Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Fakta-PM 2018/2019, 49 hittade
 
2018/2019|2017/2018|2016/2017| Fler
Fakta-PM 2018/19:49  Gemensamt meddelande om EU, Latinamerika och Västindien
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:48  Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:47  Meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s energi- och klimatpolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:46  Meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:45  Rådsbeslut om komplettering av förhandlingsdirektiv vad gäller plurilaterala förhandlingar om elektronisk handel
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:43  EU och Kina - En strategisk hållning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:42  Meddelande om strategi för läkemedel i miljön
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:41  Rapport om genomförande av vattendirektivet och översvämningsdirektivet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:40  Rådsbeslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19)
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:39  Förordning om vissa järnvägssäkerhets-frågor med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:38  Förordning avseende genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget för 2019 vid Storbritanniens utträde
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:37  Diskussionsunderlag om ett hållbart Europa 2030
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:36  Förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:35  Ändring av förordning om Europeiska havs-och fiskerifonden 2014-2020
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:34  Rådsbeslut om mandat att inleda förhandlingar med USA om bedömning av överstämmelse respektive tullar för industrivaror
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:33  Rådsbeslut om frihandelsavtal och investeringsskyddsavtal med Vietnam
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:32  Meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:31  Förordningar om regler för tillgång till EU:s informationssystem för ETIAS syften
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:30  Grundläggande förbindelser för godstransporter på väg med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:29  Förordning om grundläggande flygförbindelser med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:28  Förordning om vissa flygsäkerhetsfrågor med anledning av Storbritanniens utträde ur EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:27  Genomförande av kommissionens beredskapsplan inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:26  Åtgärdsplan mot desinformation
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:25  Införandet av vissa krav för betalningstjänstleverantörer
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:24  Kompletterande förslag om mervärdes-skatt vid gränsöverskridande e-handel
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:23  Samordnad plan för artificiell intelligens
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:22  Mot en förstärkt internationell roll för euron
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:21  EU:s strategi för Indien
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:20  Meddelandet om den inre marknaden
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:19  En långsiktig klimatstrategi för EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:18  Regionkommitténs sammansättning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:17  Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019: beredskapsplan
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:16  Viseringsregler för brittiska medborgare i EU efter Brexit
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:15  Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:14  Meddelande om hormonstörande ämnen
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:13  Kommissionens arbetsprogram 2019
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:12  Meddelande om en uppdaterad bioekonomistrategi för EU
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:9  Gemensamt meddelande om förbindelserna mellan Europa och Asien - byggstenar för en EU-strategi
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:11  Förordning om europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och nätverk av nationella samordningscentrum
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:10  Förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:8  Meddelande om effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:7  Översyn av Europeiska systemet för finansiell tillsyn – tillägg om penningtvätt och finansiering av terrorism
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:6  Förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:5  Meddelande om befogenheter för Europeiska åklagarmyndigheten att omfatta gränsöverskridande terroristbrott
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:4  Reviderat återvändandedirektiv
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:3  Rådsbeslut om förhandlingsmandat för kommissionen att med USA omförhandla importkvoten för nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:2  Direktiv om att avskaffa tidsomställningar
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:1  Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2019
INFOFULLTEXT
Fakta-PM 2018/19:44  Europaparlamentets förordning om ombudsmannens ämbetsutövning
INFOFULLTEXT
 
 
18/19|17/18|16/17|15/16
14/15|13/14|12/13|11/12
10/11|09/10|08/09|07/08
06/07|05/06|04/05|03/04
02/03|01/02|00/01|99/00
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se