Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
1
2
3
4
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3 2012
Med nordiskt samhällsliv i fokus
Redaktörerna har ordet
5 aug 12 – Klas Borell & Roine Johansson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Barns strategier och ekonomisk utsatthet
– knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen
5 aug 12 – Stina Fernqvist

Sociologisk forskning nr 3 2012
Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter
Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld 1
5 aug 12 – Linnéa Bruno

Sociologisk forskning nr 3 2012
Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse1
Utbrändhet sågs under slutet av 1990- och början av 2000-talet som ett socialt problem i Sverige med konsekvenser för både samhällsekonomin och de enskilda individer som drabbades. Att upprinnelsen till utbrändhetsproblemen stod att finna i det nutida samhället och dess arbetsliv framstod som en näst intill vedertagen sanning. Denna förklaringsmodell var inte bara väl förankrad inom vetenskaplig och offentlig diskurs, utan den användes också av de drabbade själva.
5 aug 12 – Gunilla Petersson

Sociologisk forskning nr 3 2012
The Survivability of Swedish Emergency Management Related Research Centers and Academic Programs:
A Preliminary Sociology of Science Analysis1
5 aug 12 – David M. Neal, Ph.D.

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Ugo Corte (2012) Subcultures and small groups, A social Movement Theory Approach. Sociologiska institutionen, Acta Universitatis Upsaliensis.
5 aug 12 – Adrienne Sörbom

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension:
Anders Persson (2012) Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Liber.
5 aug 12 – Erna Danielsson

Sociologisk forskning nr 3 2012
Recension
Jeffrey C. Alexander (2012) Trauma – A Social Theory. Polity Press.
5 aug 12 – Daniel Nilsson Ranta

Sociologisk forskning nr 3 2012
Sociologförbundet har ordet
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap.
5 aug 12 – Sociologisk forskning nr 3 2012

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se