Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
4
3
2
1
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 1/2003
Att närma sig barns perspektiv - Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv
Denna artikel behandlar vad barns perspektiv kan innebära i pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn.
1 feb 03 – Eva Johansson

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2003
Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?
Denne artikel vil behandle børneperspektivet fra flere synsvinkler.
1 feb 03 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2003

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se