Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
2013
2012
2011
2010
2009
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
201 artiklar
 
Socialpolitik nr 2 2013
Är en upprättelse nära?
I kroppen min är en blogg med 5,5 miljoner besök. Men också en ny bok, där Kristian Gidlund berättar om sin kamp mot en obotlig cancer. Gripande är bara förnamnet. Tänkvärd och stark en blek beskrivning. Mycket finns att lyfta fram och ta vara på. Jag väljer: ”Jag har tagit mig igenom cellgiftsbehandlingar och en omfattande operation. Men matchen mot Försäkringskassan kan gott och väl bli den som slutligen sänker mig. (…) Det drabbade Sverige är utsatt för ett allvarligt hot. Det har en revolver i sin mun. Och det är du, Försäkringskassan, som har fingret på avtryckaren.”
29 mar 13 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2013
En oslipad diamant Att berätta om sin sjukdom är Annelis väg framåt
Anneli Jäderholm har levt och lever ett liv med flera omtag. Hon delar gärna med sig av sina erfarenheter, som föreläsare och cirkelledare.
29 mar 13 – Hans P.A. Karlsson

Socialpolitik nr 2 2013
Onådiga luntan & KomAn
Två rapporter, två sidor av samma mynt. Misstro eller tilltro, ovärdigt eller värdigt bemötande. Personliga och samhälleliga kostnader eller framgång för individen och sänkta utgifter för samhället. Var så god välj!
29 mar 13 – Carin Flemström

Socialpolitik nr 2 2013
HWH för kvinnor Missbrukarvård med medlevarskap som grund
Anna Moffet Spak var en av pionjärerna inom Halfway house i 60-talets Göteborg. En framsynt verksamhet med tro på människors förmåga. I februari avled Anna - engagerad in i det sista.
29 mar 13 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 2 2013
Byt ut straff mot hjälp
Sverige kriminaliserar människor med sjukdomen beroende! Gör vården human och därmed mera effektiv. Bygg på tillgänglighet. Eftersträva integrering i stället för marginalisering.
29 mar 13 – Alec Carlberg

Socialpolitik nr 2 2013
Fattig svensk debatt
När de stora medierna gör egna nyheter av en förenklad verklighet blir bilden ibland helt skev. Hur var det nu med de hungriga svenska barnen?
29 mar 13 – Stina Fernqvist

Socialpolitik nr 2 2013
Ofärden i svart på vitt
Sverige glider isär. I dom som ställs utanför och de besuttna inne runt köttgrytorna. Dags hålla upp SOLIDARITET som ett kors för att besvärja ofärden.
29 mar 13 – Gunilla Rydberg

Socialpolitik nr 2 2013
Arbetslinjen till varje pris
Utförsäkringen var en katastrof, självförtroendemässigt, hälsomässigt och ekonomiskt. Jag vill inget hellre än få ett riktigt jobb. Men hur ska man överleva medan man är sjuk? Man behöver äta även då, betala räkningar, läkemedel.
29 mar 13 – Monica Armini

Socialpolitik nr 2 2013
Talande Tystnad Teaterkonst som kraft att förändra samhället
Tyst teater driver politik ur ett dövperspektiv - bara genom att stå på scenen. Här handlar det om en visuell gestaltning för både hörande och döva. Inte att översätta till teckenspråk.
29 mar 13 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 2 2013
Vems ansvar är tiggaren?
Är det rätt att lägga pengar i skålen? Är det bäst låta bli att se dem för att inte bidra till deras förnedring? Det måste ju vara så förnedrande för dem. Eller?
29 mar 13 – Cristina Bornea

Socialpolitik nr 2 2013
Kärlek som läker Från självskador till ett gott och rikt liv
Graviditeten vände upp och ned på AnnaMarias tillvaro. För första gången tog hon hand om sin kropp. Depressionen efter förlossningen blev en ny utmaning. Men nu hade hon hjälp och stöd.
29 mar 13 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 2 2013
Skå-Gustav i minne ”Snart tar väl Moderaterna över det sociala arvet. Också.”
Rädsla. Men också häpnad - förundran går som en röd tråd genom Britt Jonssons berättelse. Om när Skå-Gustav drabbades av hiv för 30 år sedan.
29 mar 13 – Örn Lindstrand

Socialpolitik nr 2 2013
Låt kollo leva! Tystnaden ger en bild av ett samhälle som överger
Orreviks barnkoloni i Bohuslän används inte längre. Står och förfaller. Samtidigt som göteborgsbarn går kvar i stan, utan chans till ett riktigt sommarlov.
29 mar 13 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2013
Höj kraven på utbildning!
Gång på gång avslöjas hur placerade barn och unga far illa. Ju svårare problem och ju större behov av stöd och behandling, desto högre utbildningskrav måste ställas på all personal.
29 mar 13 – Lotta Corell & Roland Hedman

Socialpolitik nr 2 2013
Nutida slaveri Sexism och rasism är vardag i libanesiska hem
Exploatering, våld och slaveri. Det är villkoren för många av de cirka 200 000 utländska hembiträdena i Libanon.
29 mar 13 – Bengt Sigvardsson

Socialpolitik nr 1 2013
Du är inte ensam!
Uppropet Onådiga luntan Berättelser från dom som ställts utanför överlämnades den 19 februari till Socialförsäkringsutredningen. Ladda ner en pdf, läs och se mera på www.socialpolitik.com resp. www.socialaktion.nu
29 jan 13 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2013
Dubbelt utsatt
Ingen slår väl en kvinna som är rullstolsburen? Lurar pengar av en tjej med intellektuell funktionsnedsättning? Utnyttjar en blind kvinna sexuellt? Eller…?
29 jan 13 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 1 2013
Obehagligt nonchalant och förlegat
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har en starkare skrivning kring den enskildas inflytande över sin situation än Socialtjänstlagen. Det har inte ens Högsta förvaltningsdomstolen begripit, påpekar Karl Grunewald.
29 jan 13 – Karl Grunewald

Socialpolitik nr 1 2013
Projekt Qjouren Specialkunskap i unik verksamhet för kvinnor i missbruk
Ingen annan tar emot dem. Våldsutsatta kvinnor i missbruk. Ändå lever Qjouren ur hand i mun. Utan långiktigt verksamhetsstöd i Projekt-Sverige.
29 jan 13 – Elisabet Omsén

Socialpolitik nr 1 2013
Hästar ger hopp Sexuellt utnyttjade flickor övar gränser och tillit
En egen häst att sköta, en häst att lära sig att bli människa av. Att relatera till. Det är där vi börjar, säger Lotta Corell på Ersta flickhem.
29 jan 13 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 1 2013
Övergrepp mot barn Rättsprocessen bör ta ett barnperspektiv för att bli jämlik
Barn som utsatts för sexuella övergrepp behöver stöd i rättsprocessen. Förhörsmetoder behöver utvecklas för att säkra bevis. Rättegången anpassas för att ge utrymme åt barnens berättelser.
29 jan 13 – Christina Back

Socialpolitik nr 1 2013
Fräck modern slavhandel
Skrota Jobbtorg! Socialtjänstens egen arbetsförmedling dit klienter utan egen försörjning skickas. Där beslut fattas utan deras medgivande. Utan möjlighet att överklaga.
29 jan 13 – Carina Lundström

Socialpolitik nr 1 2013
Byter modell Börjar välja familjehem i stället för barnhem
Omhändertagna barn i Paraguay har tidigare vuxit upp och bott hela sina liv på institutioner. Ofta utan kontakt med sin familj. Men nu sker en förändring.
29 jan 13 – Lisa Karlsson

Socialpolitik nr 1 2013
Fosterbarn med framtidschans
Alla omhändertagna barn vanvårdades inte i Sverige förr. Det fanns en omtanke om barn i tidigt 1800-tal – om än mera moraliskt inriktad. Det visar verksamheten på ”Fosterbarnens ö”.
29 jan 13 – Anne Skåner

Socialpolitik nr 1 2013
Fattiga barn finns Men bilden av barn i trasiga skor skymmer sikten
Grupper av barn i Sverige har en oacceptabelt låg levnadsnivå. Det råder vi inte bot på genom kortsiktiga filantropiska insatser, utan genom generella socialpolitiska lösningar.
29 jan 13 – Torbjörn Hjort & Hans Swärd

Socialpolitik nr 1 2013
Komma här och ha varit med om!
En exemen i socialt arbete är inte finare än erfarenhet av den värld socialt arbete verkar i. Släpp fram tystade röster och osynliga perspektiv. Ifrågasätt det nu rådande! På allvar.
29 jan 13 – Victoria Olin

Socialpolitik nr 1 2013
Vem är brukare? - Kan en brukare representera andra brukare än sig själv?
Under Mobiliseringskursen i Lund förväntas ingen ”brukare” stå för mer än sina egna specifika erfarenheter. Det är gott nog och kan tillföra utbildningen i socialt arbete viktig kunskap.
29 jan 13 – Cecilia Heule & Arne Kristiansen

Socialpolitik nr 1 2013
Ny pedagogik utmanar synen på socialt arbete
Ett europeiskt samarbete lärare emellan introducerar brukarmedverkan i utbildningen för socialarbetare.
29 jan 13 – Cecilia Heule & Arne Kristiansen

Socialpolitik nr 1 2013
Magi uppstår När alla är med kan danskonst födas
Alla sorters kroppar – ju mer olika desto bättre. Det är Spinns motto, Sveriges enda integrerade danskompani. Med rullstolsburna medlemmar på scenen måste dansarna tänka nytt.
29 jan 13 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 1 2013
Hi-Hat Xpres Turné med konst i absolut världsklass
När olikheter får komma till uttryck på ett kreativt sätt, bidrar mångfalden till mer dynamiskt konst – och samhälle.
29 jan 13 – Hannes Edström

Socialpolitik nr 1 2013
Drömmen om ett annat Israel
Från ett försök att skapa ett klasslöst, jämlikt samhälle har Israel utvecklats till en apartheidstat. Från förintelsens folk till ett herrefolk. När gick allt fel?
29 jan 13 – Jan Molin

Socialpolitik nr 0 2013
Min Berättelse: Hade bra jobb och ett gott liv
Jag har två universitetsexamina, levde ett aktivt liv och hade fast jobb och villa i en förort till Stockholm, en underbar familj, allt var helt ok! Men sedan blev jag sjuk 2007.
1 jan 13 – Socialpolitik nr 0 2013

Socialpolitik nr 2 2012
Vems sida står du på?
Folk är förbannade, inte bara i Athen. Vreden pyr i betongen, från Brixton till Backa. Framför allt de unga är rasande över ökande orättvisor, inga jobb, inga pengar. De har något att berätta. Vi borde börja lyssna.
25 maj 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2012
Krönika: California dreaming
Billig nattklubb eller nytt koncept för klädbutiker? Med ung naken kvinnohud och perfekta tonårskroppar som lockbete. Easy going, easy clothing, foxy ladies.
25 maj 12 – Mark Emmoth

Socialpolitik nr 2 2012
Avsätt Mammon - Vår förmåga att bidra och våra behov är olika
Människor måste få blomstra, ovasett vilka förutsättningar de har. Och ta emot omsorg och solidaritet utifrån behov. Fram för rätten att vara olika!
25 maj 12 – Mattias Hagberg

Socialpolitik nr 2 2012
Ger sin egen bild
Backa satsar på kultur som alternativ till kontroll och repression. I en egen tidning och en ny film ger ungdomar egna bilder. Som medierna ofta ratar.
25 maj 12 – Cecilia Hugosson

Socialpolitik nr 2 2012
”Underskatta oss inte”
Invandrares kunskaper och erfarenheter tas inte tillvara, menar Homeira Tari. Själv är hon dock en kreativ kraftkälla som inte gick att hejda.
25 maj 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2012
Europa en krutdurk - Ekonomiska och sociala orättvisor äventyrar stabiliteten
När land efter land bryter upp den generella välfärden stängs allt fler ute. Fattigdomen är tillbaka. Och upproren. Särskilt de unga har fått nog. De ger sig ut på gatorna. De vill ha jobb och försörjning. De vill ha en framtid.
25 maj 12 – Ove Sernhede

Socialpolitik nr 2 2012
Debatt: vi har åtminstone varit kvar!
Svar till Gudrun Schyman: Socialarbetare sliter så hårt att det inte finns någon ork över att ge sig in i samhällsdebatten och berätta hur illa klienterna far. Vi är inte stolta, men vi står ut, som kvinnor alltid gjort. Är det bra – eller inte?
25 maj 12 – Carin Flemström & Barbro Levelius

Socialpolitik nr 2 2012
Generell välfärd - Alla gynnas av att sjuka och arbetslösa inte halkar efter
I dag raseras det svenska välfärdssystemet bit för bit – utan större strid. Hotet mot välfärden är förfärligt, varnar Stefan deVylder. Att ge upp målet full sysselsättning är förödande för både individer och samhälle.
25 maj 12 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2012
Debatt: Rättspsyk eller inte?
Det handlar inte om var, utan om vad vården för självskadebeteende innehåller. Om det finns personal som har tid och förmåga att lyssna och försöka förstå. Ett inlägg efter artikeln om Slutstation Rättspsyk i förra numret av SocialPolitik.
25 maj 12 – Agneta Werner

Socialpolitik nr 2 2012
Hårdare tag? - Unga vuxna hamnar mellan stolarna i psykiatrin
Ungdomar behöver en psykiatri som kan hjälpa dem i skarven mellan barn och vuxen. Så är det inte. Inte ens nya lagförslaget uttrycker en förändring.
25 maj 12 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 2 2012
”Det är inte mänskligt” - Myndigheter stämplar ut folk till misär och hopplöshet
Socialförsäkringsutredningen välkomnar erfarenheter från människor som fallit utanför Systemet. Här är några röster ur berättelser vi tagit emot för att lämna till utredningen i en vitbok.
25 maj 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2012
Krönika: Minnet av den gröna tröjan
Svenska barn föds in i en uppväxt under oerhört olika villkor. En del till fattigdom, ärvda kläder och till och med hunger. Med minnen av skammens stämpel som aldrig går ur. Som formar för livet.
25 maj 12 – Malin Asplund

Socialpolitik nr 2 2012
Inga blåbär längre - Erfarenheter med tyngd ska in i samhällsdebatten
Socialarbetare, studenter och brukare går skrivarkurs tillsammans. För att lära av varann på lika villkor. Och bli bättre på att nå ut med det man kan och vet.
25 maj 12 – Sofia French

Socialpolitik nr 1 2012
Solsidan och Skuggsidan
68 000 personer har varit arbetslösa i mer än två år. En kraftig ökning från nästan 28 000 i januari 2006. Fyra av fem arbetslösa under 24 år står utan a-kassa. En tredjedel i Sverige har en inkomst på under 15 000 i månaden. Exemplen är många. Har Solsidan ens en susning om hur det är att leva så? SocialPolitik nr 1/2012 tar avstamp i det ekonomiska utanförskapet (sid 4). Och i frågan: Var finns socialarbetarna i debatten? (sid 10).
29 jan 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2012
Debatt: Man får inte sjuka i arbete genom att sparka på dem
Socialförsäkringarna går med MILJARDER i vinst. Varje år! Alltmedan klyftorna ökar och fattigdomen djupnar. Varför blir inte fler oroliga över Fredrik Reinfeldts förakt för svaghet? Varför jagas han inte med blåslampa i medierna?
29 jan 12 – Gunilla Rydberg

Socialpolitik nr 1 2012
Skadar sig själva - Unga kvinnor dumpas inom rättspsykiatrin
De har slagit larm. Men författarna till Slutstation rättspsyk tycker inte att den rättsskandal de har lyft fram tas på allvar. Varför blir det inte ramaskri?!
29 jan 12 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 1 2012
Slutstation Rättspsyk – boken som borde revolutionera psykiatrin
”Förstår du varför jag går som om jag ursäktar varje steg jag tar? Varför jag känner mig mindervärdig dig om du fångar min blick?
29 jan 12 – Katarina Samuelsson

Socialpolitik nr 1 2012
KRÖNIKA: Jag efterlyser en socialpolitisk debatt!
Landet faller isär, politiken pressas tillbaka, regeringen monterar ner skyddsnäten, oppositionen faller sönder, floskler fyller tomrummen i debatt efter debatt och allt otryggare anställningsformer resulterar i tystnad på arbetsplatserna.
29 jan 12 – Gudrun Schyman

Socialpolitik nr 1 2012
I korthet
Bara hälften så bra
29 jan 12 – Socialpolitik nr 1 2012

Socialpolitik nr 1 2012
Vem är expert? - Nya tankar utmanar bilden av socialarbetaren
Jacqueline Walker använder sin egen livsberättelse i utbildningen av socialarbetare. Hon ingår i PowerUs, ett nytt internationellt nätverk som vill föra in brukares kunskaper och erfarenheter på universiteten.
29 jan 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2012
Personligt ombud - En företrädare till hundra procent, på egna villkor
Personer med psykisk ohälsa kan frivilligt och gratis få ett personligt ombud. För att få hjälp till den vård och det stöd de själva anser sig behöva. Men fortfarande inte i alla kommuner.
29 jan 12 – Linn Johansson

Socialpolitik nr 1 2012
Övertron på piller - I USA säljs och knapras psykofarmaka i mängder
Psykofarmaka gör mer skada än nytta för individen och innebär enorma kostnader för samhället. Det hävdar Robert Whitaker i sin senaste bok om den amerikanska psykvården.
29 jan 12 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 1 2012
Pillerindustrin - Hur mycket är det vi aldrig får veta?
De kallades först lyckopiller, SSRI-preparaten. De anses ha revolutionerat vardagen för människor med psykisk ohälsa och depression. Är det så?
29 jan 12 – Lars Ekvall

Socialpolitik nr 1 2012
Blir inte sedda
De känner sig inte lyssnade på och de får inga förklaringar till sina föräldrars missbruk eller psykiska sjukdom.
29 jan 12 – Linn Joahnsson

Socialpolitik nr 1 2012
KRAFTEN i El Sistema
Musik som byggs av glädje, gemenskap och stolthet
29 jan 12 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 1 2012
Krönika: Visioner för en bättre social barnavård
Mentorer, vårdnadsöverflyttning, öppna adoptioner och stöd och hjälp såväl till de biologiska hemmen som familjehemmen. Med fokus på och för barnen.
29 jan 12 – Anne Skånér

Socialpolitik nr 1 2012
Efter kravallerna - Brixton kan explodera igen
Det finns en läxa att lära av uploppen i somras. Men brittiska politiker ser inte hur fattigdom och arbetslöshet stämplar ut skaror av unga. De fortsätter att fokusera på ”vi och dom”.
29 jan 12 – Johanna Lagerfors

Socialpolitik nr 1 2012
Den tredje chansen - Om konsten att bryta med en kriminell bakgund
”Jag är glad över att samhället tog emot mig, när jag äntligen ville.” Samhällets insats är viktig när inget finns att bygga på. När det handlar om habilitering, inte rehabilitering.
29 jan 12 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 1 2012
Fängelse för allt fler - Samhället tror sig hålla ”de farliga klasserna” i schack
Fängelsestraff alstrar enligt all forskning ny kriminalitet och alltfler fångar. Vi har dubbelt så många intagna idag som för tjugo år sedan. Trots att brottsligheten inte ökar. Vill vi det?
29 jan 12 – David Brolin

Socialpolitik nr 1 2012
Krönika: falsk matematik
Samtidigt som det finns stort behov av personal inom skola, vård och omsorg låter vi arbetslösheten bita sig fast. Trots att det skulle vara lönsamt för oss som samhälle att låta den ekvationen gå mera jämnt upp. Låta framförallt unga få jobb och lön och betala skatt. Och höja allas levnadsstandard.
29 jan 12 – Sverker Gustavsson

Socialpolitik nr 1 2012
Social aktion Nu - Mobilisering av svenska röster om och ur verkligheten
Brukarorganisationer, socionomstudenter och på fältet verksamma ska tillsammans med SocialPolitik lyfta fram kunskap och erfarenhet om diskriminering och utanförskap.
29 jan 12 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 4 2011
Tron på lika värde!
I tider av ökande klyftor är det givetvis provocerande att envisas med att tro på alla människors lika värde. Men det är det som genomsyrar många av artiklarna i SocialPolitik nr 4/2011, inte bara i intervjun med Helle Klein (sid 8). Tanken finns i Jacqueline Hellmans bilder av sin nära vän Cizzi (sid 12). I Rebecca Anseruds kamp mot fördomar kring psykiska funktionsnedsättningar (sid 30) och Anna Jara De Corinas rätt att flytta hemifrån (sid 26).
10 nov 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 4 2011
Jag fattar inte - Ska polisen inte våga förhöra mördare?
När Soheila Fors reser till Malmöoperan för att föreläsa om hedersrelaterat våld står hon under polisbevakning. Veckan innan blev hon hotad till livet för att hon ”förstör våra kvinnor”.
10 nov 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 4 2011
Ingen ängel - Men samma strid för människovärde
Efter 20 år i den politiska hetluften har Helle Klein bytt arena. Från provocerande ung redaktör till trygg herde. Men det handlar inte om en ny karriär.
10 nov 11 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 4 2011
Från andra sidan längtan - Ett projekt, ett liv, en vänskap
Vägen till vuxenliv blev olika för Cizzi och Jacqueline. För den ena sjukdom och en slocknad livsvilja. För den andra ett gryende konstnärsskap. Den ena framför kameran. Den andra bakom.
10 nov 11 – Cizzi & Jacqueline Hellman

Socialpolitik nr 4 2011
Droger öppet överallt
Oslo – den lilla huvudstaden med det stora ständigt närvarande problemet. Dubbelmoral eller människovärde? Här syns missbruk och oljerikedomar sida vid sida. Du kan få världens dyraste Big Mac eller en ren spruta. Mitt i stan.
10 nov 11 – Mira Hjort

Socialpolitik nr 4 2011
Fattigvård på retur?
Varför ser vi ner på hjälp till fattiga så att de kan överleva, men tycker det är smart av välbeställda att skatteplanera och få rut och rot?
10 nov 11 – Claudette Skilving

Socialpolitik nr 4 2011
Bryter tystnaden
Rebecca Anserud är attitydambassadör. Hon berättar om sitt liv med bipolär sjukdom. Hennes motto är att öppenhet skapar öppenhet.
10 nov 11 – Pernilla Rönnlid

Socialpolitik nr 4 2011
(H)järnkoll - Två år för ett psykiskt friskare Sverige
Sakta börjar svenskarnas attityder till psykisk ohälsa förändras. Öppenheten ökar. Acceptansen blir större – fördomar bleknar. Men mycket återstår att göra.
10 nov 11 – Pernilla Rönnlid

Socialpolitik nr 4 2011
En bild av Backa på riktigt
Filmen Genvägar visar att det inte finns några genvägar, inte för ungdomarna men inte heller för samhället – för oss.
10 nov 11 – Carina Håkansson

Socialpolitik nr 4 2011
Olika slags kärlek - ”För att bli älskad måste man acceptera att bli slagen”
Hur kan man nå en kärlek som rymmer ömsesidighet, trygghet och tillit? Vara beredd försöka på nytt efter ett misslyckande? Våga igen efter våld och förnedring?
10 nov 11 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 4 2011
Övergrepp på pojkar
42 procent av de intervjuade männen i Vanvårdsutredningen har varit utsatta för sexuella övergrepp som omhändertagna. Varför är det så tyst om det?
10 nov 11 – Anne Skånér

Socialpolitik nr 4 2011
Aggressiva män - Var tredje kvinna uppger att mannen slår henne
I Beirut finns Mellanösterns första klinik för män som använder våld hemma. Samtal, förståelse och kunskap ska förändra attityder och könsroller.
10 nov 11 – Hanna Younes

Socialpolitik nr 4 2011
Pokerfejs
Vem har familjens bästa pokerfejs? Den spelberoende mamman, Nickan som blånekar i skolan eller lillbrorsan som inte bryr sig? Teater Uno ser spelproblematiken ur ett barnperspektiv.
10 nov 11 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 4 2011
En vargavinter utan internet
Kan man leva utan att vara uppkopplad? Inga datorer, mobiler, dvd- och mp3-spelare. Nej det går inte – utan kraftig abstinens. Sen är det nästan värt det!
10 nov 11 – Maria Korpskog

Socialpolitik nr 3 2011
Makten över min vardag
Den svenska regeringen talar sig varm om sänkt restaurangmoms. Det infördes i Finland och har nu utvärderats: bara en tredjedel av skattepengarna gick till nya jobb, resten till restaurangernas vinster. Kostnaden här beräknas till 650 000 kronor per varje nytt arbetstillfälle (Ekot 2011-09-07).
9 sep 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 3 2011
Bortom tillväxten - Finanskris kan föra oss närmare ett hållbart samhälle
Den globala krisen beskrivs som ett hot mot välfärd och utveckling. Men den kan lika gärna ses som en möjlighet. Krisen är en historisk chans att reformera en ohållbar ekonomisk modell.
9 sep 11 – Mattias Hagberg

Socialpolitik nr 3 2011
Det är skamligt!
Med substanslöst svammel och religiöst färgad antikunskap ”möter” barn- och äldreminister Maria Larsson missbruksvårdens erfarenhet och evidensbaserad forskning.
9 sep 11 – Johan Kakko

Socialpolitik nr 3 2011
Sviker papperslösa - Socialarbetare går vilse mellan paragrafer och etik
Förvirring om vad som gäller och svag yrkesetik gör att papperslösa inte får hjälp inom socialtjänsten.
9 sep 11 – Britta Abotsi

Socialpolitik nr 3 2011
Benda Bilili och Västerbotten
Om rätten att i första hand vara människa, musiker, anställd och först långt ner på listan vara en person med en diagnos eller funktionsnedsättning.
9 sep 11 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 3 2011
Makt över vardagen - Lagen om stöd och service skakas i sina grundvalar
Det gäller att bajsa snabbt om man har en funktionsnedsättning. Och att vara stadd vid kassa som personlig assistent, för lön kanske bara kan utgå för tio minuter i taget.
9 sep 11 – Kenneth Westberg

Socialpolitik nr 3 2011
En grundsyn att värna
Lagen om stöd och service rymmer tanken om ett solidariskt samhälle och allas rätt till goda levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.
9 sep 11 – Stefan deVylder

Socialpolitik nr 3 2011
Makt bakom våld – Kvinnor i beroendeställning är dubbelt utsatta
Ingen slår väl en kvinna med funktionsnedsättnig! Varken omgivning eller myndigheter vill se våldet. Det gör det extra svårt att anmäla en person man är beroende av eller bryta upp från en våldsam partner. Men det går.
9 sep 11 – Malena Sjöberg

Socialpolitik nr 3 2011
Skogens beska guld
Det verkar som om lingon och blåbär på bordet är viktigare än arbetsrätt och mänskliga rättigheter för gästande bärplockare. Vi köper och mumsar i oss utan att ifrågasätta.
9 sep 11 – Joacim Blomqvist

Socialpolitik nr 3 2011
Egyptens övergivna barn - Vågar de hoppas på en framtid efter revolutionen?
Tidigare brydde myndigheterna sig knappast om storstädernas uppskattningsvis 100 000 gatubarn. Droger, våld och sexövergrepp har varit deras vardag. Hur blir det i det ”nya” Egypten?
9 sep 11 – Bengt Sigvardsson

Socialpolitik nr 3 2011
Svenska domstolar följer inte FN:s barnkonvention
Barn har rätt att komma till tals i svenska domstolar. Men bara om det inte bedöms som ”olämpligt”. Barn ses som objekt på ett sätt som strider mot FN:s barnkonvention.
9 sep 11 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 3 2011
I det fördolda - Barnkultur som pedagogik och uppfostran
Vuxenvärlden använder kultur för att påverka barn och barns föreställningsvärld – på ett sätt och med syfte som anses bra för dem. Faktiskt precis som vilken propaganda som helst.
9 sep 11 – Mattias Hagberg

Socialpolitik nr 3 2011
De onödiga tvisterna
De är flera tusen årligen. De kostar runt 200 000 kronor styck. De går inte att undvika helt, men väl att förebygga och få ner i antal. Vårdnadstvisterna.
9 sep 11 – Sophia Lövgren

Socialpolitik nr 3 2011
Barn som attribut till vuxna
Det är skralt med barn inom bildkonsten, gammal som ny. Där de finns med skildras de sällan i egna sammanhang.
9 sep 11 – Jan Molin

Socialpolitik nr 3 2011
Drömmer gör alla - Men det är en konst att göra något av sina drömmar
I Ali Demifängelset i Tirana tog ett par svenska konstnärer fasta på fångarnas och personalens drömmar och inledde därmed en förändringsprocess.
9 sep 11 – Maria Korpskog

Socialpolitik nr 3 2011
Tala är silver - Och tiger gör Silversystrar inte alls!
Brutalt ärliga texter sätter ord på allt det jobbiga. Då blir det vackra texter som känns. Det är viktigt för Silversystrar i deras mix av soul och hiphop.
9 sep 11 – Elisabet Omsén

Socialpolitik nr 3 2011
Göteborgs Universitets förlorade heder
Hedersdoktor är fövisso hedrande att bli, men hur går utnämningarna till? Vilka krav bör man kunna ställa?
9 sep 11 – Jan Molin

Socialpolitik nr 2 2011
Avskaffa barnfattigdomen!
Samtidigt som regeringen lanserar sitt nästa jobbskatteavdrag, redigerar jag Tapio Salonens artikel om hur den för Sverige så skamliga barnfattigdomen kan elimineras (sid 6). Han har räknat ut att det skulle kosta statskassan 15 miljarder – att jämföra med de mellan 12 och 20 miljarder som det nya jobbskatteavdraget beräknats till. De barnhushåll som Salonen hittar under fattigdomsstrecket har blivit allt fler samtidigt som det stora flertalet fått ökade inkomster under senare år.
26 maj 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2011
Att spela munspel och lära sig läsa
På Solkraft i Skellefteå finns stillhet och ro, nybakade bullar och någon som lyssnar. Djur att sköta om och nya medmänniskor att lära känna, sysslor att utföra, en plats för alla.
26 maj 11 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2011
Barnfattigdomen kan avskaffas
Det aviserade femte jobbskatteavdraget skulle i stället kunna eliminera barnfattigdomen. För 15 miljarder blir vi av med denna skamfläck i den svenska välfärden.
26 maj 11 – Tapio Salonen

Socialpolitik nr 2 2011
Kultur i centrum - Biblioteket som mötesplats och nav är inte längre självklar
Hjärtat i den mångkulturella stadsdelen Fisksätra i Nacka kommun är biblioteket. Som på så många andra platser. De ”allmänna folkbiblioteken” har utgjort basen för svensk kultur-utövning i decennier. Men inget är längre heligt i det nya politiska landskapet. Nacka ligger i täten för privatiseringsvågen.
26 maj 11 – Bitte Lundborg

Socialpolitik nr 2 2011
Det uteblivna mötet
En tyst man är en tyst man. Och en tråkig bok är en tråkig bok. Även om författaren heter Magnus Dahlström.
26 maj 11 – Maria Korpskog

Socialpolitik nr 2 2011
Vinnande tjej – Marie-Claude berikad av dubbla kulturer
Nioåriga Marie-Claude är stolt över att vara rom. Vi möter henne i en ny tvåspråkig barnbok. Som författarna hoppas ska stärka romska barns språk och skingra fördomar.
26 maj 11 – Pernilla Rönnlid

Socialpolitik nr 2 2011
Hitta ny hamn - Familjehem får ofta ensamma ta smällen
Han är så fin den där ungen! säger Maria som var familjehem åt Hassan. I dag när stormen bedarrat, ångrar hon att hon inte stod på sig så att han hade bott kvar, fastän han blev våldsam.
26 maj 11 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 2 2011
”Systemet har brutit ihop”
Nya boenden öppnas hela tiden. Men det räcker inte – just nu väntar 550 ensamkommande flyktingungdomar på att få plats i en kommun. Vi borde ta emot dem med glädje, säger Isabella Canow på Skyddsvärnet.
26 maj 11 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 2 2011
Familjehem eller grupp- boende – vad är bäst?
Det kanske inte är så enkelt att en och samma modell passar alla, bara för att man är ett ensamkommande flyktingbarn?
26 maj 11 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 2 2011
Att kunna få landa i en ny by
Att vara ensamkommande flyktingbarn innebär upplevelser av att vara ensam. Och flykting och barn.
26 maj 11 – Joakim Larsson

Socialpolitik nr 2 2011
Resultat och effekt - Regeringen stöper om hela det svenska biståndet
Sänkta Sidabidrag urholkar folkrörelsernas opinionsbildning. Debatten här hemma tunnas ut. Biståndet professionaliseras. Utbytet över gränserna ändrar karaktär.
26 maj 11 – Karolina Jeppson

Socialpolitik nr 2 2011
Jordens framtid: efter oss syndafloden?
Det är svårt att vara optimist. Jordens resurser brandskattas allt hårdare och storföretagens utspel ökar klyftorna mellan rika och fattiga, såväl mellan som inom länder.
26 maj 11 – Jan Molin

Socialpolitik nr 2 2011
Hamnar snett utan hjälp
Fyra av tio långtidsdömda män hade oupptäckt och obehandlad ADHD. Alla hade haft problem redan under uppväxten och med sin skolgång.
26 maj 11 – Nils Lindefors

Socialpolitik nr 2 2011
Går emot tvång - Och är för sprututbyte inom missbrukarvården
Vårdgaranti även inom missbrukarvården och bättre attityder mot missbrukare. Skadereduktion och sprututbyte. Tvång är Gerhard Larsson däremot mera tveksam till.
26 maj 11 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 2 2011
Svenska sexköp illegala även utomlands
Det är köparen som begår en kriminell handling vid prostitution i Sverige. Lagen ses nu över och föreslås gälla även svenskar på resa. Samt få ett års fängelse som straffsats.
26 maj 11 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2011
Förändra räcker inte - Själva grundsynen i sjukförsäkringsreglerna är fel
Det är inte piskor och hårda tidsgränser som behövs. Det är helhetssyn, stöd och inte minst tid för rehabilitering, menar Jenny Fjell. Läkaren som drog igång nätverket Resurs.
26 maj 11 – Kari Molin

Socialpolitik nr 2 2011
Radio Galen - Kunskap och klokskap om psykisk ohälsa
I över 20 år har Radio Galen satt fokus på psykisk ohälsa. Först i Lund med omnejd. Nu via hemsidan över hela landet.
26 maj 11 – Socialpolitik nr 2 2011

Socialpolitik nr 2 2011
Bryter ny mark - Inte ens hemlösa lever av bröd allena
I Breaking the waves möter Folkteatern Göteborg en ny publik. Som sällan eller aldrig sett – eller spelat – teater förut.
26 maj 11 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 2 2011
Poeter på nätet - En subersivt spretigt spirande folkrörelse
De stora förlagens utgivning av poesi minskar stadigt. Men folk har inte slutat dikta. Tvärtom. Internet erbjuder nya arenor.
26 maj 11 – Maria Korpskog

Socialpolitik nr 1 2011
Åt den som har…
Nu är det klart. SocialPolitik är en kulturtidskrift, det vill säga fick fortsatt utgivningsstöd. Tyvärr sänkt med en fjärdedel, 100 000 kronor, vilket är ett oerhört kraftigt avbräck. Klart är också att tidskrifter med inslag av samhällsdebatt, social rättvisa och solidaritet fått sänkta anslag, medan några som fått mycket förut fick höjda bidrag nu. (www.kulturradet.se)
29 jan 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2011
Gud som haver barnen kär
”När ska hemlösa få egna hem och vård för sina sjukdomar och skador? Lika länge som vi blundar blir det obarmhärtiga samhället allt starkare och utan nåd och hopp.”
29 jan 11 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 1 2011
Alliansen sänker den svenska modellen
Från ett generellt socialförsäkringssystemen går vi mot individuell behovsprövning. I förlängningen närmar vi oss den starkt kritiserade amerikanska modellen.
29 jan 11 – Claudette Skilving

Socialpolitik nr 1 2011
Vart tionde barn är fattigt
Klyftorna mellan de rikaste barnfamiljerna och de fattigaste fortsätter att öka. Om man väljer att vilja se det.
29 jan 11 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2011
Bortom alla fina ord - Äldreomsorgen behöver mer personal och flera vårdplatser
Stina-Clara Hjulström har fått medalj och hyllats med flera utmärkelser. Men hon har också blivit hotad och ansetts obekväm. Allt för sitt engagemang för äldre och demenssjuka.
29 jan 11 – Kari Molin

Socialpolitik nr 1 2011
”Som att öppna luckan till en kloak” - Maktens män med byxorna nere
Deanne Rauscher tror att om svenska folket fick reda på hela sanningen om maktens män skulle Sverige pulveriseras. Varför väljer hon att gräva i det som andra gör allt för att dölja?
29 jan 11 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 1 2011
De kallas värstingar - Men har mycket att lära vuxenvärlden – om vi vill lyssna
Översitteri, kränkningar och godtycke möter ofta ungdomar med kriminell förankring. Det är inte bara rättsosäkert. Utan också onödigt kostsamt.
29 jan 11 – Margareta Stigsdotter Ekberg

Socialpolitik nr 1 2011
Trots rätt till stöd - Socialt sårbara unga får dålig hjälp ut i arbetslivet
I en del kommuner fungerar det, i andra inte alls. Dålig samordning och splittrade insatser är vanligt. Unga med ofullständig utbildning lämnas i sticket.
29 jan 11 – Jonas Olofsson och Alexandru Panican

Socialpolitik nr 1 2011
Finansen vädrar vinster i Berlin
Slitna hyresrätter, småbutiker och ödetomter ger plats åt den moderna storstadens investerare och kapitalstarka bostadsrättsinnehavare.
29 jan 11 – Valle Wigers

Socialpolitik nr 1 2011
Svenska kyrkan bör bryta tystnaden!
De nya sjukförsäkringsreglerna kan bli det största problem man mött inom kyrka och diakoni sedan början av 1900-talet, befarar diakon Marie Larsson. Biskoparna bör agera!
29 jan 11 – Marie Larsson

Socialpolitik nr 1 2011
Big business - Mediciner ger illusion om evigt liv
Modern sjukvård ser människan som en motor att trimma så länge som möjligt. Normalt åldrande bör bekämpas och döden skjutas upp, oavsett hur åldersstigen patienten är.
29 jan 11 – Tomas Nilsson

Socialpolitik nr 1 2011
Som det behagar - Kvinnor ska helst vara unga, vackra, smala och snälla
Äldre kvinnor möter inte samma acceptans som män. De bör inte klä sig alltför sexigt, det kan bli patetiskt. Gubbar är däremot ganska okej, oavsett.
29 jan 11 – Therése Persson

Socialpolitik nr 1 2011
Skådespelare & tjock - Normen, branschen och moralen vill ha smala och svala
Lotti Törnros är fettaktivist, skådespelare och regissör. Hon har en vision: att vi ska fästa oss mindre vid yta och utseende och våga vara de vi är. Olika.
29 jan 11 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 1 2011
Transsexuell OK
Aleksa Lundberg är den första transsexuella skådespelerskan i Sverige. I vår spelar hon i Bergmanpjäs på Dramaten. Att byta kön är numera rumsrent, men väldigt ensamt, säger hon.
29 jan 11 – Moa Skimutis

Socialpolitik nr 3 2010
Vad är normalt?
Mellan 1,5 till två miljarder pensionspengar har AP-fonderna investerat i ett amerikanskt oljebolag – med en skitig hantering i Amazonas på sitt samvete. Ödelagd djungel och utdöda folk (sid 42). AP-fondernas etikråd ”avvaktar”. Normal svensk riskhantering för kapitaltillväxt?
9 sep 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 3 2010
Tillsammans - Ingen lösning på äldreboomen, men roligare
Det går utmärkt att bo i kollektivhus när man blir äldre. För den som tvekar är Färdknäppen på Söder i Stockholm ett bra exempel.
9 sep 10 – Karin Lindgren Strömbäck

Socialpolitik nr 3 2010
Tid är guld - Att finnas kvar, ge kontinuitet, se helheten
Barn med djup problematik passar inte in i nya snabba lösningar. De behöver långsamma processer för att fungera. På Sofiaängen finns både tid och kontinuitet.
9 sep 10 – Bitte Lundborg

Socialpolitik nr 3 2010
Skolan är nu - Bra grund att bygga på för omhändertagna barn
Tiotusentals barn omhändertas varje år. Oftare än sina jämnåriga går de ut grundskolan med dåliga betyg. Eller inga betyg alls. I Helsingborg ska man ändra på det.
9 sep 10 – Ingrid Sjökvist

Socialpolitik nr 3 2010
Mänskligt skräp - De ”onormala” hamnar utanför samhällsgemenskapen
Individen ska vara högpresterande i arbetsliv och skola. Den som inte passar in städas undan i olika åtgärder. Problemet är individens.
9 sep 10 – Mattias Hagberg

Socialpolitik nr 3 2010
Ändra lagen - Gör bostad till en lagstadgad rättighet
618 barn växer upp i familjer som vräktes förra året. Fler än 2 000 i familjer som hotades av vräkning. Trots att barn numera inte får vräkas. Ännu fler barn i Sverige är hemlösa.
9 sep 10 – Suzanne Vikström

Socialpolitik nr 3 2010
Risken finns - Domstolar ger inte barn likvärdigt skydd
Utred vårdnadstvister och LVU-mål på samma sätt. Ge socialtjänsten utökade befogenheter. Så att barn kan få bättre skydd mot våld och övergrepp i hemmet.
9 sep 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 3 2010
Skulden till livet - I trettio år har män skaffat sig tillgång till hennes kropp
Hon får kväljningar när hon berättar. Om torskar och skitiga gamla kukar. Hon vet att vägen är oändligt lång, hennes högsta önskan är att ta sig igenom. Till ett vanligt liv.
9 sep 10 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 3 2010
Pensioner på tillväxt - Över 1,5 miljard investerat i bolag med skitig hantering
Svenska AP-fonderna har aktier i oljebolaget Chevron, som är mitt i en seg rättsprocess om ett skitigt förflutet i Ecuador. Om ödelagd djungel och utdöda folk. Men AP-fonderna och deras Etikråd ”avvaktar”.
9 sep 10 – Marcus Berglund

Socialpolitik nr 3 2010
Fulltextlänk till hela numret
Hela Socialpolitik 2010 nr 3 i pdf-format.
9 sep 10 – Socialpolitik nr 3 2010

Socialpolitik nr 2 2010
Lyft in klyftorna i valet!
Fyra av fem arbetslösa ungdomar får ingen a-kassa. Trots att de uppfyller arbetsförmedlingens alla krav. 132 000 unga mellan 18 och 24 år i snitt per månad. Trösklarna in i trygghetssystemen har höjts. Unga – och nyanlända utrikes födda – släpps inte in. Idag hamnar nästan varannan arbetssökande utanför. Tapio Salonens nya jämförelser, sid 6, visar hur hela arbetslöshetsförsäkringen klappat ihop. Är det så vi vill ha det?
9 jun 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2010
Färgen i konsten – och i livet
Kultur bortom lönsamhet och kommersialism, en frizon att vårda. Så att vi orkar. Att inte se livet i grått utan i en rikedom av färger. Så som A-laget i Umeå gör.
9 jun 10 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2010
Varannan utan a-kassa - Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte längre
80 procent arbetslösa 18-24 år går utan a-kassa. Och varannan arbetslös vuxen. Trots att de uppfyller arbetsförmedlingens krav. Totalt 300 000 arbetslösa. Som inte kvalar in till systemet.
9 jun 10 – Tapio Salonen

Socialpolitik nr 2 2010
Berättelser från det gömda Sverige
Vi vet inte hur många som lever i Sverige utan tillstånd. Kanske 10 000, kanske 50 000. Vi kallar dem papperslösa. 25 av dem har fått komma till tals i en ny bok.
9 jun 10 – Kari Molin

Socialpolitik nr 2 2010
Barnfattigdom som riskfaktor
Mer än varannan som sett våld mellan vuxna hemma, har själva blivit slagna.
9 jun 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2010
Skapa framtidstro - Även förortselever måste få vara stolta över sin skola
Resurser, långsiktighet, många vuxna. Det finns inga genvägar. Rektor Annika Malmryd på Svartedalsskolan vet.
9 jun 10 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 2 2010
Minska klyftorna - Stora och växande sociala skillnader i hälsa
Ekonomi och social position bestämmer i hör grad hälsa och livslängd i Sverige. Snabbast ökar skillnaderna bland kvinnor. Vill vi ha det så?
9 jun 10 – Göran Dahlgren

Socialpolitik nr 2 2010
Myndigheter alltför okunniga
Kvinnor i nationella minoriteter som utsatts för våld blir oprofessionellt bemötta.
9 jun 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2010
Gapet ökar - Kärnfamiljen drar ifrån med 94 000 kronor per år
Vart fjärde barn växer upp i enförälderfamiljer. Var fjärde ensamstående förälder är fattig mamma. De blir allt fler. Det ser alla. Utom Anders Borg.
9 jun 10 – Agneta Geijer & Maria Wallin

Socialpolitik nr 2 2010
Elaine mot Goliat - Hon stämde kommunen för bristande samhällsvård
Inför skranket: Essunga kommun. Mål: Kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen. Eller snarare: Vad skiljer lagen från den gamla fattigvården?
9 jun 10 – Jörgen Knudtzon

Socialpolitik nr 2 2010
Alice i underlandet, fast tvärt om
Ett liv utan känslor. Drogens facit, i steg två. Steg tre är ångest. Hon anar att det någonstans finns något annat. Ömhet, kärlek, sex? Hur lever ”vanliga människor”?
9 jun 10 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2010
Kamrater som stöd - Fördomar mot psykisk ohälsa för dem till Lotsen
De hjälper varandra att behålla fötterna på jorden. Både när de är i sitt sjuka jag och i sitt friska. Och att väva ihop de båda världarna.
9 jun 10 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 2 2010
Bortom Sju tre - Gunnar Engström tio år efter morden i Malexander
Det var han som beviljade permissionerna. Och blev blåst. Ändå tror han, efter fem decennier, på värme och engagemang inom kriminalvården. Men inte på stuprör.
9 jun 10 – Leif Stenberg

Socialpolitik nr 2 2010
Av egen kraft - Ny ekonomisk världsordning i rekordfart
Gamla industriländerna tappar i dominans. Öst och Syd växer så det knakar. Perspektiven är hisnande.
9 jun 10 – Stefan deVylder

Socialpolitik nr 2 2010
Om folk visste! - Han såg vardagens förtryck på ockuperade Västbanken
Jan Boström bytte kyrkbänken mot en militär vägspärr i Betlehem. Som följeslagare. Lyssnade försökte dämpa oro. Han har bråttom dit igen.
9 jun 10 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 2 2010
Ge trafikskadade bättre stöd!
Trafikskadade är vår tredje största patientgrupp. Okunskap och nonchalans gör att de inte får den hjälp de behöver.
9 jun 10 – Jörgen Lundälv

Socialpolitik nr 1 2010
Det hänger på polisen!
I Socialpolitik nr 1 besöker vi Angeles City på Filippinerna. Tummelplats för sexturism från världens alla hörn, ”billigare än Thailand” som en svensk ung man säger i reportaget. Fokus är på socialarbetarnas räddningsaktioner för att hämta minderåriga ur sexträsket. Och på hjälpen barnen får att bli barn igen, bearbeta trauman, få gå i skola och få hopp om en framtid.
25 jan 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2010
Makten över ord och mening
Ord ger oss bilder och känslor. Medvetet laddar Timbro invanda bergrepp med nya innebörder. Alltmedan kulturministern gör vad hon kan för att urholka kulturbegreppet.
25 jan 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2010
Det måste bli lättare få vård
Regeringens utredare: Det behövs ny lagstiftning om vård av missbrukare. Med större rättssäkerhet. När ska man använda tvång? Vem har ansvar?
25 jan 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2010
Ojämlika villkor - Kvinnor drabbas hårdare av sjukskrivningsreglerna
Kvinnor har oftare sjukdomar som misstros. Som inte kan mätas eller syns på röntgen. Där forskningen ligger efter. Och som det tar lång tid att bli frisk ifrån. Längre än vad de nya reglerna tillåter.
25 jan 10 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 1 2010
Var inte rädd - Att ha ”änkesyner” är helt normalt. Och bra.
Jag gav änkesyner ett ansikte, säger Agneta Grimby. Lite stolt. Och sammanfattar 25 års forskning kring äldre och sorg. Hennes Änkeprojekt. Idag med inriktning på föregripande sorg. Tiden innan är ofta värst.
25 jan 10 – Örn Lindstrand

Socialpolitik nr 1 2010
DEBATT: Gå från ord till handling i barnavården!
Vi måste – äntligen – få en radikalt förbättrad och verklighetsanpassad familjehemsvård. Grundad på professionalitet och respekt för barn, föräldrar och familjehem.
25 jan 10 – Yvonne Ahlkvist

Socialpolitik nr 1 2010
Att ge liv - Med döden i väntrummet
Varje minut dör en kvinna i samband med graviditet och förlossning någonstans i världen. Varje minut.
25 jan 10 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 1 2010
Håll moralen kort - Låt inte den moderna paternalismen ta över
Socialt arbete innebär moraliska bedömningar. Det är viktigt att erkänna, synliggöra och diskutera det. Samt att ta strid för de fattigas rättigheter. Och en generell välfärd.
25 jan 10 – Hans Swärd

Socialpolitik nr 1 2010
DEBATT Moderaternas luftslott
Bostad först för Stockholms 3000 hemlösa, bidde en tummetott. MP vill öka takten och se fast bostad som en mänsklig rättighet.
25 jan 10 – Stefan Nilsson

Socialpolitik nr 1 2010
”Billig are än Thailand” Sexturister finner idel nya lekparker
När mörkret sänker sig över Filippinerna vaknar landets svar på bibelns Gomorra. Angeles City. Från de större hotellen går skyttelbussar dit. En turistdestination med bara en attraktion.
25 jan 10 – Martin Schibbye

Socialpolitik nr 1 2010
Kvinnoförakt på båda sidor gallret
Inom fängelsevärlden råder en föråldrad kvinnosyn, som gör koppleri fullt möjligt. Men det beror inte bara på de intagna. Personalen och Kriminalvården har också ett ansvar.
25 jan 10 – Maria Rudling

Socialpolitik nr 1 2010
Maskrosbarn - För, om och av överlevare
– Jag bestämde mig för att klara mig! Mamma var sjuk och mådde dåligt, men jag hade rätt att må bra. Therése hade gärna blivit sedd, fått stöd och hjälp. Nu försöker hon ge andra det hon inte fick.
25 jan 10 – Linn Johansson

Socialpolitik nr 1 2010
DEBATT Kvinnofrid måste gälla alla kvinnor!
Antingen våldsutsatt. Eller funktionshindrad. Samhällets stöd förmår inte få syn på både och. Trots att det är självklart. Dags att fokusera på ett våld som sker i det fördolda.
25 jan 10 – Denise Cresso & Kerstin Kristensen

Socialpolitik nr 1 2010
Äntligen ett liv - Efter 20 år av misslyckad vård och behandling
AnnaMaria, 34, har flyttat hemifrån. Till slut. Sedan tonåren har hon vägrat äta och försökt ta sitt liv. Nu håller hon på att bli frisk och lära sig leva.
25 jan 10 – Ingemo Orstadius

Socialpolitik nr 1 2010
Fungerande välfärd ger trygghet åt alla
En fängelseplats kostar som ett förstaklasshotell. Ett samhälle som prioriterar fängelser framför ett fungerande välfärdssystem, binder ris åt egen rygg.
25 jan 10 – Jonas Åberg

Socialpolitik nr 1 2010
Psykisk sjukdom väcker oro
Många vill inte arbeta med eller bo i närheten av någon som har en psykisk sjukdom.
25 jan 10 – Socialpolitik nr 1 2010

Socialpolitik nr 1 2010
Krig som mörker - Men barnen ger hopp om fred över alla gränser
– Världen skulle se annorlunda ut om vuxna kunde se på världen som barn gör. Säger Kim Hof, som medverkar i Barnkorståget på Orionteatern.
25 jan 10 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 4 2009
NU – inte senare!
Jag lånar titeln på en ny rapport från Allmänna Barnhuset: Om att hjälpa barn i tid och om klok samhällsekonomi. Att hjälpa barn inom den sociala barnavården utan dröjsmål är inte bara bäst för barnen. Det är även för samhället en social investering. Likadant med hemlösa. Där finns också ett mera lönsamt – och värdigt – förhållningssätt (sid 12). Med mänskliga rättigheter som grundval.
9 nov 09 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 4 2009
Anne Ramberg - Individens, den lilla människans, ständiga försvarare
Med självklar styrka tar hon strid mot tunga politiker och instanser. Med osvikligt väderkorn för rättsstatens grundläggande principer och individens integritet.
9 nov 09 – Helena Bjerkelius

Socialpolitik nr 4 2009
Social barnavård i lag – och verksamhet
Innebär Barnskyddsutredningen den uppryckning som krävs för att utsatta barn ska få samhällets hjälp? Eller inte? Kerstin Wigzell och Gun-Lis Angsell fortsätter debatten.
9 nov 09 – Socialpolitik nr 4 2009

Socialpolitik nr 4 2009
Vårdnadsfred i stället för tvist
Makalösa föräldrar vill uppmuntra till nya strategier vid separationer.
9 nov 09 – Anna Fredriksson

Socialpolitik nr 4 2009
Mindre jämställt - Maskulin militarism har brett ut sig efter 11 september
Kampen för kvinnors rättigheter har förlorat inflytande, anser FN:s tidigare rapportör om våld mot kvinnor.
9 nov 09 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 4 2009
Fast bostad först - Det är dags att byta strategi mot hemlöshet
Forskning har visat att Sveriges metoder mot hemlöshet leder fel. Flera kommuner vill därför pröva ”fast bostad först”. Som gett mycket bättre resultat. I andra länder.
9 nov 09 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 4 2009
Fontänhus får beröm - Men byråkratiskt krångel stoppar stöd till verksamheten
I fjol lovade minister Hägglund många miljoner till bra verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ännu har Fontänhusen inte sett till pengarna, konstaterar Björn Asplund.
9 nov 09 – Bitte Lundborg

Socialpolitik nr 4 2009
Vänliga ögon - Lugn och förståelse är bättre än uniform och hårda nypor
Det akuta mötet mellan en psykiskt sjuk person och polismakten går inte sällan över styr. Fontänhuset i Stockholm vill ändra på det.
9 nov 09 – Bitte Lundborg

Socialpolitik nr 4 2009
SOCIALPOLITIK I KORTHET
I korthet
9 nov 09 – Socialpolitik nr 4 2009

Socialpolitik nr 4 2009
Modeller fångar inte det verkliga livet
Denna text är en ostrukturerad, onyanserad, icke objektiv, vredgad sorgesång. Men också en text om glädje, möjligheter och alldeles fantastiska ögonblick.
9 nov 09 – Carina Håkansson

Socialpolitik nr 4 2009
Mod smittar - Ett progressivt Sverige är viktigt i världen
Brian Palmer är amerikanen som hörde Palme tala och sökte sig till hit av närmast ideologiska skäl. I dag undervisar han svenska studenter om civilkurage.
9 nov 09 – Helena Östlund

Socialpolitik nr 4 2009
Efter Sovjet - Marknadsliberalerna fick fritt spelrum
Hyperkapitalismen skapade en svältkatastrof som kostade 11 miljoner livet. By efter by ligger övergiven. Folk är döda eller har tvingats flytta.
9 nov 09 – Johannes Wahlström

Socialpolitik nr 4 2009
Frankrikes fattiga - Alltfler är hänvisade till soppkök och välgörenhet
Det franska sociala skyddsnätet är stormaskigt. Steget är inte längre långt mellan pain au chocolat och soppkök. Den som målade bladguld på Opera Garnier igår, kan behöva gratis mat idag.
9 nov 09 – Tinda Lund-Tengby

Socialpolitik nr 4 2009
SOCIALPOLITIK I KORTHET
I korthet
9 nov 09 – Socialpolitik nr 4 2009

Socialpolitik nr 4 2009
Ackreditering som GPS inom socialt arbete
Lars Harrysson slår ett slag för Jane Swansons modell för kvalitetssäkring. För att nå förändring och förbättring.
9 nov 09 – Lars Harrysson

Socialpolitik nr 4 2009
Ilskan är min drivkraft - Johan Hilton satte hatbrott på agendan
Boken No Tears for Queers skakade om Sverige 2005. Om tre bestialiska mord på bögar. Men också kring manlighet – i stort. Nu är den på turné. Som pjäs. Med Riksteatern.
9 nov 09 – Örn Lindstrand

Socialpolitik nr 4 2009
Fokusera på skolan! - Ta itu med våld och kränkningar mot HBT-ungdomar
Eva Tiby är tagen. Ögonen tåras. Hon har svårt att samla sig. – Mycket stark, säger hon dröjande. Hon har just sett föreställningen No Tears for Queers. Och skall strax upp på scenen för ett publiksamtal.
9 nov 09 – Örn Lindstrand

Socialpolitik nr 4 2009
Desinformation och maktmissbruk
Vilken statlig utredare förvränger fakta i dag? Vilken minister har en dold agenda? Vilka medier gräver fram sanningen? Gellert Tamas bok De apatiska väcker frågor. Och oro.
9 nov 09 – Jan Molin

Socialpolitik nr 3 2009
Slå hål på myten!
”De flesta äldre vill klara sig själva hemma så länge som möjligt.” Överallt möter vi detta påstående. Är det sant? Eller bygger det bara på rädslor? Äldres oro inför att hamna på Hemmet? Vår egen? För hur det ska bli. Den moderna ättestupan – med för lite personal, där man aldrig får komma ut i friska luften, där det luktar kiss och man ligger i sina sår, och väntar (s 16).
9 sep 09 – Maria Wallin

Socialpolitik nr 3 2009
DEBATT Lös hemlösheten: Fast bostad först!
Socialtjänsten som mellanhand konserverar hemlösa i utanförskap och förnedring. Bara riktiga kontrakt hos vanliga hyresvärdar råder verklig bot på hemlösheten.
9 sep 09 – Malin Widerlöv

Socialpolitik nr 3 2009
Läxhjälp gör skillnad
Projektet Intize skapades av ett gäng Chalmersstudenter 2005. I dag reser de runt med idén i hela norra Europa. Och hemma i Göteborg är efterföljarna många.
9 sep 09 – Benedikta Cavallin

Socialpolitik nr 3 2009
Nationella hjälplinjen - Någon att ringa till när allt känns nattsvart avgrund
Efter reportage om självmord, flickor som skär sig och andra tunga ämnen brukar media ge rådet: Ring Nationella hjälplinjen! Men Hjälplinjens överlevnad är hotad.
9 sep 09 – Kari Molin

Socialpolitik nr 3 2009
Slutstationen - Äldreomsorgen kräver politiker som vågar prioritera
Antingen mera resurser. Eller mera klarsyn och klarspråk. Annars lämnas personalen att göra prioriteringarna. Och då ryker den sociala omsorgen.
9 sep 09 – Karin Lindgren Strömbäck

Socialpolitik nr 3 2009
DEBATT: Resursbrist räcker inte som argument
Ta social isolering bland äldre på allvar! Fler kan få hjälp om kommunerna blir bättre på att samarbeta med frivilligorganisationer.
9 sep 09 – Therese Karlsson

Socialpolitik nr 3 2009
Född volontär - Hon är en typisk storasyster. Ställer självklart upp.
Yvonne Björklund var redan innan pensioneringen igång med ideellt arbete. Bland socialt utsatta på Trappanér. Och som ansvarig för biblioteket i Pärlan. Sedan 17 somrar renoverar hon också det antika Frankrike på plats. Frivilligt.
9 sep 09 – Örn Lindstrand

Socialpolitik nr 3 2009
Mera säkerhet - Ytterö rättspsykiatri ska bort. Trots goda resultat.
Kvalificerat bemötandet ger hög säkerhet på Ytterö. Våld och rymningar är ytterst sällsynta. Återfall i brott är få. Att lära sig ta ansvar är det viktigaste innehållet i vården.
9 sep 09 – Kari Molin

Socialpolitik nr 3 2009
En slant på banken - I stället för en haschbit i fickan
På Ytterö ger dom en morötter, hopp och något att sträva efter. Det säger Rune, som nu bor i försökslägenhet och klarar sig bra.
9 sep 09 – Kari Molin

Socialpolitik nr 3 2009
KRÖNIKA Det räcker inte med nya paragrafer!
Det finns ett glapp mellan alla goda ambitioner och det vardagliga sociala arbetet. Nya utredningar överbryggar inte det glappet. Eller nya utredare och nya ministrar.
9 sep 09 – Gun-Lis Angsell

Socialpolitik nr 3 2009
Anorexi som ideal - När en halvsvält kropp är det vackraste som finns
Inom Pro-anarörelsen möts människor med ätstörningar. På internet. De möts för att ge stöd och gemenskap åt varandra. För att inte bli friska.
9 sep 09 – Erika Sjöö

Socialpolitik nr 3 2009
Under turbanen - Ibland är det kärlek. Ibland är det bara livet.
Yngre marockanska män. Äldre västerländska kvinnor. Så ser sexturismen ut i Marocko. När väst möter öst. Nord möter syd.
9 sep 09 – Maria Korpskog

Socialpolitik nr 3 2011
HVB bakom fasaden
Kränkt, ensam och instängd. Det är bilden av omhändertagna barn i Hem för vård och boende. Barnombudsmannens rapport är en larmsignal som måste få gensvar och leda till förändring. Jag mår dåligt, försöker be om hjälp men ingen hör.
Gun-Lis Angsell

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se