Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
4
3
2
1
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/2003
Lika barn leka bäst? En gymnasielärardiskurs om nivågruppering i matematik
Det faktum att elever är olika föranleder olika organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder i skolan.
1 dec 03 – Peter Nyström

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2003
Mot en relationistisk ansats F.H. - Bradleys metafysik och forskning inom ramen för vetenskapen pedagogik
Avsikten med denna text är att diskutera möjligheterna för en forskningsansats inom ramen för disciplinen pedagogik, vilken tar sin utgångspunkt i en relationistisk verklighetsuppfattning.
1 dec 03 – Mattias Johnsson

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se