Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
4
2
1
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 4 2009
Vårt internationella sociologförbund
Förra numret innehöll en artikel om skilsmässor och separationer som visade betydelsen av jämställdhet för att äktenskap skulle hålla. Det här numret börjar med artikeln Har den interna demokratin i politiska partier försvunnit över tid? Den visar betydelsen av demokrati. Den framför djärvt och väl underbyggt att det snarare, mot rubrikens fråga, är så att den inre demokratin i våra politiska partier, här exemplifierat med socialdemokratiska partiet, har ökat i en jämförelse mellan 1950-talet och 1990-talet. Det är striden på 1950-talet kring ATP, den allmänna tjänstgöringspensionen, som jämförs med striden om reformeringen av pensionssystemet på 1990-talet. Kan det vara så att både jämställdhet och demokrati faktiskt ökar i vårt samhälle? Vi får fortsätta våra utforskningar av det svenska samhället.
12 dec 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 4 2009
Har den interna demokratin i politiska partier försämrats över tid?
Är politiska partier internt demokratiska eller styrda av eliter? Frågeställningen har ända sedan Robert Michels ([1911] 1962; 1983)2 pionjärstudie tillhört en av den politiska sociologins mest klassiska. Idag är det dominerande svaret inom forskningen att partierna under 1900-talets gång har utvecklats från att vara relativt demokratiska massorganisationer till att bli avskärmade karteller bestående av professionella politiker
12 dec 09 – Karl Loxbo

Sociologisk forskning nr 4 2009
Arbetslöshet som en icke önskvärd konsekvens av socialbidrag
Resultat från en tidsserieanalys på befolkningsnivå i Sverige 1946–1990
12 dec 09 – Sten-Åke Stenberg och Lars Brännström

Sociologisk forskning nr 4 2009
Den virtuella kroppen
Presentationer av jaget i svenska dagboksbloggar
12 dec 09 – Lovisa Eriksson

Sociologisk forskning nr 4 2009
Towards a Post-Patriarchal Gender Order:
Confronting the universality and the particularity of violence against women
12 dec 09 – Yakin Ertürk

Sociologisk forskning nr 4 2009
Recension
Donna Haraway (2008) When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press
12 dec 09 – David Redmalm

Sociologisk forskning nr 4 2009
Recension
Thomas Johansson (2007) Experthysteri. Kompetenta barn, curlingföräldrar och supernannies. Stockholm: Bokförlaget Atlas
12 dec 09 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 4 2009
Sociologförbundet har ordet
Sociologiförbundets styrelse önskar genom en rad större förändringar förbättra situationen för sociologin i Sverige. Detta ligger helt i linje med förbundets första paragraf, ”Sveriges Sociologförbund har till uppgift: – att främja den vetenskapliga utvecklingen inom sociologin och dess tillämpningsområden, – att verka för en ökad förståelse hos myndigheter, organisationer och bland allmänheten för sociologin som samhällsvetenskap, – att stärka sociologers yrkesmedvetande och yrkesansvar.” Här presenteras förslagets huvuddrag i syfte att kunna föra en vidare diskussion, till vilken även medlemmar och framtida medlemmar inbjuds att delta.
12 dec 09 – Patrik Aspers

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se