Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
4
3
2
1
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 artiklar
 
Pedagogisk Forskning i Sverige nr 4 2006
Nätbaserade utvecklingsdialoger
I fem regioner i Sverige samlas elever med hörselnedsättning i hörselskolor där en kommun står som värd för elever från flera kommuner. .
1 dec 06 – Ann-Christine Wennergren

Pedagogisk forskning i Sverige nr 4 2006
Förändringar i pedagogikundervisningens innehåll under 1900-talets slut
Syftet med denna artikel är att utifrån pedagogisk kurslitteratur ge ett bidrag till förståelse av innehållsliga förändringar inom disciplinen pedagogik. .
1 dec 06 – Stefan Sellbjer

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3 2006
Att forska om lärande i konst
Syftet med den här artikeln är att ur ett pedagogiskt perspektiv diskutera några möjliga ingångar till forskning om dagens lärande i konst. .
1 sep 06 – Ann-Mari Edström

Pedagogisk forskning i Sverige nr 3 2006
Monokulturella studier av multikulturella elever - Att mäta och förklara skolresultat
I denna artikel diskuteras den teoretiska grunden för utvärdering av undervisningen av elever med utländsk bakgrund. .
1 sep 06 – Elisabeth Elmeroth

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2006
Hur ska rekryteringen till högskolans mest eftersökta utbildningar breddas?
Syftet med artikeln är att diskutera om det är möjligt att göra sådana förändringar i antagningsreglerna, att den starka sociala snedrekryteringen till läkare-, psykolog-, arkitekt-, jurist- och andra mycket attraktiva utbildningar minskar. .
1 maj 06 – Allan Svensson

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2006
En yrkesidentitet i förändring?
Syftet med den här studien var att försöka få en bild av hur en grupp arbetslösa invandrade akademiker som genomgått en tvåårig kompletteringsutbildning. .
1 maj 06 – Annelis Jönsson och Lena Rubinstein Reich

Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2006
Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och prestationer i skolan
Denna artikel diskuterar svårigheterna med att definiera och bedöma begreppet elevers motivation att lära i skolan och bristen på samstämmighet mellan hur eleverna bedömer sin motivation men också kompetens att lära inom olika kunskapsområden och lärarna bedömningar. .
1 maj 06 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 2 2006

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2006
Teknikretorik i utbildningspolitik. En historisk fallstudie
Under hela grundskolans historia har olika aktörer uttalat förväntningar på tekniska lösningar på pedagogiska problem. .
1 feb 06 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2006

Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2006
Hemmets resurser - Om ungdomars upplevelse av föräldrars stöd och engagemang i deras skolgång
I denna artikel presenteras en kvantitativ studie av hur ungdomar uppfattar sina föräldrars stöd och engagemang i deras skolgång samt hur det i sin tur påverkar de ungas eget engagemang för sitt skolarbete. .
1 feb 06 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2006

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se