Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4
3
2
1
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 3 2010
Politisk höst
Detta nummers artiklar har ovanligt många anknytningar till politiserade samhällsområden. Jag minns plenartemat på fredagen under världskongressen för Internationella Sociologförbundet i Göteborg. Det var ”Varthän är den israelisk-palestinska konflikten på väg?” och det hölls av judiska och palestinska sociologer tillsammans och de kom från Israel, Palestina och Libanon. Jag kände mig stolt över att vi sociologer kan diskutera på ett fredligt sätt de mest brännande frågor!
5 aug 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 3 2010
Kung slår dam
– våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige
5 aug 10 – Jenny Westerstrand

Sociologisk forskning nr 3 2010
Hårda nypor för ett mjukt samhälle?
Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige*
5 aug 10 – Magnus Dahlstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Akademisk kvalitet, vad är det?
Om utarmningen av den akademiska autonomin
5 aug 10 – Adam Droppe och Björn Söderfeldt

Sociologisk forskning nr 3 2010
A Vocabulary Justifying Revolutions
To my knowledge, the concept “vocabulary of motives” was first used in social science by the young C. Wright Mills (1940). In my recent book, The Many-Splendored Society: Fueled by Symbols (Zetterberg, 2010, pp. 415-416), I suggest that vocabularies of motives are of two different kinds. We use ‘vocabularies of justifications’ to motivate our own actions. ‘Compelling vocabularies’ are what others use to motivate us, and what we might use to motivate others. The leverage of these small sets of words fascinates and mystifies. Our language brains use them in human encounters to shape and motivate individuals, and thereby also maintain and change social reality.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins, Sociala positioner: en översikt. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Malinda Andersson

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.), Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, 2009
5 aug 10 – Eva Sandstedt

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Adrian Johnston, Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change. Evanston: Northwestern University Press, 2009
5 aug 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Recension
Anna Olofsson & Susanna Öhman (red.), Risker i det moderna samhället: Samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2009
5 aug 10 – Erik Löfmarck

Sociologisk forskning nr 3 2010
Replik på Janne Flygheds recension
Janne Flyghed förnekar sig inte i sin recension av min bok Gängbekämpning. Tänk att ett etnografiskt inifrånperspektiv alltjämt kan vara så provocerande. Att kalla recensionen hårdvinklad är ett understatement – likt en stereotyp ”snut” som bara vill låsa in ”buset” tycks Flygheds ambition rent av vara att exkommunicera mig från sociologin. En alternativ tolkning är ju att det handlar om en illa dold pajkastning från vänster läktare. I båda fallen är det rätt svårt att försvara sig.
5 aug 10 – Micael Björk

Sociologisk forskning nr 3 2010
Janne Flyghed svarar Micael Björk
Några korta kommentarer till Micael Björks debattartade replik till recensionen av hans bok:
5 aug 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 3 2010
Sociologiförbundet har ordet
Sveriges Sociologförbund blickar först framåt och avslutar detta meddelande med några tankar om Internationella sociologförbundets träff i Göteborg. Förbundet kommer att prioritera två saker under den nuvarande styrelsens mandatperiod. Det första är sociologidagarna och det andra är den nationella hemsidan för sociologi. Dessa båda hänger intimt samman med en starkare ekonomi genom det föreslagna institutionella medlemskapet som har diskuterats i en rad olika sammanhang. Låt oss här säga lite mer om våra visioner, och hur det skulle vara möjligt att bidra till att utveckla svensk sociologi genom förbundets försorg.
5 aug 10 – Sociologisk forskning nr 3 2010

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se