Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
1
2
3
4
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 1 2012
Stafetten går vidare
Från redaktören
2 feb 12 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2012
Riskfyllt vatten
Hur individen skapar sig en förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet
2 feb 12 – Erika Wall och Linda Kvarnlöf

Sociologisk forskning nr 1 2012
Vem är den ekonomiske brottslingen?
En jämförelse mellan länder och brottstyper
2 feb 12 – Tage Alalehto och Daniel Larsson

Sociologisk forskning nr 1 2012
Bortom skolframgång
En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv
2 feb 12 – Osman Aytar och Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 1 2012
Sociologin i Grekland
– från 1907 fram till Metaxas-diktaturen (1936–1940) och andra världskriget
2 feb 12 – Thomas Coniavitis

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, Lise Widding Isaksen (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2010
2 feb 12 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 1 2012
Recension
Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd, Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Stockholm: Atlas, 2011
2 feb 12 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2012
Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012
Det råder nog inget tvivel om att det två senaste åren har inneburit den största förändringen sedan förbundets tillblivelse. Förbundet startades 1961 och hade sitt första årsmöte 1962. År 2012 firas 50-årsjubileum i och med Sociologidagarna 15–17 mars 2012 med Sociologiska institutionen, Stockholms universitet som värd. Sociologidagarna som våra träffar nu heter sker vartannat år, 2014 kommer de att förläggas till Göteborg, och när detta kommer i tryck har du förhoppningsvis redan anmält dig till denna begivenhet. Det finns skäl att vända blicken bakåt för att sammanfatta något kort vad styrelsen gjort under de två år den verkat.
2 feb 12 – Sociologisk forskning nr 1 2012

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se