Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 artiklar
 
Sociologisk forskning 2/2004
Lag och informell praxis: De postkommunistiska erfarenheterna
Under de senaste tjugo åren har intresset för ekonomisk sociologi fått ny kraft. Ändå är det fortfarande ovanligt att sociologer direkt konfronterar ekonomernas förklaringar och teorier om marknaden (Swedberg 1991).
1 maj 04 – Pär Gustafsson (Umeå universitet)

Sociologisk forskning 2/2004
Självständighetens former. Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd
Under tiden efter andra världskriget har svensk och inte minst värmländsk landsbygd genomgått stora strukturella omvandlingar på olika plan. Men landsbygden är inte den "utdöingebygd" som den så ofta beskrivs som.
1 maj 04

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se