Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
1
2
3
4
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2012
Sociologisk Forskning 50 år
Med årets sista nummer av Sociologisk Forskning publiceras tre refereegranskade artiklar. I den första artikeln – En aktiemarknad för alla, författad av Oskar Engdahl – studeras, mot bakgrunden av värdepappersmarknadens dramatiska tillväxt under senare år, framväxten av ett omfattande regleringskomplex som innefattar såväl branschens initiativ till självregleringar som lagstiftarens försök att disciplinera ett växande antal branschaktörer.
5 dec 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2012
”En aktiemarknad för alla”
Integritet och marknadsomsorg i (själv)regleringen av den svenska värdepappersmarknaden
5 dec 12 – Oskar Engdahl

Sociologisk forskning nr 4 2012
Medierepresentationer av etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland*
Denna artikel fokuserar på etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen i Sverige och Finland och bygger på forskning om medierepresentationer i dagspressen (också kallad för en elitdiskurs av van Dijk 1993).
5 dec 12 – Sandra Torres, Jonas Lindblom & Camilla Nordberg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Integration eller illusion
– et deviance-perspektiv *
5 dec 12 – Shahamak Rezaei och Marco Goli

Sociologisk forskning nr 4 2012
The Compromised Researcher: Issues in Feminist Research Methodologies*
This is an article about researcher vulnerability. It is about how feminist researchers, among whom I include myself, are affected by and affect the research that we do, about the emotional structures that accompany our work and how we deal with them. Researcher vulnerability is not often talked about (but see Flood-Ryan and Gill 2010), certainly not outside anthropological and specific sociological fields such as criminology. After all, as researchers we are either learning the trade of how to conduct research, or once trained and in possession of our PhD, we are meant to exercise our trade, conduct research, as masters, or should I say mistresses, of what we do. There is therefore not much room for vulnerability, and, in so far as we show it, or it is attributed to us, we make ourselves vulnerable not only within our research but also within our profession.
5 dec 12 – Gabriele Griffin

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Christel Backman (2012): Criminal Records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. University of Gothenburg: Göteborg Studies in Sociology 50.
5 dec 12 – Heidi Mork Lomell

Sociologisk forskning nr 4 2012
Recensioner: Avhandlingar i sociologi
Gergei Farkas (2012) Essays on Elite Networks in Sweden. Stockholm University: Stockholm Studies in Sociology New Series 52.
5 dec 12 – Trygve Gulbrandsen

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Jonas Stier (2012) (Van)modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur.
5 dec 12 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2012
Övriga recensioner
Sara Westin (2010) Planerat, alltför planerat. En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer. Avhandling i kulturgeografi. Uppsala universitet.
5 dec 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2012
Om forskningspolitik och kreativitet
Hur bör vi organisera våra forskningsmiljöer för att de ska fungera så bra som möjligt? Hur kan man skapa förutsättningar för kreativa samarbeten? Om dessa till synes grundläggande frågor har den nutida forskningspolitiken förbluffande lite att säga. Den har i obefintlig grad låtit sig informeras av forskning om hur forskningsmiljöer faktiskt fungerar och vad som får människor som arbetar i dessa miljöer att anstränga sig och åstadkomma resultat.
5 dec 12 – Stefan Svallfors

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se