Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
13 augusti 2014
 
 
Efter Lexbaseaffären
 
Utgivningsbevis för webbplatser utreds
 
En parlamentarisk kommitté ska se över de grundlagar som reglerar tryck- och yttrandefriheten. En knäckfråga gäller skyddet för webbplatser med utgivningsbevis - till exempel omstridda Lexbase.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se