Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
4
2
1
2008
2007
2005
2004
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 artiklar
 
Sociologisk forskning nr 1 2009
Sociologernas relationsväv
Ny tid, ny redaktion. Lundaredaktionen har överlämnat stafettpinnen till Uppsala. Vår nya redaktion har fått god starthjälp av förra redaktören Katarina Sjöberg och hennes redaktionsmedlemmar. Tack för det!
2 feb 09 – Hedvig Ekerwald

Sociologisk forskning nr 1 2009
Forskning med juridiska förvecklingar: Om tolkningsflexibilitet i kontroversen om mässlingsvaccination och autism
Mot slutet av 1990-talet möttes västvärlden av ett plötsligt uppseglande motstånd mot en av dess mest etablerade rutiner: vaccination av småbarn mot smittsamma barnsjukdomar. Den vaccination som sattes ifråga ges mot mässling, påssjuka och röda hund, och förkortas MPR (på engelska MMR).
2 feb 09 – Fredrik Bragesjö och Margareta Hallberg

Sociologisk forskning nr 1 2009
Att prata ihop sig i rätten
Förhandlingar om ett historiskt händelseförlopp kan i en viss kontext betraktas som ett sätt att nå en hög grad av "sanningsenlighet" eller en redovisning "bortom rimligt tvivel"1 av vad som hänt.
2 feb 09 – Ingrid Sahlin

Sociologisk forskning nr 1 2009
Europeisk familjelycka Om användandet av familjemetaforen i EU
I familjens hägn1 I en familj bryr man sig om varandra. Det handlar om ett ömsesidigt givande och tagande utifrån olika förutsättningar. Hemmet är många familjers borg, en tillflyktsort från ett stökigt utanför som ivrigt tränger sig på och pockar på uppmärksamhet. Många familjer har också gemensamma regler som syftar till att bevara husfriden.
2 feb 09 – Anders Hellström

Sociologisk forskning nr 1 2009
Ökat hot och våld i arbetslivet - en följd av förändrade arbetsförhållanden? En studie utifrån de svenska Arbetsmiljöundersökningarna 1991-2005
Utsattheten för hot och våld i arbetslivet har ökat, det visar studier från såväl Norden som hela EU (EWCO 2007). Gemensamt för de länder där sådana studier bedrivits (EU: EWCO 2006, Sverige: Estrada, Nilsson & Wikman 2007, Finland: Heiskanen 2007, Danmark: Balvig & Kyvsgaard 2006) är att ökningen är tydligast bland kvinnor.
2 feb 09 – Kristina Jerre

Sociologisk forskning nr 1 2009
Survey Research and Sociology
One of the distinguishing features of the discipline of sociology is its concern with methods and methodology. By contrast with disciplines as various as history, anthropology, art criticism and economics, sociologists are often criticised for being excessively concerned with methodological preoccupations and with spending unnecessary time and effort establishing the basis of the knowledge and research findings which they present.
2 feb 09 – Martin Bulmer

Sociologisk forskning nr 1 2009
Att vara ordförande
När jag fick ett telefonsamtal i januari 2006 med förfrågan från valberedningen om jag ville kandidera som ordförande för Sveriges Sociologförbund, satt jag vid köksbordet i mitt föräldrahem i Cleveland, Ohio. Mamma hade gått bort blott en vecka tidigare, pappa fem månader tidigare, och mitt sorgearbete var tungt.
2 feb 09 – Antoinette Hetzler

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Christian Abrahamsson (2008) Topoi/graphein.
Alla som har blivit imponerade eller kanske rentav förförda av Johan Asplunds kända formulering att "socialpsykologin är - eller borde vara - en vetenskap om snedstrecket mellan individ och samhälle", borde läsa Christian Abrahamssons avhandling Topoi/ graphein.
2 feb 09 – Jessica Mjöberg

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Magnus Wennerhag (2008) Global rörelse: den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar.
Utvecklingen av både teoretisk och empirisk kunskap om sociala rörelser har i hög grad varit relaterad till rörelsevågor som vid olika tidpunkter brutit fram i det moderna samhället. Dessa rörelsevågor har inte bara utövat inflytande på rörelseforskningen utan på sociologin generellt.
2 feb 09

Sociologisk forskning nr 1 2009
Recension av Zhanna Kravchenko (2008) Family (Versus) Policy - Combining work and care in Russia and Sweden.
Zhanna Kravchenkos avhandling undersöker hur familjepolitiken lyckats underlätta för människor att hantera de dubbla kraven från arbete och familj i Ryssland och Sverige. I avhandlingens inledning förs bland annat en diskussion av olika definitioner av familjepolitik.
2 feb 09 – Mikael Nordenmark

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se