Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
4
3
2
1
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
11 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3 2011
FRÅN REDAKTÖREN: Ett frånfälle
Vad kan det innebära för en kvinna i vårt samhälle att välja att inte föda barn? I artikeln Barnfri: En stigmatiserad position får vi i en bild av de svårigheter som omgivningen åstadkommer för en sådan kvinna. Den bygger på 21 intervjuer med kvinnor mellan 29 och 54 år som valt att inte ha barn, analyserade med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori. En av kvinnorna säger angående omgivningens åsikter om sådana som henne som inte vill ha barn: ”Det är någonting som inte sitter fastskruvat som det ska, där”. Som sociolog kan jag bara tycka att moderniseringen ännu inte fortskridit särskilt långt.
5 aug 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2011
Barnfri
En stigmatiserad position
5 aug 11 – Helen Peterson

Sociologisk forskning nr 3 2011
Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle
Uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs
5 aug 11 – Robert Kenndal

Sociologisk forskning nr 3 2011
Hårdare tag i arbetslivet?
Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978–2004
5 aug 11 – Sofia Wikman

Sociologisk forskning nr 3 2011
Tid som välfärdsfaktor
Förändrade motiv i svensk arbetstidspolicy
5 aug 11 – Uffe Enokson

Sociologisk forskning nr 3 2011
The Sustainability Revolution:
A Societal Paradigm Shift – Ethos, Innovation, Governance Transformation
5 aug 11 – Tom R. Burns

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eleana Kim, Adopted Territory: Transnational Korean Adoptees and the Politics of Belonging, Durham: Duke University Press, 2010
5 aug 11 – Tobias Hübinette

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Eva Kärfve, Det moraliska spelet, Stockholm: Symposion, 2010
5 aug 11 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, Göteborg: Daidalos, 2010
5 aug 11 – Lena Lindgren

Sociologisk forskning nr 3 2011
Recension
Sara Uhnoo, Våldets regler: Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Daidalos, 2011
5 aug 11 – David Wästerfors

Sociologisk forskning nr 3 2011
En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör
Under sommaren har processen med det institutionella medlemskapet fortsatt. Ett flertal av de sociologiska institutionerna i landet har nu gått med och många har redan (trots semestertider) betalat in sina medlemsavgifter. Detta är mycket glädjande! Det finns så klart fortfarande möjligheter för er som inte gått med att göra så, och vi vill gärna uppmana de institutioner som anmält sig och ännu inte betalt att komma in med sina medlemsavgifter.
5 aug 11 – Magnus Ring

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se