteraturgranskningar
Rejoinder by Johanna Söderström
2 aug 12 – Johanna Söderström

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Litteraturgranskningar
Engvall, Johan, 2011. The State as Investment Market: An Analytical Framework for Interpreting Politics and Bureaucracy in Kyrgyzstan.
2 aug 12 – Henry E. Hale

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 3
Litteraturgranskningar
Öhberg, Patrik, 2011. Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet. En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin. Göteborg Studies in Politics 125. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
2 aug 12 – Tommy Möller

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Den motvilligt engagerade altruisten
Om partimedlemskap och partiaktivism
2 jun 12 – Gissur Ó Erlingsson, Mikael Persson & Richard Öhrvall

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Självbestämmande genom myndighetsutövning?
Sametingets dubbla roller
2 jun 12 – Rebecca Lawrence & Ulf Mörkenstam

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Liberaliseringen av svensk skolpolitik
En positionsbestämning
2 jun 12 – Christian Fernández

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet, särskild utlysning
2 jun 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
The politics of public administration policy
Explaining and evaluating public performance management in Sweden
2 jun 12 – Shirin Ahlbäck Öberg & Helena Wockelberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Contested administrations
Conflict resolution and the improvement of democracy
2 jun 12 – Annika Björkdahl

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Regeringsformen och förvaltningen
– styrning och rättslig reglering
2 jun 12 – Bengt Lundell, Titti Mattsson, Vilhelm Persson & Henrik Wenander

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 jun 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Litteraturgranskningar
Mindus, Patricia, 2009. A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström. Dordrecht: Springer.
2 jun 12 – Jan-Erik Lane

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Litteraturgranskningar
Strang, Johan, 2010. History, Transfer, Politics. Five Studies on the Legacy of Uppsala Philosophy. Philosophical Studies from the University of Helsinki 30. 294 s.
2 jun 12 – Jan-Erik Lane

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Litteraturgranskningar
Maycraft Kall, Wendy, 2010. The Governance Gap: Central-Local Steering & Mental Health Reform in Britain and Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
2 jun 12 – B. Guy Peters

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 2
Litteraturgranskningar
Johansson, Andreas, 2011. Dissenting Democrats: Nation and Democracy in the Republic of Moldova. Stockholm: Stockholm Studies in Politics 142; Södertörn Doctoral Dissertations 62; Södertörn Political Studies 9.
2 jun 12 – Bo Petersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Ny redaktionsledning
Statsvetenskaplig tidskrift fick 1 januari 2012 ny redaktionsledning. Mats Sjölin, framgångsrik redaktionssekreterare tillika ansvarig utgivare, avgick vid årsskiftet och efterträddes av Magnus Jerneck, som tillsammans med Björn Badersten och litteraturredaktören Rickard Andersson bildar det nya arbetsteamet. Bengt Lundell kvarstår som teknisk redaktör.
2 feb 12 – Magnus Jerneck, Björn Badersten och Rickard Andersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Folksuveränitet och parlamentets suveränitet i tidigare brittiska kolonier
Kartläggning och reflexioner
2 feb 12 – Dag Anckar

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
En försumbar arena?
Organisationerna och remissväsendet 1964 – 2009
2 feb 12 – Erik Lundberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Mediatisation of European foreign policy
– a cross-time, cross-national comparison
2 feb 12 – Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
The ideological cohesion of parliamentary parties
and its implications for decision-making in modern democracies
2 feb 12 – Hanna Bäck

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Stakeholder participation, learning and ecosystem management
A global study of 146 Biosphere Reserves in 55 countries
2 feb 12 – Andreas Duit

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Fair play retributivism and the problem of punishment
1. Purpose and aims: The purpose of this project is to assess the strength of so called fair play retributivism (FPR) as a solution to the problem of punishment, i.e. the problem concerning on what grounds, if any, punishment of lawbreakers by the state is justified. FPR holds that punishment is permissible, and normally required, as a means of restoring the fairness between the lawbreaker and the law-abiding. The lawbreaker, this theory holds, is free riding on the social scheme of cooperation; she accepts the benefits of the scheme without accepting the behavioral restrictions upon which it depends. The lawbreaker thus takes unfair advantage over the law-abiding. Punishment is justified in that it removes that advantage.
2 feb 12 – Göran Duus-Otterström

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Who are the lobbyists?
A population study of interest groups in Sweden
2 feb 12 – Daniel Naurin & Frida Boräng

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Democratic representation through the eyes of parliamentarians
Introduction and purpose
2 feb 12 – Elin Naurin

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Fairness in global trade – What is at stake?
Specific objectives: A tendency in contemporary global governance in general and the governance of international trade in particular is a deepening concern for fairness. That fairness matters in trade negotiations, and especially in the multilateral framework, is well-established in current research. This is the point of departure for this study. The more pressing research-question is how to make sense of claims about justice and fairness and what to think about them from a philosophical and normative point of view. Accusations about lack of fairness seem to frequently contradict each other. It is important to scrutinize the rational and moral basis for these claims. This project is a contribution towards that objective
2 feb 12 – Magnus Reitberger

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Party government in flux
Changing conditions for party groups in the Swedish Riksdag
2 feb 12 – Mats Sjölin

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Why are gender differences in the Swedish parliament diminishing?
Inter-parliamentary and extra-parliamentary causes
2 feb 12 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
The politics of anxiety: vulnerability and gender inequality in politics
What interests us is how emotions such as fear and worry affect political life, and more specifically how anxiety may serve as explanation for gender differences – in attitudes and behavior – in politics. In doing this we draw from and integrate findings from at least three fields of research: research on gender and risk perceptions; research on gender differences in political life and how these can be related to structural inequalities in society; and research on the role of emotions in politics. This integrative approach opens up for theoretical developments in several ways: regarding anxiety as a causal mechanism in democratic developments, but also regarding sex/gender at the cross-road between ‘realworld’ inequalities and the social construction of feminity/masculinity.
2 feb 12 – Lena Wängnerud & Monika Djerf-Pierre

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Testing the politics of presence
A comparative study on the importance of gender, class, and ethnicity in the Swedish parliament
2 feb 12 – Lena Wängnerud

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktör: Magnus Erlandsson
2 feb 12 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2012

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Litteraturgranskningar
Lilliefeldt, Emelie, 2011. European Party Politics and Gender: Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence. Stockholm Studies in Politics 141. Stockholm: Stockholms universitet.
2 feb 12 – Richard E. Matland

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Litteraturgranskningar
Håkansson, Peter, 2011. United Nations Reformed: Responsibility, Protection and the Standing of States. Linköping Studies in Arts and Science No. 525. Linköping: Department of Management and Engineering, Linköping University.
2 feb 12 – Johan Eriksson

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Litteraturgranskningar
Jormfeldt, Johanna, 2011. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola. Linnaeus University Dissertations. Nr 32/2011. Växjö, Linnaeus University Press.
2 feb 12 – Jörgen Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2012 nr 1
Litteraturgranskningar
Scuzzarello, Sarah, 2010. Caring Multiculturalism: Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna. Lund Political Studies 159. Lund: Department of Political Science
2 feb 12 – Paul Nesbitt-Larking

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
De svenska partierna och Lavaldomen
Den svenska arbetsmarknaden har hittills karakteriserats av kollektivavtal, starka fackföreningar och en omfattande rätt till fackliga stridsåtgärder. Samtidigt är Sverige sedan 1995 medlem i EU. Grundbulten i denna sammanslutning är den fria rörligheten av varor och tjänster, arbete och kapital. Frågan är om den hittillsvarande svenska arbetsmarknadsmodellen hotas av den fria rörligheten inom EU. EG-domstolens förhandsbesked i Lavalmålet i december 2007 talar för att så kan bli fallet.
11 nov 11 – Karl-Göran Algotsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Ingen kopia av riksdagsvalet ?
Utfallet av valen till kommunfullmäktige 2010 i landets 290 kommuner, med särskilda fallstudier av Sverigedemokraternas agerande
11 nov 11 – Erik Wångmarär

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Demokrati utan demos – utveckling eller avveckling?
En revision av det svenska försvarets instruktion, Soldaterinran, kan ses som ett tidsdokument vilket anpassar sig till statsmaktens syn på Sverige och dess plats i världsordningen. Den föregående versionen var från 1966 och beskrev syftet med soldatens insats: ”värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och kultur”. I det nya förslaget ersättes detta med: ”Med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land och frihet” (Riksdag och departement, 2009). ”Yttersta” låter kraftfullt, men riktigt vad som försvaras är oklart. I en tid präglad av EU och invandring framstår både ”själva forma” och ”vår rättsordning och kultur” som överord. Den nationellt självständiga demokratin glider mot ett vagare medbestämmande och vår kultur mot ett vidare och vagare multikulturellt amalgam. Demokratins båda komponenter, folk och styre, anses behöva revidering.
11 nov 11 – Jan Tullberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
11 nov 11 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Twitter – en termometer på samhällstemperaturen
”Tid för ansvar” var titeln på statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring i september 2011. På Twitter spreds skämtet snabbt: ”Tid för ansvar” var i själva verket ett anagram för ”Fördriv Satan”.
11 nov 11 – Cecilia Garme

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Umeå, 27 – 28 oktober 2011
Konkurrens och marknadsanpassning i offentlig förvaltning
11 nov 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2011

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Litteraturgranskning
Hansson, Lisa, 2011. Public Procurement at the Local Government level. Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals. Linköpings Studies in Arts and Science No. 528. Linköping University, Department of Thematic Studies.
11 nov 11 – Stig Montin

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Litteraturgranskning
McCormick, John P., 2011. Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
11 nov 11 – Kjell Engelbrekt

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 4
Litteraturgranskning:
Sarah Scuzzarello, 2010. Caring Multiculturalism: Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna. Lund Political Studies 159. Lund: Department of Political Science
11 nov 11 – Paul Nesbitt-Larking

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Demokratin, statsskicket och regeringsformen
När Olof Palme den 27 februari 1974 i riksdagen diskuterade det vilande förslaget till ny regeringsform (RF) menade han att den avsaknad av debatt som han hade kunnat notera inte borde tolkas som ett ointresse för demokratins utveckling. Enligt honom byggde det genomtänkta förslaget på ”mångårigt, gediget utredningsarbete och upprepade överläggningar mellan företrädare för de stora partierna i riksdagen” (vpk hade inte varit med i utredningarna) och innebar att det ”parlamentariska styrelseskicket” slogs fast i grundlagen.
8 aug 11 – Torbjörn Bergman

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
De politiska partierna och författningen
Förhandlingar mellan politiska partier om vilka spelregler de själva ska följa resulterar ofta i en kompromiss. En orsak kan vara att en önskan om stabila regler leder till att de politiska aktörerna strävar efter kompromisser. En författning ska överleva även om nästkommande val resulterar i en ny regering. En annan är att konstitutionella vägval påverkar enskilda partiers framtida strategiska situation. Det bör innebära att partierna går in i dessa förhandlingar med olika utgångspunkter och det gör att partier tvingas till svåra avvägningar.
8 aug 11 – Magnus Blomgren

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
En ren partiangelägenhet?
– Om regionala och lokala intressen i författningspolitiken
8 aug 11 – David Feltenius

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Regeringsformen och jämställdheten
En granskning av könsperspektivet i Grundlagsutredningen
8 aug 11 – Jessika Wide

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen
Samma dag som riksdagen 2010 debatterade och fattade beslut om att genomföra de vilande grundlagsförändringarna om att modernisera regeringsformen, så avgjordes även ett annat ärende som innebar justeringar i RF nämligen förändringar av Riksrevisionen (prot. 2010/11:20, 10 § respektive 11 §). Det rörde sig alltså om två parallella – och inbördes fristående – processer som landade i riksdagens kammare på samma dag.
8 aug 11 – Shirin Ahlbäck Öberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Unionsmedlemskapet som grundlagsproblem
Hur kan de svenska politiska partierna vilja överlåta nationell beslutsrätt till en union, som inte självklart utnyttjar den givna fullmakten på ett sätt som förutsågs vid överlåtelsen? Varför har de inte gått i närkamp med detta nära till hands liggande problem, när de har sett över regeringsformen? Hur kan de göra undantag för unionsrätten, när de allmänt och övergripande så starkt framhåller vikten av förutsebarhet och konsekvens?
8 aug 11 – Sverker Gustavsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Översikter och meddelanden
Statsvetenskapen och ‘det globala Syd’ – kommentarer till Göran Hydéns minnen
8 aug 11 – Olle Törnquist

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 11 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Litteraturgranskning
Svensson, Isak, Wallensteen, Peter, 2010. The Go-Between. Jan Eliasson and the Styles of Mediation. Washington DC: United States Institute of Peace.
8 aug 11 – Anders Lidén

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Litteraturgranskning
Hansson, Eva, 2011. Growth without Democracy: Challenges to Authoritarianism in Vietnam. Stockholm Studies in Politics 137. Stockholm: Stockholm University.
8 aug 11 – Olle Törnquist

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 3
Litteraturgranskning
Kunz, Barbara: Kind words, cruise missiles and everything in between – a neoclassical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Poland, Ukraine and Belarus 1989-2008. Stockholm Studies in Politics 136, Södertörn Doctoral Dissertations 50 (Stockholm, 2010)
8 aug 11 – Ronnie Hjorth

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Torbjörn Vallinder
Docenten, lundastatsvetaren och mångårige redaktören för Statsvetenskaplig Tidskrift (1970-1984), Torbjörn Vallinder, avled den 12 februari 2011, 85 år gammal. Därmed ändades en lång och framgångsrik lärar- och forskarbana, som sträckte sig över närmare sex decennier och som inleddes med doktorsavhandlingen “Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900” (1962) och avslutades med den uppsats om Herbert Tingsten, som vi nu publicerar i Statsvetenskaplig Tidskrift.
5 maj 11 – Björn Badersten, Magnus Jerneck, Bengt Lundell och Mats Sjölin

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Herbert Tingsten – kanske en lärofader
Såsom lundensisk statsvetare från mitten av 1940-talet har jag undervisats främst av två professorer vid Regia Academia Lundensis, Fredrik Lagerroth och Nils Stjernquist. Härom har jag tidigare skrivit två uppsatser, en av dem i Statsvetenskaplig Tidskrift (se Referenser). Även en tredje statsvetarprofessor – utan nämnvärd anknytning till lundaakademin – har haft stor betydelse för min utveckling som statsvetare; Herbert Tingsten: professor i statskunskap i Stockholm 1935-46, därefter chefredaktör för Dagens Nyheter fram till 1960.
5 maj 11 – Torbjörn Vallinder

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Explaining Policy Failure in Swedish Game Management
An Institutional Analysis
5 maj 11 – Terence Fell

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Genusbegreppet – dess idéhistoriska utveckling och politiska innebörd
Genusbegreppet är omstritt. I denna text ställer jag en rak fråga om vad begreppet innebär och söker svara på frågan genom att beskriva begreppets ideologiska utveckling och sätta in det i sitt större forskningspolitiska sammanhang. Genusbegreppet handlar i grunden om två diskurser, dels motsättningen likhet-olikhet mellan könen, dels frågan om det finns en könsmaktsordning och vad det innebär. Jag beskriver nedan det manliga motståndet mot genusperspektivet i termer av metodologisk individualism contra strukturalism/holism. I en kritisk analys av postmodernismen/poststrukturalismen och queerteorin beklagar jag vidare att dessa företeelser växt fram samtidigt som genusforskningen.
5 maj 11 – Anne Marie Berggren

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
5 maj 11 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Konferenser
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Umeå
5 maj 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2011

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Litteraturgranskning
Björnsson, Anders. Skuggor av ett förflutet. Bondeförbundet och trettiotalet. En idéhistorisk essä. Lund: Sekel Bokförlag, 2009.
5 maj 11 – Martin Lindström

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Litteraturgranskning
Björn Fägersten: Sharing Secrets: Explaining International Intelligence Cooperation. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Lund Political Studies 161, 2010.
5 maj 11 – Jonas Tallberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 2
Litteraturgranskning
Danielsson, Marianne, 2010. Fängslande idéer. Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 176. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
5 maj 11 – Kristina Boréus

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Det individuella brottet?
Offer och förövare i svenska medieberättelser 1965-2005
2 feb 11 – Marie Demker och Göran Duus-Otterström

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
Den statsvetenskapliga forskningen i Sverige är starkt beroende av extern finansiering. Sedan länge har två institutioner haft en särställning när det gäller finansiering av forskning inom statsvetenskapens traditionella kärnområden, nämligen Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Konkurrensen om forskningsanslag är i dag stenhård och de projekt som ges anslag får därmed i någon mening anses representera ”spjutspetsforskningen” inom svensk statsvetenskap.
2 feb 11 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2011

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Political Parties and Gendered Political Representation:
A Research Strategy for Assessing the Impact of Institutionalization in Candidate Selection Procedures
2 feb 11 – Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld.
En studie av vad som befrämjar könsmässig och etnisk jämlikhet på svenska arbetsplatser
2 feb 11 – Kristina Boréus

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
From multi-culturalism to assimilation?
Swedish integration policy from a European perspective
2 feb 11 – Karin Borevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Political Territories in a Global Era
Research problem: What do states have in common with municipalities, the Catholic Church, criminal MC gangs, virtual communities, nomadic peoples, and corporate empires?
2 feb 11 – Johan Eriksson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Ethnic Diversity in Schools and Work Places
– Its Effects on Tolerance and Trust
2 feb 11 – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam och Andrej Kokkonen

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Good Losers in Democracy
Losers have a key function in democracy. Each day democratic governments make a multitude of decisions that are unwelcome to many citizens. The long-term stability of democracies depends on the willingness of losing citizens to remain loyal to the state (e.g., Schattschneider 1960; Riker 1983; Przeworski 1991; Levi 1997). We know from experience that established democracies have earned the basic loyalty of both winners and losers (this is what makes them established). However, our knowledge on the processes involved is less well developed.
2 feb 11 – Peter Esaiasson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Turning the Vicious Circle around
– New Frontiers in the Fight against the Mafia
2 feb 11 – Carina Gunnarson och Francesca Forno

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Vem bryr sig och vem kan man lita på?
Skolans betydelse för ungdomars sociala tillit
2 feb 11 – Carina Gunnarson, Katarina Barrling Hermansson och Karl Loxbo

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
China in Africa:
‘New’ South-South cooperation and the issue of state sovereignty
2 feb 11 – Johan Lagerkvist

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Challenging state power in China:
the formation of new citizen norms in emerging civil society
2 feb 11 – Johan Lagerkvist

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Digital Media and Civil Society Networks:
National and Transnational Publics
2 feb 11 – Alexandra Segerberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
The Politics and Societies of Child and Youth Wellbeing:
Is the Young Generation Lagging Behind?
2 feb 11 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten
Syfte och mål: För att demokratin ska vara något mer än ett tomt skal och fungera i ett modernt samhälle behöver medborgarna få möjlighet att delta i samtal där besluten växer fram. Det innebär att det måste finnas arenor där medborgare och eliter kan samtala sinsemellan och med varandra.
2 feb 11 – PerOla Öberg och Torsten Svensson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Efter floden: Klimatmigration och den rika världens skyldigheter
”Because my home island will sink under the water, and there will be no place for me to live.” Tolvåriga Vaimaila Teitala från Tuvalu förklarar varför hon måste lämna sitt hemland. The Independent, 2007-07-16.
2 feb 11 – Jörgen Ödalen

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 feb 11 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2011 nr 1
Litteraturgranskningar
Bolin, Anna, 2008. The military profession in change – the case of Sweden. Lund: Statsvetenskapliga institutionen.
2 feb 11 – Gunnar Åselius

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Redaktörsmanifest
Med detta temanummer av Statsvetenskaplig tidskrift vill vi
11 nov 10 – Maria Wendt och Cecilia Åse

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Manifest för den glada statsvetenskapen
1. Världen är full av spännande problem som väntar på att lösas.
11 nov 10 – Anders Hellström – Johan Karlsson Schaffer

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
En ny vetenskap om politik för en ny värld?
Manifest och performativ
11 nov 10 – Henrik Enroth

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Undrande mångfald
Ett manifest för den goda statsvetenskapen
11 nov 10 – Björn Badersten

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Manifest för den goda (stats)vetenskapen
Är det verkligen meningsfullt att tala om ”god” vetenskap? Vi känner oss tveksamma. För oss ligger en önskan om den goda (stats)vetenskapen snubblande nära en positivistisk vetenskapssyn. En önskan om att statsvetenskaplig teori- och metod så långt det är möjligt ska likna naturvetenskaplig teori och metod – vara objektiv, leta efter hårda fakta, kausala förhållanden, universella lagar och genom att använda de ”rätta” metoderna nå den ”rätta” eller ”sanna” kunskapen och därmed göra oss till de ”riktiga” kunskapsproducenterna. Samtidigt menar vi att det är viktigt att hålla diskussionen om den goda vetenskapen inte bara levande utan också alltid pågående. Kanske är en pågående diskussion om våra forskningssträvanden och forskningsideal det som utgör den goda vetenskapen? Det är vår ledstjärna när vi formulerat följande manifest för den goda vetenskapen.
11 nov 10 – Chris Hudson och Malin Rönnblom

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Statsvetenskap, språk och teoretiskt tänkande
Vad är god statsvetenskap? Det är både en kunskapsfilosofisk, organisatorisk och normativ fråga. Den handlar om hur och vart den statsvetenskapliga grenen på samhällsforskningens träd växer, om vad statsvetare egentligen ska syssla med och om hur statsvetenskaplig utbildning ska bedrivas. I förlängningen handlar den också om vilka ramar politisk ordning, makt och samhällsorganisation bäst kan analyseras inom. Det är stora frågor. Finns det några bra svar eller bara dåliga? Eller kan det rentav vara så att frågan om vad som skiljer god statsvetenskap från dålig leder vidare till såpass besvärliga paradigmatiska, epistemologiska och andra svår- eller olösbara problem att vi kanske bör avstå från att ställa eller ens försöka besvara den? Nja, det vore faktiskt rätt illa.
11 nov 10 – Peter Strandbrink

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Statsvetenskap, gåtor och tvärvetenskapliga landvinningar
Om utmaningar för studiet av miljöpolitik
11 nov 10 – Sverker C. Jagers

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Ett antimanifest för den goda statsvetenskapen
Manifestet är ett program, en deklaration, det givna, det uppenbara, det direkta eller det som observerbart och tydligt tillkännagivs. Men manifestet får också sin betydelse genom det icke-manifesta icke-manifestet: dess mening skapas i relation till allt detta som manifestet inte är. Därför innehåller manifestet även vad som utestängs genom en inneboende negation av sin manifesta betydelse och det som, här i enlighet med strukturalistiska lagar, villkorar manifestets själva existens. Utan det latenta, inget manifest. Det latenta, det vill säga just förutsättningen för manifestets manifesta betydelse, blir alltså en del av manifestet genom att definiera det. Manifestet utgör därmed alltid mer än vad som observerbart och tydligt tillkännagivs, det rymmer ett överskott. Detta överskott, surplus eller netto är i teorin outtömligt och kan i ekonomistiska termer liknas vid en vinst. En fantastisk vinning för den goda statsvetenskapen.
11 nov 10 – Charlotte Fridolfsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Disciplin, inspiration och anarki
Manifest för en god statsvetenskap
11 nov 10 – Hans Agné

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Hårda bud: Manifest för en levd statsvetenskap
1. Du skall icke ställa makthavarnas frågor2
11 nov 10 – Maria Jansson, Maria Wendt och Cecilia Åse

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Statsvetenskap i tiden: levande, levd, överlevd?
I sitt bidrag till detta specialnummer påpekar Henrik Enroth att manifest ofta syftar till att uppenbara sådant som inte är uppenbart. Inbjudan att manifestera den goda statsvetenskapen är i den bemärkelsen en inbjudan inte bara till att slå fast någonting man vill stå upp för, utan också implicit att urskilja vad som är särskilt viktigt att säga om och inom statsvetenskap just idag. Uppdraget efterlyser det som fortfarande behöver sägas och göras, samt det som kanske har blivit angeläget först nu. Ur detta perspektiv kan denna samling manifest betraktas som ett intressant tidsdokument för hur det står till inom den svenska statsvetenskapen år 2010. Bidragen är utan undantag välskrivna, spännande, och på många sätt mycket olika. Som manifest förtjänar de så klart att läsas vart och ett för sig. Men jag har läst dem som en samling. Vad är viktigt att manifestera inom svensk statsvetenskap idag?
11 nov 10 – Alexandra Segerberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Statsvetenskapen manifesterad 2010
En vetenskapshistorikers betraktelse
11 nov 10 – Rangnar Nilsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Akademisk liberalism
Vi som är församlade här i dag tror jag associerar till ungefär detsamma, när vi hör ordet liberalism. Närmare bestämt går våra tankar i två olika riktningar. Dels avser vi med ordet något som vi förknippar med franska revolutionen och dess återverkningar. Dels syftar vi på något som vi på motsvarande sätt förbinder med den industriella revolutionen och dess konsekvenser. Poängen är att ordet inte bara betecknar yttrandefrihet, föreningsfrihet och allmän rösträtt utan också marknadshushållning och frihandel.
11 nov 10 – Sverker Gustavsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Rapporter från förbundets årsmöte i Göteborg, 30 september – 2 oktober 2010
Dysfunktioner i statsapparaten: Klientelism, korruption och diskriminering
11 nov 10 – Bo Rothstein

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Från internationell till global politik?
Arbetsgruppen ”Från internationell till global politik?” samlade över 20 deltagare från 9 lärosäten och sammanlagt presenterades 12 uppsatser. En så god uppslutning var naturligtvis mycket glädjande. Vi gladdes särskilt åt den goda blandningen av doktorander, nydisputerade, seniora forskare och professorer i arbetsgruppen. Bland uppsatserna fanns ett par avhandlingsplaner men också artikelutkast från etablerade forskare. Detta är en mångfald vi hoppas kan konsolideras vid årsmötet i Umeå 2011. Det är vår bedömning att flera av arbetsgruppens uppsatser tämligen snart kan komma att publiceras i internationella fora och i andra fall om några år ha utvecklats till spännande avhandlingar.
11 nov 10 – Douglas Brommesson & Ann-Marie Ekengren

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Välfärdsstat: Medborgare, makthavare och offentlig politik
Arbetsgruppens utgångspunkt var att statsvetenskaplig forskning om välfärdsstaten är omfattande men utspridd över ämnets traditionella delar (t.ex. politiskt beteende, komparativ politik, offentlig politik, politisk teori etc.). Vi ville därför bidra till kommunikation mellan olika sorters statsvetare med intresse för välfärdspolitik. Flera olika typer av frågeställningar och metoder är därmed relevanta. Många av dessa behandlades av arbetsgruppens deltagare.
11 nov 10 – Staffan Kumlin & Maria Oskarsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Närvarons politik – och dess utmaningar
Drude Dahlerups uppsats What Constitutes Succesful Susbtantive Representation of Women? inledde diskussionerna i arbetsgruppen Närvarons politik – och dess utmaningar. Substantiell representation har blivit något av ett modeord i den internationella forskningen men det framgick med tydlighet av Dahlerups analys att det är rätt lång väg kvar innan forskningen nått fram till en gemensam definition.
11 nov 10 – Lena Wängnerud

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Postkommunistisk politik
Arbetsgruppen ”postkommunistisk politik” debuterade i årsmötessammanhang i Uppsala 2008 och fick nu sin första uppföljare i Göteborg. Totalt 13 deltagare samlades över två dagar för att diskutera tio olika konferensbidrag. Flertalet av dessa var författade av yngre forskare (fyra doktorander bidrog med utkast från pågående avhandlingsarbete och två mastersstudenter med omarbetade versioner av uppsatser). Återväxten ser således relativt god ut vad gäller forskare med intresseför Central- och Östeuropa.
11 nov 10 – Li Bennich-Björkman & Andreas Johansson Heinö

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Högerpopulistiska partier och främlingsfientlig opinion i Europa: Framgång och inflytande
Arbetsgruppen ”Högerpopulistiska partier och främlingsfientlig opinion i Europa: Framgång och inflytande” innehöll sex uppsatspresentationer. Seminarierna leddes omväxlande av Marie Demker och Gissur Ó Erlingsson under de två dagar arbetsgruppen hade sina sessioner. Tematiken var förstås synnerligen aktuell, då det bara någon vecka tidigare stod klart att Sverigedemokraterna för första gången tagit plats i Riksdagen, med 20 mandat.
11 nov 10 – Marie Demker & Gissur Ó Erlingsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Förvaltning som business – marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden
Arbetsgruppen Förvaltning som business samlade femton deltagare från sex olika lärosäten (Göteborg, Linköping, Mittuniversitetet, Uppsala, Umeå och Stockholm). Elva uppsatser presenterades och diskuterades och arbetsgruppen fick också ta del av en muntlig presentation av pågående forskning om politiskt entreprenörskap vid Mittuniversitetet. Såväl seniora forskare som doktorander deltog i arbetsgruppen och uppsatserna behandlade både pågående forskning och idéer om kommande forskningsprojekt. Uppsatserna hade karaktären av såväl idéskisser och projektbeskrivningar som artikelutkast.
11 nov 10 – Maria Jarl & Urban Strandberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Modern rättviseteori
I arbetsgruppen framlades 13 uppsatser. Ämnena var tämligen disparata. Ett gemensamt tema för de flesta av dessa var dock att de behandlade problem som på olika sätt tog sin utgångspunkt i de utmaningar som en alltmer globaliserad värld reser.
11 nov 10 – Göran Duus-Otterström & Gunnar Falkemark

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Policyval vid samhällsförändring
Det övergripande temat var ”Policyval vid samhällsförändring” vilket i sig är ganska brett som tema men det visade sig att temana ändå samlades kring ett par huvudområden som alla hölls samman av den röda tråden om policyval och -utformning.
11 nov 10 – Jonas Hinnfors & Andrea Spehar

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Litteraturgranskning
Andersson, Monica, 2009, Politik och stadsbyggande. Modernismen och byggnadslagstiftningen. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Stockholm Studies in Politics 131.
11 nov 10 – Bo Bengtsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Litteraturgranskning
Karlsson, Ann Britt, 2009. Institutionalisering av ansvar i kommunal revision. Lärande organisering. Jönköping International Business School, Jönköping University. JIBS Dissertation Series No. 062. 2009.
11 nov 10 – Jörgen Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Litteraturgranskning
Stakston, Brit. Politik 2.0 – Konsten att använda sociala medier. 2010, Bejbom Books, Göteborg. 240 s.
11 nov 10 – Victor Galaz

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 4
Statsvetenskaplig tidskrift 2010/5
Kontraster och nyanser
11 nov 10 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2010

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Populism och journalistik – stadigt sällskap eller tillfällig bekantskap?
Nypopulistiska rörelser i Europa vinner terräng i allmänna val. Därmed blir diskussionen om relationen mellan populism och medier allt intensivare. Ofta förs den i normativa termer: hur bör medierna förhålla sig till nypopulismen. Men vid sidan av det moraliska och pressetiska problemet finns en fråga som handlar om mediernas format, organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet, s.k. medielogik. På vilket sätt skulle denna medielogik främja populistisk retorik och ideologi?
8 aug 10 – Christian Andersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Lagöverträdelser och ohälsa – ansvarig för det ena men inte för det andra?
Vi rör oss i allt snabbare takt mot en renodlad tillräknelighetslagstiftning i Sverige. Tanken är att om man är tillräknelig vid brottsögonblicket får man straffas men annars inte. Sedan 1960-talet har vi haft en lagstiftning där vi kunnat dömas till rättpsykiatrisk vård om det kunnat visas att vi led av en allvarlig psykisk störning vid tillfället då lagöverträdelsen begicks, men detta är alltså något som håller på att förändras.2
8 aug 10 – Karl Persson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 10 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Litteraturgranskning
Mikael Blomdahl: The Polititcal Use of Force. Beyond National Security Considerations as a Source of American Foreign Policy, Stockholm Studies in Politics 127. (Stockholm: Stockholm University 2008.)
8 aug 10 – Erik Noreen

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Litteraturgranskning
Anna Zachrisson: Commons Protected For or From the People: Comanagement in the Swedish Mountain Region?. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2009:3, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
8 aug 10 – Svein Jentoft

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 3
Litteraturgranskning
Anna C. Spånning: Towards Institutional Stabilization and Development? A Study of Inter-Organizational Cooperation in the Tajik Cotton Industry. Karlstad: Karlstad University Studies, 2009:59.
8 aug 10 – Bo Petersson

Statsvetenskaplig eftervalsanalys:
EU-valet präglades av svensk politik
Den EU-influerade åsiktsröstningen har minskat medan en åsiktsröstning utifrån en höger-vänsterideologi och inrikespolitiska frågor har ökat något. Det hävdar statsvetarna Sören Holmberg och Henrik Oskarsson i en analys av den valundersökning som gjordes i samband med EU-valet 2009.
22 jun 10 – Eftervalsanalys: Europaparlamentsvalet 2009

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Partier i förändring?
Utgångspunkten för detta temanummer av Statsvetenskaplig tidskrift är iakttagelsen att alla mogna demokratier i grund och botten är representativa demokratier. Dessa bärs upp av politiska partier. Att partierna är nödvändiga för det politiska systemets funktionsduglighet och demokratins legitimitet understryks av många. Bl.a. skriver Ware (1996: 1) att ”it is difficult to imagine there being politics without parties”, och Montero & Gunther (2002: 2f) att “parties have always been ... absolutely essential for the proper functioning of representative democracy”.2 Detta är emellertid ingen sentida insikt.
5 maj 10 – Gissur Ó Erlingsson och Douglas Brommesson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Moderaterna och välfärdsstaten
Den svenska välfärdsstatens expansion brukar beskrivas som Den demokratiska klasskampen (Korpi 1981). Arbetarrörelsen sägs ha varit drivande och de borgerliga partierna – särskilt Moderaterna – beskrivs som motståndare till expansionen av välfärdsstaten (se dock Swenson 2002; Hall & Soskice 2001; Uddhammar 1993). Om den bilden var riktig, stämmer den fortfarande nu när den svenska välfärdsstaten är utbyggd och politiken istället rör om och hur den existerande välfärdsstaten bör förändras (Pierson 1994)?
5 maj 10 – Anders Lindbom

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Socialdemokraterna - Från minoritetsregering till koalitionspartner
När Mona Sahlin och de miljöpartistiska språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand meddelade att man i valet år 2010 ämnade begära väljarnas mandat för att bilda en koalitionsregering, innebar det synbarligen att Socialdemokraterna övergivit ett över 50 år gammalt förhållningssätt i regeringsfrågan. Inte sedan 1957, då koalitionen med Bondeförbundet sprack över ATP-frågan, har Socialdemokraterna regerat tillsammans med andra. Partiet har ofta regerat i minoritet, men man har gjort det ensamma.
5 maj 10 – Peter Santesson-Wilson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Svenska kristdemokrater i förändring - Från konfessionellt universella till sekulärt partikulära
Sommaren 2009 höll Kristdemokraternas partiledare två uppmärksammade tal. Först inledningstalet till partiets riksting och en månad senare talet under politikerveckan i Almedalen i Visby. Vid båda talen utvecklade Hägglund ett resonemang om Kristdemokraterna som företrädare för ”verklighetens folk”, ett folk av Svenssons som inte vill få sina liv styrda av en politiskt korrekt kulturelit i Stockholm (Hägglund 2009a, 2009b). Det omedelbara intrycket efter Hägglunds tal var att Kristdemokraterna hade valt en ny mer konfrontativ framtoning, men att den nya retoriken möjligen också bar bud om en ny ideologisk inriktning. Den här artikeln syftar till att analysera det ideologiska innehållet i denna nya kristdemokratiska framtoning, vilket görs i ett jämförande perspektiv utifrån tidigare forskning om såväl kontinental som svensk kristdemokrati.
5 maj 10 – Douglas Brommesson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Miljöpartiet De Gröna - Från miljömissnöjesparti till grön regeringspartner
I begynnelsen gjorde sig Miljöpartiet kända för att genomlida sovsäcksövernattningar i gymnastiksalar under röriga partikongresser – och för att skriva partiprogram som ville ”skapa en mer positiv attityd till döden”. De krubbade vegankäk och sjöng käcka visor. De anklagades för att vara ett missnöjesparti2 och samtidigt ha ett alltför begräsat partiprogram. Miljöpartisterna förlöjligades som krångliga och yviga. Partiet bestod av glada amatörer, halflummiga grönavågare, besvikna kärnkraftsmotståndare, engagerade strulnissar och enstaka vilsna folkpartister. Men framförallt var de alternativa. Inte som de andra partierna. Eller som vanliga politiker. Miljöpartiet ville göra skillnad. Och de kände sig – och behandlades som – en exkluderad alternativrörelse.
5 maj 10 – Stig-Björn Ljunggren

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Ett smalare men vassare Centerparti?
Centerpartiet är ett parti med färgstark men också tyngande modern historia. Vem under Thorbjörn Fälldins statsministerskap skulle till exempel ha kunnat gissa att partiet skulle komma att hovra strax ovanför fyraprocentspärren 30 år senare? Hur förvandlades partiet från just ett centerparti som sneglade ömsom höger, ömsom vänster, till det synbarligen beslutsamt borgerliga parti vi hittar 2010? Vad hände med ”det första miljöpartiet”, och hur går traditionen som bondeparti ihop med ett nyutvecklat kärnfokus på näringsliv och marknadsliberalism? I partiets historia och därtill kopplade förändringsprocesser hittar vi väsentliga förutsättningar för dess framtid.
5 maj 10 – Malena Rosén Sundström och Mikael Sundström

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Bland blåklint och totempålar - Om det kulturella tillståndet i Folkpartiet Liberalerna
The totem is above all a symbol, a tangible expression of something else. But of what? (Durkheim 1912/95: 208)
5 maj 10 – Katarina Barrling Hermansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Vänsterpartiet - Med historien in i framtiden
Sommaren 2010. Vänsterpartiet ingår i en rödgrön trepartiallians som förklarat sig beredd att bilda en koalitionsregering efter höstens riksdagsval. Aldrig tidigare har partiet stått så nära den politiska kommandohöjden. För vilket annat parti som helst vore detta liktydigt med framgång.
5 maj 10 – Jörgen Hermansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Utmanarna - Uppkomst, idéer och opinion
Nya partier utgör ett spännande forskningsfält, bland annat för att det finns teoretiska skäl att förvänta sig att de inte ska dyka upp (Erlingsson 2009). I synnerhet gäller detta kanske det svenska partisystemet, som tillhört ett av världens mest stabila sedan 1921. Fram till 1988 var det närmast ett skolboksexempel på Lipset & Rokkans (1967) nedfrysningshypotes. Men trots förutsägelse om motsatsen, bildas nya partier och når hyggliga framgångar.
5 maj 10 – Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
5 maj 10 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Litteraturgranskningar
Olsson, Karin, 2009. Den (över)levande demokratin. En idékritisk analys av demokratins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld. Växjö: Växjö University Press (Acta Wexionensia, 185).
5 maj 10 – Sverker Gustavsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 2
Litteraturgranskningar
Peder Rönnbäck: Den kommunala policyprocessen. Strömmar i kollektivtrafiken och politiken. Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 2008:74.
5 maj 10 – Lena Wängnerud

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Stereotypfördömandet – en fördom om fördomar?
En vanlig uppfattning är att bedöma stereotyper som en viktig orsak till konflikter och motsättningar mellan mänskliga grupper. Nästa steg är att förespråka en agitation mot stereotyper i allmänhet och vissa speciella stereotyper i synnerhet. Men är kritiken av stereotyper väl underbyggd och de föreslagna åtgärderna konstruktiva?
2 feb 10 – Jan Tullberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 10 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2010

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens:
en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum
2 feb 10 – Erik Amnå, Cecilia Arensmeier, Joakim Ekman, Tomas Englund och Carsten Ljunggren

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Universal suffrage for real?
A global index of suffrage restrictions and an explanatory framework
2 feb 10 – Ludvig Beckman

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Globalisation and New Political Rights.
The Challenges of the Rights to Inclusion, Self-Determination and Secession
2 feb 10 – Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam och Jouni Reinikainen

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Vem tar hand om barnen?
En jämförande studie av samspelet mellan politik och kultur för beslutsfattande i familjen
2 feb 10 – Christina Bergqvist och Steven Saxonberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Thick and thin constitutionalism
A simple majority is enough to pass ordinary laws. In the case of fundamental laws, however, a good deal more is needed. Laws of this kind cannot be enacted or repealed with less than a supermajority, a referendum, multiple decisions, or the like.
2 feb 10 – Sverker Gustavsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Local Peace Agreements: The Road to Peace and Democracy in KwaZulu Natal?
Why has violence been reduced in some areas in KwaZuku Natal, while not in others? In South Africa, national power sharing paved the way for democratic rule. After the 1994 elections and after power sharing was implemented, political violence was reduced in most parts of South Africa. However, in KwaZulu Natal, outbursts of violence have continued, although at a declining level, and in particular around election periods.
2 feb 10 – Anna K. Jarstad

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Hur regleras EU-medlemskapet?
Sverige är sedan 1 januari 1995 medlem av den Europeiska unionen. Detta faktum är inte omnämnt i regeringsformen. Inte heller står det någonting om att lagstiftningsmakten inom vissa områden numera delas med övriga medlemsländer via lagstiftning i ministerrådet, eller något om hur lagar av detta slag tillkommer. Likaså nämns inte det faktum att en stor del av riksdagens arbete går ut på att omvandla EU-direktiv till svensk lagstiftning, att våra domstolar tar instruktion från EG-domstolen, och att våra myndigheter måsta ändra sina föreskrifter i takt med att EU fattar beslut om nya förordningar. Endast i fyra korta bestämmelser nämns EU-medlemskapet i vår grundlag (RF 8:4; 10:2; 10:5; 10:6).
2 feb 10 – Christer Karlsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
The Political Consequences of the Crisis
Economic crises tend to have important political consequences. The Great Depression in the 1930s led to political realignments in many democracies (such as Sweden and the United States), and even to the breakdown of democracy in some European countries (such as Austria and Germany). More recently, the deep economic downturns in the aftermaths of the first and second oil shocks in 1973 and 1979 marked the beginning of a period of “permanent austerity” in economic and social affairs (Pierson, 2001).
2 feb 10 – Johannes Lindvall

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Indigenous rights to self-determination: The Institutional Design and Policy Process of the Swedish Sami Parliament
The Swedish Working Committee on Constitutional Reform (Grundlagsutredningen) presented a proposal in 2008 that the Sami people ought to be mentioned in the introductory chapter of the Instrument of Government (Regeringsformen) due to their status as an indigenous people. One of the primary motives was to constitutionally confirm Sweden’s approval of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 2007.
2 feb 10 – Ulf Mörkenstam

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Europe as Other: Difference in global media discourse
Exploring meaning-making in a mediated global environment (aim and research questions)
2 feb 10 – Alexa Robertson och Pål Levin

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
The Determinants of Institutional Quality.
How Leaders´ Perceived Threat of Losing Power Without Compensation Affects Economic Development
2 feb 10 – Bo Rothstein, Anna Persson och Martin Sjöstedt

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
”Save our school!”
What kinds of impact have protests against school closures in Swedish local politics?
2 feb 10 – Katrin Uba

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Tolerance in Challenging Political Environments in Uganda, Kenya, India and Pakistan
This is a study of political tolerance in India, Pakistan, Kenya, and Uganda. The project will focus on tolerance of the kind we associate with civil liberties and rights – liberties and rights that from a democratic perspective should belong to all citizens irrespective of race or ethnicity, gender, class, or, most important, opinion.
2 feb 10 – Sten Widmalm, Sven Oskarsson och Karolina Hulterström

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 feb 10 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Jämställdheten inom svensk statsvetenskap IV: Kurslitteraturen och undervisningen
Under de senaste åren har det i förbundssektionen i Statsvetenskaplig Tidskrift förts en diskussion om jämställdheten inom svensk statsvetenskap (jfr Olofsdotter Stensöta et al. 2007; Olofsdotter Stensöta & Forsberg 2008; Bennich-Björkman et al. 2008; Rothstein 2009). En aspekt av denna fråga, som inte har kommit upp i debatten, har att göra med jämställdhetsperspektiv i undervisning och litteratur på grundutbildningen i statsvetenskap. I denna kartläggning har vi under januari 2010 undersökt kurslitteraturen i statsvetenskap vid 16 lärosäten, och vi rapporterar här våra tentativa resultat.
2 feb 10 – Jennie K Larsson och Joakim Ekman

Statsvetenskaplig tidskrift 2010 nr 1
Litteraturöversikter
Broman, Anders, 2009. Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. Karlstad: Karlstad University Studies 2009: 41.
2 feb 10 – Joakim Ekman

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
De dolda makthavarna
– politiska tjänstemän i stad och stat
11 nov 09 – Anders Ivarsson Westerberg och Torbjörn Nilsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Gunnar Myrdal som en Weberiansk offentlig intellektuell
– Arvet efter Max Weber
8 aug 09 – Sven Eliaeson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Bakom lyckta dörrar
Beslutsprocessen bakom den svenska pensionsreformen 1991-1998
8 aug 09 – Karl Loxbo

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Översikter och meddelanden
Queerteori för statsvetare
8 aug 09 – Joakim Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 09 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Olika former av internationalisering? Replik till Marie Demker
I Statsvetenskaplig Tidskrift nr 4 (2008) reflekterar Marie Demker över svensk statsvetenskap och dess relation till internationell statsvetenskap. Jag läser hennes debattinlägg som en kritik av en tendens som vi kanske skulle kunna kalla en ”ytlig internationalisering” av svensk statsvetenskap: anglosaxiska teoretiska perspektiv får utgöra ramen i våra analyser, den svenska empirin ”ett fall av” någonting som de (ofta) amerikanska teorierna definierat som viktigt, och detta förmedlat på bristfällig engelska. Upprepning snarare än innovation, är resultatet. Demker argumenterar i korthet för en mer mångfacetterad internationalisering, som inte bara betyder amerikanisering.
8 aug 09 – Joakim Ekman

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Till minne av Susan Marton
Vår vän Susan Marton har efter en kort tids sjukdom avlidit 44 år gammal. Närmast sörjande är maken Martin och sonen Christopher, en mycket stor skara av familj och släkt, vänner och kollegor.
8 aug 09 – Cecilia Malmström och Urban Strandberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
Litteraturöversikter
Lindholm, Kristina, 2008. SSU och könspolitikens gränser 1970-2000. Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Linköping Studies in Arts and Science, No. 459. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus.
8 aug 09 – Kristina Boréus

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
LITTERATURGRANSKNINGAR
Mundebo, Ingemar (2008). Hur styrs staten? Resultat av resultatstyrning. Stockholm: Stockholm University Stockholm Studies in Politics 121.
8 aug 09 – Erik Amnå

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 3
LITTERATURGRANSKNINGAR
Stechina, Viviana (2008). Conditions for Corruption. Institutions, Executive Power, and Privatization in Argentina and Chile in the 1990s. Uppsala: Uppsala universitet.
8 aug 09 – Staffan Andersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Den politiska basorganisationens framtid: Fyra realistiska vägval
Att staters politiska basorganisation är såväl förhandlingsbar som politiskt stridbar illustreras väl av hur den svenska kommunstrukturen ommöblerats och debatterats sedan 1940-talets början. I och med Storkommunreformen 1952 och Kommunblocksreformerna 1962–1974 försvann långt över 2000 kommuner som följd av vad som beskrivits som en av västvärldens mest omfattande politiska reformer (Kjellberg 1988; Committee on Local and Regional Authorities 1995: 69).
5 maj 09 – Gissur Ó Erlingsson och Jörgen Ödalen

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Euroskepticism bland partier och medborgare:
Tidigare forskning, förklaringar och förslag på analysmodeller
5 maj 09 – Joakim Ekman

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Fascismen som ett sluttande plan
När man diskuterar det som hände i Europa under första hälften av 1900-talet finns det en tendens att spåra upp och nagla fast människor vid gångna ideologiska synder. Situationen liknar de bilder av den yttersta domen som man kan se i medeltida kyrkor. Längst upp sitter Gud och dömer människorna som just har kravlat upp ur sina gravar. Till vänster faller de dömda syndarna ner i gapet på hemska vidunder alltmedan flinande smådjävlar med eldgafflar i händer föser på. På Guds högra sida finns de som godkänts för inträde i paradiset. De sitter på små moln och sjunger och ser en smula fåniga ut. Den fattige munk som hade fördömts av domkapitlet i Skara var av en annan åsikt.
5 maj 09 – Stefan Björklund

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
5 maj 09 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Vetenskapsrådet och jämställdheten inom forskningen
Intervju med Gunnel Gustafsson, vice GD på Vetenskapsrådet
5 maj 09 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Replik: Jämställdheten i svensk statsvetenskap. Några frågetecken till ”de tios bud”
I min e-brevlåda ligger fem meddelande från personer som vill söka in till institutionens forskarutbildning. Alla unga, entusiastiska och engagerade och, att döma av deras förnamn, kvinnor. De frågar mig om deras forskningsidéer ligger i linje med forskningen vid ”The Quality of Government Institute” som jag ansvarar för och om jag har tid att träffa dem för att diskutera deras uppslag till ny forskning. Samtliga är beredda att flytta till Göteborg om de skulle antas.
5 maj 09 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2009

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
På tvären – erfarenheter av samarbete över ämnesgränser
I den följande artikeln fortsätter Statsvetenskaplig tidskrift temat statsvetenskapens gränser gentemot andra ämnesdiscipliner. I artikeln skriver Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet om hur hon uppfattar det tvärvetenskapliga arbetet i allmänhet och samarbetet med statsvetare och gränssnittet mellan statvetenskap och freds- och konfliktforskning i synnerhet. FÖRBUNDSREDAKTÖREN
5 maj 09 – Inger Österdahl

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 2
Litteraturöversikter
Kalm, Sara, 2008. Governing Global Migration. Lund Political Studies 153. Lund: Department of Political science.
5 maj 09 – Iver B. Neumann

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Decentraliserade litenheter – en kartläggning och en förklaring
Stater väljer att organisera sig territoriellt på olika sätt, och den grundläggande skiljelinjen går härvid mellan federala stater och unitära stater. Federala stater, vi lånar en formulering av Lauri Karvonen (2003: 22-23), delar statsmakten mellan en central och en regional nivå, varvid myndigheterna på respektive nivå har omfattande självständiga och klart definierade befogenheter; unitära stater, däremot, är organiserade som enhetsstater.
2 feb 09 – Dag Anckar

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 09 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2009

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Political socialization and human agency. The development of civic engagement from adolescence to adulthood
Youth & Society (YeS) at Örebro University A multidisciplinary, longitudinal seven-year research program at Örebro University will take place with support from Riksbankens Jubileumsfond. It is jointly led by professors Erik Amnå (political science; coordinator), Mats Ekström (media and communication studies), Margaret Kerr (psychology) and Håkan Stattin (psychology).
2 feb 09 – Erik Amnå, Mats Ekström, Margaret Kerr, Håkan Starrin

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Together and Apart Cultural Diversity and the Statecraft of Toleration
1. Research Objective
2 feb 09 – Christian Fernández

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Medbestämmandelagstiftning i Europa under det kalla kriget
Forskningens syn på ”kalla krig” och hur de utkämpas är stadd i förändring. I den nya historieskrivningen om Sovjettiden omtolkas det kalla kriget som en kamp om ”hjärtan och sinnen”. Också i dagens ”nya kalla krig” kämpar Kreml för att vinna inflytande inom sin forna intressesfär i Östeuropa (MacKinnon 2007, Lucas 2008). Förutom ekonomiska och militära påtryckningar så är ett viktigt vapen i denna kamp propaganda, vad statsvetarna skulle kalla försök att vinna ”mjuk makt” eller ”soft power” (Nye 2002, 2004). Så kallad mjuk makt bygger på attraktionskraft snarare än ekonomiskt och militärt tvång. Det handlar om att påverka opinionen bland medborgarna i andra länder, så att de ska anse det egna politiska systemet legitimt och eftertraktansvärt.
2 feb 09 – Astrid Hedin

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Fair and Feasible Climate Change Adaptation
1. Aim
2 feb 09 – Sverker C. Jagers, Duus-Otterström och Johannes Stripple

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Svenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Kunskapsproblem och syfte
2 feb 09 – Anders Lidström, Christine Hudson, Kerstin Westin, Niklas Eklund, Johan Lundberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Lokalpolitikens legitimitet. Individuella och kontextuella variationer
Forskningsproblem och syfte
2 feb 09 – Anders Lidström, Katarina Eriksson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
En gränslös stat? Nationalstaten och de utflyttade befolkningarna i Mellanöstern/ Unbound State? The Nation-State and the Departed Populations in the Middle East
Projektbeskrivning2
2 feb 09 – Åsa Lundgren, Inga Brandell, Emma Jörum

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Sustainable Citizenship: Opportunities and Barriers for Citizen Involvement in Sustainable Development
Introduction
2 feb 09 – Michele Micheletti, Daniel Berlin, Henric Barkman

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
The European Court of Justice as a political actor and arena: Analyzing member states’ observations under the preliminary reference procedure1
On December 18th 2007 the European Court of Justice (ECJ) delivered its much awaited judgement in the Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetarförbundet and Others. In brief, the circumstances in the case were the following: Swedish trade unions had taken action against a Latvian construction company, Laval, over the working conditions for Latvian workers refurbishing a school in the town of Vaxholm. Laval refused to sign a collective agreement, and a blockade of the work place was initiated by the Swedish trade unions as a consequence. Laval maintained that the blockade was illegal with reference to Community Law and that Swedish authorities consequently were under a duty to stop the action. In the following court procedure the Swedish Labour Court referred the case to the ECJ for a preliminary ruling.
2 feb 09 – Daniel Naurin, Per Cramér

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Swedish Electoral Corruption in Historical-Comparative Perspective
The international NGO Human Rights Watch in their 2008 report declared fraudulent elections as being one of the most pervasive human rights abuses in the world today, adding that established democracies are too acceptant of such corrupt practices. In the year 2007, Human Rights Watch said, “too many governments… acted as if simply holding a vote is enough to prove a nation ‘democratic,’ and Washington, Brussels and European capitals played along” (www.hrw.org). A brief look at the history of elections in these established democracies themselves, however, reveal that they mostly share a similarly murky past. In Great Britain, outright vote buying was rampant throughout most of the 19th century (Kam 2007). Meanwhile across the Atlantic, in the United States, elections were mostly a dirty affair, involving voter intimidation and violence on a large scale (Bensel 2004). In Imperial Germany another form of electoral misconduct pervaded: the use of social hierarchies and privileged positions in society to pressure voters to vote for other than their freely preferred candidates (Anderson 2000).
2 feb 09 – Jan Teorell

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Den etniska integrationens dimensioner
Sammanfattning
2 feb 09 – Anders Westholm

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 feb 09 – Catarina Kinnvall

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Vinnare av Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris 2008
Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris ska ges till en uppsats som presenterats på årsmötet av en yngre forskare. Vid bedömningen ska inte enbart vedertagna vetenskapliga kriterier för publicerbarhet användas utan även kriterier som exempelvis ”nytänkande”. Detta för att ge möjlighet för just yngre forskare att vinna.
2 feb 09 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 1
Litteraturöversikter
Åberg, Pelle, 2008. Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia. Stockholm Studies in Politics 124. Stockholm: Stockholm University
2 feb 09 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2009

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Politikens medialisering: Introduktion
Politiken har blivit alltmer medialiserad. Så sägs det i varje fall. Innebörden i påståendet är för det mesta att politiska frågor i hög grad initieras av eller via medier, och t o m att det är medierna som sätter dagordningen. Politiken måste vara möjlig att förklara och försvara medialt, och det verkar bli allt viktigare (åtminstone för medierna) att politiker går hem i medierna.
11 nov 08 – Bengt Jacobsson och Jon Pierre

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Regeringskansliet och medierna
Den politiska exekutivens resurser och strategier för att hantera och styra massmedier
11 nov 08 – Magnus Erlandsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Media ökar pressen
De politiska staberna om medialiseringen och Regeringskansliets vardag
11 nov 08 – Anna Ullström

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Governance, medierna och makten: Föreställningar om mediemakt i regeringskansliet
Påståendet att medierna har stor makt i politiken är idag snarast att betrakta som en truism. Samtidigt finns en paradox i både den medievetenskapliga och den statsvetenskapliga forskningen när det gäller synen på mediernas politiska makt.
11 nov 08 – Monika Djerf-Pierre

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan
Under de senaste 20 åren har det blivit allt vanligare att karaktärisera den moderna politiken som medierad och medialiserad. Internationellt sett hör Nimmo och Combs (1983) till föregångarna, medan Asp (1986) hör till de svenska föregångarna. Ofta kopplas diskussionen samman med teorin om en särskild form av medielogik (Altheide & Snow 1979, 1988; Mazzoleni & Schulz 1999) som implicit eller explicit anses stå i motsatsställning till en särskild form av politisk logik (Mazzoleni 1987; Meyer 2002).
11 nov 08 – Jesper Strömbäck

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Iscensatta samtal: Om relationer mellan politik och journalistik
Att verksamheten inom de politiska institutionerna, liksom den politiska kulturen i stort, står i nära relation till medierna och journalistiken är väl troligen få som vill ifrågasätta. Men hur ser dessa relationer ut? På en allmän nivå har två (ja det finns naturligtvis fler) konkurrerande teorier lanserats.
11 nov 08 – Mats Ekström

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
11 nov 08 – Helena Olofsdotter Stensöta, förbundsredaktör

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Litteraturöversikter
Friberg-Fernros, Henrik, 2008. I gränslandet till liv och död. Om människovärdet och den offentliga maktens koherens. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
11 nov 08 – Emil Uddhammar

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 4
Litteraturgranskningar
Doeser, Fredrik, 2008. In Search of Security after the Collapse of the Soviet Union. Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden 1988-1993. Stockholm: Stockholm Studies in Politics 126.
11 nov 08 – Teija Tiilikainen

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Governance and social complexity
Governance as a social science concept has, in a surprisingly short time, been elevated almost to the same status as institutions. If “institutions” could be found in the title of almost every other international conference paper during the 1990s, the same pattern is now true for “governance”. And, as was the case with institutions, governance is surrounded by much ambiguity, critique, and conceptual fuzziness, and arguably the same conceptual stretching that has enabled it to be used so widely also has robbed the term of some of its utility.
8 aug 08 – B. Guy Peters och Jon Pierre

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Religiositet och miljöopinion i Sverige och USA
Härska över naturen2
8 aug 08 – Magnus Hagevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Översikter och meddelanden
Utlåtande angående sökande till anställning som professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
8 aug 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2008

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
8 aug 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Ny internationell tidskrift i politisk teori
Under senare år kan man skönja ett ökat intresse för politisk teori inom svensk statsvetenskap. Många doktorander vill kombinera empirisk forskning kring ett aktuellt politiskt problem med en teorisktorienterad frågeställning. Även internationellt har den här bryggan mellan empirisk forskning och politisk teori vuxit sig starkare, och kanske gäller detta framför allt inom disciplinen internationell politik.
8 aug 08 – Eva Erman och Sofia Näsström

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Litteraturöversikter
Andersson, Therese, 2007. En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen.
8 aug 08 – Karl Magnus Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Litteraturgranskningar
Lundin, Martin, 2007. The Conditions for Multi-Level Governance. Implementation, Politics, and Cooperation in Swedish Active Labor Market Policy. Uppsala: Department of Government.
8 aug 08 – Tomas Bergström

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Litteraturgranskningar
Johansson, Susanne, 2007. Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska deltagande. Göteborg: CEFOS och Förvaltningshögskolan.
8 aug 08 – Thomas Denk

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 3
Litteraturgranskningar
Duus-Otterström, Göran, 2007. Punishment and Personal Responsibility. Göteborg Studies in Politics 108. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
8 aug 08 – Raino Malnes

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Demokrati och lagprövning
– Om rättfärdigandet av en positiv respektive negativ inställning till lagprövning
5 maj 08 – Markus Gunneflo

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Politisk information og politiske holdninger: Hvordan influerer opinionsmålinger vælgernes partipræference?
I bestræbelserne på at forstå valgresultater fokuseres der i forskningen igen i stigende grad på politisk kommunikation, information og mediernes betydning for borgernes politiske holdninger. Samlet set er et voksende antal videnskabelige artikler om agenda-setting, framing og priming blevet offentliggjort gennem de sidste år (Weaver 2007). I tråd hermed er også fokus på effekten af mediernes omtale af meningsmålinger på valgresultater steget markant siden 1980’erne. Teorier og modeller anvendt i analyser af meningsmålinger minder meget om de fremgangsmåder, vi finder i andre medieeffektstudier. Derfor er det relevant at se nærmere på dem i forbindelse med den generelle fokus på medieeffekter på politiske holdninger og dermed valgresultater.
5 maj 08 – David Nicolas Hopmann

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Översikter och meddelanden
Yttrande över de sökande till professor skytteanus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet
5 maj 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2008

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Rangordning af slutgruppens fire ansøgere til stillingen som professor skytteanus i veltalenhed og statskundskab ved Uppsala Universitet
Det var glædeligt, at så mange kvalificerede forskere søgte stillingen som professor skytteanus. Det var som anført ingen enkel opgave at udvælge slutgruppen (tätgruppen). Efter prøveforelæsninger og interviews med slutgruppen i Uppsala den 2. oktober 2007, skal de sagkyndige nu hver for sig foretage en rangordning. Det er bestemt ikke enklere at foretage denne prioritering mellem slutrundens fire, alle højt kvalificerede ansøgere, Jens Bartelson, Li Bennich-Björkman, Torbjörn Bergman og Joakim Pal-me.
5 maj 08 – Drude Dahlerup

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Rangordning av de sökande till professor skytteanus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet
Efter de sakkunnigas gemensamma granskning av samtliga sökande och urvalet av en tätgrupp på fyra, samt dessas provföreläsningar och intervjuer i Uppsala den 2 oktober 2007, återstår för varje sakkunnig att individuellt jämföra och rangordna de fyra huvudkandidaterna. Detta är, som redan tidigare antytts, en grannlaga uppgift, då det rör sig om fyra högt kvalificerade kandidater med markant olika profil. Det råder kort sagt ingen tvekan om att den skytteanska professuren kommer att få en värdig innehavare.
5 maj 08 – Christer Jönsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Jämställdhet och kvalitet
5 maj 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Jämställdheten inom svensk statsvetenskap II – forskningsfinansiärer
Statsvetenskapliga förbundet har genomfört två undersökningar för att kartlägga jämställdheten på institutioner inom ämnet statsvetenskap på svenska universitet och högskolor. Den första publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift (2007/4) och undersökte könsfördelningen bland professorer, lektorer, post-docs och doktorander på statsvetenskapliga institutioner i Sverige.
5 maj 08 – Helena Olofsdotter Stensöta och Malin Forsberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Kvaliteten på sammanläggningsavhandlingar I
Som en följd av internationaliseringen och nya publiceringsmönster kommer sannolikt sammanläggningsavhandlingar att bli en vanligare form för doktorsavhandlingar i framtiden. Framväxten av en för vårt ämne ny form för doktorsavhandlingar aktualiserar frågor om kvalitetskrav. Det gäller att se till att kvalitetskraven blir neutrala för publiceringsform. När handledarkollegiet vid göteborgsinstitutionen diskuterade kvalitetskriterier för några år sedan samlade vi in erfarenheter från andra statsvetarinstitutioner liksom från två samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner med längre erfarenhet av sammanläggningsavhandlingar, psykologi och nationalekonomi. På basis av dessa erfarenheter kunde vi enas om följande riktlinjer:
5 maj 08 – Peter Esaiasson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Kvaliteten på sammanläggningsavhandlingar II
I Lund antog handledarkollegiet nyligen det första stycket i de ovan angivna riktlinjerna från Göteborg, med någon liten revidering i formuleringen. Däremot beslöts att inte anta några ”hållpunkter”, med argumentet att frågan först behöver diskuteras ytterligare.
5 maj 08 – Jan Teorell

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Litteraturöversikter
Ahrnens, Anette 2007. A Quest for Legitimacy. Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Nonproliferation, Lund Political Studies 148, Lund University: Department of Political Science.
5 maj 08 – Peter Wallensteen

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 2
Litteraturgranskningar
Villanueva Rivas, César, 2007. Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden. Acta Wexionensia No 116/2007. Växjö: Växjö University Press.
5 maj 08 – Bo Petersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Jag och resten av världen: Individuell och kollektiv politik inom den globala rättviserörelsen
I direktivet till Demokratiutredningen beskrivs hur vår tids folkliga engagemang ändrar form, från ett folkrörelseorienterat engagemang till ett engagemang inom nya rörelser. Mötet mellan dessa olika former av politiskt deltagande beskrivs som en ”stor utmaning” (Dir 1997: 101).
2 feb 08 – Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Översikter och meddelanden
Nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond
2 feb 08 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2008

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
The Foundation of Legitimate States: The Problem of External Powers
Problem, Aim and Significance
2 feb 08 – Hans Agné

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Kunskap och politik (Kupol)
Specifika mål
2 feb 08 – Shirin Ahlbäck Öberg och PerOla Öberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Författningsreform 2010: partierna och politikens spelregler
Bakgrund och syfte
2 feb 08 – Torbjörn Bergman

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Prostitution policy reform and the causal role of ideas A comparative study of policy making in the Nordic countries
1. Nordic prostitution policies at the crossroads
2 feb 08 – Gregg Bucken-Knapp och Johan Karlsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Puzzles of (Non-)Democratization: Conditions of Authoritarian Stability
Over the course of the last thirty years, many countries in the world have been democratized. This started as the third wave of democratization in the Twentieth Century, and despite declining pace, it is still in force. This development has issued in the most comprehensive democratic advancement ever experienced. On the global plane, the average level of democracy has been doubled. Today some 45 percent of the countries could be rated full democracies. But still a majority of countries can be rated more or less authoritarian.
2 feb 08 – Axel Hadenius

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
The Unfinished Urban Democracy? The Social Costs and Democratic Consequences of Women’s Insecurity in the Urban Environment
Introduction
2 feb 08 – Christine Hudson, Magnus Wikström, Niklas Hanes och Linda Holmlund

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Fisheries in sub-Saharan Africa: A Comparative Study of Property Rights Institutions and Sustainable Development
Background and purpose
2 feb 08 – Sverker C. Jagers och Martin Sjöstedt

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Democracy Beyond the Nation State? Transnational Actors and Global Governance
Introduction
2 feb 08 – Christer Jönsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Från myndighetsinformation till myndighetspropaganda? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet
Syfte och mål
2 feb 08 – Hanna Kjellgren och Bengt Johansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Ansvarsutkrävande i internationell politik
2 feb 08 – Leif Lewin

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Privatoffentliga partnerskap
– ett mångvetenskapligt projekt om demokratiskt ansvar och förändrade gränser mellan det privata och offentliga
2 feb 08 – Ulrika Mörth, Maria Bergstrom och Karin Svedberg Nilsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
I en representativ valdemokrati har medborgarna två huvuduppgifter: att vid regelbundet återkommande val ge mandat till och att utkräva ansvar från sina representanter. I alla statsvetenskapliga modeller för politisk representation är mandatgivande och ansvarsutkrävande centrala mekanismer (Przeworski, Stokes och Manin 1999, Kelley 1983, Dahl 1990, Manin 1997, Gilljam och Hermansson 2003). Partiers vallöften i samband med valen har dubbel funktionalitet: som avsiktsförklaringar inför kommande mandatperioder och som grund för utvärdering av vad partierna har åstadkommit under gångna mandatperioder.
2 feb 08 – Henrik Oscarsson, Elin Naurin och Nicklas Håkansson

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Vad ska vi ha Statsvetenskapliga förbundet till?
2 feb 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Statsvetenskapen som profession
Vad skall vi ha Statsvetenskapliga förbundet till? frågar sig den nye förbundsredaktören Helena Olofsdotter Stensöta. Frågan är synnerligen berättigad och återspeglar ett ständigt återkommande behov av att diskutera förbundets roll för svensk statsvetenskap. Uppdraget kan synas vagt, i synnerhet som förbundet, till skillnad från en del utländska systerorganisationer, inte har en klart policyorienterad funktion. Vi är en ämnesorganisation, inte ett fackförbund.
2 feb 08 – Magnus Jerneck

Statsvetenskaplig tidskrift 2008 nr 1
Hur kan vi utveckla Statsvetenskapliga förbundets verksamhet?
De följande fyra punkterna för hur Statsvetenskapliga förbundet kan förbättra och utveckla sin verksamhet arbetades fram av den mindre grupp inom styrelsen som sammanträdde 2006 och 2007. Gruppen bestod av Sofia Näsström, Hanna Kjellgren, Susan Marton och jag själv. Vi framförde punkterna på årsmötet 2006 och fick god respons av mötet som resulterade i ytterligare förslag. Punkterna nedan består därför av en blandning av sådant som vi redan genomfört och som alltså hela styrelsen ställt sig bakom och sådant som fortfarande bör betraktas som förslag.
2 feb 08 – Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Mot en minikonstitution för EU: Förändring av Ministerrådet
Det är föga troligt att EU:s medlemsstater aktualiserar den i Dublin 2004 föreslagna konstitutionen för EU. Vad som däremot säkert kommer att bli föremål för debatt är en s.k. minikonstitution för EU, dvs. vissa centrala förändringar i den nuvarande strukturen, den så kallade Nice-konstruktionen. En sådan minirevision skulle kunna beröra reglerna för beslutsfattandet i Ministerrådet.
8 aug 07 – Jan-Erik Lane och Reinert Mæland

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Kön och nation i vardag och vetenskap
Ofta framstår nationen som fullständigt förgivettagen när det handlar om hur basen för politisk gemenskap är organiserad. Vi har svårt att föreställa oss en demokrati där platsen inte fungerar som avgränsare av folket (demos) och där något annat än (national)staten kan fungera som den grundläggande värdegemenskap som demokratin bygger på. Det är helt enkelt svårt att komma bort från en tanke om nationens nödvändighet, likväl som det är svårt att komma bort från en tanke om att varje plats på jorden måste ”tillhöra” någon nation. Nationer tycks omfatta allt och allt tycks omfattas av nationer.
8 aug 07 – Maria Jansson, Maria Wendt och Cecilia Åse

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Översikter och meddelanden
Et åremål i perspektiv: Hundreårsminnet om folkeavstemningen 12.-13. november 1905
8 aug 07 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2007

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Utlåtande angående sökande till anställning som professor i Statskunskap vid Uppsala universitet
Vid ansökningstidens utgång hade den rubricerade anställningen åtta sökande. Två av dessa, professor Walter Carlsnaes, Uppsala och docent Steven Saxonberg, Uppsala, har återtagit sin ansökan. De sex kvarvarande sökande till tjänsten är professor Gaudenz Assenza, Jena, professor Bo Bengtsson, Uppsala, docent Li Bennich-Björkman, Uppsala, professor Torbjörn Bergman, Umeå, docent Eric K. Stern, Stockholm samt docent Anders Westholm, Uppsala.
8 aug 07 – Michele Micheletti

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Fallstudiestrategier
Fallstudier är empiriska undersökningar av enskilda stater, kommuner, organisationer, politiska partier, val, revolutioner, individer eller andra enheter. Som Bent Flyvbjerg nyligen framhöll i Statsvetenskaplig tidskrift har sådana undersökningar länge varit föremål för en metodologisk kritik som går ut på att undersökningar av enstaka fall inte kan ge insikter i orsakssamband och generella förhållanden (Flyvbjerg 2003/2004).
8 aug 07 – Johannes Lindvall

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
De offentliga tjänstemännens värdegrunder
– hur genomförs normativ analys för självvärdering?
8 aug 07 – Hans Wreber

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Litteraturöversikter
Hans Hegeland: Nationell EU-parlamentarism. Riksdagens arbete med EU-frågorna. Stockholm: Santérus Academic Press, 2006 (Lund Political Studies 146).
8 aug 07 – Sverker Gustavsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Litteraturgranskningar
Larue, Tomas, 2006. Agents in Brussels: Delegation and Democracy in the European Union. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen
8 aug 07 – Jonas Tallberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3
Svensk statsvetenskap i bibliometrisk belysning
Säger internationella publiceringar något substantiellt om svensk statsvetenskap? Många skulle bestämt svara nej på den frågan. Internationella tidskrifter betraktas inte som indikatorer på tillståndet i svensk samhällsvetenskaplig forskning (Goldmann 2005, Eckerberg 2005).2 Argumenten är att forskarna ännu så länge i stor utsträckning skriver på sitt modersmål, att de mestadels publicerar sig i form av monografier och antologier samt i tidskrifter som inte indexeras av Thomson/ISI (Arts & Humanities Citation Index och Social Science Citation Index).
8 aug 07 – Ulf Sandström

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Bringing Permeability Back In
Transnational Communication in the Debate on the Constitutional Treaty in Two Swedish Quality Newspapers
5 maj 07 – Maximilian Conrad

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Välfärdsstaten och de nyanlända Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge
Invandringen av människor från andra delar av världen har inneburit nya utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen och dess grundläggande integrationsidé om det sociala medborgarskapet. Detta blir särskilt tydligt i den politik som går ut på att fördela nyanlända flyktingar mellan olika regioner och bostadsområden. I projektet undersöks hur de olika dilemman som aktualiseras i denna politik uppfattas och hanteras på nationell och lokal nivå i Sverige, Danmark och Norge.
5 maj 07 – Bo Bengtsson, Karin Borevi och Andreaz Strömgren

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Citizens at Heart?
Political Integration In Comparative Perspective
5 maj 07 – Li Bennich-Björkman, Per Adman, Per Strömblad och Branka Likic-Broboric

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
International Relations and Foreign Policy Analysis
Although foreign policy analysis (FPA) has traditionally been one of the major sub-fields within the study of international relations (IR), it has suffered a down-period during the past two decades or so. A quick perusal of the table of contents of the major IR journals published during this period is quite clear on this score: very few contain titles in which the concept of ‘foreign policy analysis’ plays a prominent role.
5 maj 07 – Walter Carlsnaes

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Hybridregimer: förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
Projektet Hybridregimer: förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd, vilket finansieras av Vetenskapsrådet (2007– 2009), avser att lämna ett bidrag till forskningen om demokratisering och icke-demokratiska regimtyper. Under senare år har forskningen uppmärksammat hur vissa politiska system i världen, som tidigare varit auktoritärt styrda, omvandlats till en slags blandform av demokrati och auktoritärt styre, snarare än att ha demokratiserats fullt ut.
5 maj 07 – Joakim Ekman, Johan Linde och Thomas Sedelius

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Lokalt politiskt ledarskap i en konstitutionell brytningstid
De närmaste åren blir sannolikt ett formativt moment för den svenska förvaltningen. Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen står inför en rad vägval, och man kommer att lägga förslag som påverkar vår samhällsorganisation för lång tid framöver. I centrum för diskussionen står de så kallade strukturfrågorna; rikets regionala indelning, ansvarsfördelning och den politiska organisationen.
5 maj 07 – Malgorzata Erikson, David Karlsson, Henry Bäck och Björn Rombach

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Byråkratisering som konsekvens av företagisering inom offentlig förvaltning?
Detta forskningsprojekt utgår från hypotesen att nya former av byråkratisering inom offentlig förvaltning har uppstått till följd av de New Public Management-relaterade reformer som svept över Västvärlden under de senaste decennierna. Dessa reformer har haft som primärt syfte att göra offentliga förvaltningar mer företagslika och därmed mer effektiva och kundorienterade.
5 maj 07 – Patrik Hall

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Democratic Government and the Challenge of Governance
The political landscape of the advanced western democracies has changed dramatically during the past several decades. Economic liberalization and globalization have confronted nation states with new types of challenges. Subnational actors like regions and cities have become more assertive vis-à-vis central government and are to a growing extent positioning themselves in international arenas. Increasing amounts of regulatory capability have been transferred to transnational institutions like the European Union. And the aftermath of the tragic events of September 11, 2001 have reshuffled political priorities in many countries and propelled massive spending on national security.
5 maj 07 – Jon Pierre

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
The Quality of Government Institute at Göteborg University
I. The Quality of Government Problem – A Short Illustration
5 maj 07 – Bo Rothstein och Sören Holmberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Tillit och korruption i svenska kommuner
Offentlig korruption är något icke-önskvärt. Den sänker förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner, minskar investeringsviljan, och gör resursanvändandet mindre effektivt. På sikt hotar därför korruption att undergräva fundamenten för ekonomisk utveckling och fungerande demokratiska styrelseskick (se exempelvis della Porta & Vanucci 1997; Goudie & Stasavage 1998: 140–148; Rose-Ackerman 1999: kapitel 1–2; Jain 2001). För att förhindra korruptionsproblemet, krävs förståelse för de mekanismer som gör att individer väljer att ägna sig åt korrupt beteende. Mot denna bakgrund finns ett behov av forskning rörande vilken typ av politiska institutioner som kan motverka att tillit och samarbete bryts ned till misstro och korruption.
5 maj 07 – Mats Sjölin, Andreas Bergh och Gissur Erlingsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Nya möjligheter och utmaningar inom det jämförande studiet av politik
Nya möjligheter
5 maj 07 – Carsten Anckar

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
5 maj 07 – Helena Wockelberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Principer för sammanläggningsavhandlingar – en kartläggning
Allt fler doktorander i statsvetenskap tycks överväga att disputera på en sammanläggningsavhandling. Det finns säkert goda argument för detta – arbetet sker mer etappvis samtidigt som kvaliteten säkerställs genom att delar av avhandlingen utsätts för extern granskning under arbetets gång. Den internationella publiceringen innebär också i sig en merit, utöver själva avhandlingen. Konkurrensen om utrymmet i internationella referee-granskade tidskrifter är emellertid hård. Även om man skulle komma i fråga är det en tidsödande process att få sin artikel accepterad och publicerad, vilket inte alltid så lätt ryms inom en fyra- eller femårig forskarutbildning. Visserligen är även den som skriver en monografi utsatt för tidspress, men denne slipper åtminstone att vara beroende av redaktörers och granskares prioriteringar.
5 maj 07 – Andreas Lidström

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Litteraturgransknining
Fredrik Melander: Lokal forskningspolitik. Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005. Lund 2006: Statsvetenskapliga institutionen.
5 maj 07 – Bo Rothstein

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 2
Litteraturgranskning
Kjetil Duvold: Making Sense of Baltic Democracy: Public Support and Political Representation in Nationalising States. Örebro 2006: Department of Political Science.
5 maj 07 – Paul G. Lewis

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Individuell autonomi och den aktiva staten
Staten kan vara antingen neutral eller perfektionistisk. Från främst liberalt håll förespråkas neutralitet, det vill säga att den förda politiken ska förhålla sig neutral till olika uppfattningar av vad som är bra, eftersträvansvärt eller oumbärligt, eller som jag hädanefter kommer att uttrycka mig, till olika uppfattningar av det goda. Staten förväntas skydda medborgarna och omfördela resurser i syfte att korrigera moraliskt godtyckliga ojämlikheter, men tillåts inte bedriva en politik som uppmuntrar eller motarbetar specifika livsval. Staten förväntas istället tillhandahålla en opartisk arena där människor på egen hand kan realisera sina livsprojekt (Kymlicka 1989a: 883-886).
2 feb 07 – Marcus Ohlström

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Internationell politik: hemmaplan och bortaplan
Internationell politik brukar beskrivas som en relativt ung ämnesgren inom statsvetenskapen. Den första lärostolen inrättades i Aberystwyth 1919. Även om dess innehavare 1936-47, E.H. Carr, räknas som en av ämnets pionjärer, är det först efter andra världskriget som internationell politik eller internationella relationer (IR) blev en etablerad akademisk disciplin. Samtidigt flyttades tyngdpunkten till USA, inte minst genom utvandring från det krigshärjade Europa. Centralgestalten Hans Morgenthau är det mest välkända exemplet.
2 feb 07 – Christer Jönsson

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Översikter och meddelanden
Kommunerna och klimatpolitiken – ett exempel på tredje generationens politikområden
2 feb 07 – Stig Montin

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
2 feb 07 – Helena Wockelberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Statsvetarnas kommunikationsproblem
Att diskutera statsvetarnas förhållande till medierna är onekligen att ta sig an något av ett lyxproblem. I alla fall om statsvetarnas förhållandevis välfungerande relation till press, radio och tv jämförs med situationen inom andra discipliner. Statsvetarna åtnjuter, som alla forskare, ett högt anseende i journalistkretsar. Problemet blir då att vi i mediebranschen inte anses förstå vilka som är allra bäst och allra finast.
2 feb 07 – Mats Bergstrand

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Tre snabba frågor till...
...PerOla Öberg, Uppsala universitet, som är vice ordförande i förbundets styrelse där man just nu diskuterar hur man ska förändra formerna för årsmötet:
2 feb 07 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2007

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Rättvisa åt Tingsten!
Herbert Tingsten – idékritikens fader, så löd rubriken på ett inlägg av Ludvig Beck-man på ”förbundssidan” i Statsvetenskaplig Tidskrift 2006/3. Enligt min mening finns det flera oklara eller på annat sätt tvivelaktiga punkter i framställningen: ett par exempel.
2 feb 07 – Torbjörn Vallinder

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturöversikter
Birgitta Niklasson: Contact Capital in Political Careers. Gender and Recruitment of Parliamentarians and Political Appointees. Göteborg Studies in Politics 96. Göteborg 2005: Department of Political Science.
2 feb 07 – Christina Bergqvist

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturgranskning
Johnny Rodin: Rethinking Russian Federalism. The Politics of Intergovernmental Relations and Federal Reforms at the Turn of the Millennium. Stockholm 2006: Department of Political Science.
2 feb 07 – Andrey Makarychev

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturgranskning
Daniel Silander: Democracy from the Outside-In: The Conceptualization and Significance of Democracy Promotion. Växjö 2005: Växjö University Press
2 feb 07 – Jan Teorell

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturgranskning
Cecilia Eriksson: ”Det borde vara att folket bestämmer”. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati”, Örebro Studies in Political Science 16, 2006.
2 feb 07 – Ann-Dorte Christiansen

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturgranskning
Johannes Stripple: Climate Change After the International: Rethinking Security, Territory and Authority. Lund Political Studies 140. Lund 2005: Department of Political Science
2 feb 07 – Ken Conca

Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 1
Litteraturgranskning
Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Røvik: Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö 2005: Liber
2 feb 07 – Johan Berlin och Eric Carlström

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Universell grundinkomst och den svenska välfärdsstaten: Mot en ny generation av inkomsträttigheter?
I januari 2004 undertecknade president Lula da Silva en lag som innebär klartecknet för det successiva införandet av en universell och villkorslös grundinkomst (”renda básica”) för alla invånare i Brasilien. Målsättningen är att på sikt garantera varje fast bosatt person i landet ett regelbundet grundbelopp (lika till alla) som, utan krav på motprestation, täcker grundläggande materiella behov, utbildning och hälsa (van Parijs, 2004).3
11 nov 05 – Simon Birnbaum

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Social rättvisa per medborgarlön? Den egalitära liberalismen i miljöpartiets distributiva ideal
En av de samtidigt mest intressanta och mest ouppmärksammade förändringarna i den svenska fördelningspolitiska debatten under senare år har varit miljöpartiets utträde ur garderoben vad gäller partiets rättviseteoretiska läggning. Partiet kommer ut, hävdar jag i denna artikel, genom sitt krav på en villkorslös medborgarlön. Visserligen har närbesläktade idéer ingått i partiets ideologiska arsenal från första början när partiet bildades för snart tjugofem år sedan. Kravet att införa medborgarlön är dock relativt nytt. Det infördes i partiprogrammet för första gången på partikongressen 2001 och antogs återigen på partikongressen i maj 2005, den här gången med en överväldigande majoritet.
11 nov 05 – Jouni Reinikainen

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Översikter och meddelanden
Utlåtande ang. sökande till anställning som professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning vid Lunds Universitet
11 nov 05 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2005

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
FÖRBUNDSREDAKTÖR: HELENA WOCKELBERG
11 nov 05 – Katarina Eckerberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Mjuka medel i statsvetarnas kamp för jämställdheten
Statsvetenskapliga förbundet har sedan drygt tio år tillbaka ambitionen att regelbundet följa hur jämställdheten inom vår disciplin utvecklas. Vid några tillfällen har ambitiösa datainsamlingar genomförts.
11 nov 05 – Helena Wockelberg

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Bennich-Björkman belönad
SULF:s pris för akademisk frihet gick i år till Li Bennich-Björkman, statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Priset delades ut i samband med SULF:s universitetslärarstämma. I sitt tacktal konstaterade pristagaren att forskare och andra måste verka för att akademisk frihet ska gälla som organisatorisk princip för högskolevärldens olika verksamheter. I praktiken innebär akademisk frihet en långtgående självförvaltning, vilken i sin tur kräver att politikerna har förtroende för forskare, lärare och studenter. (Källa: Universitetsläraren 17/2005)
11 nov 05 – Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2005

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Litteraturgranskning
Nilsson, Tom (2005) Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser. Lund: Lund University, Lund Political Studies 139.
11 nov 05 – Erik Amnå

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Litteraturgranskning:
Anette Gröjer: Den utvärdera(n)de staten: Utvärderingens institutionalisering på den högre utbildningens område. Stockholm Studies in Politics 102, 2004.
11 nov 05 – Evert Vedung

Statsvetenskaplig tidskrift 2005 nr 4
Litteraturgranskning:
Maria Strömvik: To Act as a Union: Explaining the development of the EU’s Collective Foreign Policy. Lund: Lund Political Studies, 2005.
11 nov 05 – Kjell Goldmann

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Egoism, grupplojalitet och korruption i svensk kommunalpolitik:
Lärdomar från spelteori och experimentell samhällsvetenskap
Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Mats Sjölin

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Översikter och meddelanden
Vad är överstatlighet?
Hans E. Andersson

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Statsvetenskapliga förbundet
Förbundsredaktören har ordet
Helena Olofsdotter Stensöta

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Nu kommer Surveyinstitutet
Surveyinstitutet genomför och presenterar undersökningar om det svenska samhället. En grundläggande tanke med Surveyinstitutets verksamhet är att möjliggöra ökad forskning om svenska samhället. Ofta finns ett behov av att få tillgång till data av olika slag som rör svenska förhållanden. Ibland finns inga befintliga databaser tillgängliga som innehåller relevant information. Därmed har forskaren ett behov att samla in denna information. För detta ändamål har Surveyinstitutet bildats på Växjö universitet (som vid årsskiftet 2009/2010 blir Linnéuniversitetet).
Magnus Hagevi

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Litteraturöversikter
Andreas Johansson Heinö: Hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Göteborg Studies in Politics, nr 116 (Malmö: Gleerups, 2009).
Kjell Goldmann

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
Replik
Jag ska direkt erkänna att jag har haft lite svårt att känna igen min avhandling i Kjell Goldmanns recension. Jag anser mig ha skrivit en idékritisk avhandling med teoriutvecklande ambitioner. Visserligen har jag varit generös med empiriska exempel men det har genomgående varit det teoretiska argumentet som stått i centrum. Goldmann tycks däremot ha tolkat bokens titel bokstavligt, som en konkret empirisk forskningsfråga, och läst en illa genomförd empirisk prövning av normativt suspekta hypoteser.
Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2009

Statsvetenskaplig tidskrift 2009 nr 4
LITTERATURGRANSKNINGAR
DiGasper, Sofia Wennberg. 2008. Natural Resource Management in an Institutional Disorder. The Development of Adaptive Co-Management Systems of Moose in Sweden. Luleå: Luleå University of Technology, Division of Political Science.
Erling Berge

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se