Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
18 november 2015
 
 
Vad menas med otillbörligt?
 
EU kräver att begreppet ”otillbörliga affärsmetoder” ska preciseras i den svenska marknadsföringslagen. Post- och telestyrelsen, som bevakar hur aktörerna på telekommarknaden beter sig, välkomnar ändringen.
 
Fastighetsmäklarförbundet däremot anser att de skrivelser som regeringen nu föreslår innebär en onödig och för svensk rätt ovanlig detaljreglering.
    Frågan handlar om ett EU-direktiv från 2005 som förbjuder alltför aggressiva former av marknadsföring på den inre marknaden. Liksom med alla andra direktiv var Sverige ålagt att införa motsvarande bestämmelser i sin egen lagstiftning.
    Men i fjol meddelade kommissionen att den svenska regleringen inte i tillräckligt hög utsträckning återspeglade direktivets regler. Konkret handlar det om definitionen av trakasseri, tvång, fysiskt våld och otillbörlig påverkan.
    Beskrivningarna i marknadsföringslagen är mer generellt formulerade än i EU:s direktiv. Och trots att marknadsföringslagen varit i kraft i sju år, finns ingen praxis att gå på när man vill avgöra hur bestämmelserna om aggressiv marknadsföring tillämpas i praktiken. Det kan bero på att aggressiva metoder faktiskt inte är särskilt vanliga. Men å andra sidan rapporterar alltså Post- och telestyrelsen om att det faktiskt förekommer trakasserier med mera på telekommarknaden.
    Sammantaget finns det goda skäl att anpassa marknadsföringslagen, anser regeringen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
    
 
 
Källa:  Prop 2015/2016:46, Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se