Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
23 februari 2010
 
 
Undersysselsättning oftast ofrivillig
 
Totalt var 319 000 personer i åldern 15 – 74 år undersysselsatta fjärde kvartalet 2009. Det är en ökning med 23 000 sedan samma tid 2008 framgår det av SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se