Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
4
3
2
1
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
17 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2011
Sociologi och naturvetenskap i par
Vad gör vi åt diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund? Det som dessa människor själva inte sällan gör är att via utbildning kompensera för de hinder som diskrimineringen medför. I Elitutbildning: En strategi för erkännande? intervjuas juridikstuderande av utländsk bakgrund vid två universitet. Materialet analyseras med Axel Honneths teori enligt vilken det är betydelsefullt att man får ett erkännande av andra människor för sina bidrag till samhället.
5 dec 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2011
Elitutbildning: en strategi för erkännande?
En studie om anti-diskrimineringsstrategier bland juriststudenter med ursprung i Mellanöstern1
5 dec 11 – Evin Ismail

Sociologisk forskning nr 4 2011
Att göra sig anställningsbar
Om instrumentella identitetspositioner och könad säljbarhet
5 dec 11 – Marinette Fogde

Sociologisk forskning nr 4 2011
Mångfaldsbarometern
Sju år av attitydmätningar
5 dec 11 – Orlando Mella

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–2009, Lund: Arkiv, 2011
5 dec 11 – Åsa Lundqvist

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Malinda Andersson, Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik, Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010
5 dec 11 – Mats Börjesson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Helena Holgersson, Icke-medborgarskapets urbana geografi, Göteborg, Glänta produktion, 2011
5 dec 11 – Carina Listerborn

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra, Kerstin Jacobsson (red.), Umeå: Boréa, 2010
5 dec 11 – Ingrid Grosse

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Stockholm: Bonniers, 2011
5 dec 11 – Jan Morawski

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Jessica Mjöberg, Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet, Uppsala: Sociologiska institutionen, 2011
5 dec 11 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Olli Pyyhtinen, Simmel and ‘The Social’, New York: Palgrave MacMillan, 2010
5 dec 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Daniel Sjödin, Tryggare kan ingen vara: Migration, religion och integration i en segregerad omgivning, Lund Dissertation in sociology 98, Lund: Lunds universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, 2011
5 dec 11 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande, Christian Abrahamsson, Fredrik Palm och Sverre Wide (red.), Stockholm: Santérus förlag, 2011
5 dec 11 – David Redmalm

Sociologisk forskning nr 4 2011
Recension
Henrik Stenberg, Gemenskapens socialpsykologi, Malmö: Liber 2011
5 dec 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 4 2011
Replik på Anders Ramsays recension
Anders Ramsay har recenserat min bok ”Kapital”. Jag känner dock inte alls igen mig i hans recension och vill därför förtydliga vad jag menar. Min utgångspunkt i boken är att kapital nu för tiden verkar kunna definieras på så många olika sätt. En definition har dock nästan glömts bort. Det är heller inte vilken definition som helst. Som jag ser det skiljer den sig från de andra. Enligt denna definition är kapitalet i grund och botten en social relation, nämligen den sociala relation som uppstår mellan den som köper och den som säljer arbetskraft. Även t ex pengar, maskiner, fastigheter och lastbilar kan vara kapital men bara när dessa ting förmedlar detta särskilda förhållande mellan människor, som Marx formulerar det. Och det är från honom som denna definition härstammar.
5 dec 11 – Mikael Stigendal

Sociologisk forskning nr 4 2011
Anders Ramsay svarar Mikael Stigendal
Visst blir man som samhällsvetare nyfiken på en bok som avser att reda ut olika innebörder av begreppet kapital. Så vitt jag vet har inget liknande gjorts tidigare. Men intresset övergår snart i besvikelse över en bok som bygger på ett antal idiosynkrasier, missförstånd och rena felaktigheter. Om Stigendal inte känner igen sig och har behov av att förtydliga sig, så beror det på att han byggt upp en solipsistiskt konstruerad begreppsvärld, såsom när han ser sin egen ”bruksvärdedefinition” operera lite varstans, och det gör det inte helt lätt för läsaren att följa honom.
5 dec 11 – Anders Ramsay

Sociologisk forskning nr 4 2011
Arkivering och återanvändning av kvalitativa data
Policy trender och akademiska kontroverser
5 dec 11 – Zoran Slavnic

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se