Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4
3
2
1
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 2 2010
Datoriserad manuskripthantering
En av de mest långvarigt livaktiga teoretiska inriktningar som svenska sociologer har ägnat sig åt är symbolisk interaktionism. Det har kommit flera doktorsavhandlingar bara under 00-talet. I artikeln Att inte spänna kärran framför hästen: Precisering av Meads ”rollövertagande” går författaren igenom den senaste utgivningen för att sedan lägga fram sin egen meadska syn på kropp, gest och medvetande. Han menar att ursprunget till medvetande är att människor ser varandra reagera med liknande gester mot samma objekt. Det krävs inget utvecklat medvetande för detta. Däremot är det ur sådana upplevelser som medvetandet kan uppstå både hos det enskilda människobarnet och hos arten människa.
5 maj 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 2 2010
Att inte spänna kärran framför hästen
– precisering av Meads ”rollövertagande”
5 maj 10 – Lars-Erik Berg

Sociologisk forskning nr 2 2010
Underkuvade kunskaper och genealogins möjligheter
Kära Antti, nu kommer jag och hälsar på dig med denna papperslapp då jag har så ledsamt här. Skicka mig pengar eller kom och hämta mig bort [härifrån]. Här är det så illa att vara. Nöden finner råd, nu är det så dåliga tider. Nu inget annat än må så gott önskar din älskade Elsa. Min adress är Elsa Laaksonen1 Åbo, Nagu, Själö. Var vänlig och skriv hur ni har det och om du fått detta brev.2
5 maj 10 – Jutta Ahlbeck-Rehn

Sociologisk forskning nr 2 2010
Lek och empowerment
De alternativa rummens roll i sociala rörelser
5 maj 10 – Carl Cassegård

Sociologisk forskning nr 2 2010
Publikdragande namn eller aktivister med drag i?
Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete
5 maj 10 – Henrik Nordvall

Sociologisk forskning nr 2 2010
Patriarchal Values
Girls are More Apt to Change
5 maj 10 – Jaleh Shaditalab och Rana Mehrabi

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Micael Björk (2009) Gängbekämpning. Om polisinsatser mot organiserad brottslighet. Malmö: Gleerups
5 maj 10 – Janne Flyghed

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Erika Wall (2010) Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv. Mittuniversitet, doktorsavhandling nr 81, Östersund: Mittuniversitetet
5 maj 10 – Rolf Lidskog

Sociologisk forskning nr 2 2010
Recension
Slavoj Zizek (2009) First as Tragedy, Then as Farce. London: Verso
5 maj 10 – Lennart E. H. Räterlinck

Sociologisk forskning nr 2 2010
Sociologförbundet har ordet
Sociologförbundet har fått en ny styrelse med ett starkt mandat för att genomföra stora förändringar av dess organisation. På årsmötet i Halmstad beslutades om två stadgeändringar vilka förväntas få stora konsekvenser: den ena är att mötet hädanefter kommer att äga rum vartannat år. Nästa möte, vilket benämns sociologidagarna, kommer att äga rum i Stockholm 13–16 mars 2012. Den andra är att även sociologimiljöer tillåts bli medlemmar, dock utan rösträtt, med syftet att svenska sociologimiljöer bidrar med resurser för att kunna skapa en plattform för att utveckla svensk sociologi. Vi önskar, för att understryka, göra sociologiförbundet till en central nod för koordinering och kraft inom svensk sociologi som även fortsättningsvis är helt styrt av enskilda medlemmar.
5 maj 10 – Patrik Aspers

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se