Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Ds 2019, 8 hittade
 
2019|2018|2017|2016|2015| Fler
Ds 2019:9  En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
INFOFULLTEXT
Ds 2019:8  Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025
INFOFULLTEXT
Ds 2019:6  Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
INFOFULLTEXT
Ds 2019:7  Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
INFOFULLTEXT
Ds 2019:5  Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
INFOFULLTEXT
Ds 2019:3  Tydligare regler vid konsumentavtal
INFOFULLTEXT
Ds 2019:2  Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
INFOFULLTEXT
Ds 2019:1  Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
INFOFULLTEXT
 
 
2019|2018|2017|2016
2015|2014|2013|2012
2011|2010|2009|2008
2007|2006|2005|2004
2003|2002|2001|2000
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se