Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Fakta-PM 2018/2019, 10 hittade
 
2018/2019|2017/2018|2016/2017| Fler
Fakta-PM 2018/19:11  Förordning om europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och nätverk av nationella samordningscentrum
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:10  Förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:8  Meddelande om effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:7  Översyn av Europeiska systemet för finansiell tillsyn – tillägg om penningtvätt och finansiering av terrorism
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:6  Förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:5  Meddelande om befogenheter för Europeiska åklagarmyndigheten att omfatta gränsöverskridande terroristbrott
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:4  Reviderat återvändandedirektiv
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:3  Rådsbeslut om förhandlingsmandat för kommissionen att med USA omförhandla importkvoten för nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:2  Direktiv om att avskaffa tidsomställningar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:1  Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2019
INFOFULLTEXT
 
 
18/19|17/18|16/17|15/16
14/15|13/14|12/13|11/12
10/11|09/10|08/09|07/08
06/07|05/06|04/05|03/04
02/03|01/02|00/01|99/00
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se