Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2009
 
Vårt internationella sociologförbund
 
Förra numret innehöll en artikel om skilsmässor och separationer som visade betydelsen av jämställdhet för att äktenskap skulle hålla. Det här numret börjar med artikeln Har den interna demokratin i politiska partier försvunnit över tid? Den visar betydelsen av demokrati. Den framför djärvt och väl underbyggt att det snarare, mot rubrikens fråga, är så att den inre demokratin i våra politiska partier, här exemplifierat med socialdemokratiska partiet, har ökat i en jämförelse mellan 1950-talet och 1990-talet. Det är striden på 1950-talet kring ATP, den allmänna tjänstgöringspensionen, som jämförs med striden om reformeringen av pensionssystemet på 1990-talet. Kan det vara så att både jämställdhet och demokrati faktiskt ökar i vårt samhälle? Vi får fortsätta våra utforskningar av det svenska samhället.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se