Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittéberättelsen 2019, 8 hittade
 
2019|2018|2017|2016|2015| Fler
Fi 2019:02  Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag (Fi 2019:02)
INFOFULLTEXT
Ju 2019:B  Utreda vissa frågor i säkerhetsskyddsregleringen (Ju 2019:B)
INFOFULLTEXT
UD 2019:A  Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförarandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)
INFOFULLTEXT
A 2019:01  Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)
INFOFULLTEXT
Fi 2019:01  Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)
INFOFULLTEXT
S 2019:A  Uppdrag om socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap för barn i vissa situationer (S 2019:A)
INFOFULLTEXT
Ju 2019:A  Uppdrag angående direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (Ju 2019:A)
INFOFULLTEXT
U 2019:A  Lämna förslag på åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna (U 2019:A)
INFOFULLTEXT
 
 
2019|2018|2017|2016
2015|2014|2013|2012
2011|2010|2009|2008
2007|2006|2005|2004
2003|2002|2001|2000
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se