Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
4
3
2
1
2002
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
13 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 4/2003
Lika barn leka bäst? En gymnasielärardiskurs om nivågruppering i matematik
Det faktum att elever är olika föranleder olika organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder i skolan.
1 dec 03 – Peter Nyström

Pedagogisk forskning i Sverige 4/2003
Mot en relationistisk ansats F.H. - Bradleys metafysik och forskning inom ramen för vetenskapen pedagogik
Avsikten med denna text är att diskutera möjligheterna för en forskningsansats inom ramen för disciplinen pedagogik, vilken tar sin utgångspunkt i en relationistisk verklighetsuppfattning.
1 dec 03 – Mattias Johnsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Om barnperspektivet i barndomslitteraturen
Den här artikeln tar upp några aspekter av fiktionslitteraturens användande av ett barnperspektiv. .
1 feb 03 – Maj Asplund Carlsson

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp
Begreppet barnperspektiv är mångtydigt. Det används som ett ideologiskt begrepp med stor retorisk kapacitet och det används i vetenskapliga sammanhang som ett metodologiskt begrepp. .
1 feb 03 – Gunilla Halldén

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Om användning av videoinspelning i fältarbete
I den här artikeln diskuteras de möjligheter och begränsningar som videoinspelningar under fältarbete innebär för analyser av barns vardag ur barns perspektiv. .
1 feb 03 – Heikkilä, Mia och Sahlström, Fritjof

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2003
Att närma sig barns perspektiv - Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv
Denna artikel behandlar vad barns perspektiv kan innebära i pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn.
1 feb 03 – Eva Johansson

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Om att bli dokumenterad
Det saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. .
1 feb 03 – Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Delaktighet som värdering och pedagogik
Syftet är att problematisera och diskutera barns rätt och möjlighet till delaktighet som ett grundläggande värde och som en pedagogisk fråga utifrån såväl forskning som pedagogisk praxis. .
1 feb 03 – Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Synen på barnen och utvecklingspsykologin
Denna artikel handlar om barnperspektivet från flera synvinklar. Huvudfrågan är om det det överhuvudtaget finns ett barnperspektiv i utvecklingspsykologin. .
1 feb 03 – Dion Sommer

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Barns perspektiv och mänskliga rättigheter - Godhetsmaximering eller kunskapsbildning?
Barndom och barnkultur har under senare decennier kommit att intressera pedagogikforskare. .
1 feb 03 – Birgitta Qvarsell

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2003
Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?
Denne artikel vil behandle børneperspektivet fra flere synsvinkler.
1 feb 03 – Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 2003

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Att närma sig barns perspektiv
Denna artikel behandlar vad barns perspektiv kan innebära i pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn. .
1 jan 03 – Att närma sig barns perspektiv

Pedagogisk Forskning i Sverige 1-2/2003
Vilka kommer in på juristlinjen och vilka klarar studierna?
Huvudsyftet är att klarlägga om det finns några skillnader i studieframgång mellan dem som antagits utifrån gymnasiebetyg respek-tive resultat på högskoleprov. .
1 jan 03 – Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klar man studierna?

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se