Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
3
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
7 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3 2015
Redaktören har ordet
I detta nummer av Sociologisk Forskning publicerar vi tre artiklar. Den första, Upplysning och gränsdragning: En filosofisociologisk studie av den första generationen analytiska filosofer i Sverige, författad av Henrik Lundberg, är en sociologisk undersökning av ett också för den svenska sociologins utveckling intressant skede i svensk filosofihistoria, nämligen den tid vid 1900-talets mitt då den analytiska filosofin kom att bli helt dominerande i svensk universitetsfilosofi.
15 maj 15 – Sverre Wide

Sociologisk forskning nr 3 2015
Upplysning och gränsdragning
En filosofisociologisk studie av den första generationen analytiska filosofer i Sverige
15 maj 15 – Henrik Lundberg

Sociologisk forskning nr 3 2015
Nuets förnöjsamhet
En grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier
15 maj 15 – Ulrika Sandén, Hans Thulesius och Lars Harrysson

Sociologisk forskning nr 3 2015
Ett litet ord betyder så mycket
Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelseförskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor
15 maj 15 – Carin Holmberg, Viveka Enander och Anne-Li Lindgren

Sociologisk forskning nr 3 2015
Max Weber – myt och verklighet
Religion, kärlek, pengar och politik
15 maj 15 – Sven Eliaeson

Sociologisk forskning nr 3 2015
Recensioner
Recensioner i Sociologisk forskning nr 3 2015
15 maj 15 – Sociologisk forskning nr 3 2015

Sociologisk forskning nr 3 2015
Riktlinjer angående författarskap och författarordning
Vem är egentligen författare till en vetenskaplig publikation? Denna fråga är något som länge varit på tapeten inom medicin och naturvetenskap. Den kommer med all säkerhet att bli allt mer aktuell även inom sociologin i takt med att team-arbete, delade datamaterial och samförfattande blir vanligare och som ett resultat av det ivriga publiceringsoch citeringsräknandet.
15 maj 15 – Stefan Svallfors

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se