Redaktionsruta

 

Redaktionen består idag av Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare), Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik Skoglund, Åke Svidén och ett nät av frilansskribenter.

Ägare: Pölitiken AB

Adress: Själagårdsg. 17
111 31 Stockholm

Telefon: 08-20 28 68

E-post: redaktionen@politiken.se

ISSN 1651-0879Sök i politiken.se:
   
Information

politiken.se är …

en nättidning

Politiken.se är en allmän nyhetstidning på nätet. Den är prenumererad, reklamfri och oberoende. Den står fri från partier, organisationer och näringsliv. Den har som ambition att binda ihop den samhällsvetenskapliga bokutgivningen och forskningen med den politiska offentligheten. Tidningen har som alla andra nättidningar löpande pressläggning. Vårt eget unika material fokuserar på inrikespolitiken. Vår utrikesrapportering bygger bla på läsning av europeisk kvalitetspress; varje vecka rapporterar vi vad som skrivs i till exempel Le Monde, EUobserver, Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Tageszeitung och The Guardian, vilket ger infallsvinklar som annars saknas i svensk press. Recensionerna skrivs av reportrar på redaktionen och fasta frilansare. Artiklarna byts ut undan för undan. På förstasidan erbjuds nyheter och överblick – artiklar om politik, litteratur och forskning. Den som vill ha fördjupning hittar fulltextlänkar till källorna, och den som söker äldre material går till arkiven. På fredagar mejlar vi ut en löpsedel till prenumeranterna.

en databas (ett arkiv)

I arkivet får du träff på alla politiska frågor som varit aktuella sedan 1997. Det är lätt att surfa och söka i arkivet. När du får träff har du snabbt artikeln framför dig och vill du fördjupa dig finns djuplänkar till källmaterialet i fulltext ( du få t ex träff på alla kommittédirektiv, SOU, Ds, propsitioner, skrivelser, riksdagsdebatter och riksdagsbeslut, samt alla EU-förslag och EU-mål som har bedömts vara av svenskt intresse , 1997 tom idag). Detta finns i arkivet:

 • artiklar om alla politiska frågor, 1997 –
 • artiklar om samhällslitteraturen, 2002 –
 • artiklar om samhällsforskningen, 2002 –
 • notiser om EU-politiken, lagstiftning, folkvalda m.m. 1997 –
 • länkar direkt från artiklarna till källorna i fulltext 1997 –
 • unika ”lagkedjor” som sätter artiklarna/källorna i ett sammanhang

och nu också en papperstidning?

Den första pappersutgåvan publicerades i juni 2014, den andra i december 2014. Avsikten var att utkomma på papper med fyra nummer per år. Men tyvärr har tidningen ekonomi försämrats under 2015 vilket har omintetgjort papperstidningsutgivningen. Den är stoppad.

forskningen.se är i första hand en databas

I samarbete med de akademiska tidskrifterna, universitet och högskolor och bibliotek erbjuder vi egna artiklar, tidskrifter med artiklar i fulltext, uppsatser och avhandlingar.

TIDSKRIFTER. I samarbete med ett tiotal forskningstidskrifter, några facktidskrifter och ett forskningsinstitut återpubliceras artiklar som tidigare har publicerats på papper. Publiceringen sker med fördröjning (det kan vara 1, 3, 6 eller 12 månaders embargo). Detta finns:

 • Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2007 -
 • Ekonomisk Debatt, 2005 -
 • Pedagogisk forskning i Sverige, 2000 -
 • Framtider, 2004 - 2011
 • Nordicom-Information, 2000 -
 • Sociologisk forskning, 2007 -
 • Socialmedicinsk tidskrift, 2009 -
 • Socialpolitik, 2009 -
 • Socialvetenskaplig tidskrift, 2000 -
 • Tidskrift för Psykoterapi (fd Insikten) 2010 -
 • Statsvetenskaplig tidskrift, 2008 -
 • Tidskrift för genusvetenskap, 2007 -
 • Kvinnovetenskaplig tidskrift, - 2006
 • Tidskrift för Politisk filosofi, 2004 -
 • Utbildning & demokrati, 2008 -
 • SOM-rapporter, 2004 -

UPPSATSER. Studenter på c-, d- och masternivå arkiverar numera sina uppsatser elektroniskt. Information om uppsatserna finns på flera olika platser. Sedan vårterminen 2008 visar vi ett register med alla digitalt lagrade uppsatser med tillhörande abstracts och länk till fulltext.

AVHANDLINGAR. När en avhandling läggs fram för vetenskaplig granskning publiceras en sammanfattning (ett abstract) i det så kallade spikbladet. Vi har gjort en sammanställning ett nationellt register med vetenskapliga avhandlingar, som har länkar till abstracts och fulltexter.

”sam-1-2-3”

Vi har gjort specialsidor ”sam-1-2-3” som vänder sig till samhällskunskapslärare på gymnasiet. Här analyseras och tillämpas de nya kursplanerna. Och här finns tips till artiklar som passar kursplanernas centrala innehåll, punkt för punkt.

socialtjänsten.info

Specialsidan "socialen.info" som vänder sig till socialarbetare och socialnämndsledamöter. Här finns artiklar om socialpolitik, socialförsäkringar, sociallagstiftning etcetera. Här finns också temanummer som tar upp t ex fattigdom, jämlikhet, äldrevård, socialförsäkringar, social forskning och migration ...

prenumeration

Utgivningen finansieras med prenumerationsavgifter. Priset för en privatperson är fn 625 kronor per år, inkl. moms. Skolor, bibliotek, organisationer, kommuner, myndigheter och förtroendevalda kan prenumerera med så kallad IP-access och inloggning hemifrån till rimliga priser. Det går att teckna en prenumeration här: http://politiken.se/prenum

redaktionen

Redaktionen består av Christian Andersson, Mats Deurell (ansv utgiv), Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik Skoglund och Åke Svidén. Tidningen ägs av ett bolag som ägs av journalisterna på redaktionen. Telefon 08-20 28 68 eller 08-20 28 67. Adress: Själagårdsgatan 17, Gamla stan, 111 31 Stockholm. E-postadresser: redaktionen@politiken.se, prenumeration@politiken.se. Webbadresser: politiken.se, forskningen.se, socialen.info.

skribenter

Artiklarna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Christian Andersson, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Stina Bringarve, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Mats Deurell, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Unn Gustafsson, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Mathias Jonsson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Fredrik Reinholdsson, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Jan-Ewert Strömbäck, Johan Svensson, Ragni Svensson, Emma Svidén, Åke Svidén, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.

Till tidningens förstasida: http://politiken.se


provprenumeration: http://politiken.se/registrera/


intresseanmälan: http://politiken.se/prenum

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se