Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Ds
 
Titel:
  Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
 
Dokumenttyp:
  Ds
 
År:
  2019
 
Beteckning:
  7
 
Datum:
  2019-05-07
 
Fulltextlänk:
 
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se