Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
SOU 2019, 22 hittade
 
2019|2018|2017|2016|2015| Fler
SOU 2019:23  Styrkraft i funktionshinderspolitiken
INFOFULLTEXT
SOU 2019:18  För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
INFOFULLTEXT
SOU 2019:22  Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning
INFOFULLTEXT
SOU 2019:20  Stärkt kompetens i vård och omsorg
INFOFULLTEXT
SOU 2019:19  Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd
INFOFULLTEXT
SOU 2019:16  Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar
INFOFULLTEXT
SOU 2019:17  Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling
INFOFULLTEXT
SOU 2019:15  Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog
INFOFULLTEXT
SOU 2019:14  Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation
INFOFULLTEXT
SOU 2019:12  Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
INFOFULLTEXT
SOU 2019:11  Biojet för flyget
INFOFULLTEXT
SOU 2019:8  Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande
INFOFULLTEXT
SOU 2019:10  Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete
INFOFULLTEXT
SOU 2019:9  Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
INFOFULLTEXT
SOU 2019:7  Skogsbränderna sommaren 2018
INFOFULLTEXT
SOU 2019:6  En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
INFOFULLTEXT
SOU 2019:5  Tid för trygghet
INFOFULLTEXT
SOU 2019:3  Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
INFOFULLTEXT
SOU 2019:4  Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
INFOFULLTEXT
SOU 2019:2  Ingen regel utan undantag - en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
INFOFULLTEXT
SOU 2019:1  Santiagokonventionen mot organhandel
INFOFULLTEXT
 
 
2019|2018|2017|2016
2015|2014|2013|2012
2011|2010|2009|2008
2007|2006|2005|2004
2003|2002|2001|2000
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se