Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
4
3
2
1
2009
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 1 2010
Från redaktören
Internets revolutionerande betydelse för de sociala relationerna i samhället utforskas även i det här numret, denna gång på kontaktannonsernas moderna motsvarighet, nätdejtingens område. I Den kroppsliga differentieringens praktik: Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad framkommer fantasiarbetets betydelse i kommunikationen i våra sociala media och de samhälleliga rangordningarnas inverkan i mötet mellan verkliga människor som tidigare kommunicerat enbart via dessa media.
2 feb 10 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den kroppsliga differentieringens praktik
Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Från generell bild till individuellt ansikte
Att hantera oförståelse och stereotypt bemötande i fyra lågstatusyrken
2 feb 10 – Marita Flisbäck

Sociologisk forskning nr 1 2010
Konsten att välja rätt spårvagn
En studie av segregation, skolval och unga människors studieplaner1
2 feb 10 – Thomas Johansson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Periphery and Metropole in the History of Sociology
Plenary address to “Perspectives from the Periphery: International Conference on the History of Sociology and the Social Sciences”, International Sociological Association, held at Umea University, 21–24 August 2008.
2 feb 10 – Raewyn Connell

Sociologisk forskning nr 1 2010
Svart pedagogik inom högskolevärlden
Inducerad otillräcklighet bland lärarkåren ökar möjligen produktiviteten men hotar medborgarskapet
2 feb 10 – Rolf Å. Gustafsson

Sociologisk forskning nr 1 2010
Recension
Alain de Botton (2009) Arbetets lust och leda. Stockholm: Bromberg
2 feb 10 – Roland Paulsen

Sociologisk forskning nr 1 2010
Den liberala utbildningen
– bredden som specialisering
2 feb 10 – Mattias Strandh

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se