Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
4
3
2
1
2010
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
13 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 1 2011
Myten om de äldres ensamhet
I den offentliga debatten finns en tendens att beskriva äldre som ensamma, understimulerade och missnöjda. En verklighetsbeskrivning som går på tvärs mot aktuella forskningsresultat. Hur går det till när dylika mediebilder konstrueras? Detta diskuterar Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström från Umeå universitet i en artikel i Sociologisk forskning.
26 maj 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 1 2011
Det redaktionella arbetet
Vilka problem finns det i äldreomsorgen om man får tro svensk dagspress? Själva bilden av äldreomsorgen har ju en egen autonom inverkan på hur verkligheten blir. Äldre/äldreomsorg och media kombineras i detta nummers första artikel, Konsensus och personifierade konflikter: Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress.
2 feb 11 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2011
Konsensus och personifierade konflikter - Problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress
Hur är det att åldras och hur ser vården och omsorgen för de äldre ut i Sverige idag? Dessa frågor behandlas i ett flertal olika sammanhang: i den socialpolitiska debatten, i vetenskapliga diskussioner, bland professionella i vård- och omsorgsyrken liksom i människors vardagliga samtal. I diskurser om äldre produceras verklighetsbeskrivningar som ofta är påfallande dystra.
2 feb 11 – Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström

Sociologisk forskning nr 1 2011
Framväxten av sociala rörelsers globala politik1
Sociala rörelser förändrar samhällen och påverkar staternas institutionaliserade politik. Revolutionerna i Tunisien och Egypten 2011 är tydliga exempel på detta. Även historiskt har vi sett hur rörelsers politiska aktivism kan vara avgörande. Historiesociologen Charles Tilly (2004a; 2004b) har, i historiska studier över Europa och Latinamerika, visat att sociala rörelsers opposition har spelat en avgörande roll för auktoritära staters demokratisering. Det är rent av det typiska sätt på vilket stater har demokratiserats, dvs genom folkligt baserade motståndsrörelser.
2 feb 11 – Stellan Vinthagen

Sociologisk forskning nr 1 2011
Den ofrånkomliga nationalismen
”Jag läste en gång en bok och hela mitt liv förändrades.” Så inleder Orhan Pamuk sin roman Det nya livet (1994). Men på vilket sätt? Vad betyder en stark läsupplevelse? Jag erinrar mig en student jag intervjuade i Ankara i början av 1990-talet. Det som blev avgörande för hennes beslut att öppet visa sitt islamiska trosengagemang genom att börja bära huvudduk – detta innebar inte bara att hon äventyrade sin universitetsutbildning,1 utan att hon också hamnade på kant med sina föräldrar – var läsningen av Jack London’s Martin Eden (1909), denne excentriske (eller otyglade) personlighets mest självbiografiska roman.2
2 feb 11 – Elisabeth Özdalga

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Alain Ehrenberg, The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010
2 feb 11 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Elias le Grand, Class, Place and Identity in a Satellite Town. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 47, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Les Back

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.) Det socialpsykologiska perspektivet. Lund: Studentlitteratur, 2011
2 feb 11 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. Malmö: Gleerups, 2010
2 feb 11 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Joachim Radkau, Max Weber: A biography. Cambridge: Polity, 2009
2 feb 11 – Lars-Erik Alkvist

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
Lambros Roumbanis, Kierkegaard och sociologins blinda fläck. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology, New Series 44, Stockholms universitet, 2010
2 feb 11 – Thora Margareta Bertilsson

Sociologisk forskning nr 1 2011
Recension
The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies, Patricia Hill Collins & John Solomos (red.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, 2010
2 feb 11 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 1 2011
Sociologförbundet har ordet
Det är flera som frågat om det inte blir något årsmöte i år. Svaret är, ”nej det blir inget årsmöte, men Sociologidagarna kommer att äga rum nästa år”. Så alla ni som har en uppsats ni vill lägga fram, eller bara känner ett sug att träffa andra sociologer, får ha tålamod tills i mars 2012, då Sociologidagarna kommer att äga rum i Stockholm. Då hoppas vi på stor uppslutning!
2 feb 11 – Patrik Aspers

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se