Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
Utskottsbetänkande
 
Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.

 
Titel:
  Naturvård och områdesskydd
 
Dokumenttyp:
  Utskottsbetänkande
 
Riksmöte:
  2017/18
 
Beteckning:
  MJU9
 
Departement:
  MJU
 
Datum:
  2018-03-02
 
Fulltextlänk:
 
Naturvård och områdesskydd
Länk till debatt och beslut
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se