Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4
3
2
1
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2010
Från Göteborg till Yokohama
Från redaktören
5 dec 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2010
After Work
– En longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa
5 dec 10 – Vanessa Parker, Liselotte Lööf och Ingemar Kåreholt

Sociologisk forskning nr 4 2010
Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar
Det kan på goda grunder hävdas att muslimer i Västeuropa är dubbelt utsatta. De möter, i egenskapen av att ofta vara invandrare, främlingsfientlighet, exkludering och diskriminering, men dessutom också anti-muslimska fördomar (Strabac & Listhaug, 2006).
5 dec 10 – Klas Borell och Arne Gerdner

Sociologisk forskning nr 4 2010
Japanese Animation and Glocalization of Sociology1
Globalization of Japanese Comics and Animations
5 dec 10 – Kiyomitsu Yui

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Maria Carbin, Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2010
5 dec 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recensioner
En fråga om klass, Ett delat samhälle och Från klass till organisation
5 dec 10 – Lena Sohl

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, Kirsti Niskanen & Christina Florin (red.). Stockholm: SNS förlag, 2010
5 dec 10 – Gunhild Hammarström

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Jurgen Reeder, Det tystade samtalet: om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet, Stockholm: Norstedt 2010
5 dec 10 – Jonas Lindblom

Sociologisk forskning nr 4 2010
Recension
Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009
5 dec 10 – Tobias Samuelsson

Sociologisk forskning nr 4 2010
Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama1
Över 5000 sociologer från 103 länder samlades i Göteborg för den 17:e världskongressen den 11–17 juli 2010. Det var det största deltagarantalet någonsin, större än Bielefeld 1994, Montreal 1998, Brisbane 2002 och Durban 2006. Vi bör tacka och gratulera Programkommittén som leddes av Hans Joas; den Lokala Organisationskommittén som leddes av Ulla Björnberg i samarbete med vår konferensorganisatör Congrex; och framför allt Madrid-sekretariatet, som leddes och leds av den outtröttliga Izabela Barlinska som hanterade den framrusande sociologmassan med sådan finess.
5 dec 10 – Michael Burawoy

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se