Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
9 september 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2009
 
Ungas onlineaktiviteter - Forskning med förhinder?
 
En av den pedagogiska forskningens huvudfrågor är barns och ungas skolgång och lärande liksom hur fritidssysselsättning och andra aktiviteter påverkar dem. Lärare, pedagoger och föräldrar har i de flesta fall sannolikt kommit i kontakt med begrepp som community, blogg, LunarStorm, Facebook och Twitter samtidigt som de förstår att internets och mobiltelefonernas användningsområde ständigt förändras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se