Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
4
3
2
1
2001
2000
1999
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 artiklar
 
Pedagogisk forskning i Sverige 1/2002
Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i en mångkulturell skola
Den här studien utforskar hur etnisk och språklig mångfald organiseras i vardaglig interaktion bland mellanstadieelever på en skola. Cirka 2/3 av eleverna är födda utomlands (30% i Libanon och Irak; 30% i Chile; 4% i Bosnien och Finland).
1 feb 02 – Ann-Carita Evaldsson

Pedagogisk forskning i Sverige 1/2002
Muslimska skolledare har profeten Muhammed som en viktig förebild i pedagogiskt ledarskap
De muslimskt profilerade skolorna har utvecklats till pluralistiska, kulturella mötesplatser med personal från skilda religiösa-, kulturella-, politiskaoch språkliga bakgrunder.
1 feb 02 – Åsa Brattlund

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se