Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Utskottsbetänkande
 
Skrivelse om politik för civilsamhället har granskats (KrU3)

Riksdagen har granskat en skrivelse om regeringens politik för långsiktighet och oberoende för det civila samhället.

Skrivelsen beskriver regeringens politik under mandatperioden 2014-2018 för mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Bland annat har regeringen infört nya metoder och strukturer för att stärka dialogen mellan regeringen och det civila samhället.

Riksdagen ser positivt på regeringens åtgärder och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen säger samtidigt nej till 13 förslag i en följdmotion.

 
Titel:
  En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället
 
Dokumenttyp:
  Utskottsbetänkande
 
Riksmöte:
  2018/19
 
Beteckning:
  KrU3
 
Departement:
  KrU
 
Datum:
  2018-10-31
 
Fulltextlänk:
 
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället
Länk till debatt och beslut
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se