Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Kommittédirektiv
 
Titel:
  Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)
 
Undertitel:
  kommittébeteckning: S 2018:07
 
Dokumenttyp:
  Kommittédirektiv
 
År:
  2019
 
Beteckning:
  2
 
Departement:
  Socialdepartementet
 
Datum:
  2019-02-14
 
Fulltext:
 
Länk till fulltext
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se