Utredningar
Kommittédirektiv
SOU
Ds
Kommittéberättelsen

Regeringen
Propositioner
Skrivelser

Riksdagen
Utskott
EU-nämnden
Beslut i kammaren
Protokoll i kammaren
Riksdagsdebatter

EU
EU-förslag
EU-lag
EU-mål
EU-toppmöten
EU i riksdagen


Recensioner
År


Sök i politiken.se:
   
EU-lagar
 
EU:s register över gällande EU-rätt är uppdelat på 32 rubriker. I varje kapitel finns underrubriker. Klickar du dig vidare i ämnesträdet hittar du aktuell lagstiftning på respektive område.Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott
Audiovisuella frågor och medier
Bedrägeribekämpning
Bistånd
Budget
Ekonomisk och monetär politik
Energi
Folkhälsa
Företag
Forskning och innovation
Handel med tredje land
Havsfrågor och fiske
Humanitärt bistånd
Informationssamhället
Inre marknaden
Institutionella frågor
Jordbruk
Konkurrens
Konsumenter
Kultur
Mänskliga rättigheter
Miljö
Rättvisa, frihet och säkerhet
Regionalpolitik
Säkra livsmedel
Skatter
Sysselsättning och socialpolitik
Transporter
Tullar
Utrikes- och säkerhetspolitik
Utvidgningen
Yttre förbindelser


Klicka här om du vill göra en "enkel" fritextsökning i EU:s rättsdatabaser. Du kan söka i såväl fördrag som vanlig lagstiftning.  

Klicka här om du vill komma till EU:s startsida för alla ämnesområden.  

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se