Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 november 2012
 
 
Ny osäker anställningsform för unga:
 
Varken yrkesutbildning eller jobb
 
På uppdrag av regeringen har utredaren Claes Stråth lagt fram ett förslag om en ny, lagreglerad anställningsform för ungdomar: "utbildningsanställning". Anställningsskyddet kommer att vara lägre än i alla andra tidsbegränsade anställningsformer som täcks av LAS.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se