Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittédirektiv 2019, 11 hittade
 
2019|2018|2017|2016|2015| Fler
Dir 2019:13  Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:12  Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen (Fi 2017:02)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:11  Tilläggsdirektiv till Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:9  Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:8  Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:6  Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:5  Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:4  Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:3  Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:2  Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)
INFOFULLTEXT
Dir 2019:1  Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
INFOFULLTEXT
 
 
2019|2018|2017|2016
2015|2014|2013|2012
2011|2010|2009|2008
2007|2006|2005|2004
2003|2002|2001|2000
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se