Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Skrivelse
 
Titel:
  Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
 
Dokumenttyp:
  Skrivelse
 
Riksmöte:
  2018/19
 
Beteckning:
  115
 
Departement:
  Statsrådsberedningen
 
Datum:
  2019-03-14
 
Fulltextlänk:
 
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se