Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Skrivelser 2018/2019, 44 hittade
 
2018/2019|2017/2018|2016/2017| Fler
Skriv 2018/19:122  Det kyrkliga kulturarvet
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:121  Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:117  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:113  Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:114  Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:101  Årsredovisning för staten 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:110  Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:104  Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:98  Redovisning av skatteutgifter 2019
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:97  Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:109  Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:80  Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:87  Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:84  ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:90  Nordiskt samarbete 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:103  Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:76  Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:75  Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:115  Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:49  Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:57  Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:52  Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:51  Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:35  Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:34  Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:30  Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:29  Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:20  Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:27  Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:24  Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:22  Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:31  Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:28  Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:70  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:25  Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:21  Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:23  Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:19  Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:17  2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:15  Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:13  Riksrevisionens rapport om uppföljning av
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:14  Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:10  Riksrevisionens rapport om
INFOFULLTEXT
Skriv 2018/19:8  Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
INFOFULLTEXT
 
 
18/19|17/18|16/17|15/16
14/15|13/14|12/13|11/12
10/11|09/10|08/09|07/08
06/07|05/06|04/05|03/04
02/03|01/02|00/01|99/00
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se