Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 december 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2010
 
Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama1
 
Över 5000 sociologer från 103 länder samlades i Göteborg för den 17:e världskongressen den 11–17 juli 2010. Det var det största deltagarantalet någonsin, större än Bielefeld 1994, Montreal 1998, Brisbane 2002 och Durban 2006. Vi bör tacka och gratulera Programkommittén som leddes av Hans Joas; den Lokala Organisationskommittén som leddes av Ulla Björnberg i samarbete med vår konferensorganisatör Congrex; och framför allt Madrid-sekretariatet, som leddes och leds av den outtröttliga Izabela Barlinska som hanterade den framrusande sociologmassan med sådan finess.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se