Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Propositioner 2018/2019, 25 hittade
 
2018/2019|2017/2018|2016/2017| Fler
Prop 2018/19:45  Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:43  Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:38  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:46  Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:44  Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:41  Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:40  Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:42  Genomförande av rättshjälpsdirektivet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:39  Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:37  Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:36  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:33  Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:32  Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:26  Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:11  Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:16  En ny kustbevakningslag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:18  Inrättande av försvarsgrensstaber
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:2  Höständringsbudget för 2018
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:1  Budgetpropositionen för 2019
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:9  Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:6  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:5  Fortsatt svenskt
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:7  Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:4  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
INFOFULLTEXT
Prop 2018/19:3  Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande
INFOFULLTEXT
 
 
18/19|17/18|16/17|15/16
14/15|13/14|12/13|11/12
10/11|09/10|08/09|07/08
06/07|05/06|04/05|03/04
02/03|01/02|00/01|99/00
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se